Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE  nr. 950 din 5 noiembrie 2020  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 950 din 5 noiembrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 44+000-46+000; 55+500-56+500; 59+000-60+000; 65+500-70+750, de pe raza localităţilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu-Gară, Lupşanu şi Dor Mărunt, judeţul Călăraşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1059 din 11 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Decizia inspectorului-şef al Gărzii Forestiere Bucureşti nr. 110/2016 prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Perdele forestiere de protecţie autostrăzi şi drumuri naţionale“, anexa nr. 1 - Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 44+000-46+000; 55+500-56+500; 59+000-60+000; 65+500-70+750,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 44+000-46+000; 55+500-56+500; 59+000-60+000; 65+500-70+750, de pe raza localităţilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu-Gară, Lupşanu şi Dor Mărunt, judeţul Călăraşi“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice, prevăzute în anexa nr. 1*), determinate conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 44+000-46+000; 55+500-56+500; 59+000-60+000; 65+500-70+750, de pe raza localităţilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu-Gară, Lupşanu şi Dor Mărunt, judeţul Călăraşi“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu-Gară, Lupşanu şi Dor Mărunt din judeţul Călăraşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu-Gară, Lupşanu şi Dor Mărunt din judeţul Călăraşi, în cuantum de 284.187 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora, de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 5 noiembrie 2020.
    Nr. 950.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate
    pe raza localităţilor Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu-Gară, Lupşanu
    şi Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi
    sumele individuale aferente despăgubirilor

┌──────────────────────────────────────┐
│Categorie de folosinţă: │
├──────────────────────────────────────┤
│A - Arabil │
├──────────────────────────────────────┤
│N - Neproductiv │
└──────────────────────────────────────┘

    Obiectivul de investiţii: „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice 44+600-46+000; 55+500-56+500; 59+000-60+000; 65+500-70+750“

┌────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Număr │ │ │ │Valoarea justă│
│ │ │ │Numele şi │ │ │parcelă │ │ │Suprafaţă │a │
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Categoria │Nr. cadastral/│în │Tarla/ │Poziţia │de │despăgubirilor│
│crt.│Judeţul │administrativ-teritorială│proprietarului│de │Nr. carte │planul │Parcelă│faţă de │expropriat│terenului, │
│ │ │ │/deţinătorului│folosinţă │funciară │de │ │localitate│(mp) │conform Legii │
│ │ │ │terenului │ │ │situaţie│ │ │ │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 44+587-44+879, UAT Săruleşti, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │NEIDENTIFICAT │N - │ │ │ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │(COMUNA │neproductiv│- │1 │T 5/3/1│extravilan│8.205 │4.753,35 lei │
│ │ │ │SĂRULEŞTI) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │MARCU NICULAE │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │MARCU │A - arabil │20760 │2 │P 28/1 │extravilan│735 │851,61 lei │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │8.940 │5.604,96 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 45+167 - 46+000, UAT Săruleşti, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │ANTON NICULAE │A - arabil │20750 │1 │T 5/3, │extravilan│2.197 │2.545,55 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 25/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │CIOBOATA │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │PETRUTA │A - arabil │22820 │2 │P 22 │extravilan│601 │696,35 lei │
│ │ │ │GIORGIANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │NICOLAU MARIAN│A - arabil │464 │3 │T 5/3, │extravilan│516 │597,86 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 23 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. EREN 91 │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│4 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │TRADE IMPEX - │A - arabil │20217 │4 │P 22 │extravilan│1.027 │1.189,93 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DISPOZIŢIA │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│5 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │COMISIEI │A - arabil │- │5 │P21/1 │extravilan│119 │137,88 lei │
│ │ │ │LOCALE DE FOND│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FUNCIAR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │LACHE ION │A - arabil │324 │6 │T 5/3, │extravilan│379 │439,13 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 21 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GHIOCA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│7 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │BOGDAN │A - arabil │20235 │7 │P 19 │extravilan│1.429 │1.655,71 lei │
│ │ │ │GHIOCA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │TROANCA │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │VALENTIN │A - arabil │20753 │8 │T 5/3, │extravilan│1.480 │1.714,80 lei │
│ │ │ │TROANCA │ │ │ │P 18 │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │TROANCA │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │VALENTIN │A - arabil │23904 │9 │T 5/3, │extravilan│505 │585,12 lei │
│ │ │ │TROANCA │ │ │ │P 17 │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE TUDOR│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │CRISTEA │A - arabil │321 │10 │T 5/3, │extravilan│1.142 │1.323,18 lei │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │P 16 │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE MARIN│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │CALISTRU │A - arabil │171 │11 │T 5/3, │extravilan│472 │546,88 lei │
│ │ │ │TRIFAN │ │ │ │P 15 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │ABOUD NELA │A - arabil │20207 │12 │T 5/3, │extravilan│463 │536,45 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 14 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│13 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │ALROM-COMIMPEX│A - arabil │20230 │13 │P 13 │extravilan│365 │422,91 lei │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │NITU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │NITU NICOLAE │A - arabil │306 │14 │P 12 │extravilan│2.177 │2.522,38 lei │
│ │ │ │MOCANU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITU AURELIU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │DINCA MIHAI │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│15 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │DINCA STEFAN │A - arabil │449 │15 │P 12 │extravilan│704 │815,69 lei │
│ │ │ │NICA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │TROANCA │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │VALENTIN │A - arabil │20258 │16 │T 5/3, │extravilan│354 │410,16 lei │
│ │ │ │TROANCA │ │ │ │P 11 │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. G.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │ESTATES & │A - arabil │20752 │17 │T 5/3, │extravilan│605 │700,98 lei │
│ │ │ │DEVELOPEMENT -│ │ │ │P 10 │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. G.P. │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │ESTATES & │A - arabil │22100 │18 │T 5/3, │extravilan│634 │734,58 lei │
│ │ │ │DEVELOPEMENT -│ │ │ │P 9 │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │TROANCA │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│19 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │VALENTIN │A - arabil │24095 │19 │P 8 LOT│extravilan│905 │1.048,58 lei │
│ │ │ │TROANCA │ │ │ │1 │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │VASILE ION │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE PAUL │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│20 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │VASILE ELVIRA │A - arabil │24096 │20 │P 8 LOT│extravilan│1.754 │2.032,27 lei │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │2 │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GRIGORE MARIN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STELIAN │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │SANDU │A - arabil │1386 │21 │T 5/3, │extravilan│1.092 │1.265,24 lei │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │P 7 │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE STEFAN│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│22 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │TANASE MIRCEA │A - arabil │1383 │22 │T 5/3, │extravilan│2.995 │3.470,15 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│23 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │DINA │A - arabil │415 │23 │T 5/3, │extravilan│496 │574,69 lei │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │MUNTEANU │ │ │ │T 5/3, │ │ │ │
│24 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │GHEORGHE │A - arabil │385 │24 │P 4 │extravilan│958 │1.109,98 lei │
│ │ │ │TUTURUZ MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│25 │CĂLĂRAŞI│SĂRULEŞTI │GHEDZIRA │A - arabil │21614 │25 │T 5/3, │extravilan│371 │429,86 lei │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │P 3 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │23.740 │27.506,31 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT SĂRULEŞTI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │32.680 │33.111,27 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 55+500-56+166, UAT Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│N. BĂLCESCU │PETROVICI │A │ │1 │T 34/5,│extravilan│1.178 │1.490,00 lei │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│N. BĂLCESCU │COMISIEI │A │ │3 │T 34/2 │extravilan│13.540 │17.126,17 lei │
│ │ │ │LOCALE DE FOND│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FUNCIAR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│N. BĂLCESCU │COPUZEANU │A │ │4 │T 34/2,│extravilan│2.764 │3.496,07 lei │
│ │ │ │ILINCA │ │ │ │P 1/3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│N. BĂLCESCU │CIREASA ILEANA│A │ │5 │T 34, P│extravilan│2.492 │3.152,02 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │STEFANESCU │ │ │ │T 34/6,│ │ │ │
│5 │CĂLĂRAŞI│N. BĂLCESCU │ALEXANDRA, │A │20502 │6 │P 1/1, │extravilan│457 │578,04 lei │
│ │ │ │STEFANESCU │ │ │ │LOT 1 │ │ │ │
│ │ │ │MIHAIL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │20.431 │25.842,30 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 59+000-60+000, UAT Lehliu, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │S.C. AGRI SOL │A - Arabil │20427 │1 │T 85/2,│extravilan│191 │283,08 lei │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADUCANU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │DUMITRASCU │A - Arabil │- │2 │T 85/2,│extravilan│1.037 │1.536,94 lei │
│ │ │ │VIRGINIA, │ │ │ │P 3 │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU ADRIAN,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU IONEL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │T 85/2,│ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │DUMITRU, │A - Arabil │- │3 │P 4 │extravilan│630 │933,73 lei │
│ │ │ │GHEORGHE MARIN│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │ENE GHEORGHE │A - Arabil │- │4 │T 85/2,│extravilan│1.131 │1.676,26 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │MITROI │A - Arabil │- │5 │T 85/2,│extravilan│1.179 │1.747,40 lei │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │P 6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │NEACSU │A - Arabil │- │6 │T 85/2,│extravilan│715 │1.059,70 lei │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │P 7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │DINICA ELENA │A - Arabil │- │7 │T 85/2,│extravilan│949 │1.406,52 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │IORGA TITI, │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │ALEXANDRU │A - Arabil │- │8 │T 85/2,│extravilan│655 │970,78 lei │
│ │ │ │GHERGHINA, │ │ │ │P 9 │ │ │ │
│ │ │ │DOBRE ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │DINU ROZA, │ │ │ │T 85/2,│ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │ALEXANDRU │A - Arabil │- │9 │P 10 │extravilan│676 │1.001,90 lei │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │STOIAN ANCA, │ │ │ │T 85/2,│ │ │ │
│10 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │STOIAN IONUT │A - Arabil │21367 │10 │P 11 │extravilan│697 │1.033,03 lei │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │BELU VIRGILIU │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │SORIN, BELU │A - Arabil │20461 │11 │T 85/2,│extravilan│720 │1.067,11 lei │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │P 12 │ │ │ │
│ │ │ │LACRAMIOARA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GAMA NATALIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │CONSTANTIN, │A - Arabil │- │12 │T 85/2,│extravilan│699 │1.035,99 lei │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │P 13 │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE TUDOR│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │CALIN GEORGETA│A - Arabil │- │13 │T 85/2,│extravilan│1.409 │2.088,28 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 14 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│14 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │MICU ELENA │A - Arabil │- │14 │T 85/2,│extravilan│1.697 │2.515,13 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 15 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │ECATERINA, │A - Arabil │- │15 │T 85/2,│extravilan│2.064 │3.059,06 lei │
│ │ │ │DOBRE │ │ │ │P 16 │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│16 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │PETRE ANA │A - Arabil │- │16 │T 85/2,│extravilan│1.680 │2.489,93 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 17 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│17 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │VOICU DUMITRU │A - Arabil │- │17 │T 85/2,│extravilan│1.034 │1.532,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 18 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│18 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │SLABU STOIAN │A - Arabil │- │18 │T 85/2,│extravilan│628 │930,76 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 19 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │STOIAN ANCA, │ │ │ │T 85/2,│ │ │ │
│19 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │STOIAN IONUT │A - Arabil │21586 │19 │P 20 │extravilan│1.367 │2.026,04 lei │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │BELU VIRGILIU │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │SORIN, BELU │A - Arabil │20425 │20 │T 85/2,│extravilan│1.432 │2.122,37 lei │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │P 21 │ │ │ │
│ │ │ │LACRAMIOARA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │VASILE VASILE,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINTU TINCA, │ │ │ │T 85/2,│ │ │ │
│21 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │PANAIT │A - Arabil │- │21 │P 22 │extravilan│3.466 │5.136,97 lei │
│ │ │ │GEORGETA, ION │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │COMISIEI │A - Arabil │- │22 │T 85/2 │extravilan│4.015 │5.950,65 lei │
│ │ │ │LOCALE DE FOND│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FUNCIAR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│23 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │MARIN ION │A - Arabil │- │23 │T 85/2,│extravilan│45 │66,69 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 42 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│24 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │VOICU VASILE │A - Arabil │- │24 │T 85/2,│extravilan│1.403 │2.079,39 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 43 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┴┬─────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GAVRILA │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU │STEFAN, S.C. │A - Arabil │20424 │25 │T 85/2,│extravilan│31 │45,95 lei │
│ │ │ │SOLPROIECT - │ │ │ │P 44 │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │29.550 │43.796,16 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 65+597-66+992, UAT Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │S.C. VILAC - S.R.L. │A - │20525 │1 │T 122/ │extravilan│45 │66,69 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │4, P2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │RADUTA ION, RADUTA │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │AURICA, RADUTA DOREL │Arabil│975 │2 │4, P3 │extravilan│923 │1.367,98 lei │
│ │ │ │THEODOR, RADUTA MILICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │PARASCHIV NICULINA │A - │22251 │3 │T 122/ │extravilan│1.025 │1.519,16 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │4, P4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │LESCUDIANU ION, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LESCUDIANU VICTORIA, │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│4 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │LESCUDIANU VIORELA LIVIA,│Arabil│964 │4 │4, P5 │extravilan│1.553 │2.301,71 lei │
│ │ │ │LESCUDIANU STELIAN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OVIDIU, RADUCANU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │CIUFU ELENA │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│5 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GHEORGHE LAURENTIU │Arabil│23619 │5 │4, P8 │extravilan│1.618 │2.398,04 lei │
│ │ │ │GHEORGHE FLORI LAURA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │LINCAN DUMITRU │A - │20295 │6 │T 122/ │extravilan│528 │782,55 lei │
│ │ │ │LINCAN CARMEN │Arabil│ │ │4, P9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │HANGANU MARIA, HANGANU │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │DANIEL, HANGANU GHEORGHE,│A - │708 │7 │T 122/ │extravilan│630 │933,73 lei │
│ │ │ │PETRESCU │Arabil│ │ │4, P10 │ │ │ │
│ │ │ │FLORINA-VALENTINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │CIOC NICOLAE │A - │21880 │8 │T 122/ │extravilan│138 │204,53 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │4, P11 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│9 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │MAIA AUREL-VIOREL │A - │20665 │9 │T 122/ │extravilan│622 │921,87 lei │
│ │ │ │MAIA VICTORIA │Arabil│ │ │4, P11 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │POPESCU FLORIN │A - │605 │10 │T 122/ │extravilan│984 │1.458,39 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │4, P12 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ZOARCA CONSTANTIN, ZOARCA│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, ZOARCA FLORENTINA,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZOARCA DANIELA, ZOARCA │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │COSTEL, ZOARCA AURAS │A - │970 │11 │T 122/ │extravilan│900 │1.333,89 lei │
│ │ │ │VASILICA, ZOARCA IONEL │Arabil│ │ │4, P13 │ │ │ │
│ │ │ │IORDACHE, ZOARCA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, ZOARCA MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZOARCA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│12 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │COLIBABA CORNEL MIREL │Arabil│22300 │12 │4, P14 │extravilan│694 │1.028,58 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │lot 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │MARIN MARIA │A - │587 │13 │T 122/ │extravilan│539 │798,85 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │4, P15 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │BADEA GIGI │Arabil│22299 │14 │4, P16 │extravilan│763 │1.130,85 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │lot 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │BUTUC GAVRIL ADRIAN │A - │20326 │15 │T 122/ │extravilan│547 │810,71 lei │
│ │ │ │BUTUC MARILENA CARMEN │Arabil│ │ │4, P17 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA IMPEX 70 KEN -│A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│16 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │S.R.L. │Arabil│23641 │16 │4, P17/│extravilan│324 │480,20 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1(17) │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │DUTA OPREA, DUTA ANGHEL, │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│17 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │DUTA IORGU, DUTA VASILE, │Arabil│658 │17 │4, P18 │extravilan│1.100 │1.630,31 lei │
│ │ │ │LASCUDEANU VICTORIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│18 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │BADICA SCARLAT, BADICA │A - │814 │18 │T 122/ │extravilan│657 │973,74 lei │
│ │ │ │GHERGHIN │Arabil│ │ │4, P19 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│19 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │SOCIETATEA IMPEX 70 KEN -│A - │23480 │19 │T 122/ │extravilan│1.600 │2.371,37 lei │
│ │ │ │S.R.L. │Arabil│ │ │4, P20 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│20 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ISTRATE ION, NEAGU │A - │686 │20 │T 122/ │extravilan│529 │784,03 lei │
│ │ │ │CIUREA, CIUFU MARIA │Arabil│ │ │4, P21 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│21 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │CALUL VILMA │A - │571 │21 │T 122/ │extravilan│566 │838,87 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │4, P22 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │FLOREA STEFAN, MALUREANU │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│22 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │MARIANA, RADU DORINA, │Arabil│23701 │22 │4, P23 │extravilan│1.591 │2.358,03 lei │
│ │ │ │BADICA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│23 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │MALUREANU COSMIN │A - │21372 │23 │T 122/ │extravilan│425 │629,89 lei │
│ │ │ │MALUREANU ALEX │Arabil│ │ │4, P24 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│24 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │MALUREANU COSMIN │A - │21373 │24 │T 122/ │extravilan│953 │1.412,45 lei │
│ │ │ │MALUREANU ALEX │Arabil│ │ │4, P25 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│25 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │IVAN IONEL │A - │20934 │25 │T 122/ │extravilan│903 │1.338,34 lei │
│ │ │ │IVAN ADRIANA │Arabil│ │ │4, P26 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│26 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │S.C. ROMARTA 2001 COM - │A - │20935 │26 │T 122/ │extravilan│31 │45,95 lei │
│ │ │ │S.R.L. │Arabil│ │ │4, P26 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│27 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │SOCIETATEA IMPEX 70 KEN -│A - │23556 │27 │T 122/4│extravilan│687 │1.018,21 lei │
│ │ │ │S.R.L. │Arabil│ │ │P 27/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │MERUTA NICULINA, MERUTA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, MERUTA VIOREL, │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │MERUTA NICOLAE, MORARU │A - │- │28 │T 122/ │extravilan│1.379 │2.043,82 lei │
│ │ │ │AURELIA, MERUTA IOANA, │Arabil│ │ │4, P27 │ │ │ │
│ │ │ │MERUTA ELENA, RADUTA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, GROZEA NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│29 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │IVAN GHERGHINA, IVAN ION,│A - │1047 │29 │T 122/ │extravilan│688 │1.019,69 lei │
│ │ │ │IVAN FIRA │Arabil│ │ │4, P28 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│30 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │DECU LIDIA EUGENIA │A - │22635 │30 │T 122/ │extravilan│836 │1.239,04 lei │
│ │ │ │DECU GHEORGHE │Arabil│ │ │4, P29 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GOLOGAN DANIEL │A - │ │ │T 122/4│ │ │ │
│31 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GOLOGAN IONUT │Arabil│23354 │31 │P 30 │extravilan│933 │1.382,80 lei │
│ │ │ │GOLOGAN IONICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│32 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ION IORGU, ION │A - │853 │32 │T 122/4│extravilan│687 │1.018,21 lei │
│ │ │ │CONSTANTIN, POPA ION │Arabil│ │ │P 31 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│33 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │STOICA VIORICA-ADINA │A - │1044 │33 │T 122/4│extravilan│1.946 │2.884,17 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 32 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│34 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GHEORGHE VERGINIA │A - │1354/2 │34 │T 122/4│extravilan│449 │665,46 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 33 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│35 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │IVAN IONEL │A - │23058 │35 │T 122/4│extravilan│347 │514,29 lei │
│ │ │ │IVAN ADRIANA │Arabil│ │ │P 34 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│36 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GHEORGHE VASILE │A - │23060 │36 │T 122/4│extravilan│860 │1.274,61 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 34 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│37 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │COLIBABA CORNEL MIREL │A - │22202 │37 │T 122/4│extravilan│1.113 │1.649,58 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 35 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GRADESCU CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GRADESCU PETRE, GRADESCU │A - │714 │38 │T 122/4│extravilan│942 │1.396,14 lei │
│ │ │ │BANICA, GRADESCU SORIN, │Arabil│ │ │P 36 │ │ │ │
│ │ │ │GRADESCU RAZVAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GRADESCU ANA, GHIORGHE │A - │ │ │T 122/4│ │ │ │
│39 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ELENA, STEFANESCU ION, │Arabil│732 │39 │P 37 │extravilan│474 │702,52 lei │
│ │ │ │STEFANESCU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │CHERECHES ALEXANDRU, │A - │ │ │T 122/4│ │ │ │
│40 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │CHERECHES ELENA │Arabil│23618 │40 │P 38 │extravilan│377 │558,75 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │LOT 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ION ZAMFIRITA, MILITARU │A - │ │ │T 122/4│ │ │ │
│41 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │EUGENIA, MOLDOVEANU │Arabil│- │41 │P 38 │extravilan│791 │1.172,34 lei │
│ │ │ │CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│42 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ION MARIN, NEAGU MARIA, │A - │948 │42 │T 122/4│extravilan│1.159 │1.717,76 lei │
│ │ │ │ION GRIGORE, ION GHEORGHE│Arabil│ │ │P 40 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│43 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │CRISTEA ION, │A - │20364 │43 │T 122/4│extravilan│628 │930,76 lei │
│ │ │ │CRISTEA MARIN │Arabil│ │ │P 41 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│44 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │SCRIBA LUCRETIA, SCRIBA │A - │741 │44 │T 122/4│extravilan│594 │880,37 lei │
│ │ │ │MARIAN, ION ANA │Arabil│ │ │P 42 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│45 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │KOVACS NASTICA, KOVACS │A - │23128 │45 │T 122/4│extravilan│752 │1.114,54 lei │
│ │ │ │EMERIC │Arabil│ │ │P 43 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│46 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ION ELENA │A - │636 │46 │T 122/4│extravilan│1.080 │1.600,67 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 44 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│47 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GABAUCEANU ALEXANDRA │A - │642 │47 │T 122/4│extravilan│526 │779,59 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 45 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│48 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │DRAGOI ION │A - │667 │48 │T 122/4│extravilan│361 │535,04 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 46 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│49 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │DRAGOI ELENA │A - │633 │49 │T 122/4│extravilan│707 │1.047,85 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 47 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│50 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │S.C. JULINVEST - S.R.L. │A - │20757 │50 │T 122/4│extravilan│988 │1.464,32 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 47 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│51 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │CHIRNOAGA NICOLAE │A - │- │51 │T 122/4│extravilan│1.010 │1.496,92 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │P 49 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │40.502 │60.028,16 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 67+080-68+025, UAT Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │S.C. ITALIAN MAGAZIN - │A - │22824 │1 │T 131/ │extravilan│637 │944,10 lei │
│ │ │ │S.R.L. │Arabil│ │ │3, P6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │CHIRNOAGA S. NICOLAE │A - │- │2 │T 131/ │extravilan│1.337 │1.981,57 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GOLOGAN DANIEL │A - │ │ │T 131/ │ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GOLOGAN IONUT │Arabil│23402 │3 │3, P8 │extravilan│1.936 │2.869,35 lei │
│ │ │ │GOLOGAN IONICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │S.C. AGRI TERENURI - S.A.│A - │22022 │4 │T 131/ │extravilan│490 │726,23 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │VOINEA STANA │A - │ │ │T 131/ │ │ │ │
│5 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │AREFTE STELIAN │Arabil│- │5 │3, P10 │extravilan│492 │729,20 lei │
│ │ │ │MEDVEDIU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ANTON NICULAE │A - │21522 │6 │T 131/ │extravilan│563 │834,42 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P11 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ANTON NICULAE │A - │21381 │7 │T 131/ │extravilan│265 │392,76 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P11 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │POPESCU ST. TUDOR │A - │- │8 │T 131/ │extravilan│758 │1.123,43 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P12 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│9 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ANTON NICULAE │A - │20616 │9 │T 131/ │extravilan│589 │872,96 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P13 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ION M. NICOLAE │A - │- │10 │T 131/ │extravilan│378 │560,24 lei │
│ │ │ │BEBU ALEXANDRINA │Arabil│ │ │3, P14 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │NEGRU ARISTIDE │A - │- │11 │T 131/ │extravilan│793 │1.175,31 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P15 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │NEGRU VASILICA │A - │- │12 │T 131/ │extravilan│558 │827,01 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P16 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ANTON NICULAE │A - │21369 │13 │T 131/ │extravilan│474 │702,52 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P17 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│14 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │NEACSU FLORICA │A - │23568 │14 │T 131/ │extravilan│387 │573,57 lei │
│ │ │ │NEACSU EUGENIA │Arabil│ │ │3, P18 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ANTON NICULAE │A - │20615 │15 │T 131/ │extravilan│701 │1.038,95 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P19 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│16 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ANTON NICULAE │A - │20619 │16 │T 131/ │extravilan│666 │987,08 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P20 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│17 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │IANC LIVIU STEFAN │A - │20825 │17 │T 131/ │extravilan│500 │741,05 lei │
│ │ │ │IANC OANA CRINA │Arabil│ │ │3, P21 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│18 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │SOCOL LIDIA │A - │- │18 │T 131/ │extravilan│467 │692,14 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P22 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│19 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GHEORGHE M. VASILE │A - │- │19 │T 131/ │extravilan│164 │243,07 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P23 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│20 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GHEORGHE A. VASILE │A - │- │20 │T 131/ │extravilan│499 │739,57 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P24 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│21 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ANTON NICULAE │A - │20802 │21 │T 131/ │extravilan│510 │755,87 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P25 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │TEREN LA DISPOZIŢIA │A - │ │ │T 131/ │ │ │ │
│22 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │COMISIEI LOCALE DE FOND │Arabil│- │22 │3, P26 │extravilan│451 │668,43 lei │
│ │ │ │FUNCIAR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN NICOLAE │A - │ │ │T 131/ │ │ │ │
│23 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │BUTUCEA VIORICA │Arabil│- │23 │3, P27 │extravilan│1.046 │1.550,28 lei │
│ │ │ │DOBRE MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│24 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │MARIN A. DUMITRU │A - │- │24 │T 131/ │extravilan│275 │407,58 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P28 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│25 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │SIBIRESCU MARIN │A - │23327 │25 │T 131/ │extravilan│275 │407,58 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P28 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │FRUNZA SEULEANU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FRUNZA SEULEANU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PANCIU MIRELA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BONDOCEA MIHAI │A - │ │ │T 131/ │ │ │ │
│26 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │BONDOCEA CRISTIAN │Arabil│22413 │26 │3, P29 │extravilan│743 │1.101,20 lei │
│ │ │ │IGNAT OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BONDOCEA NISTOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MACARIE MARICICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │FRUNZA SEULEANU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FRUNZA SEULEANU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PANCIU MIRELA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BONDOCEA MIHAI │A - │ │ │T 131/ │ │ │ │
│27 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │BONDOCEA CRISTIAN │Arabil│22412 │27 │3, P30 │extravilan│714 │1.058,22 lei │
│ │ │ │IGNAT OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BONDOCEA NISTOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MACARIE MARICICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│28 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │ION CONSTANTA │A - │- │28 │T 131/ │extravilan│304 │450,56 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P31 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│29 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │GABAUCEANU ALEXANDRINA │A - │- │29 │T 131/ │extravilan│329 │487,61 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P32 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │PANA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONITA CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONITA DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONITA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │LANGHE DUMITRA │A - │- │30 │T 131/ │extravilan│1.889 │2.799,69 lei │
│ │ │ │VASILE ION │Arabil│ │ │3, P33 │ │ │ │
│ │ │ │IONITA STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONITA TITI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BLEBEA GICA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│31 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │IONITA TITI │A - │- │31 │T 131/ │extravilan│546 │809,23 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P34 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│32 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │CHERECHES ALEXANDRU │A - │20881 │32 │T 131/ │extravilan│548 │812,19 lei │
│ │ │ │CHERECHES ELENA │Arabil│ │ │3, P35 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│33 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │SOLPROIECT - S.A. │A - │20393 │33 │T 131/ │extravilan│1.408 │2.086,80 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │3, P36 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│34 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │PIRPILIU FLORINA-GABRIELA│A - │20322 │34 │T 131/ │extravilan│520 │770,69 lei │
│ │ │ │PIRPILIU GABRIELA FLORINA│Arabil│ │ │3, P37 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│35 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │CHIRNOAGA STELIAN │A - │- │35 │T 131/ │extravilan│345 │511,33 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P38 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│36 │CĂLĂRAŞI│LEHLIU-GARĂ │VLAD ELENA DUMITRU │A - │- │36 │T 131/ │extravilan│587 │869,99 lei │
│ │ │ │ALEXANDRINA │Arabil│ │ │3, P39 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │23.144 │34.301,78 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT LEHLIU-GARĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │63.646 │94.329,94 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 68+122-69+130, UAT Lupşanu, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │MARIN GHEORGHE, MARIN │ │ │ │T 5/6, │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │IONELA │A │22196 │1 │P 20, │extravilan│3.130 │3.626,57 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │LOT 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 5/6, │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │MICU MARIA │A │22195 │2 │P 20, │extravilan│1.289 │1.493,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │LOT 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │DINU STAN │A │- │3 │T 5/6, │extravilan│2.481 │2.874,61 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 19 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │ANDREI SIMINEL CRISTIAN, │A │20630 │4 │T 5/6, │extravilan│1.201 │1.391,54 lei │
│ │ │ │ANDREI MARIA DOINA │ │ │ │P 18 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │DULUGEAC ION, DULUGEAC │A │20383 │5 │T 5/6, │extravilan│1.261 │1.461,06 lei │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │P 17 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │SIRBU NICOLAE │A │- │6 │T 5/6, │extravilan│2.117 │2.452,86 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 16 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │DOBRE MIHAI │A │- │7 │T 5/6, │extravilan│4.880 │5.654,20 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 15 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │BORTA CONSTANTIN │A │- │8 │T 5/6, │extravilan│909 │1.053,21 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 14 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│9 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │CUREA TUDORA │A │- │9 │T 5/6, │extravilan│1.068 │1.237,44 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 13 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │ION ALINA MARIA, ION │A │21806 │10 │T 5/6, │extravilan│620 │718,36 lei │
│ │ │ │FLORIN ROBERT │ │ │ │P 12/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │NISTOR ALEXANDRU │A │- │11 │T 5/6, │extravilan│620 │718,36 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 12 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │PREDA NICOLAE │A │- │12 │T 5/6, │extravilan│2.404 │2.785,39 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 11 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │ENE GHEORGHE, ENE ELENA │A │21712 │13 │T 5/6, │extravilan│854 │989,49 lei │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │P 10 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│14 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │ONEL FLORIAN IONUT │A │21617 │14 │T 5/6, │extravilan│2.219 │2.571,04 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │ONEL GABRIEL VALENTIN │A │20391 │15 │T 5/6, │extravilan│925 │1.071,75 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│16 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │ONEL GABRIEL VALENTIN │A │20392 │16 │T 5/6, │extravilan│924 │1.070,59 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│17 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │S.C. AGRI TERENURI - S.A.│A │20874 │17 │T 5/6, │extravilan│2.339 │2.710,08 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│18 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │MANOLE ONISIFOR │A │- │18 │T 5/6, │extravilan│1.175 │1.361,41 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│19 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │STINGA NICOLAE │A │- │19 │T 5/6, │extravilan│104 │120,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │30.520 │35.361,96 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 69+136-69+467, UAT Lupşanu, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │STINGA NICOLAE │A │- │1 │T 5/6, │extravilan│576 │667,38 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │ENE HARALAMBIE │A │- │2 │T 5/6, │extravilan│3.021 │3.500,28 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │DOBRE TIBERIU │A │21916 │3 │T 5/2, │extravilan│1.819 │2.107,58 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│LUPŞANU │DOBRE TIBERIU │A │21987 │4 │T 5/2, │extravilan│3.398 │3.937,09 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │8.814 │10.212,33 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT LUPŞANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │39.334 │45.574,29 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 69+467-70+750, UAT Dor Mărunt, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │TEREN LA DISPOZIŢIA │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │COMISIEI LOCALE DE FOND │Arabil│- │1 │1, P 23│extravilan│652 │862,46 lei │
│ │ │ │FUNCIAR │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │CHIRU FRUSINA, CHIRU │A - │- │2 │T 122/ │extravilan│867 │1.146,86 lei │
│ │ │ │ANICA │Arabil│ │ │1, P 23│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │BALAN ION, BALAN CLAUDIA │A - │IE:22927│3 │T 122/ │extravilan│475 │628,33 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 22│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│4 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │MAXIM VASILE │Arabil│- │4 │1, P 21│extravilan│1.588 │2.100,59 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │STAMATE MIHAI, STAMATE │A - │IE:23525│5 │T 122/ │extravilan│1.064 │1.407,45 lei │
│ │ │ │LAURA ELENA │Arabil│ │ │1, P 21│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │NEACSU ATENA, NAN MARINA │A - │- │6 │T 122/ │extravilan│1.062 │1.404,80 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 20│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │GHEORGHE CONSTANTINA │A - │- │7 │T 112/ │extravilan│4.057 │5.366,56 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 19│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │MISTAU MARIOARA, NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │VASILE, GHEORGHE NICOLAE,│A - │- │8 │T 122/ │extravilan│298 │394,19 lei │
│ │ │ │GHEORGHE CONSTANTINA, │Arabil│ │ │1, P 18│ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE CONSTANTIN, │ │ │ │T 122/ │ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │MISTAU MARIOARA, GHEORGHE│A - │- │9 │1, P 18│extravilan│900 │1.190,51 lei │
│ │ │ │TUDOR, NICOLAE VASILE, │Arabil│ │ │/1 │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │LACUSTOI STEFAN │A - │- │10 │T 122/ │extravilan│265 │350,54 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 17│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │S.C. AGRI TERENURI - S.A.│A - │IE:21685│11 │T 122/ │extravilan│1.211 │1.601,90 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 16│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │SISCOV TEODOR │A - │- │12 │T 122/ │extravilan│613 │810,87 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │DUMITRESCU VASILICA │A - │- │13 │T 122/ │extravilan│3.090 │4.087,42 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │MISTAU MARIOARA, NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │VASILE, GHEORGHE NICOLAE,│A - │- │14 │T 122/ │extravilan│1.245 │1.646,87 lei │
│ │ │ │GHEORGHE CONSTANTINA, │Arabil│ │ │1, P 3 │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │NICA TEODOR │A - │- │15 │T 122/ │extravilan│2.974 │3.933,98 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│16 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │MATEI CONSTANTIN IULIAN │A - │IE:22163│16 │T 122/ │extravilan│1.355 │1.792,38 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │NICOLAE ELENA, MIRESCU │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│17 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │TUDOR, TUDOSE IOANA, ROSU│Arabil│- │17 │1, P 6 │extravilan│1.789 │2.366,47 lei │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │MISTAU MARIOARA, NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │VASILE, GHEORGHE NICOLAE,│A - │- │18 │T 122/ │extravilan│1.277 │1.689,20 lei │
│ │ │ │GHEORGHE CONSTANTINA, │Arabil│ │ │1, P 7 │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│19 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │MAXIM VASILE │A - │- │19 │T 122/ │extravilan│1.612 │2.132,34 lei │
│ │ │ │ │Arabil│ │ │1, P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │A - │ │ │T 122/ │ │ │ │
│20 │CĂLĂRAŞI│DOR MĂRUNT │MAXIM VASILE │Arabil│NC:415 │20 │1, P 15│extravilan│5.004 │6.619,24 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │31.398 │41.532,96 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL GENERAL │217.039 │284.186,92 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘

    Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016