Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 810 din 24 septembrie 2020  privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat  al bunurilor din domeniul public al statului,  darea acestuia în administrarea  Ministerului Tineretului şi Sportului  prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava, precum şi declararea lui ca bun de interes naţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 810 din 24 septembrie 2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava, precum şi declararea lui ca bun de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 895 din 1 octombrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava a imobilului - construcţii Centrul de Agrement Bucşoaia, situat în oraşul Frasin, satul Bucşoaia, judeţul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Frasin nr. 28 din 5.03.2020, completată cu Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Frasin nr. 92 din 7.09.2020, declarându-se bun de interes naţional.
    (2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava a imobilului - teren, proprietatea statului român, situat în oraşul Frasin, satul Bucşoaia, judeţul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexă.
    (3) Imobilele prevăzute la alin. (1) şi (2) au destinaţia de centru de agrement pentru tineret.

    ART. 2
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava şi Primăria Oraşului Frasin, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 3
    Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul tineretului şi sportului,
                    Andra-Mihaela Costache,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 24 septembrie 2020.
    Nr. 810.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava

┌───────┬───────────┬──────────┬─────────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Persoana │ │ │Valoarea │
│ │ │ │juridică la │ │ │de │
│Nr. │Codul de │Denumirea │care se │Descrierea │Adresa │inventar │
│M.F.P │clasificare│imobilului│transmite │tehnică │ │(lei) │
│ │ │ │imobilul - │ │ │fără TVA │
│ │ │ │Administrator│ │ │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Teren în │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │totală de │ │ │
│ │ │ │ │138.083 mp │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │construcţii:│ │ │
│ │ │ │ │C3 - sală de│ │ │
│ │ │ │ │sport, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol de │ │ │
│ │ │ │ │570 mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │570 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter; │ │ │
│ │ │ │ │C11 - punct │ │ │
│ │ │ │ │termic, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol de │ │ │
│ │ │ │ │112 mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │112 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter; │ │ │
│ │ │ │ │C12 - bloc │ │ │
│ │ │ │ │locuinţe cu │ │ │
│ │ │ │ │regim de │ │ │
│ │ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │ │P+4E, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 502 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │2.510 mp; │ │ │
│ │ │ │ │C13 - teatru│ │ │
│ │ │ │ │de vară, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 310 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │310 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter; │ │ │
│ │ │ │ │C14 - │ │ │
│ │ │ │ │cabinet │ │ │
│ │ │ │ │medical, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 127 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │127 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter; │ │ │
│ │ │ │ │C15 - bloc │ │ │
│ │ │ │ │Bucovina cu │ │ │
│ │ │ │ │regim de │ │ │
│ │ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │ │P+3E, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 616 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │2.464 mp; │ │ │
│ │ │ │ │C16 - │ │ │
│ │ │ │ │birouri │ │ │
│ │ │ │ │comandament │ │ │
│ │ │ │ │cu regim de │ │ │
│ │ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │ │P+M, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 407 │ │ │
│ │ │ │Domeniul │mp, │ │ │
│ │ │ │public al │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │statului şi │construită │Judeţul │ │
│ │ │ │administrarea│desfăşurată │Suceava, │ │
│ │ │ │Ministerului │814 mp; │oraşul │ │
│ │ │Centrul de│Tineretului │C17 - punct │Frasin, │ │
│A se │8.26.10 │Agrement │şi Sportului │trafo, │satul │7,357,120│
│atribui│ │Bucşoaia │prin Direcţia│suprafaţă │Bucşoaia,│lei │
│ │ │ │Judeţeană │construită │Str. │ │
│ │ │ │pentru Sport │la sol 11 │Taberei │ │
│ │ │ │şi Tineret │mp, │nr. 1 │ │
│ │ │ │Suceava (CUI │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │4244040) │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │11 mp; │ │ │
│ │ │ │ │C18 - │ │ │
│ │ │ │ │cantină cu │ │ │
│ │ │ │ │regim de │ │ │
│ │ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │ │P+1E, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 728 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │1.456 mp; │ │ │
│ │ │ │ │C19 - │ │ │
│ │ │ │ │spălătorie │ │ │
│ │ │ │ │şi centrală │ │ │
│ │ │ │ │termică, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 468 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │468 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter; │ │ │
│ │ │ │ │C20 - │ │ │
│ │ │ │ │garaje, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 260 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │260 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter; │ │ │
│ │ │ │ │C24 - │ │ │
│ │ │ │ │magazie, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 180 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │360 mp, │ │ │
│ │ │ │ │regim de │ │ │
│ │ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │ │P+1; │ │ │
│ │ │ │ │C26 - staţie│ │ │
│ │ │ │ │de epurare, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 60 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │60 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter; │ │ │
│ │ │ │ │C27 - staţie│ │ │
│ │ │ │ │pompare, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol 24 │ │ │
│ │ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │24 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter; │ │ │
│ │ │ │ │C28 - teren │ │ │
│ │ │ │ │sport, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │la sol │ │ │
│ │ │ │ │17.554 mp, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │17.554 mp, │ │ │
│ │ │ │ │parter. │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 30787│ │ │
│ │ │ │ │Frasin │ │ │
└───────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴─────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016