Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INDRUMAR METODOLOGIC din 15 decembrie 1979  pentru introducerea si urmarirea realizarii indicilor de calitate ai apelor uzate ca indicatori de plan    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INDRUMAR METODOLOGIC din 15 decembrie 1979 pentru introducerea si urmarirea realizarii indicilor de calitate ai apelor uzate ca indicatori de plan

EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL APELOR
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 22 februarie 1980
Potrivit prevederilor <>art. 14 alin. 1 din Legea apelor nr. 8/1974 , în scopul asigurãrii protecţiei calitãţii resurselor naturale de apa, procesul de epurare a apelor uzate se integreaza în procesul de producţie, iar indicii de calitate ai apelor uzate sînt indicatori de plan.

1. Stabilirea indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate

1.1. Indicatorii de plan privind calitate apelor uzate sînt cantitãţile de substanţe poluante evacuate în unitatea de timp - exprimate în mg/s - care rezulta ca produs între concentratia momentanã admisã a substanţei poluante - în mg/l - şi debitul zilnic maxim de ape uzate evacuate - în l/s. Pentru acei indici de calitate care nu se exprima în concetratii de impuritati, ca pH, temperatura, culoare, indicatorii de plan sînt chiar indicii de calitate respectivi.
1.2. Indicii de calitate ai apelor uzate sînt cei înscrişi în autorizaţia de gospodãrire a apelor emisã pentru unitatea respectiva sau, pînã la eliberarea acesteia, în acordul emis de organul de gospodãrire a apelor competente. Pentru unitãţile care încã nu îndeplinesc condiţiile de autorizare, indicii de calitate vor fi cei înscrişi în procesul-verbal de constatare încheiat de organele de gospodãrire a apelor ca fiind posibil de realizat şi vor avea caracter de tranzitie pînã la realizarea instalaţiilor de epurare sau altor lucrãri suplimentare necesare.
1.3. Pentru localizarea raspunderilor în caz de abateri cu privire la calitatea apelor uzate evacuate, unitãţile vor propune şi introduce indicatori interni pe instalaţii de fabricaţie, secţii sau ateliere, pe instalaţii de preepurare etc., specifici fiecãrui loc de munca din care se evacueaza ape uzate.
Indicatorii interni de plan se propun de secţiile de producţie şi se verifica, se coordoneazã şi se coreleazã de serviciul C.T.C. pe ansamblul unitãţii, astfel încît sa se asigure respectarea indicilor de calitate ai apelor uzate pe unitate. Dupã însuşirea lor de organul colectiv de conducere, indicatorii de plan se transmit organului ierarhic superior pentru aprobare ca indicatorii de plan departamental, iar dupã aprobare, şi oficiului de gospodãrire a apelor, pentru evidenta.
1.4. În vederea urmãririi indicilor de calitate ai apelor uzate evacuate, fiecare unitate este obligatã sa stabileascã secţiuni de verificare la evacuarile în receptorii naturali sau, dupã caz, în reţelele de canalizare a localitãţilor sau a altor unitãţi cu care se coopereazã, inclusiv la gurile de evacuare a apelor uzate, denumite ape convenţional curate. În acelaşi scop se vor stabili şi secţiuni interne de verificare, în funcţie de mãrimea şi complexitatea unitãţii, potrivit pct. 1.3. Secţiunile de verificare astfel stabilite se înscriu în regulamentele interne de exploatare a instalaţiilor de apa-canal.
1.5. Pentru principalele ramuri şi subramuri se stabilesc indici de calitate, potrivit anexei nr. 1, în care sînt înscrişi un numãr restrîns de indici specifici, din care se aleg de unitãţi, de regula, minimum trei, care urmeazã sa acţioneze ca indicatori de plan departamental.
Nerealizarea celorlalţi indici de calitate înscrişi în actele de reglementare privind gospodãrirea apelor, ca şi a celor care au fost preluati ca indicatori de plan, poate constitui, în condiţiile legii, contravenţie sau infracţiune. Urmãrirea acestor indici se asigura de unitãţi, prin verificãri proprii, şi de organele de gospodãrire a apelor, prin acţiuni de control.
Unitãţile pot adopta ca indicatori de plan un numãr mai mare de indici de calitate ai apelor uzate, din cei înscrişi în autorizaţii sau acorduri, dacã considera oportun, în vederea stimulãrii respectãrii obligaţiilor legale. De asemenea, pot propune Consiliului Naţional al Apelor, prin centrale şi ministere, şi alţi indici necuprinsi în autorizaţii sau acorduri, cînd considera necesar.
Consiliul Naţional al Apelor va revizui sau completa prevederile din anexa nr. 1, în funcţie de evoluţia tehnologiilor de producţie ale unitãţilor industriale.
1.6. Personalul muncitor însãrcinat cu controlul tehnic de calitate din unitate sau personalul special împuternicit de conducerea unitãţii, dupã caz, rãspunde de activitatea privind urmãrirea realizãrii indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate, precum şi de corectitudinea operaţiilor care se efectueazã în legatura cu aceasta activitate.
1.7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor şi fişele posturilor respective se vor completa corespunzãtor prevederilor prezentului îndrumar.

2. Urmãrirea realizãrii indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate şi interpretarea rezultatelor

2.1. Urmãrirea realizãrii indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate - atît la evacuarea apelor uzate epurate din unitãţi, cît şi la punctele de verificare din circuitul intern al apei - se asigura prin verificãri bazate pe analize efectuate în laboratorul propriu sau în alte laboratoare specializate.
2.2. Verificãrile în secţiunile de vãrsare în receptori naturali sau reţele de canalizare ale altor unitãţi se vor efectua cel puţin odatã pe saptamina. Pentru o verificare se vor analiza trei probe de apa uzata, recoltate la interval de 2 ore, în oricare dintre schimburile de lucru, însoţite de mãsurarea sau evaluarea debitului de apa uzata în momentul recoltarii.
Pentru unitãţile industriale cu program continuu de lucru, ca şi pentru cele agrozootehnice sau de gospodãrire comunalã, verificarea saptaminala va include obligatoriu şi o duminica sau alta zi de repaus legal, în fiecare luna.
În cazul în care autorizaţiile sau acordurile emise de organele de gospodãrire a apelor sînt stabilite frecvente mai mari de analize, se vor respecta acele frecvente, raminind obligatorie recoltarea a cel puţin trei probe de apa uzata pentru fiecare verificare.
2.3. Mãsurarea debitelor de ape uzate în momentul şi la locul recoltarii probelor se va face cu mijloace de mãsura adecvatã, cu care unitãţile socialiste trebuie sa fie dotate potrivit <>art. 12 din Legea apelor nr. 8/1974 . În cazul în care unitãţile nu poseda astfel de mijloace, mãrimea debitelor de ape uzate se va aprecia de unitate, potrivit metodelor de evaluare ce se vor stabili, de la caz la caz, cu delegaţii unitãţilor teritoriale de gospodãrire a apelor.
2.4. Rezultatul fiecãrei verificãri este dat de media aritmetica a parametrilor masurati şi analizati la fiecare dintre recoltari. Aceste medii caracterizeazã, în mod convenţional, calitatea apei de evacuare de la ultima verificare pînã la verificarea respectiva.
În situaţia în care valoarea mediei produselor între debitele mãsurate şi concentratiile indicatorilor de calitate ce trebuie analizati depãşeşte valoarea indicatorilor de plan aprobaţi, se considera ca indicatorii de plan - respectiv sarcina de serviciu - privind calitatea apelor uzate nu au fost realizaţi. Constatarea şi atestarea realizãrii indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate evacuate se asigura de unitatea respectiva, pe baza analizelor de verificare curenta, prin serviciul de control tehnic de calitate.
2.5. Nerealizarea valorilor admise - aprobate ca indicatori de plan departamental - constituie neîndeplinirea sarcinilor de serviciu şi atrage diminuarea retributiei conform <>art. 45 din Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii, nr. 57/1974 , pentru personalul muncitor care rãspunde, conform fisei postului şi regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţii, de calitatea apelor uzate brute, de exploatarea corespunzãtoare şi eficienta a instalaţiilor locale sau finale de epurare.
2.6. În caz de nerealizare a indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate, conducerea unitãţii va verifica şi stabili cauzele şi va lua mãsurile necesare în tehnologiile de producţie ori la instalaţiile de epurare care provoacã aceste depasiri, dupã caz, pentru îndepãrtarea deficienţelor şi asigurarea realizãrii acestor indicatori.
2.7. Faptul ca unii indici de calitate înscrişi în autorizaţiile sau acordurile de gospodãrire a apelor nu sînt preluati ca indicatori de plan nu absolvã unitatea în cauza şi personalul muncitor rãspunzãtor de obligaţia respectãrii lor ori de sancţiunile prevãzute în caz de nerespectare.
2.8. Se recomanda marilor unitãţi industriale şi localitãţilor dotate cu staţii de epurare de capacitate importanta sa organizeze verificarea indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate cu o frecventa suficient de mare pentru a face posibila stabilirea cît mai precisa a raspunderilor şi a mãsurilor necesare în caz de neîndeplinire a acestor indicatori.
În anexa nr. 2 se prezintã modul de calcul pentru stabilirea indicilor de calitate ai apelor uzate ca indicatori de plan şi interpretarea rezultatelor.

3. Controlul îndeplinirii indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate evacuate

3.1. Oficiile de gospodãrire a apelor efectueazã controale inopinante - prin sondaj - asupra îndeplinirii sarcinilor de plan privind calitatea apelor uzate evacuate. Aceste acţiuni de control se efectueazã în prezenta delegatului C.T.C. al unitãţii controlate sau, în lipsa acestuia, a unui reprezentant al conducerii unitãţii.
Evacuarile de ape uzate în reţelele de canalizare ale sistemelor hidroedilitare comunale sau ale altor unitãţi cu care se coopereazã se controleazã prin sondaj şi de unitãţile de gospodãrire comunalã, respectiv de unitãţile care deţin, exploateazã şi întreţin reţelele de canalizare receptoare şi staţiile finale de epurare, control care reprezintã sarcina de serviciu a acestor unitãţi.
Buletinul de analiza emis de laboratorul organului de control, împreunã cu concluziile controlului, se trasmite unitãţii în cauza de organul care a efectuat controlul, în maximum 7 zile de la data controlului.
3.2. Dacã, în cadrul unui control de sondaj, rezultatele obţinute pe baza analizei unei singure probe de apa şi a debitului din momentul recoltarii indica o depasire a unuia dintre indicii de calitate care reprezintã indicatorii de plan departamental mai mare de 10%, în oricare dintre secţiunile de evacuare finala, se considera ca indicatorii de plan privind calitatea apelor uzate pe luna respectiva nu au fost indepliniti, indiferent de rezultatul verificãrilor efectuate de unitate.
Dacã un sondaj de control are loc în primele 10 zile ale lunii şi se constata nerealizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate, organul de control are obligaţia sa repete controale inopinante pînã la sfîrşitul lunii respective. Rezultatul acestor controale afecteazã perioada de la controlul precedent pînã la urmãtorul sau, respectiv, pînã la sfîrşitul lunii în cauza.
3.3. Unitãţile controlate pot solicita, în termen de 48 de ore de la primirea rezultatelor analizelor de la organul care a efectuat controlul, reverificarea analizelor. Reverificarea se efectueazã de cãtre direcţiile apelor, împreunã cu organul care a efectuat controlul de sondaj, în termen de 10 zile de la data solicitãrii.
Pentru a asigura condiţii de reverificare, la recoltarea probelor de apa pentru analize în cadrul controlului se vor lua probe duble, din care una devine proba martor - sigilindu-se, dupã fixare, în prezenta reprezentantului unitãţii controlate - pentru eventuale analize ulterioare, dupã caz, ale unora dintre urmãtorii indici de calitate cu caracter conservativ: anilina, cadmiu, cianura, cloruri, cobalt, crom, cupru, fenoli, fier, hidrocarburi din ţiţei şi din produse petroliere, substanţe extractibile cu eter de petrol, sulfati, suspensii totale şi zinc. Pentru indicii de calitate cu caracter conservativ, reverificarea se face prin analizarea probei martor recoltate, în unul dintre laboratoarele celor trei unitãţi, stabilit de comun acord de cãtre specialiştii unitãţii, ai unitãţii de control şi ai direcţiei apelor. În caz de dezacord, sarcina revine direcţiei apelor.
Pentru indicii de calitate neconservativi - pentru care analizele este necesar sa se efectueze în maximum 24 de ore de la recoltare - şi anume: arsen, argint, azot, amoniac, azotati, CBO5, CCO(Cr), CCO(Mn), detergenti, fluor, furfurol, sulfiti, sulfuri, hidrogen sulfurat şi toluen - reverificarea se va face printr-un control inopinant, de regula în aceeaşi luna calendaristicã. În astfel de cazuri, proba de apa va fi analizata în unul dintre laboratoarele celor 3 unitãţi, stabilit de comun acord de cãtre specialiştii unitãţii, ai unitãţii de control şi ai direcţiei apelor. În caz de dezacord, sarcina revine direcţiei apelor.
3.4. În cazul în care se constata, de cãtre organele de gospodãrire a apelor competente, ca unitatea respectiva a cauzat o poluare accidentala a receptorilor naturali (cursuri de apa, lacuri, mare etc.), datoritã unor evacuari de ape uzate neepurate sau insuficient epurate ori de fluide reziduale din procesele tehnologice, evacuari în socuri, poluare accidentala care evident a provenit din depãşirea grava a limitelor admise pentru calitatea evacuarilor, în luna calendaristicã respectiva indicatorii de plan privind calitatea apelor uzate se considera neindepliniti, cu consecinţele care decurg din aceasta, indiferent de rezultatele verificãrilor sau ale controalelor de sondaj.
3.5. Cazurile în care se constata, fie prin verificãrile unitãţilor, fie prin controalele de sondaj, ca indicatorii de plan privind calitatea apelor uzate evacuate nu se realizeazã, se raporteazã lunar de conducerea unitãţii cãtre forul ierarhic superior şi oficiul de gospodãrire a apelor, pentru cunostinta, împreunã cu mãsurile luate pentru remedierea situtiilor care au condus la nerealizarea şi pentru evitarea lor în viitor.

4. Prevederi finale
4.1. În vederea asigurãrii condiţiilor pentru realizarea sarcinilor cu privire la verificarea calitãţii apelor uzate şi cu privire la controalele de sondaj, este indicat ca în unitãţile industriale şi în unitãţile judeţene de gospodãrire comunalã sa se instruiascã personalul cu sarcini distincte pentru recoltarea probelor de apa şi mãsurarea debitelor, pentru fixarea anumitor substanţe în probele de apa imediat dupã recoltare şi pentru efectuarea analizelor hidrochimice sau biologice, dupã caz.
4.2. Metodele de analiza a diverselor substanţe impurificatoare din apele uzate sînt cele standardizate sau - în lipsa de STAS - cele acceptate de Consiliul Naţional al Apelor.
4.3. Depãşirea valorilor indicilor de calitate ai apelor uzate ca indicatori de plan, respectiv neîndeplinirea acestei sarcini de serviciu, datoritã unor situaţii de forta majorã (calamitati naturale, inundatii sau perioade foarte secetoase - perioada de amorsare a instalaţiilor de epurare biologica sau de realizare a parametrilor proiectati etc.), confirmate ca atare de cãtre direcţia apelor din bazinul hidrografic respectiv, nu constituie neîndeplinire de plan. În confirmarea scrisã, direcţiile apelor trebuie sa precizeze intervalul de timp în care acţioneazã sau a acţionat situaţia de forta majorã.
4.4. Prevederile prezentului îndrumar metodologic nu se aplica în urmãtoarele cazuri:
a) la folosintele de apa care evacueaza debite totale de apa sub 5 l/s (indiferent de numãrul gurilor de vãrsare), cu excepţia celor care conţin substanţe toxice (fenoli, cianuri, metale grele, pesticide şi altele asemenea);
b) la localitãţile care nu sînt încã dotate cu instalaţii de epurare a apelor uzate.
4.5. Pentru activitatea unitãţilor care aplica prezentul îndrumar metodologic, organele teritoriale de gospodãrire a apelor pot acorda asistenta tehnica la cerere şi pot efectua analize hidrochimice şi biologice, contra cost, în limita capacitãţii de lucru a laboratoarelor acestora.


ANEXA 1


MODUL DE STABILIRE
a indicatorilor de plan privind calitatea apelor uzate şi interpretarea rezultatelor

I. În actele de reglementare emise, potrivit legii, de organele de gospodãrire a apelor competente (autorizaţii sau, în lipsa acestora, acorduri de gospodãrire a apelor ori procese-verbale de constatare), pentru apele de evacuat în receptori naturali sau în reţele de canalizare ale altor unitãţi cu care se coopereazã, se înscriu - pentru fiecare dintre secţiunile de descãrcare - concentratiile maxime (în mg/l) admise în aceste ape înainte de evacuare, precum şi debitul maxim admis a fi evacuat (debitul mediu al zilei de virf).

II. Se considera o unitate industriala din ramura metalurgiei, cu regim de funcţionare în trei schimburi, 365 zile pe an, care evacueaza apele uzate în reţeaua de canalizare a unei localitãţi. Potrivit autorizaţiei de funcţionare emisã de oficiul de gospodãrire a apelor, acestei unitãţi i s-a acordat dreptul de evacuare, printr-o singura gura de vãrsare, a debitului de 5 l/s q zi max., conţinînd cel mult 10 mg/l uleiuri şi reziduuri petroliere, 3 mg/l fenoli, la un pH cuprins între 6,5-8,5. Aceşti trei indici sînt printre cei înscrişi în anexa nr. 1 şi au fost aleşi de unitatea respectiva ca indici de calitate care sa acţioneze ca indicatori de plan departamental.
Indicii de calitate ai apelor uzate ca indicatori de plan se determina prin multiplicarea concentratiilor admisibile cu debitul, potrivit tabelului nr. 1 de mai jos:Tabelul nr. 1

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Indicii de c adm. q adm. Indice de
crt. calitate aleşi mg/l l/s calitate admis Observaţii
mg/s
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Uleiuri şi reziduuri
petroliere 10 15 150
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Fenoli 3 15 45
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. pH 6,5-8,5 15 6,5-8,5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────în care:
c = concentratia admisibilã, în mg/l;
q = debitul zilnic maxim, în l/s.

NOTA:
În cazul în care unitatea în cauza are un caracter de producţie sezonier (fabrici de zahãr sau conserve, topitorii de în sau cinepa etc.), indicii de calitate ca indicatori de plan se determina pornind tot de la concentratia admisibilã multiplicata cu debitul zilnic în l/s (care însã poate varia de la perioada la perioada). În astfel de cazuri se determina indicatorii pentru perioadele de fabricaţie şi separat pentru cele de remont.

III. Urmãrirea îndeplinirii planului la indicatorul "calitatea apei evacuate" s-a asigurat prin analize efactuate de laboratorul de hidrochimie propriu al unitãţii.
Se presupune ca valorile indicilor de calitate rezultate din analiza celor trei probe de apa uzata ale autoverificarii din prima saptamina a lunii iulie 198... sînt urmãtoarele:Tabelul nr. 2

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametrii U.M. Proba Proba Proba Media Indicator de
1 2 3 aritmetica plan realizat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Debit l/s 13,8 13,5 13,9 13,7 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Uleiuri şi
reziduuri
petroliere mg/l 9,6 10,7 9,8 10,0 137
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Fenoli mg/l 3,2 3,0 2,7 3,0 41,1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pH - 6,5 6,8 6,9 6,5-6,9 6,5-6,9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────Se presupune ca valorile indicilor de calitate rezultate în urma verificãrilor din luna iulie 198... sînt cele înscrise în tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3

Luna iulie 198...

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Verificare Uleiuri şi reziduuri Fenoli pH
petroliere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Data q mg/l Indicator mg/l Indicator Real
l/s realizat realizat
mg/s mg/s
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 4.7. 13,7 10 137 3 41,1 6,5-6,9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. 11.7. 14,2 9,2 132,1 2,2 31,2 7,0-8,2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. 18.7. 14,3 6,7 95,8 0,4 5,7 7,1-8,0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. 26.7. 14,9 11,2 165,9 2,7 40,2 6,6-7,1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Din analiza valorilor prezentate în tabelul nr. 3 se constata ca în urma verificãrilor din luna iulie 198... la verificarea nr. 4 s-a depãşit limita de uleiuri şi reziduuri petroliere - respectiv 165,9 mg/s în loc de max. 150 mg/s. Astfel fiind, sarcina de plan cu privire la calitatea apelor evacuate pe perioada 18-26.7.198... nu a fost îndeplinitã.

IV. În alta luna a anului, în care - ca urmare a verificãrilor fãcute de unitate - a rezultat ca sarcina de plan cu privire la calitatea apelor uzate evacuate a fost îndeplinitã, are loc un control de sondaj efectuat de întreprinderea judeteana de gospodãrie comunalã şi locativã sau de oficiul de gospodãrire a apelor, cu rezultatul din tabelul nr. 4.Tabelul nr. 4

────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Parametrii U.M. Indicator de plan mg/s
crt. ────────────────────────
Admis Realizat
────────────────────────────────────────────────────────────
1. Debit l/s 15 14,2
────────────────────────────────────────────────────────────
2. Uleiuri şi
reziduuri
petroliere mg/s 150 88
────────────────────────────────────────────────────────────
3. Fenoli mg/s 45 50,1
────────────────────────────────────────────────────────────
4. pH - 6,5-8,5 6,9
────────────────────────────────────────────────────────────Se constata deci ca în indicatorul "Fenoli", valoarea admisibilã este depãşitã cu mai mult de 10%, situaţie în care sarcina de plan cu privire la calitatea apelor evacuate nu a fost îndeplinitã.

V. Pentru unitãţile industriale care evacueaza în receptori naturali, ca şi pentru localitãţile dotate cu staţii de epurare, procedeul de calcul şi interpretarea rezultatelor sînt asemãnãtoare.

VI. În cazul în care verificãrile lunare au o frecventa mai mare decît o data pe saptamina, rezultatele fiecãrei verificãri afecteazã perioada dintre verificãri, potrivit pct. 2.4. din îndrumarul metodologic.

VII. Raportul dintre numãrul de zile din luna în care nu s-au realizat indicatorii de plan privind calitatea apelor uzate evacuate şi numãrul total al zilelor lunii respective, ca şi mãrimea abaterilor de la indicatorii admişi şi gradul de nocivitate al poluantilor la care nu s-au realizat indicatorii, constituie pentru conducerea unitãţii criterii de apreciere a gravitatii nerealizarii sarcinii de serviciu în aplicarea prevederilor <>art. 45 din Legea nr. 57/1974 , potrivit pct. 2.5. din îndrumar.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016