Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 754 din 10 septembrie 2020  privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor  pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 754 din 10 septembrie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 836 din 11 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, denumită în continuare Comisia tehnică centrală, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileşte, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii sau societăţi prevăzute în anexa nr. 1.
    (3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes economic general, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale interesate.
    (4) Şedinţele Comisiei tehnice centrale se pot desfăşura şi prin mijloace electronice.
    (5) Comisia tehnică centrală evaluează săptămânal stadiul realizării acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 şi transmite Guvernului, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.
    (6) Comisia tehnică centrală informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

    ART. 2
    (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, pe timpul transportului acestora la birourile şi oficiile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziţionarea timbrelor autocolante, precum şi confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“.
    (4) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Autorităţii Electorale Permanente, precum şi ale Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripţie, ale oficiilor electorale şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare.
    (5) Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură imprimarea buletinelor de vot;
    b) asigură imprimarea tipizatelor şi formularelor necesare desfăşurării activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare,
    c) asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie, ale oficiilor electorale şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
    d) asigură confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    e) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
    f) asigură condiţiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator.


    ART. 3
    (1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripţie din ţară şi al oficiilor electorale este asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii necesari, de către Institutul Naţional de Statistică.
    (2) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari de către Institutul Naţional de Statistică.
    (3) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale vor face parte, în mod obligatoriu, informaticieni, după cum urmează:
    a) cel puţin un informatician pentru fiecare comună;
    b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare oraş;
    c) cel puţin trei informaticieni pentru fiecare municipiu şi sector al municipiului Bucureşti.

    (4) Informaticienii prevăzuţi la alin. (3) asigură sprijinirea activităţii centrelor de intervenţie operativă prevăzute la art. 5 alin. (2).
    (5) Informaticienii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) vor fi desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, numai pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (6) Informaticienii prevăzuţi la alin. (3) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinii atribuţiilor care le revin.
    (7) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege persoană cu abilităţi în domeniul tehnologiei informaţiei.
    (8) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale asigură în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale şi oficiilor electorale adoptat potrivit art. 11 alin. (9) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, relaţia cu publicul, relaţia cu mass-media, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor primite sau adoptate de birourile şi oficiile electorale, secretariatul şedinţelor, elaborarea şi redactarea actelor adoptate de birourile şi oficiile electorale, efectuarea operaţiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a operaţiunilor materiale de predare-primire şi arhivare a materialelor electorale.
    (9) Publicitatea actelor adoptate de Biroul Electoral Central se asigură prin intermediul paginii de internet gestionate de Autoritatea Electorală Permanentă, iar publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul paginilor de internet ale instituţiilor prefectului, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe.

    ART. 4
    (1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie, pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii, în limita fondurilor alocate.
    (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (3) Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se asigură prin direcţiile teritoriale de statistică şi/sau prin Institutul Naţional de Statistică.

    ART. 5
    (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură dezvoltarea aplicaţiei informatice pentru verificarea dreptului la vot, precum şi a aplicaţiei informatice pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind rezultatele alegerilor, utilizate de Biroul Electoral Central, conform cerinţelor operaţionale furnizate cu 60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală Permanentă;
    b) asigură echipamente informatice şi de comunicaţii pentru implementarea şi funcţionarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum şi pentru asistenţa tehnică necesară acestora;
    c) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, înregistrării audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum şi fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    e) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator;
    f) asigură instruirea informaticienilor;
    g) asigură servicii de comunicaţii de voce şi terminalele telefonice mobile pentru centrele de suport prevăzute la art. 14.

    (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură, la nivelul fiecărui judeţ, constituirea a minimum 4 centre de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură funcţionarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.
    (4) Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă şi a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale verifică existenţa înregistrărilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator, şi le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările audiovideo se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, după împlinirea termenului de păstrare, acestea, precum şi eventualele copii realizate fiind distruse, prin proceduri ireversibile.
    (6) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia organelor competente să constate contravenţii şi fraude electorale sau să urmărească infracţiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor audiovideo prevăzute la alin. (1) lit. d).

    ART. 6
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.
    (2) Spaţiile puse la dispoziţia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.
    (3) Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.

    ART. 7
    (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor.
    (2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituţiilor/ societăţilor prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) La şedinţele comisiilor tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
    (4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti, pe lângă comisiile tehnice prevăzute la alin. (2) se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de către subprefecţi, formate din personal desemnat de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte şi 3 persoane încadrate în aparatul de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.
    (5) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituţiile sau autorităţile administraţiei publice de la care aceştia provin.
    (6) Comisiile tehnice judeţene şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

    ART. 8
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.
    (2) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al instituţiilor prefectului, asigură instruirea primarilor şi a secretarilor generali ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.
    (3) Prefecţii, împreună cu birourile electorale de circumscripţie din ţară, stabilesc graficul de preluare şi distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.
    (4) În situaţia în care prefectul este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, precum şi în cazurile în care această funcţie este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de un subprefect.
    (5) În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

    ART. 9
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul, dotarea tehnică şi materială ale Biroului Electoral Central.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne asigură mijloacele de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central.
    (3) Prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie judeţene, respectiv sediul şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti.
    (4) Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu prefectul municipiului Bucureşti, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale oficiilor electorale.
    (5) Ministerul Afacerilor Externe asigură, în condiţiile legii, sediile şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă.
    (6) Sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară se asigură de către primari, împreună cu prefecţii.
    (7) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripţie, a birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi utilizate, de regulă, bunurile aflate în proprietatea publică sau în administrarea autorităţilor publice prevăzute la alin. (2), (4)-(6).
    (8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare de funcţionare.
    (9) În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secţiilor de votare din ţară nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi de către instituţiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora.
    (10) Sediile birourilor electorale de circumscripţie din ţară sunt stabilite de prefecţi, iar cel al biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 10
    Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente;
    b) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    c) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    d) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
    e) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
    f) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi protecţia fizică a acestora;
    g) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuţiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.


    ART. 11
    (1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul şi dotarea tehnică şi materială ale biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă organizate în ţară şi în străinătate;
    (2) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, pentru pregătirea şi organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare, ia măsuri pentru identificarea de spaţii adecvate pentru sediile secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru obţinerea acordului autorităţilor din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.
    (4) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    (5) Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă iau măsuri pentru informarea cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate privind modalităţile de exercitare a dreptului de vot în străinătate.
    (6) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorităţii Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot, ştampile cu menţiunea „VOTAT“ şi timbre autocolante care sunt folosite la secţiile de votare din străinătate.
    (7) Paza secţiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.
    (8) Ministerul Afacerilor Externe asigură distribuirea terminalelor informatice furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale către birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate.

    ART. 12
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activităţile privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi activităţile de centralizare electronică a datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării şi aduce la cunoştinţă publică, pe site-ul propriu şi al Biroului Electoral Central, datele şi informaţiile de interes public rezultate din acestea.
    (2) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlalţi participanţi la procesul electoral, precum şi a alegătorilor, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante şi producţii audiovideo.
    (3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură instrumentele şi aplicaţiile tehnice necesare desfăşurării şedinţelor Biroului Electoral Central prin mijloace electronice.
    (4) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea şi/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (2).

    ART. 13
    Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale asigură transportul hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot de la sediul unităţilor teritoriale subordonate până la punctele în care se realizează tipărirea.

    ART. 14
    Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale şi oficiilor electorale adoptat potrivit art. 11 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, centre de suport pentru relaţia cu publicul şi cu birourile electorale ierarhic inferioare, deservite de personalul tehnic auxiliar al acestora.

    ART. 15
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Vajda Zsombor
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 septembrie 2020.
    Nr. 754.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
    Preşedinte: ministrul afacerilor interne
    Membri:
    - preşedintele Autorităţii Electorale Permanente;
    – secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;
    – secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;
    a) reprezentanţi, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat/secretar general/reprezentant cu însărcinări speciale, ai:
    - Secretariatului General al Guvernului;
    – Ministerului Afacerilor Externe;
    – Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    – Ministerului Finanţelor Publice;
    – Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
    – Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – Ministerului Sănătăţii;
    – Institutului Naţional de Statistică;
    – Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
    – Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

    b) reprezentanţi ai:
    - Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
    – Societăţii Române de Televiziune;
    – Societăţii Române de Radiodifuziune;

    c) reprezentanţi ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.


    ANEXA 2

    COMPONENŢA
    Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 şi a Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
    – prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
    – reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente;
    – un subprefect;
    – secretarul general al judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti;
    – directorul executiv al direcţiei regionale/judeţene de statistică;
    – directorul general al direcţiei regionale a finanţelor publice/şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
    – inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
    – inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;
    – şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;
    – şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
    – inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
    – inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
    – directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
    – reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    – reprezentanţii teritoriali ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;
    – corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.
    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016