Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 823 din 1 octombrie 2020  privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 823 din 1 octombrie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părţi din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptăţite, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 909 din 7 octombrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 102685, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. MFP 102685, restituit persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor din domeniul privat al statului.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 1 octombrie 2020.
    Nr. 823.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“
     a cărui valoare se actualizează, ca urmare a reevaluării

┌──────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Valoarea de │
│Nr. │Codul de │Denumirea │Adresa │juridică ce │inventar │
│MFP │clasificaţie│imobilului│imobilului │administrează│actualizată │
│ │ │ │ │imobilul │(lei) │
│ │ │ │ │(CUI) │ │
├──────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │ │
│ │ │ │Comuna │Interne - │ │
│102685│8.19.01 │42-17 │Petrăchioaia,│Academia de │25.938.888,94│
│ │ │ │judeţul Ilfov│Poliţie │ │
│ │ │ │ │„Alexandru │ │
│ │ │ │ │Ioan Cuza“ │ │
│ │ │ │ │CUI 4266472 │ │
└──────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“,
    care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public,
    ca urmare a retrocedării acesteia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii

┌─────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Documentul│Persoana │ │ │
│ │ │ │ │în baza │juridică │Caracteristicile│Valoarea de │
│Nr. MFP │Codul de │Denumirea │Adresa │căruia │de la care│părţii de imobil│inventar │
│ │clasificaţie│imobilului│imobilului │imobilul a│se scade │care se scade │(lei)*) │
│ │ │ │ │fost │imobilul │din inventar │ │
│ │ │ │ │retrocedat│(CUI) │ │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Sentinţa │ │ │ │
│ │ │ │ │civilă │ │Teren în │ │
│ │ │ │ │nr. 1.460/│ │suprafaţă de │ │
│ │ │ │ │14.10.2008│ │44.088 mp şi 17 │ │
│ │ │ │ │pronunţată│ │construcţii │ │
│ │ │ │ │de │ │identificate │ │
│ │ │ │ │Tribunalul│ │prin raportul de│ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│Ministerul│expertiză │ │
│ │ │ │ │Decizia │Afacerilor│tehnică │ │
│ │ │ │ │civilă nr.│Interne - │judiciară şi │ │
│102685 │ │ │Comuna │223/ │Academia │raportul de │ │
│(parţial)│8.19.01 │42-17 │Petrăchioaia,│29.05.2012│de Poliţie│expertiză │7.737.273,99│
│ │ │ │judeţul Ilfov│a Curţii │„Alexandru│tehnică │ │
│ │ │ │ │de Apel │Ioan Cuza“│judiciară │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│CUI │supliment, │ │
│ │ │ │ │Decizia │4266472 │solicitate de │ │
│ │ │ │ │civilă nr.│ │Tribunalul │ │
│ │ │ │ │1.395/ │ │Bucureşti în │ │
│ │ │ │ │14.03.2013│ │Dosarul nr. │ │
│ │ │ │ │a Înaltei │ │39.759/3/2007 │ │
│ │ │ │ │Curţi de │ │CF nr. 53340 │ │
│ │ │ │ │Casaţie şi│ │ │ │
│ │ │ │ │Justiţie │ │ │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘


    *) Valoarea de 7.737.273,99 lei nu se scade din valoarea totală a imobilului menţionată în anexa nr. 1 la hotărâre, întrucât în inventarul domeniului public al statului, la nr. MFP 102685, imobilul cu denumirea 42-17 figurează cu valoarea de 23.276.048 lei, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, care nu cuprinde şi valoarea de 7.737.273,99 lei aferentă părţii de imobil retrocedate.

    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a construcţiilor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“
    în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune,
    casării şi valorificării acestora

┌─────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Caracteristicile│
│ │Codul de │Denumirea │Adresa │juridică ce │bunurilor care │
│Nr. MFP │clasificaţie│imobilului│imobilului │administrează│trec în domeniul│
│ │ │ │ │imobilul │privat al │
│ │ │ │ │(CUI) │statului │
├─────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţia C12 │
│ │ │ │ │ │Sc = 144 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 144 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │980.753 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C13 │
│ │ │ │ │ │Sc = 116 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 116 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │56.449,78 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C14 │
│ │ │ │ │ │Sc = 63 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 63 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │76.979,93 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C15 │
│ │ │ │ │ │Sc = 63 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 63 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │76.979,93 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C16 │
│ │ │ │ │ │Sc = 162 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 162 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │81.281,95 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C20 │
│ │ │ │ │ │Sc = 425 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 425 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │601.668,15 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C22 │
│ │ │ │ │ │Sc = 98 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 98 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │34.482,64 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C23 │
│ │ │ │ │ │Sc = 64 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 64 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │76.979,93 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C24 │
│ │ │ │ │ │Sc = 216 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 216 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │139.295,53 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C26 │
│ │ │ │ │ │Sc = 310 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 310 mp │
│ │ │ │ │Ministerul │Valoarea de │
│ │ │ │ │Afacerilor │inventar = │
│ │ │ │ │Interne - │139.295,53 lei │
│102685 │ │ │Comuna │Academia de │Construcţia C27 │
│(parţial)│8.19.01 │42-17 │Petrăchioaia,│Poliţie │Sc = 78 mp │
│ │ │ │judeţul Ilfov│„Alexandru │Sd = 78 mp │
│ │ │ │ │Ioan Cuza“ │Valoarea de │
│ │ │ │ │CUI 4266472 │inventar = │
│ │ │ │ │ │269.857,04 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C30 │
│ │ │ │ │ │Sc = 232 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 232 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │139.295,53 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C31 │
│ │ │ │ │ │Sc = 37 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 37 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │38.166,36 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C32 │
│ │ │ │ │ │Sc = 37 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 37 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │38.166,36 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C33 │
│ │ │ │ │ │Sc = 37 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 37 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │38.166,36 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C34 │
│ │ │ │ │ │Sc = 15 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 15 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │38.166,36 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C35 │
│ │ │ │ │ │Sc = 6 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 6 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │44.755,94 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C36 │
│ │ │ │ │ │Sc = 30 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 30 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │23.040,50 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C37 │
│ │ │ │ │ │Sc = 74 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 74 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │148.392,56 lei │
│ │ │ │ │ │Construcţia C38 │
│ │ │ │ │ │Sc = 1112 mp │
│ │ │ │ │ │Sd = 1112 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │417.717,85 lei │
│ │ │ │ │ │Total valoare │
│ │ │ │ │ │construcţii = │
│ │ │ │ │ │3.459.891,23 lei│
└─────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016