Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 689 din 19 august 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 689 din 19 august 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3B - Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş, situat pe teritoriul localităţii Românaşi, din judeţul Sălaj", din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 739/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3B - Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş, situat pe teritoriul localităţii Românaşi, din judeţul Sălaj“, din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, conform studiului de fezabilitate revizuit, prevăzut în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3B - Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş, situat pe teritoriul localităţii Românaşi, din judeţul Sălaj“, din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, aflat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţii Românaşi din judeţul Sălaj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3B - Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş, situat pe teritoriul localităţii Românaşi, din judeţul Sălaj“, din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, aflat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 8.346 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 55 - „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 689.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3B - Tunel rutier
    cu profil de autostradă în zona Meseş, situat pe teritoriul localităţii Românaşi,
    din judeţul Sălaj“, din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-
    Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, proprietarii sau deţinătorii acestora

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Numele şi │Categoria │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │prenumele │de │Numărul │ │ │Suprafaţa│Suprafaţa │despăgubire,│
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului│folosinţă/ │cadastral│Tarla│Parcelă│totală │de │conform │
│crt.│ │administrativ-teritorială│/deţinătorului│intravilan │(număr │ │ │imobil │expropriat│Legii nr. │
│ │ │ │terenului │sau │topo) │ │ │(mp) │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Penciuc Corin,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Penciuc Maria,│ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Sălaj │Românaşi │Dragos Raul │Pădure │50395 │T40 │Pd 489 │70.000 │170 │239,70 │
│ │ │ │Bogdan, │extravilan │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dragos Lavinia│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│2 │Sălaj │Românaşi │Comuna │Pădure │ │T40 │Pd 489 │7.497 │2.830 │3990,30 │
│ │ │ │Românaşi │extravilan │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Parohia │Făneaţă │ │ │ │ │ │ │
│3 │Sălaj │Românaşi │Ortodoxă │extravilan │ │T40 │Ps 580 │2.200 │1.430 │1873,30 │
│ │ │ │Ciumarna │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Ghiurutan │Arabil; │ │ │ │ │ │ │
│4 │Sălaj │Românaşi │Gabriel │făneaţă │51704 │T40 │A 583 │4.500 │1.313 │2153,32 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│5 │Sălaj │Românaşi │Ghiurutan │Neproductiv│51703 │T40 │Np 582 │500 │70 │28,70 │
│ │ │ │Gabriel │extravilan │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│6 │Sălaj │Românaşi │Barburas V. │Făneaţă │ │T40 │Ps 580 │900 │46 │60,26 │
│ │ │ │Reghina │extravilan │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │5.859 │8345,58 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016