Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNI din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 28 noiembrie 2012  pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 19 decembrie 2012

    În temeiul art. 27 alin. (1) şi al art. 46^2 alin. (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.

    ART. I
    Instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Procedura de angajamente prevăzută la art. 46^2 din lege se desfăşoară în paralel cu procedura de investigaţie propriuzisă, iar documentele întocmite sau comunicate în baza acesteia vor constitui obiectul unui dosar distinct de cel de investigaţie. Desfăşurarea discuţiilor privind acceptarea de angajamente propuse de întreprinderi nu suspendă desfăşurarea investigaţiei. Cererile efectuate de întreprinderi sau alte documente din dosarul privind angajamentele nu pot fi folosite în cadrul investigaţiei decât cu acordul expres al întreprinderii care a formulat cererea de angajamente."

    2. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. În sensul prezentelor instrucţiuni, sintagma «practici anticoncurenţiale» trebuie înţeleasă ca incluzând înţelegerile, deciziile asociaţiilor de întreprinderi şi practicile concertate care intră sub incidenţa art. 5 din lege, precum şi a art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi comportamentele unilaterale care intră sub incidenţa art. 6 din lege, precum şi a art. 102 din TFUE. Prin specificul lor, angajamentele sunt adecvate rezolvării situaţiei concurenţiale, în special în ceea ce priveşte cazurile de posibilă încălcare a art. 6 din lege şi a art. 102 din TFUE."

    3. După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:
    "6^1. Procedura de angajamente se aplică, de regulă, pentru încălcări mai puţin grave ale legii sau încălcări grave sub forma unor înţelegeri anticoncurenţiale verticale, precum şi în cazuri de abuz de poziţie dominantă, atunci când este posibilă restabilirea rapidă a mediului concurenţial normal. În categoria practicilor excluse de la procedura de angajamente sunt restricţionările pe orizontală de tipul cartelurilor, care sunt interzise prin dispoziţiile art. 5 alin. (1) din lege şi care nu sunt exceptate de prevederile art. 8 alin. (4) din lege.
    Consiliul Concurenţei nu va accepta angajamente în cazurile în care rezultă, pe baza probelor acumulate, existenţa unor acţiuni grave, de lungă durată, care au fost deja implementate şi au produs o distorsionare substanţială a concurenţei, distorsionare care ar fi imposibil de reparat prin intermediul angajamentelor."

    4. Punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. Scopul principal urmărit prin acceptarea angajamentelor este restabilirea rapidă a mediului concurenţial normal, prin luarea unor măsuri de natură a înlătura situaţia care a determinat Consiliul Concurenţei să declanşeze o investigaţie. Prin acceptarea de angajamente sunt urmărite, de asemenea, obiective precum asigurarea respectării regulilor de concurenţă, împiedicarea posibilităţii repetării unor astfel de practici anticoncurenţiale, îmbunătăţirea mediului concurenţial şi realizarea unei economii de procedură, prin reducerea duratei şi a costurilor aferente unei investigaţii."

    5. Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. Consiliul Concurenţei nu va accepta angajamente în acele cazuri în care consideră, la aprecierea sa, că aplicarea unei sancţiuni răspunde mai bine obiectivelor politicii de concurenţă.
    Consiliul Concurenţei va fi rezervat în a accepta propunerile de angajamente formulate de întreprinderile care ar fi avut posibilitatea de a înainta cereri de clemenţă."

    6. Punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11. Consiliul Concurenţei poate accepta numai angajamentele care, cel puţin, înlătură situaţia ce a condus la declanşarea investigaţiei şi care contribuie, suplimentar, la protecţia concurenţei. Angajamentele trebuie să elimine în întregime problemele de concurenţă şi posibilitatea repetării acestora şi trebuie să fie complete, eficiente din toate punctele de vedere şi să poată fi puse în aplicare în mod efectiv, într-o perioadă scurtă de timp. Eficacitatea angajamentelor va fi apreciată prin prisma capacităţii acestora de a rezolva problemele de concurenţă identificate de Consiliul Concurenţei. Angajamentele trebuie să prezinte un grad de certitudine suficient privind punerea lor în aplicare şi efectele pe care le vor avea."

    7. Punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "12. Angajamentele trebuie să fie relevante, adică trebuie să aibă legătură cu posibila încălcare. Pot fi considerate ca fiind relevante şi acele angajamente a căror îndeplinire facilitează îndeplinirea altor angajamente propuse. În aprecierea proporţionalităţii angajamentelor propuse de întreprindere, evaluarea Consiliului Concurenţei se limitează la verificarea faptului că angajamentele în discuţie răspund îngrijorărilor exprimate de Consiliul Concurenţei şi comunicate întreprinderii în cauză. În cadrul exercitării acestei verificări, Consiliul Concurenţei trebuie totuşi să ia în considerare neafectarea intereselor terţilor."

    8. La punctul 14, literele a), c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să fie prezentată în scris, sub semnătura reprezentatului legal al întreprinderii sau a persoanei expres împuternicite în acest scop. În cazul în care aplicarea şi/sau monitorizarea angajamentelor presupun/presupune participarea unor terţi, propunerea va fi însoţită de contractele sau înţelegerile precontractuale încheiate între întreprinderea care oferă angajamentele şi terţii în cauză. Acestea pot cuprinde clauze care să condiţioneze valabilitatea acestora de emiterea de către Consiliul Concurenţei a unei decizii de acceptare a angajamentelor;
    ..................................................................................................
    c) să reprezinte o ofertă serioasă, fermă, neechivocă, precisă, completă, necondiţionată şi irevocabilă pe perioada analizării de către Consiliul Concurenţei a propunerilor formulate. Propunerea trebuie să fie suficient de detaliată, astfel încât să permită Consiliului Concurenţei realizarea unei evaluări complete. Pentru evitarea oricărui dubiu, propunerea de angajamente nu poate fi retrasă din momentul înregistrării la Consiliul Concurenţei şi până la emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenţei. Consiliul Concurenţei nu este obligat să ia în considerare nicio solicitare de retragere;
    d) să cuprindă explicaţii cu privire la modul în care ansamblul angajamentelor şi fiecare dintre acestea permit înlăturarea situaţiei care a condus la declanşarea investigaţiei, precum şi termenul propus pentru îndeplinirea angajamentelor, stabilit în funcţie de circumstanţele cazului;
    e) să cuprindă detalii cu privire la mecanismul de monitorizare propus de părţi şi propunerile de posibili agenţi de monitorizare, atunci când este cazul. Propunerile de posibili agenţi de monitorizare pot fi făcute şi ulterior, dar nu mai târziu de perioada prevăzută pentru efectuarea testului de piaţă."

    9. Punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "17. Angajamentele comportamentale sunt pozitive atunci când acestea reprezintă o obligaţie asumată de părţi de a se comporta într-o anumită manieră şi negative atunci când presupun obligaţia de a se abţine de la un anumit comportament."

    10. Punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "18. Angajamentele comportamentale au caracter flexibil, putând fi ajustate în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz. Angajamentele comportamentale care depind şi de acţiunea unor terţi sunt angajamente cu un nivel de certitudine redus şi nu pot fi în principiu acceptate ca angajamente de sine stătătoare decât dacă părţile prezintă în scris acordul sau o înţelegere precontractuală cu respectivul terţ."

    11. Punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "20. Întreprinderile pot contacta în scris, din propria iniţiativă, Consiliul Concurenţei pentru a verifica disponibilitatea autorităţii de concurenţă de a se angaja în discuţii privind acceptarea de angajamente în cazul ce face obiectul investigaţiei.
    Întreprinderile pot contacta Consiliul Concurenţei în orice moment după ce au luat cunoştinţă de declanşarea investigaţiei şi de cadrul acesteia, însă cel mai târziu până la data transmiterii de către Consiliul Concurenţei a raportului de investigaţie, potrivit art. 44 alin. (1) din lege. Având în vedere scopul principal urmărit prin angajamente, şi anume restabilirea rapidă a mediului concurenţial, angajamentele vor fi acceptate cu atât mai uşor cu cât acestea sunt formulate mai devreme după declanşarea investigaţiei, de regulă în termen de 6 luni de la data la care părţile au fost informate în legătură cu declanşarea investigaţiei.
    Consiliul Concurenţei poate întreba părţile dacă doresc să propună angajamente doar în urma unei propuneri formulate de către raportorul cazului şi supuse aprobării Plenului."

    12. După punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:
    "20^1. Cererea prin care întreprinderile îşi manifestă interesul de a se angaja în discuţii privind acceptarea de angajamente trebuie să fie însoţită de o prezentare sintetică a angajamentelor formulate în funcţie de indiciile Consiliului Concurenţei în baza cărora a fost declanşată investigaţia (astfel cum sunt prezentate în ordinul de declanşare a investigaţiei). Această propunere va fi dezvoltată ulterior pe parcursul procedurii."

    13. Punctul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "21. În termen de maximum 3 luni de la primirea solicitării, Consiliul Concurenţei va aduce la cunoştinţa întreprinderilor dacă în cazul ce face obiectul investigaţiei pot fi iniţiate sau nu discuţii privind angajamentele."

    14. Punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "22. După primirea intenţiei întreprinderilor de a propune angajamente, echipa de investigaţie va realiza o evaluare a problemelor concurenţiale şi a oportunităţii de a intra în discuţii privind acceptarea de angajamente, pe care o va supune dezbaterii Plenului Consiliului Concurenţei. Plenul se va pronunţa în principiu cu privire la oportunitatea iniţierii discuţiilor, va desemna persoanele care vor reprezenta Consiliul Concurenţei în discuţii şi va stabili conţinutul exact al mandatului acestora."

    15. Punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "25. Atunci când apreciază că în cazul ce face obiectul investigaţiei este oportună iniţierea de discuţii privind angajamentele, Consiliul Concurenţei va informa în scris întreprinderile în acest sens, în termenul prevăzut la pct. 21."

    16. Punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "26. Atunci când în practica ce face obiectul investigaţiei sunt implicate două sau mai multe întreprinderi, iar Consiliul Concurenţei a fost abordat doar de o parte dintre acestea în vederea iniţierii de discuţii privind angajamentele, Consiliul Concurenţei va informa şi celelalte întreprinderi cu privire la acest fapt. În situaţia în care nu toate întreprinderile îşi exprimă disponibilitatea de a formula angajamente, Consiliul Concurenţei va stabili, de la caz la caz, în funcţie de circumstanţe, dacă prin emiterea unei decizii de acceptare de angajamente poate fi atins scopul acestora."

    17. Punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "27. Dacă două sau mai multe dintre întreprinderile investigate fac parte din acelaşi grup de întreprinderi şi nu acţionează independent pe piaţă, acestea pot participa la o întâlnire comună sau îşi pot desemna un reprezentant comun care să le reprezinte în faţa Consiliului Concurenţei."

    18. Punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "28. Consiliul Concurenţei poate organiza, la solicitarea părţilor sau la iniţiativa sa, o singură întâlnire prealabilă în care să fie detaliate şi explicate preocupările legate de concurenţă generate de practica ce face obiectul investigaţiei."

    19. Punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "29. Atunci când în practica ce face obiectul investigaţiei sunt implicate două sau mai multe întreprinderi, Consiliul Concurenţei va organiza întâlniri separate cu fiecare întreprindere şi va urmări să nu fie creată o poziţie mai defavorabilă pe piaţă uneia dintre ele."

    20. Punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "30. Odată cu înştiinţarea privind acceptarea intrării în procedura de angajamente, Consiliul Concurenţei va transmite întreprinderilor un document - «notă de îngrijorări», în care vor fi prezentate îngrijorările concurenţiale care constituie obiectul investigaţiei, şi va comunica întreprinderilor termenul în care trebuie să prezinte în scris propunerea de angajamente, termen care nu poate fi mai mare de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la 60 de zile în situaţii excepţionale."

    21. Punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "31. Înaintarea unei propuneri de angajamente nu poate fi considerată ca o recunoaştere din partea întreprinderii a existenţei vreunei încălcări a regulilor de concurenţă sau a săvârşirii unei alte fapte contrare prevederilor legislaţiei în vigoare. Consiliul Concurenţei nu poate folosi oferirea de angajamente sau documentele depuse în acest cadru de către întreprindere pentru a proba într-o decizie ulterioară înţelegerea sau practica întreprinderii. Documentele depuse vor putea fi folosite exclusiv în avantajul întreprinderii care le-a depus, cu acordul expres al acesteia."

    22. Punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "32. După primirea propunerii de angajamente, Consiliul Concurenţei va efectua o evaluare preliminară a îndeplinirii condiţiilor de formă şi, dacă este necesar, va acorda întreprinderii, o singură dată, posibilitatea de a-şi completa propunerea, într-un termen care nu poate depăşi 30 de zile, fără posibilitatea de prelungire."

    23. Punctul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "34. Dacă în urma discuţiilor purtate cu întreprinderile Consiliul Concurenţei identifică dificultăţi semnificative legate de aplicarea sau monitorizarea ulterioară a angajamentelor, autoritatea de concurenţă poate decide renunţarea la procedura privind angajamentele şi continuarea procedurii de investigaţie. Părţile vor fi informate în scris în acest sens şi despre motivele deciziei."

    24. După punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:
    "34^1. Durata maximă a procedurii de angajamente, între data la care părţile sunt informate cu privire la acceptarea propunerii de intrare în discuţii şi până la emiterea unei decizii în acest sens, nu va putea depăşi 6 luni. O prelungire a acestui termen poate avea loc, pentru cel mult 60 de zile, dacă aceasta rezultă în urma testului de piaţă."

    25. Punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "35. În situaţia în care angajamentele propuse sunt considerate prima facie acceptabile, Consiliul Concurenţei va publica pe pagina sa web un rezumat al cazului şi conţinutul esenţial al angajamentelor propuse. Terţii interesaţi îşi pot prezenta observaţiile în termenul stabilit de autoritatea de concurenţă, între 15 şi 30 de zile. Pe lângă publicarea pe pagina de internet, Consiliul Concurenţei poate solicita anumitor persoane fizice sau juridice ori instituţii şi autorităţi publice cu competenţe în domeniu să formuleze observaţii cu privire la angajamentele propuse."

    26. Punctul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "36. După evaluarea observaţiilor formulate de terţi, Consiliul Concurenţei va trimite întreprinderilor implicate în procedura de angajamente rezultatele testului de piaţă. Dacă este cazul, Consiliul Concurenţei poate să solicite întreprinderii să îşi modifice propunerea de angajamente, într-un termen care nu poate depăşi 15 zile. Dacă întreprinderea nu formulează propuneri de angajamente adecvate în termenul indicat, Consiliul Concurenţei va putea decide închiderea procedurii de angajamente."

    27. După punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, cu următorul cuprins:
    "36^1. Analiza privind evaluarea angajamentelor, efectuată de echipa de investigaţie, va fi prezentată sub forma unui raport, care va fi supus dezbaterilor Plenului Consiliului Concurenţei."

    28. Punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "37. Atunci când constată că angajamentele propuse sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi că îndeplinirea lor poate conduce, în mod credibil, la înlăturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei, Consiliul Concurenţei va emite o decizie prin care conferă forţă obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi."

    29. Punctul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "38. Decizia privind acceptarea angajamentelor va specifica perioada pentru care întreprinderea este ţinută de aceste angajamente. Obligaţia întreprinderii de a respecta angajamentele încetează de drept la data expirării perioadei prevăzute în decizia privind acceptarea angajamentelor, dacă este stabilită o astfel de dată. După expirarea perioadei de valabilitate a angajamentelor, întreprinderile sunt ţinute să se abţină de la orice acţiuni care ar conduce la revenirea unor împrejurări similare celor care au stat la baza deschiderii investigaţiei."

    30. Punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "42. În funcţie de natura şi de complexitatea angajamentelor asumate de părţi şi ţinând cont de faptul că pot exista situaţii în care Consiliul Concurenţei nu poate fi implicat permanent, în mod direct, în supravegherea punerii în aplicare a angajamentelor, Consiliul Concurenţei poate solicita părţilor să propună numirea unui agent de monitorizare care să monitorizeze respectarea angajamentelor. Prin aceasta, părţile garantează eficacitatea angajamentelor şi permit Consiliului Concurenţei să se asigure că angajamentele propuse vor fi îndeplinite cu un grad suficient de certitudine."

    31. Punctul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "43. Cadrul general referitor la mecanismul de monitorizare va fi inclus în decizia de acceptare a angajamentelor, iar detaliile acestui mecanism vor fi specificate în contractul de monitorizare, aprobat de Consiliul Concurenţei, şi în instrucţiunile ulterioare ale acestuia către agentul de monitorizare."

    32. Punctul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "44. Monitorizarea va cuprinde acţiunile de urmărire a îndeplinirii angajamentelor, prin efectuarea de verificări periodice, solicitarea de informaţii şi documente, precum şi prin întreprinderea oricăror acţiuni considerate necesare de Consiliul Concurenţei în vederea respectării fiecărui angajament."

    33. Punctul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "46. Atribuţiile şi competenţele agentului de monitorizare vor fi detaliate în contractul de mandat încheiat între întreprinderea în cauză şi agentul de monitorizare şi în instrucţiunile suplimentare ale Consiliului Concurenţei, acolo unde este cazul. Consiliul Concurenţei va pune la dispoziţia părţilor forma contractului şi va aproba forma finală a contractului de mandat. Remunerarea agentului de monitorizare revine exclusiv în sarcina întreprinderii în cauză. Orice instrucţiune către agentul de monitorizare poate fi emisă numai de către Consiliul Concurenţei sau cu aprobarea prealabilă a acestuia. Agentul de monitorizare va păstra confidenţialitatea oricăror secrete de afaceri ale părţilor şi ale terţilor, cu excepţia informărilor trimise Consiliului Concurenţei.
    Agentul de monitorizare nu poate oferi servicii de asistenţă sau consultanţă întreprinderilor monitorizate, în baza contractului de mandate sau în alt mod, atât pe perioada monitorizării, cât şi timp de 12 luni după finalizarea acesteia. De asemenea, agentul de monitorizare, acţionarii/partenerii şi prepuşii acestuia nu pot primi niciun fel de alt beneficiu material de la întreprinderile monitorizate, pe perioada derulării monitorizării şi 12 luni după încetarea acesteia.
    Agentul de monitorizare este responsabil exclusiv faţă de Consiliul Concurenţei pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor care îi sunt delegate şi poate fi înlocuit la cererea autorităţii de concurenţă dacă nu îşi îndeplineşte obligaţiile în mod corespunzător.
    Întreprinderile monitorizate pot solicita sancţionarea agentului de monitorizare doar în situaţia depăşirii manifeste a mandatului sau în situaţia dezvăluirii neautorizate de informaţii primite în cadrul monitorizării, cu excepţia informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei."

    34. Punctul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "48. Monitorizarea se va desfăşura pe toată perioada prevăzută în decizia privind angajamentele şi va fi finalizată printr-un raport de monitorizare ce va fi prezentat Consiliului Concurenţei.
    În baza analizei raportului final de monitorizare, Consiliul Concurenţei va decide, după caz, implementarea corespunzătoare a angajamentelor sau neîndeplinirea acestora şi, implicit, aplicarea de sancţiuni prevăzute de lege în această situaţie."

    35. După punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 48^1, cu următorul cuprins:
    "48^1. În situaţii excepţionale, pe parcursul implementării angajamentelor sau în urma monitorizării acestora, întreprinderile pot propune Consiliului Concurenţei unele modificări ale angajamentelor, devenite obligatorii prin decizia emisă de autoritatea de concurenţă.
    Pentru a fi luate în considerare, asemenea modificări trebuie să fie determinate exclusiv de schimbări obiective survenite în condiţiile de piaţă, care nu sunt rezultatul vreunui comportament al întreprinderii în cauză şi nu afectează natura, tipul, conţinutul, fondul angajamentelor propuse iniţial. Spre exemplu, pot constitui astfel de modificări reducerea/prelungirea duratei stabilite iniţial pentru aplicarea sau monitorizarea angajamentelor.
    Consiliul Concurenţei se va pronunţa asupra unor astfel de situaţii printr-o decizie, cu efectuarea, în prealabil, a unui test de piaţă, în condiţiile prevăzute la pct. 35."

    36. Punctul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "49. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a angajamentelor asumate prin decizia Consiliului Concurenţei de acceptare a angajamentelor este sancţionată potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. e) din lege."

    ART. II
    Prezentele instrucţiuni intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016