Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 863 din 14 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 863 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 950 din 15 octombrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    2. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi şi a legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport şi de la personalul de tren."

    3. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate şi on-line de la automate de vânzare legitimaţii de călătorie, în baza confirmării/validării calităţii de elev la casele de bilete, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
(6^2) Confirmarea/Validarea calităţii de elev, conform prevederilor de la alin. (6^1), se efectuează o singură dată pentru fiecare an şcolar în cadrul căruia au loc călătoriile."

    4. La articolul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie."

    5. La articolul 2, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În primele 30 de zile de la începutul anului şcolar, elevii, cu excepţia celor la care unitatea de învăţământ va scrie «an terminal» în dreptul anului şcolar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza carnetului de elev vizat pentru anul şcolar anterior.
(7^2) În perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARSCoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi se poate face şi în baza unei adeverinţe care atestă calitatea de elev pentru anul şcolar în curs emisă de către unitatea de învăţământ de apartenenţă, prezentată în original, şi a unui act de identitate pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la şcolile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare şi gimnaziale, certificatul de naştere în copie sau original."

    6. La articolul 2, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie/abonamentul lunar şi carnetul de elev, iar ceilalţi elevi vor prezenta legitimaţia de călătorie/abonamentul lunar, carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la şcolile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare şi gimnaziale, certificatul de naştere în copie sau original."

    7. La articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) În perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, elevii pot prezenta fie carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs, fie adeverinţa care atestă calitatea de elev pentru anul şcolar în curs emisă de către unitatea de învăţământ de apartenenţă şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la şcolile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare şi gimnaziale, certificatul de naştere în copie sau original."

    8. La articolul 2, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (8) şi (8^1), fie prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie/abonament şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar."

    9. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Studenţii români/străini care sunt prevăzuţi la art. 205 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele călătoriilor."

    10. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport şi de la personalul de tren conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE."

    11. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate şi on-line/de la automate de vânzare legitimaţii de călătorie, fie în baza confirmării calităţii de student transmise on-line operatorilor de transport feroviar de către instituţiile de învăţământ superior ale căror date de contact oficiale sunt înregistrate şi validate la operatorul feroviar, fie a confirmării/validării calităţii de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
(3^2) Confirmarea/Validarea calităţii de student, beneficiar de gratuitate la transportul pe calea ferată, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile, conform prevederilor de la alin. (3^1)."

    12. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, precum şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs care conţine obligatoriu fotografia posesorului şi codul numeric personal, respectiv seria şi numărul paşaportului; legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport este prevăzută în anexele nr. 2 şi 2^1."

    13. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) De la data începerii anului universitar şi până la data de 31 octombrie, inclusiv, studenţii, cu excepţia studenţilor din anii terminali unde instituţia de învăţământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimaţiei de student pentru gratuitate la transport vizată pentru anul universitar anterior."

    14. La articolul 3, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta legitimaţia de călătorie achiziţionată de la operatorul de transport şi legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs."

    15. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Prin excepţie, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, pentru verificarea legalităţii călătoriei în tren, în locul vizei aplicate anual se acceptă adeverinţa de la instituţia de învăţământ superior transmisă on-line care atestă statutul de student pentru anul universitar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport."

    16. La articolul 3, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) În cazul în care, în tren, studenţii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (8) şi (8^1), fie prezintă alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior, la care este înmatriculat studentul sau prezintă legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE."

    17. La articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) În perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituţiile implicate şi beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită şi prin prezentarea inclusiv în format electronic a unei adeverinţe emise pentru anul universitar în curs, în condiţiile în care calitatea de student, beneficiar de gratuitate la transportul feroviar, a fost confirmată şi transmisă on-line operatorului de transport feroviar de către instituţia de învăţământ superior, ale cărei date de contact oficiale sunt înregistrate şi validate conform prevederilor de la alin. (3^1). Acest document emis cu caracter temporar înlocuieşte legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilităţii obţinerii fizice a vizei pe legitimaţie. Informaţiile cuprinse în adeverinţă vizează în mod obligatoriu datele precizate în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 2^1."

    18. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului calendaristic.
    (2) Studenţii români/străini care sunt prevăzuţi la art. 205 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul.
    (3) Studenţii orfani sau studenţii proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului universitar.
    (4) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului şi al cărţii de identitate pentru elevii de peste 14 ani sau al certificatului de naştere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani. Pentru elevii claselor pregătitoare, eliberarea abonamentului lunar gratuit se face în baza adeverinţei doveditoare şi a certificatului de naştere, în copie, sau a cărţii de identitate, în original sau copie, în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani, pe suport hârtie sau electronic. În primele 30 de zile de la începerea anului şcolar, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul şcolar anterior.
    (5) Pentru elevii şi studenţii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) operatorul de transport cu metroul va elibera abonament lunar gratuit.
    (6) Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 50% şi gratuite pentru studenţi se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs şi a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport. De la data începerii anului universitar şi până la data de 31 octombrie, inclusiv, studenţii, cu excepţia studenţilor din anii terminali unde instituţia de învăţământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimaţiei de student pentru gratuitate la transport; pentru eliberarea titlurilor de transport pentru studenţi se va accepta legitimaţia de student, pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar anterior.
    (7) Titlurile de transport pentru elevi şi studenţi vor fi eliberate de operatorul de transport cu metroul prin casieriile special amenajate din staţiile de metrou, de către casierul de serviciu, care va completa formularul prevăzut în anexa nr. 5, urmând ca toate titlurile de transport pentru elevi/studenţi din oferta tarifară să poată fi eliberate pe carduri contactless la toate casieriile din staţiile de metrou.
    (8) Elevii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază lunar de un singur abonament gratuit.
    (9) Studenţii prevăzuţi la alin. (2) şi (3) beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere de 50% sau gratuit la călătoria cu metroul, după caz.
    (10) Pe perioada valabilităţii abonamentului lunar studenţii nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de transport cu metroul. Dacă studenţii optează pentru alte titluri de transport cu metroul decât abonamentul lunar, aceştia pot achiziţiona maximum 4 abonamente săptămânale sau maximum 3 cartele cu 10 călătorii sau maximum 10 cartele cu 2 călătorii, într-o perioadă de 30 de zile consecutive.
    (11) La verificarea legalităţii călătoriei cu metroul, elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs, iar studenţii vor prezenta legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs.
    (12) La verificarea legalităţii călătoriei cu metroul, în cazul în care, la un control al documentelor de călătorie, elevii sau studenţii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (11), fie după data de 31 octombrie prezintă alte documente eliberate de unităţile/instituţiile de învăţământ la care sunt înmatriculaţi, respectiv adeverinţe ori carnete de student sau prezintă carnete de elev/legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul şcolar/universitar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără titlu de transport şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii ale operatorului de transport cu metroul, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE."

    19. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Unităţile din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal şi liceal, poartă responsabilitatea repartizării carnetelor de elev în timp util, a completării acestora cu datele de identificare ale elevilor, respectiv nume, prenume, codul numeric personal, şi a vizării la începutul fiecărui an şcolar. În lipsa acestor documente nu se emit legitimaţii de călătorie gratuite de către operatorii feroviari sau abonamente lunare gratuite la călătoria cu metroul."

    20. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Viza de valabilitate constă în aplicarea ştampilei şi semnăturii conducerii unităţii de învăţământ pentru fiecare an şcolar. În cazul elevilor din ultimul an de liceu şi al elevilor din anii terminali ai şcolilor postliceale şi profesionale, unitatea de învăţământ va scrie «an terminal» în dreptul anului şcolar unde s-a aplicat viza de valabilitate."

    21. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Legitimaţiile de student pentru reducere/gratuitate la transport prezentate în cadrul anexelor nr. 2 şi 2^1 tipărite în condiţiile legii de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se vor repartiza instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea completării acestora cu datele de identificare ale studenţilor, respectiv nume, prenume, codul numeric personal, şi distribuirii gratuite către studenţii beneficiari, prevăzuţi de prezentele norme."

    22. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul studenţilor străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master, doctorat -în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care nu au prevăzut codul numeric personal pe actul de identitate sau pe paşaport, instituţia de învăţământ superior de apartenenţă va completa seria şi numărul paşaportului.
(3^2) Legitimaţiile de student pentru reducere/gratuitate la transport al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 sunt valabile până la sfârşitul anului universitar 2020-2021. Începând cu anul universitar 2020-2021 se vor distribui şi repartiza studenţilor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport al căror model este prevăzut în anexa nr. 2^1, legitimaţii care conţin un cod QR cu seria şi numărul legitimaţiei."

    23. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenţii români/străini, prevăzuţi la art. 205 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în regim gratuit, a completării acestora cu datele de identificare ale studenţilor, respectiv nume, prenume, codul numeric personal, şi a vizării acestora la începutul fiecărui an universitar. Viza de valabilitate constă în înscrierea anului universitar, aplicarea ştampilei şi semnăturii conducerii instituţiei de învăţământ. În cazul studenţilor din anii terminali instituţia de învăţământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate."

    24. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în baza unui protocol încheiat în condiţiile legii, va transmite operatorilor de transport feroviar, în format electronic, date din «Registrul matricol unic» cu privire la numele şi prenumele studentului, seria şi numărul legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport şi codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de gratuitate la transportul feroviar, în primele două săptămâni după începerea anului universitar."

    25. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în baza unui protocol încheiat în condiţiile legii, va transmite operatorului de transport cu metroul, în format electronic, date din «Registrul matricol unic» cu privire la numele şi prenumele studentului, seria şi numărul legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport şi codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de reducere/gratuitate la transportul cu metroul, anual, până la începerea anului universitar. În lipsa acestor date nu se pot emite legitimaţii de călătorie cu reducere/gratuitate în sistem on-line/automate de vânzare."

    26. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
    27. Anexele nr. 5-7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-4 la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 14 octombrie 2020.
    Nr. 863.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 2^1 la norme)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la norme)
    TABEL NOMINAL
    pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi

┌────┬─────────┬─────────┬────────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │Denumirea │Seria şi nr. │ │
│ │ │ │unităţii de │certificatului│Seria │
│Nr. │Numele şi│Elevul/ │învăţământ/ │de naştere/ │cartelei│
│crt.│prenumele│Studentul│Nr. şi seria│actului de │card │
│ │ │ │legitimaţiei│identitate │ │
│ │ │ │de student │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴────────┘


    NOTĂ:
    Se va întocmi un tabel nominal pentru fiecare titlu de transport cu metroul.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la norme)
    CENTRALIZATOR
    al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi

┌─────────┬──────────────────────────┬──────┬────────┐
│ │ │Total │Total │
│ │ │bucăţi│valoare │
│Luna ... │Titlul de transport │/ │cu │
│ │ │staţie│reducere│
│ │ │ │(lei) │
├─────────┼────┬────┬────┬──────┬────┼──────┼────────┤
│Casierie │Ziua│Ziua│Ziua│......│Ziua│ │ │
│ │... │... │... │ │... │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┤
│Staţia │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┤
│Staţia │ │ │ │ │ │ │ │
│..... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
│bucăţi/zi│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
│valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────┴────┴────┴──────┴────┴──────┴────────┘


    NOTĂ:
    Se va întocmi câte un tabel centralizator pentru fiecare titlu de transport.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 7 la norme)
    Formular centralizator de decont Luna ..........

┌────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │Numărul │Valoarea │ │ │
│ │ │titlurilor│unitară a │Valoarea│Valoarea│
│Luna │Titlul de│de │titlurilor│totală │totală │
│Anul │transport│transport │de │(lei) │cu │
│ │ │eliberate │transport │ │reducere│
│ │ │(bucăţi) │(lei) │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Reducere│0 │1 │2 │3 = 1*2 │4 = │
│50% │ │ │ │ │3*50% │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
│reducere│ │ │ │ │ │
│50% │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Reducere│0 │1 │2 │3 = 1*2 │4 = │
│100% │ │ │ │ │3*100% │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
│reducere│ │ │ │ │ │
│100% │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016