Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INCHEIERE din 12 aprilie 2013  privind solutionarea cererii de arbitraj formulata de Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania, in contradictoriu cu Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

INCHEIERE din 12 aprilie 2013 privind solutionarea cererii de arbitraj formulata de Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania, in contradictoriu cu Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 7 mai 2013

    Dosar nr. 1/2013
    Şedinţa de arbitraj din data de 12 aprilie 2013


    Completul de arbitraj compus din:
    Gozia Dan Cristian - arbitru
    Ciuraru Remus - arbitru
    David Alice Mihaela - arbitru
    Ciubotă Cătălin Ion - arbitru
    Ştiolică Florin - arbitru

    Pe rol se află cererea de arbitraj formulată de Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (numită în continuare ADPFR) în contradictoriu cu Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare UPFR), cerere având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014.
    La apelul nominal au răspuns ADPFR, reprezentată de: domnul Chelariu Sorinel - preşedinte, domnul Mircea Berbece - vicepreşedinte, domnul Dimofte George - avocat şi doamna Dimofte Gabriela - avocat, Mircea Berbece - vicepreşedinte, respectiv UPFR, reprezentată de: doamna Mihaela Alexandrina Scriosteanu - director executiv, doamna Andreeea Stratula - avocat şi de domnul Cosmin Secan - avocat.
    Procedura de citare este legal îndeplinită.
    Completul declară deschisă şedinţa de arbitraj.
    ADPFR depune în şedinţă publică un set de înscrisuri pe care le comunică şi părţii adverse.
    În raport cu acestea, UPFR solicită amânarea pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise.
    Nemaifiind cereri de formulat ori excepţii de invocat, completul acordă cuvântul pe fond.
    ADPFR, prin avocat Dimofte George, precizează criteriul propus pentru stabilirea drepturilor ce se cuvin fiecărui organism de gestiune colectivă, respectiv utilizarea reală a fonogramelor, acelaşi din negocieri, criteriu obligatoriu prevăzut de art. 127 alin. (2) lit. f) şi art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 8/1996), şi avut în vedere faţă de prevederile pct. 6 din metodologia stabilită prin Decizia civilă nr. 236 A din 16 noiembrie 2010.
    Arată că trebuie avute în vedere 4 elemente esenţiale: tipul de abonamente, valoarea, numărul de abonaţi; lista serviciilor de programe de radiodifuziune/televiziune retransmise (aferente fiecărui abonament); remuneraţiile achitate de utilizatori pe fiecare tip de abonament; playlisturile organismelor de televiziune retransmise de societăţile de cablu. De asemenea, arată că pentru a cunoaşte remuneraţiile ce se cuvin fiecărui OGC trebuie efectuate 5 operaţiuni, astfel cum sunt acestea detaliate în concluziile scrise depuse la dosar.
    Precizează că prin aplicarea acestui criteriu se stabilesc următoarele cote procentuale aferente fiecărui OGC, astfel: ADPFR - 11,53%, UPFR (şi nemembri) - 88,47%.
    Arată că pentru a efectua acest calcul ADPFR a pus la dispoziţia Completului arbitral o serie de înscrisuri în probaţiune.
    Cu privire la comisionul de colectare, ADPFR propune un procent de 10%, raportat la probatoriul existent la dosar, faţă de eficienţa activităţii de colectare şi faţă de creşterea încasărilor cu 70%.
    Referitor la cererea reconvenţională formulată de UPFR, ADPFR solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii în ceea ce priveşte perioada 2010-2011 şi reţinerea spre soluţionare a celorlalte solicitări din cadrul cererii reconvenţionale; de asemenea, arată că pentru perioada 2010-2011 şi-a produs efectele Decizia ORDA nr. 91/2011, decizie ce nu a fost anulată şi care este perfect valabilă şi în baza căreia s-au efectuat deja repartiţiile între cele două OGC-uri.
    ADPFR solicită stabilirea unor criterii de repartizare în cote procentuale fixe, în baza Legii nr. 8/1996 şi a practicii judiciare în domeniu (decizii ORDA, hotărâri arbitrale, hotărâri ale instanţelor de judecată, practică internaţională), astfel cum sunt acestea exemplificate în notele de concluzii scrise. Precizează faptul că în cazul în care nu s-ar stabili cote procentuale fixe, OGC-ul colector ar putea face prelucrări proprii care oricând ar putea fi puse sub semnul întrebării de OGC-ul beneficiar şi ar naşte alte litigii între părţi.
    Relativ la criteriul de repartizare propus de UPFR, ADPFR arată că acesta nu detaliază în niciun fel modul de calcul al utilizării reale şi ignoră prevederile din metodologie referitoare la abonamente, valoarea abonamentelor, listele de programe retransmise, remuneraţiile achitate, playlisturile TV prelucrate etc.; nici din probatoriile depuse la dosar de către UPFR nu rezultă în vreun fel modul în care se face calculul cotelor procentuale.
    ADPFR precizează faptul că la prelucrarea playlisturilor UPFR nu a folosit repertoriul complet şi actualizat al ADPFR, din acest motiv rata de detecţie a pieselor ADPFR a fost una mai scăzută decât utilizarea reală a fonogramelor ADPFR.
    În ceea ce priveşte piesele neidentificate, ADPFR arată că acestea sunt în procent de aproape 100% neidentificabile - piese care nu vor putea fi identificate vreodată întrucât lipsesc elementele de bază necesare pentru identificare, iar menţiunile în playlisturi referitor la aceste piese sunt de genul ambiental, reclamă, sunet de fundal, generic. Se face o exemplificare din analiza a doar 14 posturi comerciale, din care rezultă că procentul de neidentificare este extrem de mare. Pe lângă neidentificabilele 100%, dacă se analizează şi timpii record de emisie a muzicii într-un an de zile, se poate trage concluzia că UPFR a introdus tot ce s-a putut în playlisturi cu scopul evident de a mări numărul total de secunde de difuzare a muzicii, şi nicidecum nu a urmărit identificarea cât mai corectă a utilizării reale a fonogramelor, ci doar să minimizeze procentul ADPFR .
    Faţă de acestea, ADPFR apreciază că prelucrările TV efectuate de UPFR sunt neconforme, iar principiul utilizării reale a repertoriului este desconsiderat atâta timp cât peste 80% din piese sunt neidentificate - neidentificabile şi solicită Completului arbitral să privească cu rezerve prelucrările UPFR în stabilirea cotelor procentuale, să nu ţină seama de piesele neidentificabile, pentru care acest organism solicită atribuirea procentuală de remuneraţii.
    În concluzie, pentru motivele expuse pe larg în notele de concluzii scrise, ADPFR solicită pentru perioada 2012-2014:
    - stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei conform utilizării reale a fonogramelor - criteriu obligatoriu prevăzut de art. 127 alin. (2) lit. f) şi art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996;
    - prin aplicarea criteriului anterior menţionat, stabilirea unor cote procentuale aferente fiecărui OGC, astfel: ADPFR - 11,53%, UPFR (şi nemembri) - 88,47%;
    - stabilirea unui comision de colectare în cuantum de 10% din remuneraţia pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, ce se cuvine producătorilor de fonograme - membri UPFR şi nemembri.
    De asemenea, ADPFR solicită respingerea cererii reconvenţionale a UPFR:
    - pentru perioada 2010-2011 ca inadmisibilă;
    - pentru perioada 2012-2014 ca nefondată.
    UPFR, prin avocat Andreea Strătulă, solicită, pentru motivele expuse pe larg în concluziile scrise depuse la acest termen:
    - admiterea în parte a cererii de arbitraj formulate de către ADPFR în sensul stabilirii modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor, potrivit criteriului utilizării reale a repertoriilor celor două organisme de gestiune colectivă..., precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pentru perioada 2012-2014;
    - respingerea solicitărilor ADPFR referitoare la stabilirea modalităţii de repartizare "în cote procentuale", respectiv respingerea cotelor solicitate de ADPFR de 11,53% pentru ADPFR şi de 88,47% pentru UPFR şi nemembri şi comisionul în procent de 10%, ca neîntemeiate şi nefondate;
    - admiterea în totul a cererii reconvenţionale astfel cum a fost precizată la termenul din 10 aprilie 2013, în sensul stabilirii modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor, prin utilizarea criteriului utilizării reale a fonogramelor, respectiv proporţional cu utilizarea repertoriului gestionat de ADPFR pentru propriii membri şi de UPFR pentru toţi producătorii de fonograme, cu excepţia membrilor ADPFR, repertorii utilizate în cadrul programelor TV retransmise prin cablu pentru perioada 2010-2014, precum şi comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pe această sursă pentru perioada 2011-2014;
    - să se ţină cont de faptul că, în ceea ce priveşte perioada trecută (2010-2012), au indicat că aplicarea criteriului utilizării reale a repertoriilor fiecărui organism de gestiune colectivă se poate concretiza în cote procentuale, dată fiind consumarea perioadei, certitudinea repertoriilor celor două organizaţii şi utilizarea acestora în cadrul programelor retransmise prin cablu, însă, pentru prezent şi viitor (2013 şi 2014), nu se pot stabili cote procentuale, ci doar criterii de împărţire a remuneraţiei, date fiind necunoaşterea utilizării reale şi migrarea repertoriilor de la un organism la altul. UPFR arată că, faţă de aspectul discutat de părţi în cadrul negocierilor în sensul efectuării unei analize a încasărilor fiecărui distribuitor prin cablu, pe tipuri de abonamente, grile de programe aferente fiecărui tip de abonament şi valoarea fiecărui tip de abonament, menţionăm că această situaţie a fost imposibil de efectuat - din probatoriul depus la dosar. Se poate observa că ADPFR fie a furnizat informaţii parţiale, fie a înţeles să nu pună la dispoziţie informaţiile solicitate, datele furnizate în cadrul arbitrajului fiind contradictorii, incomplete şi în contradicţie cu realitatea.
    UPFR precizează că ADPFR îşi probează pretenţiile depunând la dosarul cauzei repertoriul pe două CD-uri la termenul din 2 aprilie 2013, din analiza cărora se constată că repertoriul ADPFR (astfel cum şi l-au declarat) variază cu mai bine de 1.600 de fonograme: pe CD-ul intitulat "Repertoriu ADPFR" repertoriul ADPFR este identificat ca fiind format din 56.269 fonograme, iar pe CD-ul intitulat "Repertorii 2012 - ADPFR - UPFR - nemembrii" repertoriul ADPFR este identificat ca fiind format din 54.614 fonograme şi conţinând inclusiv repertoriul Societăţii Comerciale TACO PROD MUSIC - S.R.L. (676), cu toate că acesteia îi încetase calitatea de membru al ADPFR din martie 2012. În urma analizării celor două CD-uri, fonogramele raportate ca făcând parte din repertoriul ADPFR au generat 10.655 de divergenţe, adică o fonogramă raportată ca fiind în repertoriul ADPFR a intrat în divergenţă cu o altă fonogramă din repertoriul altui producător sau din repertoriul mai multor producători, membri UPFR sau nemembri ai niciunui organism. Cele 10.655 de fonograme aflate în stare de divergenţă cu unul sau mai mulţi producători reprezintă 6.613 de piese unice. Or, în condiţiile în care o fonogramă este revendicată de 2 sau mai mulţi producători, până în momentul în care acest aspect va fi soluţionat (amiabil sau de către o instanţă judecătorească), aceste fonograme nu pot fi luate în calculul repartiţiei.
    Solicită să fie avut în vedere repertoriul UPFR depus la termenul din 2 aprilie 2013, cu un număr total de 4.064.771 de fonograme.
    UPFR mai arată că pentru determinarea procentului, ADPFR s-a raportat doar la secundele identificate în toate posturile analizate, şi nu la totalul secundelor de muzică în toate posturile analizate (identificate + neidentificate). Raţionamentul este complet greşit, de altfel, critica referitoare la incorectitudinea şi nejustificarea includerii neidentificatelor în timpul total al playlisturilor este neîntemeiată.
    Din aplicarea acestui criteriu utilizării reale a repertoriilor fiecărui organism de gestiune colectivă, UPFR solicită onoratului complet arbitral să acorde un procent de 1,34% ADPFR, iar UPFR, restul procentului de 98,66% şi să stabilească un comision de administrare de 5%.
    Invocă dispoziţiile din Hotărârea arbitrală din data de 3 octombrie 2011, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 267/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 24 octombrie 2011. Numărul membrilor unui organism de gestiune colectivă poate varia (prin creşterea sau diminuarea acestora, cauzată implicit şi de migrarea producătorilor de fonograme de la un organism la altul), ceea ce determină modificări la nivelul repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă la un moment dat. Totodată, modificări la nivelul utilizării repertoriilor pot interveni de la o lună la alta.
    Cu privire la nivelul comisionului de administrare, pentru activitatea de colectare şi repartizare a remuneraţiilor pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor, UPFR propune efectuarea cheltuielilor reale de colectare a sumelor provenite din această sursă care să nu depăşească un comision de colectare de 5% din sumele colectate care urmează a fi reţinut de organismul colector din remuneraţiile cuvenite UPFR.

                                   Completul
                                    decide:

    Amână pronunţarea la data de 19 aprilie 2013, pentru a da posibilitate UPFR să depună completări la concluzii scrise, în raport cu înscrisurile depuse şi comunicate de partea adversă în şedinţă publică.
    Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 aprilie 2013.

                                    Arbitri:
                               Gozia Dan Cristian
                                 Ciuraru Remus
                              David Alice Mihaela
                              Ciubotă Cătălin Ion
                                Ştiolică Florin

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice