Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011  pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 iunie 2011
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. 1
    Prezenta lege stabileşte mãsuri de naturã penalã pentru a asigura o protecţie eficace a mediului.
    ART. 2
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu - nerespectarea prevederilor privind acţiuni sau inacţiuni interzise potrivit actelor normative în domeniu, prin care se transpun actele juridice prevãzute în anexele A şi B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008, astfel cum sunt prevãzute în anexele nr. 1 şi 2;
    b) specii de florã şi faunã sãlbaticã protejate - speciile prevãzute în anexele A şi B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor, faunei şi florei sãlbatice prin controlul comerţului cu acestea, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L 61 din 3 martie 1997, cu modificãrile ulterioare;
    c) comerţ - comerţul astfel cum este definit în art. 2 lit. u) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 , cu modificãrile ulterioare;
    d) materiale nucleare - materiale nucleare, astfel cum sunt definite de art. 1 pct. 1 lit. h) din Convenţia privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare, încheiatã la Viena la 21 mai 1963, la care România a aderat prin Legea nr. 106/1992, cu modificãrile ulterioare;
    e) prejudiciu semnificativ adus mediului - o daunã ireversibilã sau de lungã duratã, cuantificabilã ori nu în bani, produsã în orice mod asupra mediului, sau care a provocat ori este de naturã sã provoace decesul sau vãtãmarea gravã a integritãţii corporale ori a sãnãtãţii unei persoane;
    f) instalaţie în care se desfãşoarã o activitate periculoasã - instalaţie prevãzutã de legislaţia în vigoare în care se desfãşoarã activitãţi care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;
    g) materiale în sensul art. 8 alin. (1) - orice material chimic, biologic, radioactiv sau nuclear, prevãzut de actele normative menţionate în anexele nr. 1 şi 2, care poate produce un impact semnificativ asupra mediului;
    h) materiale radioactive periculoase - substanţe care prezintã un risc radiologic deosebit potrivit legislaţiei în vigoare.
    ART. 3
    Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioarã a spaţiilor de eliminare, cât şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vãtãmarea gravã a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
    ART. 4
    Exportul de deşeuri cu încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu, în cazul în care aceastã activitate intrã în domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 190 din 12 iulie 2006, indiferent dacã transportul se efectueazã prin una sau mai multe operaţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    ART. 5
    Exploatarea cu încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu a unei instalaţii în care se desfãşoarã o activitate periculoasã sau în care sunt depozitate ori utilizate substanţe sau preparate periculoase, de naturã a provoca în afara instalaţiei decesul ori vãtãmarea gravã a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    ART. 6
    (1) Comerţul cu exemplare din speciile de faunã sau florã sãlbaticã protejate ori cu pãrţi sau derivate ale acestora, cu încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu, cu excepţia cazurilor în care fapta afecteazã o cantitate micã de astfel de exemplare şi are un impact nesemnificativ asupra stãrii de conservare a speciilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã.
    (2) În cazul în care comerţul se realizeazã cu specii de faunã din cele prevãzute la art. 33 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, se aplicã sancţiunile prevãzute la art. 52 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã.
    ART. 7
    Producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţã sau folosirea de substanţe care diminueazã stratul de ozon, cu încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
    ART. 8
    (1) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu, a unei cantitãţi de materiale în aer sau sol care pot provoca decesul ori vãtãmarea gravã a unei persoane, sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    (2) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu, de surse de radiaţii ionizante în aer, apã sau sol care pot provoca decesul ori vãtãmarea gravã a unei persoane, sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    ART. 9
    (1) Producţia, manipularea, prelucrarea, tratarea, depozitarea temporarã sau definitivã, importul, exportul, cu încãlcarea dispoziţiilor legale în domeniu, de materiale nucleare ori de materiale radioactive periculoase constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 10 ani.
    (2) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. 181 sau 182 din Codul penal ori au cauzat o pagubã, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
    (3) În cazul în care faptele prevãzute la alin. (1) au avut consecinţe deosebit de grave, în sensul art. 146 din Codul penal, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacã s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detenţiunea pe viaţã ori închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
    (4) Tentativa se pedepseşte.
    ART. 10
    (1) Infracţiunile prevãzute la art. 3, 7 şi 8, sãvârşite din culpã, se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã de acel articol, ale cãrei limite se reduc la jumãtate.
    (2) Faptele prevãzute la art. 4, 5 şi 6, sãvârşite din culpã, se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã de acel articol, ale cãrei limite speciale se reduc la jumãtate, sau cu amendã.
    ART. 11
    Faptele prevãzute la art. 279^1 din Codul penal sãvârşite din culpã se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã de acel articol, ale cãrei limite se reduc la jumãtate.
    ART. 12
    Faptele prevãzute la art. 302^2 din Codul penal sãvârşite din culpã se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã de acel articol, ale cãrei limite se reduc la jumãtate.
    ART. 13
    Faptele prevãzute la art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sãvârşite din culpã, se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã de acel articol, ale cãrei limite se reduc la jumãtate.
    ART. 14
    Faptele prevãzute la art. 52 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, sãvârşite din culpã, se sancţioneazã cu amendã.
    ART. 15
    Faptele prevãzute la art. 2-8 se pedepsesc potrivit prezentei legi, dacã nu constituie, conform legislaţiei în vigoare, infracţiuni mai grave.
    ART. 16
    Orice persoanã care în exercitarea atribuţiilor legale constatã sãvârşirea unei infracţiuni prevãzute de prezenta lege are obligaţia de a sesiza de îndatã organele de urmãrire penalã.
    ART. 17
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta lege.

                            *

    Prezenta lege transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008.

    ANEXA 1

                 LISTA ACTELOR NORMATIVE
    care cuprind prevederi a cãror nerespectare reprezintã
    o încãlcare a dispoziţiilor legale în domeniu potrivit
   art. 2 lit. a) din lege şi care transpun actele juridice
      prevãzute în anexa A la Directiva 2008/99/CE a
   Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008
   privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

    - Legea apelor nr. 107/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 84/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 28 iunie 2007, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 3/2008;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 655/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 28 iunie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 247/2009;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele mãsuri de protecţie a calitãţii resurselor de apã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzinã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sã le îndeplineascã apele de suprafaţã utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de mãsurare şi frecvenţa de prelevare şi analizã a probelor din apele de suprafaţã destinate producerii de apã potabilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţã care necesitã protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 459/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbãiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, cu modificãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, cu completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluãrii mediului cu azbest, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţã şi a utilizãrii anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitarã şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbãiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu modificãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a benzinei şi motorinei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitarã şi monitorizare a calitãţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitarã a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasãrii pe piaţã şi a utilizãrii lor pe teritoriul României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.360/2005 pentru modificarea şi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de mãsuri împotriva poluãrii cu substanţe chimice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mãrimea zonelor de protecţie sanitarã şi hidrogeologicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 2 septembrie 2005;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizãrii anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţã a produselor biocide, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfã şi stabilirea mãsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 13 iulie 2007, cu modificãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 8 august 2007, cu modificãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitãţii apei de îmbãiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluãrii şi deteriorãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 18 februarie 2009;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mãrfurilor periculoase în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor mãsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010;
    - Ordinul ministrului agriculturii, al alimentaţiei şi pãdurilor, ministrului sãnãtãţii şi familiei şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizãrii pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea de tip şi eliberarea cãrţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor şi al ministrului de stat, al ministrului economiei şi comerţului nr. 751/870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005;
    - Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor şi al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizeazã nãmolurile de epurare în agriculturã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, cu modificãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalitãţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicãrii colectãrii selective, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 19 ianuarie 2006;
    - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mãrfurilor periculoase pe calea feratã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 17 mai 2005;
    - Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005;
    - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.523/2008 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectueazã transporturi internaţionale de marfã, în categorii de poluare şi de siguranţã a circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2009;
    - Ordinul ministrului mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009;
    - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptã standardele europene armonizate, ale cãror prevederi se referã la ambarcaţiunile de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioarã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sãlbatice prin controlul comerţului cu acestea (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 61 din 3 martie 1997);
    - Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminueazã stratul de ozon (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 31 octombrie 2009);
    - Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004);
    - Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 104 din 8 aprilie 2004);
    - Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de serã (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 161 din 14 iunie 2006);
    - Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006);
    - Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 171 din 29 iunie 2007);
    - Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperãrii enumerate în anexa III sau III/A la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în anumite ţãri în care Decizia OCDE privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor nu se aplicã (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 316 din 4 decembrie 2007).

    ANEXA 2

                  LISTA ACTELOR NORMATIVE
    care cuprind prevederi a cãror nerespectare reprezintã o
     încãlcare a dispoziţiilor legale în domeniu, potrivit
    art. 2 lit. a) din lege, şi care transpun actele juridice
    prevãzute în anexa B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului
       European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
        protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

    - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologicã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005;
    - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 443/2008 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 27 noiembrie 2008.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

               p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                           IOAN OLTEAN

                       PREŞEDINTELE SENATULUI
                         MIRCEA-DAN GEOANÃ

    Bucureşti, 15 iunie 2011.
    Nr. 101.

                           --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016