Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 10 iunie 2008  pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare finantarii Programului PHARE cu sume din contributia financiara a Comunitatii Europene si cu sume de la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 10 iunie 2008 pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare finantarii Programului PHARE cu sume din contributia financiara a Comunitatii Europene si cu sume de la bugetul de stat

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iulie 2008

Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeanã privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.011/1999 , memorandumurile de finanţare PHARE, precum şi Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comisia Europeanã pentru punerea în aplicare a Facilitãţii de tranziţie, semnat la 5 septembrie 2007, şi Decizia Comisiei din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiarã a Facilitãţii de tranziţie pentru întãrirea capacitãţii instituţionale în România stabilesc cadrul administrativ, legal şi tehnic, conform cãrora programele PHARE/Facilitatea de tranziţie se deruleazã în România.
În textul prezentelor instrucţiuni, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, precum şi alte entitãţi stabilite ca agenţii de implementare prin memorandumurile de finanţare PHARE sunt denumite agenţii de implementare PHARE.

1. Deschiderea şi funcţionarea conturilor
1.1. În scopul asigurãrii fluxurilor financiare necesare implementãrii programelor PHARE se deruleazã urmãtoarele operaţiuni:
A. Operaţiuni cu sume provenite din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene prin conturi deschise la ABN AMRO (Bank) - denumitã în continuare societate bancarã - România, conform prevederilor Convenţiei nr. 50.497 din 26 octombrie 1999 cu privire la prestarea serviciilor bancare în legãturã cu derularea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene.
a) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) a deschis la ABN AMRO (Bank):
- câte un cont denominat în euro şi în lei 2511 de disponibil, aferent fiecãrui memorandum de finanţare PHARE, cu subconturi denominate în euro şi în lei 2511 de disponibil din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aferente fiecãrui subprogram şi agenţii de implementare PHARE, stabilite prin Memorandumul de finanţare PHARE (subconturi din care agenţiile de implementare PHARE, care gestioneazã subprogramul, pot efectua plãţi);
b) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) a deschis la ABN AMRO (Bank):
- câte un cont denominat în lei şi în euro 264.CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare aferente plãţilor efectuate în euro cãtre Comisia Europeanã, în cazul în care aceste costuri sunt finanţate de la bugetul de stat (nu pot fi finanţate din dobânda acumulatã în conturile şi subconturile 2511 de disponibil aferent fiecãrui memorandum de finanţare);
c) agenţiile de implementare PHARE:
- un cont denominat în lei şi în euro 264.RD de recuperare a debitelor de la beneficiari/contractori (inclusiv dobânzile/ penalitãţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit);
- câte un cont denominat în lei şi în euro 264.yy, aferent fiecãrui memorandum de finanţare PHARE în cadrul cãruia se efectueazã plãţi în euro cãtre contractori din sume aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat;
- un cont denominat în lei şi în euro 264.CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare aferente plãţilor efectuate cãtre contractori în euro din cofinanţarea de la bugetul de stat, în cazul în care aceste costuri sunt finanţate de la bugetul de stat.
B. Operaţiuni cu sume alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor PHARE, prin contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX).
a) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul naţional), deschide în cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti, contul 50.62 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilitãţii temporare de fonduri PHARE".
Deschiderea şi funcţiunea acestui cont sunt reglementate prin instrucţiuni pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţãrii de la bugetul de stat în cazul indisponibilitãţii temporare a contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene în cadrul programelor PHARE.
Funcţiunea contului 50.62 se completeazã astfel:
se crediteazã:
- cu sumele provenind din diferenţe favorabile între cursul de schimb la momentul alimentãrii contului în euro (în vederea transferãrii cãtre agenţiile de implementare PHARE) şi cursul de schimb la momentul reîntregirii fondului de indisponibilitãţi temporare;
se debiteazã:
- cu sumele provenind din diferenţele nefavorabile dintre cursul de schimb la momentul alimentãrii contului în euro (în vederea transferãrii cãtre agenţiile de implementare PHARE) şi cursul de schimb la momentul reîntregirii Fondului de indisponibilitãţi temporare.
Alineatul (2) al punctului 1.2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.191/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îşi înceteazã aplicabilitatea la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin;
b) Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti contul 50.72 "Disponibil din Fondul Naţional de Dezvoltare Regionalã"
În cadrul acestui cont se deschid conturi analitice aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE;
c) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE, deschide conturi analitice în cadrul contului 50.96 "Disponibil din cofinanţarea de la bugetul de stat a Programului PHARE", la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti;
d) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse deschide conturi analitice în cadrul contului 50.96 "Disponibil din cofinanţarea de la bugetul de stat a Programului PHARE" pentru programele PHARE gestionate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
1.2. Conturile în euro 2511... de disponibil aferent fiecãrui memorandum de finanţare PHARE ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional)
Aceste conturi se crediteazã cu:
- sumele reprezentând contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene pentru programele PHARE în vederea transferului cãtre agenţiile de implementare PHARE sau pentru reîntregirea Fondului de indisponibilitãţi temporare;
- sumele reprezentând dobânzile bonificate de societatea bancarã la disponibilitãţile în euro din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aflate în cont;
- sumele neutilizate cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, care se vireazã din subcontul denominat în euro 2511... de disponibil aferent Memorandumului de finanţare PHARE naţional, la cererea Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), atât la sfârşitul Programului PHARE, cât şi în timpul derulãrii acestuia, dupã caz;
- debitele recuperate de la beneficiari/contractori de cãtre agenţiile de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit), care se vireazã din subconturile de disponibil aferent Memorandumului de finanţare PHARE;
- sume în euro din Fondul de indisponibilitãţi temporare rezultate din schimbul valutar al sumelor debitate din conturile de lei;
- sumele provenite din schimbul valutar al dobânzii bonificate de banca comercialã în conturile de lei ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) la sumele din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene pentru reîntregirea Fondului de indisponibilitãţi temporare;
- sumele provenite din schimbul valutar în vederea reîntregirii acestui cont ca urmare a aplicãrii deciziei Comunitãţii Europene privind corecţiile financiare sau finanţarea pierderilor provenite din debite nerecuperate;
şi se debiteazã cu:
- sumele reprezentând contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene pentru programele PHARE, precum şi costurile bancare aferente sumelor transferate, necesare efectuãrii plãţilor de cãtre agenţia de implementare PHARE, virate în subconturile denominate de disponibil, aferente Memorandumului de finanţare PHARE naţional;
- dobânzile bonificate de societatea bancarã la disponibilitãţile în euro din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aflate în cont, sumele neutilizate şi, dupã caz, debitele recuperate de agenţiile de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit), corecţiile financiare cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, transferate Comisiei Europene, numai în cazul în care Comisia Europeanã solicitã acest transfer la sfârşitul Programului.
- sumele din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene supuse schimbului valutar în vederea reîntregirii Fondului de indisponibilitãţi temporare;
- plãţile efectuate de Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) în vederea achitãrii contribuţiei României la programele comunitare;
Dobânzile bonificate de societatea bancarã la disponibilitãţile în euro din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aflate în aceste conturi, se pot utiliza cu aceeaşi destinaţie (destinaţia disponibilitãţilor) numai cu acordul prealabil al Comisiei Europene, iar dobânzile bonificate de societatea bancarã la disponibilitãţile în euro din Fondul de indisponibilitãţi temporare, aflate în aceste conturi, se fac venit la Fondul de indisponibilitãţi temporare.
1.3. Conturile în lei 2511....de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondului Naţional)
Aceste conturi se crediteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea programelor în cazul indisponibilitãţii temporare de fonduri;
- sumele provenite din schimbul valutar în vederea reîntregirii Fondului de indisponibilitãţi temporare;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile în lei aflate în cont;
- sumele de la bugetul de stat pentru acoperirea corecţiilor financiare pentru reîntregirea conturilor în euro 2511 (virate din contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);
şi se debiteazã cu:
- sumele în lei supuse schimbului valutar în scopul creditãrii conturilor în euro 2511...de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE;
- sumele pentru finanţarea în cazul indisponibilitãţii de fonduri, rãmase neutilizate în urma schimbului valutar, returnate în Fondul de indisponibilitãţi temporare;
- virarea sumelor în lei, în vederea reîntregirii Fondului de indisponibilitãţi temporare, în contul 50.62 "Disponibil din fondul de indisponibilitãţi temporare";
- dobânda bonificatã la sumele din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, tranzitate în conturile în lei ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), supusã schimbului valutar în vederea transferãrii în conturile în euro corespondente;
- sumele supuse schimbului valutar în vederea reîntregirii contului în euro 2511;
- sumele pentru acoperirea corecţiilor financiare rãmase neutilizate, virate în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã, cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX;
- virarea sumelor reprezentând diferenţe favorabile de curs în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile în lei din sume de la bugetul de stat aflate în acest cont se poate utiliza cu aceeaşi destinaţie (destinaţia disponibilitãţilor).
1.4. Subconturile în euro 2511... de disponibil din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aferente fiecãrui subprogram şi agenţii de implementare PHARE, stabilitã prin Memorandumul de finanţare PHARE (subconturi din care agenţiile de implementare PHARE care gestioneazã subprogramul pot efectua plãţi)
Aceste subconturi se crediteazã cu:
- sumele reprezentând contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene pentru programele PHARE, precum şi sumele reprezentând costurile bancare aferente sumelor transferate necesare efectuãrii plãţilor la beneficiari/contractori sau furnizori (conform prevederilor contractuale), virate din contul 2511....de disponibil aferent Memorandumului de finanţare PHARE naţional al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional);
- sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene din debitele recuperate de la beneficiari/contractori de cãtre agenţiile de implementare PHARE, inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit;
- dobânda acumulatã la sumele reprezentând contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene şi la sumele din debitele recuperate (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit), cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene;
şi se debiteazã cu:
- sumele din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aferente Memorandumului de finanţare PHARE, plãtite beneficiarilor/contractorilor sau furnizorilor (conform prevederilor contractuale), precum şi sumele reprezentând costurile bancare aferente plãţilor efectuate;
- sumele neutilizate, dobânzile acumulate şi, dupã caz, debitele recuperate de la beneficiari/contractori de cãtre agenţiile de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/ penalitãţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit), aferente contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, care se vireazã în contul 2511...de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE naţional ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondului Naţional), la solicitarea Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional);
- sumele supuse schimbului valutar în vederea efectuãrii plãţilor cãtre beneficiari/contractori sau furnizori în lei;
- sumele transferate în contul în euro 2511 în vederea reîntregirii.
Dobânzile bonificate de societatea bancarã la disponibilitãţile în euro din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aflate în aceste conturi, se pot utiliza cu aceeaşi destinaţie (destinaţia disponibilitãţilor) numai cu acordul prealabil al Comisiei Europene.
1.5. Subconturile în lei 2511.... de disponibil aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE
Aceste subconturi se crediteazã cu:
- sumele rezultate din schimbul valutar debitate din subconturile în euro 2511........ de disponibil aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE în vederea efectuãrii plãţilor cãtre contractori în lei;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile în lei aflate în subconturi;
- sumele reprezentând diferenţele favorabile transferate din contul în lei 264 RD;
şi se debiteazã cu:
- sumele din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene rãmase neutilizate, rezultate din schimbul valutar, returnate în conturile în lei 2511... de disponibil aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE;
- sumele din Fondul de indisponibilitãţi temporare rãmase neutilizate, returnate în conturile în lei 2511 de disponibil aferent fiecãrui memorandum de finanţare PHARE, în vederea reîntregirii Fondului de indisponibilitãţi temporare;
- costurile bancare ocazionate de transferul fondurilor din subconturile în lei 2511.... ale agenţiilor de implementare PHARE;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele provenite din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene supusã schimbului valutar şi transferului în subconturile în euro.
- sumele reprezentând diferenţa favorabilã viratã la bugetul de stat în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".
1.6. Contul denominat în euro 264.CB al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile aferente plãţilor efectuate în euro cãtre Comisia Europeanã, în cazul în care aceste costuri sunt finanţate de la bugetul de stat
Acest cont se crediteazã cu:
- sumele pentru finanţarea costurilor bancare ale operaţiunilor de plãţi cãtre Comisia Europeanã de la bugetul de stat, rezultate din schimbul valutar;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile din cont;
şi se debiteazã cu:
- costurile bancare reţinute de societatea bancarã pentru efectuarea operaţiunilor de plãţi cãtre Comisia Europeanã;
- sumele rãmase neutilizate supuse schimbului valutar în vederea restituirii la bugetul de stat.
1.7. Contul denominat în lei 264.CB al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile aferente plãţilor efectuate în euro cãtre Comisia Europeanã, în cazul în care aceste costuri sunt finanţate de la bugetul de stat
Acest cont se crediteazã cu:
- sumele pentru finanţarea costurilor bancare ale operaţiunilor de plãţi cãtre Comisia Europeanã, alocate de la bugetul de stat;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile din cont;
şi se debiteazã cu:
- sumele supuse schimbului valutar în vederea transferãrii în contul 264.CB pentru acoperirea costurilor bancare ce vor fi reţinute de societatea bancarã pentru efectuarea operaţiunilor de plãţi cãtre Comisia Europeanã;
- sumele rãmase neutilizate, returnate la bugetul de stat.
1.8. Contul în euro 264.CB al agenţiilor de implementare PHARE de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile din cofinanţarea de la bugetul de stat
Acest cont se crediteazã cu:
- sumele pentru finanţarea costurilor bancare ale operaţiunilor de plãţi cãtre contractori din cofinanţarea de la bugetul de stat, rezultate din schimbul valutar al sumelor debitate din conturile corespondente în lei 264.CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare;
- sumele din debitele recuperate în euro de la contractori, reprezentând costurile bancare recuperate, aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit (în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat), debitate din conturile în euro 264.RD;
- sumele reprezentând costurile bancare recuperate în euro, aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit din neglijenţa beneficiarilor programelor PHARE gestionate de agenţiile de implementare PHARE (în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat), virate în cont de aceşti beneficiari din surse proprii;
- sumele reprezentând costurile bancare recuperate, aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit din neglijenţa agenţiei de implementare PHARE (în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat), virate în cont de agenţie din surse proprii;
- dobânda acumulatã în contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor la sumele din debite recuperate, reprezentând costuri bancare recuperate, viratã periodic (lunar) din contul în euro 264.RD;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile în euro aflate în cont;
şi se debiteazã cu:
- costurile bancare reţinute de societatea bancarã pentru efectuarea operaţiunilor de plãţi cãtre contractori din cofinanţarea de la bugetul de stat;
- sumele supuse schimbului valutar în vederea transferului în contul în lei 264.CB.
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile din acest cont se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie (destinaţia sumelor care au generat-o).
1.9. Contul în lei 264.CB al agenţiei de implementare PHARE de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile din contribuţia nerambursabilã PHARE a Comunitãţii Europene, din cofinanţarea de la bugetul de stat, din Fondul de indisponibilitãţi temporare şi, dupã caz, a altor cofinanţatori
Acest cont se crediteazã cu:
- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea costurilor bancare ale operaţiunilor de plãţi cãtre contractori din cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi ale operaţiunilor aferente plãţii TVA;
- sumele rezultate din schimbul valutar al costurilor bancare recuperate;
- sumele pentru finanţarea costurilor bancare ale operaţiunilor de plãţi cãtre contractori din cofinanţarea de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat ori din bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local ori din bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, transferate de la autoritãţile de implementare PHARE şi/sau de la beneficiari, precum şi ale operaţiunilor aferente plãţii TVA;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile în lei aflate în cont;
şi se debiteazã cu:
- sumele pentru finanţarea costurilor bancare ale operaţiunilor de plãţi cãtre contractori din cofinanţarea de la bugetul de stat, supuse schimbului valutar pentru a fi creditate în contul în euro 264.CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare, precum şi ale operaţiunilor aferente plãţii TVA;
- sumele pentru finanţarea costurilor bancare ale operaţiunilor de plãţi cãtre contractori din cofinanţarea de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat ori bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local ori bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, transferate de la autoritãţile de implementare PHARE şi/sau de la beneficiari, precum şi ale operaţiunilor aferente plãţii TVA rãmase neutilizate. Sumele rãmase neutilizate la sfârşitul Programului PHARE (costuri bancare şi dobânda aferentã) se returneazã autoritãţilor de implementare şi/sau beneficiarilor care au alimentat anterior contul;
- virarea sumelor recuperate (costuri bancare) la bugetele din care au provenit;
- virarea sumelor rãmase neutilizate la bugetul de stat în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX.
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile din acest cont se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie (destinaţia sumelor care au generat-o).
1.10. Contul denominat în euro 264.RD de recuperare a debitelor de la beneficiari/contractori (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit)
Acest cont se crediteazã cu:
- sumele reprezentând debitele şi/sau costurile bancare recuperate în euro (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate) de agenţiile de implementare PHARE, virate în cont de debitori;
- sumele provenite din schimbul valutar cu care trebuie reîntregit subcontul 2511;
- dobânzile bonificate de societatea bancarã la disponibilitãţile în euro aflate în cont;
şi se debiteazã cu:
- sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate) din debitele recuperate de agenţiile de implementare PHARE, virate în subconturile denominate în euro 2511.... de disponibil;
- sumele cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial de la bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate) din debitele recuperate în euro de agenţiile de implementare PHARE, supuse schimbului valutar, sumele rezultate din schimbul valutar fiind creditate contului în lei 264.RD de recuperare a debitelor ca urmare a neregulilor;
- sumele din debitele recuperate în euro de la contractori, reprezentând costurile bancare recuperate, aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit (în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii), creditate în contul în euro 264.CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele din cont reprezentând debite recuperate (inclusiv dobânzile/ penalitãţile aferente sumelor recuperate), cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, viratã periodic (lunar) în subconturile în euro 2511..... de disponibil aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele din cont reprezentând debite recuperate (inclusiv dobânzile/ penalitãţile aferente sumelor de cofinanţare de la bugetul de stat recuperate), cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii) tranzitate în contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor, supusã schimbului valutar şi creditatã contului în lei 264.RD (în scopul transferãrii periodice/lunare de cãtre agenţiile de implementare PHARE în contul 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi" sau, dupã caz, în conturile aferente fiecãrei surse de finanţare furnizate de autoritatea de implementare PHARE/beneficiari;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele din cont reprezentând debite recuperate ulterior reîntregirii conturilor în euro 2511.... cu sume de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate), cuvenite bugetului de stat, supusã schimbului valutar în vederea creditãrii contului în lei 264.RD (în scopul virãrii periodice/lunare în contul 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi" sau, dupã caz, în conturile aferente fiecãrei surse de finanţare furnizate de autoritatea de implementare PHARE/beneficiari;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele din cont reprezentând costuri bancare recuperate în euro, viratã periodic (lunar) în contul în euro 264.CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare;
- sumele cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate) din debitele recuperate de agenţiile de implementare PHARE pentru a fi virate ulterior în conturile autoritãţilor de implementare PHARE/beneficiarilor din care au fost efectuate plãţile constatate ca necuvenite.
1.11. Contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor de la beneficiari/contractori (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit)
Acest cont se crediteazã cu:
- sumele rezultate din schimbul valutar reprezentând debitele recuperate în euro (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate) de agenţiile de implementare PHARE, cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, al sumelor debitate din contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor ca urmare a neregulilor;
- sumele rezultate din schimbul valutar al sumelor debitate din contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor ca urmare a neregulilor, reprezentând debitele recuperate în euro (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate) de agenţiile de implementare PHARE (ulterior reîntregirii conturilor în euro 2511... cu sume de la bugetul de stat), cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
- sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
- pentru acoperirea debitelor nerecuperate/prescrise în vederea reîntregirii subconturilor şi conturilor 2511;
- dobânda acumulatã în contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor la sumele din debite recuperate (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate), cuvenite bugetului de stat, rezultatã din schimbul valutar al sumelor debitate din contul în euro 264.RD (în scopul transferãrii periodice/lunare de cãtre agenţiile de implementare PHARE pentru programele PHARE) în contul 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi";
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile în lei aflate în cont;
şi se debiteazã cu:
- sumele supuse schimbului valutar în vederea reîntregirii subcontului în euro 2511;
- sumele reprezentând debitele recuperate de agenţia de implementare PHARE, cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (sume care provin din finanţarea bugetarã a anului curent), returnate în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE sau în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat" de Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse) sau, dupã caz, în conturile aferente fiecãrei surse de finanţare furnizate de autoritatea de implementare/beneficiari;
- sumele reprezentând debitele recuperate de agenţia de implementare PHARE, cuvenite bugetului de stat (sume care provin din finanţarea bugetarã a anilor precedenţi), virate de agenţie în conturile corespunzãtoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor <>art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar;
- sumele reprezentând dobânzile/penalizãrile aferente debitelor recuperate de agenţiile de implementare PHARE, cuvenite bugetului de stat, virate de agenţie în contul 20.36.01.50 "Alte venituri";
- dobânda acumulatã în contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor la sumele din debite recuperate (inclusiv dobânzile/penalitãţile aferente sumelor recuperate), cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, rezultatã din schimbul valutar al sumelor debitate din contul în euro 264.RD, viratã periodic/lunar de cãtre agenţia de implementare PHARE, contul 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi" sau, dupã caz, în conturile aferente fiecãrei surse de finanţare furnizate de autoritatea de implementare PHARE/beneficiari;
- costurile de transfer bancar ocazionate de operaţiunile de debitare, reţinute direct de societatea bancarã;
- sumele rãmase neutilizate în urma acoperirii corecţiilor financiare/debite nerecuperate pentru reîntregirea subconturilor 2511, virate în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX" (Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE) sau în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat" (Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse).
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile din cont se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie (destinaţia sumelor care au generat-o).
1.12. Contul denominat în lei 264.yy, aferent fiecãrui memorandum de finanţare PHARE în cadrul cãruia se efectueazã plãţi în euro cãtre contractori din sume aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat.
Acest cont se crediteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat reprezentând:
a) cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene;
b) finanţarea diferenţelor nefavorabile care apar din aplicarea cursului de schimb lei/euro practicat de societatea bancarã faţã de cursul leu/euro al Bãncii Centrale Europene (utilizat la deschiderea creditelor bugetare de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional),
virate din conturile 50.72 si 50.96 de disponibil din cofinanţarea de la bugetul de stat pentru programe PHARE, deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti;
- sumele de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând cofinanţare, transferate de la autoritãţile de implementare şi/sau beneficiari;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile aflate în aceste conturi;
şi se debiteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat, reprezentând:
a) cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene;
b) finanţarea diferenţelor nefavorabile care apar din aplicarea cursului de schimb leu/euro practicat de societatea bancarã faţã de cursul leu/euro al Bãncii Centrale Europene (utilizat la suplimentarea bugetului agenţiilor de implementare PHARE), supuse schimbului valutar în vederea efectuãrii plãţilor cãtre contractori, sumele rezultate din schimbul valutar fiind creditate în conturile euro 264.yy aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE;
- sumele din cofinanţarea de la bugetul de stat transferate în cont, rãmase neutilizate în urma schimbului valutar, returnate în conturile 50.72 şi 50.96 de disponibil din cofinanţarea de la bugetul de stat pentru derularea programelor PHARE;
- sumele de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând cofinanţare, supuse schimbului valutar, transferate în conturile corespondente în euro 264.yy aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE;
- sumele de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local ori bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând cofinanţare, transferate de la autoritãţile de implementare PHARE şi/sau beneficiari, rãmase neutilizate, returnate autoritãţilor de implementare PHARE şi/sau beneficiarilor care au alimentat anterior contul.
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile aflate în aceste conturi se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie (destinaţia sumelor care au generat-o).
1.13. Funcţiunea de creditare şi de debitare a conturilor denominate în euro 264.yy, aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE (deschise la societatea bancarã)
Aceste conturi se crediteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând cofinanţare, rezultate din schimbul valutar al sumelor din conturile corespondente în lei 264.yy, aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE;
- dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile aflate în aceste conturi,
şi se debiteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local ori bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând cofinanţare, plãtite contractorilor.
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile aflate în aceste conturi se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie (destinaţia sumelor care au generat-o).
1.14. Conturile analitice deschise în cadrul contului 50.96 "Disponibil din cofinanţarea de la bugetul de stat a Programului PHARE..." pentru Oficiul de Plãţi si Contractare PHARE
Aceste conturi se crediteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat alocate pentru:
a) cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene pentru componentele programelor PHARE, pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este stabilit ca agenţie de implementare PHARE;
b) finanţarea diferenţelor nefavorabile care apar din aplicarea cursului de schimb leu/euro al Bãncii Centrale Europene din luna în care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE efectueazã plata cãtre beneficiari/contractori sau furnizori (conform prevederilor contractuale) sau a cursului practicat de societatea bancarã faţã de cursul leu/euro al Bãncii Centrale Europene utilizat la cererea de deschidere a creditelor bugetare, virate de Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) din contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX";
- sumele din cofinanţarea de la bugetul de stat rãmase neutilizate în urma schimbului valutar, returnate din conturile denominate în lei 264..., deschise la o societate bancarã pentru efectuarea plãţilor cãtre contractori în euro, din sume aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat;
şi se debiteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat utilizate pentru cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene pentru componentele programelor PHARE, pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este stabilit ca agenţie de implementare PHARE, şi sumele pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs de schimb valutar aferente cofinanţãrii Programului PHARE, virate în urmãtoarele conturi:
- conturile în lei aferente fiecãrui contractor/beneficiar al finanţãrii prin Programul PHARE sau în conturile furnizorilor, conform prevederilor contractuale semnate;
- contul denominat în lei 264.yy, deschis la o societate bancarã, aferent Memorandumului de finanţare PHARE, pentru efectuarea plãţilor cãtre contractori în euro din sume aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat;
- sumele de cofinanţare de la bugetul de stat şi sumele pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs de schimb valutar aferente cofinanţãrii Programului PHARE, neutilizate, care provin din finanţarea bugetarã a anului curent, virate la încheierea Memorandumului de finanţare PHARE în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX".
La sfârşitul exerciţiului bugetar, sumele neconsumate din disponibilul din cofinanţare de la bugetul de stat a programelor PHARE se reporteazã în anul urmãtor, urmând a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.
1.15. Conturile analitice deschise în cadrul contului 50.96 "Disponibil din cofinanţarea de la bugetul de stat a Programului PHARE... pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse"
Aceste conturi se crediteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat alocate pentru:
a) cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene pentru componentele programelor PHARE pentru care Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse este stabilit ca agenţie de implementare PHARE;
b) finanţarea diferenţelor nefavorabile care apar din aplicarea cursului de schimb leu/euro al Bãncii Centrale Europene din luna în care Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse efectueazã plata cãtre beneficiari/contractori sau furnizori (conform prevederilor contractuale) sau a cursului practicat de societatea bancarã faţã de cursul leu/euro al Bãncii Centrale Europene utilizat la cererea de suplimentare a bugetului efectuatã de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse;
c) finanţarea costurilor bancare aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat - asiguratã de la poziţia bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare",
virate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse din contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat";
- sumele din cofinanţarea de la bugetul de stat rãmase neutilizate în urma schimbului valutar, returnate din conturile denominate în lei 264..., deschise la o societate bancarã pentru efectuarea plãţilor cãtre contractori în euro, din sume aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat;
şi se debiteazã cu:
- sumele de la bugetul de stat utilizate pentru cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene pentru componentele programelor PHARE pentru care Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse este stabilit ca agenţie de implementare PHARE, şi sumele pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs de schimb valutar aferente cofinanţãrii programului PHARE, virate în urmãtoarele conturi:
- conturile în lei aferente fiecãrui contractor/beneficiar al finanţãrii prin Programul PHARE sau în conturile furnizorilor, conform prevederilor contractelor semnate;
- contul denominat în lei 264.yy, deschis la o societate bancarã, aferent Memorandumului de finanţare PHARE, pentru efectuarea plãţilor cãtre contractori în euro din sume aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat;
- sumele pentru finanţarea costurilor bancare aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat - poziţia bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare" -, virate în contul în lei 264.CB (al agenţiei de implementare PHARE) de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare;
- sumele de cofinanţare de la bugetul de stat şi sumele pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs de schimb valutar aferente cofinanţãrii Programului PHARE, neutilizate, care provin din finanţarea bugetarã a anului curent, virate la încheierea Memorandumului de finanţare PHARE în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat" (al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse).
La sfârşitul exerciţiului bugetar, sumele neconsumate din disponibilul din cofinanţare de la bugetul de stat a programelor PHARE pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse se reporteazã în anul urmãtor, urmând a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.
2. Transferul sumelor de cofinanţare a Programului PHARE de la bugetul de stat la agenţiile de implementare PHARE
Conform prevederilor memorandumurilor de finanţare PHARE şi ale <>art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/1999 , cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobatã prin <>Legea nr. 22/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în bugetul de stat sunt prevãzute sume reprezentând cofinanţarea Programului PHARE. Aceste sume se prevãd în bugetele ordonatorilor de credite pentru agenţiile/autoritãţile de implementare PHARE sau în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", într-o poziţie globalã "Fondul Naţional de Preaderare".
2.1. Stabilirea procedurii privind efectuarea transferului sumelor de cofinanţare de la bugetul de stat pentru componentele de coeziune economicã şi socialã ale Programului PHARE, gestionate de Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de agenţie de implementare PHARE.
Pentru ca Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor sã poatã beneficia de fondurile de la bugetul de stat, prevãzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", la poziţia globalã "Fondul Naţional de Preaderare", destinate cofinanţãrii proiectelor în cadrul Programului PHARE, componentele de coeziune economicã şi socialã, se stabileşte urmãtoarea procedurã:
Suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor
2.1.1. Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de agenţie de implementare PHARE, pentru componentele de coeziune economicã şi socialã şi PHARE CBC, îşi stabileşte temeinic şi fundamentat necesitãţile trimestriale de cofinanţare de la bugetul de stat pentru aceste programe, pe baza Prognozei fluxului de numerar, conform anexei nr. 2 la prezentele instrucţiuni, determinatã pe baza contractelor semnate, precum şi a contractelor planificate a fi semnate în cursul trimestrului urmãtor, şi întocmeşte o notã de fundamentare, conform anexei nr. 1 la prezentele instrucţiuni. Nota de fundamentare, însoţitã de Prognoza fluxului de numerar, se înainteazã pentru a fi semnatã de cãtre ordonatorul principal de credite sau de persoana delegatã. Valoarea în lei solicitatã se obţine pornindu-se de la sumele în euro previzionate la platã în trimestrul urmãtor din cofinanţarea de la bugetul de stat, la care se aplicã cursul de schimb leu/euro al Bãncii Centrale Europene, valabil în penultima zi lucrãtoare a lunii anterioare celei în care se efectueazã cererea de suplimentare a bugetului Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, la care se adaugã procentul destinat finanţãrii diferenţelor nefavorabile care apar din aplicarea cursului de schimb leu/euro al Bãncii Centrale Europene/Bãncii Naţionale a României/(dupã caz) din luna în care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor efectueazã plata cãtre beneficiari/contractori sau furnizori (conform prevederilor contractuale) sau a cursului utilizat de societatea bancarã faţã de cursul leu/euro al Bãncii Centrale Europene/Bãncii Naţionale a României (dupã caz), utilizat la cererea de suplimentare a bugetului Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, precum şi a costurilor bancare aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat - poziţia bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare".
2.1.2. Pe baza notei de fundamentare menţionate la pct. 2.1.1 Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor întocmeşte cererea de suplimentare a bugetului propriu, care se supune controlului financiar preventiv propriu al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi este semnatã de ordonatorul principal de credite sau de persoana delegatã. Aceastã cerere, însoţitã de Nota de fundamentare şi de Prognoza fluxului de numerar, se transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor, respectiv Direcţiei generale de programare bugetarã, pânã la data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicitã sumele, în vederea suplimentãrii bugetului propriu cu sumele necesare cofinanţãrii de la bugetul de stat a costurilor eligibile în cadrul Programului PHARE, componentele de coeziune economicã şi socialã.
2.1.3. Pe baza acestei solicitãri, Direcţia generalã de programare bugetarã întocmeşte documentaţia necesarã pe care, cu avizul Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), o supune spre aprobare conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor, respectiv secretarului de stat coordonator al Direcţiei generale de programare bugetarã.
2.1.4. În baza documentaţiei întocmite de Direcţia generalã de programare bugetarã, Direcţia generalã de metodologie contabilã instituţii publice opereazã modificãrile aprobate în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.14 "Fondul Naţional de Preaderare", şi în bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã", subcapitolul 80.01.01 "Acţiuni generale economice şi comerciale", paragraful 80.01.01.10 "Programe de dezvoltare regionalã şi socialã", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.08 "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã".
Deschiderea creditelor bugetare de cãtre Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor pentru fondurile de cofinanţare
2.1.5. Dupã introducerea modificãrilor în bugetul propriu, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor transmite lunar Ministerului Economiei şi Finanţelor, pânã la data de 25 a lunii curente, cererea de deschidere de credite bugetare necesare cofinanţãrii de la bugetul de stat a costurilor eligibile ale programului PHARE, componentele de coeziune economicã şi socialã sau PHARE CBC, pentru luna urmãtoare, în baza Prognozei fluxului de numerar pentru luna urmãtoare, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale pentru anul curent. De asemenea, pentru fundamentarea cererii de deschidere de credite bugetare, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor întocmeşte nota justificativã, prin care se stabilesc pentru luna urmãtoare, temeinic şi fundamentat, necesitãţile de cofinanţare de la bugetul de stat, semnatã de ordonatorul de credite sau de persoana delegatã. Cererea de deschidere de credite bugetare se înainteazã pentru vizã controlului financiar preventiv. Valoarea în lei solicitatã se obţine pornindu-se de la sumele în euro previzionate la platã în luna urmãtoare din cofinanţarea de la bugetul de stat, la care se aplicã cursul de schimb utilizat la cererea de suplimentare a bugetului propriu, la care se adaugã procentul destinat finanţãrii diferenţelor nefavorabile care apar din aplicarea cursului de schimb leu/euro al Bãncii Centrale Europene/Bãncii Naţionale a României (dupã caz) din luna în care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor efectueazã plata cãtre beneficiari/contractori sau furnizori (conform prevederilor contractuale) sau a cursului utilizat de societatea bancarã faţã de cursul leu/euro al Bãncii Centrale Europene/Bãncii Naţionale a României (dupã caz), utilizat la cererea de suplimentare a bugetului a Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, precum şi a costurilor bancare aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat - poziţia bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare".
2.1.6. Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor cererea de deschidere de credite bugetare şi documentele de fundamentare precizate la pct. 2.1.5, însoţite de o adresã de înaintare semnatã de persoanele autorizate.
2.1.7. La solicitarea Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi în limita sumelor suplimentate, potrivit pct. 2.1.1-2.1.4, Direcţia generalã de programare bugetarã avizeazã lunar deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor de cofinanţare din bugetul de stat, iar Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã deschide creditele bugetare din cererea pentru deschiderea de credite, pânã la data de 10 a lunii pentru care se solicitã deschiderea creditelor.
2.1.8. Dupã deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor poate efectua cheltuieli de cofinanţare de la bugetul de stat pentru finanţarea costurilor eligibile ale Programului PHARE, componentele de coeziune economicã şi socialã sau PHARE CBC, din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat".
2.1.9. În baza documentelor descrise anterior, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor întocmeşte ordonanţarea de platã, semnatã de ordonatorul de credite sau de persoana delegatã şi vizatã de controlorii financiari preventivi, şi ordinele de platã prin care se vireazã, în limita creditelor bugetare deschise, din contul 23.80.01.55.xx, sumele ce reprezintã cofinanţarea de la bugetul de stat, în subconturile 50.72 de disponibil aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor este stabilit ca agenţie de implementare PHARE, deschise pe numele Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
2.1.10. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor extrasele de cont care confirmã alimentarea conturilor analitice deschise în cadrul subconturilor 50.72, în prima zi lucrãtoare urmãtoare datei creditãrii acestor subconturi.
Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor utilizeazã procedura de deschidere a creditelor bugetare descrisã la pct. 2.1.5-2.1.10 şi pentru utilizarea sumelor de cofinanţare de la bugetul de stat a Programului PHARE, alocate direct în bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, ca ordonator principal de credite.
2.2. Stabilirea procedurii privind efectuarea transferului sumelor de cofinanţare de la bugetul de stat pentru componente ale Programului PHARE, gestionate de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE.
Sumele de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea componentelor Programului PHARE, gestionate de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE, se prevãd şi se alocã în bugetele ordonatorilor principali de credite, reprezentând instituţii publice stabilite prin memorandumurile de finanţare PHARE ca autoritãţi de implementare a proiectelor PHARE.
La solicitarea autoritãţilor de implementare a proiectelor PHARE şi numai cu acordul Ministerului Economiei şi Finanţelor, sumele de la bugetul de stat necesare cofinanţãrii componentelor Programului PHARE, gestionate de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE, pot fi prevãzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", la poziţia globalã "Fondul Naţional de Preaderare".
Pentru ca Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE, sã poatã beneficia de fondurile de la bugetul de stat destinate cofinanţãrii proiectelor în cadrul Programului PHARE, prevãzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", la poziţia globalã "Fondul Naţional de Preaderare", se stabileşte urmãtoarea procedurã:
Deschiderea de cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) a creditelor bugetare necesare din fondurile de cofinanţare, pentru componente ale Programului PHARE gestionate de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE
2.2.1. Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE, îşi stabileşte temeinic şi fundamentat necesitãţile trimestriale de cofinanţare de la bugetul de stat a Programului PHARE (pentru componentele pentru care sumele de cofinanţare sunt prevãzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", la poziţia globalã "Fondul Naţional de Preaderare"), pe baza Prognozei fluxului de numerar determinat ca urmare a contractelor semnate, precum şi a contractelor planificate a fi semnate în cursul trimestrului urmãtor şi prezintã în acest sens responsabilului naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE şi Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) o notã justificativã însoţitã de Prognoza fluxului de numerar cuprinsã în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni, în a doua decadã a lunii anterioare celei pentru care se solicitã sumele. Nota justificativã se supune controlului financiar preventiv propriu.
2.2.2. Pe baza documentelor justificative primite de la Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare, necesare cofinanţãrii de la bugetul de stat a costurilor eligibile ale Programului PHARE, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale pentru anul curent, aprobate pentru sumele de cofinanţare, însoţitã de Nota de fundamentare prin care se stabilesc pentru luna urmãtoare, temeinic şi fundamentat, necesitãţile de cofinanţare de la bugetul de stat, necesitãţi bazate pe Prognoza privind fluxul de numerar, aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE, şi pe previziuni privind evoluţia cursului leu/euro al societãţii bancare, ţinând cont de soldul conturilor în lei 50.96 ale Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE. Cererea pentru deschiderea de credite bugetare, însoţitã de Nota de fundamentare, se supune vizei de control financiar preventiv şi se prezintã spre aprobare, pânã la data de 25 a lunii curente, responsabilului naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE - ordonator principal de credite pentru finanţarea din poziţia bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare".
2.2.3. În baza cererii pentru deschiderea de credite bugetare, aprobatã de ordonatorul principal de credite, Direcţia generalã de trezorerie şi contabilitate publicã efectueazã deschiderea creditelor bugetare aferente cofinanţãrii prevãzute la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.14 "Fondul Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, pânã la data de întâi a lunii pentru care se solicitã deschiderea creditelor.
Transferul la Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE, a sumelor de cofinanţare de la bugetul de stat
2.2.4. În baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, prevãzutã la pct. 2.2.2 Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) întocmeşte şi transmite o notã de lichidare semnatã de responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE, însoţitã de ordonanţarea de platã în baza cãreia Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã emite ordinul de platã pentru transferul, din contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX, al sumelor ce reprezintã cofinanţarea de la bugetul de stat, în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.96, conturi deschise pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, la "Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti". Ordonanţarea acestor plãţi se efectueazã cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
2.2.5. Direcţia generalã de trezorerie şi contabilitate publicã întocmeşte ordinul de platã şi îl deconteazã în prima zi lucrãtoare urmãtoare datei la care a primit nota de lichidare şi ordonanţarea de platã specificate la pct. 2.4.
2.2.6. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti pune la dispoziţia Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE extrasele de cont care confirmã alimentarea conturilor analitice deschise în cadrul contului 50.96, în prima zi lucrãtoare urmãtoare datei creditãrii acestor subconturi.
3. Transferul fondurilor comunitare de la Ministerul Economiei şi Finanţelor (Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) la agenţiile de implementare PHARE
Ca urmare a cererilor de fonduri comunitare primite de la agenţiile de implementare PHARE în cadrul fiecãrui memorandum de finanţare PHARE şi a sumelor transferate Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) de cãtre Comisia Europeanã, responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE şi Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor asigurã transferul sumelor în euro reprezentând contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, din conturile denominate în euro 2511 de disponibil, aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE, în subconturile denominate în euro 2511 de disponibil din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aferente fiecãrui subprogram şi agenţii de implementare PHARE, stabilitã prin memorandumurile de finanţare PHARE, în condiţiile şi la termenele stabilite prin memorandumurile de finanţare şi prin acordurile de finanţare pentru implementarea proiectelor. Ordonanţarea transferurilor de fonduri comunitare de la Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) la agenţiile de implementare PHARE se efectueazã de cãtre responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
4. Efectuarea de cãtre agenţiile de implementare PHARE a plãţilor cãtre contractori din sumele de cofinanţare de la bugetul de stat şi din fondurile comunitare
4.1. Efectuarea de cãtre agenţiile de implementare PHARE a plãţilor în euro cãtre contractori din fondurile comunitare
În cadrul memorandumurilor de finanţare PHARE, plãţile din fonduri comunitare cãtre contractori se efectueazã, ca regulã generalã, în euro.
Pe baza sumelor din fonduri comunitare autorizate la platã şi a extraselor de cont care atestã disponibilul în subconturile în euro 2511 de disponibil din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aferente fiecãrui subprogram, agenţia de implementare PHARE, stabilitã prin Memorandumul de finanţare PHARE, întocmeşte ordinele de platã sau, dupã caz, dispoziţiile de platã externã a sumelor în euro - din fondurile comunitare PHARE - cãtre contractori. Ordonanţarea acestor plãţi se semneazã de cãtre responsabilul cu autorizarea Programului PHARE ("Progam Authorizing Officer") sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
4.2. Efectuarea de cãtre agenţiile de implementare PHARE a plãţilor în lei cãtre contractori din fondurile comunitare
Plãţile cãtre contractori din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene se pot efectua, prin excepţie, în lei, în cazurile stabilite prin procedurile agenţiilor de implementare PHARE. În aceste cazuri se aplicã urmãtoarea procedurã:
4.2.1. Pe baza sumelor în lei din fonduri comunitare autorizate la platã, a extraselor de cont care atestã disponibilul în subconturile 2511 de disponibil din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aferente fiecãrui subprogram, şi a cursului de schimb euro/leu, comunicat de societatea bancarã, agenţia de implementare PHARE stabileşte sumele în euro din fondurile comunitare PHARE, necesare pentru efectuarea plãţilor în lei cãtre contractori, pregãteşte şi transmite societãţii bancare ordinele de schimb valutar, care cuprind instrucţiunile de alimentare a subconturilor în lei 2511 ale agenţiei de implementare PHARE cu sumele rezultate din schimbul valutar, debitate din subconturile în euro 2511, şi ordinele de platã pentru virarea sumelor în lei în conturile contractorilor, deschise la bãnci comerciale, sau, în situaţia în care contractorii au calitatea de instituţii publice, în conturile acestora deschise la unitãţile Trezoreriei Statului. Ordonanţarea acestor plãţi se semneazã de cãtre responsabilul cu autorizarea Programului PHARE ("Progam Authorizing Officer") sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
4.2.2. Societatea bancarã efectueazã schimbul valutar şi debitarea contului în lei 2511... ale agenţiei de implementare PHARE, specificate la pct. 4.2.1, în ziua primirii ordinului de schimb valutar şi a ordinului de platã.
Începând cu memorandumurile de finanţare PHARE 2004, agenţiile de implementare PHARE înregistreazã şi în euro plãţile efectuate în lei cãtre beneficiari/contractori, utilizând cursul de schimb euro/leu al Bãncii Centrale Europene din penultima zi lucrãtoare la Comisia Europeanã a lunii precedente celei în care s-au efectuat plãţile.
4.3. Efectuarea de cãtre agenţiile de implementare PHARE a plãţilor cãtre contractori din sumele de cofinanţare de la bugetul de stat
4.3.1. Pe baza extraselor conturilor analitice deschise în cadrul contului 50.72 şi, respectiv, 50.96 (de disponibil aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, respectiv Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE sunt stabilite ca agenţii de implementare PHARE şi pentru care sumele de cofinanţare de la bugetul de stat sunt prevãzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", la poziţia globalã - "Fondul Naţional de Preaderare") şi pe baza sumelor în euro - care urmeazã sã fie plãtite din cofinanţarea de la bugetul de stat - din facturile (cererile de platã ale beneficiarilor/contractorilor) autorizate la platã, agenţia de implementare PHARE întocmeşte urmãtoarele documente:
- ordonanţarea de platã, supusã vizei de control financiar preventiv şi semnatã de ordonatorul de credite sau de persoana delegatã;
- ordinele de platã prin care se vireazã sumele în lei reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat din conturile analitice deschise în cadrul contului 50.72 şi, respectiv, 50.96, în conturile în lei ale beneficiarilor/contractorilor, deschise la bãnci comerciale, sau, în situaţia în care contractorii au calitatea de instituţii publice, în conturile acestora deschise la unitãţile Trezoreriei Statului, aferente contractelor finanţate prin Programul PHARE, ori ale furnizorilor acestora, conform prevederilor contractuale. Sumele înscrise în ordinele de platã se determinã prin calcularea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro, care trebuie transferate contractorilor/beneficiarilor sau furnizorilor, conform prevederilor contractuale. Valoarea în lei se obţine pornindu-se de la sumele în euro autorizate la platã din cofinanţarea de la bugetul de stat, la care se aplicã:
- în cazul contractelor de grant, precum şi în cazul contractelor pentru care s-au emis certificatele de scutire TVA: cursul de schimb leu/euro al Bãncii Centrale Europene, valabil în penultima zi lucrãtoare a lunii anterioare celei în care se efectueazã plata;
- în cazul contractelor de infrastructurã, achiziţii şi servicii: cursul de schimb leu/euro al Bãncii Naţionale a României, valabil la data exigibilitãţii TVA, înscris în facturi.
Diferenţele de curs intervenite între cursul de schimb utilizat la platã şi cursul Bãncii Centrale Europene/Bãncii Naţionale a României la care se efectueazã raportarea vor fi evidenţiate corespunzãtor în contabilitatea plãtitorului şi, dupã caz, a beneficiarului.
În faza de lichidare, la verificarea existenţei angajamentelor, agenţiile de implementare PHARE determinã/verificã realitatea sumei datorate, verificã condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative şi acordã "Bun de platã" pentru care semneazã persoana autorizatã din cadrul direcţiilor de specialitate din cadrul agenţiei de implementare PHARE.
Ordinele de platã, întocmite şi semnate de persoanele împuternicite, se depun de cãtre agenţia de implementare PHARE la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
4.3.2. În cazul plãţilor efectuate cãtre contractori în euro, din sumele aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat, în locul procedurii descrise la pct. 4.3.1 se aplicã prevederile cuprinse la subpct. 4.3.2.1-4.3.2.5.
4.3.2.1. Pe baza extraselor conturilor analitice deschise în cadrul contului 50.72 şi, respectiv 50.96, agenţia de implementare PHARE întocmeşte ordinul/ordinele de platã, semnat/semnate de persoanele împuternicite, prin care se vireazã, în contul în lei 264.yy, deschis la societatea bancarã, sumele în lei reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat, care urmeazã sã fie plãtite în euro contractorilor ulterior efectuãrii schimbului valutar. Sumele înscrise în ordinele de platã sunt cele pentru care a fost efectuatã deschiderea de credite bugetare descrisã la pct. 2.1.5-2.1.7, respectiv pct. 2.2.1-2.2.3, ţinându-se seama şi de soldul contului în lei 264.yy. Ordonanţarea acestei plãţi se semneazã de ordonatorul de credite sau de persoana delegatã şi este supusã atât vizei de control financiar preventiv propriu, cât şi vizei de control financiar preventiv delegat.
4.3.2.2. În termen de douã zile lucrãtoare de la data la care societatea bancarã a emis extrasele de cont care atestã alimentarea contului în lei 264.yy, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi depune la societatea bancarã ordinele de cumpãrare de valutã la vedere, care cuprind instrucţiunile de alimentare a contului în euro 264.yy cu sumele în euro din cofinanţarea de la bugetul de stat, necesare efectuãrii plãţilor cãtre contractori, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpãrare de valutã. Ordinul de cumpãrare de valutã se supune controlului financiar preventiv.
4.3.2.3. Pe baza extrasului de cont care atestã alimentarea contului de disponibil în euro 264.yy deschis la societatea bancarã, agenţia de implementare PHARE întocmeşte urmãtoarele documente prevãzute la pct. 4.3.1: Ordonanţarea de platã (semnatã conform procedurii descrise) şi Dispoziţia de platã externã. Valoarea în euro înscrisã în Dispoziţia de platã externã trebuie sã fie aceeaşi cu sumele în euro autorizate la platã din cofinanţarea de la bugetul de stat. De asemenea, pe Dispoziţia de platã externã agenţia de implementare PHARE introduce instrucţiunea conform cãreia societatea bancarã reţine costurile bancare aferente transferului sumelor în euro din contul în euro 264.CB sau din alt cont al agenţiei de implementare PHARE, deschis la societatea bancarã, alimentat din alte surse decât bugetul de stat. În cazul Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE, pentru care costurile bancare se suportã de la bugetul de stat, aceste sume se alocã în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - "Acţiuni generale", în poziţia globalã "Fondul Naţional de Preaderare (la propunerea Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE), conform procedurilor de programare bugetarã, alimentarea contului în lei 264.CB efectuându-se în urma aplicãrii unei proceduri de deschidere de credite similare celei descrise la pct. 2.1.5-2.1.7, respectiv la pct. 2.2.1-2.2.3.
4.3.2.4. Agenţia de implementare PHARE depune la societatea bancarã Dispoziţia de platã externã, întocmitã şi semnatã de persoanele împuternicite.
4.3.2.5. Societatea bancarã pune la dispoziţia agenţiei de implementare PHARE extrasele de cont care confirmã efectuarea plãţilor cãtre contractori, în prima zi lucrãtoare urmãtoare datei debitãrii contului.
4.3.3. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti pune la dispoziţia agenţiei de implementare PHARE extrasele de cont, care confirmã efectuarea plãţilor cãtre beneficiari/contractori, în prima zi lucrãtoare urmãtoare datei debitãrii conturilor.
4.3.4. Pentru fondurile aferente contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, concomitent cu operaţiunile menţionate la pct. 4.3.1-4.3.3, pe baza sumelor din fonduri comunitare autorizate la platã şi a extraselor de cont care atestã disponibilul în subconturile denominate în euro 2511, aferente fiecãrui subprogram PHARE, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi dispoziţiile de platã a sumelor în euro - din fondurile comunitare PHARE - cãtre contractori/beneficiari, conform regulilor stabilite la pct. 4.1.
4.3.5. În cazul cofinanţãrii mixte, ca regulã generalã, agenţia de implementare PHARE asigurã transmiterea concomitentã a ordinelor de platã şi, respectiv, a dispoziţiilor de platã specificate la pct. 4.3.1, 4.3.2 şi 4.3.4 la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti şi, respectiv, la societatea bancarã.
În cazul în care sumele de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând cofinanţarea componentelor Programului PHARE, gestionate de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, se alocã în bugetele ordonatorilor de credite ca autoritãţi de implementare a proiectelor şi/sau beneficiari, plãţile cãtre contractori/beneficiari putând fi efectuate de cãtre aceste autoritãţi, în special în cadrul contractelor cu finanţare mixtã, sau de cãtre agenţiile de implementare PHARE, conform procedurilor/acordurilor stabilite cu autoritãţile de implementare şi/sau beneficiarii. În cazul în care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE efectueazã plãţile cãtre contractori din ambele surse de finanţare, autoritãţile de implementare şi/sau beneficiarii asigurã în prealabil transferul sumelor de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând cofinanţarea Programului PHARE, în contul denominat în lei 264.yy, aferent Memorandumului de finanţare PHARE, al Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE, precum şi transferul sumelor necesare finanţãrii costurilor bancare ocazionate de plãţile sumelor de cofinanţare cãtre contractori în contul denominat în lei 264.CB de disponibil al Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE. Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE efectueazã schimbul valutar şi plãţile în euro cãtre contractori conform procedurii descrise la pct. 4.3.2.2-4.3.2.5.
4.4. Efectuarea de cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) a plãţilor cãtre Comisia Europeanã din fondurile comunitare alocate achitãrii contribuţiei României pentru participarea la programele comunitare
Ca regulã generalã, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) transferã agenţiilor de implementare PHARE sumele din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, aferente memorandumurilor de finanţare PHARE, pentru ca agenţiile de implementare PHARE sã efectueze plãţi cãtre contractori/beneficiari.
Prin excepţie, în cazul sumelor alocate prin memorandumurile de finanţare PHARE în scopul achitãrii contribuţiei României pentru participarea la programe comunitare, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) efectueazã direct plãţi în euro din fonduri comunitare cãtre direcţiile de specialitate ale Comisiei Europene, responsabile de implementarea programelor comunitare.
Ca urmare a primirii cererii de fonduri din partea direcţiei de specialitate a Comisiei Europene, Autoritatea de Certificare şi Platã din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor are obligaţia:
- verificãrii sumelor solicitate cu cele alocate prin Memorandumul de finanţare (şi fişa de proiect) PHARE;
- stabilirii sumei ce urmeazã sã fie plãtitã de Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) din fonduri PHARE şi a sumei ce urmeazã sã fie plãtitã de instituţia naţionalã responsabilã de implementarea programului comunitar din sume alocate de la bugetul de stat;
- efectuãrii plãţii sumei stabilite din fonduri PHARE cãtre direcţia de specialitate a Comisiei Europene, conform regulilor şi termenelor stabilite prin memorandumurile de înţelegere încheiate între România şi Uniunea Europeanã şi prin cererile de fonduri;
- informãrii instituţiei naţionale responsabile de implementarea programului comunitar cu privire la sumele stabilite din cele douã surse de finanţare şi la plata efectuatã din fonduri PHARE.
Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) efectueazã plata sumei stabilite din fonduri PHARE a contribuţiei naţionale pentru participarea la programele comunitare prin Dispoziţie de platã externã, din contul în euro 2511, aferent Memorandumului de finanţare PHARE. Ordonanţarea acestei plãţi se semneazã de ordonatorul de credite sau de persoana delegatã şi este supusã vizei de control financiar preventiv.
Instituţia naţionalã responsabilã de implementarea programului comunitar are, la rândul sãu, obligaţia:
- asigurãrii alocãrii sumelor de la bugetul de stat necesare achitãrii contribuţiei naţionale pentru participarea la programele comunitare;
- informãrii prompte a Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor privind plãţile efectuate.
4.5. Finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs de schimb rezultate ca urmare a efectuãrii de cãtre agenţiile de implementare PHARE a plãţilor în lei cãtre beneficiari/contractori din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene
Ca urmare a efectuãrii plãţilor în lei cãtre beneficiari/contractori din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, se înregistreazã diferenţe de curs de schimb nefavorabile/favorabile din cauza diferenţelor dintre cursul de schimb euro/leu utilizat de societatea bancarã cu ocazia schimbului valutar prevãzut la pct. 4.2.1, necesar efectuãrii plãţilor în lei cãtre beneficiari/contractori, şi cursul de schimb euro/leu al Bãncii Centrale Europene din penultima zi lucrãtoare la Comisia Europeanã a lunii care precedã luna în care s-a efectuat plata cãtre beneficiar/contractor.
Diferenţele nefavorabile se regularizeazã lunar cu diferenţele favorabile, în evidenţele agenţiilor de implementare PHARE.
Agenţiile de implementare PHARE au obligaţia înregistrãrii şi raportãrii la Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) a diferenţelor favorabile/nefavorabile înregistrate.
În scopul finanţãrii soldului net al diferenţelor nefavorabile la finalizarea Memorandumului de finanţare, se aplicã urmãtoarele proceduri:
4.5.1. Reîntregirea subconturilor în euro 2511 ale componentelor PHARE pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor este stabilit agenţie de implementare PHARE
Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor are obligaţia creditãrii subconturilor în euro 2511 ale memorandumurilor de finanţare pentru care este agenţie de implementare PHARE, cu sume necesare finanţãrii diferenţelor nefavorabile de curs valutar, înregistrate conform prevederilor primelor douã alineate ale pct. 4.5. Aceste diferenţe nefavorabile se finanţeazã cu sume de la bugetul de stat, alocate în bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor.
Pentru reîntregirea subconturilor în euro 2511 de disponibil al componentelor PHARE, pentru care este desemnat agenţie de implementare, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor aplicã o procedurã similarã celei de finanţare a pierderilor, ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi a pierderilor ca urmare a debitelor nerecuperate/prescrise, descrisã la pct. 6.1.
4.5.2. Reîntregirea conturilor în euro 2511 ale memorandumurilor de finanţare PHARE cu diferenţele nefavorabile aferente componentelor PHARE, pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este stabilit agenţie de implementare PHARE
Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE are obligaţia creditãrii contului în euro 2511 al Memorandumului de finanţare cu diferenţele nefavorabile din curs valutar înregistrate conform prevederilor primelor douã alineate ale pct. 4.5, pe componentele pentru care este agenţie de implementare PHARE. Aceste diferenţe nefavorabile se finanţeazã cu sume de la bugetul de stat, alocate Ministerului Economiei şi Finanţelor la poziţia "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare", la propunerea Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE, transmisã Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional). Pentru reîntregirea conturilor în euro 2511 de disponibil ale memorandumurilor de finanţare cu diferenţele nefavorabile aferente componentelor PHARE, pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este agenţie de implementare PHARE, Ministerul Economiei şi Finanţelor aplicã o procedurã similarã celei de finanţare a pierderilor, ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi a pierderilor ca urmare a debitelor nerecuperate/prescrise, descrisã la pct. 6.2.
4.5.3. Regularizarea cu bugetul de stat a soldului net pozitiv al diferenţelor favorabile de curs de schimb
Diferenţele favorabile din curs valutar, înregistrate conform prevederilor primelor douã alineate ale pct. 4.5, se debiteazã din subconturile în euro 2511 ale agenţiilor de implementare PHARE şi se fac venit la bugetul de stat. În acest scop, se aplicã urmãtoarea procedurã:
4.5.3.1. Agenţiile de implementare PHARE au obligaţia de a determina sumele în euro reprezentând diferenţele favorabile de curs valutar, cuvenite bugetului de stat, de a întocmi şi a transmite societãţii bancare dispoziţia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancarã debiteazã subcontul în euro 2511 şi crediteazã subcontul în lei 2511 de disponibil al componentei PHARE pentru care s-au înregistrat diferenţele favorabile. Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv.
4.5.3.2. În termen de 3 zile lucrãtoare de la data creditãrii contului în lei 2511, prevãzutã la pct. 4.5.3.1, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societãţii bancare ordinul de platã în baza cãruia sumele rezultate din schimbul valutar se debiteazã din subcontul în lei 2511 de disponibil al componentei PHARE pentru care s-au înregistrat diferenţele favorabile şi se crediteazã în contul nr. 20.36.01.50 "Alte venituri". Pe ordinul de platã agenţia de implementare PHARE introduce instrucţiunea de reţinere directã de cãtre societatea bancarã a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.
Ordonanţarea operaţiunii de platã la bugetul de stat se semneazã de cãtre responsabilul cu autorizarea Programului PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
4.6. Pentru sumele reprezentând TVA achitatã de cãtre beneficiarii contractelor de grant din fonduri nerambursabile şi din cofinanţarea de la bugetul de stat - poziţia bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare", agenţiile de implementare PHARE vor efectua plata cãtre aceştia în lei, la nivelul sumelor efectiv plãtite de beneficiari şi înscrise în solicitãrile de platã ale acestora.
5. Recuperarea debitelor şi a dobânzilor/penalitãţilor aferente acestora şi a costurilor bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene şi din cofinanţarea de la bugetul de stat
Agenţiile de implementare PHARE au obligaţia recuperãrii oricãror sume plãtite în mod necuvenit - ca urmare a neregulilor sau neglijenţei - din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene şi din cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi obligaţia recuperãrii costurilor bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene şi din cofinanţarea de la bugetul de stat.
Recuperarea sumelor plãtite necuvenit (inclusiv a dobânzilor/penalitãţilor şi a costurilor bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit) din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene şi din cofinanţarea de la bugetul de stat se face prin deducerea acestor sume din plata/plãţile urmãtoare datoratã/datorate beneficiarilor/contractorilor, iar dacã aceastã deducere nu este posibilã, prin returnarea acestor sume de cãtre beneficiari/contractori.
Costurile bancare ocazionate de plata şi returnarea sumelor plãtite necuvenit se suportã de cãtre beneficiari/contractori, dacã plata necuvenitã s-a efectuat ca urmare a unei nereguli imputabile acestora, respectiv de cãtre agenţia de implementare PHARE sau de cãtre debitorii stabiliţi ai acesteia, dacã plata necuvenitã nu poate fi imputatã beneficiarilor/contractorilor. Agenţia de implementare PHARE trebuie sã prevadã în bugetul propriu credite bugetare sau alte surse proprii necesare finanţãrii costurilor bancare ocazionate de recuperarea prin returnare a plãţilor efectuate în mod necuvenit, pentru situaţiile în care aceste costuri trebuie suportate de cãtre agenţia de implementare PHARE (nu pot fi imputate beneficiarilor/ contractorilor).
În cazul contractelor cu finanţare din sursã unicã, agenţiile de implementare PHARE asigurã recuperarea debitelor (inclusiv dobânzile şi penalitãţile aferente) şi, dupã caz, costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit prin returnarea de cãtre beneficiari/contractori a sumelor primite necuvenit în conturile din care s-au efectuat plãţile.
Pentru cazurile contractelor cu finanţare mixtã din fonduri PHARE şi de la bugetul de stat, recuperarea debitelor de la beneficiari/contractori, inclusiv dobânzile şi penalitãţile aferente, şi, dupã caz, costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, se efectueazã prin contul denominat în lei şi/sau euro 264.RD.
În scopul recuperãrii debitelor, inclusiv a eventualelor dobânzi, penalitãţi de întârziere aferente debitelor recuperate şi costuri bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, agenţiile de implementare PHARE au urmãtoarele obligaţii:
- stabilirea sumelor de recuperat de la beneficiari/contractori ca urmare a plãţilor efectuate în mod necuvenit şi notificarea beneficiarilor/contractorilor cu privire la sumele datorate, conturile în care se efectueazã recuperãrile, termenul de restituire şi penalitãţile aplicabile în cazul întârzierilor;
- stabilirea ponderilor din sumele recuperate care se cuvin contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, cofinanţãrii de la bugetul de stat, precum şi costurilor bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit;
- returnarea sumelor recuperate în ponderile cuvenite în conturile aferente surselor de finanţare din care au fost efectuate plãţile necuvenite.
5.1. Reîntregirea subconturilor denominate în euro 2511 de disponibil [ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), cu drept de operare de cãtre agenţiile de implementare PHARE] cu sumele recuperate, cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene
Agenţiile de implementare PHARE au obligaţia reîntregirii subconturilor în euro 2511... de disponibil cu urmãtoarele sume:
- debitele recuperate de la beneficiari/contractori, ca urmare a unor plãţi efectuate în mod necuvenit din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene;
- dobânzile/penalitãţile de întârziere aferente debitelor recuperate, cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene;
- costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, recuperate de la beneficiari/contractori sau, dupã caz, din alte surse.
În cazul în care recuperarea acestor sume se efectueazã prin intermediul contului 264.RD în euro pentru sumele aferente contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene şi în lei pentru sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat, înregistrarea în lei a sumelor recuperate în euro se face la cursul Bãncii Centrale Europene din penultima zi lucrãtoare la Comisia Europeanã a lunii anterioare celei în care a fost recuperat debitul şi se aplicã urmãtoarea procedurã:
5.1.1. În situaţia recuperãrii integrale a debitului în ponderea stabilitã pe surse la momentul determinãrii acestuia, într-un interval de timp de 5 zile lucrãtoare, atât în contul în euro 264.RD, cât şi în contul în lei 264.RD, fiecare debit recuperat, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente acestora şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, se transferã de cãtre agenţia de implementare PHARE sursei corespunzãtoare în care a fost încasat (urmând ca doar eventualele diferenţe sã fie repartizate celeilalte surse pentru care nu s-a încasat integral).
5.1.2. În situaţia recuperãrii parţiale a unui debit (fie în contul în euro 264.RD, fie în contul în lei 264.RD) se procedeazã dupã cum urmeazã:
5.1.2.1. În cazul în care recuperarea debitelor, inclusiv a dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere aferente acestora şi a costurilor bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, se efectueazã prin intermediul contului în euro 264.RD, iar în termen de 5 zile lucrãtoare de la data eliberãrii de cãtre societatea bancarã a extraselor de cont care atestã creditarea contului în euro 264.RD cu sume reprezentând debite recuperate beneficiarul nu transferã şi restul debitului de recuperat, în termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului de mai sus agenţia de implementare PHARE are obligaţia de a efectua urmãtoarele operaţiuni:
- stabileşte ponderea sumelor recuperate în euro, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente acestora şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, care se cuvin contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene şi cofinanţãrii de la bugetul de stat;
- înregistreazã, în euro, în situaţia financiarã iPERSEUS (contul în euro 264.RD) şi în evidenţele contabile debitul recuperat, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente acestora şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, repartizat pe surse de finanţare;
- pentru suma cuvenitã contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societãţii bancare ordinul de transfer valutar, în baza cãruia societatea bancarã debiteazã contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor şi crediteazã subcontul în euro 2511 de disponibil aferent fiecãrui program PHARE. Operaţiunea de transfer valutar se vizeazã de controlul financiar preventiv;
- pentru suma cuvenitã cofinanţãrii de la bugetul de stat, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societãţii bancare dispoziţia de schimb valutar (la cursul de schimb oferit de banca comercialã), în baza cãreia societatea bancarã debiteazã contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor şi crediteazã contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor. Operaţiunea de schimb valutar se vizeazã de controlul financiar preventiv. Diferenţele favorabile de curs valutar aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat (între cursul de schimb aplicat la momentul înregistrãrii debitului recuperat - curs InforEuro - şi cursul bãncii comerciale la momentul schimbului valutar) se vireazã la bugetul de stat, din contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".
Diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat (între cursul de schimb aplicat la momentul înregistrãrii debitului recuperat - curs InforEuro - şi cursul bãncii comerciale la momentul schimbului valutar) se fac pierdere la bugetul de stat. Diferenţele nefavorabile de curs valutar se înregistreazã ca atare în contabilitatea agenţiei de implementare PHARE sau se suportã de beneficiari/contractori în funcţie de prevederile contractuale şi de prevederile legale în vigoare;
- întocmeşte şi transmite societãţii bancare ordinul de transfer al sumei cuvenite cofinanţãrii de la bugetul de stat, din contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor în contul aferent sursei de cofinanţare de la bugetul de stat, conform prevederilor pct. 5.2 paragraful 2. Operaţiunea de transfer se vizeazã de controlul financiar preventiv;
- înregistreazã în euro în situaţia financiarã iPERSEUS (contul euro 2511 de disponibil al programului) şi în evidenţele contabile debitul recuperat aferent contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente acestora şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit.
5.1.2.2. În cazul în care recuperarea debitelor, inclusiv a dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere aferente acestora şi a costurilor bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, se efectueazã prin intermediul contului în lei 264.RD, iar în termen de 5 zile lucrãtoare de la data eliberãrii de cãtre societatea bancarã a extraselor de cont care atestã creditarea contului în lei 264.RD cu sume reprezentând debite recuperate beneficiarul nu transferã şi restul debitului de recuperat, în termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului de mai sus agenţia de implementare PHARE are obligaţia de a efectua urmãtoarele operaţiuni:
- stabileşte echivalentul în euro al sumelor primite în lei, dupã care stabileşte ponderea sumelor care se cuvin contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene şi cofinanţãrii de la bugetul de stat; echivalentul în euro al acestor sume se calculeazã la cursul de schimb InforEuro din momentul efectuãrii plãţii;
- înregistreazã, în euro, în situaţia financiarã iPERSEUS (contul în euro 264.RD) şi în evidenţele contabile debitul recuperat, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente acestora şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, repartizat pe surse de finanţare;
- pentru suma cuvenitã în euro contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societãţii bancare dispoziţia de schimb valutar pentru suma în lei necesarã obţinerii (la cursul de schimb oferit de banca comercialã) valorii în euro, conform ponderii stabilite cu care se crediteazã contul în euro 264.RD. Operaţiunea de schimb valutar se vizeazã de controlul financiar preventiv;
- întocmeşte şi transmite societãţii bancare ordinul de transfer al sumei cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene din contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor în subcontul în euro 2511 de disponibil, aferent Programului PHARE. Operaţiunea de transfer se vizeazã de controlul financiar preventiv;
- suma cuvenitã bugetului de stat, rãmasã în contul în lei 264.RD dupã efectuarea schimbului valutar pentru reîntregirea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, aferentã sursei de cofinanţare de la bugetul de stat, se transferã în contul aferent sursei de cofinanţare de la bugetul de stat, conform prevederilor pct. 5.2 paragraful 2. Operaţiunea de transfer se vizeazã de controlul financiar preventiv. Diferenţele favorabile de curs valutar aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat (între cursul de schimb aplicat la momentul înregistrãrii debitului recuperat - curs InforEuro - şi cursul bãncii comerciale la momentul schimbului valutar) se vireazã la bugetul de stat, din contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor în contul 20.36.01.50 "Alte venituri". Diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat (între cursul de schimb aplicat la momentul înregistrãrii debitului recuperat - curs InforEuro - şi cursul bãncii comerciale la momentul schimbului valutar) se fac pierdere la bugetul de stat. Diferenţele nefavorabile de curs valutar se înregistreazã ca atare în contabilitatea agenţiei de implementare PHARE sau se suportã de beneficiari/contractori în funcţie de prevederile contractuale şi de prevederile legale în vigoare;
- înregistreazã, în euro, în situaţia financiarã iPERSEUS (contul euro 2511 de disponibil al Programului PHARE) şi în evidenţele contabile, debitul recuperat aferent contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente acestora şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit.
5.1.3. Dacã debitele recuperate în euro de la un beneficiar/contractor sunt mai mici decât sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene (inclusiv dobânzile, penalitãţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora), iar sumele în lei recuperate sunt mai mari decât cele cuvenite bugetului de stat, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societãţii bancare dispoziţia de schimb valutar a diferenţei în lei virate în plus, cu care societatea bancarã debiteazã contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor şi crediteazã contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor (suma în lei supusã schimbului valutar provenind din debitele în lei recuperate de la acelaşi beneficiar/contractor). Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu. Diferenţele favorabile de curs valutar se vireazã la bugetul de stat, din contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor în contul 20.36.01.50 "Alte venituri". Diferenţele nefavorabile de curs valutar se înregistreazã ca atare în contabilitatea agenţiei de implementare PHARE sau se suportã de cãtre beneficiari/contractori, în funcţie de prevederile contractuale şi de prevederile legale în vigoare.
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele din debite recuperate, inclusiv dobânzile, penalitãţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora, cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264.RD, se transferã periodic (lunar) de cãtre agenţia de implementare PHARE în subcontul în euro 2511 de disponibil aferent subprogramului PHARE şi se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie ca şi dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene aflate în acest subcont.
În cazul contractelor cu finanţare din sursã unicã, agenţia de implementare PHARE poate recupera debitele de la un beneficiar/contractor (inclusiv dobânzile, penalitãţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora) direct în subcontul 2511 de disponibil aferent subprogramului PHARE.
Agenţia de implementare PHARE raporteazã Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) valoarea sumelor din debitele recuperate, inclusiv dobânzile, penalitãţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora, cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene.
5.2. Returnarea la bugetul de stat de cãtre agenţiile de implementare PHARE a sumelor recuperate, aferente cofinanţãrii de la bugetul de stat
Agenţiile de implementare PHARE au obligaţia returnãrii la bugetul de stat a urmãtoarelor sume:
- debitele recuperate de la beneficiari/contractori ca urmare a unor plãţi efectuate în mod necuvenit din cofinanţarea de la bugetul de stat;
- dobânzile/penalitãţile de întârziere aferente debitelor recuperate, cuvenite bugetului de stat.
În cazul în care recuperarea acestor sume se efectueazã prin intermediul contului 264.RD, în euro, pentru sumele aferente contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene şi în lei pentru sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat, înregistrarea în lei a sumelor recuperate în euro se face la cursul Bãncii Centrale Europene din penultima zi lucrãtoare la Comisia Europeanã a lunii anterioare celei în care a fost recuperat debitul. Agenţia de implementare PHARE are obligaţia - în termen de 3 zile lucrãtoare de la data eliberãrii de cãtre societatea bancarã a extraselor de cont care atestã creditarea contului în euro 264.RD cu sume reprezentând debite recuperate - de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente acestora şi costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, cuvenite bugetului de stat, de a întocmi şi a transmite societãţii bancare ordinele de platã a acestor sume în urmãtoarele conturi, astfel:
- cota cuvenitã bugetului de stat din debitele recuperate, care provin din finanţarea bugetarã a anului curent:
- Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor: în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat";
- Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse: în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat";
- Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE: în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat" deschis la Trezoreria Operativã Centralã, cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX;
- cota cuvenitã bugetului de stat din debitele recuperate, care provin din finanţarea bugetarã a anilor precedenţi: în conturile corespunzãtoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 ;
- cota cuvenitã bugetului de stat din dobânzile/penalitãţile aferente debitelor recuperate, care provin din finanţarea de la bugetul de stat: contul 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi".
Costurile bancare ocazionate de operaţiunile de transfer se vor reţine direct de cãtre societatea bancarã din sumele aflate în contul în lei 264 RD al agenţiei de implementare PHARE. Ordonanţarea acestor plãţi se efectueazã cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
Dacã debitele în lei recuperate de la un beneficiar/contractor sunt mai mici decât sumele cuvenite cofinanţãrii de la bugetul de stat (inclusiv dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente acestora), iar sumele în euro recuperate sunt mai mari decât cele cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societãţii bancare dispoziţia de schimb valutar al diferenţei în euro virate în plus, cu care societatea bancarã va debita contul în euro 264 de recuperare a debitelor şi va credita contul în lei 264 de recuperare a debitelor (suma în euro supusã schimbului valutar provenind din debitele în euro recuperate de la acelaşi beneficiar/contractor). Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv. Diferenţele favorabile de curs valutar intervenite între cursul Bãncii Centrale Europene din penultima zi lucrãtoare la Comisia Europeanã a lunii anterioare celei în care a fost înregistrat debitul şi cursul de schimb lei/euro utilizat de societatea bancarã cu ocazia schimbului valutar se vireazã la bugetul de stat, din contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor în contul 20.36.01.50 "Alte venituri". Diferenţele nefavorabile de curs valutar se înregistreazã ca atare în contabilitatea agenţiei de implementare PHARE sau se suportã de beneficiari/contractori în funcţie de prevederile contractuale şi de prevederile legale în vigoare.
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele din debitele recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro şi lei 264.RD de recuperare a debitelor, se transferã periodic (lunar) de cãtre agenţia de implementare PHARE în contul 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi".
Sumele din debite recuperate, precum şi costurile bancare aferente se returneazã în bugetele din care au provenit, respectiv în bugetul autoritãţilor de implementare/beneficiarilor.
5.3. Reîntregirea contului 264.CB cu sumele recuperate, reprezentând costuri bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit din cofinanţarea de la bugetul de stat
Agenţiile de implementare PHARE au obligaţia reîntregirii contului 264.CB cu sumele recuperate reprezentând costuri bancare aferente plãţilor efectuate în euro, din cofinanţarea de la bugetul de stat, în mod necuvenit, în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat.
În cazul în care s-a stabilit cã sumele plãtite în mod necuvenit au fost ca urmare a unei neglijenţe a agenţiei de implementare PHARE, aceasta are obligaţia înregistrãrii costurilor bancare finanţate de la bugetul de stat - aferente sumelor plãtite necuvenit beneficiarilor/contractorilor - ca debit în sarcina sa.
În cazul în care s-a stabilit cã sumele plãtite în mod necuvenit au fost ca urmare a unei neglijenţe/nereguli a beneficiarului/contractorului, agenţia de implementare PHARE are obligaţia de a recupera de la beneficiar/contractor costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat.
În termen de 3 zile lucrãtoare de la data eliberãrii de cãtre societatea bancarã a extraselor de cont care atestã creditarea contului în euro 264.RD cu sume reprezentând debite recuperate, agenţia de implementare PHARE are obligaţia de a determina sumele din debitele recuperate, cuvenite reîntregirii contului 264.CB (costurile bancare recuperate, aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat), de a întocmi şi a transmite societãţii bancare ordinul de transfer valutar al sumelor astfel determinate cu care societatea bancarã va debita contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor şi va credita contul în euro 264.CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare. Ordinul de transfer valutar se supune vizei de control financiar preventiv.
Sumele în euro din contul în euro 264.CB, reprezentând costurile bancare recuperate, aferente plãţilor efectuate în euro în mod necuvenit din cofinanţarea de la bugetul de stat, în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat, se supun schimbului valutar în vederea alimentãrii contului în lei 264.CB. Ordinul de schimb valutar, semnat de persoanele împuternicite, se vizeazã de controlul financiar preventiv. Sumele în lei obţinute vor fi creditate în contul în lei 264.CB, pentru a fi virate ulterior conform instrucţiunilor Activitãţii de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
Costurile bancare ocazionate de operaţiunea de virare la bugetul de stat se vor reţine direct de cãtre societatea bancarã din sumele aflate în contul în lei 264.CB al agenţiei de implementare PHARE. Ordonanţarea acestei plãţi se face cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele din debitele recuperate, cuvenite reîntregirii contului 264.CB, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264.RD de recuperare a debitelor, se transferã periodic/lunar de cãtre agenţia de implementare PHARE în contul în euro 264.CB, respectiv în contul în lei 264.CB, şi se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie ca şi disponibilul conturilor în euro şi lei 264.CB.
5.4. Regularizarea cu bugetul de stat a diferenţelor de curs de schimb nefavorabile/favorabile, rezultate ca urmare a recuperãrii în lei de cãtre agenţiile de implementare PHARE a debitelor şi a costurilor bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene
Ca urmare a recuperãrii în lei de cãtre agenţiile de implementare PHARE a sumelor cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, reprezentând debite şi costuri bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit, se înregistreazã diferenţe de curs de schimb nefavorabile/favorabile provenind din aplicarea cursului de schimb leu/euro al Bãncii Centrale Europene din penultima zi lucrãtoare la Comisia Europeanã a lunii precedente celei în care s-au efectuat plãţile (ulterior constatate ca necuvenite) şi cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României, aplicabil la data recuperãrii sumei plãtite în mod necuvenit, conform procedurii prevãzute la pct. 5.1.
5.4.1. Reîntregirea subconturilor în euro 2511 ale componentelor PHARE pentru care Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor este stabilit agenţie de implementare PHARE
Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor are obligaţia creditãrii subconturilor în euro 2511 ale memorandumurilor de finanţare, pentru care este agenţie de implementare, cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, înregistrate conform prevederilor de la pct. 5.4. Aceste diferenţe nefavorabile se finanţeazã cu sume de la bugetul de stat, alocate în bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor.
Pentru reîntregirea subconturilor în euro 2511 de disponibil al componentelor PHARE, pentru care este agenţie de implementare, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor aplicã o procedurã similarã celei de finanţare a pierderilor ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi a pierderilor ca urmare a debitelor nerecuperate/prescrise, descrisã la pct. 6.1.
5.4.2. Reîntregirea subconturilor în euro 2511 ale memorandumurilor de finanţare cu diferenţele nefavorabile aferente componentelor PHARE pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este stabilit agenţie de implementare PHARE
Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE are obligaţia creditãrii subcontulului în euro 2511 al Memorandumului de finanţare cu diferenţele nefavorabile din curs valutar, înregistrate conform prevederilor pct. 5.4, pe componentele pentru care este stabilit agenţie de implementare PHARE. Aceste diferenţe nefavorabile se finanţeazã cu sume de la bugetul de stat, alocate Ministerului Economiei şi Finanţelor la poziţia "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare", la propunerea Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE, transmisã Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional).
Pentru reîntregirea subconturilor în euro 2511 de disponibil ale memorandumurilor de finanţare cu diferenţele nefavorabile aferente componentelor PHARE, pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este agenţie de implementare, Ministerul Economiei şi Finanţelor aplicã o procedurã similarã celei de finanţare a pierderilor ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi a pierderilor ca urmare a debitelor nerecuperate/prescrise, descrisã la pct. 6.2.
5.4.3. Regularizarea cu bugetul de stat a soldului net pozitiv al diferenţelor favorabile de curs de schimb
Diferenţele favorabile de curs valutar, înregistrate conform prevederilor de la pct. 5.4, se transferã din contul 264 RD în subconturile în lei 2511 ale agenţiilor de implementare PHARE şi se fac venit la bugetul de stat. În acest scop se aplicã urmãtoarea procedurã:
5.4.3.1. În termen de 3 zile lucrãtoare de la data creditãrii contului în lei 2511, prevãzutã la pct. 5.4.3, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societãţii bancare ordinul de platã în baza cãruia sumele rezultate din schimbul valutar se debiteazã din subcontul în lei 2511 de disponibil al componentei PHARE, pentru care s-au înregistrat diferenţele favorabile şi se crediteazã în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".
Pe ordinul de platã agenţia de implementare PHARE introduce instrucţiunea de reţinere directã de cãtre societatea bancarã a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.
Ordonanţarea operaţiunii de platã la bugetul de stat se semneazã de cãtre responsabilul cu autorizarea Programului PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
5.5. Returnarea la autoritãţile de implementare/beneficiarii proiectelor de cãtre agenţiile de implementare PHARE a sumelor recuperate aferente cofinanţãrii mixte, a dobânzilor, penalitãţilor, precum şi a costurilor bancare aferente acestora
În cazul în care, pentru contractele cu cofinanţare mixtã, cofinanţarea este transferatã agenţiilor de implementare PHARE în vederea efectuãrii plãţilor la contractori, de cãtre autoritãţile de implementare/beneficiari sau este plãtitã chiar de cãtre acestea din urmã, agenţiile de implementare PHARE au obligaţia returnãrii din contul 264.RD în contul de disponibil indicat de autoritatea de implementare/beneficiar a urmãtoarelor sume:
- debite recuperate de la beneficiari/contractori ca urmare a unor plãţi efectuate în mod necuvenit din cofinanţarea mixtã;
- dobânzile/penalitãţile de întârziere recuperate, aferente debitelor din cofinanţarea mixtã;
- costurile bancare aferente plãţilor efectuate în mod necuvenit din cofinanţarea mixtã, în cazul în care aceste costuri au fost finanţate din bugetul autoritãţii de implementare/ beneficiarului.
Costurile bancare ocazionate de operaţiunile de transfer se vor reţine direct de cãtre societatea bancarã din sumele aflate în contul in lei 264.RD/ euro 264.RD al agenţiei de implementare PHARE. Ordonanţarea acestor plãţi se face cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor primite de la agenţiile de implementare PHARE, ca urmare a recuperãrii debitelor aferente cofinanţãrii mixte finanţate de la bugetul de stat, în conturile de disponibil ale autoritãţilor de implementare/beneficiarilor, va fi realizatã de cãtre aceştia din urmã la încheierea plãţilor pentru programele PHARE de care beneficiazã, printr-o procedurã similarã celei descrise la pct. 5.2.
6. Reîntregirea conturilor şi subconturilor denominate în euro 2511 de disponibil aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE cu sume rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi finanţarea pierderilor ca urmare a debitelor nerecuperate/prescrise
6.1. Pentru componentele de coeziune economicã şi socialã ale Programului PHARE gestionate de Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, desemnat ca agenţie de implementare PHARE
În cazul sumelor stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi în cazul în care Comisia Europeanã solicitã, la încheierea Memorandumului de finanţare PHARE, restituirea sumelor rãmase neutilizate, iar debitele aferente contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene în cadrul Memorandumului de finanţare PHARE nu au fost recuperate de la debitori şi nu pot fi deduse din plãţile ulterioare, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor are obligaţia reîntregirii subconturilor în euro 2511, şi ulterior a contului în euro 2511 al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), de disponibil din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, la termenele stabilite în baza prevederilor Memorandumului de finanţare PHARE.
În aceste cazuri, reîntregirea subconturilor în euro 2511 se efectueazã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor din sumele alocate de la bugetul de stat şi prevãzute în bugetul propriu pentru finanţarea pierderilor, ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate/prescrise pentru Programul PHARE şi solicitate de cãtre Comisia Europeanã.
6.1.1. Procedura de deschidere de credite bugetare este aceeaşi cu cea descrisã la pct. 2.1.5-2.1.8.
6.1.2. Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor întocmeşte ordonanţarea de platã semnatã de ordonatorul de credite sau de persoana delegatã şi vizatã de controlorii financiari preventivi şi ordinele de platã prin care se vireazã, în limita creditelor bugetare deschise, din contul de finanţare 23.80.01.55.xx, sumele ce reprezintã pierderile ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate/prescrise pentru Programul PHARE şi solicitate de cãtre Comisia Europeanã, în contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor. Ordonanţarea acestei plãţi se supune vizei de control financiar preventiv.
6.1.3. În termen de 3 zile lucrãtoare de la eliberarea de cãtre societatea bancarã a extrasului de cont care atestã alimentarea contului în lei 264.RD de recuperare a debitelor, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor stabileşte - pe baza cursului de schimb leu/euro comunicat de societatea bancarã - sumele în lei necesare pentru efectuarea schimbului valutar, pregãteşte şi transmite societãţii bancare ordinul de cumpãrare de valutã, sumele în euro obţinute în urma efectuãrii schimbului valutar creditând contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor. Operaţiunea de schimb valutar se supune vizei de control financiar preventiv.
6.1.4. În termen de o zi lucrãtoare de la data eliberãrii de cãtre societatea bancarã a extrasului de cont care atestã existenţa soldului creditor al contului în lei 264.RD, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor transferã sumele în lei rãmase neutilizate în contul 264.RD dupã efectuarea operaţiunii de schimb valutar în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat". Operaţiunea de recuperare a sumelor în lei neutilizate se supune vizei de control financiar preventiv. Costurile bancare aferente transferului se reţin direct de cãtre societatea bancarã din sumele supuse transferului.
6.1.5. În termen de 3 zile lucrãtoare de la alimentarea contului în euro 264.RD de recuperare a debitelor, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor vireazã suma rezultatã din schimbul valutar prevãzut la pct. 6.1.3, prin dispoziţie de platã ordonanţatã cu vizã de control financiar preventiv, în subcontul în euro 2511... de disponibil aferent Memorandumului de finanţare PHARE şi de aici în contul în euro 2511 de disponibil al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), aferent Memorandumului de finanţare PHARE. Operaţiunea de platã în contul în euro 2511 al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) se supune vizei de control financiar preventiv.
6.1.6. În cazul în care sumele stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi, dupã caz, debitele nerecuperate, finanţate de la bugetul de stat conform procedurilor prevãzute la pct. 6.1.1-6.1.5, de reîntregire a conturilor în euro 2511 de disponibil ale Fondului Naţional, trebuie transferate Comisiei Europene, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) efectueazã operaţiunea de platã externã cãtre Comisia Europeanã. Ordonanţarea se semneazã de cãtre responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv. În cazul în care costurile bancare aferente acestui transfer nu pot fi finanţate din dobânda acumulatã în conturile şi subconturile 2511 de disponibil aferent fiecãrui memorandum de finanţare PHARE, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) introduce pe dispoziţia de platã externã transmisã societãţii bancare pentru debitarea contului în euro 2511 instrucţiunea de reţinere a costurilor bancare de transfer din contul în euro 264.CB al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional).
În acelaşi timp, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor are obligaţia urmãririi recuperãrii debitelor pe care le-a înregistrat în contabilitate, conform legislaţiei naţionale în vigoare, indiferent de faptul cã Ministerul Economiei şi Finanţelor a returnat Comisiei Europene echivalentul acestor debite prin finanţare de la bugetul de stat.
6.2. Pentru componente ale Programului PHARE gestionate de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, ca agenţie de implementare PHARE
Conform prevederilor <>art. 5 alin. (1^1) lit. c din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în bugetul de stat sunt prevãzute sume necesare pentru achitarea la termen a debitelor cãtre Comunitatea Europeanã, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijenţe stabilite în baza prevederilor memorandumurilor de finanţare.
În cazul sumelor stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi în cazul în care sumele din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, stabilite ca necuvenit plãtite ca urmare a neregulilor/neglijenţei în cadrul componentelor memorandumurilor de finanţare PHARE, pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este agenţie de implementare PHARE, nu au fost recuperate de la debitori şi nu pot fi deduse din plãţi ulterioare, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) are obligaţia reîntregirii contului în euro 2511 al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) de disponibil al Memorandumului de finanţare PHARE pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã/debitul, la termenele stabilite în baza prevederilor Memorandumului de finanţare. În aceste cazuri, reîntregirea contului în euro 2511 se efectueazã, conform urmãtoarelor proceduri, cu sume de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea pierderilor ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate/prescrise pentru Programul PHARE:
Deschiderea creditelor bugetare
6.2.1. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE aprobã o notã elaboratã de Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), prin care se pune în aplicare finanţarea pierderilor ca urmare a corecţiilor financiare şi/sau a debitelor nerecuperate sau prescrise pentru Memorandumul de finanţare PHARE, pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este agenţie de implementare PHARE.
6.2.2. Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) pregãteşte cererea pentru deschiderea de credite bugetare, însoţitã de Nota de fundamentare. Aceasta notã cuprinde o estimare privind sumele în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care se transferã în contul în euro 2511 de disponibil al Memorandumului de finanţare PHARE, pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã şi/sau pentru care nu a fost recuperat debitul. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro stabilite prin nota menţionatã la pct. 6.2.1, la care se aplicã cursul de schimb leu/euro al societãţii bancare la data întocmirii Notei de fundamentare, la care se adaugã 2 % pentru acoperirea riscului valutar. Cererea pentru deschiderea de credite bugetare, însoţitã de Nota de fundamentare, se supune vizei de control financiar preventiv şi se prezintã spre aprobare, pânã la data de 25 a lunii curente, responsabilului naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE - ordonator principal de credite pentru finanţarea pierderilor, ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate/prescrise, din poziţia bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare".
6.2.3. Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã efectueazã deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.14 "Fondul Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, pânã la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care i s-a transmis cererea.
6.2.4. Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) întocmeşte şi transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publicã nota de lichidare, semnatã de responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE, precum şi ordonanţarea de platã, pe baza cãrora Direcţia generalã de trezorerie şi contabilitate publicã emite ordinul de platã pentru transferul integral al sumelor pentru care s-a efectuat deschiderea de credite bugetare specificatã la pct. 6.2.3, din contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX, în contul în lei 2511 de disponibil al Memorandumului de finanţare PHARE pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã şi/sau pentru care nu a fost recuperat debitul, deschis la societatea bancarã. Ordonanţarea de platã se vizeazã pentru controlul financiar preventiv.
6.2.5. Direcţia generalã de trezorerie şi contabilitate publicã întocmeşte şi deconteazã ordinul de platã prevãzut la pct. 6.2.4.
6.2.6. Societatea bancarã pune la dispoziţia Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) extrasul de cont care confirmã alimentarea contului în lei 2511.
Reîntregirea contului în euro 2511
6.2.7. Pe baza extrasului de cont specificat la pct. 6.2.6 şi a cursului de schimb leu/euro comunicat de societatea bancarã, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) stabileşte sumele în lei necesare pentru efectuarea schimbului valutar, pregãteşte şi transmite societãţii bancare ordinul de cumpãrare de valutã, care se supune vizei de control financiar preventiv şi cuprinde instrucţiunile de alimentare a contului în euro 2511 al Memorandumului de finanţare PHARE, pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã şi/sau pentru care nu a fost recuperat debitul, cu sumele rezultate din schimbul valutar, debitate din contul în lei 2511.
6.2.8. Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) transferã sumele în lei rãmase neutilizate - dupã efectuarea operaţiunii de schimb valutar - din contul în lei 2511... de disponibil al programului, pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã şi/sau pentru care nu a fost recuperat debitul, în termen de o zi lucrãtoare de la data eliberãrii de societatea bancarã a extrasului de cont care atestã existenţa soldului creditor al acestui cont, în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX, prin ordin de platã emis de Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), vizat de controlul financiar preventiv. Costurile bancare aferente transferului se reţin direct de cãtre societatea bancarã din sumele supuse transferului.
6.2.9. În cazul în care sumele stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi, dupã caz, debitele nerecuperate, finanţate de la bugetul de stat conform procedurilor menţionate la pct. 6.2.1-6.2.7, de reîntregire a conturilor în euro 2511 de disponibil ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) trebuie transferate Comisiei Europene, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) aplicã procedura descrisã la pct. 6.1.6.
6.2.10. Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) notificã Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE privind efectuarea reîntregirii cu sume de la bugetul de stat a contului în euro 2511 de disponibil al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) al Memorandumului de finanţare PHARE pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã/debitul.
În acelaşi timp, Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE - ca agenţie de implementare PHARE - are obligaţia urmãririi recuperãrii debitelor pe care le-a înregistrat în contabilitate, conform legislaţiei naţionale în vigoare, indiferent de faptul cã Ministerul Economiei şi Finanţelor a returnat Comisiei Europene echivalentul acestor debite prin finanţare de la bugetul de stat.
Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) poate utiliza procedurile prevãzute la pct. 6.2.1-6.2.8 sau în prezentul punct şi în cazul în care termenele stabilite în baza prevederilor memorandumurilor de finanţare PHARE impun, în cadrul componentelor PHARE pentru care Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE nu este agenţie de implementare, reîntregirea conturilor 2511 de disponibil şi, dupã caz, transferul la Comisia Europeanã al sumelor stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi al sumelor din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, stabilite ca necuvenit plãtite ca urmare a neregulilor/neglijenţei, iar agenţiile de implementare PHARE (altele decât Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE), precum şi alte structuri de implementare debitoare nu pot asigura reîntregirea subconturilor/conturilor 2511 de disponibil - conform procedurilor descrise la pct. 6.1 şi 6.3 - cu sumele datorate Comisiei Europene, la termenul la care este necesarã reîntregirea sau la care trebuie efectuat transferul.
6.3. Pentru alte componente ale programelor finanţate din fonduri comunitare gestionate de structuri de implementare din România, în baza memorandumurilor/acordurilor de finanţare
În cazul sumelor stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi în cazul în care sumele din fonduri comunitare, stabilite ca necuvenit plãtite ca urmare a neregulilor/neglijenţei - în cadrul altor componente ale programelor finanţate de Uniunea Europeanã, gestionate de structuri de implementare din România - nu au fost recuperate de la debitori şi au fost deduse de Comisia Europeanã din plãţi ulterioare cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), are obligaţia reîntregirii contului în euro 2511 de disponibil al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) al Memorandumului de finanţare PHARE - pentru care Comisia Europeanã a dedus debitul din plata efectuatã cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) - la termenele impuse de prevederile Memorandumului de finanţare. În aceste cazuri, reîntregirea contului în euro 2511 de disponibil se efectueazã prin recuperarea debitului de la structura de implementare debitoare/sau de la bugetul de stat, dupã caz.
În cazul în care sumele reprezentând debitul se recupereazã în lei, în contul în lei 2511 de disponibil, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) are obligaţia efectuãrii schimbului valutar cu creditarea contului în euro 2511 de disponibil. Operaţiunea de schimb valutar se supune vizei de control financiar preventiv.
Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) are obligaţia creditãrii contului în euro 2511 de disponibil cu sumele reprezentând diferenţele nefavorabile rezultate, ca urmare a variaţiei cursului valutar între momentul plãţii cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) şi momentul reîntregirii contului 2511 al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional). Finanţarea acestor diferenţe nefavorabile se efectueazã cu sume de la bugetul de stat din poziţia bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare", conform procedurilor descrise la pct. 6.2.1-6.2.8.
Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) are obligaţia virãrii din contul în lei 2511 de disponibil în contul 20.36.01.50 "Alte venituri" a sumelor reprezentând diferenţele favorabile dintre cursul de schimb leu/euro utilizat la data recuperãrii şi data virãrii acestora în contul de lei 2511. Operaţiunea de virare la bugetul de stat se supune vizei de control financiar preventiv.
În cazul în care recuperarea debitului de la structura de implementare debitoare nu poate fi efectuatã la termenele impuse de prevederile Memorandumului de finanţare PHARE - pentru care Comisia Europeanã a dedus debitul din plata efectuatã cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) -, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), aplicã procedura de finanţare a debitului descrisã la pct. 6.2.
7. Recuperarea ulterioarã (în euro) a debitelor pentru care conturile în euro 2511 de disponibil Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene au fost reîntregite prin finanţare de la bugetul de stat
În cazul sumelor stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi în cazul în care sumele din contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, stabilite ca necuvenit plãtite ca urmare a neregulilor/neglijenţei - în cadrul componentelor programelor PHARE gestionate de agenţiile de implementare PHARE şi în cadrul altor componente ale programelor finanţate de Uniunea Europeanã, gestionate de structuri de implementare din România -, nu au fost recuperate de la debitori/structuri de implementare debitoare, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), şi agenţiile de implementare PHARE au obligaţia reîntregirii cu sume de la bugetul de stat a conturilor în euro 2511 de disponibil al Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), aferente memorandumurilor de finanţare pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã, respectiv pentru care nu a fost recuperat debitul, la termenele stabilite în baza prevederilor Memorandumului de finanţare. Reîntregirea conturilor în euro 2511 de disponibil ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) se efectueazã conform prevederilor pct. 5.1 şi 5.2 şi ale ultimului paragraf al pct. 5.3.
În cazul în care în contul denominat în lei şi euro 264.RD de recuperare a debitelor al agenţiei de implementare PHARE, deschis la societatea bancarã, se recupereazã sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene aferente unor debite acoperite din sume de la bugetul de stat, se aplicã urmãtoarele proceduri:
7.1. În termen de 3 zile lucrãtoare de la data eliberãrii de cãtre societatea bancarã a extraselor de cont care atestã creditarea contului în euro 264.RD al agenţiei de implementare PHARE cu sume reprezentând debite recuperate, agenţia de implementare PHARE are obligaţia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalitãţile de întârziere aferente acestora, cuvenite bugetului de stat, de a întocmi şi a transmite societãţii bancare dispoziţia de schimb valutar a sumelor astfel determinate cu care societatea bancarã debiteazã contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor şi crediteazã contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor. Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv.
7.2. În termen de douã zile lucrãtoare de la data eliberãrii de cãtre societatea bancarã a extrasului de cont care atestã creditarea contului în lei 264.RD al agenţiei de implementare PHARE cu sumele recuperate cuvenite bugetului de stat, agenţia de implementare PHARE întocmeşte, dupã caz, şi transmite societãţii bancare:
- un ordin de platã prin care se vireazã în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX, debitele recuperate care au fost acoperite din finanţarea bugetarã a anului curent;
- un ordin de platã prin care se vireazã debitele recuperate care au fost acoperite din finanţarea bugetarã a anilor precedenţi în conturile corespunzãtoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.1.199/2008;
- un ordin de platã prin care se vireazã dobânzile/penalitãţile aferente debitelor recuperate care au fost acoperite prin finanţare de la bugetul de stat. în contul 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi"
Pe ordinele de platã, care se vizeazã de controlul financiar preventiv, agenţia de implementare PHARE introduce instrucţiunea de reţinere directã de cãtre societatea bancarã a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.
7.3. Diferenţele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb leu/euro aplicat de societatea bancarã la momentul schimbului valutar prevãzut la pct. 6.1.3, respectiv 6.2.7, efectuat în scopul reîntregirii cu sume de la bugetul de stat a contului în euro 2511 de disponibil al Memorandumului de finanţare pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã, respectiv al Memorandumului de finanţare pentru care nu a fost recuperat debitul, şi cursul de schimb euro/leu al societãţii bancare la momentul schimbului valutar prevãzut la pct. 7.1, efectuat în scopul transferului la bugetul de stat al sumelor recuperate ulterior, se debiteazã din contul în lei 264.RD al agenţiei de implementare PHARE şi se crediteazã în contul 20.36.01.50 "Alte venituri" prin ordin de platã întocmit şi transmis societãţii bancare de agenţia de implementare PHARE. Ordonanţarea operaţiunii de platã la bugetul de stat se semneazã de cãtre responsabilul cu autorizarea Programului PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
Diferenţele de curs de schimb nefavorabile, rezultate din cursul de schimb leu/euro aplicat de societatea bancarã la momentul schimbului valutar prevãzut la pct. 6.1.3, respectiv 6.2.7, efectuat în scopul reîntregirii cu sume de la bugetul de stat a contului în euro 2511 de disponibil al Memorandumului de finanţare pentru care a fost stabilitã corecţia financiarã, respectiv al Memorandumului de finanţare pentru care nu a fost recuperat debitul, şi cursul de schimb euro/leu al societãţii bancare la momentul schimbului valutar prevãzut la pct. 7.1, efectuat în scopul transferului la bugetul de stat al sumelor recuperate ulterior, se considerã pierderi finanţate de la bugetul de stat.
Dobânda bonificatã de societatea bancarã la sumele din debitele recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264.RD de recuperare a debitelor, se transferã periodic (lunar) de cãtre agenţia de implementare PHARE în contul 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi".
8. Transferul sumelor între conturile (denominate în euro şi în lei) 2511 ale Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) de disponibil aferente fiecãrui memorandum de finanţare PHARE
8.1. În situaţia în care o agenţie de implementare solicitã Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), în vederea efectuãrii de plãţi urgente, alimentarea subcontului aferent unui anumit memorandum de finanţare PHARE, iar disponibilul din contul bancar pentru acelaşi program este insuficient pentru acoperirea acestui necesar de fonduri, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) poate efectua un transfer temporar de fonduri de la un Memorandum de finanţare aferent unui alt program PHARE, pentru care necesarul de fonduri în perioada urmãtoare este mai mic decât soldul contului respectivului program, numai cu aprobarea prealabilã a (delegaţiei) Comisiei Europene.
Sumele transferate temporar între programele PHARE se regularizeazã în urma realimentãrii cu fonduri de la Comisia Europeanã a contului aferent programului aflat iniţial în deficit.
În scopul efectuãrii transferului temporar de fonduri de la un program PHARE la altul se stabilesc urmãtoarele proceduri:
8.1.1. Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) întocmeşte ordinul de platã a sumelor din contul aferent unui memorandum de finanţare în contul aferent memorandumului de finanţare aflat în deficit temporar de fonduri, în scopul transferului ulterior în subcontul agenţiei de implementare PHARE care a solicitat fonduri pentru plãţi de urgenţã, pe baza ordonanţãrii de platã (cererea de transfer) semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv
8.1.2. În urma realimentãrii cu fonduri de la Comisia Europeanã a contului aferent programului aflat iniţial în deficit, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) întocmeşte ordinul de platã pentru returnarea în contul de origine a sumei transferate temporar de la un alt program PHARE pe baza ordonanţãrii de platã (cererea de transfer) semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
8.2. În cazul în care agenţiile de implementare PHARE, precum şi alte structuri de implementare ale programelor finanţate PHARE transferã/returneazã Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) sume aferente contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene în alte conturi decât cele în care sumele sunt datorate, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) întocmeşte ordinul de platã cu suma necesarã de transferat pe baza ordonanţãrii de platã (cererea de transfer) semnate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
9. Transferul la Comisia Europeanã al sumelor neutilizate
La încheierea memorandumurilor de finanţare PHARE sumele aferente contribuţiei financiare a Comisiei Europene, inclusiv dobânzile aferente acesteia, rãmase neutilizate în conturile Autoritãţii de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), provenind din transferul prealabil al respectivelor sume din subconturile agenţiilor de implementare PHARE, se returneazã Comisiei Europene, cu respectarea termenului stabilit de nota de debit emisã anterior de Comisia Europeanã. În acest sens, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) întocmeşte ordinul de platã pe baza ordonanţãrii de platã (cererea de transfer) semnatã de responsabilul naţional cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
10. Utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului PHARE, în cazul indisponibilitãţii temporare a contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene
Utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului PHARE, în cazul indisponibilitãţii temporare a contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene, se realizeazã conform instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţãrii de la bugetul de stat în cazul indisponibilitãţii temporare a contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene în cadrul programelor PHARE, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.191/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
10.1. În funcţie de estimãrile privind evoluţia plãţilor în cadrul contractelor, precum şi de cele privind indisponibilitatea temporarã a fondurilor de la Comisia Europeanã, în scopul asigurãrii cu flexibilitate a sumelor de la bugetul de stat incluse la poziţia bugetarã 55.01.14 "Fondul Naţional de Preaderare", sumele disponibile în contul 50.62 se regularizeazã cu bugetul de stat, respectiv se returneazã în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã, cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX, prin întocmirea de cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) a unui ordin de platã pe baza ordonanţãrii de platã semnate de responsabilul cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
10.2. În vederea utilizãrii ulterioare a fondurilor transferate în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat" deschis la Trezoreria Operativã Centralã cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX, Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) întocmeşte o notã (prin care este explicatã necesitatea retragerii de credite bugetare), însoţitã de dispoziţia bugetarã de retragere de credite şi de borderoul privind transmiterea dispoziţiilor bugetare de retragere (în 4 exemplare fiecare). Aceste documente se semneazã de cãtre responsabilul cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
10.3. În baza documentaţiei întocmite de Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional), Direcţia generalã de metodologie contabilã instituţii publice opereazã modificãrile aprobate în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 04 "Fondul Naţional de Preaderare", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 14 "Fondul Naţional de Preaderare". Se completeazã conform prevederilor pct. 2.1.4.
10.4. La finalizarea programului PHARE, sumele disponibile în contul 50.62 se regularizeazã cu bugetul de stat, respectiv se returneazã în contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", deschis la Trezoreria Operativã Centralã cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX) prin întocmirea de cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) a unui ordin de platã pe baza ordonanţãrii de platã, semnatã de responsabilul cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv.
10.5. Procedura descrisã la pct. 10.1-10.3 se aplicã şi sumelor disponibile în contul 50.23 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilitãţii temporare de fonduri SAPARD ale Uniunii Europene"
11.Transferul sumelor reprezentând dobânda acumulatã în conturile de disponibil deschise la societatea bancarã pentru memorandumurile de finanţare semnate începând cu anul 2003
11.1. Dobânda acumulatã în conturile şi subconturile aferente memorandumurilor de finanţare PHARE 1998,1999, 2000, 2001 şi 2002 se cuvine Comisiei Europene.
Sumele reprezentând comisioane bancare aferente operaţiunilor de plãţi din conturi şi subconturi se suportã din dobânda bonificatã de societatea bancarã la disponibilitãţile din cont.
11.2. La finalizarea programelor PHARE aprobate prin memorandumurile de finanţare începând cu anul 2003, sumele reprezentând dobânda acumulatã în conturile şi subconturile deschise la societatea bancarã se vireazã în contul de venituri 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi" prin întocmirea de cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã (Fondul Naţional) a unui ordin de platã pe baza ordonanţãrii de platã, semnatã de responsabilul cu autorizarea finanţãrii PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilã de control financiar preventiv propriu.
12. Proceduri aplicabile Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse
Procedurile descrise la pct. 2.1, 4.3.1, 4.3.2.3, 4.5, 5.4.1 şi 6.1 se aplicã şi de cãtre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
13. Aplicabilitatea prezentelor instrucţiuni
Prezentele instrucţiuni se aplicã şi asistenţei financiare acordate României în cadrul Facilitãţii de tranziţie, respectiv fondurilor alocate de cãtre Comisia Europeanã conform Memorandumului de înţelegere încheiat cu Guvernul României în luna septembrie 2007, fonduri care se deruleazã printr-un mecanism similar celui pentru programele PHARE.


ANEXA 1
-------
la instrucţiuni
----------------


NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind solicitarea sumelor aferente cofinanţãrii contribuţiei
financiare a Comunitãţii Europene în cadrul Programului...,
implementat de Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi
Locuinţelor pe trimestrul ........ anul ..........


Valoare - mii euro- - mii lei -
..............

1. Sume aferente cofinanţãrii suplimentate
anterior (cumulat pe total program) -
2. Plãţi efectuate cumulat din sumele
suplimentate anterior (la sfârşitul
lunii a doua a trimestrului curent)
3. Disponibilitãţi -
(1-2)
4. Sume contractate şi care necesitã a fi
plãtite în trimestrul urmãtor (inclusiv
sume preliminate pe ultima lunã
a trimestrului curent)
5. Sume necesare a fi suplimentate pe
trimestrul .......... -
(4-3)
6. Sume destinate finanţãrii evoluţiei
cursului de schimb InforEuro/BNR (dupã caz),
precum şi a costurilor bancare aferente
cofinanţãrii de la bugetul de stat - poziţia
bugetarã "Fondul Naţional de Preaderare"
(5% din sumele de la pct. 5) -
7. Sume solicitate pentru trimestrul
urmãtor (5+6) -


Ordonator principal de credite,
...............................NOTĂ
Pentru pct. 1, 3, 5, 6, 7 nu se calculeazã valoarea în mii euro.
Pentru pct. 2 echivalentul în euro se calculeazã utilizându-se cursurile de schimb InforEuro/BNR (dupã caz) aplicabile la datele plãţilor cãtre beneficiari/contractori.
Pentru pct. 4 echivalentul în lei se calculeazã utilizându-se cursul InforEuro/BNR (dupã caz) aplicabil la data întocmirii cererii de suplimentare a bugetului propriu al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, cu precizarea cursului la data de .............


ANEXA 2
-------
la instrucţiuni
---------------


Agenţia de Implementare/Implementing Agency..................

Prognoza fluxului de numerar în luna........... aferentã
cofinanţãrii de la bugetul de stat

Cash-flow forecast in the month ................ for
co-financing from the state budget

┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────┬────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Plãţi │ │
│ Subprogram/ │ Buget alocat/│ │ │cumulati│ Prognoza pentru 12 luni/ │
│Proiect/Subproiect│ Alocated co- │Valoarea contract │ │ve pânã │ Forecast for 12 months │
│ şi Contract │ financing │ sau valoarea │ │la sfâr-│ │
│ Subprogramme/ │ budget │estimatã a con- │ │şitul ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│Project/Subproject│ │tractului │ │lunii │ Luna │ Luna │ │ │
│ and Contract │ │Contract amount or│ │anteri- │curentã/│urmã- │ │ │
├──────────┬───────┼──────┬───────┤estimated contract│ │oare/Cu-│Current │toare/ │ ...... │ ...... │
│ │ │ │ │ amount │ │mulative│ month │ Next │ │ │
│ Cod/ │ Titlu/│PHARE │Cofi- │ │Con- │disbur │ │ month │ │ │
│ Code │ Title │ │nanţare│ │trac-│sement │ │ │ │ │
│ │ │ │de la │ │tor │up to the │ │ │ │
│ │ │ │bugetul│ │ │end of │ │ │ │ │
│ │ │ │de stat│ │ │the │ │ │ │ │
│ │ │ │State │ │ │previous│ │ │ │ │
│ │ │ │budget │ │ │ month │ │ │ │ │
│ │ │ │co-fi- ├─────┬────────────┤ ├────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤
│ │ │ │nancing│Total│Din care │ │ │Mii│ │Mii│ │Mii│ │Mii│ │Mii│
│ │ │ │ │MEUR │cofinanţare/│ │Euro│lei│Euro│lei│Euro│lei│Euro│lei│Euro│lei│
│ │ │ │ │ │out of which│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Co-financing│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├────┬───────┤ ├────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │MEUR│Mii lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12│ 13 │ 14│ 15 │ 16│ 17 │18 │
├──────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
├──────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
├──────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
└──────────┴───────┴──────┴───────┴─────┴────┴───────┴─────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┘


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016