Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 962 din 5 noiembrie 2020  privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri imobile şi mobile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 962 din 5 noiembrie 2020 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri imobile şi mobile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1121 din 23 noiembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1), art. 296 alin. (1) şi (7), art. 299 şi 362 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Regiei Autonome „Rasirom“, cu destinaţia de sediu.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Rasirom“ în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, cu destinaţia de atelier de reparaţii tehnice.
    (2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut la alin. (1) şi declararea bunului ca fiind de interes public naţional.

    ART. 3
    Se aprobă transmiterea unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Regiei Autonome „Rasirom“ în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău.

    ART. 4
    Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1-3 se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, Serviciul Român de Informaţii şi Regia Autonomă „Rasirom“ îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, urmând ca Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, să opereze modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                    Eduard Hellvig
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 5 noiembrie 2020.
    Nr. 962.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în domeniul privat al statului care se transmite din
    administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Regiei Autonome „Rasirom“

┌──────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┐
│Locul unde│Persoana │Persoana │ │ │
│este │juridică de │juridică la │Caracteristicile│ │
│situat │la care se │care se │tehnice ale │Valoarea de │
│imobilul │transmite │transmite │imobilului │inventar │
│care se │imobilul │imobilul │ │ │
│transmite │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Imobil compus │ │
│ │ │ │din teren cu │ │
│ │ │ │suprafaţa de │ │
│ │ │ │3.014 mp şi două│12.545.907,05 │
│ │ │ │construcţii: │lei, din care │
│ │ │ │- corp C1, cu │8.911.150,75 │
│ │ │ │regimul de │lei │
│ │ │Statul român,│înălţime │reprezentând │
│Municipiul│Statul român,│în │S_parţial+P+1E, │valoarea │
│Bucureşti,│din │administrarea│având Sc = 496 │terenului, │
│strada │administrarea│Regiei │mp şi Sd = 1.112│3.497.052 lei │
│Pinul Alb │Serviciului │Autonome │mp; │reprezentând │
│nr. 3, │Român de │„Rasirom“ │- corp C2, cu │valoarea │
│sectorul 2│Informaţii │(CUI │regimul de │construcţiilor│
│ │(CUI 4204291)│RO7061781) │înălţime P, │şi 137.704,30 │
│ │ │ │având Sc = 101 │lei │
│ │ │ │mp şi Sd = 101 │reprezentând │
│ │ │ │mp │valoarea │
│ │ │ │Înscris în CF │amenajărilor │
│ │ │ │nr. 203025 │la teren │
│ │ │ │Bucureşti, │ │
│ │ │ │sectorul 2, nr. │ │
│ │ │ │cadastral 203025│ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea
    Regiei Autonome „Rasirom“ în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

┌──────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┐
│Locul unde│Persoana │Persoana │ │ │ │
│este │juridică de │juridică la │Nr. MFP şi │Caracteristicile│ │
│situat │la care se │care se │codul de │tehnice ale │Valoarea de │
│imobilul │transmite │transmite │clasificaţie│imobilului │inventar │
│care se │imobilul │imobilul │ │ │ │
│transmite │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │Statul român,│ │ │939.230 lei, │
│ │Statul român,│în │ │ │din care │
│ │din │administrarea│ │ │483.195 lei │
│Judeţul │administrarea│Ministerului │Se va │Construcţii şi │reprezentând │
│Buzău, │Regiei │Afacerilor │atribui │teren* CF nr. │valoarea │
│municipiul│Autonome │Interne - │ulterior de │31348 Râmnicu │terenului şi │
│Râmnicu │„Rasirom“ │Inspectoratul│către MFP/ │Sărat, nr. │456.035 lei │
│Sărat │(CUI │pentru │8.19.01. │cadastral 31348 │reprezentând │
│ │RO7061781) │Situaţii de │ │ │valoarea │
│ │ │Urgenţă Buzău│ │ │construcţiilor│
│ │ │(CUI 4234012)│ │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┘

    * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor mobile aflate în domeniul privat al statului care se transmit
    din administrarea Regiei Autonome „Rasirom“ în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

┌────┬────────────────┬────────────┬────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Persoana │Persoana │
│Nr. │Denumire mijloc │Cod de │ │ │P.U. │Valoare de│juridică │juridică la │
│crt.│fix/material │clasificare │U.M.│Cantitate│- lei - │inventar │de la │care se │
│ │ │ │ │ │ │- lei - │care se │transmite │
│ │ │ │ │ │ │ │transmite│ │
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MIJLOACE FIXE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│1 │COMPRESOR COMBI │2.1.16.4.2. │buc.│1 │14.880,45 │14.880,45 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ROBOT PORNIRE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│2 │EINHELL-WLFN.300│2.1.22.2. │buc.│1 │3.500,52 │3.500,52 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DISPOZITIV │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│3 │REGLAT FARURI │2.1.22.2. │buc.│1 │3.301,20 │3.301,20 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DISPOZITIV │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│4 │MONTAT-DEMONTAT │2.1.22.8. │buc.│1 │2.178,12 │2.178,12 │RASIROM │pentru │
│ │ANVELOPE │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │CAL DE TRAS │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│5 │CAROSERII │2.1.5.1. │buc.│1 │2.922,16 │2.922,16 │RASIROM │pentru │
│ │WERTHER W116 │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │CONVERTIZOR │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│6 │PENTRU SUDURĂ │2.1.5.5. │buc.│1 │6.367,91 │6.367,91 │RASIROM │pentru │
│ │EL-350A │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│7 │CABINĂ VOPSIT │2.1.6.1.2.a.│buc.│1 │107.896,47│107.896,47│RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │APARAT VERIFICAT│ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│8 │AC │2.2.1.1.3. │buc.│1 │8.737,26 │8.737,26 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │APARAT PENTRU │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │REGLAREA │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│9 │GEOMETRIEI │2.2.1.2. │buc.│1 │18.994,07 │18.994,07 │RASIROM │pentru │
│ │DIRECŢIEI │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ANALIZATOR CU │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│10 │GAZE PROTECH │2.2.1.2. │buc.│1 │7.305,40 │7.305,40 │RASIROM │pentru │
│ │FLUX 5000 │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │OPACIMETRU │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│11 │MOTOARE DIESEL │2.2.1.2. │buc.│1 │7.305,40 │7.305,40 │RASIROM │pentru │
│ │TEN EDA │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STAND │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │COMPUTERIZAT │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│12 │TESTARE SISTEM │2.2.1.2. │buc.│1 │18.994,07 │18.994,07 │RASIROM │pentru │
│ │FRÂNE │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │TRADUCTOR │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│13 │UNIVERSAL DE │2.2.1.2. │buc.│1 │1.899,40 │1.899,40 │RASIROM │pentru │
│ │TURAŢIE MGT 300 │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │STAND REDRESAT │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│14 │CAROSERII │2.2.1.2. │buc.│1 │109.800,44│109.800,44│RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │SISTEM │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│15 │SUPRAVEGHERE │2.2.10. │buc.│1 │21.762,91 │21.762,91 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │SISTEM DE CALCUL│ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│16 │PC OFFICE │2.2.9. │buc.│1 │2.959,00 │2.959,00 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │SISTEM SENORG P4│ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│17 │3 GHZ │2.2.9. │buc.│1 │3.004,42 │3.004,42 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │AUTOTURISM │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│18 │RENAULT SYMBOL │2.3.2.2.1. │buc.│1 │29.968,82 │29.968,82 │RASIROM │pentru │
│ │FIDJI 1.5DC165LP│ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │REMORCĂ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│19 │PLATFORMĂ │2.3.2.2.6. │buc.│1 │7.970,59 │7.970,59 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │MACARA │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│20 │HIDRAULICĂ │2.3.6.1. │buc.│1 │1.560,67 │1.560,67 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│21 │ELEVATOR DUAL │2.3.6.5. │buc.│1 │3.630,20 │3.630,20 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│22 │ELEVATOR DUAL │2.3.6.5. │buc.│1 │3.630,20 │3.630,20 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│23 │ELEVATOR DUAL │2.3.6.5. │buc.│1 │3.630,20 │3.630,20 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│24 │ELEVATOR DUAL │2.3.6.5. │buc.│1 │3.630,20 │3.630,20 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ELEVATOR 2 │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│25 │COLOANE 3.5 │2.3.6.5. │buc.│1 │19.337,40 │19.337,40 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ELEVATOR │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│26 │23299100 DIVERSI│2.3.6.5. │buc.│1 │2.329,91 │2.329,91 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TOTAL MIJLOACE │ │ │ │ │417.497,39│ │ │
│ │FIXE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │OBIECTE DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INVENTAR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DISPOZITIV │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│1 │DEMONTAT SUPAPE │ │buc.│1 │68,91 │68,91 │RASIROM │pentru │
│ │YT │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ARTICULAŢIE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│2 │CARDANICĂ │ │buc.│1 │17,81 │17,81 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │CHEIE BIELETE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│3 │DIRECŢIE 33-41 │ │buc.│1 │255,83 │255,83 │RASIROM │pentru │
│ │mm │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │CLEŞTE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│4 │DEZIZOLARE │ │buc.│1 │114,43 │114,43 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DISPOZITIV │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │CENTRARE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│5 │AMBREIAJ │ │buc.│1 │61,37 │61,37 │RASIROM │pentru │
│ │UNIVERSAL │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │INJECTOR CU │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│6 │PISTON │ │buc.│1 │263,86 │263,86 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│7 │MICROMETRU │ │buc.│1 │108,05 │108,05 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│8 │MICROMETRU 25-50│ │buc.│1 │116,05 │116,05 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│9 │MICROMETRU 50-75│ │buc.│1 │128,63 │128,63 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │PRESĂ PIVOŢI 4 │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│10 │DIMENSIUNI 24/30│ │buc.│1 │214,27 │214,27 │RASIROM │pentru │
│ │/40/45 │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│11 │REFRACTOMETRU │ │buc.│1 │304,69 │304,69 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │SET INELARE PT. │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│12 │SONDĂ LAMBDA ŞI │ │buc.│1 │111,76 │111,76 │RASIROM │pentru │
│ │INJ. │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CASĂ DE MARCAT │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DATECS DP 25 + │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│13 │REGISTRU+CARTE │ │buc.│1 │10.146,89 │1.046,89 │RASIROM │pentru │
│ │INTERVENŢIE │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │BUTELIE OXIGEN │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│14 │TEHNIC │ │buc.│5 │11,01 │55,05 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │BIROU CU DULAP │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│15 │ŞI SERTAR │ │buc.│1 │899,00 │899,00 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│16 │DULAP CU 3 UŞI │ │buc.│2 │440,20 │880,40 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DULAP MARE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│17 │RAFTURI │ │buc.│2 │920,08 │1.840,16 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │BUTELIE OXIGEN │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│18 │TEHNIC │ │buc.│7 │2,06 │14,42 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │PRESĂ HIDRAULICĂ│ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│19 │10T │ │buc.│1 │626,86 │626,86 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │SIP ST 546 - │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│20 │FĂRĂ CONECTARE │ │buc.│1 │274,19 │274,19 │RASIROM │pentru │
│ │NESPECIFICAT │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ŞUBLER 2000 CU │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│21 │REGLAJ FIN │ │buc.│1 │126,60 │126,60 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │BUTELIE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│22 │REÎNCĂRCABILĂ │ │buc.│1 │115,16 │115,16 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CASĂ DE MARCAT │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DATECS MP 55 CU │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│23 │INTERFAŢĂ SERIA │ │buc.│1 │1.094,36 │1.094,36 │RASIROM │pentru │
│ │- 1215 │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ŞUBLER 300 MM │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│24 │REGLAJ FIN + │ │buc.│1 │154,50 │154,50 │RASIROM │pentru │
│ │ADÂNCIMI │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │VITRINĂ MAGAZIN │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│25 │CU GEAMURI │ │buc.│4 │399,00 │1.596,00 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │VITRINĂ MAGAZIN │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│26 │CU GEAMURI │ │buc.│1 │400,00 │400,00 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│27 │STOT CURĂŢITOR │ │buc.│1 │725,80 │725,80 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │TRUSĂ SCULE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│28 │MATIZ │ │buc.│1 │9.888,95 │9.888,95 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │TRUSĂ SCULE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│29 │NUBIRA │ │buc.│1 │2.170,46 │2.170,46 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│30 │CIOCAN EXTRACTOR│ │buc.│1 │250,14 │250,14 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │FIERĂSTRĂU │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│31 │PNEUMATIC │ │buc.│1 │307,26 │307,26 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│32 │BUTELIE ARAGAZ │ │buc.│1 │12,06 │12,06 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │COMPLET UNELTE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│33 │PSI │ │buc.│2 │20,69 │41,38 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DULAP METALIC 1 │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│34 │CORP │ │buc.│3 │33,13 │99,39 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DULAP METALIC 3 │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│35 │COMPARTIMENTE │ │buc.│5 │38,23 │191,15 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DULAP METALIC │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│36 │SCULE │ │buc.│1 │5,49 │5,49 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │DULAP METALIC │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│37 │UŞI GLISANTE │ │buc.│1 │17,92 │17,92 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│38 │FREZĂ TIP FUS 25│ │buc.│1 │28,79 │28,79 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │FURTUN PSI TIP C│ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│39 │ML │ │buc.│160 │1,77 │283,20 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│40 │PANOU PSI TIP I │ │buc.│2 │79,61 │159,22 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │RACORD REFULARE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│41 │TIP C PSI │ │buc.│16 │1,60 │25,60 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│42 │STRUNG SN 400 │ │buc.│1 │360,00 │360,00 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ŢEAVĂ REFULARE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│43 │TIP C │ │buc.│3 │1,28 │3,84 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ŢEAVĂ REFULARE │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│44 │TIP C │ │buc.│5 │1,09 │5,45 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│45 │BUTELIE FREON │ │buc.│1 │207,10 │207,10 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │BUTELIE OXIGEN │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│46 │TEHNIC │ │buc.│4 │13,76 │55,04 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │MAŞINĂ DE GĂURIT│ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│47 │BANC │ │buc.│1 │61,18 │61,18 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │TRANSPALETĂ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│48 │HIDRAULICĂ │ │buc.│1 │12,52 │12,52 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │STAND VOPSIT │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│49 │CAPOTE │ │buc.│1 │796,69 │796,69 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │CABINĂ VOPSIT CU│ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│50 │USCARE ELECTRICĂ│ │buc.│1 │163,75 │163,75 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │M.A.I. - │
│ │MAŞINĂ ORBITALĂ │ │ │ │ │ │R.A. │Inspectoratul│
│51 │DE ŞLEFUIT │ │buc.│1 │1.624,50 │1.624,50 │RASIROM │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Urgenţă Buzău│
├────┼────────────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TOTAL MATERIALE │ │ │ │ │28.386,13 │ │ │
├────┴────────────────┴────────────┴────┴─────────┴──────────┼──────────┴─────────┴─────────────┤
│TOTAL VALOARE │445.883,52 │
│MIJLOACE FIXE + MATERIALE │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016