Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INTELEGERE din 14 septembrie 2009  intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) din Romania si Institutul Superior pentru Cercetari si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiana privind cooperarea in problematica securitatii nucleare si radiologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INTELEGERE din 14 septembrie 2009 intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) din Romania si Institutul Superior pentru Cercetari si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiana privind cooperarea in problematica securitatii nucleare si radiologice

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 6 aprilie 2011

    Având în vedere cã atât Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN) din România, cât şi Institutul Superior pentru Cercetãri şi Protecţia Mediului (ISPRA) din Republica Italianã, denumite în continuare pãrţi, sunt autoritãţile competente pentru reglementarea activitãţilor nucleare în aria lor de competenţã,
    luând în considerare cã România şi Republica Italianã sunt state membre ale Uniunii Europene,
    având un interes reciproc în schimbul informaţiilor tehnice referitoare la reglementarea impactului instalaţiilor şi securitãţii nucleare asupra mediului,
    pãrţile au convenit urmãtoarele:

    SECŢIUNEA I
    Scopul înţelegerii
    În mãsura în care acest lucru le este permis în conformitate cu legile, cu reglementãrile şi orientãrile politice ale ţãrilor acestora, pãrţile convin sã stabileascã o cooperare în domeniile reglementãrii şi controlului activitãţilor care au legãturã cu securitatea nuclearã şi radiologicã, cum sunt operarea reactorilor, utilizarea surselor de radiaţii ionizante în medicinã şi industrie, managementul combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, dezafectarea, pregãtirea în caz de urgenţã şi impactul asupra mediului a instalaţiilor nucleare stabilite de comun acord.
    ART. 1
    Cooperarea stabilitã în cadrul prezentei înţelegeri, în conformitate cu legislaţia statelor pãrţilor şi cu legislaţia Uniunii Europene, include în special schimbul de informaţii cu privire la:
    a) legislaţie şi reglementãri în domeniile securitãţii nucleare şi radiologice;
    b) rapoarte specifice privind securitatea nuclearã şi radiologicã, sursele de radiaţii ionizante utilizate în medicinã şi industrie, gestionarea combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, dezafectare, pregãtirea în caz de urgenţã şi efectele asupra mediului, redactate de cãtre sau pentru una dintre pãrţi ca bazã pentru deciziile şi politicile referitoare la reglementarea ori controlul instalaţiilor nucleare;
    c) rapoarte tehnice şi documente care privesc evaluãrile de securitate;
    d) documente referitoare la acţiunile semnificative de licenţiere şi la deciziile privind securitatea şi protecţia mediului care influenţeazã instalaţiile nucleare;
    e) proceduri de evaluare şi inspecţie a instalaţiilor nucleare;
    f) elemente esenţiale cu privire la cooperarea internaţionalã în domeniul securitãţii nucleare şi radiologice;
    g) proceduri de reglementare şi metodologii de evaluare referitoare la securitatea nuclearã şi radiologicã, sursele de radiaţii ionizante, managementul combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, dezafectarea, pregãtirea în caz de urgenţã şi evaluarea impactului instalaţiilor nucleare asupra mediului;
    h) notificare rapidã a evenimentelor importante, precum incidentele grave de operare şi deciziile guvernamentale privind oprirea reactorilor, care sunt în interesul direct al pãrţilor;
    i) documente privind planificarea în caz de urgenţã;
    j) proceduri de acordare a licenţelor operatorilor de instalaţii nucleare.
    ART. 2
    a) Cooperarea dintre pãrţi, convenitã în baza art. 1, poate fi implementatã prin:
    - asistenţa reciprocã în legãturã cu instruirea personalului tehnic;
    - schimbul de lectori, experţi şi personal tehnic pentru cursuri şi seminare;
    - stabilirea unor grupuri de lucru comune pentru realizarea de studii specifice şi proiecte în domeniul securitãţii nucleare;
    - schimbul de informaţii care au legãturã cu domeniile prevãzute mai sus;
    - participarea personalului tehnic al unei pãrţi la programe de cursuri postuniversitare, organizate de instituţii/organisme specializate, precum universitãţi, organizaţii tehnice-suport, din ţara celeilalte pãrţi;
    - alte forme de cooperare convenite de cãtre pãrţi.
    b) În cazul în care ambele pãrţi convin astfel, vor fi stabilite înţelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plãţile şi drepturile de proprietate intelectualã.
    c) Documentele schimbate în baza prezentei înţelegeri vor fi redactate, în general, în limba englezã.
    ART. 3
    Fiecare parte poate facilita iniţierea programelor de colaborare între instituţiile/organismele specializate din propria ţarã, precum universitãţi, organizaţii tehnice-suport, şi cealaltã parte.
    ART. 4
    a) Cheltuielile de transport, diurnã şi cazare pentru schimbul de vizite vor fi suportate de cãtre partea care transmite.
    b) Pentru instruiri şi vizite pe termen lung, termenii şi condiţiile pot fi convenite de la caz la caz.
    c) Pentru participarea candidaţilor unei pãrţi la programele de învãţãmânt superior susţinute de instituţii/organisme specializate din ţara celeilalte pãrţi, precum universitãţi, organizaţii tehnice-suport, cheltuielile aferente pot fi suportate prin intermediul burselor acordate de cãtre acele instituţii/ organisme care desfãşoarã programele menţionate.
    d) În situaţia în care oricare dintre pãrţi ar executa o lucrare la solicitarea celeilalte, toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile consultanţilor) vor fi suportate de cãtre partea beneficiarã a lucrãrii.
    e) Cheltuielile pentru publicaţii, de imprimare şi pentru studii comandate vor fi suportate de cãtre partea solicitantã.
    f) Cazurile privind orice tip de cheltuialã care poate apãrea în implementarea prezentei înţelegeri, altele decât cele prevãzute la lit. a)-e), vor fi convenite în cadrul unor înţelegeri specifice.

    SECŢIUNEA a II-a
    Administrarea înţelegerii
    ART. 5
    a) Fiecare parte va desemna, printr-o comunicare scrisã, un administrator care sã coordoneze participarea sa în cadrul întregului schimb de informaţii. Administratorii vor fi destinatarii tuturor documentelor transmise în cadrul schimbului de informaţii, incluzând copii ale tuturor scrisorilor, în situaţia în care nu se convine altfel. Conform condiţiilor schimbului de informaţii, administratorii vor fi responsabili pentru dezvoltarea scopului schimbului de informaţii, incluzând acordul cu privire la stabilirea instalaţiilor nucleare care fac obiectul schimbului de informaţii şi la documentele şi standardele specifice care vor fi schimbate. Unul sau mai mulţi coordonatori tehnici pot fi desemnaţi, printr-o comunicare scrisã, ca persoane de contact directe în sectoarele de activitate specifice. Aceşti coordonatori tehnici se vor asigura cã ambii administratori primesc copii ale tuturor comunicãrilor transmise.
    b) Schimbul de informaţii în cadrul prezentei înţelegeri va fi realizat prin scrisori, rapoarte şi alte documente, precum şi prin vizite şi întâlniri stabilite în avans, de la caz la caz. Data, locul şi agenda unor astfel de întâlniri vor fi convenite în avans. Vizitele care au loc în cadrul prezentei înţelegeri, incluzând programul acestora, vor avea aprobarea prealabilã a celor 2 administratori.
    c) Solicitarea sau utilizarea oricãror informaţii schimbate sau furnizate între pãrţi în cadrul prezentei înţelegeri va fi responsabilitatea pãrţii care le primeşte, iar partea care le transmite nu este rãspunzãtoare pentru orice utilizare sau solicitare a informaţiei schimbate ori furnizate în alt scop decât în care a fost transmisã.
    d) Recunoscând cã anumite informaţii de tipul celor acoperite de prezenta înţelegere nu sunt disponibile în cadrul autoritãţilor care sunt pãrţi la prezenta înţelegere, dar sunt disponibile din partea altor autoritãţi ale guvernelor pãrţilor, fiecare parte îi va acorda celeilalte pãrţi tot sprijinul posibil, prin organizarea vizitelor şi direcţionarea solicitãrilor privind asemenea informaţii cãtre autoritãţile abilitate ale guvernului implicat. Cele mai sus menţionate nu vor constitui un angajament al altor autoritãţi de a furniza asemenea informaţii sau de a primi asemenea vizitatori.
    e) Nimic din ceea ce este inclus în prezenta înţelegere nu obligã niciuna dintre pãrţi sã întreprindã vreo acţiune care sã contravinã legilor, reglementãrilor şi directivelor politice existente în ţara sa. În situaţia în care se produce un conflict între prevederile prezentei înţelegeri şi legile, reglementãrile şi directivele politice respective, pãrţile se vor consulta înainte de întreprinderea oricãrei acţiuni. Nicio informaţie din domeniul nuclear privind tehnologiile sensibile din punctul de vedere al proliferãrii nu va fi schimbatã în cadrul prezentei înţelegeri.
    f) Cooperarea în baza prezentei înţelegeri se va realiza în conformitate cu legile şi reglementãrile statelor respectivelor pãrţi. Orice dispute sau întrebãri între pãrţi cu privire la interpretarea ori aplicarea prezentei înţelegeri vor fi soluţionate prin acordul reciproc al pãrţilor.
    g) Dacã nu se convine altfel, toate costurile care rezultã din cooperarea în cadrul prezentei înţelegeri vor fi responsabilitatea pãrţii care le genereazã. Capacitatea pãrţilor de a-şi îndeplini obligaţiile este supusã alocãrii fondurilor de cãtre autoritatea guvernamentalã competentã, precum şi legilor şi reglementãrilor aplicabile pãrţilor.

    SECŢIUNEA a III-a
    Schimbul şi utilizarea informaţiilor
    ART. 6
    a) Generalitãţi
    Pãrţile susţin cea mai largã diseminare posibilã a informaţiilor furnizate sau schimbate în conformitate cu prezenta înţelegere, obiect atât al necesitãţii de a proteja informaţiile proprietare, cât şi al altor informaţii restricţionate care ar putea fi schimbate aşa cum se aratã mai jos.
    b) Definiţii
    În scopul prezentei înţelegeri:
    Termenul "informaţie" se referã la date privind reglementãrile în domeniul energiei nucleare, privind securitatea nuclearã şi radiologicã, managementul deşeurilor radioactive, pregãtirea în caz de urgenţã, date ştiinţifice şi tehnice, precum şi la orice alte cunoştinţe care se intenţioneazã a fi furnizate sau schimbate în cadrul prezentei înţelegeri.
    Informaţiile care fac obiectul schimbului dintre pãrţi vor fi subdivizate în grupurile descrise mai jos.
    Informaţii libere:
    Termenul de "informaţii libere" înseamnã informaţii care nu sunt marcate de cãtre partea care le transmite şi care pot fi liber diseminate de cãtre partea care le primeşte.
    Informaţii proprietare:
    Termenul de "informaţie proprietarã" înseamnã informaţii elaborate de cãtre sau pentru una dintre pãrţi şi care conţin secrete comerciale ale organizaţiei ori companiei care le furnizeazã.
    Informaţiile de aceastã naturã vor trebui identificate de cãtre partea care le transmite şi vor trebui sã fie marcate în mod clar ca "informaţii proprietare". Transmiterea şi diseminarea acestor informaţii vor trebui autorizate de cãtre organizaţia sau compania care le deţine.
    Informaţii restricţionate:
    Termenul de "informaţii restricţionate" înseamnã informaţii, altele decât "informaţiile proprietare", care sunt protejate împotriva divulgãrii publice în conformitate cu legile şi reglementãrile statului pãrţii care furnizeazã informaţiile şi care au fost transmise şi primite în regim de confidenţialitate.
    Informaţiile de aceastã naturã vor fi identificate de cãtre partea care le transmite şi vor trebui sã fie marcate în mod clar ca "informaţii restricţionate".
    Partea care primeşte se va abţine de la divulgarea informaţiilor de aceastã naturã fãrã autorizarea pãrţii care le-a furnizat.
    Ca autoritãţi din statele membre ale Uniunii Europene, pãrţile se vor asigura cã informaţiile schimbate în cadrul prezentei înţelegeri vor fi gestionate în conformitate cu Decizia Comisiei 2001/844/CE, Euratom, din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului sãu de procedurã, cu modificãrile ulterioare.
    Responsabilitatea pentru folosirea informaţiilor schimbate între pãrţi în cadrul prezentei înţelegeri revine pãrţii care le primeşte.

    SECŢIUNEA a IV-a
    Prevederi finale
    ART. 7
    Orice disputã care poate apãrea cu privire la interpretarea sau implementarea prevederilor prezentei înţelegeri va fi soluţionatã prin consimţãmântul reciproc al ambelor pãrţi.
    ART. 8
    Prezenta înţelegere poate fi amendatã, în orice moment, prin consimţãmântul reciproc scris al pãrţilor. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 9.
    ART. 9
    a) Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificãri oficiale prin care pãrţile se informeazã reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne proprii cu privire la intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri.
    b) Prezenta înţelegere va rãmâne în vigoare pentru o perioadã de 5 (cinci) ani. Acest termen poate fi prelungit în mod automat pe perioade succesive de câte 2 (doi) ani, dacã niciuna dintre pãrţi nu notificã celeilalte pãrţi, cu 6 (şase) luni înainte de expirarea termenului, despre intenţia sa de a termina prezenta înţelegere.
    c) Oricare parte poate termina prezenta înţelegere prin transmiterea unei notificãri scrise cãtre cealaltã parte cu 6 (şase) luni înainte de data la care se intenţioneazã terminarea.
    c) Retragerea din sau terminarea prezentei înţelegeri nu va afecta desfãşurarea normalã a acţiunilor în curs de efectuare, acestea rãmânând în vigoare pânã la finalizarea lor, în afara cazului în care pãrţile decid altfel.

    Semnatã la Viena la 14 septembrie 2009, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, italianã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

            Pentru Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor
                         Nucleare (CNCAN) din România,
                                 Vajda Borbala,
                                   preşedinte

                  Pentru Institutul Superior pentru Cercetãri
             şi Protecţia Mediului (ISPRA) din Republica Italianã,
                              Roberto Mezzanotte,
             directorul Departamentului de Risc Nuclear, Tehnologic
                                 şi Industrial

                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016