Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 998 din 18 noiembrie 2020  privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor  şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora  în sistemul pensiilor militare de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 998 din 18 noiembrie 2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1213 din 11 decembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 81 alin. (1^2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, atribuie anual pensionarilor militari, prevăzuţi la art. 3 lit. d) din lege, şi persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, pe care îi au în evidenţă, un număr de bilete de tratament balnear şi de recuperare.
    (2) Numărul de bilete de tratament balnear şi de recuperare prevăzut la alin. (1) reprezintă 5% din numărul pensionarilor militari, prevăzuţi la art. 3 lit. d) din lege, aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale la data de 1 august a anului precedent.
    (3) Durata maximă a unui bilet de tratament balnear şi de recuperare este de 14 zile şi se stabileşte de către medicul specialist sau medicul primar în funcţie de afecţiunea pentru care acesta se acordă beneficiarilor.
    (4) Nivelul maxim al tarifelor pentru biletele de tratament balnear şi de recuperare este de până la 50% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care se acordă/se decontează biletele de tratament.
    (5) În sensul prezentei hotărâri, atribuirea biletelor de tratament balnear şi de recuperare se poate realiza prin acordarea biletelor sau decontarea acestora.

    ART. 2
    Actele normative cu caracter reparatoriu în temeiul cărora persoanele aflate în evidenţa caselor de pensii sectoriale beneficiază gratuit de bilete de tratament balnear şi de recuperare sau de decontare sunt următoarele:
    a) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată;
    f) Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Tratamentul balnear şi de recuperare se efectuează în staţiunile turistice de interes naţional şi local prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în staţiunile balneare şi balneoclimatice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi completările ulterioare, în tot cursul anului calendaristic.
    (2) În sensul prezentei hotărâri, anul calendaristic se împarte după cum urmează:
    a) sezon - în perioada 15 mai-31 august;
    b) extrasezon - în restul anului.


    ART. 4
    Biletele de tratament balnear şi de recuperare se acordă sau se decontează individual.

    CAP. II
    Condiţiile pentru acordarea/decontarea biletelor de tratament balnear şi de recuperare
    ART. 5
    Casele de pensii sectoriale pot acorda/deconta bilete de tratament balnear şi de recuperare pensionarilor militari şi persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, aflaţi în evidenţele acestora, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au înaintat casei de pensii sectoriale care îi are în evidenţă o cerere completată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
    b) au bilet de trimitere/scrisoare medicală de la medicul de familie/medicul specialist sau primar confirmat în specialitatea reabilitare medicală;
    c) au fost selectaţi ca beneficiari, în urma ierarhizării cererilor potrivit condiţiilor specifice de ierarhizare prevăzute în anexa nr. 2.


    ART. 6
    Cererea prevăzută la art. 5 lit. a) se înaintează la casele de pensii sectoriale însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe cartea de identitate;
    b) copie de pe talonul de pensie;
    c) copie de pe biletul de trimitere/scrisoarea medicală de la medicul de familie/medicul specialist în medicină fizică şi de reabilitare;
    d) copia deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate sau a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă emise în urma revizuirii medicale pentru pensionarii încadraţi în grad de invaliditate, cu menţiunea de a avea înscrisă pe decizia medicală, ca recomandare specifică, necesitatea efectuării unui program de recuperare, pentru pensionarii a căror patologie impune acest tip de recomandare.


    CAP. III
    Modul de acordare/decontare şi distribuire a biletelor de tratament balnear şi de recuperare
    ART. 7
    (1) La data de 1 septembrie a fiecărui an, casele de pensii sectoriale publică numărul de bilete de tratament balnear şi de recuperare, care se pot acorda/deconta pentru anul următor, prin afişare la sediile instituţiilor şi pe paginile de internet ale acestora.
    (2) Pensionarii militari şi persoanele beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu care doresc să beneficieze de bilete de tratament balnear şi de recuperare pentru anul următor sau de decontarea acestora înaintează cereri caselor de pensii sectoriale în evidenţa cărora se află, în perioada 10 septembrie-20 noiembrie a anului în curs.
    (3) Cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 6 poate fi transmisă casei de pensii sectoriale în a cărei evidenţă se află solicitantul prin poştă sau prin e-mail, pe adresa instituţiei, ori poate fi depusă la registratura acesteia.

    ART. 8
    (1) În perioada 21 noiembrie-21 decembrie, casele de pensii sectoriale prelucrează cererile pentru biletele de tratament balnear şi de recuperare şi documentele prevăzute la art. 6, realizând ierarhizarea cererilor pe baza punctajelor rezultate în urma verificării condiţiilor specifice de ierarhizare aferente.
    (2) Beneficiarii sunt selectaţi potrivit ierarhizării cererilor, în limita numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare prevăzut la art. 1 alin. (2).
    (3) Beneficiarii selectaţi sunt înştiinţaţi în scris, în luna ianuarie a anului următor, despre faptul că vor beneficia de bilete de tratament balnear şi de recuperare şi despre cuantumul contribuţiei băneşti din valoarea biletului pe care trebuie să o suporte, în situaţia în care au dreptul la decontare. Înştiinţarea se realizează concomitent cu transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu.

    ART. 9
    (1) Pentru beneficiarii selectaţi care au optat în cererea prevăzută la art. 5 lit. a) pentru Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“ Bălţăteşti“ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare Sanatoriul Bălţăteşti, casele de pensii sectoriale transmit la sanatoriu, până pe data de 31 decembrie, situaţiile cu datele pensionarilor şi lunile din anul următor pentru care au solicitat bilete de tratament balnear şi de recuperare.
    (2) Sanatoriul Bălţăteşti analizează solicitările şi repartizează beneficiarii pe serii de tratament, pe anul în curs, pe care le comunică centralizat caselor de pensii sectoriale până la data de 31 ianuarie.
    (3) Casele de pensii sectoriale acordă bilete de tratament balnear şi de recuperare la Sanatoriul Bălţăteşti, pe care le atribuie numai pensionarilor militari selectaţi şi beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu care au înscrisă în cereri această unitate de tratament balnear.
    (4) Casele de pensii sectoriale distribuie biletele de tratament balnear şi de recuperare pensionarilor militari selectaţi şi beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, cu cel puţin o lună înainte de seria planificată, concomitent cu transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu.
    (5) Pe baza situaţiilor comunicate lunar de către Sanatoriul Bălţăteşti, casele de pensii sectoriale virează lunar în contul sanatoriului costul biletelor de tratament balnear şi de recuperare utilizate de către persoanele prevăzute la alin. (3), din seriile efectuate, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4).

    ART. 10
    Pentru solicitanţii selectaţi care au solicitat în cererea prevăzută la art. 6 decontarea biletelor de tratament balnear şi de recuperare, casele de pensii sectoriale stabilesc beneficiarii pentru care se decontează în întregime costul biletului, în limita nivelului maxim al tarifelor prevăzut la art. 1 alin. (4), şi beneficiarii care suportă contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea biletului.

    ART. 11
    (1) După efectuarea seriei de tratament în locaţia înscrisă în cerere, beneficiarii deconturilor prevăzuţi la art. 10 sunt obligaţi ca, în termen de o lună, să transmită la casele de pensii sectoriale factura fiscală împreună cu documentele care atestă efectuarea plăţii.
    (2) Casele de pensii sectoriale decontează costul biletelor de tratament balnear şi de recuperare pensionarilor militari prevăzuţi la art. 10 şi beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, în limita nivelului maxim al tarifelor prevăzut la art. 1 alin. (4) ori cu deducerea cuantumului contribuţiei băneşti din valoarea biletului prevăzut la art. 8 alin. (3), odată cu taloanele de plată a pensiilor aferente lunii următoare înregistrării cererii de decontare, pe baza facturii fiscale şi a documentelor justificative care atestă efectuarea plăţii tratamentului balnear şi de recuperare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 12
    (1) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear şi de recuperare se face de către casele sectoriale de pensii în limita fondurilor disponibile aprobate cu această destinaţie, prin bugetele instituţiilor prevăzute la art. 5 din lege.
    (2) După aprobarea legii bugetului de stat şi aprobarea bugetelor caselor de pensii sectoriale, numărul biletelor de tratament balnear şi de recuperare, stabilit potrivit art. 1 alin. (2), se reanalizează şi se revizuieşte astfel încât să se încadreze în limitele bugetare alocate.

    ART. 13
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 14
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

    PRIM-MINISTRU


                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                    Eduard Raul Hellvig
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 18 noiembrie 2020.
    Nr. 998.
    ANEXA 1

    Către
    CASA DE PENSII SECTORIALĂ ...........................................
    Subsemnatul(a), .............., domiciliat în localitatea ..........., str. .............. nr. …., bl. ….., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ................, ţara ............., posesor al actului de identitate ……. seria …… nr. ……….., CNP ..............., solicit:
    [ ] atribuirea unui bilet de tratament balnear şi de recuperare în luna ................. a anului .............., în staţiunea Bălţăteşti, la Sanatoriul de balneofizioterapie şi recuperare medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“
    [ ] decontarea unui bilet de tratament balnear şi de recuperare care respectă prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat

    Solicit eliberarea unui bilet de tratament balnear şi de recuperare:
    [ ] gratuit;
    [ ] cu suportarea unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea biletului.

    Depun prezenta cerere având calitatea de:
    [ ] pensionar militar cu pensie de invaliditate, dosar cu mandat nr. ……………………………....………;
    [ ] pensionar militar cu pensie de invaliditate grad 1 cu însoţitor, dosar cu mandat nr. …………………;
    [ ] pensionar militar cu pensie pentru limită de vârstă, dosar cu mandat nr. ……………......………..;
    [ ] pensionar militar cu pensie anticipată, dosar cu mandat nr. ……………........................…………;
    [ ] pensionar militar cu pensie anticipată parţial, dosar cu mandat nr. ………..............………………;
    [ ] beneficiar al unui act normativ cu caracter reparatoriu, respectiv ……………………, dosar cu mandat nr. ……………. .

    Solicit ca rezultatul cererii să îmi fie comunicat:
    [ ] prin poştă la adresa de domiciliu;
    [ ] prin poştă la adresa de mai jos;
    [ ] prin poşta electronică, la adresa de e-mail: ………………………… .

    Localitatea …………, str. ………… nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ……, ţara ………….
    Sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), inclusiv în ceea ce priveşte publicarea listei cererilor aprobate.
    Data
    ……………………
    Semnătura
    ……………………
    NOTĂ:
    Declararea în prezenta cerere a unor date nereale sau incomplete atrage răspunderea persoanei, în sensul că diferenţa dintre contribuţia datorată şi contribuţia achitată se va recupera de la beneficiar, conform legii.


    ANEXA 2

    Condiţiile specifice de ierarhizare şi punctajele aferente utilizate
    pentru ierarhizarea solicitanţilor biletelor de tratament balnear şi de recuperare
    A. Dacă solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear şi de recuperare în ultimii doi ani

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Situaţia beneficiarului │Punctaj│
│crt.│în ultimii doi ani │acordat│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1 │Nu a beneficiat de bilet.│10 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2 │A beneficiat de 1 bilet -│5 │
│ │în extrasezon. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3 │A beneficiat de 1 bilet -│4 │
│ │în sezon. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│4 │A beneficiat de 2 bilete │3 │
│ │- 2 în extrasezon. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │A beneficiat de 2 bilete │ │
│5 │- 1 în extrasezon şi 1 în│2 │
│ │sezon. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│6 │A beneficiat de 2 bilete │1 │
│ │- 2 în sezon. │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘    B. Categoria de pensie a pensionarului

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Felul pensiei militare de│Punctaj│
│crt.│stat │acordat│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1 │Pensie de invaliditate │10 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2 │Pensie pentru limită de │7 │
│ │vârstă │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3 │Pensie anticipată │4 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│4 │Pensie anticipată │3 │
│ │parţială │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Pensie militară stabilită│ │
│ │potrivit art. 19 din │ │
│ │Legea nr. 223/2015 │ │
│5 │privind pensiile militare│1 │
│ │de stat, cu modificările │ │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘    C. Nivelul cuantumului brut al drepturilor de pensie

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│ │Cuantumul brut al │ │
│Nr. │drepturilor de pensie în │Punctaj│
│crt.│luna de depunere a │acordat│
│ │cererii (în lei) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1 │Cuantum brut mai mic de │10 │
│ │1.000 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2 │Cuantum brut între 1.001 │9 │
│ │lei şi 1.500 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3 │Cuantum brut între 1.501 │8 │
│ │lei şi 2.000 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│4 │Cuantum brut între 2.501 │7 │
│ │lei şi 3.000 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│5 │Cuantum brut între 3.001 │6 │
│ │lei şi 3.500 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│6 │Cuantum brut între 3.501 │5 │
│ │lei şi 4.000 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│7 │Cuantum brut între 4.001 │4 │
│ │lei şi 6.000 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│8 │Cuantum brut între 6.001 │3 │
│ │lei şi 8.000 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│9 │Cuantum brut între 8.001 │2 │
│ │lei şi 10.000 lei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│10 │Cuantum brut mai mare de │1 │
│ │10.000 lei │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘    D. În situaţia în care se înregistrează mai mulţi beneficiari cu acelaşi număr de puncte, rezultat prin adunarea punctajelor aferente condiţiilor specifice înscrise în tabelele A, B şi C
    d.1. Beneficiarii cu acelaşi punctaj se ierarhizează în funcţie de vârstă, în ordine descrescătoare.
    d.2. Beneficiarii care au acelaşi punctaj după aplicarea d.1 se ierarhizează în funcţie de cuantumul brut al pensiei, de la mic la mare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016