Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INTELEGERE din 17 iulie 2000  intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Ceha privind protectia informatiilor militare secrete    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INTELEGERE din 17 iulie 2000 intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Ceha privind protectia informatiilor militare secrete

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 11 octombrie 2000
Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Republica Ceha, denumite în continuare pãrţi contractante,
în vederea asigurãrii protecţiei reciproce a informaţiilor militare secrete care vor fi clasificate de autoritatea competenta şi care vor face obiectul schimbului în cadrul cooperãrii dintre pãrţile contractante,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Scopul înţelegerii
Scopul prezentei înţelegeri îl constituie realizarea cadrului juridic necesar în vederea asigurãrii protecţiei informaţiilor militare secrete care vor fi elaborate, solicitate ori care vor fi în posesia pãrţilor contractante.
ART. 2
Definiţii
1. Expresia informaţii militare secrete, denumite în continuare informaţii secrete, va desemna orice informaţie sub forma scrisã, electronica, orala sau vizuala din domeniul apãrãrii, indiferent de suportul pe care se afla înregistratã, pe care una dintre pãrţile contractante sau autoritatea competenta a uneia dintre ele a clasificat-o ca atare.
2. Expresia domeniul apãrãrii va desemna numai acele probleme care intra în sfera de competenta a Ministerului Apãrãrii Naţionale din România şi a Ministerului Apãrãrii din Republica Ceha, în conformitate cu legislatiile romana şi ceha.
3. Expresia autoritate competenta va desemna autoritãţile pãrţilor contractante care rãspund de protecţia informaţiilor secrete, în conformitate cu legislaţia nationala.
ART. 3
Reguli generale
1. Informaţiile secrete vor fi protejate în conformitate cu prevederile acestei înţelegeri şi cu legislaţia nationala a pãrţilor contractante.
2. Autoritãţile competente vor informa instituţiile şi structurile pãrţilor contractante, care vor gestiona informaţiile secrete transmise de cealaltã parte contractantã, despre prezenta înţelegere.
3. Reprezentanţii autorizaţi ai pãrţilor contractante pot încheia protocoale de aplicare în baza acestei înţelegeri.
4. Partea contractantã primitoare nu va transmite unui terţ informaţiile secrete care i-au fost furnizate, fãrã consimţãmântul scris al partii contractante furnizoare obţinut anterior.
5. Partea contractantã primitoare nu va utiliza informaţiile secrete primite în alt scop decât cel pentru care i-au fost transmise, fãrã consimţãmântul scris al partii contractante furnizoare obţinut anterior.
6. Fiecare parte contractantã va fi rãspunzãtoare de mãsurile de securitate din instituţiile şi structurile proprii unde sunt pãstrate informaţiile secrete provenite de la cealaltã parte contractantã şi va asigura, pentru fiecare dintre aceste instituţii şi structuri, desemnarea unui personal calificat care va rãspunde de protecţia informaţiilor.
7. Pãrţile contractante se vor informa reciproc despre legislaţia nationala în vigoare cu privire la protecţia informaţiilor secrete şi despre modificãrile acesteia.
8. Pãrţile contractante vor asigura efectuarea verificãrilor necesare privind respectarea mãsurilor de securitate în propriile instituţii şi structuri unde sunt pãstrate informaţii secrete furnizate de cealaltã parte contractantã.
9. Partea contractantã primitoare va respecta drepturile de proprietate decurgând din licenţe, copyright şi secrete comerciale, conţinute în informaţiile secrete furnizate.
10. Partea contractantã primitoare nu va schimba şi nu va anula categoriile de clasificare a informaţiilor secrete furnizate, fãrã consimţãmântul scris al partii contractante furnizoare obţinut anterior.
11. Din momentul primirii informaţiilor secrete de la partea contractantã furnizoare partea contractantã primitoare îşi asuma responsabilitatea pentru manipularea şi stocarea acestora în condiţii de siguranta.
12. Partea contractantã primitoare va asigura introducerea mãsurilor de securitate în toate instituţiile şi structurile în care se afla pãstrate informaţiile secrete furnizate de cealaltã parte contractantã.
13. Documentele şi obiectele care conţin informaţii secrete vor fi stocate în conformitate cu legislaţia nationala a partii contractante primitoare.
ART. 4
Categoriile de clasificare
Categoriile de clasificare a informaţiilor secrete şi echivalentele lor pentru pãrţile contractante sunt:


În România În Republica Ceha Echivalentul


------------
Secret Tajne Secret
Secret Duverne Confidenţial
Secret de serviciu Vyhrazene Restricted


Informaţiile secrete cehe din categoria "Duverne" vor fi marcate "Secret" în România şi vor fi transmise, manipulate şi depozitate în aceeaşi maniera ca şi informaţiile secrete româneşti din categoria "Secret".
Informaţiile secrete româneşti din categoria "Secret" vor fi marcate "Tajne" în Republica Ceha şi vor fi transmise, manipulate şi depozitate în aceeaşi maniera ca şi informaţiile secrete cehe din categoria "Tajne".
În mod excepţional oricare dintre pãrţile contractante poate solicita celeilalte pãrţi contractante un grad de protecţie mai mare, dar în nici un caz mai mic decât cel acordat categoriei respective.
ART. 5
Marcarea informaţiilor secrete
1. Informaţiile secrete care fac obiectul schimbului vor fi marcate de autoritatea competenta a partii contractante primitoare sau din dispoziţia acesteia cu categoria de clasificare echivalenta, conform art. 4.
2. Categoriile de clasificare vor fi schimbate sau anulate de autoritatea competenta a partii contractante primitoare, la cererea autoritãţii competente a partii contractante furnizoare. Autoritatea competenta a partii contractante furnizoare va informa autoritatea competenta a partii contractante primitoare, cu 6 sãptãmâni înainte, despre intenţia de a modifica sau de a anula categoria de clasificare a informaţiilor.
ART. 6
Accesul la informaţiile secrete
1. Accesul la informaţiile secrete care fac obiectul prezentei înţelegeri va fi permis acelor persoane cãrora le sunt necesare în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi numai dacã li s-a acordat autorizaţie de acces la informaţiile secrete proprii care au categorii de clasificare echivalente (denumita în continuare autorizaţie de acces), în conformitate cu legislaţia nationala a partii contractante primitoare. Autorizaţia de acces va fi acordatã în urma unei verificãri pe linie de securitate.
2. Nici o persoana nu va avea drept de acces la informaţiile secrete care fac obiectul acestei înţelegeri numai în virtutea gradului, a funcţiei sau a autorizaţiei de acces.
3. Toate instituţiile şi structurile partii contractante primitoare, care manipuleaza informaţiile secrete primite de la cealaltã parte contractantã, vor tine evidenta persoanelor cãrora li se va permite accesul la aceste informaţii în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol.
4. Înainte de a primi informaţiile secrete partea contractantã primitoare va confirma partii contractante furnizoare ca accesul a fost acordat persoanelor care manipuleaza aceste informaţii secrete în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol.
ART. 7
Transmiterea informaţiilor secrete
1. Informaţiile secrete vor fi transmise între instituţiile sau structurile pãrţilor contractante, de regula prin atasatul militar şi aero al României din Republica Ceha sau prin atasatul militar şi aero al Republicii Cehe din România. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante pot conveni şi alte mijloace de transmitere a informaţiilor secrete, inclusiv mijloace de transmitere electronica.
2. Dacã o instituţie sau o structura aparţinând uneia dintre pãrţile contractante intenţioneazã sa transmitã informaţii secrete unei instituţii sau unei structuri aparţinând celeilalte pãrţi contractante, partea contractantã furnizoare va solicita autoritãţii competente a partii contractante primitoare sa dea asigurãri referitoare la faptul ca instituţia sau structura respectiva este autorizata sa pãstreze şi sa utilizeze informaţii secrete, potrivit prevederilor prezentei înţelegeri, şi sa ia mãsuri de protecţie adecvate, în conformitate cu legislaţia nationala a partii contractante primitoare.
3. Informaţiile (obiectele) secrete vor fi transportate în ambalaje speciale, sigilate şi supuse unui control permanent, pentru a se impiedica accesul persoanelor neautorizate. Informaţiile secrete care înainte sau în timpul transportului vor fi depozitate vor fi plasate în spaţii de depozitare protejate prin echipamente electronice de detectare a patrunderii neautorizate şi/sau prin garzi permanente. Accesul în spaţiile de depozitare va fi permis numai persoanelor autorizate. În timpul transportului obiectele vor fi însoţite de acte de confirmare. Dupã primirea obiectelor aceste acte de confirmare vor fi semnate de reprezentantul autorizat al destinatarului şi vor fi remise emitentului.
4. Informaţiile (documentele) secrete vor fi trimise în plicuri duble sigilate. Plicul interior va purta numai categoria de clasificare atribuitã informaţiilor şi adresa emitentului, adresa destinatarului şi numãrul de înregistrare atunci când este necesar.
Plicul exterior nu va purta nici o indicaţie referitoare la categoria de clasificare a informaţiilor secrete conţinute.
Plicul şi/sau pachetul sigilat vor/va fi transmise/transmis potrivit procedurilor convenite de ambele pãrţi contractante.
În timpul transportului documentele vor fi însoţite de acte de confirmare. Dupã transmiterea documentelor actele de confirmare vor fi semnate de reprezentantul autorizat al destinatarului şi vor fi remise emitentului.
Informaţiile secrete care vor fi transmise prin mijloace electronice vor fi protejate prin intermediul unor sisteme electronice acceptate de ambele pãrţi contractante.
ART. 8
Furnizarea informaţiilor secrete cãtre contractanţi
Înaintea funizarii informaţiilor secrete cãtre contractanţi pãrţile contractante vor întreprinde, în conformitate cu legislatiile lor naţionale, urmãtoarele:
1. se vor asigura ca a fost emisã o autorizaţie privind accesul contractantului la informaţiile secrete;
2. se vor asigura ca respectivul contractant dispune de capacitatea de a proteja informaţiile secrete primite;
3. se vor asigura ca au fost acordate autorizaţii de acces întregului personal al contractantului, care va avea acces la informaţiile secrete ale celeilalte pãrţi contractante;
4. se vor asigura ca personalul contractantului, care deţine autorizaţii de acces, este informat despre responsabilitãţile privind protejarea informaţiilor secrete potrivit legislaţiei naţionale în materie.
ART. 9
Vizite
1. Vizitatorii unei pãrţi contractante vor avea acces la informaţii secrete aparţinând celeilalte pãrţi contractante, precum şi în instituţiile şi structurile celeilalte pãrţi contractante, care manipuleaza astfel de informaţii, numai cu aprobarea prealabilã a autoritãţii competente a partii contractante care este vizitata. Aprobarea va fi data numai acelor persoane care în urma unor verificãri de securitate necesare au fost autorizate sa aibã acces la informaţiile secrete.
2. Pãrţile contractante rãspund de înştiinţarea instituţiilor şi structurilor care urmeazã sa fie vizitate cu privire la domeniul şi categoriile de clasificare a informaţiilor secrete ce vor fi aduse la cunostinta vizitatorului.
3. Cererile pentru vizitele reprezentanţilor pãrţilor contractante vor fi depuse cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului planificat şi vor fi transmise prin intermediul Biroului Atasatului Militar şi Aero al Republicii Cehe din România, pentru vizite la instituţiile şi structurile aparţinând Ministerul Apãrãrii Naţionale din România, şi prin intermediul Biroului Atasatului Militar şi Aero al României din Republica Ceha, pentru vizite la instituţiile şi structurile aparţinând Ministerului Apãrãrii din Republica Ceha.
4. Cererile pentru vizite vor fi transmise între pãrţile contractante, în limba engleza, şi vor conţine urmãtoarele informaţii:
a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, numãrul pasaportului;
b) funcţia vizitatorului şi denumirea instituţiei sau a structurii pe care o reprezintã;
c) data vizitei;
d) denumirea instituţiei sau a structurii care va fi vizitata;
e) categoria cea mai mare de clasificare a informaţiilor secrete la care se presupune ca se va avea acces;
f) certificatul de securitate al vizitatorului, care sa confirme ca deţine autorizaţie de acces la informaţii secrete;
g) scopul vizitei.
Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante îşi vor comunica reciproc detaliile referitoare la cererile pentru vizite şi vor asigura protecţia datelor personale.
ART. 10
Multiplicare, traducere şi distrugere
1. În cazul multiplicãrii documentului care conţine informaţii secrete, toate copiile de pe acesta vor beneficia de aceeaşi protecţie ca şi originalul. Numãrul copiilor va fi limitat la numãrul necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.
2. Traducerea documentelor care conţin informaţii secrete va fi efectuatã numai de persoane care au autorizaţie de acces la informaţiile secrete. Traducerea va avea aceeaşi categorie de clasificare ca şi originalul şi înscrisul din care sa reiasã ca documentul cuprinde informaţii secrete ale celeilalte pãrţi contractante.
3. Documentele care conţin informaţii secrete care nu mai sunt necesare vor fi distruse prin ardere, tocare, dizolvare sau prin alte metode care impiedica reconstituirea acestor informaţii.
ART. 11
Mãsuri în cazul pierderii sau al compromiterii informaţiilor secrete
1. Orice pierdere sau compromitere a informaţiilor secrete aparţinând celeilalte pãrţi contractante, depistata sau banuita, va fi comunicatã imediat acesteia.
2. Cazurile de pierdere sau de compromitere a informaţiilor secrete ale celeilalte pãrţi contractante vor fi anchetate de autoritãţile abilitate ale statului pe teritoriul cãruia s-a produs asemenea pierdere sau compromitere, în conformitate cu legislaţia nationala în materie. Rezultatele anchetei vor fi comunicate celeilalte pãrţi contractante. Partea contractantã care desfãşoarã ancheta referitoare la pierderea sau la compromiterea informaţiilor secrete poate solicita, dacã este necesar, ajutorul calificat al celeilalte pãrţi contractante. Aceasta va da curs unei asemenea solicitãri în regim de urgenta.
ART. 12
Consultãri
1. Autoritãţile competente se vor consulta, la cererea oricãrei pãrţi contractante, asupra oricãror aspecte referitoare la implementarea prezentei înţelegeri.
2. Fiecare parte contractantã va permite reprezentanţilor autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante sa efectueze vizite în instituţiile şi în structurile sale şi sa verifice mãsurile de protecţie a informaţiilor secrete asigurate de cealaltã parte contractantã. Fiecare parte contractantã va oferi sprijin reprezentanţilor autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante în timpul unei asemenea verificãri. Detaliile vor fi stabilite de autoritãţile competente.
ART. 13
Autoritãţile competente
Autoritãţile competente sunt:
- pentru partea contractantã romana:
Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii, Ministerul Apãrãrii Naţionale, str. Izvor nr. 13-15, Bucureşti, România;
- pentru partea contractantã ceha:
Reditelstvi bezpecnosti informaci, (Direcţia de securitate a informaţiilor), Ministerul Apãrãrii, 160 00 Praga, Republica Ceha.
ART. 14
Cheltuieli
Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile proprii rezultate din implementarea prezentei înţelegeri.
ART. 15
Rezolvarea diferendelor
Orice diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea prevederilor prezentei înţelegeri va fi soluţionat prin consultãri între pãrţile contractante.
ART. 16
Dispoziţii finale
1. Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care se confirma îndeplinirea procedurilor legale interne necesare în vederea intrãrii sale în vigoare.
2. Prezenta înţelegere poate fi completatã sau amendata în scris, în orice moment, dupã ce pãrţile contractante au convenit în acest sens. Completãrile şi amendamentele vor constitui parte integrantã a prezentei înţelegeri şi vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului precedent.
3. Prezenta înţelegere se încheie pe o perioada de 5 ani şi va fi prelungitã automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu va notifica celeilalte pãrţi contractante, cu cel puţin 6 luni înainte de terminarea perioadei de 5 ani, intenţia sa de a o denunta.
4. În cazul încetãrii valabilitãţii prezentei înţelegeri pãrţile contractante vor returna cat mai repede posibil toate informaţiile furnizate în baza acesteia. Dacã returnarea informaţiilor secrete nu va fi posibila, pãrţile contractante vor continua sa protejeze aceste informaţii secrete în conformitate cu legislaţia nationala în materie.
Semnatã la Bucureşti la 17 iulie 2000, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, ceha şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare a prezentei înţelegeri textul în limba engleza va prevala.

Pentru Ministerul Apãrãrii
Naţionale din România,
Sorin Frunzaverde,
ministrul apãrãrii naţionale

Pentru Ministerul Apãrãrii
din Republica Ceha,
Vladimir Vetchy,
ministrul apãrãrii
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016