Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 776 din 10 septembrie 2020  privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 776 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj" de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 859 din 21 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 270/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 47+128, linia C.F. 418A Beclean-Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel“, ale Dispoziţiei directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. nr. 195 din 21.11.2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podeţ km 41+719, linia C.F. 416B Beclea-Ilva Mică, între staţiile Feldru-Ilva Mică“, judeţul Bistriţa-Năsăud, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.710/2015 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 0+658, linia c.f. 416 Dej-Beclean, între staţiile Dej Călători-Dej Triaj, judeţul Cluj“, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.584/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 3+889, linia c.f. 412 Apahida-Baia Mare, între staţiile Apahida-Jucu“, judeţul Cluj, şi ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.587/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podeţ km 490+628, linia c.f. 300/II Bucureşti-Ep. Bihor, între staţiile Apahida-Cluj-Napoca Est“, judeţul Cluj,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate şi potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, în cuantum total de 32.295,76 lei, şi care sunt alocate de la bugetul de stat în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi se asigură prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“.

    ART. 4
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 5
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 6
    Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 septembrie 2020.
    Nr. 776.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele terenuri proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj“ de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │ │Valoarea │Construcţii │ │Valoarea │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │totală │ │Categoria │ │ │Suprafaţa │despăgubirii│de │Construcţii│despăgubirii │despăgubirii│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Tarlaua│din acte │Poziţia │de │Nr. │Nr. │terenului │terenului, │expropriat │de │construcţiei,│totale, │
│crt.│Judeţul │administrativ-teritorială│proprietarului│/ │a │faţă de │folosinţă a│cadastral│carte │expropriat│conform │(suprafaţa │expropriat │conform Legii│conform │
│ │ │ │/deţinătorului│Parcela│terenului│localitate│terenului │ │funciară│(mp) │Legii nr. │desfăşurată)│(lungime) │nr. 255/2010 │Legii nr. │
│ │ │ │terenului*) │ │(mp) │ │ │ │ │ │255/2010 │(mp) │(m) │(lei) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │Cluj │Apahida │Pascu Irina │33/72 │347 │Extravilan│Arabil │195 │- │204 │97,92 │ │ │ │97,92 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│2 │Cluj │Apahida │Opriş Ileana │33/1292│345 │Extravilan│Arabil │191 │- │123 │59,04 │ │ │ │59,04 │
│ │ │ │ │/72/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│3 │Cluj │Apahida │Baciu Vasile │33/1292│587 │Extravilan│Arabil │64682 │64682 │53 │25,44 │ │ │ │25,44 │
│ │ │ │ │/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Şopterean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dezmirean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Cluj │Apahida │Maria, │33/1367│1.241 │Extravilan│Arabil │59534 │59534 │16 │7,68 │ │ │ │7,68 │
│ │ │ │Şopterean │/5/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gavrilă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Milutinovici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│5 │Cluj │Apahida │Gherghinel Ana│33/1367│2.900 │Extravilan│Arabil │- │- │11 │5,28 │ │ │ │5,28 │
│ │ │ │ │/5/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│6 │Cluj │Apahida │Ungurean │33/1322│2.900 │Extravilan│Arabil │- │- │145 │69,60 │ │ │ │69,60 │
│ │ │ │Gligore │/5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│7 │Cluj │Apahida │Moldovan Maria│33/1322│400 │Extravilan│Arabil │- │- │18 │8,64 │ │ │ │8,64 │
│ │ │ │ │/6/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│8 │Cluj │Apahida │Ungurean │33/1322│150 │Extravilan│Arabil │- │- │16 │7,68 │ │ │ │7,68 │
│ │ │ │Teodor │/7/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│9 │Cluj │Apahida │Dezmirean │33/1322│554 │Extravilan│Arabil │232 │- │16 │7,68 │ │ │ │7,68 │
│ │ │ │Nastasia │/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. MCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Cluj │Apahida │Intermedica │- │3.400 │Intravilan│Fâneaţă │51973 │51973 │189 │14.931,00 │ │ │ │14.931,00 │
│ │ │ │Consulting - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│11 │Cluj │Dej │Pop Petru │44/47/1│5.800 │Extravilan│Arabil │- │- │183 │173,85 │ │ │ │173,85 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│12 │Cluj │Dej │Stăvariu │44/47/2│2.300 │Extravilan│Arabil │- │- │236 │224,20 │ │ │ │224,20 │
│ │ │ │Leontina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│13 │Cluj │Dej │Biriş Simion │44/47/3│1.300 │Extravilan│Arabil │- │- │19 │18,05 │ │ │ │18,05 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pop Otilia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Cluj │Dej │Matei Elena, │45/1 │5.700 │Extravilan│Arabil │- │- │1.020 │969,00 │ │ │ │969,00 │
│ │ │ │Peştean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cornelia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│15 │Cluj │Dej │Cubleşan Radu │45/2 │5.000 │Extravilan│Arabil │- │- │14 │13,30 │ │ │ │13,30 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Marti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viktoria, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ilieş Aurel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │Bistriţa-Năsăud│Feldru │Ilieş Dumitru,│10935 │11.163 │Intravilan│Arabil │- │- │197 │2.265,50 │ │ │ │2.265,50 │
│ │ │ │Ilieş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ilieş Leon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│17 │Bistriţa-Năsăud│Feldru │Zăgrean Emil │10955 │2.299 │Intravilan│Livadă │- │27288 │306 │3.090,60 │ │ │ │3.090,60 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│18 │Bistriţa-Năsăud│Feldru │Scridon │- │2.388 │Intravilan│Arabil │26437 │26437 │263 │3.024,50 │ │ │ │3.024,50 │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│19 │Bistriţa-Năsăud│Feldru │Zăgrean Emil │10955 │131 │Intravilan│Arabil │- │27288 │17 │195,50 │ │ │ │195,50 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│20 │Bistriţa-Năsăud│Feldru │Scridon │- │94 │Intravilan│Arabil │26437 │26437 │9 │103,50 │ │ │ │103,50 │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │10962, │ │ │Arabil │ │ │339 │3.898,50 │ │ │ │3.898,50 │
│21 │Bistriţa-Năsăud│Feldru │Marti Ioana │10963, │3.432 │Intravilan│ │- │2618 ├──────────┼────────────┤ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │10964 │ │ ├───────────┤ │ ├──────────┼────────────┤ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Livadă │ │ │127 │1.282,70 │ │ │ │1.282,70 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Sângeorzan │10959/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │Bistriţa-Năsăud│Feldru │Maria │1, │2.007 │Intravilan│Arabil │- │2166 │5 │57,50 │ │ │ │57,50 │
│ │ │ │ │10960/1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│23 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Mândru │56/24 │9.100 │Extravilan│Arabil │28820 │- │18 │23,40 │ │ │ │23,40 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│24 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Mândru Vasile │56/25 │3.600 │Extravilan│Arabil │28821 │- │24 │31,20 │ │ │ │31,20 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│25 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Gheţu Maria │56/26/2│3.000 │Extravilan│Arabil │28822 │- │27 │35,10 │ │ │ │35,10 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│26 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Voievod │56/27/1│3.200 │Extravilan│Arabil │28823 │- │37 │48,10 │ │ │ │48,10 │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│27 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Mândru │56/28 │7.600 │Extravilan│Arabil │28824 │- │120 │156,00 │ │ │ │156,00 │
│ │ │ │Eudochia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│28 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Ceteraş Ioan │56/29 │9.300 │Extravilan│Arabil │28825 │- │193 │250,90 │ │ │ │250,90 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│29 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Bilegan Elena │56/30 │3.000 │Extravilan│Arabil │28826 │- │776 │1.008,80 │ │ │ │1.008,80 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│30 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Bîrsan Grigore│56/32/1│1.500 │Extravilan│Arabil │28827 │- │142 │184,60 │ │ │ │184,60 │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│31 │Bistriţa-Năsăud│Şieu-Măgheruş │Comuna │56/872 │4.094 │Extravilan│Neproductiv│- │- │70 │21,00 │ │ │ │21,00 │
│ │ │ │Şieu-Măgheruş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL │ │4.933 │32.295,76 │ │ │ │32.295,76 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘


    *) Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare.
    În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.
    NOTĂ:
    Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016