Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INCHEIERE din 9 ianuarie 2013  privind judecarea cererii de apel formulate de apelantele Societatea Romana de Televiziune, Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM, Asociatia Romana de Comunicatii Audiovizuale - ARCA, S.C. Antena TV Group - S.A., Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX impotriva Hotararii arbitrale nr. 3 din 15 martie 2012, in contradictoriu cu intimatii S.C. SBS Broadcasting Media - S.R.L. si S.C. PRO TV - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document

INCHEIERE din 9 ianuarie 2013 privind judecarea cererii de apel formulate de apelantele Societatea Romana de Televiziune, Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM, Asociatia Romana de Comunicatii Audiovizuale - ARCA, S.C. Antena TV Group - S.A., Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX impotriva Hotararii arbitrale nr. 3 din 15 martie 2012, in contradictoriu cu intimatii S.C. SBS Broadcasting Media - S.R.L. si S.C. PRO TV - S.A.

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A IX A CIVILA SI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALA, CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013
    Şedinţa publică din data de 9 ianuarie 2013

    Dosar nr. 3.280/2/2012

    Curtea constituită din:
    Preşedinte - Bianca Antoaneta Scrob
    Judecător - Crina Bianca Trămîndan
    Grefier - Mihaela Lăcătuşu

    Pe rol se află judecarea cererii de apel formulate de apelantele Societatea Română de Televiziune, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, S.C. Antena TV Group - S.A., Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX împotriva Hotărârii arbitrale nr. 3 din 15 martie 2012, pronunţată de Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor în Dosarul de arbitraj nr. 3/2012, în contradictoriu cu intimaţii S.C. SBS Broadcasting Media - S.R.L. şi S.C. PRO TV - S.A.
    La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns apelantele Societatea Română de Televiziune, reprezentată de avocat Duţu Ştefania, cu împuternicire avocaţială nr. 846.713 din 18 iunie 2012, aflată la fila 125 din dosar, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, reprezentată de avocat Savu Mariana, cu împuternicirea avocaţială nr. 686.074 din 25 aprilie 2012, aflată la fila 47 din dosar, Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, reprezentată de consilier juridic Camelia Marilena Muntean, ce depune împuternicire la dosar, S.C. Antena TV Group - S.A., reprezentată de avocat Mihai Traian Mustăciosu, cu împuternicire avocaţială la dosar, şi intimata S.C. PRO TV - S.A., reprezentată de avocat Adrian Pintilie, cu împuternicirea avocaţială nr. 408.802 din 20 iunie 2012, aflată la fila 126 din dosar, lipsind apelantele Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA şi intimata S.C. SBS Broadcasting Media - S.R.L.
    Procedura de citare este legal îndeplinită.
    S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
    Curtea dispune rectificarea citativului Încheierii din data de 31 octombrie 2012, în sensul că S.C. Antena TV Group - S.A. va fi menţionată în calitate de apelant.
    La interpelarea Curţii cu privire la stadiul soluţionării Dosarului nr. 2.160/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, reprezentantul apelantei ARAIEX arată că doreşte să depună un set de înscrisuri, în raport cu înscrisurile depuse la termenul de judecată anterior depuse de apelanta CREDIDAM, printre care şi extras din sistemul informatic Ecris cu privire la acest dosar.
    Apărătorul apelantelor Societatea Română de Televiziune şi S.C. Antena TV Group - S.A. se opun probei cu înscrisuri solicitate de apelanta ARAIEX.
    Apărătorul apelantei CREDIDAM arată că termenul pentru administrarea probelor a fost la data de 3 octombrie 2012. La termenul de judecată din data de 31 octombrie 2012, partea pe care o reprezintă a mai depus înscrisuri.
    Curtea, după deliberare, constată că la termenul de judecată din data de 31 octombrie 2012 s-a dispus amânarea cauzei, faţă de depunerea unui set de înscrisuri de către apelanta CREDIDAM. În ce priveşte susţinerea conform căreia prima zi de înfăţişare a fost la data de 3 octombrie 2012, nu poate fi calificată în sensul prevederilor Codului de procedură civilă, deoarece s-au încuviinţat cererile de amânare a cauzei, pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor.
    Apărătorul intimatei S.C. PRO TV - S.A. precizează că probele au fost încuviinţate la termenul de judecată din data de 19 septembrie 2012.
    Curtea, după deliberare, constată că la acest termen de judecată se pot depune înscrisuri doar dacă necesitatea acestora ar reieşi din dezbateri, în conformitate cu dispoziţiile art. 138 din Codul de procedură civilă.
    Reprezentantul apelantei ARAIEX arată că doreşte să depună înscrisuri, în raport de dispoziţiile art. 138 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, în raport cu înscrisurile depuse de apelanta CREDIDAM la termenul de judecată anterior.
    Apărătorul apelantei ARAIEX arată că înscrisurile constau în extras din sistemul informatic Ecris cu privire la Dosarul nr. 2.160/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, Decizia ORDA nr. 149/2012, Decizia ORDA nr. 152/2012, plângerea prealabilă depusă de ARAIEX la ORDA şi răspunsul acesteia, precum şi corespondenţa purtată cu CREDIDAM referitoare la remuneraţiile colectate pentru membrii ARAIEX şi situaţia membrilor ARAIEX.
    Apărătorul apelantei Societatea Română de Televiziune solicită respingerea probei cu înscrisuri solicitate de apelanta ARAIEX.
    Apărătorul apelantei CREDIDAM susţine că singurul înscris relevant în cauză este extrasul din sistemul informatic Ecris cu privire la Dosarul nr. 2.160/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Astfel, arată că Decizia ORDA nr. 149/2012 se regăseşte la filele 832 din dosarul cauzei, iar Decizia ORDA nr. 152/2012 nu are legătură cu cauza. Mai arată că situaţia membrilor ARAIEX la momentul actual nu este relevantă.
    Apărătorul apelantei S.C. Antena TV Group - S.A. solicită respingerea probei cu înscrisuri solicitate de apelanta ARAIEX, raportat la momentul formulării acesteia.
    Apărătorul intimatei S.C. PRO TV - S.A. nu se opune probei cu extras din sistemul informatic Ecris cu privire la Dosarul nr. 2.160/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, însă arată că celelalte înscrisuri indicate de apelanta ARAIEX nu sunt relevante soluţionării cauzei.
    Curtea, după deliberare, încuviinţează în parte probele solicitate de apelanta ARAIEX, respectiv proba constând în extras din sistemul informatic Ecris cu privire la Dosarul nr. 2.160/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. În ce priveşte proba cu celelalte înscrisuri, Curtea apreciază că este nefondată, în condiţiile în care deciziile ORDA au fost publicate în Monitorul Oficial.
    Reprezentantul apelantei ARAIEX depune extras din sistemul informatic Ecris cu privire la Dosarul nr. 2.160/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    Apărătorul apelantei CREDIDAM depune motivările hotărârilor pentru care a depus extras Ecris la termenul de judecată anterior, respectiv Decizia civilă nr. 5.735 din 12 octombrie 2012 pronunţată în Dosarul nr. 850/2/2012 şi Decizia civilă nr. 6.392 din 9 decembrie 2012 pronunţată în Dosarul nr. 3.198/2/2012 ale Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Susţine că părţile adverse cunosc aceste înscrisuri.
    Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra cererilor de apel.
    Apărătorul apelantei Societatea Română de Televiziune învederează că partea pe care o reprezintă susţine primul şi cel de-al doilea motiv de apel formulate de apelanta CREDIDAM, însă nu şi cel de-al treilea motiv de apel.
    Arată că în situaţia în care se vor respinge cele două motive de apel formulate de apelanta CREDIDAM, solicită admiterea apelului formulat de partea pe care o reprezintă, în sensul modificării textului art. 4 din metodologia prevăzută în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 3 din 15 martie 2012, în redactarea indicată în motivele de apel, privitoare la eliminarea alocaţiilor bugetare din baza de calcul, asupra căreia se aplică procentul cuvenit organismului de gestiune colectivă. Astfel, arată că au fost încălcate prevederile art. 138^2 alin. (3) din Legea nr. 8/1996. Susţine că astfel s-a încălcat principiul stabilit cu putere de lucru judecat prin decizia Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, prin Decizia civilă nr. 153 din 12 mai 2011, referitoare la alocaţia bugetară.
    De asemenea, prin hotărârea pronunţată, Comisia de arbitraj a creat o situaţie de concurenţă neloială cu CREDIDAM, încurajând retragerea mandatelor acordate către CREDIDAM spre ARAIEX. Prin neincluderea alocaţiilor bugetare în baza de calcul nu se creează o diferenţiere în defavoarea posturilor particulare şi nu sunt prejudiciaţi artiştii membri ai ARAIEX.
    De asemenea, invocă inconsecvenţa Comisiei de arbitraj, întrucât aceasta a pronunţat Hotărârea nr. 4 din 22 martie 2012, care se referă la veniturile cuvenite pentru operele scrise şi prin care se dispune ca în baza de calcul să nu intre alocaţiile bugetare pentru societatea publică de televiziune.
    Totodată, solicită obligarea apelantei ARAIEX la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 5.625 lei, reprezentând onorariul cuvenit arbitrilor.
    Apărătorul apelantei CREDIDAM formulează concluzii de admitere a apelului formulat de partea pe care o reprezintă, astfel cum este formulat. De asemenea, solicită a se avea în vedere materialul probator administrat în cauză.
    Susţine că în cauză fie se constată procedura viciată pe parcursul desfăşurării arbitrajului cu Prima TV şi cu ARCA, ceea ce atrage nulitatea absolută a hotărârii arbitrale, fie se ignoră dispoziţiile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996. Astfel, în cazul în care sunt mai multe organisme de gestiune colectivă, pentru drepturile prevăzute de art. 123^2 din Legea nr. 8/1996, respectiv pentru drepturile gestionate facultativ, ORDA va desemna colectorul pe criteriul reprezentativităţii.
    Cu privire la onorariul de arbitri, care echivalează cu o taxă de timbru, arată că prin încheierile din 1 februarie 2012 şi din 3 februarie 2012 s-a constatat că nu au achitat anumite părţi onorariul şi au fost decăzute din dreptul de a propune probe şi a formula concluzii, dar vor fi obligaţi să plătească onorariul de arbitri, astfel încât li s-a aplicat o dublă sancţiune.
    Faţă de aceste susţineri, susţine apelurile formulate de apelantele SC Antena TV Group - S.A. şi ARCA, pe aspectul onorariilor de arbitri.
    În ce priveşte apelul formulat de apelanta Societatea Română de Televiziune arată că este întemeiat şi susţine că Legea nr. 41/1994, în baza căreia funcţionează televiziunea română, este o lege specială, iar alocaţiile bugetare au o destinaţie clară.
    În ce priveşte apelul formulat de partea pe care o reprezintă, arată că a invocat excepţia prematurităţii arbitrajului, întrucât cererea de arbitraj a fost depusă în ziua în care părţile conveniseră să se întâlnească. În acea zi, ARAIEX a depus cerere de arbitraj la ORDA, cu rea-credinţă. Mai arată că negocierile s-au purtat pe 20-21 decembrie, şi nu 30 de zile, astfel cum prevede legea. Susţine că apelanta ARAIEX nu a respectat principiile de negocieri prevăzute de art. 131 din Legea nr. 8/1996. Partea pe care o reprezintă a depus cerere de negociere cu două luni şi jumătate înainte de formularea cererii de arbitraj de către ARAIEX. Decizia nr. 229/2011, care se regăseşte la fila 378-379 din dosar, a fost actul administrativ care a declanşat aceste negocieri, iar această decizie a fost anulată de Curtea de Apel Bucureşti. În mod corect, Comisia de arbitraj a admis excepţia de inadmisibilitate faţă de CREDIDAM.
    În ce priveşte apelul formulat de apelanta ARAIEX, arată că prin apel se recunoaşte că toate apărările formulate de CREDIDAM sunt întemeiate. Astfel, în arbitraj, ARAIEX a făcut o ofertă, iar la data de 27 ianuarie 2012 a formulat o nouă cerere, prin care a modificat radical metodologia. Astfel, apelul formulat de apelanta ARAIEX este nelegal.
    Cu cheltuieli de judecată.
    Reprezentantul apelantei ARAIEX solicită admiterea apelului promovat de partea pe care o reprezintă, astfel cum a fost formulat, şi respingerea apelurilor formulate de apelantele Societatea Română de Televiziune, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, S.C. Antena TV Group - S.A. împotriva Hotărârii arbitrale nr. 3 din 15 martie 2012, pronunţată de Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în Dosarul de arbitraj nr. 3/2012.
    Fără cheltuieli de judecată.
    Apărătorul apelantei S.C. Antena TV Group - S.A. solicită admiterea apelului, modificarea în parte a hotărârii apelate, în sensul eliminării din dispozitivul acesteia a obligaţiei părţii pe care o reprezintă de achitare a onorariului de arbitri.
    Susţine că obligaţiei de a achita onorariul de arbitri îi corespunde dreptul corelativ de a pune concluzii şi de a formula concluzii pe perioada arbitrajului. În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a onorariului arbitral, se dispune sancţiunea decăderii din dreptul corelativ de a pune concluzii şi de a formula concluzii pe perioada arbitrajului, sancţiune ce i-a fost aplicată. Precizează că părţii pe care o reprezintă i s-a aplicat şi o a doua sancţiune, respectiv obligarea la executarea acestei plăţi. Susţine că măsura este nelegală.
    De asemenea, formulează concluzii de admitere a apelurilor formulate de apelantele Societatea Română de Televiziune, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM şi solicită respingerea apelului formulat de apelanta ARAIEX. Fără cheltuieli de judecată.
    Apărătorul apelantei Societatea Română de Televiziune solicită admiterea apelului formulat de apelanta CREDIDAM.
    În cazul admiterii apelurilor formulate de apelantele CREDIDAM şi S.C. Antena TV Group - S.A., solicită obligarea apelantei ARAIEX la plata cheltuielilor de judecată.
    În ce priveşte apelul declarat de apelanta ARAIEX, solicită respingerea acestuia, conform susţinerilor din întâmpinarea formulată de partea pe care o reprezintă. Precizează că este falsă susţinerea ARAIEX, potrivit căreia SRTV şi ARCA ar fi achiesat la propunerea sa, ci, dimpotrivă, aceste părţi au fost de acord cu aplicarea procentului de 0,1%, dar condiţionat de neincluderea în baza de calcul al alocaţiei bugetare. Mai arată că este de acord cu afirmaţia ARAIEX, potrivit căreia metodologia trebuie să cuprindă norme care să nu creeze discriminare între titularii de drepturi afiliaţi CREDIDAM şi ARAIEX.
    Apărătorul intimatei S.C. PRO TV - S.A., în ceea ce priveşte apelul formulat de apelanta CREDIDAM, arată că se solicită atât desfiinţarea hotărârii arbitrale, cât şi schimbarea acesteia, faţă de faptul că există două metodologii, iar CREDIDAM susţine că aceasta încalcă legea. Consideră că pot exista două metodologii în domeniu. Câte una pentru fiecare organism de gestiune colectivă. Prin hotărârea arbitrală s-a admis o excepţie a inadmisibilităţii, care, din punctul său de vedere, poate fi considerată excepţia lipsei calităţii procesuale a CREDIDAM, situaţie ce nu poate fi reparată direct în apel, ci doar prin trimiterea cauzei spre rejudecare.
    În ceea ce priveşte cel de-al treilea motiv de apel formulat de apelanta CREDIDAM, solicită respingerea acestuia, întrucât nu fost discutată această chestiune în faţa arbitrajului.
    În ce priveşte apelul formulat de apelanta Societatea Română de Televiziune, solicită admiterea acestuia, arătând că alocaţiile bugetare nu pot face parte din remuneraţie.
    Având cuvântul asupra apelului formulat de apelanta ARAIEX, solicită respingerea acestuia, arătând că prin apel se tinde către desfiinţarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare. În ce priveşte cheltuielile arbitrale, arată că sunt aplicabile prevederile art. 359^6 din Codul de procedură civilă.
    De asemenea, formulează concluzii de admitere a apelurilor formulate de apelantele Societatea Română de Televiziune, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, S.C. Antena TV Group - S.A.
    Cu cheltuieli de judecată, pe cale separată.

                                    CURTEA,
    Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a dispune amânarea pronunţării cauzei.

                                    DISPUNE:
    Amână pronunţarea cauzei la data de 16 ianuarie 2013.
    Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 ianuarie 2013.


                                   PREŞEDINTE
                             BIANCA ANTOANETA SCROB

                                   Judecător,
                             Crina Bianca Trămîndan

                                    Grefier,
                                Mihaela Lăcătuşu

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice