Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INTELEGERE din 28 septembrie 2005  privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea in domeniul securitatii nucleare intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania (C.N.C.A.N.) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (U.S.N.R.C.)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INTELEGERE din 28 septembrie 2005 privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea in domeniul securitatii nucleare intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania (C.N.C.A.N.) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (U.S.N.R.C.)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006

Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România (denumitã în continuare C.N.C.A.N.) şi Comisia pentru Reglementãri Nucleare din Statele Unite ale Americii (denumitã în continuare U.S.N.R.C.), ambele denumite în cele ce urmeazã pãrţi,
ca urmare a Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998,
având interes reciproc în efectuarea unui schimb continuu de informaţii pe probleme de reglementãri şi standarde solicitate sau recomandate de organismele lor pentru reglementarea securitãţii nucleare şi a impactului asupra mediului al instalaţiilor nucleare,
având o cooperare similarã de 5 ani în cadrul Înţelegerii privind schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul securitãţii nucleare, semnatã la Viena la 20 septembrie 2000,
au convenit cele ce urmeazã:

I. Domeniu de aplicare
I.1. Schimbul de informaţii tehnice
În limita legilor, reglementãrilor şi a orientãrilor politice din ţãrile respective pãrţile vor schimba urmãtoarele tipuri de informaţii tehnice referitoare la reglementãri în domeniul securitãţii nucleare, garanţiilor nucleare, protecţiei fizice, gospodãririi deşeurilor radioactive şi al impactului asupra mediului al instalaţiilor nucleare desemnate şi al activitãţilor, care sunt de naturã generalã. Este impusã aceastã limitare la o cooperare generalã, deoarece programul nuclear românesc actual are la bazã apa grea, în timp ce programul nuclear al Statelor Unite ale Americii şi, prin urmare, experienţa U.S.N.R.C. sunt în domeniul tehnologiei reactoarelor cu apã uşoarã şi în activitãţi precum:
a) rapoarte curente privind securitatea nuclearã, garanţiile nucleare, gospodãrirea deşeurilor radioactive şi efectele asupra mediului, redactate de una sau pentru una dintre pãrţi, ca bazã pentru sau în sprijinul deciziilor şi politicilor în domeniul reglementãrilor nucleare;
b) documente referitoare la activitãţi de autorizare şi la decizii importante privind securitatea nuclearã şi mediul, care privesc instalaţiile nucleare;
c) documente detaliate care descriu procesul de autorizare şi reglementare de cãtre U.S.N.R.C. a anumitor instalaţii nucleare din Statele Unite ale Americii şi documente echivalente privind instalaţii nucleare asemãnãtoare din România;
d) informaţii privind domeniul cercetãrilor de securitate a reactoarelor, pe care pãrţile au dreptul sã le dezvãluie, aflate fie în posesia, fie la dispoziţia uneia dintre pãrţi, inclusiv informaţii privitoare la securitatea reactoarelor cu apã uşoarã, prezentate în anexele A şi B, ataşate acestora şi fãcând parte din acestea. Cooperarea în aceste arii de cercetare detaliate poate necesita o înţelegere separatã, dupã cum se stabileşte de cãtre organismele de cercetare ale uneia sau ale ambelor pãrţi. Fiecare parte va transmite celeilalte pãrţi informaţii urgente referitoare la rezultatele cercetãrii, care necesitã atenţie din timp, în interesul securitãţii populaţiei, însoţite de indicaţii asupra implicaţiilor majore;
e) rapoarte privind experienţa de operare, de tipul rapoartelor privind incidentele şi accidentele nucleare, opriri ale instalaţiilor nucleare şi prelucrãri de date asupra evoluţiei în timp a componentelor şi sistemelor;
f) proceduri de evaluare a securitãţii nucleare, a garanţiilor nucleare, a gospodãririi deşeurilor radioactive şi a impactului asupra mediului, pentru instalaţiile nucleare stabilite;
g) comunicarea din timp a evenimentelor importante, de tipul incidentelor semnificative de operare şi al opririlor de reactor, decise de Guvern, care prezintã interes imediat pentru pãrţi.
I.2. Cooperarea în domeniul cercetãrii privind securitatea nuclearã
Execuţia programelor şi proiectelor comune în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii securitãţii nucleare sau a acelor programe şi proiecte având activitãţile distribuite între pãrţi, inclusiv utilizarea instalaţiilor de testare sau/şi a programelor de soft deţinute de fiecare parte, va fi convenitã de la caz la caz şi poate face obiectul unei înţelegeri separate, dupã cum se stabileşte ca fiind necesar de cãtre una sau de cãtre amândouã pãrţile. În alte situaţii aceasta se poate realiza printr-un schimb de scrisori între pãrţi, respectându-se, ca o condiţie minimalã, termenii şi condiţiile prezentei înţelegeri. Ariile tehnice specificate în astfel de schimburi de scrisori pot fi modificate ulterior, cu consimţãmântul ambelor pãrţi. Detaşãrile temporare de personal aparţinând unei pãrţi în instituţiile celeilalte pãrţi vor fi analizate de la caz la caz.
I.3. Perfecţionarea profesionalã şi detaşãrile de personal
În limita resurselor şi expertizei disponibile şi cu condiţia respectãrii tuturor legilor şi reglementãrilor aplicabile şi a existenţei fondurilor necesare, U.S.N.R.C. va analiza posibilitatea sprijinirii C.N.C.A.N., asigurând anumite forme de perfecţionare profesionalã sau anumite activitãţi de expertizã pentru personalul C.N.C.A.N. din domeniul securitãţii nucleare. Costurile cu salariile, diurna şi transportul participanţilor C.N.C.A.N. vor fi suportate de C.N.C.A.N. Pot fi asigurate urmãtoarele categorii de pregãtire profesionalã şi expertizã:
a) vizite ale inspectorilor C.N.C.A.N., însoţiţi de inspectori ai U.S.N.R.C., la reactoare din Statele Unite ale Americii aflate în operare sau în construcţie, inclusiv participarea la şedinţe de analizã lãrgite la sediile regionale ale U.S.N.R.C.;
b) participarea angajaţilor C.N.C.A.N. la cursuri de perfecţionare a personalului U.S.N.R.C.
II. Aspecte administrative
a) Schimbul de informaţii în cadrul prezentei înţelegeri se va efectua, de la caz la caz, prin scrisori, rapoarte şi alte documente şi prin vizite şi întruniri organizate din timp. Vor avea loc întruniri periodice pentru a se analiza schimbul de informaţii şi cooperarea în cadrul prezentei înţelegeri, pentru a se recomanda revizuiri ale prezentei înţelegeri şi pentru a se discuta probleme apãrute în cadrul cooperãrii. Data, locul desfãşurãrii şi ordinea de zi ale unor asemenea întruniri vor fi convenite din timp. Vizitele care se vor desfãşura în cadrul prezentei înţelegeri, inclusiv programul acestora, vor fi aprobate în prealabil de cei 2 administratori la care se face referire la lit. b).
b) Fiecare parte va desemna un administrator pentru a coordona întregul schimb de informaţii. Administratorii vor primi toate documentele transmise în cadrul schimbului de informaţii, inclusiv copiile de pe toate scrisorile, cu excepţia cazurilor în care se convine altfel. În cadrul schimbului de informaţii administratorii vor rãspunde pentru stabilirea obiectivelor acestuia, inclusiv pentru înţelegeri privind desemnarea instalaţiilor nucleare care fac obiectul schimbului de informaţii şi al documentelor specifice şi standardelor care vor fi schimbate. Pot fi desemnaţi unul sau mai mulţi coordonatori tehnici pentru contacte directe în sectoarele de activitate specifice. Aceşti coordonatori tehnici vor asigura transmiterea de copii de pe toate comunicãrile ambilor administratori. Aceste înţelegeri detaliate au scopul de a asigura, printre altele, existenţa şi menţinerea unui schimb echilibrat, permiţând accesul la informaţii echivalente care sunt disponibile.
c) Administratorii vor stabili numãrul de copii de pe documentele shimbate, ce urmeazã sã fie distribuite. Fiecare document va fi însoţit de un rezumat în limba englezã, având 250 de cuvinte sau mai puţin, care sã prezinte scopul şi conţinutul.
d) Utilizarea oricãrei informaţii schimbate sau transferate între pãrţi în cadrul prezentei înţelegeri va fi în responsabilitatea pãrţii primitoare, partea furnizoare neoferind garanţii privind utilizarea unor astfel de informaţii pentru un anumit scop sau aplicaţie.
e) Recunoscând cã anumite informaţii de tipul celor menţionate în prezenta înţelegere nu se aflã în posesia instituţiilor care sunt parte la prezenta înţelegere, dar sunt la dispoziţia altor instituţii ale guvernelor pãrţilor, fiecare parte va acorda celeilalte pãrţi tot sprijinul posibil, organizând vizite şi direcţionând întrebãrile cu privire la astfel de informaţii cãtre instituţiile guvernamentale competente. Cele menţionate anterior nu vor reprezenta un angajament al celorlalte instituţii de a furniza astfel de informaţii sau de a primi astfel de vizitatori.
f) Nici una dintre prevederile prezentei înţelegeri nu va impune vreuneia dintre pãrţi sã acţioneze în afara legilor, reglementãrilor şi orientãrilor politice existente. În cadrul prezentei înţelegeri nu se va face schimb de informaţii privind tehnologiile sensibile de proliferare a armelor nucleare. În cazul apariţiei vreunui diferend legat de termenii prezentei înţelegeri sau de legile, reglementãrile şi directivele politice existente, pãrţile vor conveni consultãri înainte de a întreprinde vreo acţiune.
g) Cooperarea în cadrul prezentei înţelegeri se va face în conformitate cu legile şi reglementãrile existente în ţãrile respective. Orice diferend şi orice problemã între pãrţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri vor fi soluţionate prin acordul reciproc al pãrţilor.
h) Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, toate costurile cooperãrii decurgând din prezenta înţelegere vor fi suportate de partea care le-a generat. Capacitatea pãrţilor de a-şi onora obligaţiile depinde de alocarea fondurilor de cãtre autoritãţile guvernamentale abilitate şi de legile şi reglementãrile pãrţilor.
III. Schimbul şi utilizarea informaţiilor
Pãrţile vor sprijini diseminarea cât mai larg posibil a informaţiilor furnizate sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri, cu obligaţia atât a protejãrii proprietãţii asupra informaţiilor sau a caracterului confidenţial ori privilegiat al informaţiilor schimbate, cât şi a respectãrii prevederilor cuprinse în anexa referitoare la proprietatea intelectualã, care face parte integrantã din prezenta înţelegere.
a) În scopurile prezentei înţelegeri, termenul informaţii se referã la domeniul reglementãrilor nucleare, al securitãţii nucleare, al gospodãririi deşeurilor radioactive sau la date ştiinţifice ori tehnice, rezultate sau metode ale activitãţilor de cercetare-dezvoltare şi la orice alte cunoştinţe, care se intenţioneazã sã fie furnizate sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri.
b) În scopurile prezentei înţelegeri, termenul dreptul de proprietate asupra informaţiei se referã la informaţiile disponibile în cadrul prezentei înţelegeri, care conţin secrete comerciale sau alte informaţii privilegiate ori confidenţiale (astfel încât persoana care deţine informaţia sã poatã obţine avantaje economice sau sã poatã fi avantajatã într-o competiţie), şi poate include numai informaţii care:
1. au fost pãstrate confidenţial de cãtre proprietar;
2. fac parte din categoria celor pe care proprietarul le pãstreazã confidenţial în mod obişnuit;
3. nu au fost transmise de cãtre proprietar altor entitãţi (inclusiv pãrţii primitoare), cu excepţia cazurilor în care se asigurã pãstrarea acestora în condiţii de confidenţialitate;
4. nu sunt puse la dispoziţie pãrţii primitoare de altã sursã, fãrã restricţii privind diseminarea lor ulterioarã;
5. nu se aflã deja în posesia pãrţii primitoare.
c) În scopurile prezentei înţelegeri, termenul alte informaţii confidenţiale sau privilegiate se referã la alte informaţii decât cele asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate, care nu sunt destinate difuzãrii publice conform legilor şi reglementãrilor ţãrii furnizoare de informaţii şi care au fost transmise şi primite în regim confidenţial.
d) Partea care primeşte informaţii documentare asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate ca urmare a prezentei înţelegeri va respecta natura privilegiatã a acestora, asigurându-se cã dreptul de proprietate asupra informaţiei este marcat în clar dupã urmãtoarea legendã sau similar acesteia: "Acest document conţine informaţii asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate, furnizate în regim confidenţial, în cadrul Înţelegerii din 28 septembrie 2005 dintre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementãri Nucleare din Statele Unite ale Americii, care nu vor fi difuzate în afara acestor organizaţii consultanţilor, contractorilor şi deţinãtorilor de autorizaţii ale acestora şi departamentelor şi instituţiilor guvernamentale abilitate ale Guvernului României şi Guvernului Statelor Unite ale Americii, fãrã a avea aprobarea prealabilã a ......(denumirea pãrţii furnizoare)........
Aceastã notã va fi aplicatã pe orice reproducere a acesteia, în totalitate sau parţial. Aceste restricţii se ridicã automat atunci când proprietarul difuzeazã informaţia fãrã restricţii."
Aceastã legendã va fi respectatã de partea primitoare şi informaţia asupra cãreia se exercitã dreptul de proprietate având aceastã legendã nu va fi folositã în scopuri comerciale, nu va fi fãcutã publicã ori nu va fi difuzatã într-o manierã care nu a fost specificatã sau contrar termenilor prezentei înţelegeri fãrã consimţãmântul pãrţii furnizoare.
e) În general, informaţiile asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate, primite în cadrul prezentei înţelegeri, pot fi difuzate liber de partea primitoare, fãrã aprobare prealabilã, persoanelor din structura sa sau angajaţilor sãi şi departamentelor şi instituţiilor guvernamentale abilitate din ţara pãrţii primitoare.
f) În plus, informaţiile asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate pot fi difuzate fãrã aprobare prealabilã:
1. contractorilor sau consultanţilor pãrţii primitoare, aflaţi în limitele geografice ale naţiunii pãrţii primitoare, pentru a fi folosite numai în scopul derulãrii contractelor acestora cu partea primitoare, în probleme legate de subiectul informaţiilor asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate ori de alte informaţii confidenţiale sau privilegiate;
2. organizaţiilor interne autorizate de partea primitoare pentru a construi ori a opera instalaţii de producere sau de utilizare a energiei nucleare ori pentru a folosi materiale nucleare şi surse de radiaţii, asigurându-se cã asemenea informaţii asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate sau confidenţiale ori privilegiate sunt folosite numai în termenii permisului sau ai autorizaţiei;
3. contractorilor organizaţiilor identificate la pct. 2, pentru a fi folosite numai în scopurile permiselor sau autorizaţiilor eliberate acestor organizaţii, asigurându-se cã orice difuzare a informaţiilor asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate conform lit. f) pct. 1, 2 şi 3 de mai sus se va face dupã necesitãţi sau, de la caz la caz, va fi conformã unei înţelegeri ori regimului de confidenţialitate şi va fi marcatã cu legenda prezentatã la lit. d).
g) Partea primitoare poate difuza astfel de informaţii asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate într-o arie mai largã decât se prevede la lit. e) şi f), cu acordul scris prealabil al pãrţii care transmite astfel de informaţii. Pãrţile vor coopera pentru dezvoltarea procedurilor de solicitare şi de obţinere a aprobãrii pentru o astfel de difuzare mai largã şi fiecare parte va da astfel de aprobãri în limita politicilor, reglementãrilor şi legislaţiei naţionale.
h) Partea care primeşte în cadrul prezentei înţelegeri alte informaţii privilegiate sau confidenţiale va respecta regimul confidenţial al acestora, asigurându-se cã astfel de informaţii sunt marcate în clar pentru a se indica regimul lor confidenţial sau privilegiat şi cã sunt însoţite de o declaraţie din care sã reiasã cã:
1. informaţia este protejatã împotriva difuzãrii publice de guvernul pãrţii furnizoare;
2. informaţia este furnizatã cu condiţia pãstrãrii regimului de confidenţialitate.
i) Orice alte informaţii confidenţiale sau privilegiate pot fi difuzate în acelaşi mod, astfel cum este stipulat la lit. d).
j) Informaţiile nedocumentare care sunt supuse dreptului de proprietate sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate, furnizate la seminarii sau la alte întruniri organizate în cadrul prezentei înţelegeri, ori informaţiile apãrute din anexele personalului, din folosirea instalaţiilor sau din proiecte comune vor fi tratate de pãrţi conform principiilor specificate în prezenta înţelegere pentru informaţiile documentare; totuşi se va prevedea cã partea care furnizeazã astfel de informaţii asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate a notificat primitorului în ceea ce priveşte natura informaţiei comunicate.
k) Dacã dintr-un motiv oarecare una dintre pãrţi îşi dã seama cã va fi sau cã se poate aştepta, din motive rezonabile, sã fie în imposibilitate de a se conforma principiilor privind restricţiile de difuzare din acest articol, va informa imediat cealaltã parte. Pãrţile se vor consulta ulterior pentru a stabili mãsurile corespunzãtoare.
l) Nici una dintre prevederile prezentei înţelegeri nu va împiedica vreo parte sã foloseascã sau sã difuzeze informaţiile primite fãrã restricţii de cãtre acea parte din surse externe prezentei înţelegeri.
IV. Durata
a) Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care se informeazã cã pãrţile au îndeplinit toate procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare. Prezenta înţelegere va rãmâne în vigoare pentru o perioadã de 5 ani, cu excepţia prevederilor lit. b). Înţelegerea poate fi prelungitã ulterior, pe baza acordului scris al pãrţilor, cu respectarea procedurilor interne.
b) Oricare parte poate denunţa prezenta înţelegere prin notificarea scrisã a celeilalte pãrţi cu cel puţin 6 luni înainte de data la care se intenţioneazã încetarea valabilitãţii.
c) Toate informaţiile protejate prin prevederile prezentei înţelegeri ca fiind supuse dreptului de proprietate sau alte informaţii confidenţiale ori privilegiate vor fi protejate pe durata prezentei înţelegeri şi dupã expirarea sau denunţarea sa, cu excepţia cazului în care pãrţile convin altfel în scris.
Semnatã la 28 septembrie 2005 la Viena, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã şi englezã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor
Nucleare din România,
Vilmos Zsombori,
preşedinte

Pentru Comisia pentru Reglementãri Nucleare
din Statele Unite ale Americii,
Nils J. Diaz,
preşedinte


ANEXA A

SCHIMB
de informaţii în domeniul cercetãrii
securitãţii reactoarelor între C.N.C.A.N. şi U.S.N.R.C.

Domenii în care U.S.N.R.C. face cercetãri privind securitatea reactoarelor cu apã uşoarã:
1. integritatea vasului de presiune a reactorului şi a conductelor;
2. îmbãtrânirea componentelor reactorului;
3. calificarea echipamentelor reactorului;
4. utilizarea şi mentenanţa codurilor termohidraulice;
5. operarea centralei şi a sistemelor;
6. performanţele factorului uman;
7. topirea zonei active şi avarierea sistemului de rãcire a reactorului;
8. securitatea anvelopei reactorului;
9. integritatea structuralã a anvelopei reactorului;
10. securitatea seismicã;
11. analiza de risc prin metode probabilistice;
12. analiza accidentelor severe;
13. radioprotecţia şi efectele asupra sãnãtãţii;
14. transportul radionuclizilor şi managementul deşeurilor radioactive;
15. analiza combustibilului nuclear;
16. transportul şi stocarea uscatã a containerelor;
17. dezafectarea;
18. schemele reactoarelor avansate;
19. protecţia la incendiu.


ANEXA B

SCHIMB
de informaţii în domeniul cercetãrii
securitãţii reactoarelor între C.N.C.A.N. şi U.S.N.R.C.

Domenii în care C.N.C.A.N. efectueazã şi supervizeazã cercetãri privind securitatea nuclearã:
1. fizica şi dinamica reactoarelor;
2. analize termohidraulice;
3. comportarea combustibilului;
4. comportarea materialelor şi componentelor reactorului;
5. modelarea accidentelor severe şi comportarea anvelopei;
6. cercetãri privind securitatea de exploatare;
7. evaluãri probabilistice de securitate nuclearã (nivel 1 - evenimente interne şi externe - nivel 2);
8. securitatea transportãrii şi depozitãrii deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars;
9. instrumentaţie şi control;
10. securitatea reactoarelor nucleare de testare/cercetare;
11. revizuirea reglementãrilor de securitate nuclearã.


ANEXA PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Conform art. III din înţelegere, pãrţile vor asigura protecţia adecvatã şi efectivã a proprietãţii intelectuale create sau furnizate în cadrul înţelegerii şi în cadrul acordurilor de implementare respective. Pãrţile convin sã îşi notifice reciproc, din timp, orice invenţii sau activitãţi de copyright care apar ca urmare a prezentei înţelegeri şi sã caute sã protejeze din timp proprietatea intelectualã. Drepturile de proprietate vor fi atribuite dupã cum se prevede în prezenta anexã.
I. Domeniu de aplicare
1. Prezenta anexã se aplicã tuturor activitãţilor de cooperare rezultând din prezenta înţelegere, cu excepţia cazurilor în care pãrţile sau reprezentanţii acestora convin altfel.
2. În scopurile prezentei înţelegeri, proprietatea intelectualã va avea înţelesul menţionat în art. 2 din Convenţia privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietãţii Intelectuale, încheiatã la Stockholm la 14 iulie 1967; proprietatea intelectualã va include drepturi referitoare la:
- opere literare, artistice şi ştiinţifice;
- interpretãri ale artiştilor-interpreţi şi execuţii ale artiştilor executanţi, fonograme şi emisiuni radiofonice;
- invenţii în toate domeniile activitãţii umane;
- descoperiri ştiinţifice;
- desene şi modele industriale;
- mãrci de fabricã, de comerţ şi de serviciu, precum şi numele comerciale şi denumirile comerciale;
- protecţie împotriva concurenţei neloiale, precum şi alte drepturi rezultând din derularea de activitãţi intelectuale în domeniul industrial, ştiinţific, literar şi artistic.
3. Prezenta anexã se referã la atribuirea de drepturi, interese şi redevenţe între pãrţi. Fiecare parte se va asigura cã cealaltã parte poate dobândi drepturi de proprietate intelectualã atribuite conform prezentei anexe, obţinând acele drepturi prin participanţii sãi la contracte sau prin alte mijloace legale, dupã caz. Prezenta anexã nu altereazã şi nici nu prejudiciazã în vreun fel atribuirea de drepturi, interese şi redevenţe între o parte şi conaţionalii acesteia, care se va stabili prin legislaţia şi practicile pãrţii.
4. Diferendele privind proprietatea intelectualã apãrute în cadrul prezentei înţelegeri vor fi soluţionate prin discuţii între instituţiile participante abilitate sau, dacã este cazul, între pãrţi ori reprezentanţii acestora. Diferendul va fi înaintat, cu acordul reciproc al pãrţilor, unei instanţe de arbitraj pentru o hotãrâre de arbitraj obligatorie, conform regulilor aplicabile ale dreptului internaţional. Se vor aplica regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Legislaţia Internaţionalã a Comerţului (UNCITRAL), cu excepţia cazurilor în care pãrţile sau reprezentanţii acestora convin altfel în scris.
5. Denunţarea sau încetarea valabilitãţii prezentei înţelegeri nu va afecta drepturile şi obligaţiile din prezenta anexã.
II. Atribuirea drepturilor
1. Fiecare parte va avea în toate ţãrile licenţã gratuitã, neexclusivã, irevocabilã pentru traducerea, reproducerea şi distribuirea publicã a articolelor ştiinţifice şi tehnice, a rapoartelor şi a cãrţilor rezultate din activitatea de cooperare în cadrul înţelegerii. Toate copiile difuzate public de pe lucrãrile supuse dreptului de proprietate, în conformitate cu aceastã prevedere, vor indica numele autorilor, cu excepţia cazului în care autorul menţioneazã explicit cã nu vrea sã fie numit.
2. Drepturile privind toate formele de proprietate intelectualã, altele decât cele prevãzute la pct. 1, vor fi atribuite dupã cum urmeazã:
a) Cercetãtorii care efectueazã vizite ştiinţifice (de exemplu, cei care efectueazã vizite în scopul continuãrii pregãtirii lor profesionale) vor avea drepturi de proprietate intelectualã conform politicilor instituţiilor gazdã. În plus, fiecare cercetãtor recunoscut ca inventator va avea dreptul la o parte din toate redevenţele obţinute de instituţia gazdã prin licenţierea unei astfel de proprietãţi intelectuale.
b) 1. Pentru proprietatea intelectualã creatã în timpul cercetãrilor comune (de exemplu, atunci când pãrţile, instituţiile participante sau personalul participant au convenit din timp asupra scopului lucrãrilor) fiecare parte va avea dreptul sã obţinã toate drepturile în ţara sa. Partea în a cãrei ţarã a fost fãcutã invenţia va avea dreptul sã opteze prima pentru obţinerea tuturor drepturilor într-o terţã ţarã.
Dacã cercetarea nu este cercetare comunã, drepturile de proprietate intelectualã provenite din cercetare vor fi atribuite în conformitate cu pct. 2a). În plus, fiecare persoanã recunoscutã ca inventator va avea dreptul sã beneficieze de o parte din veniturile totale obţinute de fiecare instituţie prin brevetarea proprietãţii.
2. Fãrã a contraveni prevederilor pct. 2b)1, dacã o categorie de proprietate intelectualã este protejatã în conformitate cu legislaţia uneia dintre pãrţi, dar nu şi în conformitate cu legislaţia celeilalte pãrţi, partea a cãrei legislaţie prevede acest tip de protecţie va deţine toate drepturile de proprietate pe plan mondial. Persoanele recunoscute ca inventatori vor avea dreptul la veniturile obţinute în conformitate cu pct. 2b)1.

---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016