Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 794 din 24 septembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 794 din 24 septembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Centura municipiului Rădăuţi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 890 din 30 septembrie 2020
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 991/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura municipiului Rădăuţi“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura municipiului Rădăuţi“, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut(e) în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura municipiului Rădăuţi“, situate pe raza localităţilor Rădăuţi, Volovăţ, Horodnic de Jos şi Horodnic de Sus din judeţul Suceava, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Rădăuţi, Volovăţ, Horodnic de Jos şi Horodnic de Sus din judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura municipiului Rădăuţi“, aflate pe raza localităţilor Rădăuţi, Volovăţ, Horodnic de Jos şi Horodnic de Sus din judeţul Suceava, sunt în cuantum total de 216 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 ,,Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01-„Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 24 septembrie 2020.
    Nr. 794.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobilele proprietate privată
    situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura municipiului Rădăuţi“,
    aflate pe raza localităţilor Rădăuţi, Volovăţ, Horodnic de Sus şi Horodnic de Jos
    din judeţul Suceava, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬────────────────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa terenului │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi │ │Parcelă│Număr │ │ │ ├─────────┬──────────┤de │despăgubire,│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Tarla/│/ │cadastral│Număr │Categorie│Extravilan│Suprafaţa│Suprafaţa │expropriat │conform │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/ │Stradă│Nr. │/ │carte │de │/ │totală │de │construcţii│Legii nr. │
│ │ │ │deţinătorului │ │poştal │Număr │funciară │folosinţă│Intravilan│ │expropriat│ │255/2010 │
│ │ │ │imobilului │ │ │topo │ │ │ ├─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │(mp) │(mp/ml) │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │3 │38 │44142 │44142 │P │Extravilan│18.977 │252 │0 │869 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │3 │38 │44139 │44139 │P │Extravilan│554 │154 │0 │531 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │3 │37 │44129 │44129 │P │Extravilan│98.237 │24 │0 │83 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │3 │37 │44131 │44131 │P │Extravilan│28.015 │492 │0 │1.697 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │3 │35 │44080 │44080 │P │Extravilan│179.475 │394 │0 │1.359 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │3 │37 │44132 │44132 │P │Extravilan│4.228 │1.051 │0 │3.626 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │3 │37 │44133 │44133 │P │Extravilan│1.982 │1.233 │0 │4.254 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │5 │56 │44145 │44145 │P │Extravilan│11.004 │762 │0 │2.629 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │5 │56 │44146 │44146 │P │Extravilan│2.649 │495 │0 │1.708 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │5 │56 │44147 │44147 │P │Extravilan│403.000 │189 │0 │652 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │5 │63 │44128 │44128 │P │Intravilan│48.700 │127 │0 │1.607 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Suceava│Rădăuţi │Rădăuţi - │5 │63 │44126 │44126 │P │Intravilan│114.251 │126 │0 │1.594 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│13 │Suceava│Rădăuţi │Botezat Aspazia │10 │134 │54756 │54756 │A │Extravilan│3.178 │277 │0 │1.274 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│14 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │10 │132 │- │- │A │Extravilan│11 │11 │0 │51 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│15 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │10 │132 │- │- │A │Extravilan│2 │2 │0 │9 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│16 │Suceava│Rădăuţi │Sindilar Mircea │10 │142 │54797 │54797 │A │Extravilan│819 │24 │0 │110 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Morosan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │Suceava│Rădăuţi │Virginia, │10 │142 │- │- │A │Extravilan│1.484 │8 │0 │37 │
│ │ │ │Simota Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Duhanes Iolanda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │Suceava│Rădăuţi │Liana, Ropciuc │10 │142 │44095 │44095 │A │Extravilan│5.400 │68 │0 │313 │
│ │ │ │Tamara Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Colibaba Aurel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Suceava│Rădăuţi │Pojar Stela, │10 │142 │- │- │A │Extravilan│874 │174 │0 │800 │
│ │ │ │Pircalabu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Artemizia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│20 │Suceava│Rădăuţi │Colibaba │10 │142 │- │- │A │Extravilan│6.371 │274 │0 │1.260 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Stogrea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │Suceava│Rădăuţi │Constantin, │10 │142 │54755 │54755 │A │Extravilan│1.475 │729 │0 │3.353 │
│ │ │ │Stogrea Ileana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│22 │Suceava│Rădăuţi │F.E. Agrar - │10 │142 │53549 │53549 │A │Extravilan│3.107 │800 │0 │3.680 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│23 │Suceava│Rădăuţi │F.E. Agrar - │10 │142 │53546 │53546 │A │Extravilan│2.564 │737 │0 │3.390 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Spighel Mihai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │Suceava│Rădăuţi │Spighel Eduard, │10 │142 │54812 │54812 │A │Extravilan│2.588 │635 │0 │2.921 │
│ │ │ │Spighel Ervin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│25 │Suceava│Rădăuţi │Micu Sextilia │10 │142 │- │- │A │Extravilan│5.468 │645 │0 │2.967 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│26 │Suceava│Rădăuţi │Semeniuc Vasile,│10 │142 │36761 │36761 │A │Extravilan│4.503 │227 │0 │1.044 │
│ │ │ │Semeniuc Tinica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│27 │Suceava│Rădăuţi │Semeniuc Vasile,│10 │142 │55011 │55011 │A │Extravilan│79 │29 │0 │133 │
│ │ │ │Semeniuc Tinica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│28 │Suceava│Rădăuţi │Sulschi Domnica,│10 │142 │- │- │A │Extravilan│4.000 │208 │0 │957 │
│ │ │ │Smocot Aspazia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│29 │Suceava│Rădăuţi │Simota Artemizia│10 │142 │- │- │A │Extravilan│1.914 │101 │0 │465 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│30 │Suceava│Rădăuţi │Botosan Ion, │12 │165 │54795 │54795 │A │Extravilan│8.945 │281 │0 │1.293 │
│ │ │ │Botosan Rodica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│31 │Suceava│Rădăuţi │Botezat Stefan │12 │165 │- │- │A │Extravilan│5.200 │17 │0 │78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│32 │Suceava│Rădăuţi │Calancea Maria │11 │163 │36768 │36768 │A │Extravilan│1.519 │2 │0 │9 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│33 │Suceava│Rădăuţi │Calancea Maria │11 │163 │36767 │36767 │A │Extravilan│1.604 │9 │0 │41 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Curelar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │Suceava│Rădăuţi │Constantin │11 │163 │- │- │A │Extravilan│1.353 │24 │0 │110 │
│ │ │ │Viorel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Curelar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │Suceava│Rădăuţi │Cristian, │11 │163 │44262 │44262 │A │Extravilan│1.297 │39 │0 │179 │
│ │ │ │Curelar Gabriela│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│36 │Suceava│Rădăuţi │Curelar Mihai │11 │163 │44263 │44263 │A │Extravilan│1.308 │63 │0 │290 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│37 │Suceava│Rădăuţi │Curelar │11 │163 │- │- │A │Extravilan│1.287 │65 │0 │299 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│38 │Suceava│Rădăuţi │Curelar │11 │163 │- │- │A │Extravilan│74 │42 │0 │193 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ticuleanu Stela,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │Suceava│Rădăuţi │Senculet │11 │163 │- │- │A │Extravilan│1.655 │85 │0 │391 │
│ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Danilet Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ticuleanu Stela,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │Suceava│Rădăuţi │Senculet │11 │163 │- │- │A │Extravilan│227 │29 │0 │133 │
│ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Danilet Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│41 │Suceava│Rădăuţi │Sbiera Aurel, │11 │163 │36771 │36771 │A │Extravilan│2.215 │50 │0 │230 │
│ │ │ │Sbiera Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│42 │Suceava│Rădăuţi │Sbiera Aurel, │11 │163 │36771 │36771 │A │Extravilan│549 │26 │0 │120 │
│ │ │ │Sbiera Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│43 │Suceava│Rădăuţi │Sbiera Aurel, │11 │163 │36770 │36770 │A │Extravilan│2.810 │92 │0 │423 │
│ │ │ │Sbiera Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│44 │Suceava│Rădăuţi │Sbiera Aurel, │11 │163 │36770 │36770 │A │Extravilan│1.445 │34 │0 │156 │
│ │ │ │Sbiera Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│45 │Suceava│Rădăuţi │Scintei Aurelian│11 │163 │- │- │A │Extravilan│632 │9 │0 │41 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│46 │Suceava│Rădăuţi │Scintei Aurelian│11 │163 │- │- │A │Extravilan│708 │21 │0 │97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│47 │Suceava│Rădăuţi │Scintei Eleonora│11 │163 │- │- │A │Extravilan│605 │15 │0 │69 │
│ │ │ │Doina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│48 │Suceava│Rădăuţi │Scintei Eleonora│11 │163 │- │- │A │Extravilan│725 │8 │0 │37 │
│ │ │ │Doina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│49 │Suceava│Rădăuţi │Sandu Stela │11 │163 │37048 │37048 │A │Extravilan│547 │8 │0 │37 │
│ │ │ │Rodica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│50 │Suceava│Rădăuţi │Sandu Stela │11 │163 │37048 │37048 │A │Extravilan│1.064 │10 │0 │46 │
│ │ │ │Rodica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│51 │Suceava│Rădăuţi │S.C. Kewinana - │11 │163 │33436 │33436 │A │Extravilan│1.194 │9 │0 │41 │
│ │ │ │S.R.L. Rădăuţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│52 │Suceava│Rădăuţi │S.C. Kewinana - │11 │163 │33436 │33436 │A │Extravilan│411 │5 │0 │23 │
│ │ │ │S.R.L. Rădăuţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│53 │Suceava│Rădăuţi │Fanuta Gheorghe │11 │163 │44934 │44934 │A │Extravilan│4.396 │73 │0 │336 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│54 │Suceava│Rădăuţi │Colibaba │11 │163 │- │- │A │Extravilan│2.327 │43 │0 │198 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│55 │Suceava│Rădăuţi │F.E. Agrar - │11 │163 │37347 │37347 │A │Extravilan│1.865 │19 │0 │87 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│56 │Suceava│Rădăuţi │Cazacu Gheorghe │11 │150 │- │- │A │Extravilan│63 │63 │0 │290 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│57 │Suceava│Rădăuţi │Cazacu Gheorghe │11 │150 │- │- │A │Extravilan│6.107 │2.952 │0 │13.579 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│58 │Suceava│Rădăuţi │Niculcea Emilia │11 │150 │54568 │54568 │A │Extravilan│781 │22 │0 │101 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│59 │Suceava│Rădăuţi │Niculcea Emilia │11 │150 │54562 │54562 │A │Extravilan│1.664 │1.207 │0 │5.552 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│60 │Suceava│Rădăuţi │Simota Ambrozie │11 │150 │- │- │A │Extravilan│1.770 │1.479 │0 │6.803 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│61 │Suceava│Rădăuţi │Cotos Doina │11 │150 │54793 │54793 │A │Extravilan│499 │272 │0 │1.251 │
│ │ │ │Lacrimioara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│62 │Suceava│Rădăuţi │S.C. Loredana │11 │150 │45242 │45242 │A │Extravilan│5.920 │1.816 │0 │8.354 │
│ │ │ │Rădăuţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Andruseac Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │Suceava│Rădăuţi │Andruseac Ingrid│11 │150 │54798 │54798 │A │Extravilan│5.691 │666 │0 │3.064 │
│ │ │ │Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Ardeleanu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cretu Stefan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│64 │Suceava│Rădăuţi │Cretu Sorin, │11 │156.158│- │- │A │Extravilan│2.900 │238 │0 │1.095 │
│ │ │ │Cretu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spalatelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Felicia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Calancea Silviu,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65 │Suceava│Rădăuţi │Calancea │11 │163 │50884 │50884 │A │Extravilan│2.573 │90 │0 │414 │
│ │ │ │Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Procreata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Aristica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│66 │Suceava│Rădăuţi │Procreata │11 │163 │48421 │48421 │A │Extravilan│4.800 │89 │0 │409 │
│ │ │ │Virgil, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Procreata Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Laurentiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│67 │Suceava│Rădăuţi │Cojocar Eugenia │11 │150 │50743 │50743 │A │Extravilan│4.000 │85 │0 │391 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│68 │Suceava│Rădăuţi │Sandu Elena │11 │150 │35240 │35240 │A │Extravilan│2.500 │6 │0 │28 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│69 │Suceava│Rădăuţi │Babias Maria │11 │163 │- │- │A │Extravilan│2.056 │7 │0 │32 │
│ │ │ │Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Colibaba Aurel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │Suceava│Rădăuţi │Pojar Stela, │10 │142/2 │- │- │A │Extravilan│874 │89 │0 │409 │
│ │ │ │Pircalabu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Artemizia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│71 │Suceava│Rădăuţi │Egger Romania - │15 │234 │40859 │40859 │A │Extravilan│3.068 │76 │0 │350 │
│ │ │ │S.R.L. Rădăuţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│72 │Suceava│Rădăuţi │Egger Romania - │15 │234 │40861 │40861 │A │Extravilan│330 │108 │0 │497 │
│ │ │ │S.R.L. Rădăuţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│73 │Suceava│Rădăuţi │Grigoras Robert │15 │234 │43387 │43387 │A │Extravilan│2.729 │65 │0 │299 │
│ │ │ │Emil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│74 │Suceava│Rădăuţi │Costea Raul │15 │234 │43475 │43475 │A │Extravilan│338 │51 │0 │235 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Georgescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │Suceava│Rădăuţi │Gheorghe, │15 │234 │36766 │36766 │A │Extravilan│2.600 │51 │0 │235 │
│ │ │ │Georgescu Oltea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│76 │Suceava│Rădăuţi │Cirsmaru Sonia │15 │234 │36765 │36765 │A │Extravilan│2.428 │53 │0 │244 │
│ │ │ │Manuela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│77 │Suceava│Rădăuţi │Cioata Ariadna │15 │234 │- │- │A │Extravilan│14.100 │232 │0 │1.067 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│78 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │15 │234 │ │ │N │Extravilan│23 │23 │0 │106 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│79 │Suceava│Rădăuţi │Nistor, │15 │234 │54927 │54927 │A │Extravilan│5.195 │12 │0 │55 │
│ │ │ │Dumitrescu Elena│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │Suceava│Rădăuţi │Nistor, │15 │234 │54897 │54897 │A │Extravilan│484 │1 │0 │5 │
│ │ │ │Dumitrescu Elena│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│81 │Suceava│Rădăuţi │Nistor, │15 │234 │54899 │54899 │A │Extravilan│2.287 │23 │0 │106 │
│ │ │ │Dumitrescu Elena│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│82 │Suceava│Rădăuţi │Nistor, │15 │234 │54900 │54900 │A │Extravilan│517 │20 │0 │92 │
│ │ │ │Dumitrescu Elena│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │Suceava│Rădăuţi │Nistor, │15 │234 │54902 │54902 │A │Extravilan│3.610 │42 │0 │193 │
│ │ │ │Dumitrescu Elena│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│84 │Suceava│Rădăuţi │Nistor, │15 │234 │54904 │54904 │A │Intravilan│90 │12 │0 │55 │
│ │ │ │Dumitrescu Elena│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│85 │Suceava│Rădăuţi │Nistor, │15 │234 │54906 │54906 │A │Intravilan│3.980 │51 │0 │235 │
│ │ │ │Dumitrescu Elena│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│86 │Suceava│Rădăuţi │S.C. Baxcom - │15 │239 │44091 │44091 │A │Extravilan│20.185 │39 │0 │179 │
│ │ │ │S.R.L. Marginea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│87 │Suceava│Rădăuţi │S.C. Marelvi │15 │239 │44154 │44154 │A │Extravilan│7.405 │28 │0 │129 │
│ │ │ │Impex - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│88 │Suceava│Rădăuţi │Baila Viorica │15 │230 │- │- │A │Extravilan│354 │1 │0 │5 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│89 │Suceava│Rădăuţi │Nasaudean │15 │230 │- │- │A │Extravilan│1.054 │3 │0 │14 │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Covali Violeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│90 │Suceava│Rădăuţi │Lenuta, Vlonga │15 │230 │37539 │37539 │A │Extravilan│3.946 │11 │0 │51 │
│ │ │ │Alin Augustin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│91 │Suceava│Rădăuţi │Florea Anton │15 │230 │- │- │A │Extravilan│3.000 │34 │0 │156 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│92 │Suceava│Rădăuţi │Diaconescu │15 │230 │- │- │A │Extravilan│4.000 │4 │0 │18 │
│ │ │ │Chirica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Cojocariu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│93 │Suceava│Rădăuţi │Gheorghe, │15 │230 │36775 │36775 │A │Extravilan│5.000 │131 │0 │603 │
│ │ │ │Cojocariu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│94 │Suceava│Rădăuţi │Hincu Maria │15 │230 │36390 │36390 │A │Extravilan│1.600 │115 │0 │529 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│95 │Suceava│Rădăuţi │Hincu Maria │15 │230 │- │- │A │Extravilan│1.268 │89 │0 │409 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│96 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │15 │230 │- │- │A │Extravilan│60 │60 │0 │276 │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│97 │Suceava│Rădăuţi │Robu Samoila, │16 │263 │- │- │A │Extravilan│10.000 │496 │0 │2.282 │
│ │ │ │Robu Eugenia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│98 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │16 │263 │ │ │A │Extravilan│84 │84 │0 │386 │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Goriuc Lucretia,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Budau Violeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marioara, Goriuc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│99 │Suceava│Rădăuţi │Domnita Valeria,│16 │246 │44099 │44099 │A │Extravilan│19.152 │105 │0 │483 │
│ │ │ │Tcaciuc Ionela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alina, Goriuc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucian Gabriel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│100 │Suceava│Rădăuţi │Dragne Mihai │16 │246 │54974 │54974 │A │Extravilan│3.122 │116 │0 │534 │
│ │ │ │Octavian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│101 │Suceava│Rădăuţi │Gagniuc │20 │366 │55014 │55014 │A │Extravilan│15.924 │1.345 │0 │6.187 │
│ │ │ │Elisaveta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│102 │Suceava│Rădăuţi │Malea Ioan, │20 │364 │45308 │45308 │A │Extravilan│171 │55 │0 │253 │
│ │ │ │Males Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│103 │Suceava│Rădăuţi │Malea Ioan, │20 │364 │54806 │54806 │A │Extravilan│318 │50 │0 │230 │
│ │ │ │Males Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│104 │Suceava│Rădăuţi │Malea Ioan, │20 │364 │45226 │45226 │A │Extravilan│1.028 │99 │0 │455 │
│ │ │ │Males Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│105 │Suceava│Rădăuţi │Malea Ioan, │20 │364 │54789 │54789 │A │Extravilan│1.499 │106 │0 │488 │
│ │ │ │Males Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│106 │Suceava│Rădăuţi │Malea Ioan, │20 │364 │45228 │45228 │A │Extravilan│727 │36 │0 │166 │
│ │ │ │Males Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│107 │Suceava│Rădăuţi │Malea Ioan, │20 │364 │54788 │54788 │A │Extravilan│276 │96 │0 │442 │
│ │ │ │Males Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│108 │Suceava│Rădăuţi │Trufin Radu │20 │364 │- │- │A │Extravilan│4.087 │4 │0 │18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│109 │Suceava│Rădăuţi │Trufin Radu │20 │364 │55027 │55027 │A │Extravilan│39 │39 │0 │179 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Vicol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110 │Suceava│Rădăuţi │Lacrimioara, │20 │364 │36773 │36773 │A │Extravilan│4.900 │184 │0 │846 │
│ │ │ │Tivadar Oltea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Schroder │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cornelia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│111 │Suceava│Rădăuţi │Morosan Elvira, │20 │364 │38123 │38123 │A │Extravilan│3.800 │139 │0 │639 │
│ │ │ │Hrisca Oana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popa Octavian, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popa Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│112 │Suceava│Rădăuţi │Popescu Leontina│19 │424 │55216 │55216 │A │Extravilan│209 │209 │0 │961 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│113 │Suceava│Rădăuţi │Popescu Leontina│19 │424 │55217 │55217 │A │Extravilan│297 │297 │0 │1.366 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│114 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │20 │358 │- │- │A │Extravilan│149 │149 │0 │685 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│115 │Suceava│Rădăuţi │Moraru Nicolai, │20 │426 │37023 │37023 │A │Extravilan│4.000 │49 │0 │225 │
│ │ │ │Moraru Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│116 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │20 │424 │- │- │A │Extravilan│399 │399 │0 │1.835 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│117 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │20 │354 │- │- │A │Extravilan│231 │231 │0 │1.063 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│118 │Suceava│Rădăuţi │Bobu Aurel, │24 │461 │54936 │54936 │A │Intravilan│1.848 │153 │0 │5.103 │
│ │ │ │Bobu Marioara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│119 │Suceava│Rădăuţi │Bobu Aurel, │24 │461 │54937 │54937 │A │Intravilan│1.439 │52 │0 │1.734 │
│ │ │ │Bobu Marioara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Bobu Aurel, │ │ │32314 │32314 CF │ │ │ │ │ │ │
│120 │Suceava│Rădăuţi │Bobu Marioara │24 │461 │CF │Volovăţ │A │Intravilan│15.000 │56 │0 │1.868 │
│ │ │ │ │ │ │Volovăţ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│121 │Suceava│Rădăuţi │Ungureanu │24 │512 │54080 │54080 │A │Intravilan│3.200 │52 │0 │1.734 │
│ │ │ │Valentin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│122 │Suceava│Rădăuţi │Olaru Pavel, │24 │512 │54183 │54183 │A │Intravilan│866 │63 │0 │2.101 │
│ │ │ │Olaru Anisoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Pascaniuc Stefan│ │ │34210 │34210 │ │ │ │ │ │ │
│123 │Suceava│Rădăuţi │Alexa, Pascaniuc│24 │461 │CF │CF │A │Intravilan│485 │102 │0 │3.402 │
│ │ │ │Daniela │ │ │Volovăţ │Volovăţ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Petrescu Vasile │ │ │33469 │33469 │ │ │ │ │ │ │
│124 │Suceava│Rădăuţi │Adrian │24 │461 │CF │CF │A │Intravilan│525 │33 │0 │1.101 │
│ │ │ │ │ │ │Volovăţ │Volovăţ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Romaniuc │ │ │54845, │54845, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Veronica, Boloca│ │ │37466, │37466, │ │ │ │ │ │ │
│125 │Suceava│Rădăuţi │Mariana │25 │512 │37467, │37467, │A │Intravilan│23.200 │276 │0 │9.205 │
│ │ │ │Angelica, Torac │ │ │38388 │38388 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriela Amalia │ │ │CF │CF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Volovăţ │Volovăţ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Golimbiovschi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Angel │ │ │30066 │30066 │ │ │ │ │ │ │
│126 │Suceava│Rădăuţi │Constantin, │25 │512 │CF │CF │A │Intravilan│3.751 │43 │0 │1.434 │
│ │ │ │Golimbiovschi │ │ │Volovăţ │Volovăţ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│127 │Suceava│Rădăuţi │Sbiera Dumitru │25 │512 │41096 │41096 │A │Extravilan│844 │54 │0 │248 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│128 │Suceava│Rădăuţi │Sbiera Dumitru │25 │512 │41282 │41282 │A │Extravilan│129 │38 │0 │175 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│129 │Suceava│Rădăuţi │Coaja Ioan, │25 │512 │54569 │54569 │A │Extravilan│700 │8 │0 │37 │
│ │ │ │Coaja Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│130 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │25 │512 │- │- │A │Extravilan│693 │693 │0 │3.188 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│131 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │26 │533 │52520 │52520 │A │Extravilan│248 │248 │0 │1.141 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│132 │Suceava│Rădăuţi │Coaja Ioan, │26 │533 │53576 │53576 │A │Extravilan│1.900 │22 │0 │101 │
│ │ │ │Coaja Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│133 │Suceava│Rădăuţi │Coaja Ioan, │26 │533 │54079 │54079 │A │Extravilan│2.500 │266 │0 │1.224 │
│ │ │ │Coaja Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Stolerciuc Jan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Arcade, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│134 │Suceava│Rădăuţi │Stolerciuc │28 │600 │37543 │37543 │A │Extravilan│1.400 │33 │0 │152 │
│ │ │ │Gheorghe Doru, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Brailean Lenuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lacrimioara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│135 │Suceava│Rădăuţi │Olarean Cristian│28 │600 │37292 │37292 │A │Extravilan│2.601 │4 │0 │18 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│136 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │28 │600 │- │- │A │Extravilan│79 │79 │0 │363 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│137 │Suceava│Rădăuţi │Lungu Ionel │28 │600 │44104 │44104 │A │Extravilan│407 │83 │0 │382 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│138 │Suceava│Rădăuţi │Proprietar │28 │600 │- │- │A │Extravilan│515 │515 │0 │2.369 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Lazarescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│139 │Suceava│Volovăţ │George, │3 │96/2 │40712 │40712 │A │Extravilan│1.028 │6 │0 │14 │
│ │ │ │Lazarescu Sava │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Danut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Robu Ion, Robu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gavril, Balean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│140 │Suceava│Volovăţ │Veronica, Vicol │3 │96/2 │40641 │40641 │A │Extravilan│9.000 │200 │0 │460 │
│ │ │ │Maria, Halip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│141 │Suceava│Volovăţ │Ilisoi │3 │104 │40718 │40718 │A │Extravilan│3.209 │163 │0 │375 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│142 │Suceava│Volovăţ │Mirauta │3 │96/2 │40722 │40722 │A │Extravilan│242 │7 │0 │16 │
│ │ │ │Margareta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│143 │Suceava│Volovăţ │Vicol Vasile, │3 │104 │32294 │32294 │A │Extravilan│1.921 │6 │0 │14 │
│ │ │ │Vicol Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│144 │Suceava│Volovăţ │Vicol Vasile, │3 │104 │32303 │32303 │A │Extravilan│1.602 │89 │0 │205 │
│ │ │ │Vicol Domnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│145 │Suceava│Volovăţ │Mirauta Gheorghe│3 │96/1 │- │- │A │Extravilan│1.700 │2 │0 │5 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│146 │Suceava│Volovăţ │Coca Ana │3 │96/1 │- │- │A │Extravilan│2.200 │73 │0 │168 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│147 │Suceava│Volovăţ │Antonovici │3 │96/1 │39312 │39312 │A │Extravilan│2.926 │110 │0 │253 │
│ │ │ │Viorel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│148 │Suceava│Volovăţ │Gramada Oltea │3 │96/1 │40988 │40988 │A │Extravilan│361 │249 │0 │573 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│149 │Suceava│Volovăţ │Bordei Toadre, │3 │96/1 │- │- │A │Extravilan│1.734 │1.013 │0 │2.330 │
│ │ │ │Nita Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Cornea Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│150 │Suceava│Volovăţ │Danut, Cornea │3 │96/1 │33861 │33861 │A │Extravilan│1.365 │129 │0 │297 │
│ │ │ │Otilia Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│151 │Suceava│Volovăţ │Proprietar │3 │96/1 │- │- │A │Extravilan│504 │504 │0 │1.159 │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Lucasievici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│152 │Suceava│Volovăţ │Dorin, │1 │149 │39313 │39313 │A │Intravilan│828 │296 │0 │3.812 │
│ │ │ │Lucasievici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Lucasievici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153 │Suceava│Volovăţ │Dorin, │1 │149 │39315 │39315 │A │Intravilan│142 │142 │0 │1.829 │
│ │ │ │Lucasievici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Bernar Prod│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│154 │Suceava│Volovăţ │- S.R.L. │1 │153 │32755 │32755 │P │Extravilan│905 │905 │0 │1.769 │
│ │ │ │Dorneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Bernar Prod│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│155 │Suceava│Volovăţ │- S.R.L. │1 │153 │32754 │32754 │P │Extravilan│114 │114 │0 │223 │
│ │ │ │Dorneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Bernar Prod│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │Suceava│Volovăţ │- S.R.L. │1 │153 │32752 │32752 │P │Extravilan│6.974 │221 │0 │432 │
│ │ │ │Dorneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Bernar Prod│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│157 │Suceava│Volovăţ │- S.R.L. │1 │153 │32756 │32756 │P │Extravilan│1.661 │90 │0 │176 │
│ │ │ │Dorneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│158 │Suceava│Volovăţ │Mirauta Vasile │1 │153 │- │- │P │Intravilan│4.000 │836 │0 │7.018 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│159 │Suceava│Volovăţ │Mirauta Vasile, │1 │153 │35525 │35525 │P │Intravilan│6.919 │90 │0 │756 │
│ │ │ │Mirauta Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Bernar Prod│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│160 │Suceava│Volovăţ │- S.R.L. │1 │153 │34703 │34703 │P │Extravilan│2.200 │89 │0 │174 │
│ │ │ │Dorneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│161 │Suceava│Volovăţ │Toader Aurica │1 │153 │- │- │P │Extravilan│1.200 │369 │0 │721 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│162 │Suceava│Volovăţ │Timofeiov Simion│1 │153 │- │- │A │Extravilan│5.000 │470 │0 │1.081 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│163 │Suceava│Volovăţ │Juravle Dafina │1 │24 │32743 │32743 │A │Extravilan│967 │177 │0 │407 │
│ │ │ │Oana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│164 │Suceava│Volovăţ │Juravle Dafina │1 │24 │32745 │32745 │A │Extravilan│172 │69 │0 │159 │
│ │ │ │Oana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│165 │Suceava│Volovăţ │Juravle Dafina │1 │24 │32748 │32748 │A │Extravilan│3.544 │374 │0 │860 │
│ │ │ │Oana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│166 │Suceava│Volovăţ │Bacila Vasile │1 │24 │32766 │32766 │A │Extravilan│1.827 │353 │0 │812 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│167 │Suceava│Volovăţ │Bazgan Ilie, │1 │24 │32485 │32485 │A │Extravilan│5.568 │74 │0 │170 │
│ │ │ │Bizgan Ana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│168 │Suceava│Volovăţ │Proprietar │1 │24 │ │ │A │Extravilan│640 │640 │0 │1.472 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│169 │Suceava│Volovăţ │Coca Ioan │3 │104 │40604 │40604 │A │Extravilan│3.900 │80 │0 │184 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│170 │Suceava│Volovăţ │Hij Ileana │3 │104 │40588 │40588 │A │Extravilan│3.785 │87 │0 │200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│171 │Suceava│Volovăţ │Proprietar │1 │21 │- │- │A │Extravilan│77 │77 │0 │177 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│172 │Suceava│Volovăţ │Proprietar │3 │117/2 │- │- │A │Extravilan│80 │80 │0 │184 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│173 │Suceava│Volovăţ │Proprietar │13 │451 │- │- │A │Extravilan│80 │80 │0 │184 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│174 │Suceava│Volovăţ │Tiron Elena │1 │24 │- │- │A │Extravilan│1.675 │390 │0 │897 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│175 │Suceava│Volovăţ │Tofei Ion │1 │24 │- │- │A │Extravilan│1.800 │10 │0 │23 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│176 │Suceava│Horodnic │Prelipcean │52 │987 │- │- │A │Intravilan│2.500 │250 │0 │3.220 │
│ │ │de Jos │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│177 │Suceava│Horodnic │Teleaga Veronica│52 │987 │- │- │A │Intravilan│5.600 │107 │0 │1.378 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│178 │Suceava│Horodnic │Teleaga Veronica│52 │987 │- │- │A │Extravilan│5.600 │138 │0 │317 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│179 │Suceava│Horodnic │Teleaga Tecla │52 │987 │- │- │A │Extravilan│8.400 │317 │0 │729 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│180 │Suceava│Horodnic │Prelipcean │52 │987 │- │- │A │Extravilan│3.800 │83 │0 │191 │
│ │ │de Jos │Aspazia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│181 │Suceava│Horodnic │Teleaga Maria │52 │987 │- │- │A │Extravilan│9.400 │248 │0 │570 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Prelipcean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│182 │Suceava│Horodnic │Gheorghe, │52 │987 │34701 │34701 │A │Extravilan│1.100 │19 │0 │44 │
│ │ │de Jos │Prelipcean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rodica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│183 │Suceava│Horodnic │Proprietar │52 │987 │- │- │A │Extravilan│111 │111 │0 │255 │
│ │ │de Jos │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Horodnic │Prelipcean Ioan,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│184 │Suceava│de Jos │Prelipcean │52 │987 │34700 │34700 │A │Extravilan│1.160 │22 │0 │51 │
│ │ │ │Mariana Minodora│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│185 │Suceava│Horodnic │Buznean Atanasie│52 │987 │- │- │A │Extravilan│3.300 │83 │0 │191 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│186 │Suceava│Horodnic │Popescu Maria, │52 │987 │- │- │A │Extravilan│7.000 │30 │0 │69 │
│ │ │de Jos │Olenici Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│187 │Suceava│Horodnic │Hurjui Elena │52 │987 │- │- │A │Intravilan│3.000 │247 │0 │3.181 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│188 │Suceava│Horodnic │Hurjui Elena │52 │987 │- │- │A │Extravilan│3.000 │149 │0 │343 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│189 │Suceava│Horodnic │Onica Trifan │52 │987 │35303 │35303 │A │Extravilan│2.852 │86 │0 │198 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│190 │Suceava│Horodnic │Onica Trifan │52 │987 │35298 │35298 │A │Extravilan│5.064 │70 │0 │161 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Luta Oana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lenuta, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Luta Dumitu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│191 │Suceava│Horodnic │Gabriel, Robu │52 │987 │32216 │32216 │A │Extravilan│1.078 │13 │0 │30 │
│ │ │de Jos │Popescu Ancuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ionela, Robu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Luta Oana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lenuta, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Luta Dumitu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│192 │Suceava│Horodnic │Gabriel, Robu │52 │987 │32217 │32217 │A │Extravilan│767 │14 │0 │32 │
│ │ │de Jos │Popescu Ancuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ionela, Robu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Horodnic │Gabriela │ │ │34314 CF │34314 CF │ │ │ │ │ │ │
│193 │Suceava│de Jos │Narcisa, │52 │987 │Horodnic │Horodnic │A │Extravilan│3.900 │52 │0 │120 │
│ │ │ │Rotar Alina │ │ │de Sus │de Sus │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│194 │Suceava│Horodnic │Luta Aurelia │52 │987 │35193 │35193 │A │Extravilan│3.248 │43 │0 │99 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│195 │Suceava│Horodnic │Lungoci Vasile │52 │987 │- │- │A │Extravilan│2.600 │33 │0 │76 │
│ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│196 │Suceava│Horodnic │Cirdei Ilie, │52 │987 │35168 │35168 │A │Extravilan│4.353 │40 │0 │92 │
│ │ │de Jos │Cirdei Rodica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│197 │Suceava│Horodnic │Badelita │52 │987 │- │- │A │Extravilan│3.900 │2 │0 │5 │
│ │ │de Jos │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│198 │Suceava│Horodnic │Badelita │52 │987 │- │- │A │Intravilan│3.900 │39 │0 │502 │
│ │ │de Jos │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│199 │Suceava│Horodnic │Badelita │52 │987 │35043 │35043 │A │Extravilan│2.900 │27 │0 │62 │
│ │ │de Jos │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│200 │Suceava│Horodnic │Badelita │52 │987 │35043 │35043 │A │Intravilan│2.900 │17 │0 │219 │
│ │ │de Jos │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│201 │Suceava│Horodnic de Jos │Melen David │52 │987 │32639 │32639 │A │Intravilan│5.457 │59 │0 │760 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│202 │Suceava│Horodnic │Prelipceanu │52 │987 │30041 │30041 │A │Intravilan│2.415 │35 │0 │451 │
│ │ │de Jos │Aurelia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│203 │Suceava│Horodnic │Prelipceanu │52 │987 │30042 │30042 │A │Intravilan│2.415 │2 │0 │26 │
│ │ │de Jos │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│204 │Suceava│Horodnic │Proprietar │52 │987 │ │ │A │Intravilan│220 │220 │0 │2.834 │
│ │ │de Jos │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Horodnic │Josan Virgil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│205 │Suceava│de Sus │Ioan, │58 │1039 │32638 │32638 │A │Extravilan│1.260 │16 │0 │37 │
│ │ │ │Josan Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│206 │Suceava│Horodnic │Tivda Vasile, │58 │1039 │31396 │31396 │A │Extravilan│1.240 │114 │0 │262 │
│ │ │de Sus │Tivda Paraschiva│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│207 │Suceava│Horodnic │Proprietar │57 │1030 │- │- │A │Extravilan│347 │347 │0 │798 │
│ │ │de Sus │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│208 │Suceava│Horodnic │Proprietar │58 │1039 │- │- │A │Extravilan│211 │211 │0 │485 │
│ │ │de Sus │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│209 │Suceava│Horodnic │Proprietar │43 │869 │- │- │A │Extravilan│896 │896 │0 │2.061 │
│ │ │de Sus │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│210 │Suceava│Horodnic │Capra Ovidiu │57 │1030 │30747 │30747 │A │Extravilan│2.000 │2 │0 │5 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Horodnic │Capra Ovidiu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│211 │Suceava│de Sus │Smighelschi │57 │1030 │30725 │30725 │A │Extravilan│1.008 │8 │0 │18 │
│ │ │ │Rodica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│212 │Suceava│Horodnic │Proprietar │57 │1030 │- │- │A │Extravilan│15 │15 │0 │35 │
│ │ │de Sus │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│213 │Suceava│Horodnic │Ilisoi Fanel, │57 │1030 │32618 │32618 │A │Extravilan│1.191 │20 │0 │46 │
│ │ │de Sus │Ilisoi Aurica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│214 │Suceava│Horodnic │Ichim Domnica │57 │1030 │32612 │32612 │A │Extravilan│3.536 │46 │0 │106 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│215 │Suceava│Horodnic │Crut Catalin │57 │1030 │- │- │A │Extravilan│1.200 │28 │0 │64 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┴┬───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┬┴─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│216 │Suceava│Horodnic │Proprietar │57 │1030 │- │- │A │Extravilan│497 │497 │0 │1.143 │
│ │ │de Sus │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│217 │Suceava│Horodnic │Proprietar │43 │869 │- │- │A │Extravilan│1.150 │1.150 │0 │2.645 │
│ │ │de Sus │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│218 │Suceava│Horodnic │Calancea Toader│43 │869 │- │- │A │Extravilan│1.300 │40 │0 │92 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│219 │Suceava│Horodnic │Sfichi Gheorghe│43 │869 │- │- │A │Extravilan│3.400 │419 │0 │964 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│220 │Suceava│Horodnic │Mihalescu │43 │869 │31380 │31380 │A │Extravilan│3.505 │179 │0 │412 │
│ │ │de Sus │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Sfirnaciuc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│221 │Suceava│Horodnic │Gheorghe Dorel,│43 │869 │34407 │34407 │A │Extravilan│1.900 │314 │0 │722 │
│ │ │de Sus │Sfirnaciuc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandra Alina│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│222 │Suceava│Horodnic │Tofei Ioan │43 │869 │- │- │A │Extravilan│2.300 │184 │0 │423 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│223 │Suceava│Horodnic │Vladean Aurelia│56 │1022 │36065 │36065 │A │Extravilan│1.213 │118 │0 │271 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│224 │Suceava│Horodnic │Ghinghilovschi │56 │1022 │35633 │35633 │A │Extravilan│2.100 │77 │0 │177 │
│ │ │de Sus │Liviu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│225 │Suceava│Horodnic │Proprietar │56 │1022 │- │- │A │Extravilan│1.085 │1.085 │0 │2.496 │
│ │ │de Sus │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│226 │Suceava│Horodnic │Proprietar │55 │1015 │- │- │A │Extravilan│78 │78 │0 │179 │
│ │ │de Sus │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│227 │Suceava│Horodnic │Onica │56 │1022 │33739 │33739 │A │Extravilan│2.128 │118 │0 │271 │
│ │ │de Sus │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│228 │Suceava│Horodnic │Evulet Neli │54 │1008 │31074 │31074 │A │Extravilan│1.900 │52 │0 │120 │
│ │ │de Sus │Doina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│229 │Suceava│Horodnic │Olenici Mihai │53 │998 │30804 │30804 │A │Extravilan│632 │33 │0 │76 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│230 │Suceava│Horodnic │Olenici Mihai │53 │998 │31383 │31383 │A │Extravilan│8.400 │114 │0 │262 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│231 │Suceava│Horodnic │Olenici Mihai │53 │998 │33075 │33075 │A │Extravilan│3.700 │130 │0 │299 │
│ │ │de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│232 │Suceava│Horodnic │Nichiforiuc │53 │998 │30090 │30090 │A │Extravilan│6.900 │81 │0 │186 │
│ │ │de Sus │Cristian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│233 │Suceava│Horodnic │Proprietar │53 │998 │- │- │A │Extravilan│990 │990 │0 │2.277 │
│ │ │de Sus │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴──────────────────────────┴───────────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL: │47.485 │215.775 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

    *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele/prenumele proprietarului/deţinătorului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    Legendă:
    A - arabil; N - neproductiv; P - păşune.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016