Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 774 din 10 septembrie 2020  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 774 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 867 din 23 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,
                    Gheorghe-Adrian Miuţescu
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 septembrie 2020.
    Nr. 774.
    ANEXA 1

    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2020

┌─────┬───────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │- mii lei│
│ │ │ │- │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│Nr. │DENUMIRE │Cod │PREVEDERI│
│crt. │INDICATOR │ │2020 │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │VENITURI │ │ │
│I. │TOTALE, din │ │48.985 │
│ │care: │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Venituri din │ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│1 │valorificare a │ │15.000 │
│ │activelor │ │ │
│ │statului, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Încasări din │ │ │
│1.1 │valorificarea │39.10.05│5.195 │
│ │activelor │ │ │
│ │bancare; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Încasări din │ │ │
│1.2 │valorificarea │39.10.50│6.215 │
│ │creanţelor │ │ │
│ │comerciale; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Încasări din │ │ │
│ │valorificarea │ │ │
│ │creanţelor │ │ │
│1.3 │preluate de la │39.10.06│1.650 │
│ │Ministerul │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │
│ │Publice; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Încasări din │ │ │
│ │valorificarea │ │ │
│1.4 │creanţelor │20.10.03│1.940 │
│ │preluate de la │ │ │
│ │CNAS; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Venituri din │ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │privatizare şi │ │ │
│2 │administrare a │ │33.985 │
│ │participaţiilor│ │ │
│ │statului, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Venituri din │ │ │
│2.1 │capital, din │39.10 │33.985 │
│ │care: │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.1│Venituri din │39.10.04│6.010 │
│ │privatizare; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Venituri din │ │ │
│2.1.2│operaţiuni de │39.10.04│27.675 │
│ │capital; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.3│Venituri din │39.10.04│300 │
│ │alte surse; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │CHELTUIELI │ │ │
│II. │TOTALE, din │ │51.101 │
│ │care: │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │
│1 │curente, din │ │51.101 │
│ │care: │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │
│ │privatizare, │ │ │
│1.1 │administrare şi│20 │45.375 │
│ │valorificare a │ │ │
│ │activelor │ │ │
│ │statului │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │
│ │pentru rapoarte│ │ │
│ │de evaluare în │ │ │
│ │procesul de │ │ │
│ │valorificare, │ │ │
│ │privatizare şi │ │ │
│ │postprivatizare│ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │expertize, │ │ │
│ │cauţiuni, │ │ │
│ │evaluări în │ │ │
│1.1.1│litigii, │20.30.30│450 │
│ │onorarii │ │ │
│ │executori │ │ │
│ │judecătoreşti, │ │ │
│ │documentaţii │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │obţinerea │ │ │
│ │avizului de │ │ │
│ │mediu, precum │ │ │
│ │şi alte │ │ │
│ │asemenea │ │ │
│ │cheltuieli; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │
│ │efectuate cu │ │ │
│ │publicarea │ │ │
│ │anunţurilor │ │ │
│ │pentru vânzarea│ │ │
│1.1.2│prin licitaţie │20.30.30│330 │
│ │a bunurilor │ │ │
│ │executate silit│ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │anunţurilor de │ │ │
│ │privatizare; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │
│ │legate de plata│ │ │
│ │asistenţei │ │ │
│ │juridice pentru│ │ │
│ │reprezentare în│ │ │
│ │instanţele de │ │ │
│ │judecată, plata│ │ │
│ │onorariilor │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │consultanţi, │ │ │
│ │agenţi de │ │ │
│1.1.3│privatizare sau│20.30.30│3.320 │
│ │firme de │ │ │
│ │avocatură şi │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │pregătirea şi │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │privatizării │ │ │
│ │societăţilor │ │ │
│ │comerciale şi │ │ │
│ │valorificarea │ │ │
│ │activelor │ │ │
│ │statului; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Costuri │ │ │
│ │implicate de │ │ │
│ │dizolvarea │ │ │
│1.1.4│voluntară şi │20.30.30│3.900 │
│ │lichidarea │ │ │
│ │societăţilor │ │ │
│ │comerciale*) │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Sume plătite │ │ │
│ │efectiv │ │ │
│ │cumpărătorilor │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │despăgubiri │ │ │
│ │acordate în │ │ │
│ │urma procesului│ │ │
│ │de privatizare │ │ │
│1.1.5│şi │20.30.30│37.375 │
│ │valorificare, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │obligaţii de │ │ │
│ │plată stabilite│ │ │
│ │prin titluri │ │ │
│ │executorii │ │ │
│ │conform O.G. │ │ │
│ │nr. 22/2002; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Transferuri │ │ │
│ │între unităţi │ │ │
│1.2 │ale │51 │1.900 │
│ │administraţiei │ │ │
│ │publice │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Transferuri │51.01 │1.900 │
│ │curente │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Vărsăminte │ │ │
│ │efectuate către│ │ │
│ │bugetul │ │ │
│ │Fondului │ │ │
│ │naţional unic │ │ │
│1.2.1│de asigurări │51.01.23│1.900 │
│ │sociale de │ │ │
│ │sănătate din │ │ │
│ │valorificarea │ │ │
│ │creanţelor │ │ │
│ │bugetare; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Vărsăminte │ │ │
│ │către bugetele │ │ │
│1.2.2│locale conform │51.01.27│0 │
│ │prevederilor │ │ │
│ │legale; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│1.3 │Alte │55 │3.826 │
│ │transferuri │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Transferuri │55,01 │3.826 │
│ │interne │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Vărsăminte la │ │ │
│ │fondul de risc │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │garanţiile de │ │ │
│ │stat pentru │ │ │
│1.3.1│împrumuturile │55.01.19│3.626 │
│ │externe (doar │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │instituţiile │ │ │
│ │implicate în │ │ │
│ │procesul de │ │ │
│ │privatizare); │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Vărsăminte la │ │ │
│ │trezoreria │ │ │
│ │statului din │ │ │
│ │valorificarea │ │ │
│1.3.2│activelor │55.01.20│200 │
│ │statului, │ │ │
│ │creanţelor │ │ │
│ │comerciale şi │ │ │
│ │privatizare; │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Excedent/ │ │ │
│ │Deficit (I.- │ │-2.116 │
│ │II.)** │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│III. │DATE │ │ │
│ │INFORMATIVE │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │A) Informaţii │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │disponibilul, │ │ │
│ │din care: │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Disponibil la │ │ │
│ │începutul │ │2.116 │
│ │perioadei │ │ │
│ │(01.01.2020) │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Vărsăminte din │ │ │
│ │disponibilul │ │ │
│ │anului │ │ │
│ │precedent la │ │ │
│ │fondul de risc │ │2.116 │
│ │pentru │ │ │
│ │garanţiile de │ │ │
│ │stat pentru │ │ │
│ │împrumuturile │ │ │
│ │externe │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │
│ │disponibil la │ │ │
│ │sfârşitul │ │0 │
│ │perioadei │ │ │
│ │(31.12.2020) │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │B)Informaţii │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │transferul │ │ │
│ │către bugetul │ │ │
│ │de stat │ │ │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │- dividende │ │1.135 │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │- dobânzi │ │1 │
├─────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│ │- vărsăminte │ │ │
│ │din sume │ │ │
│ │recuperate din │ │ │
│ │valorificarea │ │19.740 │
│ │creanţelor │ │ │
│ │bugetare │ │ │
│ │preluate de la │ │ │
│ │ANAF │ │ │
└─────┴───────────────┴────────┴─────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016