Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 934 din 28 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 934 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1054 din 10 noiembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 617 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "HOTĂRÂRE
    privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici"

    2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre reglementează normele specifice aplicabile cu privire la ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici."

    3. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.
    4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se stabilesc ca funcţii publice de stat şi funcţii publice teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) şi art. 389 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici se face astfel:
    a) prin concurs de recrutare şi concurs de promovare organizate potrivit art. 618 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 619 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) prin modalităţile de ocupare prevăzute la art. 394 alin. (2) lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Decizia privind alegerea uneia dintre modalităţile de ocupare a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici prevăzute la art. 4 aparţine persoanei care are, potrivit art. 397 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa de numire în funcţia publică, la propunerea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă sau temporar vacantă, respectiv la propunerea ministrului care coordonează instituţia prefectului în cazul funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici de prefect şi subprefect vacante sau temporar vacante.
    (2) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă sau temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici sau, după caz, ministrul care coordonează instituţia prefectului propune persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică modalitatea de ocupare a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Persoana care are competenţa de numire în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici comunică în scris decizia asupra modalităţii de ocupare a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici propuse conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici, respectiv ministrului care coordonează instituţia prefectului."

    7. Titlul capitolului III „Intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici prin concurs de recrutare sau de promovare
"

    8. La capitolul III, titlul secţiunii 1 „Dispoziţii generale privind concursul de intrare în categoria înalţilor funcţionari publici“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind concursul de recrutare sau de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici
"

    9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pe baza deciziei persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică, solicitarea de organizare a concursului de recrutare sau de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici se transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice în cadrul cărora se află funcţiile publice vacante, respectiv de către ministrul care coordonează instituţia prefectului în cazul funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici de prefect şi subprefect vacante, pentru a fi comunicată secretariatului comisiei de concurs competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Solicitarea cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
    a) funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă pentru care se solicită organizarea concursului;
    b) condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici."

    10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Solicitarea comunicată Agenţiei în condiţiile prevăzute la art. 7 se aduce la cunoştinţa comisiei de concurs competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, de către secretariatul acesteia.
    (2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se întruneşte în şedinţă şi stabileşte următoarele:
    a) condiţiile de participare la concursul de recrutare sau de promovare, după caz, potrivit legii;
    b) organizarea probei suplimentare, dacă este cazul;
    c) perioada de desfăşurare a concursului şi data desfăşurării probei scrise a concursului;
    d) bibliografia şi tematica pentru concurs.
    (3) Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi titlul II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise a concursului, comisia de concurs transmite Agenţiei datele prevăzute la alin. (2).
    (5) Agenţia are următoarele obligaţii:
    a) să întocmească documentaţia pentru organizarea concursului, pe baza îndeplinirii condiţiilor legale;
    b) să publice pe pagina de internet şi să afişeze la sediul său, cu cel puţin 30 de zile înainte de proba scrisă, anunţul privind concursul cuprinzând funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru care se organizează concursul şi denumirea autorităţii/instituţiei publice, în cadrul căruia se găsesc, după caz, data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei/probelor suplimentare, data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise, condiţiile de participare, cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice, bibliografia, tematica, documentele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs, precum şi perioada de depunere a dosarelor.
    (6) La anunţul privind concursul menţionat la alin. (5) lit. b) se anexează şi atribuţiile prevăzute în fişa postului fiecărei funcţii publice."

    11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pot participa la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pot participa la concursurile de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. a)-e) şi art. 483 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Concursul de recrutare şi concursul de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici constau în probele de concurs prevăzute la art. 618 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prezentarea candidaţilor la următoarea probă de concurs se poate face numai în condiţiile art. 618 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cadrul probelor de concurs se testează:
    a) nivelul cunoştinţelor generale teoretice şi practice în domeniul administraţiei publice din România, în domeniul funcţiei publice, al respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
    b) nivelul cunoştinţelor generale în domeniul instituţiilor comunitare;
    c) nivelul cunoaşterii unei limbi străine de circulaţie internaţională utilizate în cadrul instituţiilor comunitare;
    d) capacitatea de analiză şi sinteză;
    e) capacitatea de a fundamenta şi de a prezenta o viziune strategică;
    f) previzionarea impactului deciziilor;
    g) exercitarea controlului decizional.
    (4) Proba scrisă cuprinde o parte teoretică, una practică şi testarea cunoştinţelor unei limbi străine de circulaţie internaţională utilizate în cadrul instituţiilor comunitare. Subiectele de la proba scrisă se formulează pe baza bibliografiei şi a lucrărilor de specialitate stabilite pentru concurs, astfel încât acestea să testeze cunoştinţele teoretice de administraţie generală, de specialitate şi de management ale candidaţilor, precum şi soluţionarea unui studiu de caz. Testarea cunoştinţelor de limbă străină se face prin redactarea unei traduceri în şi din limba română.
    (5) Interviul urmăreşte evaluarea următoarelor criterii minimale: motivaţia, abilităţile de comunicare, aptitudinile, experienţa profesională şi managerială a candidaţilor. Interviul se poate desfăşura pe baza unor întrebări deschise sau prin prezentarea unui proiect managerial de către candidat.
    (6) Deţinerea unor competenţe specifice ce nu pot fi evaluate într-o probă/în probele prevăzute la art. 618 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se testează conform art. 618 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Pentru probele concursului de recrutare şi ale concursului de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici punctajele se stabilesc potrivit art. 618 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.
    (9) Punctajul final se calculează potrivit art. 618 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    13. După articolul 10 se introduc patru noi articole, articolele 10^1-10^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) În vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:
    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 5;
    b) curriculum vitae, modelul comun european;
    c) copia actului de identitate;
    d) copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, necesare participării la concurs;
    e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
    g) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
    i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
    (2) În cazul în care candidatul depune declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. g) şi este declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a depune la secretariatul comisiei cazierul judiciar, în original, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii.
    (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate prevăzută la alin. (1) lit. h) conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
    (4) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
    ART. 10^2
    În vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 10^1 alin. (1) lit. a)-f) şi h), precum şi cazierul administrativ, eliberat în condiţiile art. 496 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10^3
    (1) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor competentă potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, admite contestaţia modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor competentă potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respinge contestaţia în următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.
    ART. 10^4
    Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează prin raportare la numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat."

    14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Se consideră admis la concursul de recrutare, respectiv la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar promovării. Numirea se face prin act administrativ emis în conformitate cu prevederile art. 397 şi art. 529 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 30 de zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului de către comisia de concurs."

    15. După articolul 11 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 1^1 „Dispoziţii speciale privind desfăşurarea concursului de recrutare şi promovare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici la care se înscriu persoane cu dizabilităţi“, alcătuită din articolele 11^1-11^5, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1^1
    Dispoziţii speciale privind desfăşurarea concursului de recrutare şi promovare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici la care se înscriu persoane cu dizabilităţi
    ART. 11^1
    (1) Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a participa la concursurile de recrutare şi promovare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici pentru care îndeplinesc condiţiile generale şi specifice de participare stabilite.
    (2) În cazul în care la concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici se înscrie o persoană cu dizabilităţi, comisia de concurs şi Agenţia au obligaţia de a asigura, potrivit competenţelor prevăzute în prezenta secţiune, accesul neîngrădit, precum şi accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin identificarea şi aplicarea unor instrumente de asigurare a accesibilităţii şi a unor măsuri de adaptare.
    (3) Instrumentele de asigurare a accesibilităţii, precum şi măsurile de adaptare au rol în egalizarea şanselor persoanelor cu dizabilităţi în susţinerea concursului de recrutare, precum şi de a asigura condiţiile optime pentru testarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare ocupării funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici pentru care se organizează concursul, precum şi a abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei de ocupare a funcţiei publice vacante.
    (4) Măsurile de adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcţie de tipul de dizabilitate, nevoile individuale şi de proba concursului susţinută.
    ART. 11^2
    (1) În procesul de selectare a dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, comisia de concurs verifică dacă din documentele depuse de candidaţi la dosarele de concurs rezultă înscrierea unor persoane cu dizabilităţi.
    (2) În situaţia în care persoana cu dizabilităţi este declarată «admis» la selecţia dosarelor de concurs, comisia de concurs are următoarele obligaţii:
    a) de a informa Agenţia despre acest fapt, cu identificarea instrumentelor necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv interpret în limbaj mimico-gestual, suplimentarea numărului de persoane care asigură secretariatul comisiei de concurs, suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente sau măsuri de adaptare pe care le consideră necesare;
    b) de a menţiona în cuprinsul documentului privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere despre aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.
    ART. 11^3
    Agenţia are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de concurs instrumentele necesare asigurării accesibilităţii probelor de concurs pentru candidatul în cauză, într-un termen care să asigure desfăşurarea probelor de concurs.
    ART. 11^4
    (1) Regulile generale aplicabile desfăşurării probelor de concurs, în funcţie de tipul de dizabilitate şi nevoile individuale ale candidatului, pot include:
    a) prelungirea duratei probelor concursului cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de prezenta hotărâre;
    b) posibilitatea de a susţine probele concursului în altă sală de concurs faţă de ceilalţi candidaţi;
    c) alocarea, la cerere, pe parcursul fiecărei probe a concursului cu durata prevăzută la lit. a), a cel mult două pauze a maximum 10 minute.
    (2) Candidaţii cu dizabilităţi au dreptul de a fi însoţiţi pe durata probelor de concurs de către un însoţitor sau de către asistentul personal.
    ART. 11^5
    (1) Regulile specifice aplicabile desfăşurării probelor de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate şi nevoile individuale ale candidatului, sunt următoarele:
    a) pentru candidaţii cu dizabilităţi vizuale care implică dificultăţi sau imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a concursului şi a redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului constă în asistenţă în citirea subiectelor şi înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei într-un document semnat şi datat, posibilitatea utilizării limbajului Braille, a unui computer cu cititor de ecran sau a unei tablete, în funcţie de opţiunea candidatului. În măsura în care candidatul cu dizabilităţi vizuale poate să citească subiectele la proba scrisă a concursului şi să redacteze o lucrare scrisă, respectiv să rezolve un test-grilă se asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite;
    b) pentru candidaţii cu dizabilităţi auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual;
    c) pentru candidaţii cu dizabilităţi locomotorii se asigură facilităţile de acces în instituţie şi în sala de examen, precum şi, la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoile individuale ale acestora. Pentru candidaţii cu dizabilităţi locomotorii care implică dificultăţi sau imposibilitatea redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului constă în înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat şi datat.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru proba suplimentară a concursului, dacă este cazul."

    16. Titlul capitolului IV „Gestionarea concursului de intrare în categoria înalţilor funcţionari publici“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IV
    Gestionarea concursului de recrutare şi a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici
"

    17. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Concursul de recrutare şi concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici sunt gestionate de comisia de concurs şi, după caz, de comisia de soluţionare a contestaţiilor competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, conform atribuţiilor ce revin acestor comisii.
    (2) Atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (1) se exercită cu respectarea principiilor prevăzute la art. 396 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    18. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din câte 7 membri, numiţi prin decizie a prim-ministrului, conform art. 396 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au mandate de 5 ani.
    (3) Pentru coordonarea activităţilor administrative necesare îndeplinirii atribuţiilor care revin fiecărei comisii în conformitate cu prevederile art. 396 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizia prim-ministrului de constituire a comisiilor, se desemnează preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, din rândul membrilor acestora.
    (4) Secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către Agenţie. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei."

    19. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu următoarele documente justificative:
    a) actul de identitate, pentru condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie, cu cel mult 6 luni anterior desemnării ca membru, precum şi aviz psihologic emis de către un organism specializat în condiţiile legii, pentru condiţia prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) diploma de licenţă sau echivalentă, pentru condiţia prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) declaraţie pe propria răspundere, pentru condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) cazierul judiciar, pentru condiţia prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) fişa postului sau alte acte care să dovedească deţinerea unor funcţii sau calităţi, diplome, atestate sau lucrări de specialitate elaborate, precum şi alte documente justificative relevante, pentru condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. h) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    20. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.
    21. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Comisia de concurs îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 396 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    22. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 396 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    23. La articolul 20, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) să aducă la cunoştinţa Agenţiei situaţiile de încetare a mandatului prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    24. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 396 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 21 şi 22, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele care asigură secretariatul acestor comisii au obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii."

    25. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Convocarea comisiei de concurs sau, după caz, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face de către secretariat, la solicitarea preşedintelui comisiei respective."

    26. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor încetează în cazurile prevăzute la art. 396 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), cu excepţia cazului prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea ministrului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, prim-ministrul numeşte, prin decizie, un membru, cu respectarea prevederilor art. 15, pentru durata rămasă a mandatului membrului căruia i-a încetat mandatul în condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    27. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Agenţia monitorizează, prin intermediul secretariatului comisiilor, durata mandatelor membrilor comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi îl înştiinţează pe ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice cu 30 de zile înainte de data încetării mandatelor membrilor comisiei în cazul prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoştinţa Agenţiei a situaţiilor prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    28. La articolul 27 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice;
    (...)
c) pentru dezvoltarea profesională a înalţilor funcţionari publici."

    29. La articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici se realizează în condiţiile prevăzute la art. 503 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de realizare a mobilităţii este în sarcina conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se realizează mobilitatea înaltului funcţionar public pentru funcţiile publice prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) şi d), respectiv a ministrului care coordonează instituţia prefectului, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. c)."

    30. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici se poate realiza şi poate fi dispusă, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezenta hotărâre, sub sancţiunea nulităţii acestei măsuri.
    (2) Actul administrativ referitor la realizarea mobilităţii unui înalt funcţionar public emis cu nerespectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii."

    31. Articolul 29 se abrogă.
    32. La articolul 30, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Mobilitatea pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice se dispune în una dintre următoarele situaţii:"

    33. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Mobilitatea pentru dezvoltarea profesională a înaltului funcţionar public poate fi aprobată de persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, la cererea înaltului funcţionar public, formulată în scris şi motivat, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică."

    34. La articolul 33 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Mobilitatea pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice se dispune:"

    35. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se abrogă.
    36. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a ministrului care coordonează instituţia prefectului, pentru funcţiile publice de prefect şi subprefect;"

    37. Articolul 35 se abrogă.
    38. La capitolul V, secţiunea a 3-a „Dispoziţii privind mobilitatea prin aplicarea condiţiilor specifice sau a procedurilor specifice în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici“ se abrogă.
    39. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    Înalţii funcţionari publici au dreptul de a fi informaţi, anterior dispunerii măsurilor privind mobilitatea prevăzută la art. 503 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor privind modificarea raporturilor de serviciu în condiţiile art. 506 alin. (11) şi 507 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    40. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    Înaltul funcţionar public poate refuza mobilitatea în condiţiile art. 503 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    41. După articolul 47 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 „Redistribuirea într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici“, alcătuit din articolele 47^1 şi 47^2, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Redistribuirea într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici
    ART. 47^1
    Redistribuirea din corpul de rezervă al funcţionarilor publici se face în condiţiile prevăzute la art. 526 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 47^2
    Procedura de redistribuire într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, precum şi modalitatea de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii se stabilesc prin ordinul preşedintelui Agenţiei prevăzut la art. 526 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    42. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Pentru coordonarea activităţilor administrative necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, prin decizia prim-ministrului de constituire a comisiei de evaluare se desemnează preşedintele comisiei, din rândul membrilor acesteia.
    (2) Secretariatul comisiei de evaluare se asigură de către Agenţie. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei."

    43. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de evaluare persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu documentele justificative prevăzute la art. 15 alin. (2)."

    44. La articolul 53, alineatul (5) se abrogă.
    45. La articolul 53^1 alineatul (2), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) coordonează activitatea comisiei de evaluare şi a secretariatului;
    (...)
f) semnează, alături de ceilalţi membri ai comisiei de evaluare, rapoartele de evaluare ale înalţilor funcţionari publici;"

    46. La articolul 53^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Preşedintele comisiei de evaluare dispune organizarea evidenţei şi a circuitului documentelor legate de activitatea comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieşire a corespondenţei primite şi expediate, precum şi îndosarierea, respectiv arhivarea corespondenţei şi a rapoartelor de evaluare de către secretariat."

    47. La articolul 55, partea introductivă şi litera f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    Secretariatul comisiei de evaluare are următoarele atribuţii principale:
    (...)
    f) transmite rapoartele de evaluare în termenele şi condiţiile prevăzute de lege;"

    48. La articolul 56, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Lucrările fiecărei şedinţe a comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, întocmit de secretariatul comisiei de evaluare şi semnat de toţi membrii prezenţi şi de secretariat."

    49. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) Mandatul de membru al comisiei de evaluare încetează în cazurile prevăzute la art. 396 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), cu excepţia cazului prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea ministrului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, prim-ministrul numeşte, prin decizie, un membru, cu respectarea prevederilor art. 15, pentru durata rămasă a mandatului membrului căruia i-a încetat mandatul în condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    50. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    Agenţia monitorizează, prin intermediul secretariatului comisiei de evaluare, durata mandatelor membrilor comisiei de evaluare şi îl înştiinţează pe ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice cu 30 de zile înainte de data încetării mandatului unui membru al comisiei potrivit art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoştinţa Agenţiei a situaţiilor prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    51. Articolul 59 se abrogă.
    52. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Modelul raportului de activitate pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 1A."

    53. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Modelul referatului de evaluare pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 2A."

    54. La articolul 61, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Modelul raportului de evaluare pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 3A."

    55. La articolul 63^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63^1
    (1) Anual, la finalizarea perioadei de evaluare, comisia de evaluare informează printr-un raport Secretariatul General al Guvernului în legătură cu rezultatele evaluării performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici."

    56. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    Anexele nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    57. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    58. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1A, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    59. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    60. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2A, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
    61. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
    62. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3A, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
    63. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.
    64. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a actualiza fişele posturilor corespunzătoare funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
                    Violeta Vijulie
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 934.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)
    RAPORT DE ACTIVITATE
    A. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^ │
│2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor │
│publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite

┌────┬────────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective │Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│operaţionale│ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘

    ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.
    ^2 Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.

    3. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Comentarii suplimentare: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnătura:


    B. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării generale
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^ │
│2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor │
│publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite

┌────┬────────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective │Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│operaţionale│ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘


    3. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor strategice stabilite

┌────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective │Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│strategice│ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘

    ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.
    ^2 Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.

    4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici, pe │ │ │
│ │baza unei analize│ │ │
│9 │şi evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora, se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    5. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Comentarii suplimentare: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data: Semnătura:    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)
    RAPORT DE ACTIVITATE
    Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale, pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 │
│alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ │
│2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor stabilite

┌────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective │Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│strategice│ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘

    ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.
    ^2 Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.

    3. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Comentarii suplimentare: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnătura:

    4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici, pe │ │ │
│ │baza unei analize│ │ │
│9 │şi evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora, se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    5. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Comentarii suplimentare: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnătura:


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)
    REFERAT DE EVALUARE
    A. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│• Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^ │
│2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor │
│publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite

┌────┬────────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective │Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│operaţionale│ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘

    ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.
    ^2 Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.

    3. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnătura:


    B. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea generală
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• • Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^ │
│2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor │
│publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite

┌────┬────────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective │Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│operaţionale│ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘


    3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor strategice

┌────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective │Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│strategice│ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘

    ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.
    ^2 Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.

    4. Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici pe baza│ │ │
│ │unei analize şi │ │ │
│9 │evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora, se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    5. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Comentarii suplimentare: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnătura:    ANEXA 4

    (Anexa nr. 2A la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)
    REFERAT DE EVALUARE
    Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale, pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 │
│alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ │
│2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor stabilite:

┌────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective│Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│ │ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘

    ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.
    ^2 Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.

    3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici, pe │ │ │
│ │baza unei analize│ │ │
│9 │şi evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora, se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    4. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnătura:


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)
    RAPORT DE EVALUARE
    A. Formular standard pentru Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^ │
│2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor │
│publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale:
    a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale

┌────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────────┐
│ │Obiective │ │ │ │ │ │Comentarii│
│Nr. │operaţionale, │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│în │
│crt.│termene-limită│1 │2 │3 │4 │5 │sprijinul │
│ │şi indicatori │ │ │ │ │ │notei │
│ │de performanţă│ │ │ │ │ │acordate │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘


    b) Nota finală:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    3. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii suplimentare ale comisiei │
│de evaluare: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnăturile membrilor comisiei de evaluare:


    B. Formular standard pentru evaluarea generală a înalţilor funcţionari publici
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^ │
│2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor │
│publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Evaluare:
    a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite

┌────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────────┐
│ │Obiective │ │ │ │ │ │Comentarii│
│Nr. │operaţionale, │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│în │
│crt.│termene-limită│1 │2 │3 │4 │5 │sprijinul │
│ │şi indicatori │ │ │ │ │ │notei │
│ │de performanţă│ │ │ │ │ │acordate │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘


    b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor strategice stabilite

┌────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────────┐
│ │Obiective │ │ │ │ │ │Comentarii│
│Nr. │strategice, │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│în │
│crt.│termene-limită│1 │2 │3 │4 │5 │sprijinul │
│ │şi indicatori │ │ │ │ │ │notei │
│ │de performanţă│ │ │ │ │ │acordate │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘


┌────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────────┐
│ │Obiective │ │ │ │ │ │Comentarii│
│Nr. │strategice, │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│în │
│crt.│termene-limită│1 │2 │3 │4 │5 │sprijinul │
│ │şi indicatori │ │ │ │ │ │notei │
│ │de performanţă│ │ │ │ │ │acordate │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘


    c) Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici, pe │ │ │
│ │baza unei analize│ │ │
│9 │şi evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora; se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitate │ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate;│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    d) Nota finală:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    3. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii suplimentare ale comisiei │
│de evaluare: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnăturile membrilor comisiei de evaluare:    ANEXA 6

    (Anexa nr. 3A la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)
    RAPORT DE EVALUARE
    Formular standard pentru Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020
    1. Date generale:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│• Numele înaltului funcţionar public evaluat │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale │
│anterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
│• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 │
│alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ │
│2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale:
    a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor

┌────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────────┐
│ │Obiective │ │ │ │ │ │Comentarii│
│Nr. │operaţionale, │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│în │
│crt.│termene-limită│1 │2 │3 │4 │5 │sprijinul │
│ │şi indicatori │ │ │ │ │ │notei │
│ │de performanţă│ │ │ │ │ │acordate │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘


    b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici, pe │ │ │
│ │baza unei analize│ │ │
│9 │şi evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora, se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    c) Nota finală:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    3. Alte observaţii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Propuneri de cursuri/programe de │
│perfecţionare profesională: │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii suplimentare ale comisiei │
│de evaluare: │
└──────────────────────────────────────┘

    Data:
    Semnăturile membrilor comisiei de evaluare:


    ANEXA 7

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea autorităţii sau instituţiei publice │
│........................................................................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    FIŞA POSTULUI
    Nr. ...................

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii generale privind postul: │
│1. Denumirea postului │
│................................................................│
│2. Nivelul postului │
│................................................................│
│3. Scopul principal al postului │
│................................................................│
│Condiţii specifice pentru ocuparea postului^1: │
│1. Studii de specialitate^2 │
│................................................................│
│2. Perfecţionări (specializări)^3 │
│................................................................│
│3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi│
│nivel) │
│................................................................│
│4. Limbi străine^4 (necesitate şi nivel de cunoaştere^5) │
│................................................................│
│5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare │
│................................................................│
│6. Cerinţe specifice^6 │
│................................................................│
│7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi│
│aptitudini manageriale) │
│................................................................│
│Atribuţiile postului^7: │
│1. │
│................................................................│
│2. │
│................................................................│
│3. │
│................................................................│
│4. │
│................................................................│
│5. │
│................................................................│
│6. │
│................................................................│
│7. │
│................................................................│
│8. │
│................................................................│
│9. │
│................................................................│
│10. │
│................................................................│
│Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: │
│1. Denumire │
│................................................................│
│2. Vechimea în specialitate necesară │
│................................................................│
│Sfera relaţională a titularului postului: │
│1. Sfera relaţională internă: │
│a) relaţii ierarhice: │
│- subordonat faţă de │
│................................................................│
│- superior pentru │
│................................................................│
│b) relaţii funcţionale: │
│................................................................│
│c) relaţii de control: │
│................................................................│
│d) relaţii de reprezentare: │
│................................................................│
│2. Sfera relaţională externă: │
│a) cu autorităţi şi instituţii publice: │
│................................................................│
│b) cu organizaţii internaţionale: │
│................................................................│
│c) cu persoane juridice private: │
│................................................................│
│3. Limite de competenţă^8 │
│................................................................│
│4. Delegarea de atribuţii şi competenţă │
│................................................................│
│Întocmit de^9: │
│1. Numele şi prenumele │
│................................................................│
│2. Funcţia publică │
│................................................................│
│3. Semnătura │
│................................................................│
│4. Data întocmirii │
│................................................................│
│Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului │
│1. Numele şi prenumele │
│................................................................│
│2. Semnătura │
│................................................................│
│3. Data │
│................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ^1 Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
    ^2 Se menţionează condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^3 Se menţionează condiţia prevăzută la art. 394 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4 Dacă este cazul.
    ^5 Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ şi „vorbit“, după cum urmează: „cunoştinţe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“.
    ^6 Se menţionează, dacă este cazul:
    - condiţia specifică prevăzută la art. 465 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei;
    – delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, după caz.

    ^7 Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
    ^8 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
    ^9 Se întocmeşte de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice de secretar general şi secretar general adjunct din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de către ministrul care coordonează instituţia prefectului, pentru funcţiile publice de prefect şi subprefect, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali.

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)
    FORMULAR DE ÎNSCRIERE

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se │
│găseşte funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari│
│publici vacantă: │
│Funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici│
│solicitată: │
│Data organizării concursului: │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele candidatului: │
│Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru │
│comunicarea cu privire la concurs): │
│Adresa: │
│E-mail: │
│Telefon: │
│Fax: │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Studii generale şi de specialitate: │
│Studii medii liceale sau postliceale: │
├──────────┬────────┬───────────────────────────────────────┤
│Instituţia│Perioada│Diploma obţinută │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴────────┴───────────────────────────────────────┤
│Studii superioare de scurtă durată: │
├──────────┬────────┬───────────────────────────────────────┤
│Instituţia│Perioada│Diploma obţinută │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴────────┴───────────────────────────────────────┤
│Studii superioare de lungă durată: │
├──────────┬────────┬───────────────────────────────────────┤
│Instituţia│Perioada│Diploma obţinută │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴────────┴───────────────────────────────────────┤
│Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: │
├──────────┬────────┬───────────────────────────────────────┤
│Instituţia│Perioada│Diploma obţinută │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴────────┴───────────────────────────────────────┤
│Alte tipuri de studii: │
├──────────┬────────┬───────────────────────────────────────┤
│Instituţia│Perioada│Diploma obţinută │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴────────┴───────────────────────────────────────┤
│Limbi străine^1): │
├──────────┬─────┬─────┬────────────────────────────────────┤
│Limba │Scris│Citit│Vorbit │
├──────────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┴─────┴─────┴────────────────────────────────────┤
│Cunoştinţe operare calculator^2): │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cariera profesională^3): │
├────────────────────┬────────────┬───────┬─────────────────┤
│Perioada │Instituţia/ │Funcţia│Principalele │
│ │Firma │ │responsabilităţi │
├────────────────────┼────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────┴────────────┴───────┴─────────────────┤
│Detalii despre ultimul loc de muncă^4): │
│1. ……………………………………………………… │
│2. ……………………………………………………… │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Persoane de contact pentru recomandări^5): │
├──────────────────────┬──────────┬───────┬─────────────────┤
│Numele şi prenumele │Instituţia│Funcţia│Număr de telefon │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┴──────────┴───────┴─────────────────┤
│Declaraţii pe proprie răspundere^6) │
│Subsemnatul/a, │
│................................................., │
│legitimat/ă cu CI/BI, seria ................., │
│numărul ............................, eliberat/ă de │
│.............................. la data de │
│......................, │
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din │
│Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│
│administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, │
│declar pe proprie răspundere că │
│- mi-a fost [ ] │
│- nu mi-a fost [ ] │
│interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a │
│exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre │
│judecătorească definitivă, în condiţiile legii. │
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din │
│Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│
│administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, │
│declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani: │
│- am fost [ ] destituit/ă dintr-o funcţie publică │
│- nu am fost [ ] │
│şi/sau │
│- mi-a încetat [ ] contractul individual de muncă │
│- nu mi-a încetat [ ] │
│pentru motive disciplinare. │
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din │
│Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│
│administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, │
│declar pe proprie răspundere că: │
│- am fost [ ] │
│- nu am fost [ ] │
│lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia în │
│condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.^7) │
│Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. │
│(1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului│
│European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind │
│protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte │
│prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera │
│circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46│
│/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) în │
│ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea │
│datelor cu caracter personal^8), declar următoarele: │
│- îmi exprim consimţământul [ ] │
│- nu îmi exprim consimţământul [ ] │
│cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, │
│inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii│
│atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor │
│comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale │
│secretariatului, în format electronic; │
│- îmi exprim consimţământul [ ] │
│- nu îmi exprim consimţământul [ ] │
│cu privire la solicitarea de eliberare a extrasului de pe │
│cazierul judiciar cu scopul angajării, adresată de către │
│comisia de concurs organelor abilitate în condiţiile legii,│
│cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului │
│acordat prin prezenta; │
│- îmi exprim consimţământul [ ] │
│- nu îmi exprim consimţământul [ ] │
│ca autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se │
│află funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari │
│publici vacantă să solicite Agenţiei Naţionale a │
│Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii, extrasul de pe│
│cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de │
│concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot │
│reveni oricând asupra consimţământului acordat prin │
│prezenta; │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

    ^1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază“, „bine“ sau „foarte bine“; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar“, „utilizator independent“ şi, respectiv, „utilizator experimentat“.
    ^2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
    ^3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
    ^4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
    ^5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
    ^6) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
    ^7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
    ^8) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.
    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
    Data ..................
    Semnătura ..................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016