Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 703 din 24 august 2020  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 703 din 24 august 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile kilometrice: 38 + 500-40 + 200; 40 + 210-40 + 800; 40 + 810-41 + 900; 41 + 912-42 + 500; 42 + 590-42 + 850; 42 + 860-42 + 950; 50 + 000-50 + 200; 50 + 230-51 + 200; 51 + 210-52 + 200; 52 + 300-52 + 600; 54 + 050-54 + 200; 54 + 210-55 + 200; 55 + 400-55 + 700; 56 + 300-56 + 500; 56 + 800-57 + 300; 57 + 315-59 + 800; 59 + 850-60 + 200", de pe raza localităţilor Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca şi Mircea Vodă, judeţul Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 782 din 27 august 2020
    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, şi având în vedere Decizia nr. 54 din 12.04.2017 a Gărzii forestiere Focşani, prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie împotriva înzăpezirii a DN 2B şi DN 2“, anexa nr. 4 - „Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2B, judeţul Brăila, poziţiile kilometrice: 38 + 500-40 + 200; 40 + 210-40 + 800; 40 + 810-41 + 900; 41 + 912-42 + 500; 42 + 590-42 + 850; 42 + 860-42 + 950; 50 + 000-50 + 200; 50 + 230-51 + 200; 51 + 210-52 + 200; 52 + 300-52 + 600; 54 + 050-54 + 200; 54 + 210-55 + 200; 55 + 400-55 + 700; 56 + 300-56 + 500; 56 + 800-57 + 300; 57 + 315-59 + 800; 59 + 850-60 + 200“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile kilometrice: 38 + 500-40 + 200; 40 + 210-40 + 800; 40 + 810-41 + 900; 41 + 912-42 + 500; 42 + 590-42 + 850; 42 + 860-42 + 950; 50 + 000-50 + 200; 50 + 230-51 + 200; 51 + 210-52 + 200; 52 + 300-52 + 600; 54 + 050-54 + 200; 54 + 210-55 + 200; 55 + 400-55 + 700; 56 + 300-56 + 500; 56 + 800-57 + 300; 57 + 315-59 + 800; 59 + 850-60 + 200“, de pe raza localităţilor Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca şi Mircea Vodă, judeţul Brăila, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice, prevăzute în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice, fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile kilometrice: 38 + 500-40 + 200; 40 + 210-40 + 800; 40 + 810-41 + 900; 41 + 912-42 + 500; 42 + 590-42 + 850; 42 + 860-42 + 950; 50 + 000-50 + 200; 50 + 230-51 + 200; 51 + 210-52 + 200; 52 + 300-52 + 600; 54 + 050-54 + 200; 54 + 210-55 + 200; 55 + 400-55 + 700; 56 + 300-56 + 500; 56 + 800-57 + 300; 57 + 315-59 + 800; 59 + 850-60 + 200“, de pe raza localităţilor Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca şi Mircea Vodă, judeţul Brăila, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţilor Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca şi Mircea Vodă, judeţul Brăila, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca şi Mircea Vodă, judeţul Brăila, în cuantum de 785.868 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora, de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziţia proprietarilor de imobile, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 24 august 2020.
    Nr. 703.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza
    localităţilor Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca şi Mircea Vodă, judeţul Brăila,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌──────────────────────────────────────┐
│Categoria de folosinţă: │
├──────────────────────────────────────┤
│A-Arabil │
├──────────────────────────────────────┤
│V-Vii │
└──────────────────────────────────────┘

    Obiectivul de investiţii: I. „Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile kilometrice: 38 + 500 - 40 + 200; 40 + 210 - 40 + 800; 40 + 810 - 41 + 900; 41 + 912 - 42 + 500; 42 + 590 - 42 + 850; 42 + 860 - 42 + 950; 50 + 000 - 50 + 200; 50 + 230 - 51 + 200; 51 + 210 - 52 + 200; 52 + 300 - 52 + 600; 54 + 050 - 54 + 200; 54 + 210 - 55 + 200; 55 + 400 - 55 + 700; 56 + 300 - 56 + 500; 56 + 800 - 57 + 300; 57 + 315 - 59 + 800; 59 + 850 - 60 + 200“, de pe raza administrativ-teritorială a localităţilor Surdila-Greci, Surdila-Găiseanca şi Mircea Vodă, judeţul Brăila

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │Nr. │parcelei│ │ │Suprafaţă │suprafeţelor│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Categoria│cadastral│în │Tarlaua│Poziţia │de │care vor fi │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/ │de │/ Nr. │planul │/ │faţă de │expropriat│expropriate,│
│ │ │ │deţinătorului │folosinţă│cărţii │de │Parcela│localitate│(mp) │conform │
│ │ │ │terenului │ │funciare │situaţie│ │ │ │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 38 + 565 - 40 + 224, UAT Surdila-Greci, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │LEU ANCA │A-Arabil │71899 │1 │T 65, P│extravilan│6690 │16.725,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │RADUCAN GHERGHINA │A-Arabil │- │2 │T 65, P│extravilan│24691 │61.727,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │ROSCA │A-Arabil │72373 │3 │T 65, P│extravilan│19134 │47.835,00 │
│ │ │ │SERBAN-GRIGORAS │ │ │ │15 │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │50515 │126.287,50 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 40 + 210 - 40 + 730, UAT Surdila-Greci, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │SPINU EUGEN, SPINU│A-Arabil │1221/ │1 │T 67/6,│extravilan│1022 │2.555,00 lei│
│ │ │ │GINA │ │71540 │ │P 1/1 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │SPINU FANEL, SPINU│A-Arabil │1222/ │2 │T 67/6,│extravilan│1147 │2.867,50 lei│
│ │ │ │ALINA NICOLETA │ │71541 │ │P 1/2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │SPINU IONEL │A-Arabil │- │3 │T 67/6,│extravilan│143 │357,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │SPINU RADU │A-Arabil │- │4 │T 67/6,│extravilan│2459 │6.147,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P 3 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MICU DUMITRA │A-Arabil │- │5 │T 67/6,│extravilan│2799 │6.997,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P 4 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │LASCU I. RADU, │ │ │ │T 67/6,│ │ │ │
│6 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │LASCU GHEORGHE, │A-Arabil │- │6 │P 5 │extravilan│797 │1.992,50 lei│
│ │ │ │MICU DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PIRLEA N. STOICA, │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │FRATILA T. STANCA,│A-Arabil │- │7 │T 67/6,│extravilan│1174 │2.935,00 lei│
│ │ │ │GHEONEA R. ELENA, │ │ │ │P 6 │ │ │ │
│ │ │ │RADU GH. MIHALACHE│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MOCANU SILE, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU NEDELCU, │ │1353/ │ │T 67/6,│ │ │ │
│8 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │STERIAN VOICA, │A-Arabil │71671 │8 │P 7 │extravilan│2893 │7.232,50 lei│
│ │ │ │S.C. ROMARTA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INDUSTRIAL - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MOCANU NEDELCU │A-Arabil │- │9 │T 67/6,│extravilan│817 │2.042,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ROSCULET SP. ION, │ │ │ │T 67/6,│ │ │ │
│10 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │ROSCULET VASILE, │A-Arabil │- │10 │P 9 │extravilan│2547 │6.367,50 lei│
│ │ │ │ROSCULET IONEL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │15798 │39.495,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 40 + 740 - 41 + 900, UAT Surdila-Greci, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │ROŞCULEŢ ION, │ │ │ │T67, │ │ │13.210,00 │
│1 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │ROŞCULEŢ IONEL, │A-Arabil │- │1 │P38 │extravilan│5284 │lei │
│ │ │ │ROŞCULEŢ VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MOCANU ELISAVETA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PĂTRAŞCU EMILIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MOCANU STEFAN, │A-Arabil │- │2 │T67, │extravilan│2403 │6.007,50 lei│
│ │ │ │MOCANU ANGELICA, │ │ │ │P38/1 │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU ION, MOCANU│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RĂZVAN, MOCANU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GICA, MOCANU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NELUŢA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MOCANU ION │A-Arabil │- │3 │T67, │extravilan│2373 │5.932,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P40 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MOCANU STELA │A-Arabil │- │4 │T67, │extravilan│1989 │4.972,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P11 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │ROŞCULEŢ ILINCA │A-Arabil │- │5 │T67, │extravilan│1547 │3.867,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P42 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │BUNEA VASILE │A-Arabil │- │6 │T67, │extravilan│1411 │3.527,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P43 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │FRATILA GHEORGHE, │A-Arabil │70622 │7 │T67, │extravilan│3654 │9.135,00 lei│
│ │ │ │FRATILA CONSTANTA │ │ │ │P37 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │DRAGOTESCU │A-Arabil │- │8 │T67, │extravilan│1340 │3.350,00 lei│
│ │ │ │GERUNIŢA │ │ │ │P36 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │CONSTANTIN PETRICA│A-Arabil │- │9 │T67, │extravilan│936 │2.340,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P35 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │PAROHIA SURDILA │A-Arabil │- │10 │T67, │extravilan│2110 │5.275,00 lei│
│ │ │ │GRECI │ │ │ │P34 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│11 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │S.C. ROMARTA │A-Arabil │71675 │11 │T 67, │extravilan│419 │1.047,50 lei│
│ │ │ │INDUSTRIAL - S.A. │ │ │ │P33 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MOCANU ION, │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │VĂCEANU STANCA, │A-Arabil │- │12 │T 67, │extravilan│1327 │3.317,50 lei│
│ │ │ │SPÎNU DIDINA, │ │ │ │P32 │ │ │ │
│ │ │ │ROŞCULET ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│13 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │ROSCULET BADIU │A-Arabil │- │13 │T 67, │extravilan│391 │977,50 lei │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │P31 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│14 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │GINERICA COSTICA │A-Arabil │- │14 │T 67, │extravilan│664 │1.660,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P30 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│15 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │ANDREI ECATERINA, │A-Arabil │- │15 │T 67, │extravilan│754 │1.885,00 lei│
│ │ │ │BĂJENARU ANETA │ │ │ │P29 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│16 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │BEJANARU FLORICA │A-Arabil │72479 │16 │T 67, │extravilan│729 │1.822,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P28 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│17 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │OBREJA GIORGICĂ │A-Arabil │- │17 │T 67, │extravilan│302 │755,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P27 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│18 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │OBREJA SIMION │A-Arabil │- │18 │T 67, │extravilan│252 │630,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P26 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│19 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MOCANU IONEL, │A-Arabil │71842 │19 │T 67, │extravilan│1263 │3.157,50 lei│
│ │ │ │MOCANU MARIANA │ │ │ │P25 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MOCANU GEORGE, │ │ │ │T 67, │ │ │ │
│20 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MOCANU CĂLINA, │A-Arabil │- │20 │P24 │extravilan│2047 │5.117,50 lei│
│ │ │ │TANASE TANTA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│21 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MOCANU MIHAI │A-Arabil │- │21 │T 67, │extravilan│440 │1.100,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P23 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│22 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │RADU MARIAN │A-Arabil │- │22 │T 67, │extravilan│107 │267,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P22 │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │31742 │79.355,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 40+912 - 42+500, UAT Surdila-Greci, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │dispoziţia │A-Arabil │- │1 │T69, P │extravilan│364 │910,00 lei │
│ │ │ │Comisiei locale de│ │ │ │290/1/8│ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │RASA LIDIA, IANCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RODICA, BALAN │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │VASILE, TRINTEA │A-Arabil │71925 │2 │T69, P │extravilan│7016 │17.540,00 │
│ │ │ │COSTICA, │ │ │ │290/1/7│ │ │lei │
│ │ │ │S.C. AQOPA - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │NEAMU GHEORGHE │A-Arabil │- │3 │T69, P │extravilan│9448 │23.620,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │290/1/6│ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │16828 │42.070,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 42+590 - 42+850, UAT Surdila-Greci, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │MORTU I. VIRGIL │A-Arabil │- │1 │T70, │extravilan│10288 │25.720,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │P10 │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │10288 │25.720,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 42+860 - 42+950, UAT Surdila-Greci, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │CARBUNARU MARIA │ │1097/ │ │T70, │ │ │ │
│1 │BRĂILA │SURDILA-GRECI │DANIELA, CARBUNARU│A-Arabil │71469 │1 │P11 │extravilan│2744 │6.860,00 lei│
│ │ │ │RELU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │2744 │6.860,00 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL UAT SURDILA-GRECI, JUDEŢUL BRĂILA │127915 │319.787,50 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 50+000 - 50+200, UAT Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │EFTIMIE P. COSTICA│A-Arabil │- │1 │T63/1/ │extravilan│148 │370,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P5 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │VASILE PETRACHE, │A-Arabil │- │2 │T63/1/ │extravilan│1167 │2.917,50 lei│
│ │ │ │BASNAU TUDORA │ │ │ │P4 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │NICOLAE NICOLAE, │A-Arabil │- │3 │T63/1/ │extravilan│1159 │2.897,50 lei│
│ │ │ │BOGDACI SANDA │ │ │ │P3 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │NECULAI N. ION │A-Arabil │- │4 │T63/1/ │extravilan│1343 │3.357,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DISPOZIŢIA │ │ │ │T63/1/ │ │ │ │
│5 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │COMISIEI LOCALE - │A-Arabil │- │5 │P1 │extravilan│1466 │3.665,00 lei│
│ │ │ │PRIMĂRIA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SURDILA-GĂISEANCA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │5283 │13.207,50 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 50+230 - 50+780, UAT Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │dispoziţia │A-Arabil │- │1 │T34/P53│extravilan│6506 │16.265,00 │
│ │ │ │Comisiei locale de│ │ │ │ │ │ │lei │
│ │ │ │fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │IONESCU COSTICA, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │BADARA DOBRITA, │A-Arabil │71948 │2 │T34/P52│extravilan│2898 │7.245,00 lei│
│ │ │ │KIZILCELIK EDA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │KIZILCELIK ONUR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │S.C. AGRI TERENURI│A-Arabil │72670 │3 │T34/P51│extravilan│942 │2.355,00 lei│
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │CIUCASU MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUCASU MARIANA │A-Arabil │72840 │4 │T34/P50│extravilan│1840 │4.600,00 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │CHIRITA STEFAN │A-Arabil │- │5 │T34/P49│extravilan│298 │745,00 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │ION IOANA │A-Arabil │- │6 │T34/P48│extravilan│278 │695,00 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │VASII GEORGETA, │A-Arabil │- │7 │T34/P47│extravilan│647 │1.617,50 lei│
│ │ │ │BADIU RADA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │VASII C. GIGI │A-Arabil │- │8 │T34/P46│extravilan│262 │655,00 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │VASII I. │A-Arabil │- │9 │T34/P45│extravilan│181 │452,50 lei │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │BARBU MARIA │A-Arabil │- │10 │T34/P44│extravilan│255 │637,50 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│11 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │BRATOSIN R. STANCU│A-Arabil │- │11 │T34/P43│extravilan│313 │782,50 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│12 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │BRATOSIN DOBRITA │A-Arabil │- │12 │T34/P42│extravilan│775 │1.937,50 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BURICEA ION, │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │BURICEA STEFAN, │A-Arabil │- │13 │T34/P41│extravilan│1071 │2.677,50 lei│
│ │ │ │BLIDARU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│14 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │BURICEA N. │A-Arabil │- │14 │T34/P40│extravilan│47 │117,50 lei │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│15 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │VASII SAVU │A-Arabil │- │15 │T34/P39│extravilan│23 │57,50 lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │16336 │40.840,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 50+788 - 51+200, UAT Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │dispoziţia │A-Arabil │- │1 │T33/P23│extravilan│1206 │3.015,00 lei│
│ │ │ │Comisiei locale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │BLIDARU ELENA │A-Arabil │- │2 │T33/P22│extravilan│2326 │5.815,00 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BADARA GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORTU OCTAV, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │VOINEA MARIA, │A-Arabil │- │3 │T33/P21│extravilan│3366 │8.415,00 lei│
│ │ │ │MIHAILA LIDIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADARA ION │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │VOINEA PANAIT │A-Arabil │- │4 │T33/P20│extravilan│1091 │2.727,50 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │VOINEA STEFAN │A-Arabil │- │5 │T33/P19│extravilan│496 │1.240,00 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │URSACHE ION │A-Arabil │- │6 │T33/P18│extravilan│307 │767,50 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │LEPADATU D. │A-Arabil │- │7 │T33/P17│extravilan│287 │717,50 lei │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │EFTIMIE STANCA │A-Arabil │- │8 │T33/P16│extravilan│631 │1.577,50 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │CHIRITA ST. MARIA │A-Arabil │- │9 │T33/P15│extravilan│732 │1.830,00 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │CALOIAN P. │A-Arabil │- │10 │T33/P14│extravilan│241 │602,50 lei │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │10683 │26.707,50 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 51+210 - 51+540, UAT Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │MOCANU CATALIN │A-Arabil │70627 │1 │T35/P3 │extravilan│87 │217,50 lei │
│ │ │ │MOCANU IONELA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │SISU │A-Arabil │817/71833│2 │T35/P2 │extravilan│2111 │5.277,50 lei│
│ │ │ │IULIANA-MONICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PASTRAMA STELA │ │ │ │ │ │ │19.400,00 │
│3 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │NEAMU GHEORGHE │A-Arabil │- │3 │T35/P1 │extravilan│7760 │lei │
│ │ │ │PASTRAMA MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │9958 │24.895,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 52+345 - 52+490, UAT Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │10.750,00 │
│1 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │Comisiei locale - │A-Arabil │- │1 │T8, P23│extravilan│4300 │lei │
│ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SURDILA-GĂISEANCA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │4300 │10.750,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 52 + 495 - 52 + 600, UAT Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │Comisiei locale - │A-Arabil │- │1 │T8, P25│extravilan│3375 │8.437,50 lei│
│ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SURDILA-GĂISEANCA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │3375 │8.437,50 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 54 + 050 - 54 + 200, UAT Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │TOMESCU P. MIRCEA │A-Arabil │- │1 │T12/1, │extravilan│1258 │3.145,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P13 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MOCANU ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOMESCU MIRCEA, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │MOCANU GEORGEL, │A-Arabil │73212 │2 │T12/1, │extravilan│3001 │7.502,50 lei│
│ │ │ │MOCANU NICOLETA, │ │ │ │P14 │ │ │ │
│ │ │ │KIZILCELIK EDA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │KIZILCELIK ONUR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │4259 │10.647,50 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 54 + 210 - 54 + 700, UAT Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │STANICA ALEXANDRU │A-Arabil │- │1 │T12/2, │extravilan│27 │67,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P21 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │ARON T. MIHAI │A-Arabil │- │2 │T12/2, │extravilan│215 │537,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P22 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │ARON A. TRANDAFIR │A-Arabil │- │3 │T12/2, │extravilan│2377 │5.942,50 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P23 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │LICA ALEXANDRU, │ │ │ │T12/2, │ │ │17.605,00 │
│4 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │KIZILCELIK EDA, │A-Arabil │71607 │4 │P24 │extravilan│7042 │lei │
│ │ │ │KIZILCELIK ONUR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │SURDILA-GĂISEANCA │RAILEANU P. │A-Arabil │- │5 │T12/2, │extravilan│5089 │12.722,50 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │P25 │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │14750 │36.875,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL UAT SURDILA-GĂISEANCA, JUDEŢUL BRĂILA │68944 │172.360,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 56 + 300 - 56 + 500, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │BECIUG STEFAN │A-Arabil │- │1 │T39/9/ │extravilan│741 │2.074,80 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P1/1 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │BECIUG DUMITRU │A-Arabil │- │2 │T39/9/ │extravilan│630 │1.764,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P1/2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │BARBIERU │A-Arabil │- │3 │T39/9/ │extravilan│603 │1.688,40 lei│
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │VASILE VLAD │A-Arabil │- │4 │T39/9/ │extravilan│580 │1.624,00 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P3 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │LAZARICA GHEORGHE │A-Arabil │- │5 │T39/9/ │extravilan│558 │1.562,40 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P4 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │BARBIERU DOBRE │A-Arabil │- │6 │T39/9/ │extravilan│539 │1.509,20 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P5 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │BITEANU TUDORANCEA│A-Arabil │- │7 │T39/9/ │extravilan│522 │1.461,60 lei│
│ │ │ │ │ │ │ │P6 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SMEU ARITON, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN STANUTA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUREAC TANTA, SMEU│ │75044/ │ │T39/9/ │ │ │ │
│8 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │CONSTANTIN-COSMIN,│A-Arabil │75044 │8 │P7 │extravilan│506 │1.416,80 lei│
│ │ │ │SMEU DANIELA, SMEU│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │THEODOR, LAMBRU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SMEU ARITON, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN STANUTA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUREAC TANTA, SMEU│ │75053/ │ │T39/9/ │ │ │ │
│9 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │CONSTANTIN-COSMIN,│A-Arabil │75053 │9 │P8 │extravilan│492 │1.377,60 lei│
│ │ │ │SMEU DANIELA, SMEU│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │THEODOR, LAMBRU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │GRIGORE LILIANA │A-Arabil │- │10 │T39/9/ │extravilan│945 │2.646,00 lei│
│ │ │ │VIORICA │ │ │ │P9 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│11 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │MOCANU TUDOR │A-Arabil │- │11 │T39/9/ │extravilan│326 │912,80 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P10 │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │6442 │18.037,60 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 56 + 800 - 56 + 906, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │GACEA ARCADIE │V-Vii │- │1 │T39/10/│extravilan│88 │246,40 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P46 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │VALCEANU VIRGILIU │V-Vii │- │2 │T39/10/│extravilan│303 │848,40 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P47 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │PARLOG VALERIU │V-Vii │- │3 │T39/10/│extravilan│334 │935,20 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P48 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │IVAN AUREL, IVAN │ │ │ │T39/10/│ │ │ │
│4 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │GHEORGHE, TURCU │V-Vii │- │4 │P49 │extravilan│305 │854,00 lei │
│ │ │ │IOANA, IVAN PAVEL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │SCARLET TUDOR │V-Vii │- │5 │T39/10/│extravilan│305 │854,00 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P50 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │LAZARICA GHEORGHE,│ │ │ │T39/10/│ │ │ │
│6 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │PERIANU STEFANA, │V-Vii │- │6 │P51 │extravilan│305 │854,00 lei │
│ │ │ │MECULESCU LILICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │POPA GAVRILITA │V-Vii │- │7 │T39/10/│extravilan│306 │856,80 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P52 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │GRIGORE DORIN │V-Vii │73413/ │8 │T39/10/│extravilan│306 │856,80 lei │
│ │ │ │ │ │73413 │ │P53 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │IRIMIA MIRCEA │V-Vii │- │9 │T39/10/│extravilan│337 │943,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P54 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │STANILA ION │V-Vii │- │10 │T39/10/│extravilan│307 │859,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P55 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │Comisiei locale de│V-Vii │- │11 │T39/10/│extravilan│283 │792,40 lei │
│ │ │ │fond funciar - │ │ │ │P55/1 │ │ │ │
│ │ │ │Primăria Mircea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vodă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │3179 │8.901,20 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 56 + 912 - 57 + 300, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │S.C. NIDERA │A-Arabil │71403 │1 │T17/P51│extravilan│7050 │19.740,00 │
│ │ │ │ROMANIA - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │S.C. NIDERA │A-Arabil │71402 │2 │T17/P52│extravilan│4731 │13.246,80 │
│ │ │ │ROMANIA - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │11781 │32.986,80 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 57+315 - 57+530, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │S.C. NIDERA │A-Arabil │71402 │1 │T17/P52│extravilan│6458 │18.082,40 │
│ │ │ │ROMANIA - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │6458 │18.082,40 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 57 + 554 - 57 + 755, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │IRIMIA I. │A-Arabil │- │1 │T16/P29│extravilan│6198 │17.354,40 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │6198 │17.354,40 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 57 + 760 - 58 + 573, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │BUZEA GH. DUMITRU │A-Arabil │- │1 │T15/P52│extravilan│166 │464,80 lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPESCU DRAGOS, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │IORGU NATALITA, │A-Arabil │- │2 │T15/P53│extravilan│512 │1.433,60 lei│
│ │ │ │SERBANESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │HANU M. GHEORGHE │A-Arabil │- │3 │T15/P55│extravilan│9482 │26.549,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │IONESCU ION, │ │ │ │ │ │ │18.205,60 │
│4 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │IONESCU MARILENA │A-Arabil │70835 │4 │T15/P56│extravilan│6502 │lei │
│ │ │ │BIBICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │HANU A. PETREA │A-Arabil │- │5 │T15/P57│extravilan│7709 │21.585,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │24371 │68.238,80 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 58 + 583 - 59 + 377, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │HANU A. PETREA, │A-Arabil │- │1 │T14/P66│extravilan│7959 │22.285,20 │
│ │ │ │GHELASE NECULAI │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ANTOHI ELENA, │ │ │ │ │ │ │44.483,60 │
│2 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │ANTOHI I. AUREL, │A-Arabil │- │2 │T14/P63│extravilan│15887 │lei │
│ │ │ │ANTOHI I. MARIOARA│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │23846 │66.768,80 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 59 + 385 - 59 + 800, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │HANU M.B. │ │ │ │ │ │ │12.538,40 │
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │CRISTACHE, │A-Arabil │- │1 │T13/P1 │extravilan│4478 │lei │
│ │ │ │HANU ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │MATEI IULIANA │A-Arabil │75059 │2 │T13/P2 │extravilan│6669 │18.673,20 │
│ │ │ │MATACHE FLORICA │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │11147 │31.211,60 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 59 + 850 - 60 + 200, UAT Mircea Vodă, judeţul Brăila │
├────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │BREBENEL MARIAN │A-Arabil │72230 │1 │T12/P2 │extravilan│392 │1.097,60 lei│
│ │ │ │VALENTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GOLIŢĂ TUDOR, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │GROZEA STELA, │A-Arabil │- │2 │T12/P3 │extravilan│2162 │6.053,60 lei│
│ │ │ │MOŞESCU FANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │GOLIŢĂ TUDOR │A-Arabil │- │3 │T12/P4 │extravilan│590 │1.652,00 lei│
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │SIMION │A-Arabil │72931 │4 │T12/P5 │extravilan│2161 │6.050,80 lei│
│ │ │ │ALEX-GIORGIAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │SIMION │A-Arabil │72921 │5 │T12/P6 │extravilan│4028 │11.278,40 │
│ │ │ │ALEX-GIORGIAN │ │ │ │ │ │ │lei │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │BRĂILA │MIRCEA VODĂ │ALEX-GIORGIAN, │A-Arabil │71296 │6 │T12/P7 │extravilan│2145 │6.006,00 lei│
│ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTINA-IONELA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │11478 │32.138,40 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL UAT MIRCEA VODĂ, JUDEŢUL BRĂILA │104900 │293.720,00 │
│ │ │lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │301759 │785.867,50 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Teren la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016