Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 976 din 12 noiembrie 2020  privind aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 976 din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1089 din 17 noiembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă valorile de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale, prin valorile de prag corespunzătoare criteriilor intersectoriale, prevăzute în anexa nr. 1, şi criteriile sectoriale specifice şi valorile de prag corespunzătoare fiecărui sector şi subsector de activitate, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 2
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Directorul general al Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate,
                    Dan Cîmpean

    Bucureşti, 12 noiembrie 2020.
    Nr. 976.
    ANEXA 1

    Valorile de prag corespunzătoare criteriilor intersectoriale
    Sectoare/Subsectoare: 7/12
    Cod criterii intersectoriale: CI(1-6)

┌──┬────────────────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ │Criterii │ │Valori de│
│CI│intersectoriale │Indicatori metrici (I) │prag (P) │
│ │(CI) │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │Numărul de │ │ │
│ │utilizatori care│Număr de utilizatori/ │50.000 │
│ │se bazează pe │beneficiari │ │
│ │serviciul │ │ │
│ │furnizat │ │ │
│ │Dependenţa altor├─────────────────────────┼─────────┤
│ │sectoare │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │anexa la Legea │Număr de contracte │22.600 │
│ │nr. 362/2018 │încheiate │ │
│ │privind │ │ │
│ │asigurarea unui │ │ │
│1 │nivel comun ├─────────────────────────┼─────────┤
│2 │ridicat de │ │ │
│ │securitate a │ │ │
│ │reţelelor şi │Număr de sectoare/ │2 │
│ │sistemelor │subsectoare afectate │ │
│ │informatice, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ulterioare, de │ │ │
│ │serviciul │ │ │
│ │furnizat de │Număr de operatori de │ │
│ │entitatea în │servicii esenţiale │3 │
│ │cauză │afectaţi │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Impactul pe care│ │ │
│ │l-ar putea avea │Durata incidentului │1 oră │
│ │incidentele, în │ │ │
│ │ceea ce priveşte│ │ │
│ │intensitatea şi ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │durata, asupra │ │ │
│3 │activităţilor │Intensitatea incidentului│1 Gbps │
│4 │economice şi │ │ │
│ │societale sau │ │ │
│ │asupra ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │siguranţei │ │ │
│ │publice │Procente cotă de piaţă │ │
│ │Cota de piaţă a │(CAEN) │5% │
│ │entităţii în │ │ │
│ │cauză │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Distribuţia │Zona geografică afectată │1 judeţ/ │
│ │geografică în │ │sector │
│ │ceea ce priveşte├─────────────────────────┼─────────┤
│ │zona care ar │ │3 UAT │
│ │putea fi │ │(din care│
│ │afectată de un │ │cel puţin│
│ │incident │ │un │
│ │Importanţa │Număr de unităţi │municipiu│
│ │entităţii pentru│administrativ-teritoriale│/oraş) │
│5 │menţinerea unui │(UAT) afectate │sau 5 UAT│
│6 │nivel suficient │ │(care nu │
│ │al serviciului, │ │sunt │
│ │ţinând cont de │ │municipii│
│ │disponibilitatea│ │/oraşe) │
│ │unor mijloace ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │alternative │Număr de ţări afectate │2 state/ │
│ │pentru │ │ţări │
│ │furnizarea ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │serviciului │Mijloc alternativ pentru │1 │
│ │respectiv │furnizarea serviciului │ │
└──┴────────────────┴─────────────────────────┴─────────┘


    ART. 1
    (1) Valorile de prag corespunzătoare criteriilor intersectoriale reprezintă valoarea minimă de la care are loc aplicarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea NIS, respectiv valoarea care odată atinsă duce la identificarea operatorului de servicii esenţiale. Valoarea de prag este utilizată în procesul de identificare şi înscriere a operatorilor de servicii esenţiale în Registrul operatorilor de servicii esenţiale.
    (2) Valoarea de prag reprezintă un nivel minim de impact de la care intensitatea unui incident cibernetic afectează activităţile societale şi/sau economice, precum şi viaţa şi siguranţa cetăţeanului, indiferent de sectorul/subsectorul de activitate al operatorului de servicii esenţiale.
    (3) În cazul în care sunt identificaţi mai mulţi indicatori metrici pentru un criteriu intersectorial se analizează oricare dintre aceştia, iar la alegerea valorii de prag se selectează valoarea corespunzătoare indicatorului selecţionat.

    ART. 2
    (1) Criteriile intersectoriale şi valorile de prag sunt utilizate în procesul de identificare a operatorilor de servicii esenţiale pentru stabilirea efectului de perturbare a serviciului în cazul producerii unui incident.
    (2) Procesul de identificare a operatorilor de servicii esenţiale este una dintre componentele principale ale asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, iar procedura este stabilită şi gestionată de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, în calitate de autoritate competentă la nivel naţional pentru securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice, care asigură furnizarea serviciilor esenţiale ori furnizează serviciile digitale.


    ANEXA 2

    Criteriile sectoriale specifice şi valorile de prag corespunzătoare fiecărui sector şi subsector de activitate
    Sector: energie
    Subsector: electricitate
    Cod sectorial/subsectorial: A

┌────────────┬─────────────────┬───┬────────────┬─────────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori │Valori │
│entitate (T)│esenţiale (SE) │CSE│sectoriale │metrici (I) │de prag │
│ │ │ │(CS) │ │(P) │
├────────────┼─────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Producerea │ │ │ │ │
│ │energiei │ │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │
│ │(indiferent de │ │ │Puterea │ │
│ │tehnologia │ │ │instalată │ │
│ │utilizată) │ │Criterii │(Pi) │ │
│Operatori │utilizând reţele │A11│specifice │[indiferent │20MW │
│economici │şi sisteme │ │serviciului │de │ │
│din domeniul│informatice cu │ │furnizat │combustibilul│ │
│energiei │impact direct sau│ │ │utilizat] │ │
│electrice, │indirect asupra │ │ │ │ │
│astfel cum │disponibilităţii │ │ │ │ │
│sunt │serviciului │ │ │ │ │
│definiţi │esenţial │ │ │ │ │
│la art. 3 ├─────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│pct. 42 │Furnizarea de │ │ │ │ │
│din Legea │energie electrică│ │ │ │ │
│energiei │către consumatori│ │ │ │ │
│electrice şi│(vânzarea de │ │ │ │ │
│a gazelor │energie electrică│ │ │ │ │
│naturale │către │ │Numărul de │ │ │
│nr. 123/ │consumatorii │ │beneficiari │Număr de │ │
│2012, │finali, │A12│ai │utilizatori/ │10.000 │
│cu │revânzarea de │ │serviciului │beneficiari │ │
│modificările│energie electrică│ │furnizat │ │ │
│şi │către furnizori, │ │ │ │ │
│completările│exploatarea │ │ │ │ │
│ulterioare │schimbului de │ │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │ │
│ │electrică) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Operarea pieţelor│ │ │ │Fără │
│ │centralizate de │A13│ │ │excepţie│
│ │energie electrică│ │ │ │ │
├────────────┼─────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Transportul │ │ │ │ │
│ │energiei │ │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │
│ │(managementul │ │ │ │Fără │
│Operatori de│reţelei de │A21│ │ │excepţie│
│transport şi│transport, │ │ │ │ │
│de sistem, │măsurarea │ │ │ │ │
│astfel cum │energiei │ │ │ │ │
│sunt │electrice) │ │ │ │ │
│definiţi la ├─────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│art. 3 pct. │Operarea │ │ │ │ │
│40 │sistemului │ │ │ │ │
│din Legea │electroenergetic │ │ │ │ │
│nr. 123/ │(funcţionarea în │ │ │ │ │
│2012, │siguranţă a │ │ │ │ │
│cu │sistemului │ │ │ │ │
│modificările│electroenergetic │A22│ │ │Fără │
│şi │naţional, │ │ │ │excepţie│
│completările│echilibrarea │ │ │ │ │
│ulterioare │balanţei │ │ │ │ │
│ │producţie-consum,│ │ │ │ │
│ │gestionarea │ │ │ │ │
│ │interconexiunilor│ │ │ │ │
│ │de reţea) │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│Operatori de│ │ │ │ │ │
│distribuţie,│Distribuţia │ │ │ │ │
│astfel cum │energiei │ │ │ │ │
│sunt │electrice │ │ │ │ │
│definiţi │(managementul │ │ │ │ │
│la art. 3 │reţelei de │ │ │Operatori de │ │
│pct. 39 │distribuţie, │ │Profilul │distribuţie │Fără │
│din Legea │gestionarea │A31│furnizorului│energie │excepţie│
│nr. 123/ │conexiunilor de │ │de servicii │electrică │ │
│2012, │consum, controlul│ │ │concesionari │ │
│cu │contoarelor de │ │ │ │ │
│modificările│consum, măsurarea│ │ │ │ │
│şi │energiei │ │ │ │ │
│completările│electrice) │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────────┴───┴────────────┴─────────────┴────────┘


    Sector: energie
    Subsector: petrol
    Cod sectorial/subsectorial: B

┌─────────────┬──────────────┬───┬──────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate (T) │esenţiale (SE)│CSE│sectoriale│metrici │de prag │
│ │ │ │(CS) │(I) │(P) │
├─────────────┼──────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Operarea │ │ │ │ │
│ │conductelor de│ │ │ │ │
│ │petrol │ │ │ │ │
│ │(gestionarea │ │ │ │ │
│Operatori de │şi │ │ │ │ │
│conducte de │supravegherea │ │ │ │Fără │
│transport al │conductelor) │B11│ │ │excepţie│
│petrolului │utilizând │ │ │ │ │
│ │reţele şi │ │ │ │ │
│ │sisteme │ │ │ │ │
│ │informatice │ │ │ │ │
│ │operate direct│ │ │ │ │
│ │sau indirect │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Producţia de │ │ │ │ │
│ │petrol │ │ │ │Fără │
│ │(managementul │B21│ │ │excepţie│
│ │instalaţiilor │ │ │ │ │
│ │de producţie) │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Rafinarea şi │ │ │ │ │
│ │tratarea │ │ │ │Fără │
│Operatori ai │petrolului │B22│ │ │excepţie│
│instalaţiilor│(managementul │ │ │ │ │
│de producţie,│rafinăriilor) │ │ │ │ │
│de rafinare ├──────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│şi de tratare│Depozitarea │ │ │ │ │
│a petrolului,│petrolului │ │ │ │ │
│de depozitare│(managementul │B23│ │ │Fără │
│şi de │instalaţiilor │ │ │ │excepţie│
│transport │de depozitare │ │ │ │ │
│ │a petrolului) │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Transportul │ │ │ │ │
│ │petrolului │ │ │ │ │
│ │(planificarea │ │ │ │Fără │
│ │transportului,│B24│ │ │excepţie│
│ │operarea unei │ │ │ │ │
│ │flote de nave,│ │ │ │ │
│ │camioane etc.)│ │ │ │ │
└─────────────┴──────────────┴───┴──────────┴──────────┴────────┘


    Sector: energie
    Subsector: gaze naturale
    Cod sectorial/subsectorial: C

┌─────────────┬────────────────┬───┬──────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate (T) │esenţiale (SE) │CSE│sectoriale│metrici │de prag │
│ │ │ │(CS) │(I) │(P) │
├─────────────┼────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Producţia de │ │ │ │ │
│Operatori │gaze naturale │ │ │ │ │
│economici din│(indiferent de │ │ │ │ │
│sectorul │tehnologia │ │ │ │ │
│gazelor │utilizată) │ │ │ │ │
│naturale, │utilizând reţele│ │ │ │ │
│astfel cum │şi sisteme │C11│ │ │Fără │
│sunt definiţi│informatice cu │ │ │ │excepţie│
│la art. 100 │impact direct │ │ │ │ │
│pct. 67 din │sau indirect │ │ │ │ │
│Legea nr. 123│asupra │ │ │ │ │
│/2012, │disponibilităţii│ │ │ │ │
│cu │serviciului │ │ │ │ │
│modificările │esenţial │ │ │ │ │
│şi ├────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│completările │Operarea │ │ │ │ │
│ulterioare │pieţelor │C12│ │ │Fără │
│ │centralizate de │ │ │ │excepţie│
│ │gaze naturale │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Transportul │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │(managementul │ │ │ │ │
│ │reţelei de │ │ │ │ │
│ │transport; │ │ │ │ │
│Operatori de │exploatarea; │ │ │ │ │
│transport şi │întreţinerea; │ │ │ │ │
│de sistem, │dezvoltarea │ │ │ │ │
│astfel │sistemului de │ │ │ │ │
│cum sunt │transport; │ │ │ │ │
│definiţi │interconectări │ │ │ │ │
│la art. 100 │cu alte sisteme;│ │ │ │Fără │
│pct. 65 din │asigurarea │C21│ │ │excepţie│
│Legea nr. 123│capacităţii pe │ │ │ │ │
│/2012, │termen lung a │ │ │ │ │
│cu │sistemului; │ │ │ │ │
│modificările │asigurarea │ │ │ │ │
│şi │serviciului de │ │ │ │ │
│completările │aprovizionare cu│ │ │ │ │
│ulterioare │gaze naturale în│ │ │ │ │
│ │condiţii de │ │ │ │ │
│ │continuitate şi │ │ │ │ │
│ │siguranţă a │ │ │ │ │
│ │reţelei de │ │ │ │ │
│ │transport) │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│Operatori de │ │ │ │ │ │
│distribuţie, │Distribuţia │ │ │ │ │
│astfel cum │gazelor │ │ │ │ │
│sunt definiţi│(managementul │ │ │ │ │
│la art. 100 │reţelei de │ │ │ │ │
│pct. 63 din │distribuţie, │ │ │ │Fără │
│Legea nr. 123│gestionarea │C31│ │ │excepţie│
│/2012, │conexiunilor de │ │ │ │ │
│cu │consum, │ │ │ │ │
│modificările │controlul │ │ │ │ │
│şi │contoarelor de │ │ │ │ │
│completările │consum) │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│Operatori de │ │ │ │ │ │
│înmagazinare,│ │ │ │ │ │
│astfel cum │ │ │ │ │ │
│sunt definiţi│Depozitarea │ │ │ │ │
│la art. 100 │gazelor │ │ │ │ │
│pct. 64 din │(managementul │ │ │ │Fără │
│Legea nr. 123│instalaţiilor │C41│ │ │excepţie│
│/2012, │de depozitare a │ │ │ │ │
│cu │gazelor) │ │ │ │ │
│modificările │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Lichefierea │ │ │ │ │
│Operatori ai │gazelor │ │ │ │Fără │
│terminalelor │(managementul │C51│ │ │excepţie│
│GNL, astfel │instalaţiilor de│ │ │ │ │
│cum sunt │lichefiere) │ │ │ │ │
│definiţi la ├────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│art. 100 pct.│Descărcarea şi │ │ │ │ │
│60 din Legea │regazificarea │ │ │ │ │
│nr. 123/2012,│gazelor │ │ │ │ │
│cu │(managementul │ │ │ │Fără │
│modificările │instalaţiilor de│C52│ │ │excepţie│
│şi │descărcare; │ │ │ │ │
│completările │managementul │ │ │ │ │
│ulterioare │instalaţiilor de│ │ │ │ │
│ │regazificare) │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│Furnizori │ │ │ │ │ │
│persoane │Furnizarea de │ │ │ │ │
│fizice sau │gaze către │ │ │ │ │
│juridice, │consumatori │ │ │ │ │
│astfel cum │(vânzarea de │ │ │ │ │
│sunt definiţi│gaze │ │ │ │ │
│la art. 100 │la consumatorii │ │ │ │Fără │
│pct. 44 din │finali, │C61│ │ │excepţie│
│Legea nr. 123│revânzarea de │ │ │ │ │
│/2012, │gaze la │ │ │ │ │
│cu │furnizori, │ │ │ │ │
│modificările │funcţionarea │ │ │ │ │
│şi │schimbului de │ │ │ │ │
│completările │gaze) │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Rafinarea │ │ │ │ │
│ │gazelor naturale│ │ │ │Fără │
│Operatori de │(managementul │C71│ │ │excepţie│
│instalaţie de│instalaţiilor │ │ │ │ │
│rafinare şi │de rafinare) │ │ │ │ │
│de tratare a ├────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│gazelor │Tratarea gazelor│ │ │ │ │
│naturale │naturale │ │ │ │Fără │
│ │(managementul │C72│ │ │excepţie│
│ │instalaţiilor │ │ │ │ │
│ │de tratare) │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────────┴───┴──────────┴──────────┴────────┘


    Sector: transport
    Subsector: transport aerian
    Cod sectorial/subsectorial: D

┌──────────────────┬───────────────┬───┬────────────┬─────────────┬────────┐
│Tipul de entitate │Servicii │ │Criterii │Indicatori │Valori │
│(T) │esenţiale (SE) │CSE│sectoriale │metrici (I) │de prag │
│ │ │ │(CS) │ │(P) │
├──────────────────┼───────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│Operatori de │ │ │ │ │ │
│control al │ │ │ │ │ │
│gestionării │ │ │ │ │ │
│traficului care │ │ │ │ │ │
│prestează servicii│ │ │ │ │ │
│de control al │ │ │ │ │ │
│traficului aerian │Servicii de │ │ │ │ │
│(ATC), astfel │control al │ │ │ │ │
│cum sunt definite │traficului │ │ │ │ │
│la art. 2 pct. 1 │aerian, │ │ │ │Fără │
│din Regulamentul │comunicaţii │D11│ │ │excepţie│
│(CE) nr. 549/2004 │aeronautice, │ │ │ │ │
│al Parlamentului │navigaţie şi │ │ │ │ │
│European şi al │supraveghere │ │ │ │ │
│Consiliului │ │ │ │ │ │
│din 10 martie 2004│ │ │ │ │ │
│de stabilire a │ │ │ │ │ │
│cadrului pentru │ │ │ │ │ │
│crearea cerului │ │ │ │ │ │
│unic European │ │ │ │ │ │
│(regulament-cadru)│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│Transportatori │ │ │ │ │ │
│aerieni, astfel │ │ │ │Volumul de │ │
│cum sunt definiţi │ │ │Numărul de │pasageri │ │
│la art. 3 pct. 4 │Transportul de │ │beneficiari │transportaţi │ │
│din Regulamentul │călători │D21│ai │(din totalul │5% │
│(CE) nr. 300/2008 │ │ │serviciului │la nivel │ │
│al Parlamentului │ │ │furnizat │naţional) │ │
│European şi al │ │ │ │ │ │
│Consiliului din │ │ │ │ │ │
│11 martie 2008 ├───────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│privind norme │ │ │ │ │ │
│comune în domeniul│ │ │ │Volumul de │ │
│securităţii │ │ │Numărul de │mărfuri │ │
│aviaţiei civile şi│Transportul de │ │beneficiari │transportate │ │
│de abrogare │marfă │D22│ai │(din totalul │5% │
│a Regulamentului │ │ │serviciului │la nivel │ │
│(CE) nr. 2.320/ │ │ │furnizat │naţional) │ │
│2002 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Aeroporturile│ │
│Organe de │ │ │ │centrale şi │ │
│administrare a │ │ │ │globale din │ │
│aeroportului, │Administrarea │ │Profilul │România │ │
│astfel cum sunt │infrastructurii│D31│furnizorului│[Secţiunea 2 │Fără │
│definite la art. 4│aeroportuare │ │de servicii │din anexa II │excepţie│
│din Hotărârea │ │ │ │la │ │
│Guvernului │ │ │ │Regulamentul │ │
│nr. 455/2011 │ │ │ │(UE) nr. │ │
│privind tarifele │ │ │ │1.315/2013] │ │
│de aeroport, ├───────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│inclusiv │Procesare şi │ │ │Aeroporturile│ │
│aeroporturile │transport │ │Profilul │centrale şi │Fără │
│principale │încărcătură │D32│furnizorului│globale din │excepţie│
│enumerate în │comercială │ │de servicii │România │ │
│secţiunea 2 din │aeronave │ │ │ │ │
│anexa II la ├───────────────┼───┼────────────┼─────────────┼────────┤
│Regulamentul (UE) │Exploatarea │ │ │Aeroporturile│ │
│nr. 1.315/2013 al │instalaţiilor │ │Profilul │centrale şi │Fără │
│Parlamentului │de siguranţă şi│D33│furnizorului│globale din │excepţie│
│European şi al │securitate │ │de servicii │România │ │
│ │aeroportuară │ │ │ │ │
└──────────────────┴───────────────┴───┴────────────┴─────────────┴────────┘┌──────────────┬────────────┬───┬──────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate (T) │esenţiale │CSE│sectoriale│metrici │de prag │
│ │(SE) │ │(CS) │(I) │(P) │
├──────────────┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│Consiliului │ │ │ │ │ │
│din 11 │ │ │ │ │ │
│decembrie 2013│ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │
│orientările │ │ │ │ │ │
│Uniunii pentru│ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│reţelei │ │ │ │ │ │
│transeuropene │ │ │ │ │ │
│de transport │ │ │ │ │ │
│şi de abrogare│ │ │ │ │ │
│a Deciziei nr.│ │ │ │ │ │
│661/2010/UE, │ │ │ │ │ │
│precum şi │ │ │ │ │ │
│entităţi care │ │ │ │ │ │
│operează │ │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │ │
│auxiliare în │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │
│aeroporturilor│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│Operatori │Întreţinere │ │ │ │Fără │
│mentenanţă │şi reparaţii│D41│ │ │excepţie│
│aeronave │aeronave │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Raportare │ │ │ │ │
│ │evenimente │ │ │ │ │
│ │care pot │ │ │ │ │
│Agenţii │reprezenta │ │ │ │Fără │
│aeronautici │un risc │D51│ │ │excepţie│
│civili │semnificativ│ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │siguranţa │ │ │ │ │
│ │aviaţiei │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───┴──────────┴──────────┴────────┘


    Sector: transport
    Subsector: transport feroviar
    Cod sectorial/subsectorial: E

┌───────────────┬───────────────┬───┬───────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate (T) │esenţiale (SE) │CSE│sectoriale │metrici │de prag │
│ │ │ │(CS) │(I) │(P) │
├───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│Administratori │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│infrastructuri,│Controlul şi │ │ │ │ │
│astfel cum sunt│gestionarea │ │ │ │ │
│definiţi la │traficului │ │ │ │ │
│art. 3 pct. 3 │feroviar │ │ │ │ │
│din Legea nr. │(supravegherea │ │ │ │ │
│202/2016 │şi │ │ │ │ │
│privind │reglementarea │ │ │ │Fără │
│integrarea │traficului; │E11│ │ │excepţie│
│sistemului │semnalizarea; │ │ │ │ │
│feroviar din │planificarea │ │ │ │ │
│România în │traficului; │ │ │ │ │
│spaţiul │gestionarea │ │ │ │ │
│feroviar │traseului │ │ │ │ │
│unic european, │trenurilor) │ │ │ │ │
│cu modificările│ │ │ │ │ │
│şi completările│ │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │Transportul de │ │ │ │ │
│ │mărfuri şi │ │Numărul de │ │a) 500 │
│ │materiale │ │beneficiari│Volumul de│mii tone│
│ │periculoase │E21│ai │mărfuri │/an b) 1│
│ │(exploatarea │ │serviciului│ │mil. TEU│
│ │materialului │ │furnizat │ │/an │
│ │rulant) │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│Întreprinderi │Transportul de │ │ │ │ │
│feroviare, │călători │ │ │ │ │
│astfel cum sunt│(exploatarea │ │ │ │ │
│definite la │materialului │ │ │ │ │
│art. 3 pct. 3 │rulant; │ │ │ │Fără │
│din Legea nr. │informarea şi │E22│ │ │excepţie│
│202/2016 │recepţia │ │ │ │ │
│privind │pasagerilor; │ │ │ │ │
│integrarea │gestionarea │ │ │ │ │
│sistemului │fluxurilor de │ │ │ │ │
│feroviar din │călători) │ │ │ │ │
│România în ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│spaţiul │Transportul de │ │ │ │ │
│feroviar │călători cu │ │ │ │Fără │
│unic european, │metroul, │E23│ │ │excepţie│
│cu modificările│tramvaiul, │ │ │ │ │
│şi completările│metroul uşor │ │ │ │ │
│ulterioare ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │Fără │
│ │infrastructurii│E24│ │ │excepţie│
│ │feroviare │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │
│ │materialului │ │ │ │Fără │
│ │rulant │E25│ │ │excepţie│
│ │(locomotive, │ │ │ │ │
│ │vagoane etc.) │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───┴───────────┴──────────┴────────┘


    Sector: transport
    Subsector: transport pe apă
    Cod sectorial/subsectorial: F

┌───────────────┬───────────────┬───┬───────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate (T) │esenţiale (SE) │CSE│sectoriale │metrici │de prag │
│ │ │ │(CS) │(I) │(P) │
├───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│Companii de │ │ │ │ │ │
│transport de │Transportul de │ │ │ │ │
│mărfuri şi │pasageri │ │ │ │ │
│pasageri pe ape│(informarea şi │ │ │ │ │
│interioare, │recepţia │ │ │ │ │
│maritime şi de │pasagerilor; │F11│ │ │Fără │
│coastă, astfel │îmbarcarea, │ │ │ │excepţie│
│cum sunt │debarcarea şi │ │ │ │ │
│definite pentru│gestionarea │ │ │ │ │
│transportul │fluxurilor de │ │ │ │ │
│maritim în │călători) │ │ │ │ │
│anexa I la │ │ │ │ │ │
│Regulamentul ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│(CE) nr. 725/ │ │ │ │ │ │
│2004 al │ │ │Numărul de │ │a) 500 │
│Parlamentului │Transportul de │ │beneficiari│Volumul de│mii tone│
│European şi al │mărfuri │F12│ai │mărfuri │/an b) 1│
│Consiliului din│ │ │serviciului│ │mil. TEU│
│31 martie 2004 │ │ │furnizat │ │/an │
│privind │ │ │ │ │ │
│consolidarea ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│securităţii │ │ │ │ │ │
│navelor şi a │Transportul de │ │ │ │ │
│instalaţiilor │mărfuri │ │ │ │ │
│portuare, fără │periculoase │ │ │ │ │
│a include │(rezervare; │ │ │ │Fără │
│navele │înregistrare şi│F13│ │ │excepţie│
│individuale │expediere │ │ │ │ │
│operate de │mărfuri; │ │ │ │ │
│companiile │planificarea │ │ │ │ │
│respective │rutelor) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│Organe de │Traficul naval │ │ │ │ │
│gestionare a │portuar │ │ │ │ │
│porturilor, │(pilotare; │ │ │ │ │
│astfel cum sunt│remorcare; │F21│ │ │Fără │
│definite la │ancorare; │ │ │ │excepţie│
│art. 3 din │realimentare; │ │ │ │ │
│Ordinul │salvare; │ │ │ │ │
│ministrului │depoluare) │ │ │ │ │
│transporturilor├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│nr. 290/2007 │Asigurarea │ │ │ │Fără │
│pentru │securităţii │F22│ │ │excepţie│
│introducerea │portuare │ │ │ │ │
│măsurilor de ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│întărire a │Administrarea │ │ │ │ │
│securităţii │şi exploatarea │F23│ │ │Fără │
│portuare, │infrastructurii│ │ │ │excepţie│
│inclusiv │portuare │ │ │ │ │
│instalaţiile ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│portuare ale │Servicii de │ │ │ │ │
│acestora, │marfă │ │Numărul de │ │a) 500 │
│astfel cum sunt│(încărcare; │ │beneficiari│ │mii tone│
│definite la │descărcare; │F24│ai │Volumul de│/ an sau│
│art. 2 pct. 11 │depozitare; │ │serviciului│mărfuri │b) 1 │
│din │pază şi │ │furnizat │ │mil. TEU│
│Regulamentul │gestionarea │ │ │ │/an │
│(CE) nr. 725/ │containerelor) │ │ │ │ │
│2004, şi ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│entităţile care│Intervenţie în │ │ │ │ │
│operează │cazuri de │ │ │ │ │
│lucrări şi │urgenţă │ │ │ │Fără │
│echipamente în │(incendiu; │F25│ │ │excepţie│
│cadrul │poluare; │ │ │ │ │
│porturilor │căutare şi │ │ │ │ │
│ │salvare) │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│Operatori de │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │
│trafic naval, │ │ │ │ │ │
│astfel cum sunt│ │ │ │ │ │
│definiţi la │ │ │ │ │ │
│art. 3 din │ │ │ │ │ │
│Hotărârea │ │ │ │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │ │
│nr. 1.016/2010 │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│stabilirea │Serviciul de │ │ │ │ │
│Sistemului de │management al │ │ │ │Fără │
│informare şi │traficului │F31│ │ │excepţie│
│monitorizare a │maritim şi/sau │ │ │ │ │
│traficului │fluvial │ │ │ │ │
│navelor │ │ │ │ │ │
│maritime care │ │ │ │ │ │
│intră/ies în/ │ │ │ │ │ │
│din apele │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │
│navigabile ale │ │ │ │ │ │
│României, cu │ │ │ │ │ │
│modificările şi│ │ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───┴───────────┴──────────┴────────┘


    Sector: transport
    Subsector: transport rutier
    Cod sectorial/subsectorial: G

┌─────────────┬────────────────┬───┬───────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate (T) │esenţiale (SE) │CSE│sectoriale │metrici │de prag │
│ │ │ │(CS) │(I) │(P) │
├─────────────┼────────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│Autorităţi │ │ │ │ │ │
│rutiere, │ │ │ │ │ │
│astfel cum │ │ │ │ │ │
│sunt definite│ │ │ │ │ │
│la art. 2 │Gestionarea │ │ │ │ │
│pct. 12 din │drumurilor │ │ │ │ │
│Regulamentul │naţionale │ │ │ │ │
│delegat (UE) │(întreţinere; │ │ │ │ │
│2015/962 al │semnalizare; │ │ │ │Fără │
│Comisiei din │gestionarea │G11│ │ │excepţie│
│18 decembrie │infrastructurii;│ │ │ │ │
│2014 de │controlul │ │ │ │ │
│completare │traficului şi │ │ │ │ │
│a Directivei │reglementare) │ │ │ │ │
│2010/40/UE │ │ │ │ │ │
│a │ │ │ │ │ │
│Parlamentului│ │ │ │ │ │
│European şi a│ │ │ │ │ │
│Consiliului │ │ │ │ │ │
│în ceea ce ├────────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│priveşte │ │ │ │ │ │
│prestarea la │ │ │ │ │ │
│nivelul UE a │ │ │ │ │ │
│unor servicii│ │ │ │ │ │
│de informare │Operarea şi │ │ │ │ │
│în timp real │gestionarea │ │ │ │Fără │
│cu privire la│infrastructurii │G12│ │ │excepţie│
│trafic, │rutiere │ │ │ │ │
│responsabile │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│controlul │ │ │ │ │ │
│gestionării │ │ │ │ │ │
│traficului │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│Operatori de │Controlul │ │ │ │Fără │
│sisteme de │traficului │G21│ │ │excepţie│
│transport │rutier │ │ │ │ │
│inteligente, ├────────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│astfel cum │Gestionarea │ │ │ │ │
│sunt definiţi│fluxului de │ │ │ │ │
│la art. 4 │pasageri/ │ │ │ │Fără │
│din Ordonanţa│călători │G22│ │ │excepţie│
│Guvernului │(inclusiv │ │ │ │ │
│nr. 7/2012 │informaţii │ │ │ │ │
│privind │despre aceştia) │ │ │ │ │
│implementarea├────────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│sistemelor de│Gestionarea │ │ │ │ │
│transport │serviciilor de │ │ │ │Fără │
│inteligente │transport │G23│ │ │excepţie│
│în domeniul │sanitar, asistat│ │ │ │ │
│transportului│/neasistat │ │ │ │ │
│rutier şi ├────────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│pentru │ │ │Criterii │Distanţa │ │
│realizarea │Gestionarea │ │specifice │totală │500 mii │
│interfeţelor │transportului de│G24│serviciului│efectuată │km/an │
│cu alte │mărfuri │ │furnizat │de flota │ │
│moduri de │ │ │ │auto │ │
│transport, ├────────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│aprobată prin│Gestionarea │ │ │ │ │
│Legea │transportului de│G25│ │ │Fără │
│nr. 221/2012 │mărfuri │ │ │ │excepţie│
│ │periculoase │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────────┴───┴───────────┴──────────┴────────┘


    Sector: Bancar
    Subsector: -
    Cod sectorial/subsectorial: H

┌──────────────┬─────────────┬───┬──────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate (T) │esenţiale │CSE│sectoriale│metrici │de prag │
│ │(SE) │ │(CS) │(I) │(P) │
├──────────────┼─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│Instituţii de │ │ │ │ │ │
│credit, astfel│Administrarea│ │ │ │ │
│cum sunt │conturilor, │ │ │ │ │
│definite la │inclusiv a │ │ │ │ │
│art. 4 pct. 1 │celor legate │ │ │ │ │
│din │de │ │ │ │ │
│Regulamentul │activitatea │H11│ │ │Fără │
│(UE) nr. 575/ │de atragere │ │ │ │excepţie│
│2013 al │de depozite │ │ │ │ │
│Parlamentului │şi de │ │ │ │ │
│European şi al│acordare de │ │ │ │ │
│Consiliului │credite │ │ │ │ │
│din 26 iunie │ │ │ │ │ │
│2013 privind │ │ │ │ │ │
│cerinţele ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│prudenţiale │ │ │ │ │ │
│pentru │Servicii de │ │ │ │Fără │
│instituţiile │plată │H12│ │ │excepţie│
│de credit şi │ │ │ │ │ │
│societăţile de│ │ │ │ │ │
│investiţii şi ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│de modificare │ │ │ │ │ │
│a │Servicii de │ │ │ │Fără │
│Regulamentului│investiţii │H13│ │ │excepţie│
│(UE) nr. 648/ │ │ │ │ │ │
│2012 │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────┴───┴──────────┴──────────┴────────┘


    Sector: infrastructuri ale pieţei financiare
    Subsector: -
    Cod sectorial/subsectorial: I

┌───────────────┬──────────────┬───┬──────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate (T) │esenţiale (SE)│CSE│sectoriale│metrici │de prag │
│ │ │ │(CS) │(I) │(P) │
├───────────────┼──────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│Operatori de │ │ │ │ │ │
│locuri de │ │ │ │ │ │
│tranzacţionare,│Exploatarea │ │ │ │ │
│astfel cum sunt│platformelor │ │ │ │ │
│definite la │de │ │ │ │ │
│art. 4 pct. 24 │tranzacţionare│I11│ │ │Fără │
│din Directiva │pentru │ │ │ │excepţie│
│2014/65/UE │instrumentele │ │ │ │ │
│a Parlamentului│financiare │ │ │ │ │
│European şi a │ │ │ │ │ │
│Consiliului din│ │ │ │ │ │
│15 mai 2014 │ │ │ │ │ │
│privind pieţele├──────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│instrumentelor │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
│şi de │Titluri valori│ │ │ │ │
│modificare │mobiliare │I12│ │ │Fără │
│a Directivei │emise │ │ │ │excepţie│
│2002/92/CE │ │ │ │ │ │
│şi a Directivei│ │ │ │ │ │
│2011/61/UE │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│Contrapartide │ │ │ │ │ │
│centrale, │ │ │ │ │ │
│astfel cum sunt│ │ │ │ │ │
│definite la │ │ │ │ │ │
│art. 2 pct. 1 │ │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │
│Regulamentul │ │ │ │ │ │
│(UE) nr. 648/ │ │ │ │ │ │
│2012 │Serviciul │ │ │ │ │
│al │central de │ │ │ │ │
│Parlamentului │compensare/ │ │ │ │ │
│European şi al │decontare │I21│ │ │Fără │
│Consiliului din│pentru │ │ │ │excepţie│
│4 iulie 2012 │tranzacţiile │ │ │ │ │
│privind │de pe piaţa │ │ │ │ │
│instrumentele │financiară │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │
│extrabursiere, │ │ │ │ │ │
│contrapărţile │ │ │ │ │ │
│centrale şi │ │ │ │ │ │
│registrele │ │ │ │ │ │
│centrale de │ │ │ │ │ │
│tranzacţii │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────────┴───┴──────────┴──────────┴────────┘


    Sector: sănătate
    Subsector: instituţii de asistenţă medicală (inclusiv spitale şi clinici private)
    Cod sectorial/subsectorial: J

┌─────────────────┬─────────────┬───┬──────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de entitate│Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│(T) │esenţiale │CSE│sectoriale│metrici │de prag │
│ │(SE) │ │(CS) │(I) │(P) │
├─────────────────┼─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │
│ │medicale de │ │ │ │ │
│ │prevenţie, │ │ │ │Fără │
│ │diagnostic, │J11│ │ │excepţie│
│ │tratament şi/│ │ │ │ │
│ │sau îngrijiri│ │ │ │ │
│ │de sănătate │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Depozitare şi│ │ │ │ │
│ │/sau │ │ │ │Fără │
│ │distribuire │J12│ │ │excepţie│
│ │de │ │ │ │ │
│ │medicamente │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Producţia de │J13│ │ │Fără │
│ │medicamente │ │ │ │excepţie│
│ ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Laboratoare │ │ │ │Fără │
│ │de analize şi│J14│ │ │excepţie│
│Furnizori de │diagnostic │ │ │ │ │
│servicii ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│medicale, astfel │Servicii de │ │ │ │ │
│cum │spitalizare │J15│ │ │Fără │
│sunt definiţi în │(inclusiv │ │ │ │excepţie│
│Hotărârea │ambulatoriu) │ │ │ │ │
│Guvernului ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│nr. 304/2014 │Servicii de │ │ │ │Fără │
│pentru aprobarea │primiri │J16│ │ │excepţie│
│Normelor │urgenţe │ │ │ │ │
│metodologice ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│privind asistenţa│Furnizare │ │ │ │ │
│medicală │dispozitive │ │ │ │Fără │
│transfrontalieră,│medicale cu │J17│ │ │excepţie│
│cu modificările │impact asupra│ │ │ │ │
│ulterioare │vieţii │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │
│ │publice de │ │ │ │ │
│ │acordare a │J18│ │ │Fără │
│ │asistenţei │ │ │ │excepţie│
│ │medicale de │ │ │ │ │
│ │urgenţă │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Administrarea│ │ │ │ │
│ │sistemului │ │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de │ │ │ │Fără │
│ │sănătate şi a│J19│ │ │excepţie│
│ │datelor │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │
│ │furnizorilor │ │ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │
│ │medicale │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────┴───┴──────────┴──────────┴────────┘


    Sector: furnizare şi distribuire de apă potabilă
    Subsector: -
    Cod sectorial/subsectorial: K

┌──────────────┬────────────┬───┬───────────┬───────────┬──────────┐
│Tipul de │Servicii │ │Criterii │Indicatori │Valori de │
│entitate (T) │esenţiale │CSE│sectoriale │metrici (I)│prag (P) │
│ │(SE) │ │(CS) │ │ │
├──────────────┼────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Furnizori şi │ │ │ │ │ │
│distribuitori │Managementul│ │Criterii │Volumul de │ │
│de apă │bazinului │K11│specifice │apă al │1 mil. mc/│
│destinată │hidrografic │ │serviciului│bazinului │an │
│consumului │ │ │furnizat │hidrografic│ │
│uman, astfel │ │ │ │ │ │
│cum sunt ├────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤
│definiţi la │ │ │ │ │ │
│art. 2 │Captarea │K12│ │ │Fără │
│din Legea │apei brute │ │ │ │excepţie │
│nr. 458/2002 │ │ │ │ │ │
│privind ├────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤
│calitatea apei│ │ │ │ │ │
│potabile, │Tratarea │K13│ │ │Fără │
│republicată, │apei brute │ │ │ │excepţie │
│cu │ │ │ │ │ │
│modificările ├────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤
│şi │ │ │ │ │ │
│completările │Transportul │ │Numărul de │ │ │
│ulterioare, │şi │ │beneficiari│Consumatori│ │
│excluzând │distribuţia │K14│ai │finali │5.000 │
│distribuitorii│apei │ │serviciului│ │ │
│pentru care │potabile │ │furnizat │ │ │
│distribuţia │ │ │ │ │ │
│de apă ├────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤
│destinată │ │ │ │ │ │
│consumului │Colectarea │ │ │ │Fără │
│uman │şi tratarea │K15│ │ │excepţie │
│reprezintă │apei uzate │ │ │ │ │
│doar │ │ │ │ │ │
│o parte din ├────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────┤
│activitatea │ │ │ │ │ │
│lor generală │Furnizarea │ │ │ │ │
│de distribuire│de apă │ │ │ │ │
│a altor │potabilă │ │ │ │ │
│produse de │îmbuteliată │ │Criterii │Volumul de │1 mil. │
│bază │(preluare, │K16│specifice │recipiente │recipiente│
│şi produse │îmbuteliere,│ │serviciului│îmbuteliate│/an │
│care nu sunt │logistică şi│ │furnizat │ │ │
│considerate │controlul │ │ │ │ │
│servicii │calităţii │ │ │ │ │
│esenţiale │apei) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───┴───────────┴───────────┴──────────┘


    Sector: infrastructură digitală
    Subsector: -
    Cod sectorial/subsectorial: L

┌────────┬────────────┬───┬──────────┬──────────┬────────┐
│Tipul de│Servicii │ │Criterii │Indicatori│Valori │
│entitate│esenţiale │CSE│sectoriale│metrici │de prag │
│(T) │(SE) │ │(CS) │(I) │(P) │
├────────┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Servicii de │ │ │ │ │
│ │colaborare │ │ │ │ │
│IXP │pentru │L11│ │ │Fără │
│ │schimbul de │ │ │ │excepţie│
│ │trafic │ │ │ │ │
│ │internet │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │ │
│ │rezolvări │L21│ │ │Fără │
│ │recursive │ │ │ │excepţie│
│ │server DNS │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│DNS │Operaţiuni │ │ │ │Fără │
│ │autorizare │L22│ │ │excepţie│
│ │server DNS │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │Fără │
│ │primare │L23│ │ │excepţie│
│ │server DNS │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Gestionare │ │ │ │ │
│ │registre │ │ │ │Fără │
│ │nume de │L31│ │ │excepţie│
│ │domenii │ │ │ │ │
│ │(.ro) │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Înregistrare│ │ │ │ │
│ │nume domenii│ │ │ │Fără │
│ │de nivel │L32│ │ │excepţie│
│ │superior │ │ │ │ │
│TLD │(TLD) │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Alocare nume│ │ │ │ │
│ │domenii de │ │ │ │Fără │
│ │nivel │L33│ │ │excepţie│
│ │superior │ │ │ │ │
│ │(.ro) │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Servicii de │ │ │ │Fără │
│ │găzduire TLD│L34│ │ │excepţie│
│ │(.ro) │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴───┴──────────┴──────────┴────────┘


    ART. 1
    (1) Valoarea de prag reprezintă o valoare minimă utilizată în procesul de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale [art. 6 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea NIS].
    (2) Valoarea de prag este un nivel minim de impact de la care intensitatea unui incident cibernetic afectează activităţile societale şi/sau economice, precum şi viaţa şi/sau siguranţa cetăţeanului.
    (3) Pentru fiecare serviciu esenţial identificat în Lista serviciilor esenţiale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea NIS, elaborată de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO în calitate de autoritate competentă la nivel naţional şi aprobată prin hotărâre a Guvernului, corespunde unul sau mai multe criterii sectoriale.
    (4) Criteriul sectorial reprezintă un criteriu/mod de identificare a unui parametru care odată afectat duce la afectarea furnizării serviciului esenţial.
    (5) Indicativul metric reprezintă un indicator de comparaţie corespunzător unui criteriu sectorial, căruia i se atribuite o valoare de prag unică şi care se utilizează în procesul de autoidentificare a operatorilor de servicii esenţiale.

    ART. 2
    (1) Valorile de prag corespunzătoare criteriilor sectoriale reprezintă valoarea minimă de la care are loc aplicarea Legii NIS, respectiv valoarea care odată atinsă duce la identificarea operatorului de servicii esenţiale. Valoarea de prag este utilizată în procesul de identificare şi înscriere a operatorilor de servicii esenţiale în Registrul operatorilor de servicii esenţiale.
    (2) Dacă pentru indicatorul metric corespunzător unui criteriu sectorial este identificată o valoare de prag „Fără excepţie“, atunci toţi operatorii economici care furnizează serviciul esenţial corespunzător sunt operatori de servicii esenţiale.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016