Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 733 din 31 august 2020  privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 733 din 31 august 2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 816 din 4 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16 alin. (3) şi art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre reglementează componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului.
    (2) Unitatea de coordonare şi implementare a recensământului coordonează, la nivel naţional, sub aspect tehnico-metodologic, activităţile de pregătire, efectuare, procesare şi diseminare ale RPL2021, iar unităţile judeţene de implementare a recensământului, sub îndrumarea Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, asigură implementarea acestor activităţi, la nivelul fiecărui judeţ.

    ART. 2
    În cadrul prezentei hotărâri sunt utilizate următoarele abrevieri:
    a) OUG nr. 19/2020 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020;
    b) INS - Institutul Naţional de Statistică;
    c) RPL2021 - Recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021;
    d) CCRPL2021 - Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021, constituită conform art. 4 alin. (2) din OUG nr. 19/2020;
    e) UCIR - Unitatea de coordonare şi implementare a recensământului, constituită la nivelul INS în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din OUG nr. 19/2020;
    f) UJIR - unităţi judeţene de implementare a recensământului, constituite la nivelul direcţiilor teritoriale de statistică în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 19/2020.


    ART. 3
    (1) UCIR funcţionează conform structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1. Aceasta cuprinde 40 de persoane desemnate prin act administrativ al preşedintelui INS şi 45 de posturi nou-înfiinţate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 3 ani.
    (2) UJIR funcţionează conform structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 2. Aceasta cuprinde 617 persoane desemnate prin act administrativ al directorului executiv al direcţiei teritoriale de statistică, un număr total de 325 de posturi nou-înfiinţate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 1 an şi un număr total de 325 de posturi nou-înfiinţate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 3 ani, repartizate pe fiecare UJIR conform anexei nr. 3.

    ART. 4
    (1) Ocuparea posturilor nou-înfiinţate pe perioadă determinată, prevăzute la art. 3, se face prin concurs, în condiţiile legii.
    (2) Resursele financiare pentru plata personalului angajat, conform alin. (1), cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în cadrul UCIR şi al celor 42 de UJIR, sunt prevăzute în bugetul recensământului pentru anul 2020 şi, respectiv, pentru perioada 2021-2023 şi sunt asigurate prin INS pentru UCIR şi prin direcţiile teritoriale de statistică pentru fiecare UJIR.
    (3) Pe toată perioada în care este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în cadrul UCIR şi al celor 42 de UJIR şi după încetarea acestei perioade, personalul UCIR şi cel al fiecărei UJIR este obligat să asigure păstrarea confidenţialităţii datelor, potrivit prevederilor cap. X - Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) UCIR are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură suportul necesar pentru organizarea din punct de vedere metodologic a şedinţelor CCRPL2021;
    b) elaborează documentele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b), e), g) şi h) din OUG nr. 19/2020, pe care le supune aprobării CCRPL2021;
    c) elaborează şi prezintă CCRPL2021 rapoarte periodice asupra modului de desfăşurare a lucrărilor RPL2021;
    d) asigură aducerea la îndeplinire la nivel central a hotărârilor CCRPL2021 şi desfăşurarea tuturor activităţilor RPL2021 în bune condiţii şi la termenele prevăzute în Programul de desfăşurare al activităţilor RPL2021, pentru îndeplinirea acestora, colaborând cu cele 42 de UJIR;
    e) monitorizează modul de desfăşurare a activităţilor cuprinse în Strategia de promovare şi comunicare a RPL2021, aprobată de CCRPL2021;
    f) îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1), (2) şi (3), art. 11 alin. (1), art. 29 lit. r), art. 34 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) lit. f), art. 45 pct. 1 şi ale art. 46 alin. (1) din OUG nr. 19/2020;
    g) acordă asistenţă tehnico-metodologică celor 42 de UJIR pentru organizarea şi desfăşurarea RPL2021;
    h) verifică eligibilitatea cheltuielilor şi monitorizează efectuarea cheltuielilor din bugetul RPL2021;
    i) verifică derularea achiziţiilor publice pentru bunuri şi servicii necesare RPL2021;
    j) asigură, prin diferite mijloace, promovarea RPL2021 pe plan naţional şi oferă răspuns la întrebările referitoare la RPL2021 formulate către INS de către organismele mass-media, alte instituţii şi organizaţii şi de către populaţie;
    k) gestionează luările de poziţie, interviurile oferite de persoanele abilitate la nivelul INS să comunice cu mass-media şi, în general, comunicarea INS cu publicul în domeniul RPL2021;
    l) asigură materialele necesare instruirii personalului din cele 42 de UJIR şi a personalului de recensământ;
    m) asigură instruirea personalului desemnat de direcţiile teritoriale de statistică în vederea însuşirii de acesta a cunoştinţelor necesare asigurării instruirii personalului din UJIR, respectiv a personalului de recensământ angajat pentru realizarea activităţilor de colectare a datelor pentru RPL2021;
    n) asigură recepţionarea, verificarea şi prelucrarea datelor de recensământ din surse administrative;
    o) asigură recepţionarea datelor colectate la nivelul judeţelor şi validarea acestora;
    p) realizează centralizarea şi prelucrarea datelor de RPL2021;
    q) elaborează tabelele cu rezultatele provizorii ale RPL2021;
    r) aplică măsurile administrative, organizatorice şi tehnice pentru protecţia confidenţialităţii datelor cu caracter personal, prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora;
    s) supune aprobării CCRPL2021 rezultatele provizorii ale RPL2021 în vederea publicării;
    t) elaborează norme privind conţinutul şi forma pe care trebuie să le respecte „Situaţia privind recepţia cantitativă şi calitativă a chestionarelor şi a activităţilor de coordonare, îndrumare şi control“ şi respectiv „Situaţia de plată“, documente ce vor fi întocmite de UJIR.

    (2) UCIR îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite de CCRPL2021, conform legii.

    ART. 6
    (1) UJIR are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură suportul necesar pentru organizarea din punct de vedere metodologic a şedinţelor comisiilor judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale pentru RPL2021;
    b) asigură implementarea RPL2021 pe plan judeţean şi local în limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea, în îndeplinirea acesteia asigurând colaborarea cu instituţiile administraţiei publice locale;
    c) asigură aducerea la îndeplinire la nivel local a hotărârilor CCRPL2021 şi colaborează cu UCIR în vederea desfăşurării tuturor activităţilor RPL2021 în bune condiţii şi la termenele prevăzute în Programul de desfăşurare al activităţilor RPL2021;
    d) aplică instrucţiunile emise la nivelul UCIR;
    e) asigură gestionarea judicioasă a resurselor care le sunt alocate pentru RPL2021;
    f) asigură, prin diferite mijloace, promovarea RPL2021 pe plan judeţean, oferă informaţii populaţiei referitoare la repartizarea recenzorilor pe sectoare de recensământ şi oferă răspuns la întrebările referitoare la RPL2021 formulate pe plan local de către organismele mass-media, alte instituţii şi organizaţii şi de către populaţie;
    g) oferă suport metodologic şi informaţii legate de modul de derulare a RPL2021 pentru fundamentarea luărilor de poziţie, interviurilor oferite de persoanele abilitate pe plan local să comunice cu mass-media şi, în general, comunicarea cu publicul în domeniul RPL2021;
    h) asigură actualizarea bazei de date privind clădirile şi locuinţele, participă la realizarea sectorizării teritoriului şi la întreţinerea bazei de date privind locuinţele din România;
    i) asigură depozitarea în condiţii corespunzătoare a tabletelor şi încărcarea lor periodică, pentru a le menţine în parametrii optimi de funcţionare;
    j) asigură selecţia şi instruirea personalului de recensământ de la nivel local, precum şi înlocuirea, în cel mai scurt timp, a personalului de recensământ devenit indisponibil;
    k) aplică măsuri administrative, organizatorice şi tehnice pentru protecţia confidenţialităţii datelor cu caracter personal, prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora;
    l) organizează şi gestionează semnarea angajamentelor privind păstrarea confidenţialităţii datelor înainte de începerea activităţilor;
    m) asigură, cu sprijinul prefecţilor şi al primarilor, distribuirea materialelor de recensământ în teritoriu;
    n) realizează repartizarea personalului de recensământ pe sectoare de recensământ şi configurarea corespunzătoare a tabletelor;
    o) distribuie primăriilor materiale de recensământ şi materiale de informare a populaţiei despre existenţa şi locul unde sunt amplasate spaţiile special amenajate pentru realizarea autorecenzării asistate şi programul lor de funcţionare;
    p) acordă suport tehnico-metodologic la colectarea datelor de recensământ, monitorizează activitatea de colectare a datelor, precum şi activitatea coordonatorilor, recenzorilor-şefi şi a recenzorilor pe parcursul activităţii acestora;
    q) asigură validarea datelor colectate la nivelul judeţului şi întocmesc „Situaţia privind recepţia cantitativă şi calitativă a chestionarelor şi a activităţilor de coordonare, îndrumare şi control“ şi „Situaţia de plată“, pe care le comunică, sub semnătura directorului executiv, coordonatorului general al UCIR şi reprezentanţilor legali ai unităţilor administrativ-teritoriale din aria de competenţă;
    r) pun la dispoziţie echipamente pentru realizarea activităţii de autorecenzare asistată a populaţiei, pe care le instalează în spaţii special amenajate de către primării;
    s) asigură, cu sprijinul prefecţilor şi al primarilor, colectarea de la recenzori, recenzori-şefi şi coordonatori a legitimaţiilor, tabletelor şi a celorlalte instrumente şi materiale auxiliare utilizate, precum şi verificarea şi returnarea lor către INS, în termen de 15 zile după încheierea activităţilor de colectare a datelor.

    (2) UJIR îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite de CCRPL2021, conform legii.

    ART. 7
    UCIR şi cele 42 de UJIR îşi încetează activitatea la data publicării rezultatelor definitive ale RPL2021.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Ionel Dancă
                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Andrei Tudorel
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 august 2020.
    Nr. 733.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului populaţiei
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a fiecărei unităţi judeţene de implementare a recensământului
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    Numărul de posturi nou-înfiinţate, alocate direcţiilor judeţene de statistică şi direcţiilor regionale de statistică, pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 1 an, respectiv de 3 ani, în vederea organizării şi desfăşurării Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 şi numărul de persoane desemnate prin act administrativ al directorului executiv

┌────┬───────────────┬───────────────┬────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Nr. de │
│ │ │ │Nr. de │Nr. de │persoane │
│ │ │ │posturi │posturi │desemnate │
│Nr. │UJIR │Înfiinţat în │pe o │pe o │prin act │
│crt.│ │cadrul │perioadă│perioadă│administrativ│
│ │ │ │de 3 ani│de 1 an │al │
│ │ │ │ │ │directorului │
│ │ │ │ │ │executiv │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│1. │ALBA │Regionale de │6 │6 │9 │
│ │ │Statistică Alba│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│2. │ARAD │Judeţene de │8 │8 │5 │
│ │ │Statistică Arad│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│3. │ARGEŞ │Judeţene de │10 │10 │10 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Argeş │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│4. │BACĂU │Judeţene de │10 │10 │7 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Bacău │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│5. │BIHOR │Judeţene de │9 │9 │9 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Bihor │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│6. │BISTRIŢA-NĂSĂUD│Regionale de │5 │5 │12 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Bistriţa-Năsăud│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│7. │BOTOŞANI │Judeţene de │6 │6 │14 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Botoşani │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│8. │BRAŞOV │Judeţene de │9 │9 │14 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Braşov │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│9. │BRĂILA │Regionale de │5 │5 │17 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Brăila │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│10. │BUZĂU │Judeţene de │7 │7 │12 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Buzău │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│11. │CARAŞ-SEVERIN │Judeţene de │6 │6 │17 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│12. │CĂLĂRAŞI │Regionale de │5 │5 │12 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Călăraşi │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│13. │CLUJ │Judeţene de │11 │11 │11 │
│ │ │Statistică Cluj│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│14. │CONSTANŢA │Judeţene de │11 │11 │14 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│15. │COVASNA │Judeţene de │4 │4 │10 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Covasna │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│16. │DÂMBOVIŢA │Judeţene de │8 │8 │13 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│17. │DOLJ │Judeţene de │10 │10 │12 │
│ │ │Statistică Dolj│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│18. │GALAŢI │Judeţene de │8 │8 │25 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Galaţi │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│19. │GIURGIU │Judeţene de │4 │4 │9 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Giurgiu │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│20. │GORJ │Judeţene de │6 │6 │15 │
│ │ │Statistică Gorj│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│21. │HARGHITA │Judeţene de │6 │6 │17 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Harghita │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│22. │HUNEDOARA │Judeţene de │7 │7 │10 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Hunedoara │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│23. │IALOMIŢA │Judeţene de │5 │5 │10 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Ialomiţa │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│24. │IAŞI │Judeţene de │12 │12 │11 │
│ │ │Statistică Iaşi│ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│25. │ILFOV │Judeţene de │6 │6 │25 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Ilfov │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│26. │MARAMUREŞ │Judeţene de │8 │8 │10 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Maramureş │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│27. │MEHEDINŢI │Judeţene de │5 │5 │15 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Mehedinţi │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│28. │MUREŞ │Judeţene de │9 │9 │13 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Mureş │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│29. │NEAMŢ │Regionale de │8 │8 │21 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Neamţ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│30. │OLT │Regionale de │7 │7 │14 │
│ │ │Statistică Olt │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│31. │PRAHOVA │Judeţene de │12 │12 │14 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Prahova │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│32. │SATU MARE │Judeţene de │6 │6 │10 │
│ │ │Statistică Satu│ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│33. │SĂLAJ │Judeţene de │4 │4 │12 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Sălaj │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│34. │SIBIU │Judeţene de │7 │7 │33 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Sibiu │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│35. │SUCEAVA │Judeţene de │10 │10 │12 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Suceava │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│36. │TELEORMAN │Judeţene de │6 │6 │10 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Teleorman │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│37. │TIMIŞ │Regionale de │11 │11 │44 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Timiş │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│38. │TULCEA │Judeţene de │5 │5 │13 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│39. │VASLUI │Judeţene de │7 │7 │10 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Vaslui │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│40. │VÂLCEA │Judeţene de │7 │7 │16 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Vâlcea │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│41. │VRANCEA │Judeţene de │6 │6 │21 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Direcţiei │ │ │ │
│42. │BUCUREŞTI │Regionale de │23 │23 │29 │
│ │ │Statistică │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │TOTAL │325 │325 │617 │
└────┴───────────────┴───────────────┴────────┴────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016