Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr.  983 din 12 noiembrie 2020  privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate  în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public  în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 983 din 12 noiembrie 2020 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1115 din 21 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,^
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilelor cu nr. MFP 35573 şi 35576 - Pavilion secţia V şi Post control vizite, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.
    (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilelor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Timişoara îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.

    ART. 3
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 12 noiembrie 2020.
    Nr. 983.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilelor la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar,
    aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor -
    Penitenciarul Timişoara - CUI 4269126

┌─────┬───────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţie juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┬────────────┬──────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Anul │Valoare │ │ │Concesiune│Tipul │
│Nr. │Cod de │Denumire│Descriere│Vecinătăţi│Adresa │dobândirii│de │ │În │/ │bunului│
│M.F. │clasificare│ │tehnică │ │ │/dării în │inventar│Baza │administrare│Închiriat/│(mobil/│
│ │ │ │ │ │ │folosinţă │(în lei)│legală│/ concesiune│Dat cu │imobil)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 35/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1939, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1964, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │21982/│ │ │ │
│ │ │ │D + P + │ │Ţara: │ │ │1972, │ │ │ │
│ │ │ │1E - Sc │ │România, │ │ │Dec. N│ │ │ │
│ │ │ │totală = │ │judeţ: │ │ │5194/ │ │ │ │
│ │ │Pavilion│463 mp, │ │Timiş, │ │ │1952 a│În │ │ │
│35573│8.25.02 │secţia V│Sd totală│ │oraş │1972 │27.645 │MFA, │administrare│ │Imobil │
│ │ │ │= 1.094 │ │Timişoara,│ │ │HG nr.│ │ │ │
│ │ │ │mp; CF │ │str. Popa │ │ │295/ │ │ │ │
│ │ │ │410254 - │ │Şapcă nr. │ │ │2011, │ │ │ │
│ │ │ │C4 │ │7 │ │ │HG nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1.106/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2012, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │HG nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │416/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2016 │ │ │ │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │CF 35/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1939, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1964, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │21.982│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │/1972,│ │ │ │
│ │ │ │P - Sc │ │România, │ │ │Dec. N│ │ │ │
│ │ │ │totală = │ │judeţ: │ │ │5.194/│ │ │ │
│ │ │Post │167 mp, │ │Timiş, │ │ │1952 a│În │ │ │
│35576│8.25.02 │control │Sd totală│ │oraş │1963 │111.240 │MFA, │administrare│ │Imobil │
│ │ │vizite │= 167 mp;│ │Timişoara,│ │ │HG nr.│ │ │ │
│ │ │ │CF 410254│ │str. Popa │ │ │295/ │ │ │ │
│ │ │ │- C8 │ │Şapcă nr. │ │ │2011, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │7 │ │ │HG nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1.106/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2012, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │HG nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │416/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2016 │ │ │ │
└─────┴───────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴────────────┴──────────┴───────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilelor aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea
    Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care se transmit din domeniul public
    al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

┌────┬─────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Anul │ │Valoare │Persoana │
│Nr. │Nr. │Cod de │Denumire│Adresa │dobândirii│Descriere│de │juridică care│
│crt.│M.F. │clasificare│imobil │imobil │/dării în │tehnică │inventar│administrează│
│ │ │ │ │ │folosinţă │ │(în lei)│bunul │
├────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │D + P + │ │ │
│ │ │ │ │România, │ │1E - Sc │ │ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │totală = │ │ │
│ │ │ │Pavilion│Timiş, │ │463 mp, │ │Penitenciar │
│1 │35573│8.25.02 │secţia V│oraş │1972 │Sd totală│27.645 │Timişoara - │
│ │ │ │ │Timişoara,│ │= 1.094 │ │CUI 4269126 │
│ │ │ │ │str. Popa │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │Şapcă nr. │ │CF 410254│ │ │
│ │ │ │ │7 │ │- C4 │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │ │P - Sc │ │ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │totală = │ │ │
│ │ │ │Post │Timiş, │ │167 mp, │ │Penitenciar │
│2 │35576│8.25.02 │control │oraş │1963 │Sd totală│111.240 │Timişoara - │
│ │ │ │vizite │Timişoara,│ │= 167 mp;│ │CUI 4269126 │
│ │ │ │ │str. Popa │ │CF 410254│ │ │
│ │ │ │ │Şapcă nr. │ │- C8 │ │ │
│ │ │ │ │7 │ │ │ │ │
└────┴─────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016