Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INTELEGERE din 4 aprilie 2011  intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania (CNCAN) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea in domeniul securitatii nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INTELEGERE din 4 aprilie 2011 intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania (CNCAN) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea in domeniul securitatii nucleare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 12 octombrie 2011

    Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România, (denumitã în continuare CNCAN), şi Comisia pentru Reglementãri Nucleare din Statele Unite ale Americii, (denumitã în continuare NRC), ambele numite în cele ce urmeazã pãrţi,
    ca urmare a Acordului de cooperare în domeniul utilizãrilor energiei nucleare în scopuri paşnice între Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice şi Statele Unite ale Americii - Minuta convenitã - Declaraţia privind politica de neproliferare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 1995, denumit în continuare ca Acordul SUA - EURATOM,
    recunoscând cã România este stat membru al Uniunii Europene şi parte la Tratatul EURATOM;
    având interes reciproc în efectuarea unui schimb continuu de informaţii aferente problematicii de reglementare şi de standarde solicitate sau recomandate de organismele lor pentru reglementarea securitãţii nucleare şi a impactului asupra mediului al instalaţiilor nucleare,
    având douã cooperãri similare de 5 ani în cadrul Înţelegerii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securitãţii nucleare din 20 septembrie 2000 şi 28 septembrie 2005,
    au convenit cele ce urmeazã:

    I. Domeniul de aplicare al înţelegerii
    A. Schimbul de informaţii tehnice
    În mãsura în care acest lucru le este permis atât CNCAN, cât şi NRC, în conformitate cu legile, reglementãrile şi orientãrile politice ale ţãrilor acestora, pãrţile vor schimba urmãtoarele tipuri de informaţii tehnice referitoare la reglementãri în domeniul securitãţii nucleare, garanţiilor nucleare, protecţiei fizice, gospodãririi deşeurilor radioactive şi al impactului asupra mediului al instalaţiilor nucleare stabilite şi al activitãţilor care sunt de naturã generalã. Este impusã aceastã limitare la o cooperare generalã deoarece programul nuclear românesc actual are la bazã tehnologia reactoarelor ce utilizeazã apa grea, în timp ce programul nuclear al Statelor Unite ale Americii (SUA) şi, prin urmare, expertiza NRC sunt în activitãţi şi tehnologia reactoarelor cu apã uşoarã. Prin urmare, schimbul va include, fãrã a se limita la, urmãtoarele:
    1. rapoarte curente privind securitatea nuclearã, garanţiile nucleare, gospodãrirea deşeurilor radioactive şi efectele asupra mediului, redactate de una sau pentru una dintre pãrţi, ca bazã pentru sau în sprijinul deciziilor şi politicilor de reglementare;
    2. documente referitoare la activitãţi semnificative de autorizare şi la decizii privind securitatea nuclearã şi mediul, care privesc instalaţiile nucleare;
    3. documente detaliate care descriu procesul NRC de autorizare şi reglementare a anumitor instalaţii nucleare din SUA şi documente echivalente privind instalaţii asemãnãtoare din România;
    4. informaţii în domeniul cercetãrilor de securitate a reactoarelor, pe care pãrţile au dreptul sã le dezvãluie, aflate fie în posesia, fie la dispoziţia uneia dintre pãrţi, inclusiv informaţii cu privire la securitatea reactoarelor cu apã uşoarã din domeniile tehnice descrise în anexele A şi B, ataşate prezentei înţelegeri şi fãcând parte din aceasta. Cooperarea în aceste arii de cercetare detaliate poate necesita un acord separat, dupã cum se stabileşte a fi necesar de cãtre organismele de cercetare ale uneia sau ale ambelor pãrţi. Fiecare parte va transmite imediat celeilalte informaţii cu privire la rezultatele cercetãrii care necesitã atenţie din timp, în interesul securitãţii populaţiei, însoţite de indicaţii asupra implicaţiilor semnificative;
    5. rapoarte privind experienţa de operare, precum rapoarte privind incidentele şi accidentele nucleare, opriri ale instalaţiilor nucleare şi compilaţii cuprinzând evoluţia în timp a indicatorilor de fiabilitate a componentelor şi sistemelor;
    6. proceduri de reglementare referitoare la securitatea nuclearã, garanţii nucleare, gospodãrirea deşeurilor radioactive şi a impactului asupra mediului al instalaţiilor nucleare stabilite;
    7. comunicarea din timp a evenimentelor importante, precum incidentele semnificative de operare şi opririle de reactor decise de Guvern, care prezintã interes imediat pentru pãrţi.
    B. Cooperare în domeniul cercetãrii privind securitatea nuclearã
    Realizarea programelor şi proiectelor comune în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii în domeniul securitãţii nucleare sau a acelor programe şi proiecte în cadrul cãrora activitãţile sunt distribuite între cele douã pãrţi, inclusiv utilizarea instalaţiilor de testare şi/sau a programelor de soft deţinute de oricare dintre pãrţi, va fi convenitã de la caz la caz şi poate face obiectul unei înţelegeri separate, dupã cum se stabileşte ca fiind necesar de cãtre una sau de cãtre amândouã pãrţile. În alte situaţii, aceasta se poate realiza printr-un schimb de scrisori între pãrţi, respectându-se, ca o condiţie minimalã, termenii şi condiţiile prezentei înţelegeri. Domeniile tehnice specificate în astfel de schimburi de scrisori pot fi modificate ulterior, prin consimţãmânt reciproc. Detaşãrile temporare de personal al unei pãrţi în cealaltã parte vor fi, de asemenea, luate în considerare, de la caz la caz.
    C. Pregãtire profesionalã şi detaşãri de personal
    În limita resurselor şi expertizei disponibile şi cu condiţia respectãrii tuturor legilor şi reglementãrilor aplicabile şi a existenţei fondurilor necesare, NRC va analiza posibilitatea sprijinirii CNCAN, asigurând anumite forme de pregãtire profesionalã şi anumite activitãţi de expertizã pentru personalul CNCAN din domeniul securitãţii nucleare. Costurile cu salariile, diurna şi transportul participanţilor CNCAN vor fi suportate de CNCAN. Pot fi asigurate urmãtoarele categorii de pregãtire profesionalã şi expertizã:
    1. vizite ale inspectorilor CNCAN, însoţiţi de inspectori ai NRC, la reactoare din SUA aflate în operare sau în construcţie, inclusiv participarea la şedinţe de analizã lãrgite la sediile regionale ale NRC;
    2. participarea angajaţilor CNCAN la cursuri de instruire a personalului NRC.

    II. Administrare
    A. Schimbul de informaţii în cadrul prezentei înţelegeri se va realiza, de la caz la caz, prin scrisori, rapoarte şi alte documente şi prin vizite şi întruniri organizate din timp. Vor avea loc întâlniri periodice pentru a se analiza schimbul de informaţii şi cooperarea în cadrul prezentei înţelegeri, pentru a se recomanda revizuiri ale prezentei înţelegeri şi pentru a se discuta probleme apãrute în cadrul cooperãrii. Data, locul şi agenda pentru asemenea întâlniri vor fi convenite în avans. Vizitele care se vor desfãşura în baza înţelegerii, incluzând programul acestora, vor avea aprobarea prealabilã a celor 2 administratori menţionaţi la art. II lit. B.
    B. Fiecare parte va desemna un administrator care sã coordoneze participarea sa în cadrul întregului schimb de informaţii. Administratorii vor fi destinatarii tuturor documentelor transmise în cadrul schimbului de informaţii, inclusiv copii ale tuturor scrisorilor, cu excepţia cazurilor în care se convine altfel. În cadrul schimbului de informaţii, administratorii vor fi responsabili pentru stabilirea scopului schimbului, incluzând acordul cu privire la stabilirea instalaţiilor nucleare care fac obiectul schimbului de informaţii şi al documentelor şi standardelor specifice care vor fi schimbate. Unul sau mai mulţi coordonatori tehnici pot fi desemnaţi ca persoane de contact directe în sectoarele de activitate specifice. Aceşti coordonatori tehnici se vor asigura cã ambii administratori primesc copii ale tuturor comunicãrilor transmise. Aceste înţelegeri detaliate au scopul de a asigura, printre altele, existenţa şi menţinerea unui schimb rezonabil echilibrat, permiţând accesul la informaţii echivalente care sunt disponibile.
    C. Administratorii vor stabili numãrul de copii de pe documentele schimbate ce urmeazã sã fie distribuite. Fiecare document va fi însoţit de un rezumat în limba englezã, având 250 de cuvinte sau mai puţin, care sã prezinte domeniul şi conţinutul.
    D. Solicitarea sau utilizarea oricãror informaţii schimbate sau transferate între pãrţi în cadrul prezentei înţelegeri va fi în responsabilitatea pãrţii care le primeşte, partea care le transmite neoferind garanţii privind corectitudinea unor astfel de informaţii pentru un anumit scop sau solicitare.
    E. Recunoscând cã anumite informaţii, de tipul celor menţionate în prezenta înţelegere, nu sunt disponibile în cadrul instituţiilor care sunt pãrţi la prezenta înţelegere, dar sunt disponibile în cadrul altor instituţii ale guvernelor pãrţilor, fiecare parte îi va acorda celeilalte tot sprijinul posibil, prin organizarea de vizite şi direcţionarea solicitãrilor cu privire la asemenea informaţii cãtre instituţiile guvernamentale implicate. Cele menţionate anterior nu vor constitui un angajament al celorlalte instituţii de a furniza astfel de informaţii sau de a primi astfel de vizitatori.
    F. Cooperarea în baza prezentei înţelegeri se va realiza în conformitate cu legile şi reglementãrile existente în ţãrile respective. Orice disputã sau întrebãri între pãrţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri vor fi soluţionate prin acordul reciproc al pãrţilor.

    III. Schimbul şi utilizarea informaţiilor
    A. Generalitãţi
    Pãrţile vor sprijini diseminarea cât mai larg posibilã a informaţiilor furnizate, create sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri, sub rezerva respectãrii cerinţelor legilor, reglementãrilor şi directivelor politice ale ţãrilor acestora şi necesitãţii de a proteja informaţiile proprietare sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate şi sub rezerva prevederilor anexei privind proprietatea intelectualã, care face parte integrantã din prezenta înţelegere.
    B. Definiţii
    1. Termenul "informaţii" se referã la date neclasificate ştiinţifice sau tehnice privind reglementãrile în domeniul energiei nucleare, securitãţii nucleare, garanţiilor nucleare, gospodãririi deşeurilor radioactive, incluzând informaţii privind rezultatele sau metodele de evaluare, cercetare şi orice alte cunoştinţe furnizate, create sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri.
    2. Termenul "informaţii proprietare" înseamnã informaţiile furnizate, create sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri, care conţin secrete comerciale sau alte informaţii privilegiate ori confidenţiale (astfel încât persoana care deţine informaţia sã poatã obţine un beneficiu comercial sau poate avea un avantaj comercial asupra celor care nu o au), şi poate include numai informaţii care:
    a) au fost pãstrate confidenţial de cãtre proprietar;
    b) sunt din categoria celor pe care proprietarul le pãstreazã confidenţial în mod obişnuit;
    c) nu au fost transmise de cãtre proprietar altor entitãţi (inclusiv pãrţii care primeşte), cu excepţia cazurilor în care se asigurã pãstrarea confidenţialitãţii;
    d) nu sunt disponibile din altã sursã pãrţii care le primeşte, fãrã restricţii asupra diseminãrii ulterioare a acestora;
    e) nu se aflã încã în posesia pãrţii care le primeşte.
    3. Termenul "alte informaţii confidenţiale sau privilegiate" înseamnã informaţii care nu sunt clasificate, altele decât "informaţii proprietare", care au fost transmise şi primite în mod confidenţial în baza prezentei înţelegeri şi sunt protejate împotriva divulgãrii publice în conformitate cu legile, reglementãrile şi directivele politice ale statului pãrţii care furnizeazã informaţiile sau care au fost altfel restricţionate de cãtre furnizor.
    C. Procedura de marcare a informaţiilor documentare proprietare
    O parte care primeşte informaţii documentare proprietare ca urmare a prezentei înţelegeri va respecta natura privilegiatã a acestor informaţii, cu condiţia ca informaţiile proprietare sã fie marcate clar cu urmãtoarea legendã restrictivã (sau substanţial similarã):
    "Acest document conţine informaţii proprietare, furnizate în regim confidenţial, în cadrul prezentei înţelegeri datate [insereazã data semnãrii] şi intrate în vigoare la [insereazã data notificãrii de cãtre CNCAN privind finalizarea procedurilor interne] între Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementãri Nucleare din Statele Unite ale Americii, şi care nu vor fi diseminate în afara acestor organizaţii, a consultanţilor, contractorilor şi deţinãtorilor de autorizaţii ale acestora sau departamentelor şi instituţiilor implicate ale Guvernului României şi Guvernului Statelor Unite ale Americii, fãrã aprobarea scrisã prealabilã a [insereazã numele pãrţii care transmite]. Aceastã notã va fi marcatã pe fiecare paginã a oricãrei reproduceri a acesteia, în totalitate sau parţial. Aceste restricţii se ridicã automat atunci când proprietarul difuzeazã informaţia proprietarã fãrã restricţii."
    Aceastã legendã restrictivã va fi respectatã de cãtre pãrţile la prezenta înţelegere. Informaţiile proprietare care poartã aceastã legendã restrictivã nu vor fi fãcute publice sau altfel diseminate, în orice mod nespecificat sau în contradicţie cu termenii prezentei înţelegeri, fãrã consimţãmântul prealabil scris al pãrţii care le transmite. Informaţiile proprietare care poartã aceastã legendã restrictivã nu vor fi folosite de cãtre partea care le primeşte sau de cãtre consultanţii şi contractorii acesteia pentru orice scop comercial, fãrã consimţãmântul prealabil scris al pãrţii care le transmite.
    D. Diseminarea informaţiilor documentare proprietare
    1. În general, informaţiile proprietare primite în cadrul prezentei înţelegeri pot fi diseminate de cãtre partea care le primeşte, fãrã consimţãmântul prealabil, persoanelor din cadrul sau angajate de cãtre partea care le primeşte şi departamentelor guvernamentale şi instituţiilor guvernamentale abilitate din ţara pãrţii care le primeşte, cu condiţia ca:
    a) o astfel de difuzare sã se facã, de la caz la caz, la persoane sau departamente şi instituţii care au o nevoie legitimã de informaţii proprietare; şi
    b) asemenea informaţii proprietare sã poarte legenda restrictivã prevãzutã în secţiunea III.C. din prezenta înţelegere.
    2. Informaţiile proprietare primite în baza prezentei înţelegeri pot fi diseminate de cãtre partea care le primeşte, fãrã consimţãmântul prealabil al pãrţii care le transmite, contractorilor şi consultanţilor pãrţii care le primeşte aflaţi în limitele geografice ale ţãrii acestei pãrţi, cu condiţia ca:
    a) informaţiile proprietare sã fie folosite de cãtre aceşti contractori şi consultanţi numai pentru lucrul în domeniile de aplicare a contractelor acestora cu partea care le primeşte, cu privire la subiectul informaţiilor proprietare, şi sã nu fie folosite de cãtre aceşti contractori şi consultanţi pentru orice alte scopuri comerciale private; şi
    b) asemenea diseminare sã se facã, de la caz la caz, la contractori şi consultanţi care au o nevoie legitimã de informaţii proprietare şi care au dus la îndeplinire un acord de nedivulgare; şi
    c) asemenea informaţii proprietare sã poarte legenda restrictivã prevãzutã în Secţiunea III.C. din prezenta înţelegere.
    3. Cu consimţãmântul prealabil scris al pãrţii care transmite informaţii proprietare în baza prezentei înţelegeri, partea care primeşte poate disemina asemenea informaţii proprietare într-o arie mai largã decât este permis în condiţiile prevãzute de prezenta înţelegere. Pãrţile vor depune eforturi pentru a acorda aceastã aprobare în mãsura permisã de legile, reglementãrile şi directivele politice ale ţãrilor acestora, cu condiţia ca:
    a. entitãţile care primesc informaţii proprietare în conformitate cu prevederile secţiunii III.D.3. din prezenta înţelegere, inclusiv organizaţiile naţionale cãrora le este permis sau care sunt autorizate de cãtre partea care le primeşte pentru a construi ori a opera instalaţii de producere sau utilizare a energiei nucleare, ori de a folosi materiale nucleare şi surse radioactive, sã aibã o nevoie legitimã de informaţii proprietare şi au dus la îndeplinire un acord de nedivulgare; şi
    b. entitãţile care primesc informaţii proprietare în conformitate cu prevederile secţiunii III.D.3. din prezenta înţelegere, inclusiv organizaţiile naţionale cãrora le este permis sau care sunt autorizate de cãtre partea care le primeşte pentru a construi ori a opera instalaţii de producere sau utilizare a energiei nucleare, sã nu foloseascã informaţiile proprietare pentru orice scop comercial privat; şi
    c. acele entitãţi care primesc informaţii proprietare în conformitate cu prevederile secţiunii III.D.3. din prezenta înţelegere, inclusiv organizaţiile naţionale cãrora le este permis sau care sunt autorizate de cãtre partea care le primeşte, sã fie de acord sã foloseascã informaţiile proprietare numai pentru activitãţile desfãşurate în cadrul sau în condiţiile permisului sau autorizaţiei specifice.
    E. Procedura de marcare pentru alte informaţii confidenţiale sau privilegiate cu caracter documentar
    O parte care primeşte, în baza prezentei înţelegeri, alte informaţii confidenţiale sau privilegiate va respecta regimul confidenţial al acestora, cu condiţia ca asemenea informaţii sã fie clar marcate pentru a se indica regimul lor confidenţial sau privilegiat şi sunt însoţite de o declaraţie din care sã reiasã cã:
    1. informaţia este protejatã împotriva difuzãrii publice de cãtre guvernul pãrţii care o transmite; şi
    2. informaţia este transmisã cu condiţia pãstrãrii regimului de confidenţialitate.
    F. Diseminarea altor informaţii confidenţiale sau privilegiate cu caracter documentar
    Alte informaţii confidenţiale sau privilegiate pot fi diseminate în condiţii similare celor stabilite în secţiunea III.D "Diseminarea informaţiilor proprietare documentare".
    G. Informaţiile proprietare nedocumentare şi alte informaţii confidenţiale sau privilegiate
    Informaţiile proprietare nedocumentare sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate furnizate în cadrul seminarelor sau al altor întruniri organizate în baza prezentei înţelegeri sau informaţii ce decurg din numirile în funcţii ale personalului, din folosirea instalaţiilor sau din proiecte comune, vor fi tratate de pãrţi conform principiilor specificate în prezenta înţelegere pentru informaţiile documentare, totuşi, cu condiţia ca partea care furnizeazã astfel de informaţii proprietare sau confidenţiale ori privilegiate sã notifice primitorul în ceea ce priveşte caracterul informaţiei comunicate.
    H. Consultãri
    În cazul în care, pentru orice motiv, una dintre pãrţi îşi dã seama cã va fi sau cã se poate aştepta, din motive rezonabile, sã fie în imposibilitatea de a respecta prevederile de nediseminare din prezenta înţelegere, va informa imediat cealaltã parte. Pãrţile se vor consulta ulterior pentru a stabili un mod de acţiune corespunzãtor.
    I. Altele
    Niciuna dintre prevederile prezentei înţelegeri nu va împiedica o parte sã foloseascã sau sã difuzeze, fãrã restricţii, informaţiile primite din surse externe prezentei înţelegeri.

    IV. Obligaţii externe
    A. Prezenta înţelegere nu va afecta obligaţiile care rezultã din aderarea României la EURATOM şi nu va prejudicia drepturile şi obligaţiile care rezultã din instrumente juridice în vigoare între EURATOM şi Statele Unite ale Americii.
    B. Prezenta înţelegere este destinatã sã implementeze prevederile relevante din Acordul EURATOM - SUA şi nu este destinatã sã creeze obligaţii juridice suplimentare celor specificare în Acordul EURATOM - SUA.

    V. Prevederi finale
    A. Nimic din cele conţinute în prezenta înţelegere nu va obliga una dintre pãrţi sã întreprindã orice acţiune care ar fi în contradicţie cu legile, regulamentele şi directivele sale politice în vigoare în ţara acesteia. Nicio informaţie din domeniul nuclear privind tehnologiile sensibile din punctul de vedere al proliferãrii nu va fi schimbatã în baza prezentei înţelegeri. În situaţia în care se produce un conflict între prevederile prezentei înţelegeri şi legile, reglementãrile şi directivele politice respective, pãrţile se vor consulta înainte de întreprinderea oricãrei acţiuni.
    B. Niciun schimb de informaţii în baza prezentei înţelegeri nu este destinat şi nici nu va crea pentru partea care le primeşte drepturi de proprietate intelectualã pentru niciun fel de informaţii; toate aceste drepturi vor rãmâne exclusiv în proprietatea pãrţii care le transmite. Orice licenţã sau transferul drepturilor de proprietate intelectualã, dacã este cazul, se poate face numai în temeiul unui acord separat care se va duce la îndeplinire de cãtre pãrţi.
    C. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, toate costurile care rezultã din cooperarea în conformitate cu prezenta înţelegere vor fi în responsabilitatea pãrţii care le efectueazã. Capacitatea pãrţilor de a-şi îndeplini obligaţiile este condiţionatã de fondurile alocate de cãtre autoritãţile guvernamentale implicate şi de legile şi reglementãrile aplicabile pãrţilor.
    D. Pãrţile vor încerca sã rezolve orice diferend în legãturã cu prezenta înţelegere (incluzând interpretarea sau punerea în aplicare) prin consultare între pãrţi.
    E. Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data notificãrii scrise a CNCAN cãtre NRC, cã toate procedurile interne aplicabile necesare pentru intrarea acesteia în vigoare au fost finalizate şi, sub rezerva paragrafului G al acestei secţiuni, va rãmâne în vigoare pentru o perioadã de 5 ani. Aceasta poate fi prelungitã ulterior pentru o perioadã de timp de maximum 4 (patru) ani prin acordul prealabil scris al pãrţilor.
    F. Angajamentele pãrţilor în temeiul prezentei înţelegeri sunt reciproce. În cazul în care oricare dintre pãrţi acţioneazã contrar angajamentului sãu din acest document, o astfel de acţiune poate elibera cealaltã parte de angajamentele asumate şi poate constitui motiv de denunţare.
    G. Oricare parte poate denunţa prezenta înţelegere prin notificarea scrisã a celeilalte pãrţi cu 180 de zile înainte de data la care se intenţioneazã încetarea valabilitãţii.
    H. Toate informaţiile protejate prin prevederile prezentei înţelegeri ca fiind proprietare sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate vor rãmâne astfel protejate pe durata prezentei înţelegeri şi pe perioadã nedeterminatã, cu excepţia cazului în care pãrţile convin altfel în scris.

    Semnatã la Viena în data de 4 aprilie 2011, în douã exemplare originale, în limbile românã şi englezã, ambele texte fiind egal autentice.

              Pentru Comisia Naţionalã
        pentru Controlul Activitãţilor Nucleare
                   din România,
                  Vajda Borbela,
                   preşedinte

        Pentru Comisia pentru Reglementãri Nucleare
          din Statele Unite ale Americii,
                  Gregory Jaczko,
                      preşedinte

     ANEXA A

                               SCHIMB
         de informaţii în domeniul cercetãrii securitãţii reactoarelor
                          între CNCAN şi NRC

    Domenii în care NRC face cercetãri:
    1. Instrumentaţia digitalã şi control
    2. Calificarea echipamentelor reactorului şi a echipamentelor electrice
    3. Fenomene de transport şi transfer în mediu
    4. Transportul radionuclizilor şi gestionarea deşeurilor radioactive
    5. Containere pentru transport şi stocare uscatã
    6. Cercetãri în domeniul protecţiei la incendiu
    7. Analiza combustibilului nuclear
    8. Analiza accidentelor severe
    9. Experienţa de exploatare şi probleme generice
    10. Performanţele factorilor umani
    11. Factori organizaţionali/cultura de securitate
    12. Analiza erorii umane (AEU)
    13. Evaluarea riscului prin metode probabilistice
    14. Radioprotecţia şi efectele asupra sãnãtãţii
    15. Asigurarea securitãţii nucleare în situaţii de seism
    16. Metode recente de evaluare a consecinţelor accidentelor la reactoarele nucleare
    17. Asigurarea integritãţii structurii anvelopei reactorului
    18. Integritatea vasului de presiune a reactorului şi a sistemelor de conducte
    19. Actualizãri ale ghidurilor de reglementare
    20. Proiecte privind generaţiile noi şi avansate de reactoare nucleare
    21. Dezafectarea
    22. Aplicaţiile şi mentenanţa codurilor termohidraulice
    23. Analiza incertitudinii cineticii termohidraulice
    24. Hidraulica neutronilor cuplaţi 3D şi a centralelor termale
    25. Producerea de izotopi medicali
    26. Managementul operãrii pe termen lung
    27. Operarea centralei şi a sistemelor


     ANEXA B

                                    SCHIMB
          de informaţii în domeniul cercetãrii securitãţii reactoarelor
                               între CNCAN şi NRC

    Domenii în care CNCAN efectueazã şi supervizeazã cercetãri
    1. Fizica şi dinamica reactoarelor
    2. Analize termohidraulice
    3. Comportarea combustibilului
    4. Comportarea materialelor şi componentelor anvelopei
    5. Modelarea accidentelor severe şi comportarea anvelopei
    6. Cercetãri privind securitatea în funcţionare
    7. Evaluãri probabilistice de securitate nuclearã (nivel 1 - evenimente interne şi externe, nivel 2)
    8. Aspecte privind securitatea transportului şi a depozitãrii deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat
    9. Instrumentaţie şi control
    10. Securitatea reactoarelor nucleare de cercetare/testare
    11. Revizuirea reglementãrilor de securitate nuclearã

                               ANEXA
                 privind proprietatea intelectualã

    În conformitate cu secţiunea a III-a din prezenta înţelegere:
    I. Obligaţii generale
    Pãrţile vor asigura protecţia adecvatã şi efectivã a proprietãţii intelectuale create sau furnizate în cadrul prezentei înţelegeri şi în cadrul acordurilor de implementare relevante. Drepturile asupra proprietãţii intelectuale vor fi atribuite dupã cum se prevede în prezenta anexã.
    II. Domeniu de aplicare
    A. Prezenta anexã se aplicã tuturor activitãţilor de cooperare întreprinse în conformitate cu prezenta înţelegere, cu excepţia cazurilor în care pãrţile sau reprezentanţii acestora convin altfel.
    B. În scopurile prezentei înţelegeri, "proprietatea intelectualã" va avea înţelesul menţionat în art. 2 din Convenţia privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietãţii Intelectuale, încheiatã la Stockholm la 14 iulie 1967, şi poate include şi alte elemente convenite de cãtre pãrţi.
    C. Fiecare parte se va asigura cã, prin intermediul unor contracte sau al altor mijloace legale, cu proprii participanţi, dupã caz, cealaltã parte poate dobândi drepturi de proprietate intelectualã atribuite conform prezentei anexe. Prezenta anexã nu altereazã sau prejudiciazã în vreun fel atribuirea de asemenea drepturi, între o parte şi conaţionalii acesteia, care se va stabili prin legislaţia şi practicile existente în ţara acesteia.
    D. Cu excepţia situaţiilor prevãzute altfel de prezenta înţelegere, diferendele privind proprietatea intelectualã care decurg din prezenta înţelegere vor fi soluţionate prin discuţii între instituţiile participante abilitate sau, dacã este necesar, între pãrţi ori reprezentanţii acestora. Cu acordul reciproc al pãrţilor, diferendul va fi înaintat unei instanţe de arbitraj pentru o hotãrâre de arbitraj obligatorie, conform regulilor aplicabile ale dreptului internaţional. Regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Legislaţia Internaţionalã a Comerţului (UNCITRAL) se vor aplica, cu excepţia cazurilor în care pãrţile sau reprezentanţii acestora convin altfel în scris.
    E. Denunţarea sau încetarea valabilitãţii prezentei înţelegeri nu va afecta drepturile şi obligaţiile din prezenta anexã.
    III. Atribuirea drepturilor
    A. Fiecare parte va avea dreptul la o licenţã neexclusivã, irevocabilã, gratuitã în toate ţãrile pentru a traduce, reproduce şi pentru a distribui public articole ştiinţifice şi tehnice, rapoarte şi cãrţi rezultate direct din cooperarea în baza prezentei înţelegeri. Toate exemplarele distribuite public ale unei lucrãri cu drepturi de autor, efectuate în baza acestei prevederi, vor indica numele autorilor lucrãrii, cu excepţia cazului în care un autor refuzã în mod explicit sã fie numit.
    B. Drepturile privind toate formele de proprietate intelectualã, altele decât cele descrise în secţiunea a III-a, vor fi atribuite dupã cum urmeazã:
    (1) Cercetãtorii care efectueazã vizite ştiinţifice vor primi drepturi, premii, bonusuri, redevenţe în conformitate cu politica instituţiei-gazdã.
    (2)
    a) Orice proprietate intelectualã creatã de cãtre persoane angajate sau sponsorizate de cãtre una dintre pãrţi în cadrul activitãţilor de cooperare, altele decât cele acoperite de secţiunea III. B (1), va fi deţinutã de acea parte. Proprietatea intelectualã creatã de cãtre persoane angajate sau sponsorizate de cãtre ambele pãrţi va fi deţinutã în comun de cãtre pãrţi. În plus, fiecare creator va avea dreptul la premii, bonusuri şi redevenţe, în conformitate cu politicile instituţiei care a angajat sau a sponsorizat acea persoanã.
    b) Cu excepţia cazului în care se convine altfel într-o înţelegere de implementare sau de altã naturã, fiecare parte va avea dreptul pe teritoriul sãu de a utiliza sau de a licenţia proprietatea intelectualã rezultatã în cursul activitãţilor de cooperare.
    c) Drepturile unei pãrţi în afara teritoriului acesteia vor fi stabilite de comun acord, având în vedere contribuţiile reciproce ale pãrţilor şi ale participanţilor acestora la activitãţile de cooperare, gradul de implicare în obţinerea protecţiei juridice şi de licenţiere a proprietãţii intelectuale şi alţi asemenea factori consideraţi adecvaţi.
    d) Prin derogare de la secţiunea III. B (2) lit. a) şi b) de mai sus, în cazul în care oricare dintre pãrţi considerã cã un anumit proiect este probabil sã conducã sau a condus la crearea de proprietate intelectualã care nu este protejatã de legile existente în ţara celeilalte pãrţi, pãrţile vor avea imediat discuţii pentru a stabili atribuirea drepturilor de proprietate intelectualã. Dacã nu se poate ajunge la un acord în termen de 3 luni de la data iniţierii discuţiilor, cooperarea cu privire la proiectul în cauzã va fi terminatã la cererea oricãreia dintre pãrţi. Creatorii de proprietate intelectualã vor avea totuşi dreptul la premii, bonusuri şi redevenţe, în conformitate cu cele prevãzute în secţiunea III. B (2) lit. a).
    e) Pentru fiecare invenţie efectuatã în cadrul oricãrei activitãţi de cooperare, partea care angajeazã sau sponsorizeazã inventatorul (ii) va dezvãlui prompt invenţia celeilalte pãrţi, împreunã cu orice documente şi informaţii necesare, pentru a permite celeilalte pãrţi sã stabileascã orice drepturi pe care le poate avea. Oricare dintre pãrţi poate solicita celeilalte pãrţi, în scris, sã amâne publicarea sau divulgarea publicã a unor asemenea documentaţii sau informaţii, în scopul de a-şi proteja drepturile în invenţie. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, în scris, întârzierea nu va depãşi o perioadã de 6 luni de la data dezvãluirii de cãtre partea inventatoare cãtre cealaltã parte.
    IV. Informaţii confidenţiale comercial
    În cazul în care informaţiile identificate în timp util ca fiind confidenţiale comercial sunt furnizate sau create în conformitate cu prezenta înţelegere, fiecare parte şi participanţii sãi vor proteja astfel de informaţii în conformitate cu legile, reglementãrile şi practicile administrative. Informaţiile pot fi identificate ca şi "confidenţiale comercial", dacã o persoanã care deţine aceste informaţii poate obţine un beneficiu economic din acestea sau poate obţine un avantaj competitiv asupra celor care nu le deţin, iar informaţiile nu sunt în general cunoscute sau disponibile publicului din alte surse, iar proprietarul nu a fãcut anterior informaţiile disponibile fãrã sã impunã prompt o obligaţie de a le pãstra confidenţiale.

                               ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016