Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 639 din 9 iunie 2021  privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 639 din 9 iunie 2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)", precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 708/2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 607 din 18 iunie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Se aprobă suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)“, cu suma totală de 114 mii lei, care se alocă de bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“.

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 26 septembrie 2013, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, capitolul 84.01 «Transporturi», subcapitolul 03 «Transport rutier», titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.01 «Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)», în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii."

    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii «Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)», situate pe raza localităţilor Tecuci şi Cosmeşti din judeţul Galaţi, sunt în cuantum total de 288,52 mii lei şi se alocă de bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 «Transporturi», subcapitolul 03 «Transport rutier», titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.01 «Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)"

    3. Anexa nr. 3 se modifică, în sensul actualizării elementelor de identificare pentru unele imobile, precum şi în sensul actualizării sumelor aferente justelor despăgubiri şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. III
    (1) Suma aprobată prin art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 suplimentată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/ deţinătorilor de imobile proprietate privată, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. IV
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 9 iunie 2021.
    Nr. 639.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 708/2013)
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)“ situate pe raza localităţilor Tecuci şi Cosmeşti din judeţul Galaţi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │despăgubire │
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │conform │
│ │ │ │prenumele │ │ │Nr. titlu │Intravilan│Suprafaţa │Legii nr. │
│Nr. │Judeţul│U.A.T. │proprietarului│Tarla/ │Categoria │de │/ │expropriată│255/2010, cu│
│crt.│ │ │/deţinătorului│Parcelă│de folosinţă │proprietate│Extravilan│(mp) │modificările│
│ │ │ │terenului │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │completările│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│1 │Galaţi │Cosmeşti│Ocolul Silvic │T29 │Pădure │ │extravilan│33.972,14 │54.695,15 │
│ │ │ │Vrancea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│2 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T40/ │Curţi-construcţii│ │intravilan│1.008,90 │34.807,05 │
│ │ │ │Cosmeşti │1_P181 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│3 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T40/1 │Neproductiv │Fără acte │intravilan│655,38 │226,10 │
│ │ │ │Cosmeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│4 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T89 │Neproductiv │Fără acte │intravilan│485,50 │167,50 │
│ │ │ │Cosmeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│5 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T44 │Neproductiv │Fără acte │intravilan│1.859,52 │641,54 │
│ │ │ │Cosmeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│6 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T44 │Neproductiv │Fără acte │intravilan│274,34 │94,65 │
│ │ │ │Cosmeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│7 │Galaţi │Cosmeşti│Sultana │T44/ │Arabil │ │intravilan│5.180,85 │59.579,78 │
│ │ │ │Ursache │P265 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│8 │Galaţi │Cosmeşti│Grigore │T44/ │Arabil │ │intravilan│3.871,29 │44.519,84 │
│ │ │ │Nicolae │P263 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│9 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T47 │Neproductiv │Fără acte │intravilan│621,58 │214,44 │
│ │ │ │Cosmeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│10 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T25/ │Arabil │ │extravilan│1.262,29 │2.903,27 │
│ │ │ │Cosmeşti │A120 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│11 │Galaţi │Cosmeşti│Girleanu │T25/ │Arabil │48195-64 │extravilan│918,35 │2.112,21 │
│ │ │ │Constantin │A120 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│12 │Galaţi │Cosmeşti│Plescan Toader│T25/ │Arabil │6820-27 │extravilan│2.623,00 │6.032,90 │
│ │ │ │ │A126 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│13 │Galaţi │Cosmeşti│Girleanu Iancu│T25/ │Arabil │48195-59 │extravilan│321,72 │739,96 │
│ │ │ │ │A124 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│14 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T25 │Neproductiv │ │extravilan│3.490,44 │722,52 │
│ │ │ │Cosmeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│15 │Galaţi │Cosmeşti│Comuna │T23/P1 │Neproductiv │ │extravilan│2.717,78 │562,58 │
│ │ │ │Cosmeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│16 │Galaţi │Tecuci │Municipiul │T9/ │Neproductiv │ │extravilan│1.435,80 │330,23 │
│ │ │ │Tecuci │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│17 │Galaţi │Tecuci │Bors Ilinca │T9/ │Arabil │47855-18 │extravilan│184,88 │425,22 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│18 │Galaţi │Tecuci │Birladeanu I. │T9/ │Arabil │47971-74 │extravilan│141,22 │324,81 │
│ │ │ │Ion │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│19 │Galaţi │Tecuci │Birladeanu │T9/ │Arabil │164688-67 │extravilan│186,74 │429,50 │
│ │ │ │Tasica │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│20 │Galaţi │Tecuci │Birladeanu Gh.│T9/ │Arabil │47971-72 │extravilan│240,37 │552,85 │
│ │ │ │Petre │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│21 │Galaţi │Tecuci │Branişte I. │T9/ │Arabil │ │extravilan│147,15 │338,45 │
│ │ │ │Stefan │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│22 │Galaţi │Tecuci │Neidentificat │T9/ │Arabil │ │extravilan│75,54 │173,74 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│23 │Galaţi │Tecuci │Birladeanu │T9/ │Arabil │47973-50 │extravilan│181,44 │417,31 │
│ │ │ │Toader │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│24 │Galaţi │Tecuci │Chirita I. │T9/ │Arabil │47973-53 │extravilan│470,68 │1.082,56 │
│ │ │ │Vasile │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│25 │Galaţi │Tecuci │Chirita I. │T9/ │Arabil │47973-54 │extravilan│236,86 │544,78 │
│ │ │ │Chiriac │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│26 │Galaţi │Tecuci │Chirita Ion │T9/ │Arabil │ │extravilan│203,02 │466,95 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│27 │Galaţi │Tecuci │Chirita Anita │T9/ │Arabil │14612-19 │extravilan│147,57 │339,41 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│28 │Galaţi │Tecuci │Chirita Anita │T9/ │Arabil │ │extravilan│30,88 │71,02 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│29 │Galaţi │Tecuci │Chirita Anita │T9/ │Arabil │ │extravilan│148,05 │340,52 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│30 │Galaţi │Tecuci │Ciobotaru │T9/ │Arabil │14641-23 │extravilan│265,98 │611,75 │
│ │ │ │Margareta │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│31 │Galaţi │Tecuci │Rosca V. │T9/ │Arabil │8076-78 │extravilan│102,11 │234,85 │
│ │ │ │Catrina │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│32 │Galaţi │Tecuci │Zigreanu │T9/ │Arabil │14641-12 │extravilan│139,47 │320,78 │
│ │ │ │Soltana │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│33 │Galaţi │Tecuci │Neidentificat │T9/ │Arabil │ │extravilan│76,03 │174,87 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│34 │Galaţi │Tecuci │Chirita Anica │T9/ │Arabil │17524-91 │extravilan│257,68 │592,66 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│35 │Galaţi │Tecuci │Chirita Lucian│T9/ │Arabil │47973-55 │extravilan│402,56 │925,89 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│36 │Galaţi │Tecuci │Cernauteanu │T9/ │Arabil │17408-51 │extravilan│149,70 │344,31 │
│ │ │ │Elena │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│37 │Galaţi │Tecuci │Danceanu │T9/ │Arabil │17524-26 │extravilan│151,25 │347,88 │
│ │ │ │Catrina │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│38 │Galaţi │Tecuci │Neidentificat │T9/ │Arabil │45016-03 │extravilan│30,44 │70,01 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│39 │Galaţi │Tecuci │Floroiu V. │T9/ │Arabil │14688-06 │extravilan│153,19 │352,34 │
│ │ │ │Constantin │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│40 │Galaţi │Tecuci │Vulpoi T. │T9/ │Arabil │47855-66 │extravilan│311,80 │717,14 │
│ │ │ │Constantin │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│41 │Galaţi │Tecuci │Dragan P. Ioan│T9/ │Arabil │6828-51 │extravilan│319,25 │734,28 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│42 │Galaţi │Tecuci │Feru Ion │T9/ │Arabil │47973-56 │extravilan│327,95 │754,29 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│43 │Galaţi │Tecuci │Feru Ion │T9/ │Arabil │ │extravilan│181,22 │416,81 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│44 │Galaţi │Tecuci │Feru Jenica │T9/ │Arabil │47973-57 │extravilan│163,75 │376,63 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│45 │Galaţi │Tecuci │Epure Neculai │T9/ │Arabil │14612-32 │extravilan│138,93 │319,54 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│46 │Galaţi │Tecuci │Epure Neculai │T9/ │Arabil │ │extravilan│103,75 │238,63 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│47 │Galaţi │Tecuci │Girleanu │T9/ │Arabil │47973-58 │extravilan│566,93 │1.303,94 │
│ │ │ │Maricela │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│48 │Galaţi │Tecuci │Grigore │T9/ │Arabil │47973-59 │extravilan│385,23 │886,03 │
│ │ │ │Stefana │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│49 │Galaţi │Tecuci │Dubau Maria │T9/ │Arabil │17408-20 │extravilan│684,65 │1.574,70 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│50 │Galaţi │Tecuci │Tanase Anton │T9/ │Arabil │47973-60 │extravilan│461,53 │1.061,52 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│51 │Galaţi │Tecuci │Grigorica V. │T9/ │Arabil │14688-04 │extravilan│292,61 │673,00 │
│ │ │ │Tache │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│52 │Galaţi │Tecuci │Girleanu I. │T9/ │Arabil │6649-04 │extravilan│283,43 │651,89 │
│ │ │ │Gheorghe │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│53 │Galaţi │Tecuci │Grigore │T9/ │Arabil │17408-47 │extravilan│206,24 │474,35 │
│ │ │ │Ştefanache │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│54 │Galaţi │Tecuci │Grigorica │T9/ │Arabil │47973-61 │extravilan│658,14 │1.513,72 │
│ │ │ │Aurel │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│55 │Galaţi │Tecuci │Grigore T. │T9/ │Arabil │17452-68 │extravilan│233,02 │535,95 │
│ │ │ │Niculina │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│56 │Galaţi │Tecuci │Leonte Vasile │T9/ │Arabil │47973-63 │extravilan│479,19 │1.102,14 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│57 │Galaţi │Tecuci │Croitoru D. │T9/ │Arabil │47971-21 │extravilan│127,38 │292,97 │
│ │ │ │Anica │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│58 │Galaţi │Tecuci │Manole Elena │T9/ │Arabil │14612-17 │extravilan│158,34 │364,18 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│59 │Galaţi │Tecuci │Grigore Pavel │T9/ │Arabil │47971-83 │extravilan│250,82 │576,89 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│60 │Galaţi │Tecuci │Munteanu V. │T9/ │Arabil │ │extravilan│259,05 │595,82 │
│ │ │ │Mandita │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│61 │Galaţi │Tecuci │Munteanu │T9/ │Arabil │17524-82 │extravilan│210,71 │484,63 │
│ │ │ │Mandica │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│62 │Galaţi │Tecuci │Manea Maria │T9/ │Arabil │14694-32 │extravilan│330,03 │759,07 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│63 │Galaţi │Tecuci │Malureanu │T9/ │Arabil │14612-25 │extravilan│519,24 │1.194,25 │
│ │ │ │Dumitru │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│64 │Galaţi │Tecuci │Tanase Aton │T9/ │Arabil │47973-60 │extravilan│233,27 │536,52 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│65 │Galaţi │Tecuci │Seciu Dumitru │T9/ │Arabil │45016-65 │extravilan│1.180,17 │2.714,39 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│66 │Galaţi │Tecuci │Tanase Aurel │T9/ │Arabil │17524-85 │extravilan│818,20 │1.881,86 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│67 │Galaţi │Tecuci │Patilea │T9/ │Arabil │ │extravilan│254,43 │585,19 │
│ │ │ │Stefana │P.A32 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│68 │Galaţi │Tecuci │Feru Elena │T9/ │Arabil │14688-33 │extravilan│160,41 │368,94 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┬┴───────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┴┬───────────┤
│69 │Galaţi │Tecuci │Pruteanu Joita│T9/ │Arabil │17524-86 │extravilan│116,22 │267,31 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│70 │Galaţi │Tecuci │Zamfir │T9/ │Arabil │6664-41 │extravilan│659,41 │1.516,64 │
│ │ │ │Constantin │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│71 │Galaţi │Tecuci │Postolache │T9/ │Arabil │14786-95 │extravilan│242,21 │557,08 │
│ │ │ │Sofia │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│72 │Galaţi │Tecuci │Vlad │T9/ │Arabil │8076-86 │extravilan│573,91 │1.319,99 │
│ │ │ │Nastasache │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│73 │Galaţi │Tecuci │Tontu Olguta │T9/ │Arabil │14612-18 │extravilan│174,16 │400,57 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│74 │Galaţi │Tecuci │Tontu Olguta │T9/ │Arabil │ │extravilan│98,28 │226,04 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│75 │Galaţi │Tecuci │Stoica Maria │T9/ │Arabil │47971-96 │extravilan│304,88 │701,22 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│76 │Galaţi │Tecuci │Patilea Maria │T9/ │Arabil │45016-51 │extravilan│261,35 │601,11 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│77 │Galaţi │Tecuci │Otrocol │T9/ │Arabil │ │extravilan│657,38 │1.511,97 │
│ │ │ │Constantin │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│78 │Galaţi │Tecuci │Tanase Neculai│T9/ │Arabil │47971-70 │extravilan│542,03 │1.246,67 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│79 │Galaţi │Tecuci │Necula │T9/ │Arabil │ │extravilan│357,99 │823,38 │
│ │ │ │Paraschiva │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│80 │Galaţi │Tecuci │Voican │T9/ │Arabil │17524-89 │extravilan│765,46 │1.760,56 │
│ │ │ │Gheorghe │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│81 │Galaţi │Tecuci │Voican Dumitru│T9/ │Arabil │ │extravilan│144,23 │331,73 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│82 │Galaţi │Tecuci │Rosca P. │T9/ │Arabil │8076-80 │extravilan│161,50 │371,45 │
│ │ │ │Tudosia │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│83 │Galaţi │Tecuci │Rosca Petrica │T9/ │Arabil │47973-73 │extravilan│129,91 │298,79 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│84 │Galaţi │Tecuci │Rosca Cornelia│T9/ │Arabil │14641-24 │extravilan│299,28 │688,34 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│85 │Galaţi │Tecuci │Palade │T9/ │Arabil │45016-45 │extravilan│833,37 │1.916,75 │
│ │ │ │Cristina │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│86 │Galaţi │Tecuci │Robu Aneta │T9/ │Arabil │45016-47 │extravilan│852,29 │1.960,27 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│87 │Galaţi │Tecuci │Vaida Petre │T9/ │Arabil │17452-24 │extravilan│699,60 │1.609,08 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│88 │Galaţi │Tecuci │Vaida Petre │T9/ │Arabil │ │extravilan│173,88 │399,92 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│89 │Galaţi │Tecuci │Tudorache Ion │T9/ │Arabil │47973-86 │extravilan│648,00 │1.490,40 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│90 │Galaţi │Tecuci │Tiriboc Vasile│T9/ │Arabil │17408-07 │extravilan│722,03 │1.660,67 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│91 │Galaţi │Tecuci │Rosca Gh. Ion │T9/ │Arabil │17408-21 │extravilan│457,63 │1.052,55 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│92 │Galaţi │Tecuci │Epure Gh. Ion │T9/ │Arabil │47971-42 │extravilan│467,39 │1.075,00 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│93 │Galaţi │Tecuci │Rosca Tudora │T9/ │Arabil │17408-29 │extravilan│847,81 │1.949,96 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│94 │Galaţi │Tecuci │Gogota D. Ion │T9/ │Arabil │14612-71 │extravilan│454,47 │1.045,28 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│95 │Galaţi │Tecuci │Zigreanu │T9/ │Arabil │14641-12 │extravilan│673,87 │1.549,90 │
│ │ │ │Soltana │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│96 │Galaţi │Tecuci │Munteanu V. │T9/ │Arabil │17408-98 │extravilan│500,76 │1.151,75 │
│ │ │ │Ilinca │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│97 │Galaţi │Tecuci │Marin Apostol │T9/ │Arabil │14786-46 │extravilan│475,17 │1.092,89 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│98 │Galaţi │Tecuci │Poloboc Elena │T9/ │Arabil │29167-99 │extravilan│328,68 │755,96 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│99 │Galaţi │Tecuci │Anton Maria │T9/ │Arabil │6664-09 │extravilan│1.501,75 │3.454,03 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│100│Galaţi │Tecuci │Floroiu │T9/ │Arabil │6664-15 │extravilan│2.201,72 │5.063,96 │
│ │ │ │Iordache │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│101│Galaţi │Tecuci │Udris Chiriac │T9/ │Arabil │6664-16 │extravilan│1.324,58 │3.046,53 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│102│Galaţi │Tecuci │Epure Safta │T9/ │Arabil │29167-98 │extravilan│1.533,25 │3.526,48 │
│ │ │ │ │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│103│Galaţi │Tecuci │Grigorica │T9/ │Arabil │ │extravilan│249,28 │573,34 │
│ │ │ │Vasile II │P.A32 │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┼───────────┤
│95.555,09 │288.519,02 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016