Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 755 din 10 septembrie 2020  privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării  în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 755 din 10 septembrie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 838 din 11 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 109 alin. (2) şi al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorităţii Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, al Agenţiei Naţionale de Integritate, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2020 şi în volumul şi structura bugetelor autorităţilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la sfârşitul anului 2020.

    ART. 2
    (1) Se aprobă bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, care se suportă din bugetul de stat, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexă.
    (2) Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 sunt următoarele:
    a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale şi oficiilor electorale;
    b) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale, ale membrilor oficiilor electorale, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor, ale informaticienilor şi ale operatorilor de calculator;
    c) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale pentru votul prin corespondenţă, a formularelor listelor electorale suplimentare şi ale extraselor de pe lista electorală permanentă sau suplimentară;
    d) cheltuielile privind întocmirea şi imprimarea tipizatelor şi a celorlalte formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă;
    e) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;
    f) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    g) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    h) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
    i) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    j) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    k) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    l) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor;
    m) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
    o) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale şi a timbrelor autocolante;
    p) cheltuielile pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    q) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii birourilor şi oficiilor electorale;
    r) cheltuielile de informare a alegătorilor;
    s) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;
    t) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    u) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a prefecţilor, a mandatarilor financiari, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, a personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    v) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale;
    w) cheltuielile pentru primirea, procesarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor;
    x) cheltuielile pentru primirea şi verificarea declaraţiilor candidaţilor, date conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    y) cheltuielile aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei
    Naţionale „Poşta Română“ - S.A., prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin corespondenţă;

    z) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral.


    ART. 3
    (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul organismelor electorale şi pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizaţii:
    a) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;
    b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), dar nu mai mult de 3 zile;
    c) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai birourilor electorale de circumscripţie;
    d) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii oficiilor electorale, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai oficiilor electorale;
    e) 100 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni, dar nu mai mult de 5 zile;
    f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale, precum şi pentru statisticienii acestora;
    g) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedintele Biroului Electoral Central, locţiitorul acestuia şi ceilalţi membri ai Biroului Electoral Central;
    h) 200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, precum şi pentru statisticienii acestuia;
    i) 200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi pentru statisticienii acestuia;
    j) 550 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, dar nu mai mult de 5 zile;
    k) 500 de lei pe zi de activitate pentru locţiitorii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;
    l) 450 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, alţii decât cei prevăzuţi la lit. j) şi k), dar nu mai mult de 3 zile;
    m) 450 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, locţiitorii acestora, membrii şi operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;
    n) preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, care îndeplinesc şi atribuţiile birourilor pentru votul prin corespondenţă, locţiitorii acestora, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi operatorii de calculator primesc în plus o indemnizaţie fixă de 1.000 lei, sub condiţia recepţionării de plicuri privind exercitarea votului prin corespondenţă.

    (2) Membrii birourilor electorale şi ai oficiilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la birourile electorale, oficiile electorale şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente au dreptul la o indemnizaţie de protocol de 20 lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări pentru fiecare zi de activitate.

    ART. 4
    (1) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
    (2) Plata indemnizaţiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f), precum şi a celor care revin personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la birourile electorale şi oficiile electorale se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
    (3) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Plata indemnizaţiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi h), precum şi personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la Biroul Electoral Central şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
    (5) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-n) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (6) Plata indemnizaţiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-n), precum şi personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

    ART. 5
    (1) Plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ale membrilor oficiilor electorale, ale membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedinţii birourilor electorale sau ai oficiilor electorale, după caz.
    (2) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie sau ai oficiilor electorale şi aprobate de către prefecţi.
    (3) Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi aprobate de către prefecţi. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia prefecţilor, la solicitarea acestora, informaţii privind participarea operatorilor de calculator la activităţile realizate pentru pregătirea şi organizarea procesului electoral.
    (4) Plata indemnizaţiilor membrilor Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedintele Biroului Electoral Central.
    (5) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedintele Autorităţii Electorale Permanente.
    (6) Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator din străinătate şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedinţii birourilor electorale ai secţiilor de votare din străinătate şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară.
    (7) Plata indemnizaţiilor membrilor, aparatului tehnic auxiliar şi statisticienilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.
    (8) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
    (9) Pe durata funcţionării birourilor şi a oficiilor electorale, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.
    (10) Primirea indemnizaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.

    ART. 6
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central;
    b) indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    c) cheltuieli pentru confecţionarea ştampilelor Biroului Electoral Central;
    d) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central şi ale statisticienilor care îşi desfăşoară activitatea pe lângă acest birou, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    e) indemnizaţiile de protocol ale personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la Biroul Electoral Central şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente;
    f) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;
    g) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
    h) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    i) cheltuieli de informare a alegătorilor;
    j) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    k) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;
    l) cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator şi a mandatarilor financiari;
    m) cheltuielile aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 673/2019;
    n) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.


    ART. 7
    (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei în cadrul procesului electoral, conform legii;
    b) cheltuielile cu plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;
    c) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante;
    d) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“;
    e) cheltuielile de mentenanţă ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central şi cheltuielile de carburant aferente.

    (2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    b) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale, ale informaticienilor, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    c) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    d) indemnizaţiile de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale şi la birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară;
    e) decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu sau reşedinţă al preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, al locţiitorilor acestora şi al operatorilor de calculator la şi de la şedinţele de instruire, după caz, precum şi în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
    f) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
    g) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
    h) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
    i) cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;
    j) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi ale extraselor de pe lista electorală permanentă şi lista suplimentară, precum şi a oricăror alte tipizate şi formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    k) cheltuielile pentru dotarea şi funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a oficiilor electorale;
    l) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare;
    m) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării;
    n) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat în ţară;
    o) cheltuielile pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.


    ART. 8
    (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale de Integritate, se asigură fondurile necesare finanţării cheltuielilor pentru primirea, procesarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese depuse de către candidaţi.
    (2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, se asigură fondurile necesare finanţării cheltuielilor pentru primirea şi verificarea declaraţiilor candidaţilor, date conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    b) cheltuieli pentru achiziţionarea terminalelor utilizate de birourile electorale;
    c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice şi de comunicaţii necesare birourilor electorale, precum şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestora;
    d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice destinate procesului electoral;
    e) cheltuieli pentru asigurarea asistenţei tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestuia.


    ART. 10
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, precum şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare;
    c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor;
    d) cheltuielile cu transportul hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot de la sediul unităţilor teritoriale subordonate până la punctele în care se realizează tipărirea.


    ART. 11
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru organizarea procesului electoral în străinătate;
    b) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru închirierea spaţiilor, dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă;
    c) indemnizaţiile membrilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    d) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    e) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ale membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    f) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    g) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecţionarea ştampilei biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, a ştampilelor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    h) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor necesare votării în străinătate, precum şi pentru achiziţia şi distribuirea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    i) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru serviciile de comunicaţii din străinătate;
    j) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ale locţiitorilor acestora, operatorilor de calculator, precum şi ale membrilor birourilor electorale pentru secţiile de votare din străinătate propuşi de Ministerul Afacerilor Externe;
    k) indemnizaţiile de protocol cuvenite personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară;
    l) cheltuielile pentru arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral primite de la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, birourile electorale pentru corespondenţă şi birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    m) cheltuielile efectuate pentru măsurile de prevenţie şi protecţie şi materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă organizate în străinătate, birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, precum şi a participanţilor la procesul electoral din străinătate, constând în, dar fără a se limita la servicii de specialitate pentru dezinfecţia spaţiilor alocate secţiilor de votare, materiale consumabile, măşti de protecţie, mănuşi şi dezinfectanţi;
    n) cheltuieli privind distribuirea terminalelor informatice furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale către birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate;
    o) cheltuieli pentru informarea cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate privind modalităţile de exercitare a dreptului de vot în străinătate;
    p) orice alte cheltuieli necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor în străinătate.


    ART. 12
    În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Vajda Zsombor
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 septembrie 2020.
    Nr. 755.
    ANEXA 1

    BUGETUL ŞI STRUCTURA
    cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor
    pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
    - mii lei -

┌────────────────┬───────┬──────────────────────────────┬───────┐
│Instituţia │ │Cheltuieli │TOTAL │
├┬───────────────┼───────┼────────┬────────┬────────────┼───────┤
││ │ │ │Bunuri │Active │ │
││ │Capitol│Personal│şi │nefinanciare│ │
││ │ │ │servicii│ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││I. Ministerul │ │ │ │ │ │
││Afacerilor │ │290.000 │175.160 │- │465.160│
││Interne │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││1. Instituţiile│51.01 │290.000 │98.000 │- │388.000│
││prefectului │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││TOTAL CAP 51.01│51.01 │290.000 │98.000 │- │388.000│
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││TOTAL CAP 61.01│61.01 │- │77.160 │- │77.160 │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││II. │ │ │ │ │ │
││Secretariatul │51.01 │150 │6.528 │- │6.678 │
││General al │ │ │ │ │ │
││Guvernului │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││- Institutul │ │ │ │ │ │
││Naţional de │51.01 │150 │6.400 │- │6.550 │
││Statistică │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││1. Aparat │51.01 │30 │400 │- │430 │
││propriu │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││2. Direcţiile │ │ │ │ │ │
││teritoriale de │51.01 │120 │6.000 │- │6.120 │
││statistică │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││- Administraţia│ │ │ │ │ │
││Naţională a │ │ │ │ │ │
││Rezervelor de │80.01 │- │128 │- │128 │
││Stat şi │ │ │ │ │ │
││Probleme │ │ │ │ │ │
││Speciale │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││III. │ │ │ │ │ │
││Autoritatea │51.01 │5.216 │15.300 │845 │21.361 │
││Electorală │ │ │ │ │ │
││Permanentă │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││1. Aparat │51.01 │260 │14.478 │370 │15.108 │
││propriu │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││2. Biroul │ │ │ │ │ │
││Electoral │51.01 │4.956 │822 │475 │6.253 │
││Central │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││IV. Ministerul │ │ │ │ │ │
││Afacerilor │51.01 │60.000 │62.000 │700 │122.700│
││Externe │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││V. Serviciul de│ │ │ │ │ │
││Telecomunicaţii│61.01 │6.715 │1.897 │- │8.612 │
││Speciale │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││VI. Agenţia │ │ │ │ │ │
││Naţională de │51.01 │- │650 │- │650 │
││Integritate │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││VII. Consiliul │ │ │ │ │ │
││Naţional pentru│ │ │ │ │ │
││Studierea │51.01 │- │- │200 │200 │
││Arhivelor │ │ │ │ │ │
││Securităţii │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
││TOTAL GENERAL │ │362.081 │261.535 │1.745 │625.361│
└┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴───────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016