Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 februarie 2021  privind aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat şi abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 februarie 2021 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat şi abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Broşură nr. 1 din 11 februarie 2021
──────────
    *) Notă CTCE:
    Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 9 din 11 februarie 2021, publicate în http://www.cnscbt.ro, la data de 12 februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 10 din 12 februarie 2021.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
    Având în vedere necesitatea corelării legislative şi informării corecte a populaţiei asupra aplicării prevederilor legale incidente gestionării situaţiei epidemiologice la nivel naţional şi internaţional,
    luând în considerare propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,
     în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
        în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
        Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
                                       HOTĂRÂRE:
    ART. 1
     Se aprobă lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.

    ART. 2
    (1) La intrarea în România, pentru persoanele care sosesc din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. (1) şi prezintă un document ce atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS- CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locaţia declarată pentru o perioadă de 10 zile.
    (2) Copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 (trei) ani, care sosesc în ţară împreună cu persoanele prevăzute la alin. 1, intră în carantină pentru o perioadă similară cu a acestora şi sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării unui document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2.
    (3) Rezultatul negativ al testului RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 prevăzut la alin. (1) este prezentat sub forma unui document (în limba oficială a statului respectiv şi în limba engleză), în format letric sau electronic, eliberat de laboratoare autorizate, şi va conţine inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care a fost efectuat testul.
    (4) Pentru persoanele sosite din ţările/zonele/teritoriile prevăzute la alin. (1) şi care nu prezintă la intrarea în ţară un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locaţia declarată pentru o perioadă de 14 zile.
    (5) Operatorii economici care efectuează transport internaţional, aerian şi rutier de persoane, prin curse regulate sau neregulate către România din zonele de risc epidemiologic, prevăzute la alin. (1.), au obligaţia să interzică îmbarcarea în mijlocul de transport a persoanelor care nu prezintă un document care să ateste:
    a) rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau,
    b) efectuarea vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv celei de a 2-a doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la administrarea acesteia până la data îmbarcării sau,
    c) faptul că au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare îmbarcării şi că au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data îmbarcării. Dovada confirmării se realizează cu documente medicale ca de exemplu: test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în ţară, precum şi alte documente justificative.

    (6) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică persoanelor sosite din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

    ART. 3
    (1) Persoanele sosite din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au obligaţia prezentării la intrarea în ţară a certificatului unui test RT-PCR negativ, pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi intră în carantină la domiciliu sau la locaţia declarată pentru o perioadă de 14 zile.
    (2) Rezultatul negativ al testului RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 prevăzut la alin. (1) este prezentat sub forma unui document (în limba oficială a statului respectiv şi în limba engleză), în format letric sau electronic, eliberat de laboratoare autorizate, şi va conţine inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care a fost efectuat testul.
    (3) Operatorii economici care efectuează transport internaţional, aerian sau rutier de persoane, prin curse regulate sau neregulate către România din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au obligaţia să interzică îmbarcarea în mijlocul de transport a persoanelor care nu prezintă un document care să ateste:
    a) rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau,
    b) efectuarea vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv celei de a 2-a doză şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data îmbarcării sau,
    c) faptul că au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare îmbarcării şi că au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data îmbarcării. Dovada confirmării se realizează cu documente medicale ca de exemplu: test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în ţară, precum şi alte documente justificative.

    (4) Sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării la îmbarcare a documentelor prevăzute la alin. (3), lit. a), categoriile de persoane prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. b), c), e), g) şi l), precum şi copii cu vârsta mai mică sau egală de 3 (trei) ani.

    ART. 4
    (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat, cu excepţia celor ce sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19:
    a) persoanele care vin în România din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări/zone/teritorii fără risc epidemiologic;
    b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum şi conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
    c) conducătorii auto prevăzuţi la lit. b), care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
    d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituţiilor internaţionale, precum şi reprezentanţi ai României în organisme şi organizaţii internaţionale la care statul român este parte;
    e) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
    f) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente "certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
    g) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
    h) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
    i) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
    j) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
    k) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;
    l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;
    m) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării;
    n) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori;
    o) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii, oficialii forurilor sportive internaţionale care organizează aceste competiţii, arbitrii delegaţi precum şi jurnalişti acreditaţi la aceste competiţii;
    p) sportivii români, care îşi desfăşoară activitatea în alte state şi care sunt convocaţi la loturile naţionale pentru a reprezenta România la competiţii sportive organizate în condiţiile legii, membrii delegaţiilor sportive româneşti care se întorc în România de la competiţii sportive internaţionale, oficialii şi arbitrii români care au fost delegaţi la competiţiile internaţionale precum şi jurnalişti acreditaţi la aceste competiţii;
    q) sportivii străini legitimaţi la cluburile din România care revin pe teritoriul ţării ca urmare a participării la o competiţie internaţională oficială a echipelor lor naţionale şi urmează a-şi relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimaţi, cu condiţia ca aceştia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;
    r) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în ţările membre ale UE;
    s) echipele de filmare care desfăşoară activităţi profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesităţii prezenţei în ţară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
    t) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării;
    u) persoanele predate autorităţilor române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;
    v) angajaţii/reprezentanţii operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum şi un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;

    (2) Exceptarea de la măsura carantinei instituită pentru persoanele care sosesc din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat, cu excepţia celor ce sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se aplică şi pentru:
    a) persoanele care sosesc în România din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) şi prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul naţional;
    b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în ţară, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în ţară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrarea în ţară;
    c) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la acesteia până la data intrării în România.

    (3) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, doar categoriile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), g), l), t) şi alin. (2), lit. b) şi c).
    (4) Sunt exceptate de la obligaţia prezentării testului prevăzut la art. 3 alin. (1) categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), l) şi alin. (2), lit. b) şi c), precum şi copii cu vârsta mai mică sau egală de 3 (trei) ani.

    ART. 5
    (1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru:
    a) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare contactului, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data contactului;
    b) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data contactului direct.

    (2) Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara ţării.

    ART. 6
     Persoanele care sosesc în România din ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. (1), cu excepţia celor care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, şi care intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieşi din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

    ART. 7
    (1) Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.
    (2) Analiza situaţiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiei şi, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcţia de Sănătate Publică.
    (3) În decizia de suspendare se va menţiona, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

    ART. 8
    (1) Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre, intră în vigoare, pentru ţările/zonele/teritoriile aflate pe lista aprobată prin HCNSU nr. 6 din 04.02.2021 şi care se regăsesc şi în lista prevăzută la art. 1, începând cu data de 13.02.2021, ora 00.00.
    (2) Pentru ţările nou intrate pe lista aprobată prin prezenta hotărâre, măsurile se aplică începând cu data de 15.02.2021, ora 00.00

    ART. 9
     Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă art. 3 şi art. 5 din HCNSU nr. 36 din data de 21.07.2020, cu modificările şi completările ulterioare prin HCNSU nr. 40/13.08.2020, nr. 43/27.08.2020, nr. 45/12.09.2020, nr. 48/08.10.2020, nr. 49/13.10.2020, nr. 54/12.11.2020,nr. 56/04.12.2020 şi art. 2 din HCNSU nr. 6 din data de 04.02.2021, cu modificările şi completările ulterioare prin HCNSU nr. 7.

    ART. 10
        Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.                             PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
                                                  PRIM-MINISTRU
                                               FLORIN-VASILE CÎŢU

    ANEXA 1


    Lista ţărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat

    conform Hotărârii nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă


┌──────────────────────────────────────┐

│Zona Galbenă (carantină la domiciliu/ │

│locaţia declarată pentru 14 zile) │

├─────────────────┬────────────────────┤

│Stat/Zona/ │Rata de incidenţă │

│Teritoriu │cumulată la │

│ │100.000 locuitori* │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Portugalia │1190.1 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Israel │1148.5 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Muntenegru │1110.8 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Insulele Turks si│1053.8 │

│Caicos │ │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Andorra │921.5 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Cehia │914.6 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Monaco │900.7 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Spania │843.1 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│San Marino │763.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Slovenia │762.2 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Gibraltar │656.0 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Guernsey │651.5 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Saint Lucia │602.3 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Croaţia │599.1 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Liban │590.7 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Letonia │577.1 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Estonia │570.0 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Statele Unite ale│517.1 │

│Americii │ │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Slovacia │496.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Emiratele Arabe │490.8 │

│Unite │ │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Saint Vincent si │484.0 │

│Grenadine │ │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Marea Britanie │468.6 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Aruba │464.6 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Albania │456.3 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Seychelles │451.5 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Bahrain │440.3 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Franţa │423.0 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Sint Maarten │419.8 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Malta │397.7 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Suedia │394.1 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Puerto Rico │368.9 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Lituania │353.3 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Luxemburg │349.2 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Serbia │348.6 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Panama │346.1 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Maldive │331.1 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Irlanda │326.5 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Brazilia │318.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Olanda │317.9 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Insulele Falkland│315.8 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Italia │281.5 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Eswatini │281.0 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Belgia │277.0 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Chile │272.9 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Peru │265.9 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Columbia │262.8 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Elveţia │251.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Argentina │245.0 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Kosovo │231.9 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Belarus │231.6 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Kuweit │227.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Austria │224.8 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Uruguay │219.0 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Bolivia │215.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Republica Moldova│207.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Botswana │203.3 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Macedonia de Nord│199.5 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Cipru │198.9 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Polonia │196.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│French Polynesia │195.8 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Georgia │195.6 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Liechtenstein │187.6 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Malaezia │181.2 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Germania │176.9 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Ungaria │176.4 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Qatar │176.3 │

├─────────────────┼────────────────────┤

│Africa de Sud ** │106.5 │

└─────────────────┴────────────────────┘

        * (date publicate de ECDC joi 11 februarie 2021 pentru perioada 25 ianuarie - 7 februarie 2021)

        ** urmare a detecţiei circulaţiei în populaţia umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată


    ANEXA 1

                  Lista ţărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat,
                        conform Hotărârii nr. 9 din 11.02.2021 a
                    Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

┌──────────────────────────────────────┐
│Zona Galbenă (carantină la domiciliu/ │
│locaţia declarată pentru 14 zile) │
├─────────────────┬────────────────────┤
│Stat/Zona/ │Rata de incidenţă │
│Teritoriu │cumulată la │
│ │100.000 locuitori* │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Portugalia │1190.1 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Israel │1148.5 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Muntenegru │1110.8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Insulele Turks şi│1053.8 │
│Caicos │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Andorra │921.5 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Cehia │914.6 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Monaco │900.7 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Spania │843.1 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│San Marino │763.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Slovenia │762.2 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Gibraltar │656.0 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Guernsey │651.5 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Saint Lucia │602.3 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Liban │590.7 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Letonia │577.1 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Estonia │570.0 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Statele Unite ale│517.1 │
│Americii │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Slovacia │496.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Emiratele Arabe │490.8 │
│Unite │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Saint Vincent si │484.0 │
│Grenadine │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Marea Britanie │468.6 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Aruba │464.6 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Albania │456.3 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Seychelles │451.5 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Bahrain │440.3 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Franţa │423.0 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Sint Maarten │419.8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Malta │397.7 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Suedia │394.1 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Puerto Rico │368.9 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Lituania │353.3 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Luxemburg │349.2 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Serbia │348.6 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Panama │346.1 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Maldive │331.1 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Irlanda │326.5 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Brazilia │318.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Olanda │317.9 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Insulele Falkland│315.8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Italia │281.5 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Eswatini │281.0 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Belgia │277.0 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Chile │272.9 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Peru │265.9 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Columbia │262.8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Elveţia │251.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Argentina │245.0 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Kosovo │231.9 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Belarus │231.6 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Kuweit │227.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Austria │224.8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Uruguay │219.0 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Bolivia │215.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Republica Moldova│207.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Botswana │203.3 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Macedonia de Nord│199.5 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Cipru │198.9 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Polonia │196.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│French Polynesia │195.8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Georgia │195.6 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Liechtenstein │187.6 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Malaezia │181.2 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Germania │176.9 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Ungaria │176.4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Qatar │176.3 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Africa de Sud ** │106.5 │
└─────────────────┴────────────────────┘

        * (date publicate de ECDC joi 11 februarie 2021 pentru perioada 25 ianuarie - 7 februarie 2021)
        ** urmare a detecţiei circulaţiei în populaţia umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată

(la 12-02-2021 ANEXA a fost modificată de Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 10 din 12 februarie 2021, publicate pe http://www.cnscbt.ro)
                                         ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016