Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 690 din 19 august 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 690 din 19 august 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 766 din 21 august 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 500/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 222/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aflat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Podari, Malu Mare şi Carcea din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Podari, Malu Mare şi Carcea din judeţul Dolj, sunt în cuantum total de 1.271,9 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 - „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 690.
    ANEXA

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“,
    aflate pe raza localităţilor Podari, Malu Mare şi Carcea din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬────────┬──────────────────┬───────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │ │despăgubire │
│Nr. │ │ │prenumele │ │ │Categoria│cadastral│Numărul │Suprafaţa│de │Intravilan│a imobilului│
│crt.│Judeţul│UAT │proprietarului/ │Tarlaua│Parcela │de │(nr. │cărţii │totală │expropriat│/ │conform │
│ │ │ │deţinătorului │ │ │folosinţă│topo.) │funciare│(mp) │(mp) │Extravilan│Legii nr. │
│ │ │ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │DOLJ │Podari │LOGOFATU RADU │17 │P250-251-252-253-254│PD │30909 │30909 │45000 │2.557 │Extravilan│3.835,50 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │DOLJ │Podari │MUSTATA │21 │42 │A │548 │31751 │2505/2500│52 │Intravilan│1.820,00 │
│ │ │ │GABRIELA-VICTORITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │DOLJ │Podari │DEN MULTIPROD - │21 │29 │A │31656 │31656 │974 │3 │Intravilan│105 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│4 │DOLJ │Podari │DEN MULTIPROD - │21 │28 │A │34032 │34032 │66 │66 │Intravilan│2.310,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │DOLJ │Podari │DEN MULTIPROD - │21 │27 │A │34028 │34028 │26 │26 │Intravilan│910 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │DOLJ │Podari │POPA ION, POPA │21 │39 │A │ │ │2500 │15 │Intravilan│90 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │DOLJ │Podari │POPA ION, POPA │21 │39 │A │33274 │33274 │2500 │40 │Intravilan│240 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │DOLJ │Podari │POPA ION, POPA │21 │39 │A │33274 │33274 │2500 │37 │Intravilan│222 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │DOLJ │Podari │SELARU NICOLAE, │21 │38 │A │661 │33279 │1978/2000│52 │Intravilan│1.820,00 │
│ │ │ │SELARU ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │DOLJ │Podari │SELARU NICOLAE, │21 │38 │A │661 │33279 │1978/2000│153 │Intravilan│5.355,00 │
│ │ │ │SELARU ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│11 │DOLJ │Podari │SELARU NICOLAE, │21 │38 │A │661 │33279 │1978/2000│265 │Intravilan│9.275,00 │
│ │ │ │SELARU ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│12 │DOLJ │Podari │BADEA ION │21 │37 │A │33269 │33269 │4774/5000│3.898 │Intravilan│23.388,00 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│13 │DOLJ │Podari │ION MARIN, ION │21 │36, 48 │A │33275 │33275 │5189/5200│4.036 │Intravilan│24.216,00 │
│ │ │ │ANISOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│14 │DOLJ │Podari │SIMION ILIE │21 │35 │A │2137 │33287 │4992/5000│2.877 │Intravilan│100.695,00 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│15 │DOLJ │Podari │STROE GHEORGHE, │21 │34 │A │ │ │5000 │1.811 │Intravilan│10.866,00 │
│ │ │ │STROE GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DUMITRU MARINEL │ │ │ │88/4-1738│ │ │ │ │ │
│16 │DOLJ │Podari │CATALIN, DUMITRU │21 │32, 33 │A │/3 │33285 │465 │40 │Intravilan│240 │
│ │ │ │RAMONA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DUMITRU MARINEL │ │ │ │88/3-1738│ │ │ │ │ │
│17 │DOLJ │Podari │CATALIN, DUMITRU │21 │32, 33 │A │/2 │1755 │465 │84 │Intravilan│504 │
│ │ │ │RAMONA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PAUN CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │DOLJ │Podari │PAUN LENUTA │21 │32, 33 │A │30938 │30938 │963 │515 │Intravilan│3.090,00 │
│ │ │ │ELEONORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│19 │DOLJ │Podari │ZABAVA ANA, ZABAVA│25 │147 │A │33303 │33303 │2000 │280 │Extravilan│140 │
│ │ │ │IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CHIFU GEORGE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │DOLJ │Podari │CHIFU MIHAELA │25 │148 │A │33302 │33302 │2989/3000│427 │Extravilan│213,5 │
│ │ │ │SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│21 │DOLJ │Podari │ZABAVA CONSTANTIN │25 │149 │A │ │ │2500 │359 │Extravilan│179,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│22 │DOLJ │Podari │NITA PETRE, NITA │25 │150 │A │ │ │3800 │540 │Extravilan│270 │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│23 │DOLJ │Podari │POPA ION, POPA │25 │151 │A │ │ │2500 │354 │Extravilan│177 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│24 │DOLJ │Podari │TITOI D. │25 │152 │A │ │ │4000 │564 │Extravilan│282 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│25 │DOLJ │Podari │BALAN DUMITRU, │25 │153 │A │ │ │5000 │704 │Extravilan│352 │
│ │ │ │BALAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│26 │DOLJ │Podari │CIUICA NICOLAE │25 │154 │A │ │ │2500 │351 │Extravilan│175,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│27 │DOLJ │Podari │MINERCA MARIA │25 │155 │A │ │ │5000 │705 │Extravilan│352,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│28 │DOLJ │Podari │BALAN IONITA │25 │156 │A │ │ │5000 │557 │Extravilan│278,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│29 │DOLJ │Podari │OPROIU EUGENIA │25 │157 │A │31761 │31761 │3956/4200│452 │Extravilan│226 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│30 │DOLJ │Podari │DOBRE VASILICA, │25 │158 │A │33101 │33101 │4692/5000│346 │Extravilan│173 │
│ │ │ │DOBRE MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│31 │DOLJ │Podari │VLAD STAN │25 │159 │A │ │ │2500 │47 │Extravilan│23,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│32 │DOLJ │Podari │TUDOR GHEORGHE │25 │160 │A │ │ │5000 │14 │Extravilan│7 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│33 │DOLJ │Podari │NITA CONSTANTIN │25 │161 │A │ │ │5000 │7 │Extravilan│3,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│34 │DOLJ │Podari │DANESCU CONSTANTIN│25 │109 │A │ │ │5000 │61 │Extravilan│30,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│35 │DOLJ │Podari │TUDOASIE AUREL │25 │110 │A │ │ │2500 │177 │Extravilan│88,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│36 │DOLJ │Podari │NITA P. DUMITRU │25 │111 │A │ │ │5000 │584 │Extravilan│292 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│37 │DOLJ │Podari │VLAD ILIE │25 │112 │A │ │ │2500 │378 │Extravilan│189 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│38 │DOLJ │Podari │IOANA ION │25 │113 │A │ │ │2500 │442 │Extravilan│221 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│39 │DOLJ │Podari │BIZU ANASTASIA │25 │114 │A │ │ │2500 │506 │Extravilan│253 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│40 │DOLJ │Podari │VLAD M. FLORICA │25 │115 │A │ │ │2500 │570 │Extravilan│285 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│41 │DOLJ │Podari │VINATORU ILIE │25 │116 │A │33867 │33867 │2500 │653 │Extravilan│326,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│42 │DOLJ │Podari │VLAD DUMITRU │25 │117 │A │ │ │5000 │41 │Extravilan│20,5 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│43 │DOLJ │Podari │VLAD DUMITRU │25 │117 │A │ │ │5000 │1.159 │Extravilan│1.506,70 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│44 │DOLJ │Podari │CROITORU GHEORGHE │25 │118 │A │ │ │5000 │1.105 │Extravilan│1.436,50 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│45 │DOLJ │Podari │COLTATU MARIN │25 │119 │A │ │ │5000 │1.052 │Extravilan│1.367,60 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│46 │DOLJ │Podari │CROITORU GHEORGHE │25 │120 │A │ │ │5000 │998 │Extravilan│499 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│47 │DOLJ │Podari │OANA CONSTANTA │25 │121 │A │33277 │33277 │4905/5000│934 │Extravilan│467 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│48 │DOLJ │Podari │JILCU COSTICA │25 │122 │A │ │ │2500 │393 │Extravilan│196,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│49 │DOLJ │Podari │VINATORU MIHAI, │25 │123 │A │ │ │2500 │406 │Extravilan│203 │
│ │ │ │VINATORU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│50 │DOLJ │Podari │JILCU ILINCA │25 │123 │A │ │ │5000 │795 │Extravilan│397,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│51 │DOLJ │Podari │CIUCA B. ILIE │25 │124 │A │ │ │2500 │392 │Extravilan│196 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│52 │DOLJ │Podari │NITA SANICA │25 │125 │A │ │ │2500 │391 │Extravilan│195,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│53 │DOLJ │Podari │BRABAVA IOANA │25 │126 │A │ │ │2500 │390 │Extravilan│195 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│54 │DOLJ │Podari │VLAD ILIE │25 │127 │A │ │ │5000 │781 │Extravilan│390,5 │
├────┼───────┼────────┼──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│55 │DOLJ │Podari │CIUICA NICOLAE │25 │128 │A │ │ │5000 │791 │Extravilan│395,5 │
├────┼───────┼───────┬┴──────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│56 │DOLJ │Podari │CHISAR M. ILINCA │25 │129 │A │ │ │2500 │400 │Extravilan│200 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│57 │DOLJ │Podari │TRUSCA GHEORGHE │25 │130 │A │ │ │5000 │743 │Extravilan│371,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│58 │DOLJ │Podari │BALASOIU COSTICA │25 │131 │A │ │ │5000 │441 │Extravilan│220,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│59 │DOLJ │Podari │RADULET GHEORGHITA │25 │132 │A │ │ │7500 │150 │Extravilan│75 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│60 │DOLJ │Podari │VRAJITORU IONEL, │25 │133 │A │33289 │33289 │2500 │10 │Extravilan│5 │
│ │ │ │VRAJITORU CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│61 │DOLJ │Podari │CIRTU GHEORGHE │25 │87 │A │ │ │5000 │33 │Extravilan│16,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│62 │DOLJ │Podari │CALANGIU MARIA │25 │88 │A │ │ │5000 │416 │Extravilan│208 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│63 │DOLJ │Podari │CHISAR P. ION │25 │89 │A │ │ │5000 │1.681 │Extravilan│2.185,30 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│64 │DOLJ │Podari │TUDORASCU VALERIN │25 │90 │A │ │ │2500 │9 │Extravilan│4,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│65 │DOLJ │Podari │TUDORASCU VALERIN │25 │90 │A │ │ │2500 │1.009 │Extravilan│1.311,70 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│66 │DOLJ │Podari │OANA FLORICA │25 │91 │A │ │ │5000 │2.244 │Extravilan│2.917,20 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│67 │DOLJ │Podari │OANA ALIN MARIUS │25 │92 │A │33012 │33012 │3800 │1.286 │Extravilan│1.671,80 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│68 │DOLJ │Podari │VLAD STAN │25 │93 │A │ │ │2016 │368 │Extravilan│184 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│69 │DOLJ │Podari │CRETU GHEORGHE, │25 │94 │A │ │ │2500 │54 │Extravilan│27 │
│ │ │ │CRETU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VINATORU IONEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │DOLJ │Podari │VINATORU PAUN, │25 │57 │A │ │ │1500 │165 │Extravilan│82,5 │
│ │ │ │VINATORU NICOLITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│71 │DOLJ │Podari │IVAN BALUTA │25 │56 │A │ │ │1500 │162 │Extravilan│81 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│72 │DOLJ │Podari │STANCIU PAULINA │25 │55 │A │ │ │1000 │108 │Extravilan│54 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │DOLJ │Podari │ALIN, COLTATU │25 │54 │A │33288 │33288 │1502/1500│165 │Extravilan│82,5 │
│ │ │ │CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│74 │DOLJ │Podari │IOANA ION │25 │53 │A │33276 │33276 │1500 │163 │Extravilan│81,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│75 │DOLJ │Podari │COLTATU OCTAVIAN │25 │52 │A │33280 │33280 │1500 │159 │Extravilan│79,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│76 │DOLJ │Podari │COLTATU OCTAVIAN │25 │51 │A │32525 │32525 │1501 │155 │Extravilan│77,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│77 │DOLJ │Podari │ALIN, COLTATU │25 │50 │A │32459 │32459 │1498/1500│151 │Extravilan│75,5 │
│ │ │ │CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│78 │DOLJ │Podari │ZABAVA IOANA │25 │49 │A │ │ │2500 │241 │Extravilan│120,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│79 │DOLJ │Podari │NUTA I. GHEORGHE │25 │48 │A │ │ │1500 │145 │Extravilan│72,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│80 │DOLJ │Podari │BARBULESCU │25 │47 │A │ │ │1500 │145 │Extravilan│72,5 │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│81 │DOLJ │Podari │MINCU IOANA │25 │46 │A │ │ │1500 │145 │Extravilan│72,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│82 │DOLJ │Podari │JILCU TANASE │25 │45 │A │ │ │1500 │145 │Extravilan│72,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│83 │DOLJ │Podari │BALASOIU COSTICA │25 │44 │A │ │ │1500 │145 │Extravilan│72,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│84 │DOLJ │Podari │OPREA FLOREA, OPREA│25 │43 │A │ │ │1500 │145 │Extravilan│72,5 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│85 │DOLJ │Podari │CRETU PETRE │25 │42 │A │ │ │1500 │145 │Extravilan│72,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│86 │DOLJ │Podari │CROITORU IANCU │25 │41 │A │ │ │1500 │144 │Extravilan│72 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│87 │DOLJ │Podari │ION CONSTANTIN │25 │40 │A │ │ │1500 │144 │Extravilan│72 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│88 │DOLJ │Podari │ALIN, COLTATU │25 │39 │A │33315 │33315 │1498/1500│150 │Extravilan│75 │
│ │ │ │CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│89 │DOLJ │Podari │CONSTANTINESCU │25 │38 │A │ │ │5200 │621 │Extravilan│310,5 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│90 │DOLJ │Podari │DOBRE ELENA │25 │37 │A │33296 │33296 │5500 │805 │Extravilan│402,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│91 │DOLJ │Podari │STANCU ILIE │25 │37/1 │A │ │ │2500 │256 │Extravilan│128 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│92 │DOLJ │Podari │BRESTEANU DUMITRU │25 │36 │A │ │ │5000 │449 │Extravilan│224,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│93 │DOLJ │Podari │STANCU ION │25 │36 │A │ │ │2500 │221 │Extravilan│110,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│94 │DOLJ │Podari │VLAD M. FLORICA │25 │35/1 │A │ │ │2500 │258 │Extravilan│129 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│95 │DOLJ │Podari │VLAD ILIE CIUBEICA │25 │35 │A │ │ │2500 │256 │Extravilan│128 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │IORDACHE MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│96 │DOLJ │Podari │IORDACHE │25 │34 │A │31263 │31263 │5000 │492 │Extravilan│246 │
│ │ │ │CARMEN-MARINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │IORDACHE MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│97 │DOLJ │Podari │IORDACHE │25 │33 │A │31589 │31589 │2544/2500│249 │Extravilan│124,5 │
│ │ │ │CARMEN-MARINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │IORDACHE MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│98 │DOLJ │Podari │IORDACHE │25 │32 │A │31262 │31262 │2499/2500│256 │Extravilan│128 │
│ │ │ │CARMEN-MARINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│99 │DOLJ │Podari │FRASIE SAVU BOGDAN,│25 │31 │A │32050 │32050 │10000 │1.071 │Extravilan│1.392,30 │
│ │ │ │OTOVESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│100 │DOLJ │Podari │RADULET VERGINICA │25 │30 │A │31574 │31574 │2500 │223 │Extravilan│111,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│101 │DOLJ │Podari │FAGADAU CLAUDIU │25 │30 │A │31575 │31575 │2500 │221 │Extravilan│110,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│102 │DOLJ │Podari │RADU GHEORGHE │25 │29 │A │ │ │5000 │594 │Extravilan│297 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│103 │DOLJ │Podari │COLTATU OCTAVIAN │25 │28 │A │33265 │33265 │2500 │249 │Extravilan│124,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104 │DOLJ │Podari │ALIN, COLTATU │25 │207 │A │33271 │33271 │3800 │380 │Extravilan│190 │
│ │ │ │CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│105 │DOLJ │Podari │ALIN, COLTATU │25 │26 │A │31099 │31099 │3799/3800│359 │Extravilan│179,5 │
│ │ │ │CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│106 │DOLJ │Podari │ALIN, COLTATU │25 │25 │A │33273 │33273 │3801/3800│322 │Extravilan│161 │
│ │ │ │CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│107 │DOLJ │Podari │COLTATU OCTAVIAN │25 │24 │A │33267 │33267 │2500 │191 │Extravilan│95,5 │
│ │ │ │ALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│108 │DOLJ │Podari │CANCU MARIN │25 │23 │A │33281 │33281 │2500 │242 │Extravilan│121 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│109 │DOLJ │Podari │PAUNA GHEORGHE │25 │22 │A │ │ │2500 │240 │Extravilan│120 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│110 │DOLJ │Podari │NITA CONSTANTIN │25 │21 │A │ │ │2500 │241 │Extravilan│120,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│111 │DOLJ │Podari │VINATORU MIHAI, │25 │20 │A │ │ │5000 │477 │Extravilan│238,5 │
│ │ │ │VINATORU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│112 │DOLJ │Podari │TUDOSIE AUREL │25 │19 │A │ │ │2500 │221 │Extravilan│110,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│113 │DOLJ │Podari │CIRTU M. ILINCA │25 │18 │A │ │ │2500 │204 │Extravilan│102 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│114 │DOLJ │Podari │MACAMITOIU FLORICA │25 │17 │A │ │ │2500 │186 │Extravilan│93 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│115 │DOLJ │Podari │CUICA NICOLAE │25 │16 │A │ │ │2500 │167 │Extravilan│83,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DAN OCTAVIAN, DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│116 │DOLJ │Podari │MARIANA, VLAD │25 │15 │A │33268 │33268 │2500 │150 │Extravilan│75 │
│ │ │ │LEONORA, VLAD MARIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│117 │DOLJ │Podari │ZABAVA IOANA │25 │14 │A │ │ │2500 │138 │Extravilan│69 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│118 │DOLJ │Podari │NITA DUMITRU │25 │13 │A │ │ │2500 │119 │Extravilan│59,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│119 │DOLJ │Podari │STANCU ION │25 │12 │A │ │ │3800 │206 │Extravilan│103 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│120 │DOLJ │Podari │ROBEANU FLORENTINA,│25 │11 │A │1621 │30544 │7500 │116 │Extravilan│58 │
│ │ │ │ROBEANU ZOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│121 │DOLJ │Podari │VANATORU MARIOARA │25 │10 │A │ │ │3800 │12 │Extravilan│6 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│122 │DOLJ │Podari │NITA FLORINEL │24 │139 │A │ │ │2500 │7 │Extravilan│3,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│123 │DOLJ │Podari │NITA D. CONSTANTIN │24 │140 │A │ │ │2500 │195 │Extravilan│97,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│124 │DOLJ │Podari │CHISAR ION │24 │141 │A │ │ │4000 │453 │Extravilan│226,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│125 │DOLJ │Podari │CHISAR ION │24 │141 │A │ │ │4000 │24 │Extravilan│12 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│126 │DOLJ │Podari │GULIMAN │24 │142 │A │30967 │30967 │2500 │8 │Extravilan│4 │
│ │ │ │ELENA-LAVINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│127 │DOLJ │Podari │GULIMAN │24 │142 │A │30967 │30967 │2500 │225 │Extravilan│112,5 │
│ │ │ │ELENA-LAVINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│128 │DOLJ │Podari │GULIMAN │24 │143 │A │30966 │30966 │2359/2500│226 │Extravilan│113 │
│ │ │ │ELENA-LAVINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│129 │DOLJ │Podari │GULIMAN │24 │143 │A │30966 │30966 │2359/2500│45 │Extravilan│22,5 │
│ │ │ │ELENA-LAVINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│130 │DOLJ │Podari │TUCA FLORIAN-SORIN,│24 │144 │A │33348 │33348 │2500 │213 │Extravilan│106,5 │
│ │ │ │TUCA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│131 │DOLJ │Podari │TUCA FLORIAN-SORIN,│24 │144 │A │33348 │33348 │2500 │248 │Extravilan│124 │
│ │ │ │TUCA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│132 │DOLJ │Podari │TUCA FLORIAN │24 │145 │A │ │ │2500 │248 │Extravilan│124 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│133 │DOLJ │Podari │TUCA FLORIAN │24 │145 │A │ │ │2500 │457 │Extravilan│228,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│134 │DOLJ │Podari │OANA FLORICA │24 │146 │A │ │ │2500 │959 │Extravilan│479,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│135 │DOLJ │Podari │JILCU ION │24 │147 │A │ │ │2000 │1.078 │Extravilan│1.401,40 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│136 │DOLJ │Podari │DANESCU ECATERINA │24 │148 │A │ │ │1800 │931 │Extravilan│465,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│137 │DOLJ │Podari │BRESTEANU STEFAN │24 │149 │A │ │ │2500 │1.479 │Extravilan│1.922,70 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│138 │DOLJ │Podari │VINATORU PAUN │24 │150 │A │ │ │2500 │1.577 │Extravilan│2.050,10 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│139 │DOLJ │Podari │VINATORU PAUN │24 │150 │A │ │ │2500 │9 │Extravilan│4,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│140 │DOLJ │Podari │CANCU MARIN │24 │151 │A │1617 │33050 │2500 │4 │Extravilan│2 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│141 │DOLJ │Podari │CANCU MARIN │24 │151 │A │33050 │33050 │2500 │1.561 │Extravilan│2.029,30 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│142 │DOLJ │Podari │BOGDAN DUMITRU │24 │152 │A │ │ │2500 │1.211 │Extravilan│1.574,30 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│143 │DOLJ │Podari │NITA P. DUMITRU │24 │153 │A │ │ │2500 │1.269 │Extravilan│1.649,70 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│144 │DOLJ │Podari │OANA ALIN MARIUS │24 │154 │A │ │ │2500 │1.330 │Extravilan│1.729,00 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│145 │DOLJ │Podari │RADULET FLOREA │24 │155 │A │ │ │2500 │1.309 │Extravilan│1.701,70 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│146 │DOLJ │Podari │ALIN, COLTATU │24 │156 │A │31504 │31504 │2500 │2.154 │Extravilan│2.800,20 │
│ │ │ │CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│147 │DOLJ │Podari │BOGDAN ZORA │24 │157 │A │ │ │2500 │24 │Extravilan│12 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│148 │DOLJ │Podari │BOGDAN ZORA │24 │157 │A │ │ │2500 │1.458 │Extravilan│1.895,40 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│149 │DOLJ │Podari │CIRTU GHEORGHE │24 │158 │A │ │ │1100 │650 │Extravilan│325 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│150 │DOLJ │Podari │CIUCA TUDOR │24 │159 │A │ │ │1000 │595 │Extravilan│297,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│151 │DOLJ │Podari │PROPRIETAR │24 │160 │A │ │ │ │2.999 │Extravilan│3.898,70 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │OLTEANU FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│152 │DOLJ │Podari │OLTEANU GEANINA │9 │166 │A │33297 │33297 │5000 │4.734 │Extravilan│6.154,20 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│153 │DOLJ │Podari │OANA ALIN MARIUS │9 │167 │A │ │ │1000 │100 │Extravilan│50 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │OLTEANU FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│154 │DOLJ │Podari │OLTEANU GEANINA │9 │166/1 │A │ │ │5000 │5.000 │Extravilan│6.500,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│155 │DOLJ │Podari │CANCU RADU │9 │165 │A │ │ │5000 │2.575 │Extravilan│3.347,50 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│156 │DOLJ │Podari │MINCU IOANA │9 │138 │A │ │ │4200 │235 │Extravilan│117,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│157 │DOLJ │Podari │BOGDAN MISU │9 │137 │A │ │ │5000 │1.703 │Extravilan│2.213,90 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│158 │DOLJ │Podari │TUCA FLORIAN SORIN │9 │136 │A │ │ │7500 │7.251 │Extravilan│9.426,30 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│159 │DOLJ │Podari │OTOVESCU ADRIAN │9 │135 │A │33293 │33293 │2500 │2.500 │Extravilan│3.250,00 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│160 │DOLJ │Podari │OANA MARIN │9 │134 │A │ │ │5000 │4.166 │Extravilan│5.415,80 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│161 │DOLJ │Podari │BRESTEANU DUMITRU │9 │133 │A │ │ │6100 │2.159 │Extravilan│2.806,70 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│162 │DOLJ │Podari │AVRAMESCU │9 │132 │A │33294 │33294 │2500 │128 │Extravilan│64 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│163 │DOLJ │Podari │RADULET GHEORGHITA │9 │131 │A │ │ │2500 │8 │Extravilan│4 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│164 │DOLJ │Podari │VLAD M. ILIE │9 │130 │A │ │ │2500 │3 │Extravilan│1,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│165 │DOLJ │Podari │VLAD ILIE CIUBEICA │9 │44 │A │33298 │33298 │2500 │2 │Extravilan│1 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│166 │DOLJ │Podari │COLTATU MARIN │9 │45 │A │33292 │33292 │2500 │7 │Extravilan│3,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│167 │DOLJ │Podari │CROITORU CONSTANTIN│9 │46 │A │ │ │5000 │25 │Extravilan│12,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│168 │DOLJ │Podari │OPREA MARIN │9 │47 │A │31852 │31852 │3800 │660 │Extravilan│330 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│169 │DOLJ │Podari │JILCU P. PETRE │9 │48 │A │ │ │5000 │4.918 │Extravilan│6.393,40 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│170 │DOLJ │Podari │COLTATU MARIN │9 │49 │A │ │ │15000 │13.694 │Extravilan│17.802,20 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│171 │DOLJ │Podari │CIRTU AURICA │9 │50 │A │ │ │4000 │32 │Extravilan│16 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│172 │DOLJ │Podari │CIRTU AURICA │9 │50 │A │ │ │4000 │55 │Extravilan│27,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│173 │DOLJ │Podari │CIRTU AURICA │9 │50 │A │ │ │4000 │5 │Extravilan│2,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│174 │DOLJ │Podari │OPREA MARIN │9 │47 │A │31852 │31852 │3800 │916 │Extravilan│458 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│175 │DOLJ │Podari │CROITORU CONSTANTIN│9 │46 │A │ │ │5000 │579 │Extravilan│289,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│176 │DOLJ │Podari │COLTATU MARIN │9 │45 │A │33292 │33292 │2500 │69 │Extravilan│34,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│177 │DOLJ │Podari │VLAD ILIE-CIUBEICA │9 │44 │A │33298 │33298 │2500 │7 │Extravilan│3,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│178 │DOLJ │Podari │OANA MIRCEA │9 │43 │A │ │ │2500 │1 │Extravilan│0,5 │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│179 │DOLJ │Malu │SIMION NICOLAE │9 │167/5 │P │36126 │36126 │28700 │2.739 │Extravilan│2.054,25 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│180 │DOLJ │Malu │SIMION NICOLAE │9 │167/5 │P │36179 │36179 │17500 │4.326 │Extravilan│3.244,50 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │MARASCU STEFAN │ │ │ │ │ │48832/ │ │ │ │
│181 │DOLJ │Mare │HORIA, MARASCU │30 │167/3 │A │32874 │32874 │57685 │6.610 │Intravilan│39.660,00 │
│ │ │ │STEFAN NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GAIAN SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, GAIAN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE DANUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA PAULA SIMONA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU PETRIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIS FLORIN, OPRIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU DAN NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULMEANU CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDEIANU NICUSOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTIN, NEDEIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA NICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, RAILEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, BICA IACOB│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, DUMITRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELIV DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRICA BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, DINUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA DELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINUT COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., ILIE CALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE ELENA, TRITOIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRITOIU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. ALPHA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., S.C. FLORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELIZA IRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DEMIR ANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANCU CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, BADOI ANCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADOI VALENTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IUSTIN, DUMITRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUGUR LIVIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MIHAELA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAICU TEODOR, GAICU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, SOCIETA PER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LA GESTIONE DI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATTIVITA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.G.A.S.P.A, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│182 │DOLJ │Malu │STEFAN ALIN, │30 │167 │A │1056/239 │32049 │30388 │49 │Intravilan│294 │
│ │ │Mare │CIURLIN ADI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, SANDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, CIURLIN ADI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, PREDA MARIUS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEL-CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU IRINA LILIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU MARIAN, VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENUTA LAVINIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTUSEL ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, TUTA IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHITESCU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, STOCHITESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINESCU IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL, MARINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOINEA ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, VOINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVASCU TAMARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, PASOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, PASOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIORICA, PARVU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE PETRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LEUCA GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LEUCA IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILEANA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORCAN CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOJEAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN, PACA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS ADRIAN, PACA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU COSTICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA NELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA MARILENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU GHOERGHITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OVIDIU, VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRUCERU SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN, CRUCERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, VARZARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA ANA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU SILVIU, LUNGU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DURITA ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, TOMA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA, BOBOC MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ASPROIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, ASPROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA DENISA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│183 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/149 │30998 │454 │174 │Intravilan│1.044,00 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│184 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/148 │31019 │496 │83 │Intravilan│498 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│185 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/147 │31016 │496 │2 │Intravilan│12 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GAIAN SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, GAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA-MARIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE DANUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA PAULA SIMONA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU PETRIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIS FLORIN, OPRIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU DAN NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULMEANU CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDEIANU NICUSOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTIN, NEDEIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA NICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, RAILEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, BICA IACOB│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, DUMITRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELIV DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRICA BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, DINUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA DELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINUT COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., ILIE CALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE ELENA, TRITOIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRITOIU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. ALPHA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., S.C. FLORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELIZA IRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DEMIR ANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADOI ANCA, BADOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN IUSTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MUGUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU, DUMITRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOR, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, SOCIETA PER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LA GESTIONE DI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATTIVITA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.G.A.S.P.A., MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │DOLJ │Malu │STEFAN ALIN, │30 │167 │A │1056/239 │32049 │30388 │531 │Intravilan│3.186,00 │
│ │ │Mare │CIURLIN ADI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, SANDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, CIURLIN ADI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, PREDA MARIUS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEL-CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU IRINA LILIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU MARIAN, VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENUTA LAVINIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTUSEL ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, TUTA IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHITESCU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, STOCHITESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINESCU IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL, MARINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOINEA ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, VOINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVASCU TAMARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, PASOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, PASOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIORICA, PARVU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE PETRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LEUCA GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LEUCA IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILEANA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORCAN CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOJEAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN, PACA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS ADRIAN, PACA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU COSTICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA NELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA MARILENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU GHOERGHITA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OVIDIU, VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRUCERU SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN, CRUCERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, VARZARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA ANA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU SILVIU, LUNGU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DURITA ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, TOMA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA, BOBOC MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ASPROIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, ASPROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA DENISA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│187 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/150 │31596 │621 │454 │Intravilan│2.724,00 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│188 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/151 │31598 │521 │472 │Intravilan│2.832,00 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│189 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/152 │31566 │521 │521 │Intravilan│3.126,00 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│190 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/153 │31591 │521 │488 │Intravilan│2.928,00 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│191 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/154 │31570 │521 │370 │Intravilan│2.220,00 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│192 │DOLJ │Malu │SC FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/155 │31597 │521 │238 │Intravilan│1.428,00 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│193 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/156 │31565 │521 │114 │Intravilan│684 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│194 │DOLJ │Malu │S.C. FLORA ROSE - │30 │167 │A │1056/157 │31564 │521 │14 │Intravilan│84 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│195 │DOLJ │Malu │PAPA MIHAI CRISTIAN│30 │167 │A │1056/207 │34399 │521 │78 │Intravilan│468 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│196 │DOLJ │Malu │VARZARU FLORIN │30 │167 │A │1056/206 │34398 │521 │368 │Intravilan│2.208,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│197 │DOLJ │Malu │VARZARU FLORIN │30 │167 │A │1056/205 │34397 │521 │412 │Intravilan│2.472,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│198 │DOLJ │Malu │GHEORGHITA-OVIDIU, │30 │167 │A │1056/204 │34396 │521 │438 │Intravilan│2.628,00 │
│ │ │Mare │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA-MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│199 │DOLJ │Malu │GHEORGHITA-OVIDIU, │30 │167 │A │1056/203 │34395 │521 │509 │Intravilan│3.054,00 │
│ │ │Mare │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA-MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│200 │DOLJ │Malu │GHEORGHITA-OVIDIU, │30 │167 │A │1056/202 │34394 │521 │507 │Intravilan│3.042,00 │
│ │ │Mare │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA-MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│201 │DOLJ │Malu │TANASOIU COSTICA, │30 │167 │A │1056/201 │34393 │521 │411 │Intravilan│2.466,00 │
│ │ │Mare │TANASOIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│202 │DOLJ │Malu │TANASOIU COSTICA, │30 │167 │A │1056/200 │34392 │521 │301 │Intravilan│1.806,00 │
│ │ │Mare │TANASOIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│203 │DOLJ │Malu │TANASOIU COSTICA, │30 │167 │A │1056/199 │34391 │521 │202 │Intravilan│1.212,00 │
│ │ │Mare │TANASOIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│204 │DOLJ │Malu │TANASOIU COSTICA, │30 │167 │A │1056/198 │34390 │521 │137 │Intravilan│822 │
│ │ │Mare │TANASOIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GAIAN SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, GAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA-MARIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE DANUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA PAULA SIMONA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU PETRIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIS FLORIN, OPRIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU DAN NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULMEANU CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDEIANU NICUSOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTIN, NEDEIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA NICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, RAILEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, BICA IACOB│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, DUMITRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELIV DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRICA BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, DINUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA DELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINUT COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., ILIE CALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE ELENA, TRITOIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRITOIU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. ALPHA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., S.C. FLORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELIZA IRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DEMIR ANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADOI ANCA, BADOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN IUSTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MUGUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU, DUMITRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOR, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, SOCIETA PER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LA GESTIONE DI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATTIVITA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.G.A.S.P.A., MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│205 │DOLJ │Malu │CIURLIN ADI │30 │167 │A │1056/239 │32049 │30,388 │33 │Intravilan│198 │
│ │ │Mare │VALENTIN, SANDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, CIURLIN ADI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, PREDA MARIUS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEL-CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU IRINA LILIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU MARIAN, VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENUTA LAVINIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTUSEL ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, TUTA IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHITESCU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, STOCHITESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINESCU IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL, MARINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOINEA ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, VOINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVASCU TAMARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, PASOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, PASOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIORICA, PARVU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, PARVU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRA, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORCAN CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOJEAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN, PACA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS-ADRIAN, PACA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU COSTICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA NELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA MARILENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHOERGHITA-OVIDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU CORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, CRUCERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRUCERU MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA CATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT, OPREA ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, LUNGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU, LUNGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA-DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DURITA ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, TOMA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA, BOBOC MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ASPROIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, ASPROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA DENISA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│206 │DOLJ │Malu │AVRAMESCU │30 │167 │A │1056/197 │34389 │515 │16 │Intravilan│96 │
│ │ │Mare │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GAIAN SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, GAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA-MARIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE DANUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA PAULA SIMONA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU PETRIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIS FLORIN, OPRIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU DAN NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULMEANU CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDEIANU NICUSOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTIN, NEDEIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA NICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, RAILEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, BICA IACOB│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, DUMITRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELIV DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRICA BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, DINUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA DELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINUT COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., ILIE CALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE ELENA, TRITOIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRITOIU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. ALPHA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., S.C. FLORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELIZA IRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DEMIR ANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADOI ANCA, BADOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN IUSTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MUGUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU, DUMITRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOR, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, SOCIETA PER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LA GESTIONE DI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATTIVITA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.G.A.S.P.A., MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Malu │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│207 │DOLJ │Mare │CIURLIN ADI │30 │167 │A │1056/239 │32049 │30,388 │1.188 │Intravilan│7.128,00 │
│ │ │ │VALENTIN, SANDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, CIURLIN ADI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, PREDA MARIUS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEL-CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU IRINA LILIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU MARIAN, VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENUTA LAVINIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTUSEL ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, TUTA IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHITESCU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, STOCHITESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINESCU IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL, MARINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOINEA ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, VOINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL-MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAMARA-LILIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVU PETRA, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORCAN CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOJEAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN, PACA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS-ADRIAN, PACA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU COSTICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA NELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA MARILENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU OVIDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA-MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRUCERU SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN, CRUCERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, VARZARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA ANA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU SILVIU, LUNGU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA-DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DURITA ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, TOMA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA, BOBOC MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ASPROIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, ASPROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA DENISA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GAIAN SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, GAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA-MARIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE DANUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA PAULA SIMONA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU PETRIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIS FLORIN, OPRIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU DAN NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULMEANU CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDEIANU NICUSOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTIN, NEDEIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA NICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, RAILEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, BICA IACOB│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, DUMITRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELIV DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRICA BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, DINUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA DELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINUT COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., ILIE CALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE ELENA, TRITOIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRITOIU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. ALPHA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., S.C. FLORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELIZA IRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DEMIR ANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADOI ANCA, BADOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IUSTIN, DUMITRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUGUR LIVIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MIHAELA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAICU TEODOR, GAICU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, SOCIETA PER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LA GESTIONE DI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATTIVITA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.G.A.S.P.A., MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│208 │DOLJ │Malu │CIURLIN ADI │30 │167 │A │1056/239 │32049 │30388 │280 │Intravilan│1.680,00 │
│ │ │Mare │VALENTIN, SANDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, CIURLIN ADI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, PREDA MARIUS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEL-CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU IRINA LILIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU MARIAN, VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENUTA LAVINIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTUSEL ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, TUTA IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHITESCU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, STOCHITESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINESCU IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL, MARINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOINEA ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, VOINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL-MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAMARA-LILIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVU PETRA, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORCAN CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOJEAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN, PACA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS-ADRIAN, PACA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU COSTICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA NELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA MARILENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHOERGHITA-OVIDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA-MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRUCERU SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN, CRUCERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, VARZARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA ANA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU SILVIU, LUNGU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA-DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DURITA ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, TOMA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA, BOBOC MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ASPROIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, ASPROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA DENISA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│209 │DOLJ │Malu │VARZARU FLORIN │30 │167 │A │1056/217 │34409 │521 │8 │Intravilan│48 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│210 │DOLJ │Malu │BOJEAN DANIEL │30 │167 │A │1056/218 │34410 │521 │105 │Intravilan│630 │
│ │ │Mare │OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│211 │DOLJ │Malu │BORCAN │30 │167 │A │1056/219 │34411 │521 │234 │Intravilan│1.404,00 │
│ │ │Mare │CRISTINA-LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│212 │DOLJ │Malu │PACA MARIUS-ADRIAN,│30 │167 │A │1056/220 │34412 │521 │398 │Intravilan│2.388,00 │
│ │ │Mare │PACA ELENA SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │LEUCA GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│213 │DOLJ │Mare │LEUCA │30 │167 │A │1056/221 │34413 │521 │503 │Intravilan│3.018,00 │
│ │ │ │IULIANA-ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│214 │DOLJ │Malu │PARVU GHEORGHE, │30 │167 │A │1056/222 │32082 │515 │515 │Intravilan│3.090,00 │
│ │ │Mare │PARVU PETRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│215 │DOLJ │Malu │PARVU GHEORGHE, │30 │167 │A │1056/223 │32077 │496 │468 │Intravilan│2.808,00 │
│ │ │Mare │PARVU PETRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│216 │DOLJ │Malu │PARVU GHEORGHE, │30 │167 │A │1056/224 │32075 │496 │328 │Intravilan│1.968,00 │
│ │ │Mare │PARVU PETRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│217 │DOLJ │Malu │PARVU GHEORGHE, │30 │167 │A │1056/225 │32090 │496 │227 │Intravilan│1.362,00 │
│ │ │Mare │PARVU PETRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│218 │DOLJ │Mare │CONSTANTIN, │30 │167 │A │1056/226 │32079 │496 │125 │Intravilan│750 │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │STOCHITESCU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│219 │DOLJ │Mare │ADRIAN, STOCHITESCU│30 │167 │A │1056/227 │32078 │496 │21 │Intravilan│126 │
│ │ │ │CRISTINA NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GAIAN SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, GAIAN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE DANUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA PAULA SIMONA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU PETRIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIS FLORIN, OPRIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU DAN NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULMEANU CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDEIANU NICUSOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTIN, NEDEIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA NICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, RAILEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, BICA IACOB│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, DUMITRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELIV DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRICA BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, DINUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA DELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINUT COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., ILIE CALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE ELENA, TRITOIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRITOIU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. ALPHA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., S.C. FLORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELIZA IRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DEMIR ANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADOI ANCA, BADOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN IUSTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MUGUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU, DUMITRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOR, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, SOCIETA PER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LA GESTIONE DI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATTIVITA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.G.A.S.P.A., MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│220 │DOLJ │Malu │CIURLIN ADI │30 │167 │A │1056/239 │32049 │30,388 │402 │Intravilan│2.412,00 │
│ │ │Mare │VALENTIN, SANDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, CIURLIN ADI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, PREDA MARIUS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEL-CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU IRINA LILIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU MARIAN, VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENUTA LAVINIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTUSEL ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, TUTA IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHITESCU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, STOCHITESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINESCU IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL, MARINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOINEA ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, VOINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL-MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAMARA-LILIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVU PETRA, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORCAN CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOJEAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN, PACA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS-ADRIAN, PACA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU COSTICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA NELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA MARILENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHOERGHITA-OVIDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA-MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRUCERU SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN, CRUCERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, VARZARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA ANA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU SILVIU, LUNGU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA-DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DURITA ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, TOMA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA, BOBOC MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ASPROIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, ASPROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA DENISA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│221 │DOLJ │Malu │S.C. MAL GROUP - │30 │2 │A │560/1 │ │10000 │306 │Extravilan│153 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│222 │DOLJ │Malu │S.C. MAL GROUP - │30 │2 │A │560/1 │ │10000 │2.893 │Extravilan│3.760,90 │
│ │ │Mare │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│223 │DOLJ │Malu │MOANDA DANIEL, │30 │169 │A │35883 │35883 │1600 │775 │Intravilan│4.650,00 │
│ │ │Mare │MOANDA STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│224 │DOLJ │Malu │AZALIS - S.R.L. │30 │169/4 │A │33235 │33235 │1168 │1.168 │Intravilan│7.008,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│225 │DOLJ │Malu │PURCARIN │30 │169/5 │A │ │ │2500 │1.340 │Intravilan│8.040,00 │
│ │ │Mare │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GAIAN SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, GAIAN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE DANUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITA PAULA SIMONA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU LUCIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAESCU PETRIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIS FLORIN, OPRIS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORA MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU DAN NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULMEANU CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDEIANU NICUSOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTIN, NEDEIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA NICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, RAILEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, FUGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, BICA IACOB│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, DUMITRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELIV DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRICA BIANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, MUNTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, DINUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA DELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINUT COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., ILIE CALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE ELENA, TRITOIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRITOIU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PESCARU FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. ALPHA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TECHNOLOGY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., S.C. FLORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORIE EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SULTANA MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, SULTANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELIZA IRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABACIOIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DEMIR ANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, STANCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADOI ANCA, BADOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN IUSTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU MUGUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU, DUMITRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOR, GAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU CAMELIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, BURUIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA, SOCIETA PER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LA GESTIONE DI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATTIVITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │-S.G.A.S.P.A., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│226 │DOLJ │Malu │CIURLIN ADI │30 │167 │A │1056/239 │32049 │30,388 │68 │Intravilan│408 │
│ │ │Mare │VALENTIN, SANDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, CIURLIN ADI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COLTATU OCTAVIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, COLTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, PREDA MARIUS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEL-CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU IRINA LILIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU MARIAN, VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENUTA LAVINIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTUSEL ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN, TUTA IONELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHITESCU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, STOCHITESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINESCU IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL, MARINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOINEA ANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, VOINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL-MADALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IVASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAMARA-LILIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARVU PETRA, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, LEUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORCAN CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, AVRAMESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAMESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOJEAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN, PACA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS-ADRIAN, PACA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU COSTICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASOIU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA NELU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA MARILENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHOERGHITA-OVIDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA-MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRUCERU SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN, CRUCERU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, VARZARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, OPREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA ANA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU SILVIU, LUNGU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA-DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DURITA ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASOI VIORICA, TOMA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA, TRINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA, BOBOC MIHAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ASPROIU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, ASPROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA DENISA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│227 │DOLJ │Malu │PROPRIETAR │28 │90 │A │ │ │ │60 │Intravilan│360 │
│ │ │Mare │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│228 │DOLJ │Malu │DUMITRU COSTEL │28 │90, 91 │A │1518 │4390 │1610 │54 │Intravilan│324 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│229 │DOLJ │Malu │DUMITRU TINCA │28 │92 │A │ │ │1800 │74 │Intravilan│444 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│230 │DOLJ │Malu │OANA AURELIAN │28 │93 │A │1282 │3034 │3200 │117 │Intravilan│702 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│231 │DOLJ │Malu │MIREA FILIP │28 │97 │A │ │ │5200 │114 │Intravilan│684 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│232 │DOLJ │Malu │MARCU ALEXANDRU │28 │98 │A │34808 │34808 │6000/6400│145 │Intravilan│870 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│233 │DOLJ │Malu │SLAVOIU GHEORGHE │28 │101 │A │34579 │34579 │1500 │60 │Intravilan│360 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│234 │DOLJ │Malu │PITICU MARIN │28 │102/1 │A │ │ │1700 │66 │Intravilan│396 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │VASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│235 │DOLJ │Mare │MARIUS-DANIEL, │28 │105 │A │32177 │32177 │3000 │125 │Intravilan│750 │
│ │ │ │VASCU ADELA-IONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│236 │DOLJ │Malu │COVRIG ZAMFIR │28 │107 │A │ │ │3000 │32 │Intravilan│192 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│237 │DOLJ │Malu │OANA GH. CONSTANTIN│28 │110 │A │ │ │2000 │43 │Intravilan│258 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│238 │DOLJ │Malu │MITRACHE ALEX │28 │111 │A │ │ │8000 │187 │Intravilan│1.122,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│239 │DOLJ │Malu │OANA GHE. │28 │114 │A │ │ │8000 │176 │Intravilan│1.056,00 │
│ │ │Mare │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│240 │DOLJ │Malu │OANA GHE. │28 │114 │A │ │ │8000 │129 │Intravilan│774 │
│ │ │Mare │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│241 │DOLJ │Malu │DUMITRU CONSTANTIN │28 │116 │A │ │ │2725 │332 │Intravilan│1.992,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│242 │DOLJ │Malu │DUMITRU CONSTANTIN │28 │116 │A │ │ │2725 │63 │Intravilan│378 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│243 │DOLJ │Malu │DUMITRU ALEXANDRU │28 │118 │A │ │ │2700 │64 │Intravilan│384 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│244 │DOLJ │Malu │DUMITRU ALEXANDRU │28 │118 │A │ │ │2700 │456 │Intravilan│2.736,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│245 │DOLJ │Malu │SBORA FLORICA │28 │119 │A │ │ │2700 │554 │Intravilan│3.324,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│246 │DOLJ │Malu │SBORA FLORICA │28 │119 │A │ │ │2700 │64 │Intravilan│384 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│247 │DOLJ │Malu │ONEA FLOREA │28 │122 │A │ │ │1250 │77 │Intravilan│462 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│248 │DOLJ │Malu │ONEA FLOREA │28 │122 │A │ │ │1250 │642 │Intravilan│3.852,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│249 │DOLJ │Malu │BANICA CONSTANTIN │28 │126 │A │33861 │33861 │3200 │563 │Intravilan│3.378,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│250 │DOLJ │Malu │BANICA CONSTANTIN │28 │126 │A │33861 │33861 │3200 │483 │Intravilan│2.898,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│251 │DOLJ │Malu │BANICA CONSTANTIN │28 │126 │A │33861 │33861 │3200 │168 │Intravilan│1.008,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│252 │DOLJ │Malu │VLAD MARCEL │28 │129 │A │991 │1785 │4263 │611 │Intravilan│3.666,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│253 │DOLJ │Malu │VLAD MARCEL │28 │129 │A │991 │1785 │4263 │468 │Intravilan│2.808,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│254 │DOLJ │Malu │GRAMADA FLOREA │19,28 │788/1, 789/1, 130, │A │33260 │33260 │500 │9 │Intravilan│54 │
│ │ │Mare │ │ │132, 133 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│255 │DOLJ │Malu │GRAMADA FLOREA │19,28 │130, 788/1, 789/1, │A │33261 │33261 │500 │244 │Intravilan│1.464,00 │
│ │ │Mare │ │ │790/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│256 │DOLJ │Malu │SOIMU CONSTANTIN, │19,28 │130, 132, 133, 788/ │A │32556 │32556 │6272 │833 │Intravilan│4.998,00 │
│ │ │Mare │SOIMU MARIANA │ │1, 789/1, 790/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│257 │DOLJ │Malu │DUMITRESCU ION │114 │1/7 │CC │ │ │435 │8 │Intravilan│80 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│258 │DOLJ │Malu │GRINDEANU ILIE │114 │1/8 │CC │ │ │835 │64 │Intravilan│640 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┬┴───────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│259 │DOLJ │Malu │BADICA CONSTANTIN │114 │12 │CC │ │ │400 │14 │Intravilan│140 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │DOBRESCU MARIAN, │ │130, 132, 133, 788/ │ │ │ │ │ │ │ │
│260 │DOLJ │Mare │DOBRESCU │19,28 │1, 789/1, 790/1 │A │33256 │33256 │546 │267 │Intravilan│1.602,00 │
│ │ │ │ILEANA-VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│261 │DOLJ │Malu │GRAMADA FLOREA │19,28 │130, 132, 133, 788/ │A │33255 │33255 │1000 │1.000 │Intravilan│6.000,00 │
│ │ │Mare │ │ │1, 789/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│262 │DOLJ │Malu │ILIE STEFAN │114 │17/2 │CC │ │ │400 │215 │Intravilan│2.150,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│263 │DOLJ │Malu │PROPRIETAR │114 │15/1 │CC │ │ │400 │399 │Intravilan│3.990,00 │
│ │ │Mare │NEIDENTIFICAT *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│264 │DOLJ │Malu │PROPRIETAR │114 │15/1 │CC │ │ │400 │399 │Intravilan│3.990,00 │
│ │ │Mare │NEIDENTIFICAT *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│265 │DOLJ │Malu │PROPRIETAR │114 │15/1 │CC │ │ │400 │327 │Intravilan│3.270,00 │
│ │ │Mare │NEIDENTIFICAT *) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│266 │DOLJ │Malu │GHEORGHITA PETRE │114 │17 │A │ │ │4500 │1.432 │Intravilan│8.592,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│267 │DOLJ │Malu │VLAD CONSTANTIN │114 │40/2 │A │ │ │1000 │311 │Intravilan│1.866,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│268 │DOLJ │Malu │VLAD GHEORGHE │114 │40/1 │A │ │ │1500 │302 │Intravilan│1.812,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│269 │DOLJ │Malu │OANA A. │114 │22/1 │A │ │ │1400 │178 │Intravilan│1.068,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│270 │DOLJ │Malu │OANA A. │114 │22/1 │A │ │ │1400 │458 │Intravilan│2.748,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│271 │DOLJ │Malu │SLAVOIU AUREL │114 │23 │A │ │ │1200 │392 │Intravilan│2.352,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│272 │DOLJ │Malu │SLAVOIU AUREL │114 │23 │A │ │ │1200 │167 │Intravilan│1.002,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│273 │DOLJ │Malu │SLAVOIU PETRE │114 │26 │A │ │ │6400 │468 │Intravilan│2.808,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│274 │DOLJ │Malu │SLAVOIU PETRE │114 │26 │A │ │ │6400 │935 │Intravilan│5.610,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│275 │DOLJ │Malu │STANESCU ANICA │114 │29/1 │A │ │ │1200 │120 │Intravilan│720 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │CAZACU MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│276 │DOLJ │Mare │MIRELA IONELA │114 │28, 28/1 │CC │32765 │32765 │1700 │738 │Intravilan│7.380,00 │
│ │ │ │VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │CAZACU MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│277 │DOLJ │Mare │MIRELA IONELA │114 │28, 28/1 │CC │32765 │32765 │1700 │244 │Intravilan│2.440,00 │
│ │ │ │VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│278 │DOLJ │Malu │OANA PAUL │114 │29,32 │A │31935 │31935 │1447 │108 │Intravilan│648 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│279 │DOLJ │Malu │OANA PAUL │114 │29,32 │A │31935 │31935 │1447 │34 │Intravilan│204 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│280 │DOLJ │Malu │OANA PAUL │114 │29,32 │A │31935 │31935 │1447 │421 │Intravilan│2.526,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│281 │DOLJ │Malu │CAZACU GHEORGHITA, │114 │32 │A │31944 │31944 │1460 │436 │Intravilan│2.616,00 │
│ │ │Mare │CAZACU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│282 │DOLJ │Malu │CAZACU GHEORGHITA, │114 │32 │A │31944 │31944 │1460 │34 │Intravilan│204 │
│ │ │Mare │CAZACU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│283 │DOLJ │Malu │CAZACU GHEORGHITA, │114 │32 │A │31944 │31944 │1460 │108 │Intravilan│648 │
│ │ │Mare │CAZACU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│284 │DOLJ │Malu │VASILE I. │114 │1 │A │ │ │600 │252 │Intravilan│1.512,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│285 │DOLJ │Malu │S.C. SEMTEST CRAIOVA│114 │114/1 │CC │32622 │32622 │56068 │12 │Intravilan│120 │
│ │ │Mare │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│286 │DOLJ │Malu │S.C. SEMTEST CRAIOVA│114 │114/1 │CC │32622 │32622 │56068 │1.924 │Intravilan│19.240,00 │
│ │ │Mare │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│287 │DOLJ │Malu │DUTU V. │114 │3 │A │38127 │38127 │200 │36 │Intravilan│216 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│288 │DOLJ │Malu │MIREA STEFAN │114 │4 │A │ │ │200 │37 │Intravilan│222 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│289 │DOLJ │Malu │S.C. ROVITEM - S.A. │114 │5 │A │32851 │32851 │300 │55 │Intravilan│330 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│290 │DOLJ │Malu │DOBRE CTIN │114 │5 │A │ │ │300 │56 │Intravilan│336 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│291 │DOLJ │Malu │PREDA ION │114 │6 │A │ │ │300 │56 │Intravilan│336 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│292 │DOLJ │Malu │NICOLIN FLORIN │114 │9 │A │ │ │400 │5 │Intravilan│30 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│293 │DOLJ │Malu │SIMIONESCU │114 │34 │A │ │ │1791 │181 │Intravilan│1.086,00 │
│ │ │Mare │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│294 │DOLJ │Malu │S.C. ROVITEM - S.A. │114 │35 │A │30596 │30596 │2899 │903 │Intravilan│5.418,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│295 │DOLJ │Malu │VASILE IOANA │114 │36 │A │ │ │2200 │590 │Intravilan│3.540,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│296 │DOLJ │Malu │DUMITRU PAUN │114 │38 │A │ │ │2200 │424 │Intravilan│2.544,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│297 │DOLJ │Malu │DUTU GHE. │114 │39 │A │ │ │2200 │444 │Intravilan│2.664,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│298 │DOLJ │Malu │S.C. SEMTEST CRAIOVA│114 │41 │A │ │ │4400 │1.920 │Intravilan│11.520,00 │
│ │ │Mare │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│299 │DOLJ │Malu │S.C. ROVITEM - S.A. │114 │36/1 │A │32840 │32840 │1087 │405 │Intravilan│2.430,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│300 │DOLJ │Malu │PREDA ION │114 │36/3 │A │ │ │2176 │408 │Intravilan│2.448,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│301 │DOLJ │Malu │MONDEA MARIN │114 │43 │A │33769 │33769 │2200 │472 │Intravilan│2.832,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│302 │DOLJ │Malu │DUTU ION │114 │44 │A │38140 │38140 │600 │136 │Intravilan│816 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│303 │DOLJ │Malu │DUMITRU MARIA │114 │44/1 │A │ │ │1600 │240 │Intravilan│1.440,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│304 │DOLJ │Malu │MATEI PAULINA │114 │45 │A │ │ │4400 │776 │Intravilan│4.656,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│305 │DOLJ │Malu │LAZAR CONSTANTIN │114 │46 │A │ │ │4400 │772 │Intravilan│4.632,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│306 │DOLJ │Malu │SLAVOI CONSTANTIN │114 │48/1 │A │ │ │1400 │369 │Intravilan│2.214,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│307 │DOLJ │Malu │SLAVOIU ALEXANDRU │114 │49 │A │ │ │2200 │316 │Intravilan│1.896,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│308 │DOLJ │Malu │S.C. SEMTEST CRAIOVA│114 │51 │A │33701 │33701 │1100/1111│358 │Intravilan│2.148,00 │
│ │ │Mare │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│309 │DOLJ │Malu │STANCU FLORIN │114 │20 │A │33680 │33680 │1100 │339 │Intravilan│2.034,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│310 │DOLJ │Malu │STANCU FLORIN │114 │45 │A │33681 │33681 │1078/1089│12 │Intravilan│72 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│311 │DOLJ │Malu │MOGOSANU I.S. │114 │52 │A │ │ │4352 │707 │Intravilan│4.242,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│312 │DOLJ │Malu │NICOLIN FLORIN │114 │53 │A │ │ │2176 │330 │Intravilan│1.980,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│313 │DOLJ │Malu │VOLINTIRU M. │114 │54 │A │ │ │2176 │365 │Intravilan│2.190,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│314 │DOLJ │Malu │MATEA AURICA │114 │49 │A │34196 │34196 │1200 │309 │Intravilan│1.854,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│315 │DOLJ │Malu │STANESCU IONEL │114 │55 │A │ │ │976 │2 │Intravilan│12 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│316 │DOLJ │Malu │STANESCU ILIE │114 │56 │A │ │ │2176 │312 │Intravilan│1.872,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│317 │DOLJ │Malu │CAPRA ION │114 │58/1 │A │ │ │2209 │303 │Intravilan│1.818,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │STANESCU GEORGICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│318 │DOLJ │Mare │VALENTIN, STANESCU │114 │56 │A │34133 │34133 │2134 │311 │Intravilan│1.866,00 │
│ │ │ │PAULA ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│319 │DOLJ │Malu │VLAD DUMITRANA │114 │68 │A │ │ │4946 │633 │Intravilan│3.798,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│320 │DOLJ │Malu │PREDUT IOANA │114 │58 │A │ │ │2423 │44 │Intravilan│264 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│321 │DOLJ │Malu │PREDUT IOANA │114 │58 │A │35922 │35922 │1977 │585 │Intravilan│3.510,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│322 │DOLJ │Malu │GHIORGHITA PETRE │114 │59 │A │ │ │2200 │404 │Intravilan│2.424,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│323 │DOLJ │Malu │MITICA IVINETA │114 │60 │A │35924 │35924 │2773/2800│403 │Intravilan│2.418,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│324 │DOLJ │Malu │PRIOTEASA MARIA │114 │61 │A │35920 │35920 │2183/2200│608 │Intravilan│3.648,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│325 │DOLJ │Malu │OPREA MARIANA │114 │62 │A │35928 │35928 │4545/4634│652 │Intravilan│3.912,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│326 │DOLJ │Malu │POPESCU G. │114 │63 │A │ │ │4200 │594 │Intravilan│3.564,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│327 │DOLJ │Malu │OANA ALEXANDRINA │114 │64 │A │ │ │2100 │301 │Intravilan│1.806,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│328 │DOLJ │Malu │MIREA M. │114 │65 │A │ │ │2100 │314 │Intravilan│1.884,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│329 │DOLJ │Malu │OANA I.R. ION │114 │66 │A │ │ │4200 │607 │Intravilan│3.642,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│330 │DOLJ │Malu │MARCU ILIE │114 │67 │A │ │ │4200 │589 │Intravilan│3.534,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│331 │DOLJ │Malu │BADICA ION │114 │69 │A │ │ │2100 │297 │Intravilan│1.782,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│332 │DOLJ │Malu │BADICA CONSTANTIN │114 │70 │A │ │ │2100 │312 │Intravilan│1.872,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│333 │DOLJ │Malu │COVRIG ZAMFIR │114 │71 │A │ │ │4200 │617 │Intravilan│3.702,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│334 │DOLJ │Malu │MARES S. │114 │68/1 │A │ │ │2100 │406 │Intravilan│2.436,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│335 │DOLJ │Malu │PETA GHEORGHE │114 │73 │A │ │ │2100 │460 │Intravilan│2.760,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│336 │DOLJ │Malu │VLAD ION │114 │74 │A │ │ │4200 │1.254 │Intravilan│7.524,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│337 │DOLJ │Malu │PETRESCU ION │114 │75 │A │ │ │4200 │877 │Intravilan│5.262,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│338 │DOLJ │Malu │PETRESCU ION │114 │75 │A │ │ │4200 │283 │Intravilan│1.698,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│339 │DOLJ │Malu │BADICA PARASCHIV │114 │76 │A │38222 │38222 │5000 │48 │Intravilan│288 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│340 │DOLJ │Malu │BADICA PARASCHIV │114 │76 │A │38222 │38222 │5000 │943 │Intravilan│5.658,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│341 │DOLJ │Malu │OANA PAUL │114 │77 │A │905/2 │1873 │618 │166 │Intravilan│996 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│342 │DOLJ │Malu │OANA PAUL │114 │77 │A │905/1 │30666 │618 │618 │Intravilan│3.708,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│343 │DOLJ │Malu │BOBOSCA ION │112 │73 │A │ │ │1300 │282 │Intravilan│1.692,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│344 │DOLJ │Malu │STANA DANIELA │26 │38 │CC │34565 │34565 │1165 │35 │Intravilan│350 │
│ │ │Mare │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│345 │DOLJ │Malu │MITRICA R. FILIP │26 │43 │A │ │ │1900 │12 │Intravilan│72 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│346 │DOLJ │Malu │MIITRICA ELENA │26 │44 │A │ │ │3300 │21 │Intravilan│126 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│347 │DOLJ │Malu │MITRICA ST. ION │26 │45 │A │ │ │3800 │112 │Intravilan│672 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│348 │DOLJ │Malu │MIREA TINCA │26 │48 │A │ │ │5000 │1.042 │Intravilan│6.252,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│349 │DOLJ │Malu │STANOIU TUDOR MARIAN│25 │2 │A │32517 │32517 │5000 │548 │Intravilan│3.288,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│350 │DOLJ │Malu │SLAVOIU AUREL │25 │3 │A │ │ │5000 │660 │Intravilan│3.960,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│351 │DOLJ │Malu │STANCU LUCIAN │25 │4 │A │37252 │37252 │5000 │1.069 │Intravilan│6.414,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│352 │DOLJ │Malu │BUMBEA ION, BUMBEA │25 │5 │A │36684 │36684 │5000 │1.236 │Intravilan│7.416,00 │
│ │ │Mare │ANA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│353 │DOLJ │Malu │ILIE MUCENTEA │25 │6 │A │ │ │5000 │1.195 │Intravilan│7.170,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│354 │DOLJ │Malu │MATEA NICOLAE │25 │7 │A │ │ │5000 │1.313 │Intravilan│7.878,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│355 │DOLJ │Malu │FIRU IOSIF │25 │8 │A │ │ │5000 │1.352 │Intravilan│8.112,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│356 │DOLJ │Malu │TUTA TINCA │25 │9 │A │1300 │3243 │5000 │1.403 │Intravilan│8.418,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│357 │DOLJ │Malu │DUMITRU A. PAUN │25 │10 │A │ │ │5000 │1.334 │Intravilan│8.004,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│358 │DOLJ │Malu │MIREA STEFAN │25 │11 │A │ │ │5000 │1.357 │Intravilan│8.142,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│359 │DOLJ │Malu │MIREA STEFAN │25 │11 │A │ │ │5000 │3 │Intravilan│18 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│360 │DOLJ │Malu │CIOCAN MARIOARA │25 │12 │A │1046/1 │ │2416 │1.577 │Intravilan│9.462,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│361 │DOLJ │Malu │PETA GH. CONSTANTIN │25 │13 │A │ │ │5000 │1.467 │Intravilan│8.802,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│362 │DOLJ │Malu │DINU PAUL │25 │14/1 │A │1446 │4009 │2500 │448 │Intravilan│2.688,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│363 │DOLJ │Malu │SBORA P. ILIE │25 │15 │A │36934 │36934 │2500 │294 │Intravilan│1.764,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│364 │DOLJ │Malu │MONDEA TUDORICA │25 │16 │A │32855 │32855 │5000 │173 │Intravilan│1.038,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│365 │DOLJ │Malu │DRAGA ELEODOR │25 │17 │A │ │ │5000 │15 │Intravilan│90 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│366 │DOLJ │Malu │MIREA N. STEFAN │117 │12 │V │ │ │11700 │64 │Intravilan│384 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│367 │DOLJ │Malu │DUTU STEFAN │117 │13 │V │ │ │5000 │505 │Intravilan│3.030,00 │
│ │ │Mare │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Malu │DECA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│368 │DOLJ │Mare │ILEANA, DECA MARIUS │117 │14 │A │1308 │35932 │5000 │1.285 │Intravilan│7.710,00 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│369 │DOLJ │Malu │DECA CRISTINA ILEANA│117 │15 │V │1311 │3311 │1200 │904 │Intravilan│5.424,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│370 │DOLJ │Malu │PETA GHEORGHE │117 │18 │V │ │ │1200 │1.083 │Intravilan│6.498,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│371 │DOLJ │Malu │PETA MISU │117 │19 │V │ │ │1200 │10 │Intravilan│60 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│372 │DOLJ │Malu │PETA MISU │117 │19 │V │ │ │1200 │1.031 │Intravilan│6.186,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│373 │DOLJ │Malu │GEOROCEANU MARIA │117 │22 │V │ │ │1100 │947 │Intravilan│5.682,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│374 │DOLJ │Malu │PREJBEANU MARIN │117 │23 │V │ │ │1200 │836 │Intravilan│5.016,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│375 │DOLJ │Malu │GHEORGHE R. MARIN │117 │26 │V │1399 │3547 │1000 │395 │Intravilan│2.370,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│376 │DOLJ │Malu │MATEA MARIA │117 │20 │V │ │ │1200 │59 │Extravilan│1.800,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│377 │DOLJ │Malu │APOSTOL FILIP │117 │21 │V │ │ │1300 │311 │Extravilan│1.950,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│378 │DOLJ │Malu │DUMITRESCU ION │117 │24 │V │ │ │1250 │587 │Extravilan│1.875,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│379 │DOLJ │Malu │SLAVOIU ION │117 │25 │V │ │ │1200 │672 │Extravilan│1.800,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│380 │DOLJ │Malu │DUMITRU MARIN │117 │27 │V │ │ │2500 │1.214 │Extravilan│3.750,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│381 │DOLJ │Malu │OANA ST. NICOLAE │117 │28 │V │ │ │2700 │1.413 │Extravilan│4.050,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│382 │DOLJ │Malu │CAPRA ION │117 │29 │V │ │ │2400 │1.150 │Extravilan│3.600,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│383 │DOLJ │Malu │STANESCU MARIA │117 │30 │V │ │ │1300 │1.030 │Extravilan│1.950,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│384 │DOLJ │Malu │STANESCU ION │117 │32 │V │ │ │2200 │638 │Extravilan│3.300,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│385 │DOLJ │Malu │DRAGA ELEODOR │117 │33 │V │ │ │2500 │515 │Extravilan│3.750,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│386 │DOLJ │Malu │SANDU ION │117 │34 │V │ │ │1300 │179 │Extravilan│1.950,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│387 │DOLJ │Malu │BADICA PARASCHIV │117 │35 │V │ │ │8400 │155 │Extravilan│12.600,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│388 │DOLJ │Malu │DUMITRU MARIN │117 │27 │V │ │ │2500 │11 │Extravilan│3.750,00 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│389 │DOLJ │Malu │DINU CONSTANTIN │119 │25 │A │ │ │5000 │4 │Extravilan│2 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│390 │DOLJ │Malu │MATEA ANA │119 │26 │A │38076 │38076 │1750 │23 │Extravilan│11,5 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│391 │DOLJ │Malu │VASILE ION │119 │27 │A │38093 │38093 │5000 │174 │Extravilan│87 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│392 │DOLJ │Malu │RETEA ION │119 │28 │A │ │ │5000 │767 │Extravilan│383,5 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│393 │DOLJ │Malu │OANA GH. ILIE │119 │29 │A │34098 │34098 │2500 │621 │Extravilan│310,5 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│394 │DOLJ │Malu │MATEA MARIN │119 │30 │A │ │ │5000 │1.609 │Extravilan│2.091,70 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│395 │DOLJ │Malu │DUMITRU MARIN │119 │31 │A │ │ │5000 │13 │Extravilan│6,5 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│396 │DOLJ │Malu │DUMITRU MARIN │119 │31 │A │ │ │5000 │1.611 │Extravilan│2.094,30 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│397 │DOLJ │Malu │CIOCAN P. ION │119 │32 │A │ │ │2500 │810 │Extravilan│405 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│398 │DOLJ │Malu │FIRU IOSIF │119 │33 │A │ │ │3700 │1.201 │Extravilan│1.561,30 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│399 │DOLJ │Malu │SBORA GHEORGHE │119 │34 │A │ │ │4700 │1.537 │Extravilan│1.998,10 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│400 │DOLJ │Malu │DUMITRU V. MARIN │119 │35 │A │ │ │4700 │1.526 │Extravilan│1.983,80 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────