Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 736 din 31 august 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 736 din 31 august 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 814 din 3 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 547/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Zalău din judeţul Sălaj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza municipiului Zalău din judeţul Sălaj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Zalău din judeţul Sălaj, sunt în cuantum de 860,3 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Dragoş Cosmin Lucian Preda,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 august 2020.
    Nr. 736.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2,
    între DN1F km 79+625 - DJ 191C“, aflate pe raza municipiului Zalău din judeţul Sălaj,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │despăgubire│
│ │ │ │prenumele │ │ │ │Intravilan│ │Număr │Suprafaţa │terenului │a │
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului/│Tarlaua│Parcela│Categoria de│/ │Număr │carte │totală │de │imobilului,│
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului │ │ │folosinţă │Extravilan│cadastral│funciară│(mp) │expropriat│conform │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Muller Milas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │SĂLAJ │ZALĂU │Leontina, Milas│ │ │Livadă │Extravilan│69017 │69017 │6.684,00 │3,00 │15,00 │
│ │ │ │Stoicheci Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Emanuel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2 │SĂLAJ │ZALĂU │Szucs Ana, Beko│26 │A542 │Livadă │Extravilan│ │ │500,00 │64,00 │324,00 │
│ │ │ │Jolan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3 │SĂLAJ │ZALĂU │Bohoni Urma │ │ │Livadă │Extravilan│3664/1/1 │ │1.615,00 │136,00 │688,00 │
│ │ │ │Iosif │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Sandor Ioan, │ │ │ │ │60804 │ │ │ │ │
│4 │SĂLAJ │ZALĂU │Sandor Floare, │ │ │Livadă │Extravilan│(3664/1/ │3257/N │1.238,00 │148,00 │749,00 │
│ │ │ │Chirila Lucia, │ │ │ │ │5) │ │ │ │ │
│ │ │ │Cirila Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Sandor Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │SĂLAJ │ZALĂU │Sandor Floare, │ │ │Livadă │Extravilan│62028 │2564/N │1.417,00 │223,00 │1.128,00 │
│ │ │ │Chirila Lucia, │ │ │ │ │(3664/3) │ │ │ │ │
│ │ │ │Cirila Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Cotor Simion, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cotor Florica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │SĂLAJ │ZALĂU │Zoicas Oana │ │ │Livadă │Extravilan│56959 │2563/N │4.242,00 │2.302,00 │11.648,00 │
│ │ │ │Maria, Cotor │ │ │ │ │(3664/2) │ │ │ │ │
│ │ │ │Ilie, Cotor Ana│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Almasan Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │SĂLAJ │ZALĂU │şi soţia, Bede │ │ │Livadă │Extravilan│52993 │219/N │800,00 │2,00 │10,00 │
│ │ │ │Renata Cristina│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│8 │SĂLAJ │ZALĂU │Puho Gh. şi │ │ │Livadă │Extravilan│1571/2 │ │804,00 │33,00 │167,00 │
│ │ │ │Zsofia Magdolna│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│9 │SĂLAJ │ZALĂU │Puho Gh. şi │ │ │Livadă │Extravilan│1571/1 │ │829,00 │11,00 │56,00 │
│ │ │ │Zsofia Magdolna│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│10 │SĂLAJ │ZALĂU │Mates Viorel │ │ │Livadă │Extravilan│65401 │65401 │2.500,00 │64,00 │324,00 │
│ │ │ │Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Mureşan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │SĂLAJ │ZALĂU │Dumitru, │ │2L │Livadă │Extravilan│65402 │65402 │7.500,00 │5.515,00 │27.906,00 │
│ │ │ │Mureşan Emilia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Haraszy Iosif, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Haraszy Andrei,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │SĂLAJ │ZALĂU │Haraszy Iosif │ │ │Livadă │Extravilan│68311 │68311 │10.341,00 │2.625,00 │13.283,00 │
│ │ │ │Gheorghe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Haraszy Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Carol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Fildan Doina, │ │ │ │ │51944 │ │ │ │ │
│13 │SĂLAJ │ZALĂU │Fildan Florin, │ │1 │Arabil │Extravilan│(2934/b/2│7950 │5.000,00 │446,00 │2.208,00 │
│ │ │ │Fildan Felix │ │ │ │ │/2) │ │ │ │ │
│ │ │ │Raul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Agoston Vasile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Belenyi Iosif, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │SĂLAJ │ZALĂU │Belenyi Sandor,│ │ │Arabil │Extravilan│51870 │51870 │1.667,00 │195,00 │965,00 │
│ │ │ │Păcurar Iuliana│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ana, Gyori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sandor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│15 │SĂLAJ │ZALĂU │Agoston V. │ │ │Arabil │Extravilan│51868 │324/N │3.333,00 │474,00 │2.346,00 │
│ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│16 │SĂLAJ │ZALĂU │Agoston Estera │27 │A557 │Arabil │Extravilan│ │ │1.500,00 │280,00 │1.386,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│17 │SĂLAJ │ZALĂU │Szoke Alexandru│ │ │Arabil │Extravilan│4126 │ │3.556,00 │2.653,00 │13.132,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│18 │SĂLAJ │ZALĂU │Agoston Estera │27 │A557 │Arabil │Extravilan│ │ │1.500,00 │360,00 │1.782,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│19 │SĂLAJ │ZALĂU │Agoston V. │ │ │Arabil │Extravilan│51868 │324/N │3.333,00 │537,00 │2.658,00 │
│ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Agoston Vasile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Belenyi Iosif, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │SĂLAJ │ZALĂU │Belenyi Sandor,│ │ │Arabil │Extravilan│51870 │51870 │1.667,00 │226,00 │1.119,00 │
│ │ │ │Păcurar Iuliana│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ana, Gyori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sandor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Fildan Doina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │SĂLAJ │ZALĂU │Fildan Florin, │ │1 │Arabil │Extravilan│51944 │7950 │5.000,00 │280,00 │1.386,00 │
│ │ │ │Fildan Felix │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Raul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Dudas Adalbert │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi alţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │SĂLAJ │ZALĂU │Fildan Doina, │ │ │Arabil │Extravilan│4658; │7950 │ │100,00 │495,00 │
│ │ │ │Fildan Florin, │ │ │ │ │51944 │ │ │ │ │
│ │ │ │Fildan Felix │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Raul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│23 │SĂLAJ │ZALĂU │Dudas Adalbert │ │ │Arabil │Extravilan│4685 │ │12.576,00 │85,00 │421,00 │
│ │ │ │şi alţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│24 │SĂLAJ │ZALĂU │Groza Lucian, │ │ │Arabil │Extravilan│52796 │52796 │16.100,00 │10.096,00 │49.975,00 │
│ │ │ │Groza Lucia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│25 │SĂLAJ │ZALĂU │Moldovan Maria,│ │ │Arabil │Extravilan│61910 │61910 │475,00 │133,00 │658,00 │
│ │ │ │Irini Rodica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│26 │SĂLAJ │ZALĂU │Irini Rodica │ │ │Arabil │Extravilan│61908 │61908 │1.775,00 │4,00 │20,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│27 │SĂLAJ │ZALĂU │Moldovan Maria │ │ │Arabil │Extravilan│61909 │61909 │1.775,00 │1.495,00 │7.400,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Nemes A. Elena,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Toth Rozalia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │SĂLAJ │ZALĂU │Albusan │ │ │Arabil │Extravilan│61114 │61114 │960,00 │272,00 │1.346,00 │
│ │ │ │Margareta, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Moldovan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│29 │SĂLAJ │ZALĂU │Nagy Francisc │28 │L563 │Arabil │Extravilan│ │ │ │1.033,00 │5.113,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│30 │SĂLAJ │ZALĂU │Banto Ana │ │ │Arabil │Extravilan│50444 │118/ N │6.000,00 │1.625,00 │8.044,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│31 │SĂLAJ │ZALĂU │Banto Ana │ │ │Arabil │Extravilan│50444 │118/ N │6.000,00 │162,00 │802,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│32 │SĂLAJ │ZALĂU │Cristea Abel │ │ │Arabil │Extravilan│52240 │61/N │3.300,00 │45,00 │223,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│33 │SĂLAJ │ZALĂU │Babos Ilie, │ │ │Arabil │Extravilan│64986 │64986 │774,00 │150,00 │743,00 │
│ │ │ │Babos Dorina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│34 │SĂLAJ │ZALĂU │Rosan Adrian, │ │ │Arabil │Extravilan│64987 │64987 │1.161,00 │164,00 │812,00 │
│ │ │ │Rosan Monica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│35 │SĂLAJ │ZALĂU │(Balogh Sofia) │28 │L563 │Arabil │Extravilan│ │ │5.000,00 │1.361,00 │6.737,00 │
│ │ │ │Kiss Iosif │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│36 │SĂLAJ │ZALĂU │Joldes Iulia │ │3A │Arabil │Extravilan│64988 │64988 │1.122,00 │243,00 │1.203,00 │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Babos Laura, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37 │SĂLAJ │ZALĂU │Babos │ │4A │Arabil │Extravilan│64989 │64989 │1.143,00 │385,00 │1.906,00 │
│ │ │ │Cornel-Iosif │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Benedek │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ecaterina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Szaontai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │SĂLAJ │ZALĂU │Rozalia, Herle │ │ │Arabil │Extravilan│61559 │881/N │4.300,00 │820,00 │4.059,00 │
│ │ │ │Clara, Oros │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gyula, Orosz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Istvan Attila, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Orosz Kinga │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│39 │SĂLAJ │ZALĂU │Tunyogi │28 │L563 │Arabil │Extravilan│ │ │6.200,00 │210,00 │1.040,00 │
│ │ │ │Francisc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│40 │SĂLAJ │ZALĂU │Erdei Estera │30 │P575 │Arabil │Extravilan│ │ │13.700,00 │4.693,00 │23.230,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Torok Ştefan şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │SĂLAJ │ZALĂU │Haraszy │ │ │Arabil │Extravilan│3168 │ │25.317,00 │260,00 │1.287,00 │
│ │ │ │Margareta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│42 │SĂLAJ │ZALĂU │Haraszy Iosif │30 │P575 │Arabil │Extravilan│ │ │5.500,00 │3.276,00 │16.216,00 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│43 │SĂLAJ │ZALĂU │Municipiul │30 │P575 │Arabil │Extravilan│ │ │ │468,00 │2.317,00 │
│ │ │ │Zalău** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│44 │SĂLAJ │ZALĂU │Pernes Petru │ │ │Arabil │Extravilan│65871 │9791 │3.000,00 │2.430,00 │12.029,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Berecki │ │ │ │ │60019 │ │ │ │ │
│45 │SĂLAJ │ZALĂU │Ecaterina, │ │ │Arabil │Extravilan│(6060) │5437/N │2.802,00 │2.723,00 │13.479,00 │
│ │ │ │Berecki Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│46 │SĂLAJ │ZALĂU │Pernes Petru │ │ │Arabil │Extravilan│65871 │9791 │3.000,00 │12,00 │59,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│47 │SĂLAJ │ZALĂU │Enyedi Agneta -│ │ │Arabil │Extravilan│4898 │ │5.869,00 │4.290,00 │21.236,00 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│48 │SĂLAJ │ZALĂU │Nagy Borbala, │ │ │Arabil │Extravilan│62580 │1622/N │4.748,00 │76,00 │376,00 │
│ │ │ │Nagy Francisc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│49 │SĂLAJ │ZALĂU │Nagy Borbala, │ │ │Arabil │Extravilan│62580 │1622/N │4.748,00 │254,00 │1.257,00 │
│ │ │ │Nagy Francisc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│50 │SĂLAJ │ZALĂU │Papp Clarita │ │ │Arabil │Extravilan│4897 │ │2.935,00 │1.222,00 │6.049,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│51 │SĂLAJ │ZALĂU │Pernes Petru │ │ │Arabil │Extravilan│65873 │9791 │4.200,00 │984,00 │4.871,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│52 │SĂLAJ │ZALĂU │Szucs-Gal │30 │P575 │Arabil │Extravilan│ │ │5.800,00 │516,00 │2.554,00 │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│53 │SĂLAJ │ZALĂU │Gal Sandor, Gal│ │ │Arabil │Extravilan│63709 │917/N │11.500,00 │191,00 │945,00 │
│ │ │ │Irma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Haraszy │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iosif-Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │SĂLAJ │ZALĂU │şi Haraszy │30 │P575 │Arabil │Extravilan│ │ │61400 │6.208,00 │30.730,00 │
│ │ │ │Andrei-Carol, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pap Janos, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Szucs Rozalia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Beleleu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │SĂLAJ │ZALĂU │Ionut-Mihai, │ │ │Arabil │Extravilan│58542 │58542 │9.700,00 │2.723,00 │13.479,00 │
│ │ │ │Beleleu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bianca-Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Ciupe Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │SĂLAJ │ZALĂU │Ciupe │ │ │Arabil │Extravilan│54450 │54450 │41.569,00 │10.549,00 │52.218,00 │
│ │ │ │Dana-Luminiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Biro Mihai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Katay │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ida-Klara, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Beksi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sandor-Mihaly, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Beksi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ida-Iuliana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │SĂLAJ │ZALĂU │Beksi │ │ │Arabil │Extravilan│54451 │54451 │41.569,00 │6.010,00 │29.750,00 │
│ │ │ │Gyongyi-Monika,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Jeler Beksi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristina Timea,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Beksi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihai-Robert, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Beksi Sorina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Beksi Krisztian│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│58 │SĂLAJ │ZALĂU │S.C. Euro Trans│ │ │Păşune │Extravilan│58176 │58176 │33.569,00 │5.400,00 │13.014,00 │
│ │ │ │Mol - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│59 │SĂLAJ │ZALĂU │S.C. Euro Trans│30 │P575 │Păşune │Extravilan│58176 │58176 │33.569,00 │7,00 │17,00 │
│ │ │ │Mol - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Ciupe Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│60 │SĂLAJ │ZALĂU │Ciupe │ │ │Păşune │Extravilan│65717 │65717 │20.213,00 │5.263,00 │12.684,00 │
│ │ │ │Dana-Luminiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│61 │SĂLAJ │ZALĂU │Beksi │ │ │Păşune │Extravilan│65720 │65720 │8.928,00 │3.992,00 │9.621,00 │
│ │ │ │Mihai-Robert │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│62 │SĂLAJ │ZALĂU │Municipiul │ │ │Păşune │Extravilan│71630 │71630 │17.998,00 │440,00 │1.060,00 │
│ │ │ │Zalău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Mănăstirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │SĂLAJ │ZALĂU │„Tuturor │ │ │Păşune │Extravilan│64923 │64923 │30.000,00 │499,00 │943,00 │
│ │ │ │Sfinţilor“ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Ciupe Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│64 │SĂLAJ │ZALĂU │Ciupe │ │ │Păşune │Extravilan│65722 │65722 │27.714,00 │12,00 │23,00 │
│ │ │ │Dana-Luminiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Parohia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65 │SĂLAJ │ZALĂU │Ortodoxă │ │ │Păşune │Extravilan│64924 │64924 │105.900,00│11.250,00 │21.263,00 │
│ │ │ │Română Zalău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│66 │SĂLAJ │ZALĂU │Tasnadi │ │ │Păşune │Extravilan│55284 │55284 │1.600,00 │1.379,00 │2.606,00 │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│67 │SĂLAJ │ZALĂU │Municipiul │30 │P575 │Păşune │Extravilan│ │ │ │780,00 │1.474,00 │
│ │ │ │Zalău** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│68 │SĂLAJ │ZALĂU │Municipiul │ │ │Păşune │Extravilan│71631 │71631 │5.102,00 │461,00 │871,00 │
│ │ │ │Zalău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│69 │SĂLAJ │ZALĂU │S.C. Plant Tour│ │ │Arabil │Extravilan│60557 │3775/N │2.500,00 │287,00 │1.059,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│70 │SĂLAJ │ZALĂU │S.C. Plant Tour│ │ │Păşune │Extravilan│63046 │63046 │7.500,00 │3.338,00 │6.309,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│71 │SĂLAJ │ZALĂU │Bandi Elisabeta│ │ │Păşune │Extravilan│63047 │63047 │12.400,00 │7.078,00 │13.377,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Biserica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │SĂLAJ │ZALĂU │Baptistă │ │ │Pădure │Extravilan│59446 │ │1.051,00 │1.021,00 │1.286,00 │
│ │ │ │Maghiară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│73 │SĂLAJ │ZALĂU │Proprietar │32 │P597 │Păşune │Extravilan│ │ │ │7.977,00 │15.077,00 │
│ │ │ │necunoscut* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│74 │SĂLAJ │ZALĂU │Proprietar │32 │P597 │Păşune │Extravilan│ │ │ │27.140,00 │51.295,00 │
│ │ │ │necunoscut* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Elekes Susana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │SĂLAJ │ZALĂU │Albert Irina, │ │ │Fâneaţă │Extravilan│50312 │4610/N │3.006,00 │36,00 │164,00 │
│ │ │ │Simonfi Clara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Barna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │SĂLAJ │ZALĂU │Ecaterina, │ │ │Fâneaţă │Extravilan│58421 │4611/N │3.000,00 │334,00 │1.523,00 │
│ │ │ │Ivan Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Ciupe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│77 │SĂLAJ │ZALĂU │Elisabeta, │ │ │Fâneaţă │Extravilan│58407 │46112/N │3.000,00 │377,00 │1.719,00 │
│ │ │ │Balos Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│78 │SĂLAJ │ZALĂU │Balogh Sofia │ │ │Fâneaţă │Extravilan│4416 │ │4.597,00 │50,00 │228,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│79 │SĂLAJ │ZALĂU │Bob Todor │ │ │Fâneaţă │Extravilan│54408 │54408 │37.000,00 │24.877,00 │113.439,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│80 │SĂLAJ │ZALĂU │Vinceze Susanna│32 │A596 │Fâneaţă │Extravilan│ │ │ │1.216,00 │5.545,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│81 │SĂLAJ │ZALĂU │Dombi Iosif │ │ │Fâneaţă │Extravilan│2470 │ │3.539,00 │32,00 │146,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│82 │SĂLAJ │ZALĂU │Parohia │ │ │Arabil │Extravilan│66810 │66810 │5.000,00 │194,00 │960,00 │
│ │ │ │Reformată Zalău│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│83 │SĂLAJ │ZALĂU │Municipiul │32 │A596 │Fâneaţă │Extravilan│ │ │ │194,00 │885,00 │
│ │ │ │Zalău** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│84 │SĂLAJ │ZALĂU │Balogh Sofia │ │ │Fâneaţă │Extravilan│4416 │ │4.597,00 │40,00 │182,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│85 │SĂLAJ │ZALĂU │Zalău** │32 │P600 │Fâneaţă │Extravilan│ │ │2.100,00 │29.047,00 │132.454,00 │
│ │ │ │Hervol Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ludovic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│86 │SĂLAJ │ZALĂU │Fogorosi V. │ │ │Fâneaţă │Extravilan│59556 │6636/N │5.000,00 │1.941,00 │8.851,00 │
│ │ │ │Caterina Sara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Hodis Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │SĂLAJ │ZALĂU │Dorin, │ │ │Fâneaţă │Extravilan│56558 │56558 │45.425,00 │2.091,00 │5.876,00 │
│ │ │ │Hodis Adriana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│88 │SĂLAJ │ZALĂU │Municipiul │ │ │Păşune │Extravilan│71621 │71621 │49.055,00 │6.232,00 │11.155,00 │
│ │ │ │Zalău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Sandor Jozsef │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Sandor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihaela, Calb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Floare Lucia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Calb Ioan, │ │ │ │ │53801; │5070; │ │ │ │
│89 │SĂLAJ │ZALĂU │Elekes Stefan │36 │P718 │Păşune │Extravilan│9269, │3757; │ │22.395,00 │8.510,00 │
│ │ │ │şi Elekes │ │ │ │ │9270 │8817 │ │ │ │
│ │ │ │Magdalena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciobanca Vasile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Ciobanca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│90 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │Păşune │Extravilan│55966 │4587/N │600,00 │281,00 │107,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│91 │SĂLAJ │ZALĂU │Prodan George │ │ │Păşune │Extravilan│54932 │4856/N │900,00 │900,00 │342,00 │
│ │ │ │Liviu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│92 │SĂLAJ │ZALĂU │Ghiurutan │ │ │Păşune │Extravilan│60807 │3264/N │920,00 │360,00 │137,00 │
│ │ │ │Florica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│93 │SĂLAJ │ZALĂU │Ardelean │ │ │Păşune │Extravilan│62008 │2509/N │600,00 │353,00 │134,00 │
│ │ │ │Adriana Flavia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│94 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │Păşune │Extravilan│55967 │4855/N │600,00 │293,00 │111,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Bica Cristian │ │ │ │ │68167 │ │ │ │ │
│95 │SĂLAJ │ZALĂU │Alin │ │ │Păşune │Extravilan│(3962/1/1│4854 │1.246,00 │1.125,00 │428,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/8) │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│96 │SĂLAJ │ZALĂU │Pantiru Ioan şi│35 │Pi710 │Păşune │Extravilan│ │ │ │571,00 │217,00 │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │Căi de │ │ │ │ │ │ │
│97 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │comunicaţie,│Extravilan│61139 │1800/N │704,00 │9,00 │25,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │drum acces │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │Căi de │ │ │ │ │ │ │
│98 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │comunicaţie,│Extravilan│61139 │1800/N │704,00 │2,00 │6,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │drum acces │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│99 │SĂLAJ │ZALĂU │Lukacs Otto │ │ │Păşune │Extravilan│62353 │1799/N │1.000,00 │993,00 │377,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │Păşune │Extravilan│55961 │4853/N │700,00 │700,00 │266,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │Căi de │ │ │ │ │ │ │
│101 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │comunicaţie,│Extravilan│60363 │4852/N │128,00 │128,00 │352,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │drum acces │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│102 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │Păşune │Extravilan│55963 │4851/N │645,00 │682,00 │259,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Toc Luca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│103 │SĂLAJ │ZALĂU │Stefan, │35 │Pi710 │Păşune │Extravilan│ │52873 │ │351,00 │133,00 │
│ │ │ │Oanta Eduard │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicusor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│104 │SĂLAJ │ZALĂU │Parker Crina │ │ │Păşune │Extravilan│61848 │3040/N │1.492,00 │58,00 │22,00 │
│ │ │ │Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│105 │SĂLAJ │ZALĂU │Antal Leontin │35 │Pi710 │Păşune │Extravilan│ │ │ │12,00 │5,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │Căi de │ │ │ │ │ │ │
│106 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │comunicaţie,│Extravilan│61139 │1800/N │704,00 │137,00 │377,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │drum acces │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│107 │SĂLAJ │ZALĂU │Szeles Zoltan │ │ │Păşune │Extravilan│3962/1/12│ │ │363,00 │138,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│108 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │Păşune │Extravilan│60349 │4847/N │105,00 │99,00 │38,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│109 │SĂLAJ │ZALĂU │Banto Ana │ │ │Păşune │Extravilan│3962/1/1/│ │200,00 │200,00 │76,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3/1 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┬─┴──────────┼───────────┤
│110 │SĂLAJ │ZALĂU │Banto Ana │ │ │Păşune │Extravilan│3962/1/1/│ │500,00 │500,00 │190,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3/2 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │Prodan George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│111 │SĂLAJ │ZALĂU │Liviu, │ │ │Păşune │Extravilan│56559 │4850/N │646,00 │682,00 │259,00 │
│ │ │ │Prodan Frida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│112 │SĂLAJ │ZALĂU │Prodan Georghe │35 │Pi710 │Păşune │Extravilan│56559 │4850/N │646,00 │59,00 │22,00 │
│ │ │ │şi Prodan Frida│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Terenuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gordea │ │ │ocupate │ │ │ │ │ │ │
│113 │SĂLAJ │ZALĂU │Alexandru, │ │ │de curţi şi │Extravilan│52335 │3263/N │700,00 │20,00 │55,00 │
│ │ │ │Gordea Dorina │ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │extravilane │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │Gordea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│114 │SĂLAJ │ZALĂU │Alexandru, │35 │Pi710 │Păşune │Extravilan│52335 │3263/N │700,00 │8,00 │3,00 │
│ │ │ │Gordea Dorina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│115 │SĂLAJ │ZALĂU │Banto Ana │ │ │Păşune │Extravilan│57949 │57949 │7.801,00│2.983,00 │1.134,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│116 │SĂLAJ │ZALĂU │Banto Ana │ │ │Păşune │Extravilan│ │69056 │4.139,00│506,00 │192,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│117 │SĂLAJ │ZALĂU │Banto Ana │ │ │Păşune │Extravilan│69056 │69056 │4.139,00│1.787,00 │679,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│118 │SĂLAJ │ZALĂU │Ciobanca Petre │35 │Pi710 │Păşune │Extravilan│ │ │ │1.659,00 │630,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│119 │SĂLAJ │ZALĂU │Lazarov │ │ │Păşune │Extravilan│6216 │2868/N │7.000,00│983,00 │374,00 │
│ │ │ │Eleonora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│120 │SĂLAJ │ZALĂU │Proprietar │35 │Pi710 │Păşune │Extravilan│ │ │ │2.750,00 │1.045,00 │
│ │ │ │necunoscut* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │Stanciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│121 │SĂLAJ │ZALĂU │Ciprian, │ │ │Păşune │Extravilan│2770 │62797 │6.346,00│3.922,00 │1.490,00 │
│ │ │ │Stanciu Angela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│122 │SĂLAJ │ZALĂU │Constantinescu │ │ │Păşune │Extravilan│ │7748 │5.000,00│1.574,00 │598,00 │
│ │ │ │Margareta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│123 │SĂLAJ │ZALĂU │Rotaru Romica, │ │ │Păşune │Intravilan│60179 │7550 │7.200,00│49,00 │88,00 │
│ │ │ │Rotaru Doina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┼────────────┼───────────┤
│TOTAL: │272.324,00 │860.284,00 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘


     * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar necunoscut“, astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ** Pentru poziţiile nr. crt. 43, 67, 83 şi 85, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziţia comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016