Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 726 din 27 august 2020  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013  al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor  şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 726 din 27 august 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 330 din 10 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

    ART. 2
    Definiţii
    În înţelesul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. (a) din Regulament, termenilor de „deşeu“, „deşeu periculos“, „gestionarea deşeurilor“ şi „tratare“ li se aplică definiţiile prevăzute la pct. 9, 11, 14 şi 21 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Administraţia
    (1) Se desemnează ca administraţie, în înţelesul prevederilor art. 18 din Regulament, autoritatea publică centrală în domeniul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    (2) Atribuţiile autorităţii publice centrale în domeniul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului se deleagă către Autoritatea Navală Română, organism aflat în subordinea autorităţii publice centrale în domeniul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Autoritatea Navală Română, prin decizie a directorului general, desemnează una sau mai multe persoane de contact responsabile cu informarea şi consilierea persoanelor fizice sau juridice care solicită informaţii referitoare la nave, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulament.
    (4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunică Comisiei Europene informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor notifică Comisiei Europene eventualele modificări ale acestor informaţii, ori de câte ori este cazul.
    (6) Autoritatea Navală Română duce la îndeplinire prevederile art. 8, 9, 11 şi art. 12 alin. (1) şi (5) din Regulament.
    (7) Autoritatea Navală Română poate delega competenţele prevăzute la art. 8 şi 9 din Regulament unei organizaţii recunoscute cu care are încheiat un contract de mandat special în acest sens.
    (8) Autoritatea Navală Română întocmeşte raportul potrivit art. 21 din Regulament şi îl transmite Comisiei Europene potrivit prevederilor acelui articol.
    (9) Administraţia emite certificatul de inventar potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2.325 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind formatul certificatului de inventar al materialelor periculoase emis în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 20 decembrie 2016, p. 131.
    (10) Administraţia emite certificatul de pregătire pentru reciclare potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2.321 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind formatul certificatului de pregătire pentru reciclare emis în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 20 decembrie 2016.
    (11) Certificatul de inventar şi certificatul de pregătire pentru reciclare prevăzute în art. 9 din Regulament se redactează în limba română şi în limba engleză.
    (12) În cazul în care inspecţia iniţială şi inspecţia finală se efectuează simultan, administraţia emite numai certificatul de pregătire pentru reciclare.

    ART. 4
    Autoritatea competentă
    (1) Se desemnează ca autoritate competentă, în înţelesul prevederilor art. 18 din Regulament, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
    (2) Atribuţiile autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului se deleagă către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, organism aflat în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin decizie a preşedintelui, desemnează persoane de contact responsabile cu informarea sau consilierea persoanelor fizice şi juridice care solicită informaţii cu privire la autorizarea instalaţiilor de reciclare a navelor, precum şi membri ai personalului permanent din cadrul agenţiei responsabili de cooperarea cu statele membre, în conformitate cu prevederile art. 19 şi, respectiv, ale art. 22 alin. (2) şi (3) din Regulament.
    (4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului comunică Comisiei Europene informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului notifică Comisiei Europene eventualele modificări ale acestor informaţii, ori de câte ori este cazul, precum şi conformarea cu prevederile art. 22 alin. (4) din Regulament.
    (6) Planul de reciclare a navei, elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului, este supus aprobării comisiei prevăzute la art. 5 alin. (3).
    (7) Aprobarea planului de reciclare a navei se face în mod explicit. Planul este considerat aprobat atunci când autoritatea competentă trimite o notificare scrisă a deciziei sale cu privire la planul de reciclare a navei către operatorul instalaţiei de reciclare a navelor, către armator şi către administraţie.

    ART. 5
    Autorizarea instalaţiilor de reciclare a navelor
    (1) Pentru a fi incluse pe lista europeană a instalaţiilor de reciclare a navelor, instalaţiile de reciclare a navelor trebuie autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului.
    (2) Autorităţile implicate în procedura de autorizare a instalaţiilor de reciclare a navelor în România sunt:
    a) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
    b) autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin Autoritatea Navală Română;
    c) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Inspecţia Muncii;
    d) autoritatea publică centrală în domeniul educaţiei şi cercetării;
    e) autoritatea publică centrală în domeniul sănătăţii.

    (3) Autorizarea instalaţiilor de reciclare a navei se realizează de către Comisia de autorizare, înfiinţată la nivelul autorităţii competente prevăzute la art. 4 alin. (2), din care fac parte reprezentanţi ai instituţiilor prevăzute la alin. (2), denumită în continuare Comisia.
    (4) Structura şi regulamentul de funcţionare ale Comisiei se stabilesc prin ordin comun al autorităţilor prevăzute la alin. (2), în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Procedura de autorizare, procedura de aprobare a planului de reciclare a navelor, inclusiv modul de solicitare a măsurilor corective ulterior emiterii autorizaţiei, procedura de suspendare sau retragere a autorizaţiei instalaţiilor de reciclare a navelor se va stabili prin ordin comun al autorităţilor prevăzute la alin. (2), în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (6) În vederea obţinerii autorizării, instalaţiile de reciclare a navelor trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele prevăzute la art. 13 din Regulament. În cazul în care o instalaţie nu mai respectă cerinţele, se aplică prevederile art. 14 alin. (4) din Regulament.
    (7) Comisia poate solicita operatorului instalaţiei de reciclare a navelor informaţii suplimentare sau poate consulta alte autorităţi/instituţii/organisme, în vederea luării deciziei de autorizare, suspendare sau retragere a autorizaţiei.
    (8) Comisia elaborează lista instalaţiilor de reciclare a navelor pe care le-au autorizat, o actualizează în urma autorizării unei noi instalaţii, o publică pe pagina de internet a autorităţii competente şi informează Comisia Europeană privind conţinutul listei, precum şi actualizarea acesteia, potrivit art. 14 alin. (2)-(5) din Regulament.

    ART. 6
    Cerinţe generale pentru armator
    (1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament, armatorul navei notifică, în scris, Autorităţii Navale Române intenţia sa de a recicla nava, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte, nominalizând instalaţia sau instalaţiile alese pentru reciclare.
    (2) Armatorul unei nave care arborează pavilionul român are obligaţia de a solicita retragerea dreptului de arborare a pavilionului român şi radierea navei maritime, în termen de 30 de zile de la emiterea „declaraţiei de finalizare“ de către operatorul instalaţiei de reciclare a navelor

    ART. 7
    Cerinţe generale pentru operatorul instalaţiei de reciclare a navelor
    (1) Operatorul instalaţiei de reciclare este obligat să elaboreze şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului planul de reciclare a navei. Planul se elaborează în limba română şi limba engleză.
    (2) Operatorul instalaţiei de reciclare informează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Autoritatea Navală Română, precum şi armatorul în situaţia refuzului primirii navei în vederea reciclării.
    (3) Operatorul instalaţiei de reciclare a navelor întocmeşte notificarea referitoare la începerea preconizată a reciclării navei în conformitate cu modelul prevăzut în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2.324 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind formatul notificării referitoare la începerea preconizată a reciclării navei care trebuie prezentată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 20 decembrie 2016.
    (4) Operatorul instalaţiei de reciclare a navelor întocmeşte declaraţia de finalizare în conformitate cu modelul prevăzut în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2.322 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind formatul declaraţiei de finalizare a reciclării navei care trebuie prezentată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 20 decembrie 2016.

    ART. 8
    Alte organisme
    (1) În înţelesul prevederilor art. 11 alin. (4) din Regulament, „autoritatea relevantă a statului membru“ este reprezentată de Autoritatea Navală Română.
    (2) În înţelesul prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulament, „autoritatea competentă a unui stat membru“ este reprezentată de Autoritatea Navală Română.

    ART. 9
    Contravenţii
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    a) instalarea sau utilizarea de către armatori la bordul navelor a materialelor periculoase menţionate în anexa I la Regulament, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    b) nerespectarea de către armatorul navei a obligaţiei de a deţine la bordul navei inventarul materialelor periculoase, conform art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din Regulament, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    c) nerespectarea de către armatorul unei nave a prevederilor art. 5 alin. (4) din Regulament, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    d) nerespectarea de către armatorul unei nave a prevederilor art. 5 alin. (6) şi (7) din Regulament, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    e) nerespectarea de către armatorul unei nave a obligaţiei de a se asigura că efectuarea operaţiunii de reciclare are loc numai în cadrul instalaţiilor de reciclare a navelor care sunt incluse pe lista europeană, a obligaţiei de a solicita efectuarea inspecţiei după o modificare, înlocuire sau reparaţie semnificativă a navei şi a obligaţiei de a nu părăsi portul în care a fost efectuată inspecţia fără a deţine un nou certificat de inventar, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. (a), alin. (2) lit. (b) şi (c), alin. (4) şi (5) din Regulament de către armatorul unei nave, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    g) nerespectarea de către armatorul unei nave a prevederilor art. 8 alin. (3) lit. (a)-(d) din Regulament, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;
    h) efectuarea de către armatori a operaţiunilor de reciclare a navelor conform art. 6 alin. (2) lit. (a) din Regulament, în instalaţii care nu sunt autorizate şi nu sunt incluse pe lista europeană, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;
    i) nerespectarea de către armatorii unor nave care arborează pavilionul unei ţări terţe a prevederilor art. 12 alin. (1), (2) şi (3) din Regulament, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    j) nerespectarea de către armatorii unor nave care arborează pavilionul unei ţări terţe a prevederilor art. 12 alin. (4) şi (8) din Regulament, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    k) nerespectarea de către operatorul instalaţiei de reciclare a prevederilor art. 13 alin. (1) şi alin. (2) lit. (a) şi (b) din Regulament, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;
    l) nerespectarea de către operatorul instalaţiei de reciclare a navelor a obligaţiei de a trimite către administraţie declaraţia privind finalizarea reciclării în termen de 14 zile de la data reciclării totale sau parţiale în conformitate cu planul de reciclare a navei, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    m) nerespectarea de către operatorul instalaţiei de reciclare a navelor a obligaţiei de a efectua operaţiunea de reciclare în limitele instalaţiei de reciclare, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;
    n) nerespectarea de către armator a obligaţiei de a notifica în scris administraţiei intenţia de a recicla nava într-o anumită instalaţie, în termen de maximum 30 de zile calendaristice potrivit art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    o) nerespectarea de către armatorul unei nave a obligaţiei de a solicita retragerea dreptului de arborare a pavilionului român şi radierea navei maritime, în termen de 30 de zile de la emiterea „declaraţiei de finalizare“ de către operatorul instalaţiei de reciclare a navelor, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac după cum urmează:
    a) de personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Navale Române pentru contravenţiile prevăzute la lit. a)-d), f), g), j), m), n) şi o);
    b) de personalul Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la lit. e), h),i), k) şi l).


    ART. 10
    Dispoziţii finale
    (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.204/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 13 septembrie 2019.
    (3) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Nicoleta Rusu,
                    secretar general
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Iulia Raluca Matei,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 august 2020.
    Nr. 726.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016