Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 727 din 27 august 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 727 din 27 august 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, pe sectorul Slobozia - Ţăndărei, judeţul Ialomiţa (etapa a II-a)", aflate pe raza localităţii Mărculeşti din judeţul Ialomiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 812 din 3 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, cu modificările ulterioare, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, pe sectorul Slobozia - Ţăndărei, judeţul Ialomiţa (etapa a II-a)“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, pe sectorul Slobozia - Ţăndărei, judeţul Ialomiţa (etapa a II-a)“ pe care este situat coridorul de expropriere potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzute în anexa nr. 1*), avizate şi recepţionate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Slobozia.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor de amplasament/hărţi topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, pe sectorul Slobozia - Ţăndărei, judeţul Ialomiţa (etapa a II-a)“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, în condiţiile legii.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând toate imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Mărculeşti din judeţul Ialomiţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru toate imobilele proprietate privată aflate pe coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, pe sectorul Slobozia - Ţăndărei, judeţul Ialomiţa (etapa a II-a)“ prevăzută la art. 2, sunt în cuantum total de 578.708 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 70.01 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, titlul 71 - Active nefinanciare, 71.01 - Active fixe.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Planurile de amplasament/Hărţile topografice ale lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 şi lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor se aduc la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 5
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes naţional şi utilitate publică „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, pe sectorul Slobozia -Ţăndărei, judeţul Ialomiţa (etapa a II-a)“, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 27 august 2020.
    Nr. 727.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii,
    situate pe raza localităţii Mărculeşti din judeţul Ialomiţa,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
    Categorie de folosinţă
    Cc: curţi-construcţii
    Vh: vie
    P: păşune
    A: arabil
    Pd: pădure
    E: extravilan
    I: intravilan
    Act de proprietate, nr. cadastral
    CVC: contract vânzare-cumpărare
    PV: proces-verbal
    CM: certificat moştenitor
    TP: titlu proprietate
    CP: contract partaj
    NC: număr cadastral
    SC: sentinţă civilă
    CSM: certificat suplimentar de moştenitor
    CF: carte funciară

┌────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │Numărul │Act de │ │Suprafaţa │ │ │despăgubirii│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Domiciliul │topografic│proprietate,│Nr. │de │Intravilan│Categoria│terenului, │
│crt.│Judeţul │administrativ-teritorială│proprietarului│proprietarului│/Tarlaua/ │nr. │cărţii │expropriat│/ │de │conform │
│ │ │ │/deţinătorului│ │Parcela │cadastral │funciare│[mp] │Extravilan│folosinţă│Legii nr. │
│ │ │ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[lei] │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │12 │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Socolescu │ │6 (din │ │ │ │ │ │ │
│1 │Ialomiţa│Mărculeşti │Ana-Maria │ │acte T39)/│- │ │5.248,90 │E │Pd │130.202,00 │
│ │ │ │Tulia │ │14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Socolescu │ │9, 10 │ │ │ │ │ │ │
│2 │Ialomiţa│Mărculeşti │Ana-Maria │ │(acte T39)│- │ │3.721,90 │E │Pd │92.323,00 │
│ │ │ │Tulia │ │/34, 36 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Socolescu │ │9, 11, 12 │ │ │ │ │ │ │
│3 │Ialomiţa│Mărculeşti │Ana-Maria │ │(din acte │- │ │14.359,00 │E │Pd │356.183,00 │
│ │ │ │Tulia │ │T39)/34, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │37, 39 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │TOTAL │ │23.329,80 │ │ │578.708,00 │
└────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016