Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 647 din 9 iunie 2021  privind modificarea datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 164282 şi ale imobilului cu nr. MF 164280 cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile, reprezentând teren şi construcţii, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 647 din 9 iunie 2021 privind modificarea datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 164282 şi ale imobilului cu nr. MF 164280 cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile, reprezentând teren şi construcţii, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 620 din 24 iunie 2021
    Având în vedere art. 2 alin. (1) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă modificarea datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 164282 şi ale imobilului cu nr. MF 164280, precum şi modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 164280 pentru îndreptarea unei erori materiale, cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, potrivit anexei nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile, reprezentând teren şi construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (2) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) au destinaţia de sediu şi laborator al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad.

    ART. 3
    Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 16 şi nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Robert-Viorel Chioveanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 9 iunie 2021.
    Nr. 647.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului cu nr. MF 164282 şi ale imobilului cu nr. MF 164280
    cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
    inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

┌───────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Ordonator principal de credite │ │Ministerul │
│(ministere sau autorităţi ale │13633330 │Transporturilor│
│administraţiei publice centrale) │ │şi │
│ │ │Infrastructurii│
├───────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Regii autonome şi companii/ │ │ │
│societăţi naţionale aflate sub │ │ │
│autoritatea ordonatorului │ │ │
│principal, instituţii naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare care │ │Compania │
│funcţionează în baza Ordonanţei │ │Naţională de │
│Guvernului nr. 25/1995 privind │16054368 │Administrare a │
│reglementarea organizării şi │ │Infrastructurii│
│finanţării activităţii de │ │Rutiere - S.A. │
│cercetare-dezvoltare, aprobată cu │ │ │
│modificări şi completări prin Legea│ │ │
│nr. 51/1996, cu modificările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├────┬──────┬────────────┬──────────┼───────────────┼───────────────┤
│Nr. │Nr. MF│Codul de │Denumirea │Descrierea │Valoarea de │
│crt.│ │clasificaţie│ │tehnică │inventar (lei) │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Construcţii │ │
│ │ │ │ │administrative,│ │
│ │ │ │ │CF nr. 331004 -│ │
│ │ │ │ │C1, │ │
│ │ │ │Clădire │suprafaţă │ │
│ │ │ │(sediu şi │construită la │ │
│ │ │ │laborator)│sol = 686 mp, │ │
│1. │164282│8.29.08 │D.S.V.S.A.│suprafaţă │5.004.151 │
│ │ │ │Arad + │construită │ │
│ │ │ │teren │desfăşurată = │ │
│ │ │ │ │2.058 mp, │ │
│ │ │ │ │regim de │ │
│ │ │ │ │înălţime P + 2E│ │
│ │ │ │ │S teren = 5.181│ │
│ │ │ │ │mp │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Construcţii │ │
│ │ │ │ │industriale şi │ │
│ │ │ │ │edilitare, │ │
│ │ │ │Clădire │CF nr. 331004 -│ │
│ │ │ │(magazie) │C2, │ │
│2. │164280│8.29.08 │D.S.V.S.A.│suprafaţă │33.407 │
│ │ │ │Arad │construită/ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = │ │
│ │ │ │ │22 mp, │ │
│ │ │ │ │regim de │ │
│ │ │ │ │înălţime P │ │
└────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unor bunuri imobile înregistrate în domeniul public al statului cu nr. MF 164282 şi cu nr. MF 164280,
    reprezentând teren şi construcţii, aflate în domeniul public al statului, care se transmit
    din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Autorităţii Naţionale
    Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

┌────┬──────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┐
│ │ │ │Denumirea │ │Valoarea │Persoana │Persoana │
│Nr. │Nr. MF│Cod de │imobilului│Descrierea │de │juridică care │juridică │
│crt.│ │clasificaţie│care se │tehnică │inventar │predă imobilul │care preia │
│ │ │ │transmite │ │(lei) │ │imobilul │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Construcţii │ │ │ │
│ │ │ │ │administrative,│ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 331004 -│ │ │ │
│ │ │ │ │C1, │ │ │Autoritatea│
│ │ │ │Clădire │suprafaţă │ │ │Naţională │
│ │ │ │(sediu şi │construită la │ │Ministerul │Sanitară │
│ │ │ │laborator)│sol = 686 mp, │ │Transporturilor│Veterinară │
│1. │164282│8.29.08 │D.S.V.S.A.│suprafaţă │5.004.151│şi │şi pentru │
│ │ │ │Arad + │construită │ │Infrastructurii│Siguranţa │
│ │ │ │teren │desfăşurată = │ │(CUI 13633330) │Alimentelor│
│ │ │ │ │2.058 mp, │ │ │(CUI │
│ │ │ │ │regim de │ │ │16277408) │
│ │ │ │ │înălţime P+2E │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă teren│ │ │ │
│ │ │ │ │= 5.181 mp │ │ │ │
├────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Construcţii │ │ │ │
│ │ │ │ │industriale şi │ │ │Autoritatea│
│ │ │ │ │edilitare, │ │ │Naţională │
│ │ │ │Clădire │CF nr. 331004 -│ │Ministerul │Sanitară │
│ │ │ │(magazie) │C2, │ │Transporturilor│Veterinară │
│2. │164280│8.29.08 │D.S.V.S.A.│suprafaţă │33.407 │şi │şi pentru │
│ │ │ │Arad │construită/ │ │Infrastructurii│Siguranţa │
│ │ │ │ │desfăşurată = │ │(CUI 13633330) │Alimentelor│
│ │ │ │ │22 mp, │ │ │(CUI │
│ │ │ │ │regim de │ │ │16277408) │
│ │ │ │ │înălţime P │ │ │ │
└────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016