Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 795 din 24 septembrie 2020  privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului,  laptelui praf degresat şi a anumitor brânzeturi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 795 din 24 septembrie 2020 privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat şi a anumitor brânzeturi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 883 din 28 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar şi excepţional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului, ale art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a untului şi fixarea în avans a valorii ajutorului, precum şi ale art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat şi fixarea în avans a valorii ajutorului,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se acordă ajutor financiar solicitanţilor care respectă prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.238 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutoarele pentru depozitarea privată şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutorul pentru depozitarea privată şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la:
    a) art. 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar şi excepţional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului;
    b) art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a untului şi fixarea în avans a valorii ajutorului;
    c) art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat şi fixarea în avans a valorii ajutorului.

    (2) Sprijinul financiar pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat şi a anumitor brânzeturi se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (F.E.G.A.)“.

    ART. 2
    (1) Valoarea totală a ajutorului financiar, stabilit în avans, este:
    a) în limita sumei de 47.018,96 lei echivalentul a 9.696,03 euro, pentru ajutorul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a);
    b) în limita sumei de 15.866,86 lei echivalentul a 3.271,99 euro, pentru ajutorul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b);
    c) în limita sumei de 1.834,15 lei echivalentul a 378,23 euro, pentru ajutorul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c).

    (2) Cursul de schimb utilizat este cel anunţat de Banca Centrală Europeană, potrivit prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, respectiv 4,8493 lei pentru 1 euro.

    ART. 3
    Ajutorul prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă pentru cererile depuse în perioada stabilită potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 şi ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020.

    ART. 4
    (1) Cantitatea minimă eligibilă pentru acordarea ajutorului este de:
    a) 10 tone per cerere, pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c);
    b) 0,5 tone per cerere, pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a).

    (2) Cererile vizează produse care au fost deja depozitate.

    ART. 5
    Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) şi sumele corespunzătoare pentru fiecare perioadă de depozitare, potrivit prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 6
    (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este autoritatea competentă pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (1).
    (2) APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii şi sumele cuvenite.
    (3) În baza centralizatorului cu beneficiarii şi sumele cuvenite, transmise de APIA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de Situaţia centralizatoare cu sumele solicitate pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1).
    (4) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor, potrivit legislaţiei în vigoare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 24 septembrie 2020.
    Nr. 795.
    ANEXA 1

    CATEGORIILE
    de produse eligibile pentru ajutorul financiar

┌──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │Cantitatea│Perioada │ │ │
│ │Regulamentul│Categorii de │minimă │de │Cuantumul │Garanţie│
│Produsul │specific │produs │eligibilă/│depozitare│sprijinului │(euro/ │
│ │aplicabil │ │cerere │(zile) │(euro/tonă) │tonă) │
│ │ │ │(tone) │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │O 9,83 euro/│ │
│ │ │ │ │ │tonă pentru │ │
│ │ │Conform │ │ │depozitare │ │
│ │ │Regulamentului│ │Între 90 │fixă │ │
│Unt │597/2020 │(UE) nr. 1.238│10,00 │şi 180 de │O 0,43 euro/│0,00 │
│ │ │/2016 │ │zile │tonă produs/│ │
│ │ │ │ │ │zi de │ │
│ │ │ │ │ │depozitare │ │
│ │ │ │ │ │contractuală│ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │O 5,11 euro/│ │
│ │ │ │ │ │tonă pentru │ │
│ │ │Conform │ │ │depozitare │ │
│Lapte praf│ │Regulamentului│ │Între 90 │fixă │ │
│degresat │598/2020 │(UE) nr. 1.238│10,00 │şi 180 de │O 0,13 euro/│0,00 │
│ │ │/2016 │ │zile │tonă produs/│ │
│ │ │ │ │ │zi de │ │
│ │ │ │ │ │depozitare │ │
│ │ │ │ │ │contractuală│ │
├──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Codul NC 0406,│ │ │ │ │
│ │ │cu excepţia │ │ │O 15,57 euro│ │
│ │ │celor care nu │ │ │/tonă pentru│ │
│ │ │se pretează │ │ │depozitare │ │
│ │ │depozitării │ │Între 60 │fixă │ │
│Brânzeturi│591/2020 │după perioada │0,50 │şi 180 de │O 0,40 euro/│0,00 │
│ │ │de maturare şi│ │zile │tonă produs/│ │
│ │ │cu respectarea│ │ │zi de │ │
│ │ │Regulamentului│ │ │depozitare │ │
│ │ │(UE) nr. 1.151│ │ │contractuală│ │
│ │ │/2012 │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────┘

    Valoarea ajutoarelor:
    a) lapte praf degresat: 5,11 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare şi 0,13 euro/tonă/zi de depozitare contractuală;
    b) unt: 9,83 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare şi 0,43 euro/tonă/zi de depozitare contractuală;
    c) brânzeturi: 15,57 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare şi 0,40 euro/tonă/zi de depozitare contractuală.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016