Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 735 din 31 august 2020  privind comasarea a două imobile aflate în domeniul public al statului  şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat  din comasare, transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii  în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,  pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum şi trecerea  din domeniul public în domeniul privat al statului a clădirii, a amenajărilor la terenuri  şi a altor active fixe din cadrul acestui imobil, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 735 din 31 august 2020 privind comasarea a două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat din comasare, transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a clădirii, a amenajărilor la terenuri şi a altor active fixe din cadrul acestui imobil, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 812 din 3 septembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1), art. 299 şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă comasarea imobilului cu nr. MFP 163505 cu imobilul cu nr. MFP 163622 la poziţia nr. MFP 163505, ca urmare a alipirii imobilelor.
    (2) Datele de identificare a bunului din domeniul public al statului rezultat ca urmare a comasării sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului din domeniul public al statului rezultat din comasarea de la art. 1, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii.

    ART. 3
    Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul rezultat din comasarea de la art. 1, având datele de identificare şi valoarea de inventar prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile cu drumurile existente“, lot 1, judeţul Dolj.

    ART. 4
    Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil transmise potrivit art. 3, aceasta revine în administrarea Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

    ART. 6
    Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a clădirii, a amenajărilor la terenuri şi a altor active fixe din cadrul imobilului rezultat în urma comasării de la art. 1, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, acestea având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 7
    Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 15 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Dragoş Cosmin Lucian Preda,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 august 2020.
    Nr. 735.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea
    Ministerului Sănătăţii care se comasează, ca urmare a alipirii terenurilor

┌─────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────────────────┬──────────┐
│Bunurile │ │ │Denumirea │Datele de identificare│ │
│care se │ │ │bunului │a imobilului │Valoarea │
│comasează│Nr. │Cod de │care face │ │de │
│sau │MFP │clasificare│obiectul ├─────────────┬────────┤inventar │
│rezultă │ │ │actului │Descrierea │ │(lei) │
│din │ │ │normativ │tehnică │Adresa │ │
│comasare │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────┴──────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│Administrator: Ministerul Sănătăţii, CUI 4266456 │
├─────────┬──────┬───────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┤
│ │ │ │ │1. Amenajări │ │ │
│ │ │ │ │la terenuri: │ │ │
│ │ │ │ │a) drumuri şi│ │ │
│ │ │ │ │alei │ │ │
│ │ │ │ │interioare cu│ │ │
│ │ │ │ │macadam - 900│ │ │
│ │ │ │ │mp, valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │ │12.897,60 │ │ │
│ │ │ │ │lei; │ │ │
│ │ │ │ │b) │ │ │
│ │ │ │ │împrejmuire │ │ │
│ │ │ │ │sârmă │ │ │
│ │ │ │ │ghimpată la 5│ │ │
│ │ │ │ │rânduri pe │ │ │
│ │ │ │ │stâlpi │Ţara: │ │
│ │ │ │ │metalici - │România;│ │
│ │ │ │Teren │200 ml, │judeţul:│ │
│ │163505│8.25.01 │S.R.U. │valoarea │Dolj; │8.586.356 │
│ │ │ │Craiova │contabilă = │MRJ │ │
│ │ │ │ │21.783,93 lei│Craiova │ │
│ │ │ │ │Total valoare│ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │ │amenajări la │ │ │
│ │ │ │ │terenuri = │ │ │
│ │ │ │ │34.681,53 lei│ │ │
│ │ │ │ │2. Teren, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │teren: S │ │ │
│ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │180.000 mp, │ │ │
│ │ │ │ │valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │8.551.674 lei│ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 229682│ │ │
│ │ │ │ │Craiova │ │ │
│ ├──────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│Bunurile │ │ │ │1. │ │ │
│care se │ │ │ │Construcţii -│ │ │
│comasează│ │ │ │Pavilionul J:│ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │construită, │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 88 mp; │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată, │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 88 mp; │ │ │
│ │ │ │ │regimul de │ │ │
│ │ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul J │ │ │
│ │ │ │ │= P; valoarea│ │ │
│ │ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │ │243.772,36 │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări │ │ │
│ │ │ │ │la teren cu │Ţara: │ │
│ │ │ │Teren │valoarea │România;│ │
│ │ │ │S.R.U. │contabilă │judeţul:│ │
│ │163622│8.25.01 │Craiova - │totală de │Dolj; │4.722.536 │
│ │ │ │completare│219.909,21 │MRJ │ │
│ │ │ │teren │lei │Craiova │ │
│ │ │ │ │3. Alte │ │ │
│ │ │ │ │active fixe │ │ │
│ │ │ │ │cu valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │ │totală de │ │ │
│ │ │ │ │12.528,14 lei│ │ │
│ │ │ │ │4. Teren, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │teren: S │ │ │
│ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │89.370 mp, │ │ │
│ │ │ │ │valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │4.246.325,87 │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 231032│ │ │
│ │ │ │ │Craiova │ │ │
├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1. │ │ │
│ │ │ │ │Construcţii -│ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul J:│ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │construită, │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 88 mp; │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată, │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 88 mp; │ │ │
│ │ │ │ │regimul de │ │ │
│ │ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │ │Pavilion J = │ │ │
│ │ │ │ │P; valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │ │243.772,36 │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări │ │ │
│ │ │ │ │la terenuri: │ │ │
│ │ │ │ │a) drumuri şi│ │ │
│ │ │ │ │alei │ │ │
│ │ │ │ │interioare cu│ │ │
│ │ │ │ │macadam - 900│ │ │
│ │ │ │ │ml, valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │ │12.897,60 │ │ │
│ │ │ │ │lei; b) │ │ │
│ │ │ │ │împrejmuire │ │ │
│ │ │ │ │sârmă │ │ │
│ │ │ │ │ghimpată la 5│ │ │
│ │ │ │ │rânduri pe │ │ │
│ │ │ │ │stâlpi │Ţara: │ │
│Bunul │ │ │ │metalici - │România;│ │
│rezultat │ │ │Teren │200 ml, │judeţul:│ │
│din │163505│8.25.01 │S.R.U. │valoarea │Dolj; │13.308.892│
│comasare │ │ │Craiova │contabilă = │MRJ │ │
│ │ │ │ │21.783,93 │Craiova │ │
│ │ │ │ │lei; c) │ │ │
│ │ │ │ │amenajări la │ │ │
│ │ │ │ │teren cu │ │ │
│ │ │ │ │valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │ │219.909,21 │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare│ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │ │amenajări la │ │ │
│ │ │ │ │terenuri = │ │ │
│ │ │ │ │254.590,74 │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │
│ │ │ │ │3. Alte │ │ │
│ │ │ │ │active fixe │ │ │
│ │ │ │ │cu valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │ │totală de │ │ │
│ │ │ │ │12.528,14 lei│ │ │
│ │ │ │ │4. Teren, │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │teren: S │ │ │
│ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │269.370 mp, │ │ │
│ │ │ │ │valoarea │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │12.797.999,87│ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 235388│ │ │
│ │ │ │ │Craiova │ │ │
└─────────┴──────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a bunului imobil rezultat din comasare, aflat în domeniul public al statului
    şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru care se actualizează valoarea de inventar

┌──────┬───────────┬─────────┬─────────────────────┬──────────┐
│ │ │Denumirea│Datele de │ │
│ │ │bunului │identificare a │Valoarea │
│Nr. │Cod de │care face│imobilului │de │
│MFP │clasificare│obiectul ├────────────┬────────┤inventar │
│ │ │actului │Descrierea │Adresa │(lei) │
│ │ │normativ │tehnică │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├──────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴──────────┤
│Administrator: Ministerul Sănătăţii, CUI 4266456 │
├──────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────┬──────────┤
│ │ │ │1. │ │ │
│ │ │ │Construcţii │ │ │
│ │ │ │- Pavilionul│ │ │
│ │ │ │J: suprafaţa│ │ │
│ │ │ │construită, │ │ │
│ │ │ │Sc = 88 mp; │ │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │desfăşurată,│ │ │
│ │ │ │Sd = 88 mp; │ │ │
│ │ │ │regimul de │ │ │
│ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │Pavilion J =│ │ │
│ │ │ │P; valoarea │ │ │
│ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │255.351 lei │ │ │
│ │ │ │2. Amenajări│ │ │
│ │ │ │la terenuri:│ │ │
│ │ │ │a) drumuri │ │ │
│ │ │ │şi alei │ │ │
│ │ │ │interioare │ │ │
│ │ │ │cu macadam -│ │ │
│ │ │ │900 ml, │ │ │
│ │ │ │valoarea │ │ │
│ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │13.510 lei; │ │ │
│ │ │ │b) │ │ │
│ │ │ │împrejmuire │ │ │
│ │ │ │sârmă │ │ │
│ │ │ │ghimpată la │ │ │
│ │ │ │5 rânduri pe│ │ │
│ │ │ │stâlpi │Ţara: │ │
│ │ │Teren │metalici - │România;│ │
│163505│8.25.01 │S.R.U. │200 ml, │judeţul:│13.941.063│
│ │ │Craiova │valoarea │Dolj; │ │
│ │ │ │contabilă = │MRJ │ │
│ │ │ │22.819 lei; │Craiova │ │
│ │ │ │c) amenajări│ │ │
│ │ │ │la teren cu │ │ │
│ │ │ │valoarea │ │ │
│ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │230.356 lei │ │ │
│ │ │ │Total │ │ │
│ │ │ │valoare │ │ │
│ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │amenajări la│ │ │
│ │ │ │terenuri = │ │ │
│ │ │ │266.684 lei │ │ │
│ │ │ │3. Alte │ │ │
│ │ │ │active fixe │ │ │
│ │ │ │cu valoarea │ │ │
│ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │totală de │ │ │
│ │ │ │13.123 lei │ │ │
│ │ │ │4. Teren, │ │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │teren: S │ │ │
│ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │269.370 mp, │ │ │
│ │ │ │valoarea │ │ │
│ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │13.405.905 │ │ │
│ │ │ │lei │ │ │
│ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │235388 │ │ │
│ │ │ │Craiova │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴──────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului din domeniul public al statului care se transmite din administrarea
    Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
     în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    a obiectivului de investiţii de interes naţional
     „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente“, lot 1, judeţul Dolj

┌───────┬───────────┬─────────┬───────────────────┬────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │ │ │Datele de │Valoarea│ │ │
│ │ │Denumirea│identificare a │de │Persoana │ │
│ │ │bunului │imobilului │inventar│juridică de │Persoana │
│Nr. MFP│Cod de │care face│ │a │la care se │juridică la care│
│ │clasificare│obiectul ├──────────┬────────┤bunului │transmite │se transmite │
│ │ │actului │Descrierea│ │transmis│bunul/ CUI │bunul/ CUI │
│ │ │normativ │tehnică │Adresa │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Statul român, │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniul public,│
│ │ │ │ │ │ │ │în administrarea│
│ │ │ │ │ │ │Statul român,│Ministerului │
│ │ │ │ │Ţara: │ │domeniul │Transporturilor,│
│ │ │Teren │S teren = │România;│ │public, din │Infrastructurii │
│163505 │8.25.01 │S.R.U. │18.662 mp │judeţul:│928.825 │administrarea│şi │
│parţial│ │Craiova │CF nr. │Dolj; │ │Ministerului │Comunicaţiilor │
│ │ │ │236001* │MRJ │ │Sănătăţii CUI│prin Compania │
│ │ │ │ │Craiova │ │4266456 │Naţională de │
│ │ │ │ │ │ │ │Administrare a │
│ │ │ │ │ │ │ │Infrastructurii │
│ │ │ │ │ │ │ │Rutiere - S.A., │
│ │ │ │ │ │ │ │CUI 16054368 │
└───────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────────┘


    * Conform Încheierii nr. 127.823 a OCPI Craiova şi Încheierii nr. 213.474 a OCPI Craiova se sistează CFE 235388 UAT Craiova, ca urmare a transferului părţii de imobil la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi a înscrierii în CF nr. 238114 UAT Craiova a imobilului care a rămas la expropriat.
    Terenul expropriat, în suprafaţă de 18.662 mp, face parte din imobilul cu nr. cadastral 236001.

    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a clădirii, a amenajărilor la terenuri şi a altor active fixe din cadrul imobilului rezultat
    în urma comasării de la art. 1, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului,
    în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

┌───────┬───────────┬─────────┬─────────────────────┬────────┐
│ │ │Denumirea│Datele de │ │
│ │ │bunului │identificare a │Valoarea│
│Nr. MFP│Cod de │care face│imobilului │de │
│ │clasificare│obiectul ├────────────┬────────┤inventar│
│ │ │actului │Descrierea │Adresa │(lei) │
│ │ │normativ │tehnică │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴────────┤
│Administrator: Ministerul Sănătăţii, CUI 4266456 │
├───────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │Construcţii:│ │ │
│ │ │ │1. Clădiri -│ │ │
│ │ │ │Pavilionul │ │ │
│ │ │ │J: suprafaţa│ │ │
│ │ │ │construită, │ │ │
│ │ │ │Sc = 88 mp; │ │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │desfăşurată,│ │ │
│ │ │ │Sd = 88 mp; │ │ │
│ │ │ │regimul de │ │ │
│ │ │ │înălţime │ │ │
│ │ │ │Pavilion J =│ │ │
│ │ │ │P; valoarea │ │ │
│ │ │ │contabilă = │ │ │
│ │ │ │255.351 lei │ │ │
│ │ │ │2. Amenajări│ │ │
│ │ │ │la teren │Ţara: │ │
│ │ │Teren │Valoarea │România;│ │
│163505 │8.25.01 │S.R.U. │contabilă │judeţul:│535.158 │
│parţial│ │Craiova │totală │Dolj; │ │
│ │ │ │amenajări la│MRJ │ │
│ │ │ │teren = │Craiova │ │
│ │ │ │266.684 lei │ │ │
│ │ │ │3. Alte │ │ │
│ │ │ │active fixe │ │ │
│ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │ │contabilă │ │ │
│ │ │ │totală alte │ │ │
│ │ │ │active fixe │ │ │
│ │ │ │= 13.123 lei│ │ │
│ │ │ │Total │ │ │
│ │ │ │valoare │ │ │
│ │ │ │construcţii │ │ │
│ │ │ │= 535.158 │ │ │
│ │ │ │lei │ │ │
│ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │238114 │ │ │
│ │ │ │Craiova │ │ │
└───────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────┴────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016