Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 791 din 24 septembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 791 din 24 septembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 894 din 1 octombrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, aflat pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi - Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflat pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, situate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt, sunt în cuantum de 12.934 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 24 septembrie 2020.
    Nr. 791.
    ANEXA

    LISTA
    cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată
    care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 3,
    pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

┌────┬───────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────┬───────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │Valoarea de │
│ │ │ │prenumele │ │Extravilan│ │ │Nr. │ │Suprafaţa │de │Suprafaţa de│despăgubire │
│Nr. │Judeţul│UAT │proprietarului/ │Categoria de │/ │Tarlaua│Parcela │cadastral/ │Nr. │totală │expropriat │expropriat -│conform Legii│
│crt.│ │ │deţinătorului │folosinţă │Intravilan│ │ │nr. topo/ │CF │(mp) │- │teren │nr. 255/2010 │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │nr. ID │ │ │construcţii│(mp) │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp/ml/mc) │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│1 │OLT │VALEA MARE │IANCU GHERGHINA │Arabil │Extravilan│41 │40 │- │328 │6.062,00 │- │4,00 │4,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PIRVU LIVIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │OLT │VALEA MARE │TOADER CORNELIA, │Arabil │Extravilan│41 │41 │- │329 │9.023,00 │- │36,00 │41,40 │
│ │ │ │PIRVU FLORINEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│3 │OLT │VALEA MARE │COMANESCU │Arabil │Extravilan│41 │42 │- │330 │14.500,00 │- │57,00 │65,55 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│4 │OLT │VALEA MARE │COMANESCU │Arabil │Extravilan│41 │43 │- │331 │3.100,00 │ │12,00 │13,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│5 │OLT │VALEA MARE │CALIN IULIAN │Arabil │Extravilan│41 │44/3 │- │332 │2.318,00 │- │9,00 │10,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│6 │OLT │VALEA MARE │CALIN ION │Arabil │Extravilan│41 │44/2 │- │333 │2.318,00 │- │9,00 │10,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│7 │OLT │VALEA MARE │CALIN GEORGEL │Arabil │Extravilan│41 │44/1 │- │334 │3.217,00 │- │9,00 │10,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│8 │OLT │VALEA MARE │ALEXIE ILIE │Arabil │Extravilan│41 │45 │- │335 │7.323,00 │- │29,00 │33,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│9 │OLT │VALEA MARE │PATRASCU STAN │Arabil │Extravilan│41 │46 │- │336 │4.780,00 │- │19,00 │21,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│10 │OLT │VALEA MARE │PATRASCU STAN │Arabil │Extravilan│41 │47 │- │337 │2.022,00 │- │8,00 │9,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │JAGA CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │OLT │VALEA MARE │JAGA FLORIN, │Arabil │Extravilan│41 │48 │- │338 │8.000,00 │- │32,00 │36,80 │
│ │ │ │STROE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CHIRITA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CROITIRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │OLT │VALEA MARE │ILIEANA STEFANA, │Arabil │Extravilan│41 │49 │- │339 │1.400,00 │- │56,00 │64,40 │
│ │ │ │MIU NICULINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│13 │OLT │VALEA MARE │JAGA CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│41 │49 │- │1333 │2.600,00 │- │11,00 │12,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│14 │OLT │VALEA MARE │UNICREDIT TIRIAC │Arabil │Extravilan│41 │50/51 │- │340 │14.500,00 │- │58,00 │66,70 │
│ │ │ │BANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ONDULINE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │OLT │VALEA MARE │IZVORASUL - │Arabil │Extravilan│41 │52/53 │- │342 │14.400,00 │- │58,00 │66,70 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│16 │OLT │VALEA MARE │BROBOANA COSTIN │Arabil │Extravilan│41 │54 │- │344 │10.000,00 │- │41,00 │47,15 │
│ │ │ │CIPRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│17 │OLT │VALEA MARE │PIRLOGEANU LENUTA│Arabil │Extravilan│41 │55 │- │345 │9.300,00 │- │38,00 │43,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PIRLOGEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │OLT │VALEA MARE │DUMITRA, │Arabil │Extravilan│41 │56 │- │346 │10.000,00 │- │41,00 │47,15 │
│ │ │ │PIRLOGEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│19 │OLT │VALEA MARE │RAW MATERIALS COM│Curţi-construcţii│Intravilan│41 │57, 58, 59, │- │347 │31.263,00 │- │127,00 │730,25 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │60 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│20 │OLT │VALEA MARE │ISPAS ADRIANA │Arabil │Extravilan│41 │61 │- │348 │6.096,00 │- │25,00 │28,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│21 │OLT │VALEA MARE │LILEA IOANA, │Arabil │Extravilan│41 │62 │- │349 │7.502,00 │- │31,00 │35,65 │
│ │ │ │LILEA MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│22 │OLT │VALEA MARE │MIU VIOREL, MIU │Arabil │Extravilan│41 │63/2 │- │350 │3.730,00 │- │15,00 │17,25 │
│ │ │ │NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│23 │OLT │VALEA MARE │ANGHEL ILIE │Arabil │Extravilan│41 │63/1 │- │351 │3.729,00 │- │15,00 │17,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│24 │OLT │VALEA MARE │ARSENOIU ION │Arabil │Extravilan│41 │64 │- │352 │3.514,00 │- │14,00 │16,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│25 │OLT │VALEA MARE │MAC AUTO - S.R.L.│Arabil │Extravilan│41 │65 │- │353 │5.500,00 │- │23,00 │26,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│26 │OLT │VALEA MARE │DECORA STIL - │Arabil │Extravilan│41 │66 │- │354 │7.198,00 │- │30,00 │34,50 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│27 │OLT │VALEA MARE │LILEA IOANA, │Arabil │Extravilan│41 │67 │- │355 │2.500,00 │- │10,00 │11,50 │
│ │ │ │LILEA MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│28 │OLT │VALEA MARE │BOROI ILIE │Arabil │Extravilan│41 │68 │- │356 │6.596,00 │- │27,00 │31,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│29 │OLT │VALEA MARE │SIRBU MARIA │Arabil │Extravilan│41 │69 │- │357 │14.361,00 │- │68,00 │78,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │72/1, 73/1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Arabil │Intravilan│41 │70, 71, 72/ │- │358 │25.167,00 │ │196,00 │676,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │2, 73/2 │ │ │ │ │ │ │
│30 │OLT │VALEA MARE │CAFMIN - S.R.L. ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Platformă │ │ │ │ │ │ │171 mp │0,00 │46.409,40 │
│ │ │ │ │betonată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ │ │ │6,79 ml │0,00 │3.917,71 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Extravilan│41 │74 │- │361 │2499 │ │51,00 │58,65 │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│31 │OLT │VALEA MARE │CROITORESCU │Platformă │ │ │ │ │ │ │23 mp │0,00 │6.242,20 │
│ │ │ │TRAIAN │betonată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │- │ │ │3.50 ml │0,00 │2.018,94 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Extravilan│41 │75 │- │362 │10757 │ │358,00 │411,70 │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│32 │OLT │VALEA MARE │CAFMIN - S.R.L. │Platformă │ │ │ │ │ │ │100 mp │0,00 │27.140,00 │
│ │ │ │ │betonată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │- │ │ │15 ml │0,00 │8.652,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ANGHEL EUGENIA │Arabil │Extravilan│41 │76, 77, 78 │- │363 │10.236,00 │ │750,00 │862,50 │
│33 │OLT │VALEA MARE │IULIANA GABRIELA ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ │ │ │76 ml │0,00 │4.195,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│34 │OLT │VALEA MARE │DASCALU ION │Arabil │Extravilan│41 │79 │- │366 │16.206,00 │- │2.242,00 │2.578,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAUNESCU TEIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │OLT │VALEA MARE │PAUNESCU ALINA │Arabil │Extravilan│41 │80 │- │367 │11.500,00 │- │2.432,00 │2.796,80 │
│ │ │ │FELICIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SCARLAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │OLT │VALEA MARE │ALEXANDRU, │Arabil │Extravilan│41 │81 │- │368 │16.154,00 │- │4.757,00 │5.470,55 │
│ │ │ │SCARLAT LUMINITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│37 │OLT │VALEA MARE │MAC AUTO - S.R.L.│Arabil │Extravilan│41 │82 │- │369 │5.190,00 │- │1.810,00 │2.081,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│38 │OLT │VALEA MARE │CHEFALAN NICULA │Arabil │Extravilan│41 │83 │- │370 │916,00 │- │314,00 │361,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│39 │OLT │VALEA MARE │ISPAS ADRIANA │Arabil │Extravilan│41 │84 │- │371 │502,00 │- │171,00 │196,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │DRUGA EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRUGA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │OLT │VALEA MARE │DRUGA GHERGHINA, │Arabil │Extravilan│41 │85 │- │372 │10.000,00 │- │3.301,00 │3.796,15 │
│ │ │ │DRUGA GRIGORE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRUGA ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│41 │OLT │VALEA MARE │DRAGNEA ION │Arabil │Extravilan│41 │- │- │51105 │5.250,00 │- │1.650,00 │1.897,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│42 │OLT │VALEA MARE │DRAGNEA ION │Arabil │Extravilan│41 │- │- │51104 │5.250,00 │- │1.591,00 │1.829,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│43 │OLT │VALEA MARE │DRAGNEA MARIA, │Arabil │Extravilan│41 │87 │- │374 │3.700,00 │- │1.086,00 │1.248,90 │
│ │ │ │DRAGNEA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│44 │OLT │VALEA MARE │DRAGNEA CORNEL │Arabil │Extravilan│41 │88 │- │375 │16.893,00 │- │4.596,00 │5.285,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│45 │OLT │VALEA MARE │MIHALCEA MARIN │Arabil │Extravilan│41 │89 │- │376 │13.835,00 │- │3.271,00 │3.761,65 │
│ │ │ │ALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│46 │OLT │VALEA MARE │AUTOCAR LEONARD │Arabil │Extravilan│41 │90 │- │377 │4.806,00 │- │1.029,00 │1.183,35 │
│ │ │ │MIR - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│47 │OLT │VALEA MARE │TIRIS LEONARD │Arabil │Extravilan│41 │91 │- │378 │3.500,00 │- │719,00 │826,85 │
│ │ │ │MIREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│48 │OLT │VALEA MARE │MAC AUTO - S.R.L.│Arabil │Extravilan│41 │92/1 │- │379 │5.800,00 │- │1.138,00 │1.308,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│49 │OLT │VALEA MARE │ROSOGA CORNEL, │Arabil │Extravilan│41 │92 │- │380 │10.482,00 │- │1.886,00 │2.168,90 │
│ │ │ │ROSOGA TUDORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│50 │OLT │VALEA MARE │BURLAN FLOREA │Arabil │Extravilan│41 │93 │- │381 │5.000,00 │- │824,00 │947,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│51 │OLT │VALEA MARE │IAGARU GABRIEL │Arabil │Extravilan│41 │93/1 │- │382 │8.562,00 │- │1.317,00 │1.514,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│52 │OLT │VALEA MARE │FIERARU NICOLAE │Arabil │Extravilan│41 │94 │- │383 │8.298,00 │- │1.219,00 │1.401,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │DUMITRU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FIERARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │OLT │VALEA MARE │FIERARU │Arabil │Extravilan│41 │95 │- │384 │5.050,00 │- │728,00 │837,20 │
│ │ │ │ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE DUMITRA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDELCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │FERARU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FIERARU VOICU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │OLT │VALEA MARE │ALEXANDRA, BADEA │Arabil │Extravilan│41 │96 │- │385 │7.952,00 │- │1.154,00 │1.327,10 │
│ │ │ │GHEORGHE, BADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA AURORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, BADEA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA, BADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│55 │OLT │VALEA MARE │GUGHEA NICULINA │Arabil │Extravilan│41 │97 │- │386 │1.912,00 │- │303,00 │348,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│56 │OLT │VALEA MARE │GIRDOC ANUTA │Arabil │Extravilan│41 │98 │- │387 │13.281,00 │- │2.595,00 │2.984,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BOROI IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAVRILA VERONICA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │OLT │VALEA MARE │GIRDOC ANUTA, │Arabil │Extravilan│41 │99 │- │388 │4.500,00 │- │1.097,00 │1.261,55 │
│ │ │ │PAPUC MANOIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│58 │OLT │VALEA MARE │GOGIU DOBRE, │Arabil │Extravilan│41 │100 │- │389 │4.500,00 │- │1.208,00 │1.389,20 │
│ │ │ │GOGIU GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│59 │OLT │VALEA MARE │LUTU ION │Arabil │Extravilan│41 │101 │- │390 │6.258,00 │- │1.774,00 │2.040,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│60 │OLT │VALEA MARE │ANGHEL VICTOR │Arabil │Extravilan│41 │102 │- │391 │5.000,00 │- │1.445,00 │1.661,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│61 │OLT │VALEA MARE │IAGARU ILIE │Arabil │Extravilan│41 │103 │- │392 │5.190,00 │- │1.520,00 │1.748,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│62 │OLT │VALEA MARE │MARCONF - S.R.L. │Arabil │Extravilan│41 │104, 105 │- │393 │7.987,00 │- │2.365,00 │2.719,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│63 │OLT │VALEA MARE │MARCONF - S.R.L. │Arabil │Extravilan│41 │106 │- │395 │6.737,00 │- │2.010,00 │2.311,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│64 │OLT │VALEA MARE │MILITARU RADU │Arabil │Extravilan│41 │107 │- │396 │829,00 │- │248,00 │285,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│65 │OLT │VALEA MARE │MILITARU RADU │Arabil │Extravilan│41 │108 │- │397 │3.300,00 │- │987,00 │1.135,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│66 │OLT │VALEA MARE │NASTASOIU IOANA, │Arabil │Extravilan│41 │109 │- │398 │1.200,00 │- │359,00 │412,85 │
│ │ │ │NASTASOIU ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│67 │OLT │VALEA MARE │DECORA STIL - │Arabil │Extravilan│41 │110, 111 │- │399 │12.931,00 │- │3.841,00 │4.417,15 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│68 │OLT │VALEA MARE │DECORA STIL - │Arabil │Extravilan│41 │112 │- │401 │3.188,00 │- │933,00 │1.072,95 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│69 │OLT │VALEA MARE │LILEA IOANA, │Arabil │Extravilan│41 │113 │- │402 │600,00 │- │175,00 │201,25 │
│ │ │ │LILEA MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│70 │OLT │VALEA MARE │DECORA STIL - │Arabil │Extravilan│41 │114 │- │403 │1.020,00 │- │296,00 │340,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│71 │OLT │VALEA MARE │COMUNA VALEA MARE│Arabil │Extravilan│41 │115 │- │404 │1.000,00 │- │290,00 │333,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│72 │OLT │VALEA MARE │DECORA STIL - │Arabil │Extravilan│41 │116 │- │405 │2.000,00 │- │577,00 │663,55 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│73 │OLT │VALEA MARE │CINCA VALERICA │Arabil │Extravilan│41 │117 │- │406 │16.709,00 │- │4.600,00 │5.290,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│74 │OLT │VALEA MARE │CINCA VALERICA │Arabil │Extravilan│41 │118 │- │407 │7.500,00 │- │1.923,00 │2.211,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│75 │OLT │VALEA MARE │CINCA VALERICA │Arabil │Extravilan│41 │119 │- │408 │3.860,00 │- │955,00 │1.098,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ENE LINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │OLT │VALEA MARE │MARINICA ILIE, │Arabil │Extravilan│41 │120 │- │409 │6.500,00 │- │1.555,00 │1.788,25 │
│ │ │ │MARINICA ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINICA MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│77 │OLT │VALEA MARE │MINCU FLOAREA │Arabil │Extravilan│41 │121/1 │- │410 │8.703,00 │- │1.977,00 │2.273,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│78 │OLT │VALEA MARE │MINCU ION │Arabil │Extravilan│41 │121/2 │- │411 │2.897,00 │- │632,00 │726,80 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│79 │OLT │VALEA MARE │DEACONU IOANA │Arabil │Extravilan│41 │122 │- │412 │7.700,00 │- │1.613,00 │1.854,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│80 │OLT │VALEA MARE │MILITARU TANASE │Arabil │Extravilan│41 │123 │- │413 │3.582,00 │- │718,00 │825,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│81 │OLT │VALEA MARE │MAC AUTO - S.R.L.│Arabil │Extravilan│41 │124 │- │414 │2.997,00 │- │585,00 │672,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│82 │OLT │VALEA MARE │DINDIRICA RADU │Arabil │Extravilan│41 │125 │- │415 │2.500,00 │- │477,00 │548,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│83 │OLT │VALEA MARE │ABAGIU MARIA │Arabil │Extravilan│41 │126 │- │416 │7.497,00 │- │1.376,00 │1.582,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│84 │OLT │VALEA MARE │PAPUC VASILICA │Arabil │Extravilan│41 │127/1 │- │417 │1.466,00 │- │259,00 │297,85 │
│ │ │ │AURORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│85 │OLT │VALEA MARE │NASTASE ILIE │Arabil │Extravilan│41 │127/2 │- │418 │1.767,00 │- │308,00 │354,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│86 │OLT │VALEA MARE │POPESCU ALEXANDRA│Arabil │Extravilan│4 │127/3 │- │419 │2.067,00 │- │355,00 │408,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│87 │OLT │VALEA MARE │CRACIUN FLOREA │Arabil │Extravilan│41 │128 │- │420 │4.000,00 │- │670,00 │770,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│88 │OLT │VALEA MARE │POPESCU ION │Arabil │Extravilan│41 │129 │- │421 │9.679,00 │- │1.556,00 │1.789,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│89 │OLT │VALEA MARE │NEAGA FLOREA │Arabil │Extravilan│41 │130 │- │422 │7.000,00 │- │1.099,00 │1.263,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│90 │OLT │VALEA MARE │NEAGA DUMITRA │Arabil │Extravilan│41 │131 │- │423 │5.000,00 │- │785,00 │902,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│91 │OLT │VALEA MARE │PANA IOANA │Arabil │Extravilan│41 │132 │- │424 │10.000,00 │- │1.602,00 │1.842,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│92 │OLT │VALEA MARE │PANA ION │Arabil │Extravilan│4 │133 │- │425 │1.825,00 │- │299,00 │343,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│93 │OLT │VALEA MARE │BADITA CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│41 │134 │- │426 │3.981,00 │- │658,00 │756,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│94 │OLT │VALEA MARE │BADITA CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│41 │135 │- │427 │2.100,00 │- │351,00 │403,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│95 │OLT │VALEA MARE │BADITA CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│41 │136 │- │428 │8.751,00 │- │1.491,00 │1.714,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│96 │OLT │VALEA MARE │PAPUC MANOILA │Arabil │Extravilan│41 │137 │- │429 │4.850,00 │- │848,00 │975,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│97 │OLT │VALEA MARE │BOROI IOANA │Arabil │Extravilan│41 │138 │- │430 │7.900,00 │- │1.414,00 │1.626,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│98 │OLT │VALEA MARE │CIRSTEA ELENA │Arabil │Extravilan│41 │139 │- │431 │2.545,00 │- │464,00 │533,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│99 │OLT │VALEA MARE │MAC AUTO - S.R.L.│Arabil │Extravilan│41 │140 │- │432 │5.000,00 │- │925,00 │1.063,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│100 │OLT │VALEA MARE │CHEFALAN │Arabil │Extravilan│41 │141 │- │433 │764,00 │- │143,00 │164,45 │
│ │ │ │ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│101 │OLT │VALEA MARE │BADEA MARIA │Arabil │Extravilan│41 │142 │- │434 │5.000,00 │- │944,00 │1.085,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│102 │OLT │VALEA MARE │VALCU VIORICA │Arabil │Extravilan│41 │143 │- │435 │6.720,00 │- │1.298,00 │1.492,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│103 │OLT │VALEA MARE │MAC AUTO - S.R.L.│Arabil │Extravilan│41 │144 │- │436 │4.360,00 │- │859,00 │987,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│104 │OLT │VALEA MARE │DRAGNEA ELENA │Arabil │Extravilan│41 │145 │- │437 │7.504,00 │- │1.507,00 │1.733,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│105 │OLT │VALEA MARE │DRAGNEA ELENA │Arabil │Extravilan│41 │145/1 │- │438 │2.000,00 │- │406,00 │466,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│106 │OLT │VALEA MARE │ZANFIR DOBRE │Arabil │Extravilan│41 │145/2 │- │439 │2.000,00 │- │407,00 │468,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│107 │OLT │VALEA MARE │ZANFIR IOANA │Arabil │Extravilan│41 │145/3 │- │440 │1.000,00 │- │204,00 │234,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│108 │OLT │VALEA MARE │ZANFIR IOANA │Arabil │Extravilan│41 │146 │- │441 │11.392,00 │- │3.393,00 │3.901,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│109 │OLT │VALEA MARE │LUTU ION │Arabil │Extravilan│41 │147 │- │442 │7.500,00 │- │1.500,00 │1.725,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│110 │OLT │VALEA MARE │LUTU ION │Arabil │Extravilan│41 │148 │- │443 │7.500,00 │- │1.456,00 │1.674,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│111 │OLT │VALEA MARE │DAN GHEORGHE │Arabil │Extravilan│41 │149 │- │444 │7.500,00 │- │1.388,00 │1.596,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│112 │OLT │VALEA MARE │GRIGORE ANGHEL │Arabil │Extravilan│41 │150 │- │445 │1.000,00 │- │178,00 │204,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│113 │OLT │VALEA MARE │BADAN IOANA │Arabil │Extravilan│41 │151 │- │446 │2.500,00 │- │437,00 │502,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│114 │OLT │VALEA MARE │GHICA ELENA │Arabil │Extravilan│41 │152 │- │447 │6.200,00 │- │1.017,00 │1.169,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│115 │OLT │VALEA MARE │DAN GHEORGHE │Arabil │Extravilan│41 │153 │- │448 │4.800,00 │- │609,00 │700,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│116 │OLT │VALEA MARE │ROTARU CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│41 │154 │- │449 │2.400,00 │- │69,00 │79,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│117 │OLT │VALEA MARE │POPESCU NICOLAE │Arabil │Extravilan│41 │155 │- │450 │9.629,00 │- │60,00 │69,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│118 │OLT │VALEA MARE │POPESCU DUMITRU │Arabil │Extravilan│41 │156/1 │- │451 │2.300,00 │- │10,00 │11,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│119 │OLT │VALEA MARE │POPESCU GHEORGHE │Arabil │Extravilan│41 │156/2 │- │10791 │2.300,00 │- │9,00 │10,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│120 │OLT │VALEA MARE │POPESCU CIPRIAN │Arabil │Extravilan│41 │156/3 │- │10792 │2.300,00 │- │7,00 │8,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│121 │OLT │VALEA MARE │CALINESCU TEODOR │Arabil │Extravilan│41 │156/4 │- │10793 │2.302,00 │- │6,00 │6,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│122 │OLT │VALEA MARE │MANESCU ION │Arabil │Extravilan│41 │157 │- │452 │14.748,00 │- │14,00 │16,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│123 │OLT │PRISEACA │ARSENOIU ANDREI │Arabil │Extravilan│78 │54 │- │51965 │17883 │- │86,00 │98,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│124 │OLT │PRISEACA │IAGARU DANIEL │Arabil │Extravilan│78 │54 │- │51966 │5000 │- │20,00 │23,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │VLADESCU CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OVIDIU, VLADESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│125 │OLT │PRISEACA │LACRAMIOARA ANA, │Arabil │Extravilan│78 │54 │- │51964 │7690 │- │28,00 │32,20 │
│ │ │ │BODOC ILINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRENGUTA, BODOC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│126 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU MARIA │Arabil │Extravilan│78 │52 │- │51963 │8662 │- │31,00 │35,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│127 │OLT │PRISEACA │DUMITRU GHEORGHE │Arabil │Extravilan│78 │52 │- │51962 │16821 │- │78,00 │89,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│128 │OLT │PRISEACA │IAGARU DANIEL │Arabil │Extravilan│78 │51 │- │51961 │6988 │- │39,00 │44,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│129 │OLT │PRISEACA │RADUCA CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│78 │50 │- │51960 │7500 │- │39,00 │44,85 │
│ │ │ │VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│130 │OLT │PRISEACA │DOBRESCU PAUL, │Arabil │Extravilan│78 │49 │- │51958 │7500 │- │36,00 │41,40 │
│ │ │ │DOBRESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│131 │OLT │PRISEACA │PARASCHIV CARMEN │Arabil │Extravilan│78 │47/2 │- │51959 │10000 │- │45,00 │51,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│132 │OLT │PRISEACA │VOINEA LENUTA, │Arabil │Extravilan│78 │47/1 │- │51957 │10000 │- │52,00 │59,80 │
│ │ │ │VOINEA ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│133 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU FLORIN │Arabil │Extravilan│78 │47 │- │51956 │7435 │- │69,00 │79,35 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│134 │OLT │PRISEACA │BORCEA IOANA │Arabil │Extravilan│78 │45/1/2 │- │52055 │133 │- │33,00 │37,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BORCEA SORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│135 │OLT │PRISEACA │CONSTANTIN, │Arabil │Extravilan│78 │45/1/1 │- │51955 │15628 │- │329,00 │378,35 │
│ │ │ │BORCEA FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │AMZA ILINCA, AMZA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│136 │OLT │PRISEACA │MARIN, DUMITRU │Arabil │Extravilan│78 │45 │- │51954 │3000 │- │133,00 │152,95 │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│137 │OLT │PRISEACA │DUMITRU ION, │Arabil │Extravilan│78 │44 │- │51953 │12500 │- │354,00 │407,10 │
│ │ │ │DUMITRU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│138 │OLT │PRISEACA │DUMITRU IOANA │Arabil │Extravilan│78 │43 │- │51951 │3406 │- │27,00 │31,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│139 │OLT │PRISEACA │CALOTA MARIN │Arabil │Extravilan│78 │42/1 │- │51952 │1875 │- │14,00 │16,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│140 │OLT │PRISEACA │CALOTA MARIN │Arabil │Extravilan│78 │42/1 │- │51950 │1875 │- │13,00 │14,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│141 │OLT │PRISEACA │CALOTA MARIN │Arabil │Extravilan│78 │41 │- │51949 │3750 │- │22,00 │25,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │COSTRAS ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│142 │OLT │PRISEACA │COSTRAS DRAGOS │Arabil │Intravilan│78 │39, 40 │- │51948 │30000 │- │73,00 │251,85 │
│ │ │ │STEFAN, DEACONU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ANDREOIU CRISTIAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│143 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE, │Arabil │Extravilan│78 │38 │- │51947 │5943 │- │12,00 │13,80 │
│ │ │ │ANDREOIU ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│144 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU CRISTIAN│Arabil │Extravilan│78 │37 │- │51946 │1533 │- │5,00 │5,75 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│145 │OLT │PRISEACA │BELEA MARIN │Arabil │Extravilan│78 │36 │- │51945 │9200 │- │40,00 │46,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│146 │OLT │PRISEACA │RADU ION │Arabil │Extravilan│78 │36 │- │51944 │9200 │- │49,00 │56,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │RADU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│147 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU FLOAREA,│Arabil │Extravilan│78 │34 │- │51943 │22500 │- │155,00 │178,25 │
│ │ │ │BELEA CONSTANTINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│148 │OLT │PRISEACA │BELEA TUDOR │Arabil │Extravilan│78 │34 │- │51942 │13535 │- │131,00 │150,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│149 │OLT │PRISEACA │ENE ION │Arabil │Extravilan│78 │33 │- │51941 │13536 │- │161,00 │185,15 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│150 │OLT │PRISEACA │RICIU ION │Arabil │Extravilan│78 │31 │- │51940 │13535 │- │183,00 │210,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│151 │OLT │PRISEACA │ENE ANA │Arabil │Extravilan│78 │30/1 │- │51939 │2348 │- │28,00 │32,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│152 │OLT │PRISEACA │BELEA GHERGHINA │Arabil │Extravilan│78 │30/2 │- │52052 │2348 │- │27,00 │31,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│153 │OLT │PRISEACA │DRAGUT FLOAREA │Arabil │Extravilan│78 │30/3 │- │52053 │2348 │- │26,00 │29,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│154 │OLT │PRISEACA │RICIU ION │Arabil │Extravilan│78 │30/4 │- │52054 │2348 │- │25,00 │28,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CIUBUC FLOREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LODOR CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│155 │OLT │PRISEACA │LODOR DUMITRA, │Arabil │Extravilan│78 │30 │- │51938 │5100 │- │54,00 │62,10 │
│ │ │ │LODOR EUGEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MURUGA ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│156 │OLT │PRISEACA │ENE MARIA │Arabil │Extravilan│78 │28/2 │- │51936 │10000 │- │655,00 │753,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│157 │OLT │PRISEACA │ANTEKO SECURITY -│Arabil │Extravilan│78 │27/3 │- │51937 │7185 │- │703,00 │808,45 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│158 │OLT │PRISEACA │RADU MARIN │Arabil │Extravilan│78 │27/2 │- │52050 │5000 │- │636,00 │731,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│159 │OLT │PRISEACA │MURUGA MARIN │Arabil │Extravilan│78 │27/1 │- │51935 │12184 │- │1.919,00 │2.206,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │MURUGA ECATERINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIUBUC FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│160 │OLT │PRISEACA │LODOR CONSTANTIN,│Arabil │Extravilan│78 │27 │- │51934 │5100 │- │804,00 │924,60 │
│ │ │ │LODOR DUMITRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LODOR EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│161 │OLT │PRISEACA │LODOR CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│78 │25 │- │51933 │7868 │- │1.251,00 │1.438,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│162 │OLT │PRISEACA │ZAMBOMAR STAR - │Arabil │Extravilan│78 │24 │- │51932 │21462 │- │3.730,00 │4.289,50 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│163 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU IOANA │Arabil │Extravilan│78 │22 │- │51931 │5000 │- │825,00 │948,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│164 │OLT │PRISEACA │SIVU ZAHARIA │Arabil │Extravilan│78 │21 │- │51930 │5800 │- │926,00 │1.064,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │STOENICA VIRGINIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│165 │OLT │PRISEACA │IOZEFINA, │Arabil │Extravilan│78 │20 │- │51929 │10706 │- │1.642,00 │1.888,30 │
│ │ │ │STOENICA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│166 │OLT │PRISEACA │CARAGETE IOANA │Arabil │Extravilan│78 │20 │- │51928 │7500 │- │1.109,00 │1.275,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│167 │OLT │PRISEACA │TRUFIN DANIEL ION│Arabil │Extravilan│78 │18 │- │51927 │9500 │- │1.373,00 │1.578,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│168 │OLT │PRISEACA │AMZA ION │Arabil │Extravilan│78 │18 │- │51926 │11979 │- │1.940,00 │2.231,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│169 │OLT │PRISEACA │CIUBUC ION │Arabil │Extravilan│78 │17 │- │51925 │10000 │- │1.417,00 │1.629,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│170 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE NICOLAE,│Arabil │Extravilan│78 │15 │- │51924 │3160 │- │395,00 │454,25 │
│ │ │ │ARSENOIU STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│171 │OLT │PRISEACA │ARSENOIU IULIAN │Arabil │Extravilan│78 │15 │- │51923 │6081 │- │742,00 │853,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│172 │OLT │PRISEACA │TRUFIN ZAHARIA │Arabil │Extravilan│78 │13 │- │51922 │9500 │- │1.112,00 │1.278,80 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│173 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU IOANA │Arabil │Extravilan│78 │12 │- │51921 │16100 │- │1.783,00 │2.050,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│174 │OLT │PRISEACA │AMZA CONSTANTINA,│Arabil │Extravilan│78 │11 │- │51920 │9415 │- │989,00 │1.137,35 │
│ │ │ │ENE ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│175 │OLT │PRISEACA │GUTA ALEXANDRU │Arabil │Extravilan│78 │10 │- │51919 │16100 │- │1.691,00 │1.944,65 │
│ │ │ │MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│176 │OLT │PRISEACA │TOMA MARIA │Arabil │Extravilan│78 │10 │- │51918 │3000 │- │311,00 │357,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│177 │OLT │PRISEACA │VASILE CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│78 │8 │- │51917 │14549 │- │1.548,00 │1.780,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│178 │OLT │PRISEACA │CONDOR PADURARU -│Arabil │Extravilan│78 │8 │- │51916 │6000 │- │661,00 │760,15 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│179 │OLT │PRISEACA │CONDOR PADURARU -│Arabil │Extravilan│78 │6 │- │51915 │6200 │- │697,00 │801,55 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│180 │OLT │PRISEACA │PEPENE FLOAREA, │Arabil │Extravilan│78 │5 │- │51914 │6662 │- │764,00 │878,60 │
│ │ │ │PEPENE NAPOLEON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │DOAGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│181 │OLT │PRISEACA │ELENA-MONICA, │Arabil │Extravilan│78 │4 │- │51913 │9240 │- │1.084,00 │1.246,60 │
│ │ │ │DOAGA MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMANUEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│182 │OLT │PRISEACA │SCARLAT DUMITRU │Arabil │Extravilan│78 │4 │- │51766 │25000 │- │3.197,00 │3.676,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│183 │OLT │PRISEACA │ION, │Arabil │Extravilan│78 │3 │- │51912 │2879 │- │446,00 │512,90 │
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│184 │OLT │PRISEACA │ENE ILIE │Arabil │Extravilan│78 │2 │- │51911 │2500 │- │397,00 │456,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│185 │OLT │PRISEACA │TULUS IOANA, │Arabil │Extravilan│78 │1 │- │51754 │7500 │- │1.220,00 │1.403,00 │
│ │ │ │CALIN NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │COMTECH CO - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │OLT │PRISEACA │S.R.L., UNICREDIT│Arabil │Extravilan│78 │56 │- │51967 │5753 │- │29,00 │33,35 │
│ │ │ │TIRIAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │COMTECH CO - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│187 │OLT │PRISEACA │S.R.L., UNICREDIT│Arabil │Extravilan│78 │56/1 │- │51968 │8526 │- │42,00 │48,30 │
│ │ │ │TIRIAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│188 │OLT │PRISEACA │LUTU MARIN │Arabil │Extravilan│78 │58 │- │51969 │10000 │- │45,00 │51,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BOGATU LINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│189 │OLT │PRISEACA │BADEA ION, BOGATU│Vie │Extravilan│78 │58 │- │51970 │5496 │- │16,00 │20,24 │
│ │ │ │ION, SIVU NICULA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│190 │OLT │PRISEACA │PEPENE STANCU │Arabil │Extravilan│76 │174 │- │52806 │5106 │- │174,00 │200,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│191 │OLT │PRISEACA │PEPENE GHEORGHE │Arabil │Extravilan│76 │173 │- │53128 │5214 │- │1.528,00 │1.757,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│192 │OLT │PRISEACA │VASILE CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│76 │169 │- │53127 │2510 │- │1.443,00 │1.659,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│193 │OLT │PRISEACA │MILITARU IOANA │Arabil │Extravilan│76 │168 │- │53126 │2500 │- │1.894,00 │2.178,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│194 │OLT │PRISEACA │BUCA GHEORGHE │Arabil │Extravilan│76 │167 │- │53125 │1515 │- │1.396,00 │1.605,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│195 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU FLORIN │Arabil │Extravilan│76 │166/1 │- │53107 │1530 │- │1.528,00 │1.757,20 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│196 │OLT │PRISEACA │BUCA GHEORGHE │Arabil │Extravilan│76 │167/1, 158 │- │53094 │2340 │- │31,00 │35,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│197 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU FLORIN │Arabil │Extravilan│76 │166/1, 157 │- │53124 │2340 │- │19,00 │21,85 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│198 │OLT │PRISEACA │PITIS CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│76 │165/2 │- │53103 │1275 │- │964,00 │1.108,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TULUS MARCEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│199 │OLT │PRISEACA │PITIS NICOLAE, │Arabil │Extravilan│76 │165 │- │53123 │2550 │- │2.389,00 │2.747,35 │
│ │ │ │PITIS ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIACONU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│200 │OLT │PRISEACA │BELEA ION, BELEA │Arabil │Extravilan│76 │164 │- │53122 │1300 │- │1.253,00 │1.440,95 │
│ │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│201 │OLT │PRISEACA │ARSANOIU IULIAN │Arabil │Extravilan│76 │163 │- │53121 │3725 │- │3.440,00 │3.956,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│202 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU IOANA │Arabil │Extravilan│76 │162 │- │53120 │3398 │- │2.943,00 │3.384,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│203 │OLT │PRISEACA │DASCALU RADA │Arabil │Extravilan│76 │161 │- │53118 │3420 │- │2.772,00 │3.187,80 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│204 │OLT │PRISEACA │BANCILA ALECU │Arabil │Extravilan│76 │160 │- │53117 │2852 │- │2.181,00 │2.508,15 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│205 │OLT │PRISEACA │BANCILA │Arabil │Extravilan│76 │159 │- │53116 │1905 │- │1.388,00 │1.596,20 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│206 │OLT │PRISEACA │BANCILA NICOLAE │Arabil │Extravilan│76 │158 │- │53031 │2876 │- │1.979,00 │2.275,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│207 │OLT │PRISEACA │DUMITRU IOANA │Arabil │Extravilan│76 │157, 157/1 │- │52837 │2256 │- │1.443,00 │1.659,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│208 │OLT │PRISEACA │DUMITRU GHEORGHE │Arabil │Extravilan│76 │155 │- │53115 │1930 │- │1.156,00 │1.329,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │LUTU ZAHARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUTU ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│209 │OLT │PRISEACA │LUTU ION, LUTU │Arabil │Extravilan│76 │154 │- │53049 │3650 │- │2.138,00 │2.458,70 │
│ │ │ │NICOLAE, LUTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│210 │OLT │PRISEACA │LUTU CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│76 │153 │- │53114 │1560 │- │773,00 │888,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│211 │OLT │PRISEACA │LUTU CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│76 │152 │- │53113 │1560 │- │724,00 │832,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│212 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU GHEORGHE│Arabil │Extravilan│76 │151 │- │53112 │1560 │- │674,00 │775,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│213 │OLT │PRISEACA │BELEA NICULINA, │Arabil │Extravilan│76 │150 │- │53055 │2340 │- │918,00 │1.055,70 │
│ │ │ │BELEA NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│214 │OLT │PRISEACA │STOICA MARIA │Arabil │Extravilan│76 │149 │- │53111 │1943 │- │675,00 │776,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│215 │OLT │PRISEACA │PEICU IOANA │Arabil │Extravilan│76 │149 │- │53110 │1950 │- │597,00 │686,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│216 │OLT │PRISEACA │LODOR CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│78 │147 │- │53059 │3900 │- │953,00 │1.095,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│217 │OLT │PRISEACA │RADU ION │Arabil │Extravilan│76 │147 │- │53109 │1950 │- │356,00 │409,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│218 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU STANCU │Arabil │Extravilan│76 │145 │- │53108 │1950 │- │283,00 │325,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CRISTEA DUMITRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI ILIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│219 │OLT │PRISEACA │BADEA RADA, │Arabil │Extravilan│76 │144 │- │53063 │3900 │- │291,00 │334,65 │
│ │ │ │CARSTEA FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIRSTEA ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ARSENOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│220 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE, PITIS │Arabil │Extravilan│76 │142 │- │53093 │3900 │- │13,00 │14,95 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PITIS NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│221 │OLT │PRISEACA │DIACONU MARIA, │Păşune │Extravilan│76 │150, 165/1 │- │53104 │4000 │- │10,00 │10,35 │
│ │ │ │PITIS ION, TULUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│222 │OLT │PRISEACA │BELEA ION, BELEA │Păşune │Extravilan│76 │154, 164/1 │- │53105 │1950 │- │125,00 │129,38 │
│ │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│223 │OLT │PRISEACA │ENE GHEORGHE │Păşune │Extravilan│76 │153, 163/1 │- │53106 │2800 │- │302,00 │312,57 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│224 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU IOANA │Păşune │Extravilan│76 │152, 162/1 │- │53101 │2430 │- │563,00 │582,71 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│225 │OLT │PRISEACA │DASCALU RADA │Păşune │Extravilan│76 │151, 161/1 │- │53119 │1890 │- │634,00 │656,19 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│226 │OLT │PRISEACA │BANCILA ALECU │Păşune │Extravilan│76 │160/1 │- │53099 │1050 │- │415,00 │429,53 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│227 │OLT │PRISEACA │BANCILA │Păşune │Extravilan│76 │159/1 │- │53098 │700 │- │308,00 │318,78 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│228 │OLT │PRISEACA │BANCILA NICOLAE │Păşune │Extravilan│76 │158/1 │- │53032 │1050 │- │704,00 │728,64 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│229 │OLT │PRISEACA │DUMITRU IOANA │Păşune │Extravilan│76 │157, 157/1 │- │52836 │1594 │- │824,00 │852,84 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│230 │OLT │PRISEACA │DUMITRU GHEORGHE │Păşune │Extravilan│76 │151/1 │- │52833 │839 │- │442,00 │457,47 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │LUTU ION, LUTU │ │ │ │154/1, 154/1│ │ │ │ │ │ │
│231 │OLT │PRISEACA │ALEXANDRA │Păşune │Extravilan│76 │/1, 154/ │- │52783 │1719 │- │1.127,00 │1.166,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │1/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│232 │OLT │PRISEACA │LUTU CONSTANTIN │Păşune │Extravilan│76 │153/1 │- │53051 │560 │- │476,00 │492,66 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│233 │OLT │PRISEACA │LUTU CONSTANTIN │Păşune │Extravilan│76 │152/1 │- │53052 │548 │- │513,00 │530,96 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│234 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU GHEORGHE│Păşune │Extravilan│76 │151 │- │53053 │540 │- │529,00 │547,52 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│235 │OLT │PRISEACA │BELEA NICULINA, │Păşune │Extravilan│76 │150/1 │- │53054 │810 │- │810,00 │838,35 │
│ │ │ │BELEA MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│236 │OLT │PRISEACA │STOICA MARIA │Păşune │Extravilan│76 │149/1 │- │53056 │675 │- │675,00 │698,63 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│237 │OLT │PRISEACA │PEICU IOANA │Păşune │Extravilan│76 │148/1 │- │53057 │675 │- │675,00 │698,63 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│238 │OLT │PRISEACA │LODOR CONSTANTIN │Păşune │Extravilan│76 │147/1 │- │53058 │1350 │- │1.350,00 │1.397,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│239 │OLT │PRISEACA │RADU ION │Păşune │Extravilan│76 │147/1 │- │53060 │675 │- │650,00 │672,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│240 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU STANCU │Păşune │Extravilan│76 │145/1 │- │53061 │675 │- │480,00 │496,80 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BADEA RADA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI ILIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│241 │OLT │PRISEACA │CARSTEA FLOREA, │Păşune │Extravilan│76 │143 │- │53062 │1400 │- │136,00 │140,76 │
│ │ │ │CIRSTEA DUMITRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIRSTEA ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│242 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU NICOLAE │Arabil │Extravilan│75 │138 │- │53240 │823 │- │19,00 │21,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│243 │OLT │PRISEACA │LODOR CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│75 │137 │- │53239 │1647 │- │303,00 │348,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│244 │OLT │PRISEACA │RADU ION │Arabil │Extravilan│75 │136 │- │53238 │823 │- │226,00 │259,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│245 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU STANCU │Arabil │Extravilan│75 │135 │- │53237 │837 │- │279,00 │320,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│246 │OLT │PRISEACA │POPA FLOAREA │Arabil │Extravilan│75 │134 │- │53236 │1704 │- │715,00 │822,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ARSEENOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│247 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE, PITIS │Arabil │Extravilan│75 │133 │- │53235 │1727 │- │819,00 │941,85 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│248 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU FLORIN │Arabil │Extravilan│73 │132 │- │53234 │1041 │- │677,00 │778,55 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│249 │OLT │PRISEACA │SALCEANU MARIA │Arabil │Extravilan│73 │130 │- │53233 │1042 │- │722,00 │830,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│250 │OLT │PRISEACA │PITIS CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│73 │129 │- │53232 │1041 │- │798,00 │917,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│251 │OLT │PRISEACA │BELEA GHERGHINA │Arabil │Extravilan│75 │128 │- │53231 │1041 │- │866,00 │995,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PITIS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│252 │OLT │PRISEACA │CONSTANDINA, │Arabil │Extravilan│75 │126 │- │53302 │941 │- │780,00 │897,00 │
│ │ │ │PITIS ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│253 │OLT │PRISEACA │CIRSTEA IOANA │Arabil │Extravilan│75 │125 │- │53301 │1041 │- │667,00 │767,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│254 │OLT │PRISEACA │BOGATU MARIA, │Arabil │Extravilan│75 │124 │- │53230 │1041 │- │600,00 │690,00 │
│ │ │ │CIRSTEA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│255 │OLT │PRISEACA │DRAGNEA GEORGETA │Arabil │Extravilan│75 │123 │- │53229 │521 │- │269,00 │309,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│256 │OLT │PRISEACA │ENE ION, AMZA │Arabil │Extravilan│75 │122 │- │53228 │521 │- │254,00 │292,10 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│257 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU ANICA │Arabil │Extravilan│75 │121 │- │53227 │2083 │- │831,00 │955,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│258 │OLT │PRISEACA │ONESCU RADU │Arabil │Extravilan│75 │20 │- │53226 │880 │- │485,00 │557,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│259 │OLT │PRISEACA │SIMON GRIGORITA │Arabil │Extravilan│75 │119 │- │53225 │360 │- │162,00 │186,30 │
│ │ │ │DIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CALIN ION, CALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│260 │OLT │PRISEACA │IOANA, CALIN │Arabil │Extravilan│75 │117 │- │53224 │420 │- │133,00 │152,95 │
│ │ │ │ANICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│261 │OLT │PRISEACA │BELEA MARIN │Arabil │Extravilan│75 │116 │- │53223 │300 │- │48,00 │55,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│262 │OLT │PRISEACA │RADU ION │Arabil │Extravilan│75 │115 │- │53222 │300 │- │20,00 │23,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│263 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU CRISTIAN│Arabil │Extravilan│75 │114 │- │53221 │300 │- │20,00 │23,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │STANCU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│264 │OLT │PRISEACA │MARIAN, STANCU │Arabil │Extravilan│75 │113 │- │53220 │360 │- │24,00 │27,60 │
│ │ │ │EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│265 │OLT │PRISEACA │ARSENOIU DUMITRU │Arabil │Extravilan│75 │112 │- │53219 │360 │- │24,00 │27,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│266 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU GHEORGHE│Arabil │Extravilan│75 │111 │- │53218 │420 │- │27,00 │31,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│267 │OLT │PRISEACA │ZAVELCA GHEORGHE │Arabil │Extravilan│75 │110, 110/1 │- │53217 │1775 │- │113,00 │129,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│268 │OLT │PRISEACA │BLAJAN IRINA │Arabil │Extravilan│75 │109 │- │53216 │800 │- │43,00 │49,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│269 │OLT │PRISEACA │RADU MARIN │Arabil │Extravilan│75 │108 │- │53214 │880 │- │42,00 │48,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│270 │OLT │PRISEACA │STANCIU ELENA │Arabil │Extravilan│75 │107 │- │53215 │440 │- │15,00 │17,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SIVU NICULA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│271 │OLT │PRISEACA │BADEA ION, BOGATU│Arabil │Extravilan│75 │106, 106/1 │- │53213 │1170 │- │38,00 │43,70 │
│ │ │ │ION, BOGATU LINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│272 │OLT │PRISEACA │MURUGA MARIA │Arabil │Extravilan│75 │105, 105/1 │- │53212 │1333 │- │40,00 │46,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│273 │OLT │PRISEACA │STAN ION │Arabil │Extravilan│75 │104, 104/1 │- │53211 │1339 │- │37,00 │42,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│274 │OLT │PRISEACA │CIUBUC GHEORGHE │Arabil │Extravilan│75 │103, 103/1 │- │53210 │1200 │- │31,00 │35,65 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│275 │OLT │PRISEACA │CIUBUC ION, │Arabil │Extravilan│75 │102, 102/1 │- │53209 │765 │- │18,00 │20,70 │
│ │ │ │CIUBUC FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│276 │OLT │PRISEACA │DAMIAN NICOLAE │Arabil │Extravilan│75 │101/1, 101/1│- │53208 │945 │- │21,00 │24,15 │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│277 │OLT │PRISEACA │PITIS ION │Arabil │Extravilan│75 │100 │- │53207 │1283 │- │25,00 │28,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│278 │OLT │PRISEACA │PITIS CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│75 │99, 99/1 │- │52816 │3015 │- │46,00 │52,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│279 │OLT │PRISEACA │ENE NICULA │Arabil │Extravilan│75 │98, 98/1 │- │53295 │1260 │- │15,00 │17,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│280 │OLT │PRISEACA │BANCILA │Păşune │Extravilan│75 │97, 97/1 │- │53296 │1020 │- │10,00 │10,35 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│281 │OLT │PRISEACA │ENE ANA │Arabil │Extravilan│75 │94/2, 94/2/1│- │53313 │1193 │- │8,00 │9,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│282 │OLT │PRISEACA │RICIU NICULA │Arabil │Extravilan│75 │94/1, 94/1/1│- │53206 │1192 │- │7,00 │8,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│283 │OLT │PRISEACA │LODOR GHEORGHE │Arabil │Extravilan│75 │93, 93/1 │- │53205 │1155 │- │7,00 │8,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│284 │OLT │PRISEACA │LODOR FLOAREA │Arabil │Extravilan│75 │92, 92/1 │- │53203 │1050 │- │5,00 │5,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│285 │OLT │PRISEACA │IANCU FLOAREA │Arabil │Extravilan│75 │91, 91/1 │- │53202 │435 │- │2,00 │2,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│286 │OLT │PRISEACA │LODOR EUGEN │Arabil │Extravilan│75 │90, 90/1 │- │53201 │435 │- │2,00 │2,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│287 │OLT │PRISEACA │STOICA MARIA │Arabil │Extravilan│75 │139 │- │53241 │824 │- │9,00 │10,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BELEA NICULINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│288 │OLT │PRISEACA │BELEA MARIN, │Arabil │Extravilan│75 │140 │- │53242 │988 │- │11,00 │12,65 │
│ │ │ │BELEA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│289 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU GHEORGHE│Arabil │Extravilan│75 │141 │- │53243 │659 │- │7,00 │8,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│290 │OLT │PRISEACA │LUTU CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│75 │142 │- │53244 │659 │- │6,00 │6,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│291 │OLT │PRISEACA │ABDULLA ELIZABETA│Arabil │Extravilan│75 │143 │- │53245 │641 │- │6,00 │6,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │RASHED ALI HASSAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│292 │OLT │PRISEACA │ABDULLA AL │Arabil │Extravilan│75 │144 │- │53246 │1380 │- │11,00 │12,65 │
│ │ │ │QAHTANI, ABDULLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELIZABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│293 │OLT │PRISEACA │DUMITRU GHEORGHE │Arabil │Extravilan│75 │145 │- │53247 │775 │- │5,00 │5,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│294 │OLT │PRISEACA │DUMITRU IOANA │Arabil │Extravilan│75 │146 │- │53248 │645 │- │4,00 │4,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│295 │OLT │PRISEACA │STEFANESCU │Arabil │Extravilan│75 │147 │- │53249 │1088 │- │5,00 │5,75 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│296 │OLT │PRISEACA │BANCILA │Arabil │Extravilan│75 │148 │- │52776 │690 │- │2,00 │2,30 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│297 │OLT │PRISEACA │BANCILA NICOLAE │Arabil │Extravilan│75 │49 │- │53250 │975 │- │10,00 │11,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BUCUR VICTORIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAR ANISOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│298 │OLT │PRISEACA │LAZAR OANA │Arabil │Extravilan│58 │151/2 │- │53390 │2608 │- │4,00 │4,60 │
│ │ │ │ANDREEA, LAZAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│299 │OLT │PRISEACA │VASILE CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│58 │147, 147/1 │- │53506 │1283 │- │25,00 │28,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│300 │OLT │PRISEACA │STAN ION │Arabil │Extravilan│58 │146, 146/1 │- │53505 │1283 │- │29,00 │33,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│301 │OLT │PRISEACA │VASILE CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│58 │145, 145/1 │- │53504 │456 │- │11,00 │12,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│302 │OLT │PRISEACA │STAN ION │Arabil │Extravilan│58 │144, 144/1 │- │53503 │456 │- │12,00 │13,80 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│303 │OLT │PRISEACA │BUCA ANA, BUCA │Arabil │Extravilan│58 │143, 143/1 │- │53502 │912 │- │24,00 │27,60 │
│ │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│304 │OLT │PRISEACA │BUCUR VICTORIA │Arabil │Extravilan│58 │142/1, 142/1│- │53500 │538 │- │25,00 │28,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PITIS NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│305 │OLT │PRISEACA │DIACONU MARIA, │Arabil │Extravilan│58 │142, 142/1/1│- │53459 │1398 │- │43,00 │49,45 │
│ │ │ │PITIS ION, TULUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│306 │OLT │PRISEACA │ILIE VALERICA │Arabil │Extravilan│58 │138, 139/2, │- │53463 │4720 │- │177,00 │203,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │140/1, 141/2│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│307 │OLT │PRISEACA │CALIN NICOLAE │Arabil │Extravilan│58 │137, 137/2 │- │53470 │730 │- │31,00 │35,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│308 │OLT │PRISEACA │BANCILA NICOLAE │Arabil │Extravilan│58 │136, 136/2 │- │53472 │1105 │- │50,00 │57,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│309 │OLT │PRISEACA │BANCILA │Arabil │Extravilan│58 │135, 135/ │- │53474 │744 │- │35,00 │40,25 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│310 │OLT │PRISEACA │BANCILA ALECU │Arabil │Extravilan│58 │134, 134/2 │- │53476 │1153 │- │56,00 │64,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│311 │OLT │PRISEACA │DUMITRU IOANA │Arabil │Extravilan│58 │133, 133/2 │- │53478 │892 │- │45,00 │51,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│312 │OLT │PRISEACA │NAGY RADA │Arabil │Extravilan│58 │132, 132,2 │- │53480 │710 │- │37,00 │42,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│313 │OLT │PRISEACA │DUMITRU GHEORGHE │Arabil │Extravilan│58 │131, 131/2 │- │53482 │715 │- │39,00 │44,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CRISAFULLI │ │ │ │130/2, 130/2│ │ │ │ │ │ │
│314 │OLT │PRISEACA │FABRIZIO, RADU │Arabil │Extravilan│58 │/1 │- │53483 │1497 │- │89,00 │102,35 │
│ │ │ │ADRIANA MADALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │CRISAFULLI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│315 │OLT │PRISEACA │FABRIZIO, RADU │Arabil │Extravilan│58 │129/2 │- │53487 │748 │- │44,00 │50,60 │
│ │ │ │ADRIANA MADALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│316 │OLT │PRISEACA │LUTU CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│58 │128, 128/2 │- │53458 │939 │- │55,00 │63,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│317 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU GHEORGHE│Arabil │Extravilan│58 │127, 127/2 │- │53493 │910 │- │55,00 │63,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│318 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU NICOLAE │Arabil │Extravilan│58 │126, 126/2 │- │53495 │768 │- │48,00 │55,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│319 │OLT │PRISEACA │STOICA MARIA │Arabil │Extravilan│58 │125, 125/2 │- │53431 │744 │- │47,00 │54,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│320 │OLT │PRISEACA │LODOR CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│58 │124, 124/2 │- │53497 │1469 │- │96,00 │110,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│321 │OLT │PRISEACA │RADU ION │Arabil │Extravilan│58 │123, 123/2 │- │53498 │716 │- │48,00 │55,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│322 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU STANCU │Arabil │Extravilan│58 │122, 122/2 │- │53508 │717 │- │49,00 │56,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│323 │OLT │PRISEACA │CIRSTEA DUMITRA │Arabil │Extravilan│58 │121, 121/1, │- │53457 │4775 │- │83,00 │95,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │121/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│324 │OLT │PRISEACA │DAMIAN NICOLAE │Arabil │Intravilan│58 │119 │- │53511 │620 │- │81,00 │279,45 │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│325 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU FLORIN │Arabil │Extravilan│58 │118, 118/1, │- │53509 │5933 │- │102,00 │117,30 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │ │118/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TRANDAFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│326 │OLT │PRISEACA │GHEORGHISOR │Arabil │Extravilan│58 │117, 117/1, │- │53513 │1497 │- │29,00 │33,35 │
│ │ │ │MARIN, │ │ │ │117/2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHISOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE CALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TRANDAFIR │ │ │ │116, 116/1, │ │ │ │ │ │ │
│327 │OLT │PRISEACA │NICULINA, │Arabil │Extravilan│58 │116/2 │- │53514 │1497 │- │29,00 │33,35 │
│ │ │ │TRANDAFIR ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│328 │OLT │PRISEACA │PITIS CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│58 │115, 115/1, │- │53515 │3018 │- │76,00 │87,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │115/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ENE ANA, RICIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│329 │OLT │PRISEACA │ION, BELEA │Arabil │Extravilan│58 │114, 114/1, │- │53516 │3033 │- │138,00 │158,70 │
│ │ │ │GHERGHINA, DRAGUT│ │ │ │114/2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PITIS │ │ │ │113, 113/1, │ │ │ │ │ │ │
│330 │OLT │PRISEACA │CONSTANDINA, │Arabil │Extravilan│58 │113/2 │- │53517 │3048 │- │195,00 │224,25 │
│ │ │ │PITIS ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│331 │OLT │PRISEACA │BOGATU CLAUDIA, │Arabil │Extravilan│58 │112, 112/1, │- │53518 │3060 │- │252,00 │289,80 │
│ │ │ │CIRSTEA IOANA │ │ │ │112/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│332 │OLT │PRISEACA │BOGATU MARIA │Arabil │Extravilan│58 │111, 111/2 │- │53519 │3066 │- │302,00 │347,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│333 │OLT │PRISEACA │AMZA CONSTANTINA,│Arabil │Extravilan│58 │110, 110/1, │- │53520 │3058 │- │360,00 │414,00 │
│ │ │ │ENE ION │ │ │ │110/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│334 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU ANICA │Arabil │Extravilan│58 │109, 109/1, │- │53521 │5945 │- │778,00 │894,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │109/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│335 │OLT │PRISEACA │ONESCU GHEORGHE │Arabil │Extravilan│58 │108, 108/1 │- │53522 │4846 │- │783,00 │900,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│336 │OLT │PRISEACA │DOBRE DUMITRU │Arabil │Extravilan│58 │107, 107/1 │- │53523 │1950 │- │491,00 │564,65 │
│ │ │ │VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│337 │OLT │PRISEACA │MILITARU IOANA │Arabil │Extravilan│58 │106, 106/1 │- │53524 │4860 │- │975,00 │1.121,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│338 │OLT │PRISEACA │BELEA MARIN │Arabil │Extravilan│58 │105, 105/2, │- │53525 │2025 │- │408,00 │469,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │105/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│339 │OLT │PRISEACA │RADU ION │Arabil │Extravilan│58 │104, 104/2, │- │53526 │2025 │- │413,00 │474,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │104/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│340 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU CRISTIAN│Arabil │Extravilan│58 │103, 103/1 │- │53527 │2025 │- │405,00 │465,75 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│341 │OLT │PRISEACA │ARSENOIU DUMITRU │Arabil │Extravilan│58 │102, 102/1 │- │53528 │2430 │- │460,00 │529,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│342 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU GHEORGHE│Arabil │Extravilan│58 │101, 101/2, │- │53529 │2835 │- │521,00 │599,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │101/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│343 │OLT │PRISEACA │ZAVELCA GHEORGHE │Arabil │Extravilan│58 │100, 100/2, │- │53532 │10125 │- │1.845,00 │2.121,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │100/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│344 │OLT │PRISEACA │POPA CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│58 │99,99/1 │- │53442 │2290 │- │416,00 │478,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│345 │OLT │PRISEACA │ARSENOIU RADU │Arabil │Extravilan│58 │98, 98/1 │- │53440 │2290 │- │411,00 │472,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│346 │OLT │PRISEACA │MURUGA MARIN │Arabil │Extravilan│58 │97/1/1, 97/1│- │53536 │2458 │- │437,00 │502,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│347 │OLT │PRISEACA │MURUGA GHERGHINA │Arabil │Extravilan│58 │97/1, 97/1/1│- │53535 │2459 │- │426,00 │489,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│348 │OLT │PRISEACA │STANCIU ELENA │Arabil │Extravilan│58 │96, 96/2, 96│- │53534 │2436 │- │412,00 │473,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BADEA ION, BOGATU│ │ │ │95, 95/1, 95│ │ │ │ │ │ │
│349 │OLT │PRISEACA │ION, BOGATU LINA,│Arabil │Extravilan│58 │/2 │- │53533 │6105 │- │986,00 │1.133,90 │
│ │ │ │SIVU NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│350 │OLT │PRISEACA │MURUGA MARIA, │Arabil │Extravilan│58 │94, 94/1, │- │53531 │5967 │- │977,00 │1.123,55 │
│ │ │ │STAN ION │ │ │ │94/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│351 │OLT │PRISEACA │DRAGNEA GEORGETA │Arabil │Extravilan│58 │93, 93/1 │- │53530 │4011 │- │946,00 │1.087,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│352 │OLT │PRISEACA │STAN ION │Arabil │Extravilan│58 │92, 92/1 │- │53451 │1950 │- │50,00 │57,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│353 │OLT │PRISEACA │CIUBUC GHEORGHE │Arabil │Extravilan│58 │91, 91/1, │- │53450 │4152 │- │685,00 │787,75 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │91,2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│354 │OLT │PRISEACA │CIUBUC ION, │Arabil │Extravilan│58 │90, 90/1, 90│- │53448 │1373 │- │225,00 │258,75 │
│ │ │ │CIUBUC FLOAREA │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│355 │OLT │PRISEACA │CRAIU ION │Arabil │Extravilan│58 │31, 31/1, 31│- │53446 │2175 │- │349,00 │401,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│356 │OLT │PRISEACA │DAMIAN NICOLAE │Curţi-construcţii│Intravilan│58 │89 │- │53445 │434 │- │21,00 │120,75 │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│357 │OLT │PRISEACA │DAMIAN NICOLAE │Arabil │Extravilan│58 │89, 89/1 │- │53430 │2772 │- │506,00 │581,90 │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│358 │OLT │PRISEACA │PITIS MARIA │Arabil │Extravilan│58 │88, 88/1, 88│- │53336 │4122 │- │707,00 │813,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│58 │87/1, 87/2 │- │53335 │6800 │- │31,00 │178,25 │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│359 │OLT │PRISEACA │PITIS CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│ │ │- │ │ │- │1.271,00 │1.461,65 │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ │ │ │21 ml │0,00 │11.824,32 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Intravilan│58 │86,86/1, 36/│- │53337 │3640 │- │14,00 │48,30 │
│360 │OLT │PRISEACA │ENE NICULA │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │ │ │ │ │ │468,00 │538,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │DAMIAN NICOLAE │Arabil │Intravilan│58 │85,85/1 │- │53428 │2727 │- │6,00 │20,70 │
│361 │OLT │PRISEACA │BOGDAN ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │ │ │ │ │ │412,00 │473,80 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Intravilan│58 │84/4, 84/1/ │- │53427 │1363 │- │3,00 │10,35 │
│362 │OLT │PRISEACA │ENE ANA │ │ │ │1, 84/1/2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │ │ │ │ │ │206,00 │236,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Intravilan│58 │84, 84/1, 84│- │53443 │1364 │- │2,00 │6,90 │
│363 │OLT │PRISEACA │RICIU NICULA │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │ │ │ │ │ │204,00 │234,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Intravilan│58 │83, 83/1 │- │53426 │2270 │- │3,00 │10,35 │
│364 │OLT │PRISEACA │LODOR GHEORGHE ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │ │ │ │ │ │338,00 │388,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Intravilan│58 │82, 82/1 │- │53424 │2270 │- │2,00 │6,90 │
│365 │OLT │PRISEACA │LODOR GHEORGHE ├─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │ │ │ │ │ │336,00 │386,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│366 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE ION, │Arabil │Extravilan│58 │81/1, 81/3 │- │53425 │3989 │- │636,00 │731,40 │
│ │ │ │GHEORGHE IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TRANDAFIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│367 │OLT │PRISEACA │GHEORGHISOR │Arabil │Extravilan│58 │80/2, 80/3, │- │53422 │1158 │- │160,00 │184,00 │
│ │ │ │MARIN, │ │ │ │80/3/1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHISOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE CALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TRANDAFIR │ │ │ │80, 80/1, 80│ │ │ │ │ │ │
│368 │OLT │PRISEACA │NICULINA, │Arabil │Extravilan│58 │/2 │- │53421 │1158 │- │161,00 │185,15 │
│ │ │ │TRANDAFIR ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│369 │OLT │PRISEACA │RADU ION │Arabil │Extravilan│58 │79, 79/1, 79│- │53420 │2304 │- │336,00 │386,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│370 │OLT │PRISEACA │DAMIAN NICOLAE │Arabil │Extravilan│58 │78/1, 78/2 │- │53419 │3959 │- │733,00 │842,95 │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│371 │OLT │PRISEACA │STAN IOANA │Arabil │Extravilan│58 │77, 77/1, 77│- │53417 │4504 │- │775,00 │891,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│372 │OLT │PRISEACA │BANCILA NICOLAE │Arabil │Extravilan│58 │76, 76/1, 76│- │53416 │3376 │- │468,00 │538,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│373 │OLT │PRISEACA │BANCILA │Arabil │Extravilan│58 │75, 75/1, 75│- │53415 │2250 │- │281,00 │323,15 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│374 │OLT │PRISEACA │BANCILA ALECU │Livadă │Extravilan│58 │74/1 │- │53414 │550 │- │376,00 │475,64 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│375 │OLT │PRISEACA │PITIS MARIA │Arabil │Extravilan│58 │73/1, 73/3 │- │53413 │5494 │- │478,00 │549,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PETCU IOANA, │ │ │ │72, 72/1, 72│ │ │ │ │ │ │
│376 │OLT │PRISEACA │PITIS CONSTANTIN,│Arabil │Extravilan│58 │/2 │- │53410 │3060 │- │172,00 │197,80 │
│ │ │ │PITIS ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│377 │OLT │PRISEACA │PEPENE GHEORGHE │Arabil │Extravilan│58 │71, 71/1, 71│- │53409 │2700 │- │102,00 │117,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│378 │OLT │PRISEACA │LUTU CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│58 │70, 70/1, 70│- │53408 │2925 │- │73,00 │83,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│379 │OLT │PRISEACA │AMZA ANA │Arabil │Extravilan│58 │69, 69/1, 69│- │53407 │2100 │- │23,00 │26,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│380 │OLT │PRISEACA │PITIS CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│58 │68, 68/1, 68│- │53406 │1758 │- │4,00 │4,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │GEALAPU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│381 │OLT │PRISEACA │ALEXANDRU, │Livadă │Extravilan│58 │139, 139/1 │- │53399 │27094 │- │4.638,00 │5.867,07 │
│ │ │ │GEALAPU ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│382 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU GHEORGHE│Păşune │Extravilan│58 │67, 67/1, 67│- │53400 │1772 │- │292,00 │302,22 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │DULUGEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│383 │OLT │PRISEACA │CONSTANTIN, │Păşune │Extravilan│58 │66, 66/1, 66│- │53405 │2498 │- │335,00 │346,73 │
│ │ │ │DULUGEAC IOANA │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│384 │OLT │PRISEACA │GOGIU FILOFTEIA │Păşune │Extravilan│58 │65, 65/1, 65│- │53404 │2070 │- │231,00 │239,09 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PREDA VERONEL │ │ │ │64, 64/1, 64│ │ │ │ │ │ │
│385 │OLT │PRISEACA │MIHAI, PREDA │Păşune │Extravilan│58 │/2 │- │53339 │2060 │- │233,00 │241,16 │
│ │ │ │IOANA GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PREDA VERONEL │ │ │ │63, 63/1, 63│ │ │ │ │ │ │
│386 │OLT │PRISEACA │MIHAI, PREDA │Păşune │Extravilan│58 │/2 │- │53338 │2065 │- │196,00 │202,86 │
│ │ │ │IOANA GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │LUTU NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUTU ECATERINA, │ │ │ │62, 62/1, 62│ │ │ │ │ │ │
│387 │OLT │PRISEACA │LUTU ION, LUTU │Păşune │Extravilan│58 │/2 │- │53403 │4377 │- │368,00 │380,88 │
│ │ │ │NICULA, LUTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZAHARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│388 │OLT │PRISEACA │SANDOI IOANA │Păşune │Extravilan│58 │61, 61/1, 61│- │53402 │1922 │- │140,00 │144,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │VOICU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│389 │OLT │PRISEACA │SILVIA, VOICU │Păşune │Extravilan│58 │60/2, 60/2/1│- │53391 │1049 │- │212,00 │219,42 │
│ │ │ │PAUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│390 │OLT │PRISEACA │STEFANESCU │Păşune │Extravilan│58 │59/1 │- │53398 │1020 │- │12,00 │12,42 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│391 │OLT │PRISEACA │MODAN ELENA │Arabil │Extravilan│56 │63 │- │51686 │6300 │- │351,00 │403,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│392 │OLT │PRISEACA │CRETU MARIN │Arabil │Extravilan│56 │62 │- │51685 │7500 │- │1.735,00 │1.995,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│393 │OLT │PRISEACA │ENE VASILE, │Arabil │Extravilan│56 │59 │- │51684 │5000 │- │1.741,00 │2.002,15 │
│ │ │ │GHEORGHE DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│394 │OLT │PRISEACA │SERBAN ION │Arabil │Extravilan│56 │60 │- │51683 │5000 │- │1.908,00 │2.194,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│395 │OLT │PRISEACA │BOROI IOANA, │Arabil │Extravilan│56 │58 │- │51682 │5000 │- │1.957,00 │2.250,55 │
│ │ │ │SBURLIS EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│396 │OLT │PRISEACA │SBURLIS ILIE │Arabil │Extravilan│56 │58 │- │51681 │5000 │- │1.966,00 │2.260,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│397 │OLT │PRISEACA │COSTACHE NICOLAE │Arabil │Extravilan│56 │57 │- │51680 │10000 │- │3.894,00 │4.478,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│398 │OLT │PRISEACA │ANDREI IOANA │Arabil │Extravilan│56 │56/1 │- │51679 │1061 │- │410,00 │471,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│399 │OLT │PRISEACA │ANDREI MARIUS │Arabil │Extravilan│56 │56 │- │51678 │8933 │- │3.410,00 │3.921,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│400 │OLT │PRISEACA │CAPATINA NICULINA│Arabil │Extravilan│56 │55 │- │51677 │5000 │- │1.878,00 │2.159,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│401 │OLT │PRISEACA │CRACIUN GHEORGHE │Arabil │Extravilan│56 │54 │- │51676 │5000 │- │1.851,00 │2.128,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│402 │OLT │PRISEACA │GEALAPU │Arabil │Extravilan│56 │52 │- │51675 │5000 │- │1.803,00 │2.073,45 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│403 │OLT │PRISEACA │NADOLU CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│56 │52 │- │51674 │5000 │- │1.732,00 │1.991,80 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│404 │OLT │PRISEACA │PETCU DUMITRA │Arabil │Extravilan│56 │51 │- │51673 │8000 │- │2.606,00 │2.996,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│405 │OLT │PRISEACA │PETCU BADEA │Arabil │Extravilan│56 │50 │- │51672 │8000 │- │2.327,00 │2.676,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│406 │OLT │PRISEACA │CIONTIC MARIN │Arabil │Extravilan│56 │49 │- │51617 │8000 │- │2.086,00 │2.398,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│407 │OLT │PRISEACA │PETCU IULIAN │Arabil │Extravilan│56 │48/2 │- │51707 │8000 │- │1.806,00 │2.076,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│408 │OLT │PRISEACA │PETCU ION │Arabil │Extravilan│56 │48/1 │- │51618 │8000 │- │1.559,00 │1.792,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│409 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU NICOLAE │Arabil │Extravilan│56 │47 │- │51619 │40000 │- │5.638,00 │6.483,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│410 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE ION │Arabil │Extravilan│56 │46 │- │51671 │20000 │- │2.350,00 │2.702,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│411 │OLT │PRISEACA │URSU DUMITRA │Arabil │Extravilan│56 │45 │- │51620 │20000 │- │2.180,00 │2.507,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│412 │OLT │PRISEACA │EREMIA ELENA │Arabil │Extravilan│56 │44/1/2 │- │51670 │5000 │- │533,00 │612,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│413 │OLT │PRISEACA │BIZU FLORIN │Arabil │Extravilan│56 │44/1/1 │- │51710 │15000 │- │1.577,00 │1.813,55 │
│ │ │ │BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│414 │OLT │PRISEACA │VOICU ECATERINA │Arabil │Extravilan│56 │44 │- │51669 │20000 │- │2.100,00 │2.415,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SANDOI MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│415 │OLT │PRISEACA │SANDOI GEORGICA, │Arabil │Extravilan│56 │43 │- │51668 │5000 │- │532,00 │611,80 │
│ │ │ │SANDOI IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│416 │OLT │PRISEACA │SANDOI VASILE │Arabil │Extravilan│56 │42 │- │51667 │5000 │- │535,00 │615,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│417 │OLT │PRISEACA │COSTACHE │Arabil │Extravilan│56 │41 │- │51666 │5000 │- │537,00 │617,55 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│418 │OLT │PRISEACA │SANDOI CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│56 │40 │- │51665 │5000 │- │540,00 │621,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│419 │OLT │PRISEACA │SANDOI IOANA │Arabil │Extravilan│56 │39 │- │51664 │5000 │- │543,00 │624,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│420 │OLT │PRISEACA │SANDOI FLOREA │Arabil │Extravilan│56 │38 │- │51663 │5000 │- │546,00 │627,90 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│421 │OLT │PRISEACA │BROBOANA IOANA │Arabil │Extravilan│56 │37 │- │51662 │5000 │- │548,00 │630,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│422 │OLT │PRISEACA │CRAIU DUMITRU │Arabil │Extravilan│56 │36 │- │51661 │5000 │- │550,00 │632,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│423 │OLT │PRISEACA │ANDREI ION │Arabil │Extravilan│56 │35 │- │51660 │5000 │- │551,00 │633,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│424 │OLT │PRISEACA │ANDREI RADU, │Arabil │Extravilan│56 │34 │- │51659 │20000 │- │2.074,00 │2.385,10 │
│ │ │ │ANDREI MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│425 │OLT │PRISEACA │JANDARMU │Arabil │Extravilan│56 │33 │- │51658 │10000 │- │831,00 │955,65 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAUNESCU ROXANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│426 │OLT │PRISEACA │CRISTINA, │Arabil │Extravilan│56 │32 │- │51657 │10000 │- │687,00 │790,05 │
│ │ │ │PAUNESCU DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│427 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU LEANA, │Arabil │Extravilan│56 │31 │- │51656 │5000 │- │289,00 │332,35 │
│ │ │ │ANDREOIU FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│428 │OLT │PRISEACA │PITU PETRISOR │Arabil │Extravilan│56 │30 │- │51655 │5000 │- │252,00 │289,80 │
│ │ │ │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│429 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE EUGEN │Arabil │Extravilan│56 │29/2 │- │51709 │5000 │- │216,00 │248,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│430 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE GHEORGHE│Arabil │Extravilan│56 │29/1 │- │51654 │20000 │- │493,00 │566,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│431 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE ION │Arabil │Extravilan│56 │28 │- │51653 │5000 │- │36,00 │41,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│432 │OLT │PRISEACA │LOREDANA, │Arabil │Extravilan│56 │27 │- │51652 │5000 │- │6,00 │6,90 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│433 │OLT │PRISEACA │JOITA ILIE │Arabil │Extravilan│57 │21 │- │51702 │5000 │- │41,00 │47,15 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│434 │OLT │PRISEACA │DIACONU TUDOR │Arabil │Extravilan│57 │19 │- │51701 │10000 │- │542,00 │623,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│435 │OLT │PRISEACA │COSTACHE DUMITRU │Arabil │Extravilan│57 │17 │- │51700 │5000 │- │436,00 │501,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│436 │OLT │PRISEACA │ANDREI RADU, │Arabil │Extravilan│57 │16 │- │51699 │10000 │- │1.035,00 │1.190,25 │
│ │ │ │ANDREI MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │URSU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│437 │OLT │PRISEACA │BELU MARIA, │Arabil │Extravilan│57 │13 │- │51624 │27300 │- │3.356,00 │3.859,40 │
│ │ │ │OPRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│438 │OLT │PRISEACA │POPESCU ION │Arabil │Extravilan│57 │13/2 │- │51698 │3640 │- │502,00 │577,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│439 │OLT │PRISEACA │GEALAPU MARINELA │Arabil │Extravilan│57 │13/1 │- │51711 │3000 │- │416,00 │478,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│440 │OLT │PRISEACA │STEFAN STANA │Arabil │Extravilan│57 │12 │- │51697 │3000 │- │419,00 │481,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│441 │OLT │PRISEACA │ANDREI IOANA │Arabil │Extravilan│57 │11/2 │- │51712 │1500 │- │211,00 │242,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│442 │OLT │PRISEACA │ANDREI GHEORGHE │Arabil │Extravilan│57 │11/1 │- │51696 │1500 │- │211,00 │242,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│443 │OLT │PRISEACA │BURTEA VIORICA │Arabil │Extravilan│57 │8 │- │51695 │10000 │- │1.433,00 │1.647,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│444 │OLT │PRISEACA │VOICU NICOLAE │Arabil │Extravilan│57 │9 │- │51694 │7363 │- │1.090,00 │1.253,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │NADOLU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│445 │OLT │PRISEACA │NADOLU ION. │Arabil │Extravilan│57 │8/1 │- │51693 │3068 │- │464,00 │533,60 │
│ │ │ │NADOLU OCTAVIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOICU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│446 │OLT │PRISEACA │VOICU GHEORGHE │Arabil │Extravilan│57 │10 │- │51692 │6432 │- │993,00 │1.141,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│447 │OLT │PRISEACA │MARINELA, OLAH │Arabil │Extravilan│57 │7 │- │51625 │39650 │- │7.018,00 │8.070,70 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│448 │OLT │PRISEACA │GHICA IONELA DANA│Arabil │Extravilan│57 │6 │- │51691 │7500 │- │1.080,00 │1.242,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│449 │OLT │PRISEACA │PICHERMAYER MARIA│Arabil │Extravilan│57 │5 │- │51690 │10000 │- │1.447,00 │1.664,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│450 │OLT │PRISEACA │MIHAI NICOLAE │Arabil │Extravilan│57 │4 │- │51689 │10000 │- │1.522,00 │1.750,30 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│451 │OLT │PRISEACA │CORBEA STAN │Arabil │Extravilan│57 │3 │- │51688 │10094 │- │1.609,00 │1.850,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│452 │OLT │PRISEACA │ENE ELENA │Arabil │Extravilan│57 │2 │- │51687 │5119 │- │894,00 │1.028,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│453 │OLT │PRISEACA │MATEI GOLOPENTA │Arabil │Extravilan│51 │1.2 │- │52598 │49317 │- │3.924,00 │4.512,60 │
│ │ │ │LUCIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│454 │OLT │PRISEACA │BOROI IOANA, │Arabil │Extravilan│57 │1 │- │51623 │5073 │- │1.713,00 │1.969,95 │
│ │ │ │SBURLIS EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SERBAN IOANA, ENE│ │ │ │84, 84/1, 84│ │ │ │ │ │ │
│455 │OLT │PRISEACA │ION, BOROI ION, │Vie │Extravilan│50 │/2 │- │52629 │1759 │- │206,00 │260,59 │
│ │ │ │TACMAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│456 │OLT │PRISEACA │LUTU FLOAREA │Vie │Extravilan│50 │83, 83/1 │- │52641 │1199 │- │290,00 │366,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│457 │OLT │PRISEACA │STANCA MARIN │Vie │Extravilan│50 │82, 82/1, 82│- │52640 │1399 │- │344,00 │435,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│458 │OLT │PRISEACA │ENE MARIA, ENE │Vie │Extravilan│50 │81, 81/1, 81│- │52693 │1409 │- │296,00 │374,44 │
│ │ │ │MARIN, ENE ILIE │ │ │ │/1/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│459 │OLT │PRISEACA │LIPOVAN IOANA │Vie │Extravilan│50 │80, 80/1 │- │52699 │1273 │- │253,00 │320,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│460 │OLT │PRISEACA │ZAMFIR ION │Păşune │Extravilan│50 │74, 74/1, 74│- │52635 │1287 │- │11,00 │11,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│461 │OLT │PRISEACA │BURIN MARIA │Arabil │Extravilan│50 │27/1 │- │52677 │1103 │- │750,00 │862,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │DATCU ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIBILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│462 │OLT │PRISEACA │NICULINA, BIZU │Arabil │Extravilan│50 │27 │- │52675 │8519 │- │2.914,00 │3.351,10 │
│ │ │ │CONSTANTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORESCU DANIEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│463 │OLT │PRISEACA │NADOLU CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│50 │26/1 │- │52673 │3456 │- │731,00 │840,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │NADOLU ANA, CRAIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│464 │OLT │PRISEACA │DUMITRU, ONESCU │Arabil │Extravilan│50 │26 │- │52638 │7144 │- │1.164,00 │1.338,60 │
│ │ │ │LEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│465 │OLT │PRISEACA │NADOLU CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│50 │68, 68/1, │- │52694 │2960 │- │190,00 │218,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │53, 65, 65/1│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│466 │OLT │PRISEACA │CAPATINA LINA │Arabil │Extravilan│50 │52, 64, 64/1│- │52655 │1072 │- │150,00 │172,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│467 │OLT │PRISEACA │GEALAPU RADU │Vie │Extravilan│50 │63, 51 │- │52671 │1220 │- │513,00 │648,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│468 │OLT │PRISEACA │MIHAI ION │Vie │Extravilan│50 │25, 25/1 │- │52657 │6341 │- │1.430,00 │1.808,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│469 │OLT │PRISEACA │STEFAN ECATERINA,│Păşune │Extravilan│50 │24/1, 49, 49│- │52672 │3795 │- │912,00 │943,92 │
│ │ │ │STEFAN ANDRE │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│470 │OLT │PRISEACA │NADOLU TUDOR │Arabil │Extravilan│50 │24, 24/1 │- │52648 │3795 │- │997,00 │1.146,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│471 │OLT │PRISEACA │NADOLU CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│50 │23, 23/1 │- │52697 │3850 │- │970,00 │1.115,50 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│472 │OLT │PRISEACA │RADITA ANA │Păşune │Extravilan│50 │37/1, 37/2/ │- │52754 │1982 │- │317,00 │328,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │1, 31/3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│473 │OLT │PRISEACA │BURTEA VIORICA │Păşune │Extravilan│50 │37/2/3, 31/1│- │52753 │1482 │- │306,00 │316,71 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│474 │OLT │PRISEACA │VOICU ION │Păşune │Extravilan│50 │37/2/2, 22, │- │52662 │3082 │- │509,00 │526,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │31/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│475 │OLT │PRISEACA │NADOLU CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│50 │36/1, 36, 21│- │52661 │7069 │- │1.044,00 │1.200,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│476 │OLT │PRISEACA │NADOLU ILIE │Arabil │Extravilan│50 │35/2, 35/1, │- │52660 │7353 │- │901,00 │1.036,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │35 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│477 │OLT │PRISEACA │CAPATINA MIHAIL │Arabil │Extravilan│50 │34/1, 34, 34│- │52663 │5280 │- │731,00 │840,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2, 19 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│478 │OLT │PRISEACA │CAPATINA GHEORGHE│Arabil │Extravilan│50 │33/1, 33/2, │- │52664 │5238 │- │775,00 │891,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │18, 33 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│479 │OLT │PRISEACA │CAPATINA │Arabil │Extravilan│50 │17 │- │52665 │7810 │- │1.234,00 │1.419,10 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│480 │OLT │PRISEACA │DESPA GEORGETA │Arabil │Extravilan│50 │28/1, 16/1 │- │52761 │5728 │- │1.067,00 │1.227,05 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│481 │OLT │PRISEACA │SIRBU ILINA │Arabil │Extravilan│50 │16/2 │- │52762 │5029 │- │1.059,00 │1.217,85 │
│ │ │ │ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│482 │OLT │PRISEACA │MOISIU ELENA │Arabil │Extravilan│50 │16/3, 28/1 │- │52763 │6029 │- │861,00 │990,15 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│483 │OLT │PRISEACA │CRACIUN SEVASTINA│Arabil │Extravilan│50 │15, 15/1 │- │52670 │19663 │- │3.159,00 │3.632,85 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│484 │OLT │PRISEACA │NADOLESCU DUMITRU│Arabil │Extravilan│50 │14 │- │52678 │14730 │- │2.904,00 │3.339,60 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│485 │OLT │PRISEACA │LIOVEANU MARIANA │Arabil │Extravilan│50 │13 │- │52679 │5060 │- │1.125,00 │1.293,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│486 │OLT │PRISEACA │IVAN IOANA, │Arabil │Extravilan│50 │12 │- │52680 │4973 │- │1.152,00 │1.324,80 │
│ │ │ │SANDOI MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│487 │OLT │PRISEACA │NADOLU IOANA │Arabil │Extravilan│50 │11 │- │52681 │4869 │- │1.151,00 │1.323,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│488 │OLT │PRISEACA │POPESCU IOANA │Arabil │Extravilan│50 │10 │- │52682 │5660 │- │1.343,00 │1.544,45 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│489 │OLT │PRISEACA │GEALAPU MARIAN, │Arabil │Extravilan│50 │9 │- │52683 │5550 │- │1.302,00 │1.497,30 │
│ │ │ │GEALAPU ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│490 │OLT │PRISEACA │SERBAN ION │Arabil │Extravilan│50 │5, 5/1 │- │52684 │10530 │- │2.038,00 │2.343,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│491 │OLT │PRISEACA │CIONTIC EMIL │Arabil │Extravilan│50 │7 │- │52685 │10101 │- │1.314,00 │1.511,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│492 │OLT │PRISEACA │ISPAS IOANA │Arabil │Extravilan│50 │6/3 │- │52756 │20000 │- │795,00 │914,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│493 │OLT │PRISEACA │STOIAN CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│49 │30 │- │52167 │3195 │- │335,00 │385,25 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│494 │OLT │PRISEACA │GEALAPU IOANA │Arabil │Extravilan│49 │32, 32/1 │- │52338 │2838 │- │89,00 │102,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│495 │OLT │PRISEACA │COSTACHE DUMITRU │Păşune │Extravilan│49 │33, 33/1, 33│- │52393 │2613 │- │1.022,00 │1.057,77 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│496 │OLT │PRISEACA │BOROI ION FLOREA │Arabil │Extravilan│49 │34, 34/1, 34│- │52339 │3030 │- │456,00 │524,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/1, 34/1/2│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│497 │OLT │PRISEACA │BOROI STELA │Arabil │Extravilan│49 │35, 35/1/, │- │52341 │4722 │- │603,00 │693,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │27/1, 27 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BELU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│498 │OLT │PRISEACA │OPRESCU │Arabil │Extravilan│49 │36 │- │52340 │4000 │- │578,00 │664,70 │
│ │ │ │ALEXANDRINA, URSU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │BELU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│499 │OLT │PRISEACA │OPRESCU │Arabil │Extravilan│49 │37/1, 37/1/1│- │52543 │2000 │- │601,00 │691,15 │
│ │ │ │ALEXANDRINA, URSU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│500 │OLT │PRISEACA │CRACIUN IOANA, │Arabil │Extravilan│49 │38, 38/1, 38│- │52349 │3430 │- │440,00 │506,00 │
│ │ │ │CORBEA RADA │ │ │ │/2, 38/3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│501 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE MARIN │Arabil │Extravilan│49 │40 │- │52564 │1200 │- │597,00 │686,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ENE RADA, BOROI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│502 │OLT │PRISEACA │ION, SERBAN │Arabil │Extravilan│49 │39 │- │52560 │3000 │- │88,00 │101,20 │
│ │ │ │IOANA, TACMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│503 │OLT │PRISEACA │BOROI STELA │Arabil │Extravilan│49 │42, 42/1 │- │52554 │2513 │- │1.037,00 │1.192,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│504 │OLT │PRISEACA │CRAIU BADIA │Arabil │Extravilan│49 │43, 43/1 │- │52364 │2513 │- │36,00 │41,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│505 │OLT │PRISEACA │GEALAPU IOANA │Arabil │Extravilan│49 │44 │- │52363 │3856 │- │1.128,00 │1.297,20 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│506 │OLT │PRISEACA │SANDOI ILIE │Arabil │Extravilan│49 │45 │- │52365 │4000 │- │1.101,00 │1.266,15 │
│ │ │ │IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│507 │OLT │PRISEACA │COSTACHE ION │Arabil │Extravilan│49 │47 │- │52563 │1596 │- │974,00 │1.120,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│508 │OLT │PRISEACA │PREDESCU PAUNA │Arabil │Extravilan│49 │49 │- │52401 │870 │- │181,00 │208,15 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│509 │OLT │PRISEACA │STAN IOANA, PREDA│Arabil │Extravilan│49 │49/1 │- │52400 │870 │- │195,00 │224,25 │
│ │ │ │ION, RADU FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│510 │OLT │PRISEACA │BOROI IOANA, │Arabil │Extravilan│49 │50 │- │52345 │1952 │- │434,00 │499,10 │
│ │ │ │SBURLIS EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│511 │OLT │PRISEACA │BIZU ION │Arabil │Extravilan│49 │51 │- │52367 │1953 │- │429,00 │493,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│512 │OLT │PRISEACA │PETCU DUMITRA │Arabil │Extravilan│49 │52 │- │52368 │2660 │- │613,00 │704,95 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│513 │OLT │PRISEACA │ANDREOIU NICOLAE │Arabil │Extravilan│49 │53 │- │52370 │2660 │- │677,00 │778,55 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE ENACHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│514 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE │Arabil │Extravilan│49 │54, 54/1 │- │52371 │3850 │- │938,00 │1.078,70 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│515 │OLT │PRISEACA │DIACONU MARIA │Arabil │Extravilan│49 │55, 55/1 │- │52347 │1580 │- │385,00 │442,75 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│516 │OLT │PRISEACA │COSTACHE EMANOIL,│Arabil │Extravilan│49 │56 │- │52346 │2370 │- │594,00 │683,10 │
│ │ │ │COSTACHE ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│517 │OLT │PRISEACA │COSTACHE ION │Arabil │Extravilan│49 │57 │- │52343 │3800 │- │891,00 │1.024,65 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SBURLIS ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SBURLIS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│518 │OLT │PRISEACA │CONSTANTIN, │Arabil │Extravilan│49 │58, 58/1, 7 │- │52342 │5287 │- │1.158,00 │1.331,70 │
│ │ │ │PREDESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│519 │OLT │PRISEACA │MIHAI ION │Arabil │Extravilan│49 │6/1, 6/1/1 │- │52392 │1995 │- │580,00 │667,00 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│520 │OLT │PRISEACA │STOIAN FLOAREA │Arabil │Extravilan│49 │62/1, 63/1/ │- │52397 │1540 │- │155,00 │178,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │1, 63/1/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│521 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE ELENA │Arabil │Extravilan│49 │62/2/1 │- │52398 │289 │- │194,00 │223,10 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│522 │OLT │PRISEACA │GHEORGHE ION │Arabil │Extravilan│49 │63, 63/1, 63│- │52534 │2630 │- │570,00 │655,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│523 │OLT │PRISEACA │DIACONU MARIA │Arabil │Extravilan│49 │64 │- │52387 │3156 │- │669,00 │769,35 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│524 │OLT │PRISEACA │ANDREI CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│49 │65 │- │52532 │3605 │- │676,00 │777,40 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│525 │OLT │PRISEACA │GEALAPU ILINCA, │Arabil │Extravilan│49 │2, 66 │- │52530 │4009 │- │491,00 │564,65 │
│ │ │ │GEALAPU ALEXANDRU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│526 │OLT │PRISEACA │GEALAPU │Arabil │Extravilan│49 │69, 1 │- │52531 │3857 │- │338,00 │388,70 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│527 │OLT │PRISEACA │PETCU DUMITRA │Arabil │Extravilan│49 │70, 70/1 │- │52528 │3083 │- │158,00 │181,70 │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│528 │OLT │PRISEACA │GHICA NICOLAE, │Arabil │Extravilan│49 │71 │- │52385 │3939 │- │18,00 │20,70 │
│ │ │ │GHICA MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼γ