Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 963 din 5 noiembrie 2020  pentru aprobarea Listei serviciilor esenţiale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 963 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea Listei serviciilor esenţiale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1086 din 16 noiembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 lit. r) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Lista serviciilor esenţiale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Lista serviciilor esenţiale se comunică de către Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO Comisiei Europene.

    ART. 3
    Lista serviciilor esenţiale prevăzută la art. 1 este utilizată atât în timpul procesului de identificare a operatorilor de servicii esenţiale, cât şi în vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    p. Directorul general al Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate,
                    Mihail George Guranda
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 5 noiembrie 2020.
    Nr. 963.
    ANEXA 1

    LISTA SERVICIILOR ESENŢIALE

┌──────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┐
│Sector │Subsector │Tipul de entitate │Servicii │CSE│
│ │ │ │esenţiale │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Producerea │ │
│ │ │ │energiei │ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ │ │(indiferent de │ │
│ │ │ │tehnologia │ │
│ │ │ │utilizată) │A11│
│ │ │ │utilizând NIS cu │ │
│ │ │ │impact direct sau│ │
│ │ │ │indirect asupra │ │
│ │ │Operatori │disponibilităţii │ │
│ │ │economici din │serviciului │ │
│ │ │domeniul energiei │esenţial │ │
│ │ │electrice, astfel ├─────────────────┼───┤
│ │ │cum sunt definiţi │Furnizarea de │ │
│ │ │la art. 3 pct. 42 │energie electrică│ │
│ │ │din Legea energiei│către consumatori│ │
│ │ │electrice şi a │(vânzarea de │ │
│ │ │gazelor naturale │energie electrică│ │
│ │ │nr. 123/2012, cu │către │ │
│ │ │modificările şi │consumatorii │ │
│ │ │completările │finali, │A12│
│ │ │ulterioare │revânzarea de │ │
│ │ │ │energie electrică│ │
│ │ │ │către furnizori, │ │
│ │ │ │exploatarea │ │
│ │ │ │schimbului de │ │
│ │ │ │energie │ │
│ │ │ │electrică) │ │
│Energie │Electricitate│ ├─────────────────┼───┤
│ │ │ │Operarea pieţelor│ │
│ │ │ │centralizate de │A13│
│ │ │ │energie electrică│ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Transportul │ │
│ │ │ │energiei │ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ │ │(managementul │ │
│ │ │ │reţelei de │A21│
│ │ │ │transport, │ │
│ │ │ │măsurarea │ │
│ │ │Operatori de │energiei │ │
│ │ │transport şi de │electrice) │ │
│ │ │sistem, astfel cum├─────────────────┼───┤
│ │ │sunt definiţi la │Operarea │ │
│ │ │art. 3 pct. 40 din│sistemului │ │
│ │ │Legea nr. 123/ │electroenergetic │ │
│ │ │2012, cu │(funcţionarea în │ │
│ │ │modificările şi │siguranţă a │ │
│ │ │completările │sistemului │ │
│ │ │ulterioare │electroenergetic │A22│
│ │ │ │naţional, │ │
│ │ │ │echilibrarea │ │
│ │ │ │balanţei │ │
│ │ │ │producţie-consum,│ │
│ │ │ │gestionarea │ │
│ │ │ │interconexiunilor│ │
│ │ │ │de reţea) │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Distribuţia │ │
│ │ │ │energiei │ │
│ │ │Operatori de │electrice │ │
│ │ │distribuţie, │(managementul │ │
│ │ │astfel cum sunt │reţelei de │ │
│ │ │definiţi la art. 3│distribuţie, │ │
│ │ │pct. 39 din Legea │gestionarea │A31│
│ │ │nr. 123/2012, cu │conexiunilor de │ │
│ │ │modificările şi │consum, controlul│ │
│ │ │completările │contoarelor de │ │
│ │ │ulterioare │consum, măsurarea│ │
│ │ │ │energiei │ │
│ │ │ │electrice) │ │
│ ├─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Operarea │ │
│ │ │ │conductelor de │ │
│ │ │ │petrol │ │
│ │ │Operatori de │(gestionarea şi │ │
│ │ │conducte de │supravegherea │ │
│ │ │transport al │conductelor) │B11│
│ │ │petrolului │utilizând reţele │ │
│ │ │ │şi sisteme │ │
│ │ │ │informatice │ │
│ │ │ │operate direct │ │
│ │ │ │sau indirect │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Producţia de │ │
│ │ │ │petrol │ │
│ │ │ │(managementul │B21│
│ │ │ │instalaţiilor de │ │
│ │ │ │producţie) │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┤
│ │Petrol │ │Rafinarea şi │ │
│ │ │ │tratarea │ │
│ │ │ │petrolului │B22│
│ │ │Operatori ai │(managementul │ │
│ │ │instalaţiilor de │rafinăriilor) │ │
│ │ │producţie, de ├─────────────────┼───┤
│ │ │rafinare şi de │Depozitarea │ │
│ │ │tratare a │petrolului │ │
│ │ │petrolului, de │(managementul │B23│
│ │ │depozitare şi de │instalaţiilor de │ │
│ │ │transport │depozitare a │ │
│ │ │ │petrolului) │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┤
│ │ │ │Transportul │ │
│ │ │ │petrolului │ │
│ │ │ │(planificarea │ │
│ │ │ │transportului, │B24│
│ │ │ │operarea unei │ │
│ │ │ │flote de nave, │ │
│ │ │ │camioane) │ │
│ ├─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Producţia de gaze│ │
│ │ │ │naturale │ │
│ │ │Operatori │(indiferent de │ │
│ │ │economici din │tehnologia │ │
│ │ │sectorul gazelor │utilizată) │ │
│ │ │naturale, astfel │utilizând NIS cu │C11│
│ │ │cum sunt definiţi │impact direct sau│ │
│ │ │la art. 100 pct. │indirect asupra │ │
│ │ │67 din Legea nr. │disponibilităţii │ │
│ │ │123/2012, cu │serviciului │ │
│ │ │modificările şi │esenţial │ │
│ │ │completările ├─────────────────┼───┤
│ │ │ulterioare │Operarea pieţelor│ │
│ │ │ │centralizate de │C12│
│ │ │ │gaze naturale │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Transportul │ │
│ │ │ │gazelor │ │
│ │ │ │(managementul │ │
│ │ │ │reţelei de │ │
│ │ │ │transport; │ │
│ │ │ │exploatarea; │ │
│ │ │ │întreţinerea; │ │
│ │ │Operatori de │dezvoltarea │ │
│ │ │transport şi de │sistemului de │ │
│ │ │sistem, astfel cum│transport; │ │
│ │ │sunt definiţi la │interconectări cu│ │
│ │ │art. 100 pct. 65 │alte sisteme; │ │
│ │ │din Legea nr. 123/│asigurarea │C21│
│ │ │2012, cu │capacităţii pe │ │
│ │ │modificările şi │termen lung a │ │
│ │ │completările │sistemului; │ │
│ │ │ulterioare │asigurarea │ │
│ │ │ │serviciului de │ │
│ │ │ │aprovizionare cu │ │
│ │ │ │gaze naturale în │ │
│ │ │ │condiţii de │ │
│ │ │ │continuitate şi │ │
│ │ │ │siguranţă a │ │
│ │Gaze naturale│ │reţelei de │ │
│ │ │ │transport) │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │Operatori de │Distribuţia │ │
│ │ │distribuţie, │gazelor │ │
│ │ │astfel cum sunt │(managementul │ │
│ │ │definiţi la art. │reţelei de │ │
│ │ │100 pct. 63 din │distribuţie, │C31│
│ │ │Legea nr. 123/ │gestionarea │ │
│ │ │2012, cu │conexiunilor de │ │
│ │ │modificările şi │consum, controlul│ │
│ │ │completările │contoarelor de │ │
│ │ │ulterioare │consum) │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │Operatori de │ │ │
│ │ │înmagazinare, │ │ │
│ │ │astfel cum sunt │Depozitarea │ │
│ │ │definiţi la art. │gazelor │ │
│ │ │100 pct. 64 din │(managementul │C41│
│ │ │Legea nr. 123/ │instalaţiilor de │ │
│ │ │2012, cu │depozitare a │ │
│ │ │modificările şi │gazelor) │ │
│ │ │completările │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Lichefierea │ │
│ │ │ │gazelor │ │
│ │ │Operatori ai │(managementul │C51│
│ │ │terminalelor GNL, │instalaţiilor de │ │
│ │ │astfel cum sunt │lichefiere) │ │
│ │ │definiţi la art. ├─────────────────┼───┤
│ │ │100 pct. 60 din │Descărcarea şi │ │
│ │ │Legea nr. 123/ │regazificarea │ │
│ │ │2012, cu │gazelor │ │
│ │ │modificările şi │(managementul │ │
│ │ │completările │instalaţiilor de │C52│
│ │ │ulterioare │descărcare; │ │
│ │ │ │managementul │ │
│ │ │ │instalaţiilor de │ │
│ │ │ │regazificare) │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Furnizarea de │ │
│ │ │Furnizori persoane│gaze către │ │
│ │ │fizice sau │consumatori │ │
│ │ │juridice, astfel │(vânzarea de gaze│ │
│ │ │cum sunt definiţi │la consumatorii │ │
│ │ │la art. 100 pct. │finali, │C61│
│ │ │44 din Legea nr. │revânzarea de │ │
│ │ │123/2012, cu │gaze la │ │
│ │ │modificările şi │furnizori, │ │
│ │ │completările │funcţionarea │ │
│ │ │ulterioare │schimbului de │ │
│ │ │ │gaze) │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Rafinarea gazelor│ │
│ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │(managementul │C71│
│ │ │Operatori de │instalaţiilor de │ │
│ │ │instalaţie de │rafinare) │ │
│ │ │rafinare şi de ├─────────────────┼───┤
│ │ │tratare a gazelor │Tratarea gazelor │ │
│ │ │naturale │naturale │ │
│ │ │ │(managementul │C72│
│ │ │ │instalaţiilor de │ │
│ │ │ │tratare) │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │Operatori de │ │ │
│ │ │control al │ │ │
│ │ │gestionării │ │ │
│ │ │traficului care │ │ │
│ │ │prestează servicii│ │ │
│ │ │de control al │ │ │
│ │ │traficului aerian │Servicii de │ │
│ │ │(ATC), astfel cum │control al │ │
│ │ │sunt definite la │traficului │ │
│ │ │art. 2 pct. 1 din │aerian, │ │
│ │ │Regulamentul (CE) │comunicaţii │D11│
│ │ │nr. 549/2004 al │aeronautice, │ │
│ │ │Parlamentului │navigaţie şi │ │
│ │ │European şi al │supraveghere │ │
│ │ │Consiliului din 10│ │ │
│ │ │martie 2004 de │ │ │
│ │ │stabilire a │ │ │
│ │ │cadrului pentru │ │ │
│ │ │crearea cerului │ │ │
│ │ │unic european │ │ │
│ │ │(regulament-cadru)│ │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │Transportatori │ │ │
│ │ │aerieni, astfel │ │ │
│ │ │cum sunt definiţi │ │ │
│ │ │la art. 3 pct. 4 │Transportul de │ │
│ │ │din Regulamentul │călători │D21│
│ │ │(CE) nr. 300/2008 │ │ │
│ │ │al Parlamentului │ │ │
│ │ │European şi al │ │ │
│ │ │Consiliului din 11│ │ │
│ │ │martie 2008 ├─────────────────┼───┤
│ │ │privind norme │ │ │
│ │ │comune în domeniul│ │ │
│ │ │securităţii │ │ │
│ │ │aviaţiei civile şi│Transportul de │ │
│ │ │de abrogare a │marfă │D22│
│ │ │Regulamentului │ │ │
│ │ │(CE) nr. 2.320/ │ │ │
│ │ │2002 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │Organe de │ │ │
│ │ │administrare a │ │ │
│ │Transport │aeroportului, │ │ │
│Transport │aerian │astfel cum sunt │Administrarea │ │
│ │ │definite la art. 4│infrastructurii │D31│
│ │ │din Hotărârea │aeroportuare │ │
│ │ │Guvernului nr. 455│ │ │
│ │ │/2011 privind │ │ │
│ │ │tarifele de │ │ │
│ │ │aeroport, inclusiv│ │ │
│ │ │aeroporturile ├─────────────────┼───┤
│ │ │principale │ │ │
│ │ │enumerate în │ │ │
│ │ │secţiunea 2 din │ │ │
│ │ │anexa II la │ │ │
│ │ │Regulamentul (UE) │Procesare şi │ │
│ │ │nr. 1.315/2013 al │transport │ │
│ │ │Parlamentului │încărcătură │D32│
│ │ │European şi al │comercială │ │
│ │ │Consiliului din 11│aeronave │ │
│ │ │decembrie 2013 │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │orientările │ │ │
│ │ │Uniunii pentru │ │ │
│ │ │dezvoltarea ├─────────────────┼───┤
│ │ │reţelei │ │ │
│ │ │transeuropene de │ │ │
│ │ │transport şi de │ │ │
│ │ │abrogare a │ │ │
│ │ │Deciziei nr. 661/ │Exploatarea │ │
│ │ │2010/UE, precum şi│instalaţiilor de │ │
│ │ │entităţi care │siguranţă şi │D33│
│ │ │operează │securitate │ │
│ │ │instalaţii │aeroportuară │ │
│ │ │auxiliare în │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │aeroporturilor │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │Operatori │Întreţinere şi │ │
│ │ │mentenanţă │reparaţii │D41│
│ │ │aeronave │aeronave │ │
│ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───┤
│ │ │ │Raportarea │ │
│ │ │ │evenimentelor │ │
│ │ │Agenţi aeronautici│care pot │ │
│ │ │civili │reprezenta un │D51│
│ │ │ │risc semnificativ│ │
│ │ │ │pentru siguranţa │ │
│ │ │ │aviaţiei │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────────┴┬────────────────┼───┤
│ │ │Administratori de │Controlul şi │ │
│ │ │infrastructuri, │gestionarea │ │
│ │ │astfel cum sunt │traficului │ │
│ │ │definiţi la art. 3 │feroviar │ │
│ │ │pct. 3 din Legea │(supravegherea │ │
│ │ │nr. 202/2016 │şi reglementarea│ │
│ │ │privind integrarea │traficului; │E11│
│ │ │sistemului feroviar│semnalizarea; │ │
│ │ │din România în │planificarea │ │
│ │ │spaţiul feroviar │traficului; │ │
│ │ │unic european, cu │gestionarea │ │
│ │ │modificările şi │traseului │ │
│ │ │completările │trenurilor) │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Transportul de │ │
│ │ │ │mărfuri şi │ │
│ │ │ │materiale │ │
│ │ │ │periculoase │E21│
│ │ │ │(exploatarea │ │
│ │ │ │materialului │ │
│ │ │ │rulant) │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Transportul de │ │
│ │Transport │ │călători │ │
│ │feroviar │Întreprinderi │(exploatarea │ │
│ │ │feroviare, astfel │materialului │ │
│ │ │cum sunt definite │rulant; │ │
│ │ │la art. 3 pct. 3 │informarea şi │E22│
│ │ │din Legea nr. 202/ │recepţia │ │
│ │ │2016 privind │pasagerilor; │ │
│ │ │integrarea │gestionarea │ │
│ │ │sistemului feroviar│fluxurilor de │ │
│ │ │din România în │călători) │ │
│ │ │spaţiul feroviar ├────────────────┼───┤
│ │ │unic european, cu │Transportul de │ │
│ │ │modificările şi │călători cu │ │
│ │ │completările │metroul, │E23│
│ │ │ulterioare │tramvaiul, │ │
│ │ │ │metroul uşor │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Întreţinerea │ │
│ │ │ │infrastructurii │E24│
│ │ │ │feroviare │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Întreţinerea │ │
│ │ │ │materialului │ │
│ │ │ │rulant │E25│
│ │ │ │(locomotive, │ │
│ │ │ │vagoane etc.) │ │
│ ├─────────────┼───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │Companii de │Transportul de │ │
│ │ │transport de │pasageri │ │
│ │ │mărfuri şi pasageri│(informarea şi │ │
│ │ │pe ape interioare, │recepţia │ │
│ │ │maritime şi de │pasagerilor; │F11│
│ │ │coastă, astfel cum │îmbarcarea, │ │
│ │ │sunt definite │debarcarea şi │ │
│ │ │pentru transportul │gestionarea │ │
│ │ │maritim în anexa I │fluxurilor de │ │
│ │ │la Regulamentul │călători) │ │
│ │ │(CE) nr. 725/2004 ├────────────────┼───┤
│ │ │al Parlamentului │Transportul de │F12│
│ │ │European şi al │mărfuri │ │
│ │ │Consiliului din 31 ├────────────────┼───┤
│ │ │martie 2004 privind│Transportul de │ │
│ │ │consolidarea │mărfuri │ │
│ │ │securităţii navelor│periculoase │ │
│ │ │şi a instalaţiilor │(rezervare; │ │
│ │ │portuare, fără a │înregistrare şi │F13│
│ │ │include navele │expediere │ │
│ │ │individuale operate│mărfuri; │ │
│ │ │de companiile │planificarea │ │
│ │ │respective │rutelor) │ │
│ │ ├───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Traficul naval │ │
│ │ │ │portuar │ │
│ │ │ │(pilotare; │ │
│ │ │ │remorcare; │F21│
│ │ │Organe de │ancorare; │ │
│ │ │gestionare a │realimentare; │ │
│ │ │porturilor, astfel │salvare; │ │
│ │ │cum sunt definite │depoluare) │ │
│ │ │la art. 3 din ├────────────────┼───┤
│ │ │Ordinul ministrului│Asigurarea │ │
│ │ │transporturilor nr.│securităţii │F22│
│ │ │290/2007 pentru │portuare │ │
│ │ │introducerea ├────────────────┼───┤
│ │ │măsurilor de │Administrarea şi│ │
│ │Transport pe │întărire a │exploatarea │F23│
│ │apă │securităţii │infrastructurii │ │
│ │ │portuare, inclusiv │portuare │ │
│ │ │instalaţiile ├────────────────┼───┤
│ │ │portuare ale │Servicii de │ │
│ │ │acestora, astfel │marfă │ │
│ │ │cum sunt definite │(încărcare; │ │
│ │ │la art. 2 pct. 11 │descărcare; │F24│
│ │ │din Regulamentul │depozitare; pază│ │
│ │ │(CE) nr. 725/2004, │şi gestionarea │ │
│ │ │şi entităţile care │containerelor) │ │
│ │ │operează lucrări şi├────────────────┼───┤
│ │ │echipamente în │Intervenţie în │ │
│ │ │cadrul porturilor │cazuri de │ │
│ │ │ │urgenţă │F25│
│ │ │ │(incendiu; │ │
│ │ │ │poluare; căutare│ │
│ │ │ │şi salvare) │ │
│ │ ├───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │Operatori de │ │ │
│ │ │servicii de trafic │ │ │
│ │ │naval, astfel cum │ │ │
│ │ │sunt definiţi la │ │ │
│ │ │art. 3 din │ │ │
│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │1.016/2010 pentru │ │ │
│ │ │stabilirea │Serviciul de │ │
│ │ │Sistemului de │management al │ │
│ │ │informare şi │traficului │F31│
│ │ │monitorizare a │maritim şi/sau │ │
│ │ │traficului navelor │fluvial │ │
│ │ │maritime care intră│ │ │
│ │ │/ies în/din apele │ │ │
│ │ │naţionale │ │ │
│ │ │navigabile ale │ │ │
│ │ │României, cu │ │ │
│ │ │modificările şi │ │ │
│ │ │completările │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │Autorităţi rutiere,│ │ │
│ │ │astfel cum sunt │ │ │
│ │ │definite la art. 2 │Gestionarea │ │
│ │ │pct. 12 din │drumurilor │ │
│ │ │Regulamentul │naţionale │ │
│ │ │delegat (UE) 2015/ │(întreţinere; │ │
│ │ │962 al Comisiei din│semnalizare; │ │
│ │ │18 decembrie 2014 │gestionarea │G11│
│ │ │de completare a │infrastructurii;│ │
│ │ │Directivei 2010/40/│controlul │ │
│ │ │UE a Parlamentului │traficului şi │ │
│ │ │European şi a │reglementare) │ │
│ │ │Consiliului în ceea│ │ │
│ │ │ce priveşte │ │ │
│ │ │prestarea la │ │ │
│ │ │nivelul UE a unor ├────────────────┼───┤
│ │ │servicii de │ │ │
│ │ │informare în timp │ │ │
│ │ │real cu privire la │Operarea şi │ │
│ │ │trafic, │gestionarea │ │
│ │ │responsabile pentru│infrastructurii │G12│
│ │ │controlul │rutiere │ │
│ │ │gestionării │ │ │
│ │ │traficului │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Transport ├───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │rutier │ │Controlul │ │
│ │ │ │traficului │G21│
│ │ │Operatori de │rutier │ │
│ │ │sisteme de ├────────────────┼───┤
│ │ │transport │Gestionarea │ │
│ │ │inteligente, astfel│fluxului de │ │
│ │ │cum sunt definiţi │pasageri/ │ │
│ │ │la art. 4 din │călători │G22│
│ │ │Ordonanţa │(inclusiv │ │
│ │ │Guvernului nr. 7/ │informaţii │ │
│ │ │2012 privind │despre aceştia) │ │
│ │ │implementarea ├────────────────┼───┤
│ │ │sistemelor de │Gestionarea │ │
│ │ │transport │serviciilor de │ │
│ │ │inteligente în │transport │G23│
│ │ │domeniul │sanitar, asistat│ │
│ │ │transportului │/neasistat │ │
│ │ │rutier şi pentru ├────────────────┼───┤
│ │ │realizarea │Gestionarea │ │
│ │ │interfeţelor cu │transportului de│G24│
│ │ │alte moduri de │mărfuri │ │
│ │ │transport, aprobată├────────────────┼───┤
│ │ │prin Legea nr. 221/│Gestionarea │ │
│ │ │2012 │transportului de│G25│
│ │ │ │mărfuri │ │
│ │ │ │periculoase │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │Instituţii de │Administrarea │ │
│ │ │credit, astfel cum │conturilor, │ │
│ │ │sunt definite la │inclusiv a celor│ │
│ │ │art. 4 pct. 1 din │legate de │ │
│ │ │Regulamentul (UE) │activitatea de │H11│
│ │ │nr. 575/2013 al │atragere de │ │
│ │ │Parlamentului │depozite şi de │ │
│ │ │European şi al │acordare de │ │
│Sectorul │ │Consiliului din 26 │credite │ │
│bancar │ │iunie 2013 privind │ │ │
│ │ │cerinţele ├────────────────┼───┤
│ │ │prudenţiale pentru │ │ │
│ │ │instituţiile de │Servicii de │H12│
│ │ │credit şi │plată │ │
│ │ │societăţile de │ │ │
│ │ │investiţii şi de ├────────────────┼───┤
│ │ │modificare a │ │ │
│ │ │Regulamentului (UE)│Servicii de │H13│
│ │ │nr. 648/2012 │investiţii │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │Operatori de locuri│ │ │
│ │ │de tranzacţionare, │ │ │
│ │ │astfel cum sunt │Exploatarea │ │
│ │ │definite la art. 4 │platformelor de │ │
│ │ │pct. 24 din │tranzacţionare │I11│
│ │ │Directiva 2014/65/ │pentru │ │
│ │ │UE a Parlamentului │instrumentele │ │
│ │ │European şi a │financiare │ │
│ │ │Consiliului din 15 │ │ │
│ │ │mai 2014 privind │ │ │
│ │ │pieţele ├────────────────┼───┤
│ │ │instrumentelor │ │ │
│ │ │financiare şi de │ │ │
│ │ │modificare a │Titluri valori │I12│
│ │ │Directivei 2002/92/│mobiliare emise │ │
│ │ │CE şi a Directivei │ │ │
│Infrastructuri│ │2011/61/UE │ │ │
│ale pieţei │ ├───────────────────┼────────────────┼───┤
│financiare │ │Contrapartide │ │ │
│ │ │centrale, astfel │ │ │
│ │ │cum sunt definite │ │ │
│ │ │la art. 2 pct. 1 │ │ │
│ │ │din Regulamentul │ │ │
│ │ │(UE) nr. 648/2012 │Serviciul │ │
│ │ │al Parlamentului │central de │ │
│ │ │European şi al │compensare/ │ │
│ │ │Consiliului din 4 │decontare pentru│I21│
│ │ │iulie 2012 privind │tranzacţiile de │ │
│ │ │instrumentele │pe piaţa │ │
│ │ │financiare derivate│financiară │ │
│ │ │extrabursiere, │ │ │
│ │ │contrapărţile │ │ │
│ │ │centrale şi │ │ │
│ │ │registrele centrale│ │ │
│ │ │de tranzacţii │ │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Servicii │ │
│ │ │ │medicale de │ │
│ │ │ │prevenţie, │ │
│ │ │ │diagnostic, │J11│
│ │ │ │tratament şi/sau│ │
│ │ │ │îngrijiri de │ │
│ │ │ │sănătate │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Depozitare şi/ │ │
│ │ │ │sau distribuire │J12│
│ │ │ │de medicamente │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Producţia de │J13│
│ │ │ │medicamente │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Laboratoare de │ │
│ │ │ │analize şi │J14│
│ │ │ │diagnostic │ │
│ │ │Furnizori de ├────────────────┼───┤
│ │ │servicii medicale, │Servicii de │ │
│ │ │astfel cum sunt │spitalizare │J15│
│ │Instituţii de│definiţi în │(inclusiv │ │
│ │asistenţă │Hotărârea │ambulatoriu) │ │
│ │medicală │Guvernului nr. 304/├────────────────┼───┤
│Sectorul │(inclusiv │2014 pentru │Servicii de │J16│
│sănătăţii │spitale şi │aprobarea Normelor │primiri urgenţe │ │
│ │clinici │metodologice ├────────────────┼───┤
│ │private) │privind asistenţa │Furnizare de │ │
│ │ │medicală │dispozitive │ │
│ │ │transfrontalieră, │medicale cu │J17│
│ │ │cu modificările │impact asupra │ │
│ │ │ulterioare │vieţii │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Servicii publice│ │
│ │ │ │de acordare de │ │
│ │ │ │asistenţă │J18│
│ │ │ │medicală de │ │
│ │ │ │urgenţă │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Administrarea │ │
│ │ │ │sistemului │ │
│ │ │ │naţional de │ │
│ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │sociale de │ │
│ │ │ │sănătate şi a │J19│
│ │ │ │datelor │ │
│ │ │ │specifice │ │
│ │ │ │furnizorilor de │ │
│ │ │ │servicii │ │
│ │ │ │medicale │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Managementul │ │
│ │ │Furnizori şi │bazinului │K11│
│ │ │distribuitori de │hidrografic │ │
│ │ │apă destinată │ │ │
│ │ │consumului uman, ├────────────────┼───┤
│ │ │astfel cum sunt │Captarea apei │ │
│ │ │definiţi la art. 2 │brute │K12│
│ │ │din Legea nr. 458/ │ │ │
│ │ │2002 privind ├────────────────┼───┤
│ │ │calitatea apei │Tratarea apei │ │
│ │ │potabile, │brute │K13│
│ │ │republicată, cu │ │ │
│ │ │modificările şi ├────────────────┼───┤
│ │ │completările │Transportul şi │ │
│Furnizarea şi │ │ulterioare, │distribuţia apei│K14│
│distribuirea │ │excluzând │potabile │ │
│de apă │ │distribuitorii │ │ │
│potabilă │ │pentru care ├────────────────┼───┤
│ │ │distribuţia de apă │Colectarea şi │ │
│ │ │destinată │tratarea apei │K15│
│ │ │consumului uman │uzate │ │
│ │ │reprezintă doar o │ │ │
│ │ │parte din ├────────────────┼───┤
│ │ │activitatea lor │Furnizarea de │ │
│ │ │generală de │apă potabilă │ │
│ │ │distribuire a altor│îmbuteliată │ │
│ │ │produse de bază şi │(preluare, │ │
│ │ │produse care nu │îmbuteliere, │K16│
│ │ │sunt considerate │logistică şi │ │
│ │ │servicii esenţiale │controlul │ │
│ │ │ │calităţii apei) │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Servicii de │ │
│ │ │ │colaborare │ │
│ │ │IXP │pentru schimbul │L11│
│ │ │ │de trafic │ │
│ │ │ │internet │ │
│ │ ├───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Operaţiuni │ │
│ │ │ │rezolvări │L21│
│ │ │ │recursive server│ │
│ │ │ │DNS │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │DNS │Operaţiuni │ │
│ │ │ │autorizare │L22│
│ │ │ │server DNS │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Operaţiuni │ │
│Infrastructură│ │ │primare server │L23│
│digitală │ │ │DNS │ │
│ │ ├───────────────────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │Gestionare │ │
│ │ │ │registre nume de│L31│
│ │ │ │domenii (.ro) │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Înregistrare │ │
│ │ │ │nume domenii de │L32│
│ │ │ │nivel superior │ │
│ │ │TLD │(TLD) │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Alocare nume │ │
│ │ │ │domenii de nivel│L33│
│ │ │ │superior (.ro) │ │
│ │ │ ├────────────────┼───┤
│ │ │ │Servicii de │ │
│ │ │ │găzduire TLD │L34│
│ │ │ │(.ro) │ │
└──────────────┴─────────────┴───────────────────┴────────────────┴───┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016