Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 695 din 19 august 2020  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 695 din 19 august 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul va avea următorul cuprins:
    "HOTĂRÂRE
    privind aprobarea normelor de implementare a programului «Noua casă"

    2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite se aprobă normele de implementare a programului «Noua casă» pentru achiziţia de locuinţe, denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1."

    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Beneficiarii pot achiziţiona în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe:
    a) locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare ANL, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
    b) locuinţe consolidate, destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
    c) alte categorii de locuinţe, recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. a) şi b).
    (2) Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziţionării locuinţelor prevăzute la alin. (1) este de maximum 50%, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate în condiţiile în care valoarea finanţării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare, şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, şi avansul plătit de beneficiar. Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziţionării locuinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este de maximum 60%, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate în condiţiile în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.001 EUR şi maximum 140.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR şi maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.
    (3) Termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) curge de la data documentelor de recepţie şi se împlineşte în ziua corespunzătoare a ultimului an."

    4. Articolul 2^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Beneficiarii care deţin cote-părţi dintr-o locuinţă din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot achiziţiona diferenţa de cote-părţi, în vederea întregirii dreptului de proprietate."

    5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţele prevăzute la art. 2 şi pentru finanţatori sunt prevăzute în anexa nr. 2."

    6. La articolul 4^1, alineatul (3^1) va avea următorul cuprins:
    "(3^1) Finanţatorii vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate."

    7. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:
    "NORME de implementare a programului «Noua casă» pentru achiziţia de locuinţe"

    8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul programului."

    9. În anexa nr. 1, la articolul 5, literele e), e^1) şi e^2) vor avea următorul cuprins:
    "e) finanţare garantată pentru locuinţele noi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, în condiţiile în care valoarea finanţării este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR şi avansul plătit de beneficiar;
e^1) finanţare garantată pentru locuinţele noi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, în condiţiile în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.001 EUR şi maximum 140.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR şi maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar;
e^2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, în condiţiile în care valoarea finanţării este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR şi avansul plătit de beneficiar;"

    10. În anexa nr. 1, la articolul 5, literele e^3), e^4) şi e^5) se abrogă.
    11. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Garanţia este executabilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi în condiţiile prevăzute în prezentele norme, în contractul de garantare şi în protocolul-cadru şi acoperă maximum 50% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, dacă valoarea finanţării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare, respectiv maximum 60% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din hotărâre, dacă valoarea finanţării este cuprinsă între 70.001 EUR şi maximum 140.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de finanţare."

    12. În anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală reglementată de art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român. Pentru garanţiile acordate în condiţiile prevăzute la art. 2^1 din hotărâre, ipotecile legale de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din imobil."

    13. La anexa nr. 1, articolele 10^1 şi 10^2 se abrogă.
    14. La anexa nr. 1, articolul 10^12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10^12
    În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei, Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării garantate, la solicitarea organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate."

    15. În anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (3), litera b^1) va avea următorul cuprins:
    "b^1) procentul de garantare corespunzător categoriei de locuinţă achiziţionată în cadrul programului;"

    16. La anexa nr. 1, articolul 19^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, beneficiarul va depune la finanţator o cerere de finanţare, însoţită de promisiunea bilaterală de vânzare a locuinţei. Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare."

    17. La anexa nr. 2, titlul va avea următorul cuprins:
    "CRITERII
    de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe şi pentru finanţatori"

    18. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată, pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, în cazul în care valoarea finanţării este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare sau de un avans de minimum 15% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din hotărâre, în cazul în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.001 EUR şi maximum 140.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare."

    19. La anexa nr. 2, articolele 1^1 şi 1^2 se abrogă.
    20. În anexa nr. 2, la articolul 2, litera i^4) va avea următorul cuprins:
    "i^4) acceptă să efectueze formalităţile de radiere a ipotecii şi a interdicţiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei, precum şi în situaţia finalizării executării silite imobiliare de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanţator în conformitate cu normele proprii;"

    21. La anexa nr. 2, articolul 2^1 se abrogă.


    ART. II
    Diferenţa alocată şi rămasă neutilizată la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri din plafonul total alocat pentru emiterea de garanţii în cadrul programului „Prima casă“ în anul 2020 se utilizează pentru acordarea de garanţii şi promisiuni de garantare în cadrul programului „Noua casă“.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 695.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016