Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 652 din 16 iunie 2021  privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 652 din 16 iunie 2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 610 din 18 iunie 2021
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de plante aromatice, pentru anul 2021.
    (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    ART. 2
    Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susţinerea producţiei următoarelor plante aromatice:
    a) busuioc;
    b) cimbru;
    c) coriandru;
    d) fenicul;
    e) muştar.


    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    b) autorităţi competente - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele locale/judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ;
    c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.


    CAP. II
    Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de plante aromatice
    ART. 4
    (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de plante aromatice prevăzute la art. 2.
    (2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) şi d), pentru culturile de plante aromatice prevăzute la art. 2, respectiv:
    a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în temeiul Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2021;
    b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    c) producătorilor agricoli persoane juridice.


    ART. 5
    (1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de plante aromatice, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
    b) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
    c) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muştar sau o suprafaţă cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;
    d) să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate;
    e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;
    f) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.

    (2) Producţiile minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt următoarele:
    a) 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc;
    b) 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1.000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru;
    c) 800 kg sămânţă/ha pentru coriandru;
    d) 650 kg sămânţă/ha pentru fenicul;
    e) 950 kg sămânţă/ha pentru muştar.

    (3) Dovada obţinerii producţiei de plante aromatice prevăzute la alin. (2) o constituie contractul de vânzare însoţit de factură sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. În situaţia în care beneficiarul are şi calitatea de utilizator al producţiei, acesta face dovada obţinerii producţiei minime prin documente contabile interne.
    (4) Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) pentru o singură cultură dintre cele prevăzute la art. 2, în anul 2021.
    (5) Solicitanţii care nu deţin cod unic de înregistrare în Registrul unic de identificare al APIA, înainte de solicitarea înscrierii în programul de susţinere a producţiei de plante aromatice au obligaţia obţinerii acestuia de la centrele locale/judeţene ale APIA, prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.

    ART. 6
    (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.
    (2) Valoarea/suprafaţă a ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5, este următoarea:
    a) 2.600 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
    b) 3.400 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
    c) 100 euro/ha pentru coriandru;
    d) 200 euro/ha pentru fenicul;
    e) 150 euro/ha pentru muştar.

    (3) Valoarea ajutorului de minimis prevăzută la alin. (2) se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată şi este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020.
    (4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program, şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    ART. 7
    Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2021.

    ART. 8
    (1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute în prezenta hotărâre sunt în sumă de 6.000 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 1.231,4 mii euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.
    (2) În situaţia în care după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depăşirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în bugetul alocat.

    CAP. III
    Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de plante aromatice
    ART. 9
    (1) La depunerea cererii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul centrelor judeţene/locale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, pe baza datelor transmise potrivit art. 6 alin. (4).
    (2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“ pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“ pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ şi cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa“, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.
    (3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) solicitanţii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) completează şi depun cererea de înscriere în program, însoţită de următoarele documente:
    a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;
    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafaţa de teren utilizată de solicitant şi cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

    (4) Cererea de înscriere în program şi documentele prevăzute la alin. (3) se depun până la data de 30 iunie 2021 inclusiv.
    (5) Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la centrele locale/judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.
    (6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.
    (7) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poştă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi ataşată la cererea de înscriere în program.
    (8) În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de plante aromatice situate în judeţe/unităţi administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de înscriere în program, la centrele judeţene/locale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti unde a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau suprafaţa cultivată cea mai mare.
    (9) Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul centrelor judeţene/locale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, înainte de înregistrarea cererii în registrul electronic de gestionare al cererilor, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (3), efectuează corespondenţa datelor din cerere cu datele din documente şi întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.
    (10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnaţi din cadrul centrului judeţean/local APIA, respectiv al municipiului Bucureşti înregistrează cererea în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis.

    ART. 10
    (1) APIA, prin reprezentanţii centrelor judeţene, efectuează verificări privind existenţa suprafeţelor şi a culturilor declarate, iar reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene efectuează evaluarea producţiei de plante aromatice înainte de recoltare.
    (2) Centrele judeţene APIA solicită direcţiilor pentru agricultură judeţene desemnarea de reprezentanţi în vederea constituirii echipelor mixte pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Reprezentanţii centrelor judeţene APIA, împreună cu reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, având în vedere cererea de înscriere în program prevăzută la art. 9 alin. (3), efectuează verificări privind existenţa suprafeţei, a culturii şi evaluează producţia de plante aromatice înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la APIA de către solicitanţi, prin e-mail, fax sau poştă, şi întocmesc fişa de verificare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 şi sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.
    (4) Beneficiarii sunt obligaţi să transmită în scris notificările prevăzute la alin. (3) către centrele judeţene/locale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin e-mail, fax sau poştă, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii recoltării plantelor aromatice.
    (5) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis au obligaţia să depună la centrele judeţene/locale APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de înscriere documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (3), până la data de 15 octombrie 2021 inclusiv.

    ART. 11
    (1) Responsabilii desemnaţi din cadrul centrelor judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, după finalizarea tuturor verificărilor condiţiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situaţia centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi o transmit la APIA central.
    (2) Dacă suma totală depăşeşte suma maximă prevăzută la art. 8 alin. (1), APIA central reduce proporţional valoarea ajutorului de minimis, pentru toţi beneficiarii.
    (3) Responsabilii desemnaţi din cadrul APIA central întocmesc şi transmit la Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 30 noiembrie 2021 inclusiv situaţia centralizatoare a sumelor aprobate de către centrele judeţene reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 12
    După primirea situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 11 alin (3), Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de judeţ, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 13
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA central, care la rândul său repartizează creditele bugetare centrelor judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.
    (2) Centrele judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 14
    (1) Registrul electronic de gestionare a cererilor pentru înscrierea în Programul de susţinere a producţiei de plante aromatice, precum şi documentaţia depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la centrele locale/judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.
    (2) APIA central publică pe site-ul instituţiei Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

    ART. 16
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute la art. 5, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Creanţele bugetare principale şi accesorii reglementate prin prezenta hotărâre se sting în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
    (8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.
    (9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Lucian Ovidiu Heiuş,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 iunie 2021.
    Nr. 652.
    ANEXA 1


┌────────────────────────────────┬──────────┐
│Centrul Judeţean/Local APIA │Modalitate│
│…………………. │de │
│Nr. şi dată cerere │depunere* │
│................................├──────────┤
│ │Personal │
├────────────────────────────────┤Poştă │
│Numele, prenumele şi semnătura │Format │
│funcţionarului APIA care │electronic│
│primeşte cererea │[] [] [] │
│ │ │
├────────────────────────────────┴──────────┤
│Nr. unic de identificare solicitant ID │
│(RUI) RO ……………………………. │
└───────────────────────────────────────────┘


    * Se va bifa căsuţa corespunzătoare metodei de depunere. Funcţionarul care primeşte cererea de solicitare a ajutorului de minimis va semna numai în cazul depunerii „personal“.
    CERERE DE ÎNSCRIERE
    în programul de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021
    I. Date de identificare solicitant
    PERSOANE FIZICE

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Nume: │Prenume: │
├───────────────────┴───────────────────┤
│Domiciliul: │
├───────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────┤
│BI/CI seria ........... nr. │
│................, eliberat(ă) la data │
│de ........................ de │
│........................... │
├───────────────────────────────────────┤
│CNP: │
├───────────────────┬───────────────────┤
│Telefon: │E-mail: │
└───────────────────┴───────────────────┘    PERSOANE JURIDICE ŞI PFA/II/IF

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Sediu social: │
├──────────────────────────────────────┤
│Înregistrată la ONRC cu nr. │
│....................... │
├──────────────────────────────────────┤
│CUI/CIF: │
├──────────────────────────────────────┤
│Cod CAEN: │
└──────────────────────────────────────┘    COORDONATE BANCARE:

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Banca/Trezorerie │Sucursala/Agenţia │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Nr. cont IBAN: │ │
└──────────────────┴───────────────────┘    ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Nume │Prenume │
├─────────────────────────┬┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│CNP ││││││││││││││
├─────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│Nr. şi data împuternicirii/procurii │
│notariale │
└──────────────────────────────────────┘
    II. Suprafeţe culturi şi sume solicitate
    Solicit înregistrarea în programul de susţinere a producţiei de plante aromatice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, pentru cultura ............................., după cum urmează:

┌─────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┐
│Nr. │Cultura │Suprafaţa │Cuantum│Valoare │
│crt. │solicitată│solicitată│ │ajutor**│
├─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│(1) │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│(2) │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│(3) │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│(4) │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│Total│ │ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┘


    ** Conform art. 6 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021.

    III. Declaraţii
    Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., identificat/ă cu BI/CI nr. ......... seria ...................., eliberat(ă) de ..................... la data de ......................., având CNP ........................, în calitate de titular/administrator/ reprezentant legal al ............................, declar că:
    1. Am fost informat asupra condiţiilor de înscriere în programul de susţinere a producţiei de plante aromatice şi mă oblig să respect condiţiile de eligibilitate prevăzute de art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021;
    2. Declar că în perioada 2019-2021 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ......... din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:
    ..................................., suma .........................;
    ..................................., suma .........................;
    ..................................., suma .......................... .

    3. Mă angajez să notific în scris centrele judeţene/locale ale APIA cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii recoltării plantelor aromatice în vederea efectuării verificării privind existenţa suprafeţei, a culturii şi evaluarea producţiei de plante aromatice înainte de recoltare.
    4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în program documentele obligatorii.
    5. Mă angajez să prezint toate documentele justificative obligatorii după depunerea cererii de înscriere în program, respectiv documentele care fac dovada producţiei obţinute, în termen legal.
    6. Mă angajez să respect legislaţia în vigoare cu privire la programul de susţinere a producţiei de plante aromatice.
    7. Mă angajez să notific în scris centrele judeţene/locale ale APIA, în termen de 5 zile lucrătoare, despre orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cererea de înscriere în program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.
    8. Am fost informat de reprezentanţii centrului judeţean/local APIA ............................../municipiului Bucureşti cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei, evaluarea producţiei înainte de recoltare.
    9. Cunosc prevederile art. 8 alin. (2) cu privire la reducerea proporţională a valorii ajutorului de minimis solicitat de către subsemnatul, care se poate realiza în situaţia în care sumele necesare, reprezentând ajutor de minimis, depăşesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis.
    10. Sunt de acord ca datele din cerere şi documentele anexate să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată.
    11. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.
    12. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.


┌─────────────────────────────┬──────────────────┐
│Semnătură beneficiar │Data │
│.............................│..................│
└─────────────────────────────┴──────────────────┘


    IV. Lista documentelor ataşate cererii de înscriere în programul de susţinere a producţiei de plante aromatice

┌────┬──────────────┬──┬──┬──────┬──────────┐
│ │Documente │ │ │ │ │
│Nr. │ataşate │ │ │NU E │*Control │
│crt.│cererii de │DA│NU│CAZUL.│vizual │
│ │înscriere în │ │ │ │funcţionar│
│ │program: │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│1. │Copie BI/CI │[ │[ │[ ] │[ ] │
│ │solicitant │] │] │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Copie BI/CI │ │ │ │ │
│2. │administrator/│[ │[ │[ ] │[ ] │
│ │reprezentant │] │] │ │ │
│ │legal │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Copie a │ │ │ │ │
│ │atestatului de│ │ │ │ │
│ │producător din│ │ │ │ │
│ │care rezultă │[ │[ │ │ │
│3. │valabilitatea │] │] │ │[ ] │
│ │la data │ │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │ │
│ │cererii până │ │ │ │ │
│ │la 31.12.2021 │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Împuternicire/│[ │[ │ │ │
│4. │Procură │] │] │[ ] │[ ] │
│ │notarială │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Copie a │ │ │ │ │
│ │certificatului│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │înregistrare │ │ │ │ │
│ │la Oficiul │ │ │ │ │
│ │Naţional al │ │ │ │ │
│ │Registrului │ │ │ │ │
│5. │Comerţului/ │[ │[ │[ ] │[ ] │
│ │Registrul │] │] │ │ │
│ │naţional al │ │ │ │ │
│ │asociaţiilor │ │ │ │ │
│ │şi fundaţiilor│ │ │ │ │
│ │sau a actului │ │ │ │ │
│ │în baza căruia│ │ │ │ │
│ │îşi desfăşoară│ │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Dovadă cont │[ │[ │ │ │
│6. │activ bancar/ │] │] │ │[ ] │
│ │trezorerie │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Adeverinţă în │ │ │ │ │
│ │original care │ │ │ │ │
│ │să ateste, │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │
│ │înscrisurilor │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │anului 2021 │ │ │ │ │
│7. │din Registrul │[ │[ │ │[ ] │
│ │agricol, │] │] │ │ │
│ │suprafaţa de │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │
│ │utilizată şi │ │ │ │ │
│ │cultivată cu │ │ │ │ │
│ │plante │ │ │ │ │
│ │aromatice de │ │ │ │ │
│ │solicitant │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──┴──┴──────┴──────────┘


    Suma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 este de ....................... lei.
    Valoarea maximă potenţial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate este de ................ lei.
    Cererea a fost verificată şi este completă, corectă şi poate fi înregistrată în registrul electronic.
    Semnătură funcţionar
    ..........................................
    Semnătură solicitant
                     .......................................
                      Data
                  .................
    * Controlul vizual a fost efectuat de către ........................................


    ANEXA 2

    (Model)
    FIŞA DE VERIFICARE
    a existenţei suprafeţei, a culturii şi de evaluare a producţiei înainte de recoltare
    Nr. ..................... data ..............
    Date de identificare beneficiar:
    Persoane fizice

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Nume: │Prenume: │
├───────────────────┴───────────────────┤
│Domiciliul: │
├───────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────┤
│BI/CI seria ........... nr. │
│................, eliberată la data de │
│........................ de │
│........................... │
├───────────────────────────────────────┤
│CNP: │
├───────────────────┬───────────────────┤
│Telefon: │E-mail: │
└───────────────────┴───────────────────┘    Persoane juridice şi PFA/II/IF

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Sediu social: │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│CUI/CIF: │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Cultura ............. Da |_| Nu |_|

┌─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Producţia│
│Nr. │Suprafaţa │Suprafaţa │Cultura │Cultura │Nr. foto │minimă │
│crt. │solicitată│confirmată│solicitată│confirmată│georeferenţiată│estimată │
│ │ │ │ │ │ │în kg/ha │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴─────────┘    Observaţii: ...........................................................................
    Data:
    Reprezentant
    Centrul judeţean APIA,
    .................................
    (nume, prenume, funcţie, semnătură)
    Reprezentant DAJ,
    ...........................
    (nume, prenume, funcţie, semnătură)
    Sunt de acord cu rezultatul controlului.
    Solicitant,
    .............................
    (nume, prenume, funcţie, semnătură)
    NOTĂ:
    Această fişă se va completa în urma notificării scrise, de către solicitant, potrivit art. ..... alin. (...) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021.


    ANEXA 3

    (Model)
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Centrul Judeţean .................................
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Nr. de înregistrare ..................../......................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a beneficiarilor şi a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis

┌────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoare │
│ │Numele şi│ │ │ │ │cuvenită│
│Nr. │prenumele│ID │Cultura* │Suprafaţa│Cuantum│ajutor │
│crt.│/ │fermier│ │eligibilă│ │de │
│ │Denumirea│ │ │ │ │minimis │
│ │ │ │ │ │ │(lei)** │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │busuioc │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │cimbru │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│TOTAL │coriandru│ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │fenicul │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │muştar │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┤
│TOTAL GENERAL │X │ │X │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┘


    Director executiv al centrului judeţean APIA/al municipiului Bucureşti,
    ..................................................
    (numele, prenumele, semnătura, ştampila)
    Întocmit
    ..................................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
    Verificat
    ................................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
    * Se va înscrie cultura solicitată în cererea de înscriere în Program: busuioc, cimbru, coriandru, fenicul, muştar.
    ** Conform art. 6 alin. (2) şi (3) din Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021.

    ANEXA 4

    (Model)
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Nr. de înregistrare ..................../......................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis

┌─────┬───────┬─────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │cuvenită│
│Nr. │Judeţul│Cultura │Număr │ajutor │
│crt. │ │ │beneficiari│de │
│ │ │ │ │minimis │
│ │ │ │ │(lei) │
├─────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │busuioc │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │cimbru │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │coriandru│ │ │
│1. │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │fenicul │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │muştar │ │ │
│ ├───────┼─────────┼───────────┼────────┤
│ │Total │X │……………… │……………… │
├─────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │busuioc │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │cimbru │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │coriandru│ │ │
│2. │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │fenicul │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │muştar │ │ │
│ ├───────┼─────────┼───────────┼────────┤
│ │Total │X │……………… │……………… │
├─────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │busuioc │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │cimbru │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │coriandru│ │ │
│(...)│ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │fenicul │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼────────┤
│ │ │muştar │ │ │
│ ├───────┼─────────┼───────────┼────────┤
│ │Total │X │……………… │……………… │
├─────┴───────┴─────────┼───────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │
└───────────────────────┴───────────┴────────┘


    Director general APIA,
    ........................................
    (numele, prenumele, semnătura, ştampila)
    Întocmit
    .......................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
    Verificat
    ...........................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 5

    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    ................................................
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de judeţ

┌────┬───────────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │Valoare │
│ │ │ │cuvenită│
│Nr. │Judeţul │Nr. │ajutor │
│crt.│ │beneficiari│de │
│ │ │ │minimis │
│ │ │ │(lei) │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│1. │Alba │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│2. │Arad │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│3. │Argeş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│4. │Bacău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│5. │Bihor │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│6. │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│7. │Botoşani │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│8. │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│9. │Brăila │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│10. │Buzău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│11. │Caraş-Severin │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│12. │Călăraşi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│13. │Cluj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│14. │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│15. │Covasna │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│16. │Dâmboviţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│17. │Dolj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│18. │Galaţi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│19. │Giurgiu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│20. │Gorj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│21. │Harghita │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│22. │Hunedoara │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│23. │Ialomiţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│24. │Iaşi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│25. │Ilfov │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│26. │Maramureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│27. │Mehedinţi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│28. │Mureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│29. │Neamţ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│30. │Olt │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│31. │Prahova │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│32. │Satu Mare │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│33. │Sălaj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│34. │Sibiu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│35. │Suceava │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│36. │Teleorman │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│37. │Timiş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│38. │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│39. │Vaslui │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│40. │Vâlcea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│41. │Vrancea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│42. │Bucureşti │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────┘


    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
    Director general,
    ..................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016