Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INTELEGERE din 22 ianuarie 2008  intre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului din Romania si Ministerul Invatamantului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea in domeniul invatamantului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INTELEGERE din 22 ianuarie 2008 intre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului din Romania si Ministerul Invatamantului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea in domeniul invatamantului

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iulie 2008
ÎNŢELEGERE din 22 ianuarie 2008
între Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului din România şi Ministerul Învãţãmântului, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învãţãmântului
EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iulie 2008


Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului din România şi Ministerul Învãţãmântului, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe, denumite în continuare pãrţi contractante,
în scopul dezvoltãrii şi aprofundãrii colaborãrii pe bazã de reciprocitate în domeniul învãţãmântului şi convinse cã aceastã colaborare va contribui la dezvoltarea în continuare a relaţiilor dintre statele lor, au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pãrţile contractante se vor informa atât asupra modificãrilor importante din sistemele lor de învãţãmânt, în special asupra celor care au intervenit în învãţãmântul preuniversitar - primar, gimnazial şi liceal - şi superior de profil teoretic şi tehnic, cât şi asupra programelor analitice, planurilor de învãţãmânt, sistemelor de formare, instruire şi perfecţionare a corpului profesoral.
ART. 2
Pãrţile contractante vor realiza, la cerere, schimburi de informaţii privind conducerea şi cercetarea în domeniul învãţãmântului, precum şi privind domeniile specifice faţã de care îşi manifestã interesul cealaltã parte contractantã.
ART. 3
Pãrţile contractante vor realiza, la cerere, schimb de informaţii şi materiale documentare asupra civilizaţiei, istoriei, culturii şi geografiei statelor pãrţilor contractante.
ART. 4
Pãrţile contractante vor sprijini şi stimula în limita posibilitãţilor lor financiare şi logistice şi în conformitate cu legislaţia lor internã:
a) schimbul de literaturã ştiinţificã şi pedagogicã;
b) participarea elevilor şi studenţilor la concursuri, olimpiade şi alte competiţii cu caracter ştiinţific, artistic şi sportiv;
c) participarea experţilor din cele douã ministere la congrese, conferinţe, seminarii şi simpozioane internaţionale organizate în statul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 5
Pãrţile contractante vor coopera în cadrul programului "Lifelong Learning" în vederea creşterii mobilitãţilor educaţionale dintre cele douã state.
ART. 6
Pãrţile vor face schimb de opinii în vederea pregãtirii reuniunilor Consiliului pentru educaţie.
ART. 7
Pãrţile contractante vor sprijini colaborarea directã dintre instituţiile de învãţãmânt de toate gradele, pe bazã de parteneriate ce vor fi convenite la nivelul acestor instituţii.
ART. 8
Partea românã va continua sã sprijine învãţãmântul în limba maternã pentru minoritatea cehã din România. În acest sens, la cererea minoritãţii cehe, partea românã va primi, în conformitate cu legislaţia sa internã, cadre didactice trimise în România pentru a preda limba cehã în şcoli şi va sprijini activitatea lor.
ART. 9
1. Pentru o mai bunã cunoaştere a civilizaţiei celor douã state, pãrţile contractante vor susţine funcţionarea lectoratelor de limbã şi literaturã românã la Universitatea Carolina din Praga şi, respectiv, de limbã şi literaturã cehã la Universitatea din Bucureşti, inclusiv prin trimiterea unui lector de limbã, literaturã şi civilizaţie românã şi a unui lector de limbã, literaturã şi civilizaţie cehã.
2. În funcţie de interesul existent pentru studiul limbii cehe în România şi al limbii române în Republica Cehã, pãrţile contractante vor susţine înfiinţarea de lectorate şi în alte universitãţi ale statelor pãrţilor contractante.
ART. 10
Pãrţile contractante vor face schimb de specialişti în domeniul învãţãmântului pentru un numãr total de 10 zile anual, în scopul studierii sistemelor lor de învãţãmânt, precum şi a identificãrii unor noi modalitãţi de diversificare şi optimizare a colaborãrii.
ART. 11
Pãrţile contractante vor susţine schimburile de cadre universitare pentru stagii de studiu şi prelegeri, pentru o perioadã totalã de 3 luni anual. Durata unui stagiu nu va depãşi o lunã.
ART. 12
1. Pãrţile contractante îşi vor acorda anual, pe bazã de reciprocitate, câte 27 de luni-bursã pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii instituţiilor de învãţãmânt superior de stat. Numãrul total al lunilor-bursã poate fi împãrţit în perioade cu durata între minimum 2 luni şi maximum 9 luni.
2. La cererea uneia dintre pãrţile contractante, acordarea bursei se poate prelungi, în limitele cotei stabilite, pe baza nominalizãrii repetate.
ART. 13
Pãrţile contractante vor sprijini în continuare studierea limbii, literaturii şi civilizaţiei statului celeilalte pãrţi contractante. În acest scop, pãrţile contractante îşi vor acorda anual:
a) 4 locuri la cursurile de varã de limbã, literaturã şi civilizaţie din România;
b) 4 locuri la cursurile de varã de studii slave din Republica Cehã.

PREVEDERI GENERALE ŞI FINANCIARE

ART. 14
Partea contractantã trimiţãtoare va plãti cheltuielile de transport internaţional dus-întors pânã la locul de destinaţie pentru toate persoanele trimise pe baza prezentei înţelegeri.
ART. 15
1. Activitatea lectorilor de limbã, literaturã şi civilizaţie, prevãzuţi la art. 9, se va desfãşura în conformitate cu reglementãrile interne în vigoare ale statului pãrţii contractante primitoare, în special din domeniul raporturilor juridice de muncã.
2. Remunerarea lectorilor se va efectua în conformitate cu reglementãrile interne în vigoare ale statului pãrţii contractante primitoare. Partea contractantã primitoare va acorda lectorilor prevãzuţi la art. 9 un salariu în conformitate cu pregãtirea profesionalã şi vechimea în muncã.
3. Partea contractantã primitoare va acorda sprijin lectorilor prevãzuţi la art. 9 pentru asigurarea unei locuinţe gratuite. Lectorii vor suporta cheltuielile legate de utilizarea telefonului, radioului şi televizorului.
4. Nominalizarea lectorilor sau prelungirea activitãţii acestora va fi confirmatã celeilalte pãrţi contractante, pe canal diplomatic, pânã la data de 31 mai a fiecãrui an calendaristic.
ART. 16
1. Partea contractantã trimiţãtoare va trimite pãrţii contractante primitoare nominalizãrile persoanelor propuse la art. 10 şi 11, inclusiv datele personale şi proiectul programului de stagiu, cu cel puţin douã luni înainte de data propusã de începere a stagiului.
2. Partea contractantã primitoare va comunica punctul de vedere în legãturã cu propunerea de primire cu cel puţin o lunã înainte de data propusã pentru începerea stagiului.
3. Partea contractantã trimiţãtoare va comunica data sosirii şi mijlocul de transport cu douã sãptãmâni înainte de începerea stagiului.
4. Primirea persoanelor este condiţionatã de cunoaşterea limbii statului pãrţii contractante primitoare sau a unei limbi de circulaţie internaţionalã - englezã sau francezã.
ART. 17
Partea contractantã primitoare va asigura persoanelor propuse la art. 10:
a) în România - cheltuieli zilnice de masã, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare;
în Republica Cehã - cheltuieli zilnice de masã şi diurnã, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare;
b) cazare în conformitate cu legislaţia internã în vigoare.
ART. 18
Pentru persoanele prevãzute la art. 11, partea contractantã trimiţãtoare va asigura:
a) în România - salariu lunar, conform reglementãrilor sale interne în vigoare;
b) în Republica Cehã - bursã, conform reglementãrilor sale interne în vigoare.
Partea contractantã primitoare va asigura cazare gratuitã conform reglementãrilor interne în vigoare.
ART. 19
1. Partea contractantã trimiţãtoare va transmite pãrţii contractante primitoare dosarele persoanelor prevãzute la art. 12 şi 13 pânã la 31 martie a fiecãrui an calendaristic.
2. Partea contractantã primitoare va informa partea contractantã trimiţãtoare despre acceptarea persoanelor prevãzute la art. 12 cel mai târziu la 1 iulie a fiecãrui an calendaristic şi despre acceptarea persoanelor prevãzute la art. 13 cel mai târziu la data de 15 iunie a fiecãrui an calendaristic.
3. Partea contractantã trimiţãtoare va informa partea contractantã primitoare data sosirii candidaţilor cu cel puţin douã sãptãmâni înainte de începerea stagiului de studii.
4. Acceptarea la stagiu de studiu este condiţionatã de cunoaşterea limbii statului pãrţii contractante primitoare sau a unei limbi de circulaţie internaţionalã - englezã sau francezã.
ART. 20
Pentru persoanele prevãzute la art. 12, partea contractantã primitoare va asigura:
a) proces de învãţãmânt gratuit;
b) acces în cãminele şi cantinele studenţeşti, în aceleaşi condiţii ca pentru cetãţenii proprii.
Partea contractantã trimiţãtoare va oferi o bursã în conformitate cu legislaţia internã în vigoare.
ART. 21
Persoanele prevãzute la art. 13 vor fi acceptate de partea contractantã primitoare fãrã taxã de participare şi vor beneficia, în condiţii de gratuitate, de cazare, masã, proces de învãţãmânt şi excursiile aferente programului.
ART. 22
Asistenţa medicalã va fi acordatã tuturor persoanelor în cauzã în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socialã lucrãtorilor salariaţi, lucrãtorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplaseazã în interiorul Comunitãţii, precum şi cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 ce reglementeazã procedurile de implementare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 .
ART. 23
Prezenta înţelegere nu exclude organizarea altor acţiuni în domeniul învãţãmântului, asupra cãrora pãrţile contractante vor conveni în scris pe canale diplomatice.
ART. 24
Textul prezentei înţelegeri poate fi modificat şi completat pe baza acordului reciproc al pãrţilor contractante. Modificãrile şi completãrile vor fi comunicate, în scris, pe cale diplomaticã.
ART. 25
1. Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificãri, fãcutã pe cale diplomaticã, prin care pãrţile contractante îşi comunicã reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Înţelegerii.
Prezenta înţelegere va fi valabilã de la data intrãrii sale în vigoare pânã la 31 decembrie 2010 şi va fi reînnoitã în mod automat pentru perioade succesive de câte un an, dacã niciuna dintre pãrţi nu o denunţã, cu 6 luni înainte, printr-o notificare transmisã pe cãi diplomatice.
2. Programele şi activitãţile începute în perioada de valabilitate a prezentei înţelegeri vor continua şi dupã expirarea perioadei de valabilitate a acesteia, pânã la finalizarea lor.
Semnatã la Praga la 22 ianuarie 2008, în câte douã exemplare originale, fiecare în limbile românã şi cehã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Educaţiei,
Cercetãrii şi Tineretului din România,
Anton Anton,
secretar de stat

Pentru Ministerul Învãţãmântului,
Tineretului şi Sportului
din Republica Cehã,
Vlastimil Ruzicka,
viceministrul pentru învãţãmânt superior

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016