Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 677 din 14 august 2020  privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor  mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 677 din 14 august 2020 privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 756 din 19 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Programul naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, prin axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, prioritatea de investiţii 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC; obiectiv specific OS 2.2 - Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică; acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere şi acţiunea 2.2.2 - Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic.

    ART. 2
    (1) Valoarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, este de 726 milioane lei, echivalentul a 150 milioane euro, la cursul InforEuro din luna iulie 2020, din care contribuţia Uniunii Europene este de 617,1 milioane lei, echivalentul a 127,5 milioane euro, corespunzând unei contribuţii a Uniunii Europene de 85%, iar contribuţia naţională este de 108,9 milioane lei, echivalentul a 22,5 milioane euro, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%.
    (2) Finanţarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii este asigurată din alocarea disponibilă prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020 pentru acţiunile prevăzute la art. 1 şi din sume suplimentare ce vor fi asigurate prin utilizarea mecanismului supracontractării, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării şi care nu sunt decontate din sumele alocate Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, dacă nu pot fi incluse la finanţare din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2021-2027.
    (4) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate, în vederea introducerii agenţiilor pentru dezvoltare regională ca beneficiari eligibili în cadrul acţiunii 2.2.2 - Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic, efectuează demersurile necesare modificării Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.

    ART. 3
    Durata de implementare a Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. 4
    (1) Obiectivul Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii este creşterea competitivităţii IMM-urilor din România prin:
    a) dezvoltarea unor produse/servicii/aplicaţii inovative din domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor care să vină în sprijinul IMM-urilor şi autorităţilor publice, urmărindu-se finanţarea unor produse/servicii/aplicaţii TIC inovative care să asigure trecerea de la producţia prin externalizare, respectiv outsourcing, la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceştia şi membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea produselor din domeniul tehnologiei informaţiei inovative obţinute;
    b) acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creşterii competitivităţii IMM şi dinamizării sectorului TIC.

    (2) Obiectivul prevăzut la alin. (1) lit. b) se implementează prin încheierea de contracte de finanţare între agenţiile pentru dezvoltare regională şi beneficiarii de ajutor de minimis.
    (3) Indicatorul de rezultat al Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii este 3S9 - Valoarea adăugată brută generată de sectorul TIC din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.

    ART. 5
    (1) Activităţile eligibile în cadrul Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii sunt:
    a) activităţi pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC, de tipul:
    1. activităţi aferente achiziţionării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare şi punere în funcţiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elementele de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;
    2. activităţi aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect, instalarea realizându-se o singură dată pe perioada implementării;
    3. activităţi aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune, dacă este cazul;
    4. activităţi aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
    5. activităţi necesare informării şi publicităţii proiectului;
    6. activităţi aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanţare şi managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor, elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie;
    7. activităţi aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi a personalului care va asigura mentenanţa;
    8. activităţi de achiziţie a serviciilor de auditare intermediară/ finală, financiară, conform reglementărilor naţionale, şi tehnică, din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare şi obiectivele Programului operaţional Competitivitate;

    b) activităţi de digitalizare a microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate TIC, de tipul:
    1. activităţi aferente achiziţionării de hardware TIC şi a altor dispozitive şi echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;
    2. activităţi aferente realizării reţelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
    3. activităţi aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
    4. activităţi aferente achiziţionării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziţia de domeniu şi găzduirea pe server;
    5. activităţi aferente achiziţionării unui nume de domeniu nou;
    6. activităţi aferente achiziţionării soluţiei de semnătură electronică;
    7. activităţi de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
    8. activităţi aferente achiziţionării de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi;
    9. activităţi aferente achiziţionării soluţiilor din domeniul tehnologiei informaţiei pentru comerţul electronic;
    10. activităţi aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service;
    11. activităţi aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller;
    12. activităţi aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/reţele;
    13. activităţi aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanţare şi/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului;
    14. activităţi aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi a personalului care va asigura mentenanţa;
    15. activităţi de achiziţie a serviciilor de auditare intermediară/ finală, financiară, conform reglementărilor naţionale, şi tehnică, din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele Programului operaţional Competitivitate;
    16. servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.


    (2) Beneficiarii eligibili, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale, sunt:
    a) pentru proiectele care vizează atingerea obiectivului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a): 1. întreprinderi, respectiv microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, al căror obiect de activitate este în domeniul TIC;
    2. întreprinderi, respectiv microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor al căror obiect de activitate este în domeniul TIC;
    3. consorţii formate din entităţile definite la pct. 1 şi 2 şi întreprinderi, respectiv microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România;

    b) pentru proiectele care vizează atingerea obiectivului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), solicitanţi eligibili sunt agenţiile pentru dezvoltare regională. Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii cu obiect principal de activitate altul decât tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor.


    ART. 6
    (1) Finanţarea activităţilor şi cheltuielilor aferente Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii intră sub incidenţa ajutorului de stat şi/sau a ajutorului de minimis şi are în vedere, în principal:
    a) realizarea/dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative, prin finanţarea investiţiilor în cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală, în inovare de proces şi/sau organizaţională, în active corporale şi/sau necorporale, în alte proiecte de inovare etc. Sprijinul va fi acordat pentru dezvoltarea de produse/soluţii/aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii: internetul lucrurilor, oraş inteligent/sat inteligent; digitalizare, respectiv automatizare, robotizare industrială; inteligenţă artificială, realitate augmentată; tranzacţii electronice; securitate cibernetică; big data, blockchain; e-guvernare/ eadministraţie - digitizarea administraţiei publice; e-sănătate;
    b) digitalizarea activităţilor microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii prin finanţarea investiţiilor realizate pentru dezvoltarea şi/sau achiziţionarea de produse TIC.

    (2) Regulile de acordare a ajutorului de stat vor fi prevăzute în cadrul schemelor de ajutor de stat şi de minimis, ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României, emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi în cadrul documentelor specifice apelurilor de proiecte.
    (3) Regulile de acordare a ajutorului de stat şi de minimis sunt prevăzute în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, al Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020 şi al Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM“.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României,
                    Ioan-Sabin Sărmaş
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 14 august 2020.
    Nr. 677.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016