Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 604 din 27 mai 2021  pentru aprobarea condiţiilor în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii  de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 604 din 27 mai 2021 pentru aprobarea condiţiilor în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 588 din 11 iunie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 104 lit. f) şi h) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Concediul de odihnă şi concediul de odihnă suplimentar
    SECŢIUNEA 1
    Concediul de odihnă
    ART. 1
    (1) Poliţiştii de penitenciare au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată se stabileşte în raport cu vechimea în muncă, precum şi cu perioadele asimilate în vederea obţinerii unei pensii, după cum urmează:
    a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime cumulată de până la 10 ani;
    b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime cumulată de peste 10 ani.

    (2) Vechimea care se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care poliţiştii de penitenciare o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul.
    (3) Pentru poliţiştii de penitenciare nou-încadraţi, precum şi pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, durata concediului de odihnă se stabileşte proporţional cu perioada de activitate prestată şi în raport cu vechimea în muncă.
    (4) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor poliţiştilor de penitenciare şi nu poate face obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
    (5) Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează, stabilite prin legislaţia naţională, precum şi zilele libere plătite stabilite prin acordul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

    ART. 2
    (1) Concediul de odihnă se efectuează până la finele anului calendaristic respectiv, integral sau fracţionat.
    (2) Concediul de odihnă poate fi fracţionat la cererea poliţiştilor de penitenciare, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile calendaristice.

    ART. 3
    (1) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
    (2) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
    (3) Poliţistul de penitenciare are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, conducerea unităţii fiind obligată să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

    ART. 4
    (1) Conducerea unităţii este obligată să ia măsurile necesare pentru ca poliţiştii de penitenciare să efectueze în fiecare an calendaristic concediul de odihnă la care au dreptul.
    (2) În cazul în care poliţistul de penitenciare, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, unitatea este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
    (3) Poliţiştilor de penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, aferent perioadei lucrate.

    ART. 5
    (1) Programarea de principiu a concediilor de odihnă pentru anul următor se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor, cu consultarea poliţiştilor de penitenciare, şi se aprobă de şeful structurii respective.
    (2) Concediile de odihnă se programează eşalonat, în tot cursul anului, ţinându-se seama de activităţile specifice desfăşurate şi de nevoile personale ale poliţiştilor de penitenciare, fără ca numărul celor aflaţi în acelaşi timp în concediu de odihnă să depăşească o treime din efectivul structurii.

    ART. 6
    (1) Reprogramarea sau amânarea efectuării concediului de odihnă poate fi efectuată când poliţistul de penitenciare se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;
    b) urmează să îndeplinească activităţi profesionale specifice postului ocupat, prezenţa acestuia fiind indispensabilă;
    c) solicită concediul de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate ori i s-a acordat concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau concediu pentru îngrijirea copilului bolnav;
    d) are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală sau în biletul de tratament;
    e) urmează sau este planificat să urmeze un curs de perfecţionare ori de specializare.

    (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) reprogramarea este condiţionată de cererea prealabilă a poliţistului de penitenciare.

    ART. 7
    (1) Concediul de odihnă se întrerupe în următoarele situaţii:
    a) a intervenit unul dintre cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) sau b);
    b) când poliţistul de penitenciare - femeie intră în concediu de maternitate;
    c) pentru nevoi de serviciu neprevăzute;
    d) la cererea poliţistului de penitenciare, pentru motive obiective, cererea urmând a fi aprobată de către conducătorul unităţii.

    (2) Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihnă prevăzute la alin. (1) poliţiştii de penitenciare au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când acest lucru nu este posibil, la data stabilită printr-o nouă programare, în cadrul aceluiaşi an calendaristic.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi la art. 6 alin. (1) lit. b), întreruperea concediului de odihnă se dispune în scris, de către şeful structurii din care face parte cel în cauză.

    ART. 8
    În cazul în care concediul de odihnă este întrerupt, drepturile băneşti primite în avans se regularizează în luna următoare acordării concediului de odihnă, odată cu plata salariilor.

    ART. 9
    Concediul de odihnă şi drepturile băneşti aferente, cuvenite poliţiştilor de penitenciare detaşaţi în condiţiile legii la alte unităţi, se acordă de către conducătorii unităţilor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 10
    Poliţiştii de penitenciare încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă au dreptul la concediu de odihnă cu durata stabilită potrivit art. 1 alin. (1).

    ART. 11
    (1) În cazul în care, după ce poliţistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de pensionare, acesta nu este obligat să restituie unităţii cota-parte din drepturile băneşti aferente concediului, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia poliţistului de penitenciare pentru care raportul de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a împlinirii limitei de vârstă, dar fără drept la pensie, precum şi în cazul încetării raportului de serviciu ca urmare a decesului.
    (3) În cazul în care, după ce poliţistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), acesta este obligat să restituie unităţii cota-parte din drepturile băneşti aferente concediului, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Concediul de odihnă suplimentar
    ART. 12
    (1) În afara concediului de odihnă prevăzut la art. 1 alin. (1), poliţiştii de penitenciare care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase -, stabilite potrivit legii, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, cu o durată cuprinsă între 3 şi 14 zile calendaristice.
    (2) Concediul de odihnă suplimentar se cumulează cu concediul de odihnă plătit prevăzut la art. 1 alin. (1).

    ART. 13
    (1) Existenţa condiţiilor deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - la locul de muncă se stabileşte potrivit prevederilor legale.
    (2) Pe baza determinărilor pentru evaluările de risc profesional prevăzute de cadrul legal aplicabil, prin ordin al ministrului justiţiei se stabilesc categoriile de poliţişti de penitenciare care îşi desfăşoară efectiv activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase -, precum şi durata concediului de odihnă suplimentar de care aceştia beneficiază în fiecare an calendaristic.

    ART. 14
    Pentru poliţiştii de penitenciare care nu lucrează un an întreg în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) ori lucrează în condiţii ce dau dreptul la un număr diferit de zile, durata concediului de odihnă suplimentar se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii în cursul anului calendaristic respectiv.

    ART. 15
    (1) În cazul în care poliţiştii de penitenciare, potrivit programării, au efectuat integral concediul de odihnă suplimentar cuvenit şi ulterior, în cursul aceluiaşi an calendaristic, nu mai lucrează în condiţiile respective, cota-parte din drepturile băneşti aferente concediului, corespunzătoare timpului nelucrat din acel an calendaristic, nu se restituie unităţii.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (3) se aplică şi în cazul concediului de odihnă suplimentar.

    CAP. II
    Concediul de studii
    ART. 16
    (1) Poliţiştii de penitenciare beneficiază de concedii de studii numai pentru frecventarea primei forme de învăţământ superior din fiecare ciclu de studiu, respectiv licenţă, master sau doctorat, de la încadrarea în sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Poliţiştii de penitenciare care urmează cursuri de învăţământ superior, organizate în instituţii de învăţământ superior acreditate ori cu autorizare de funcţionare provizorie, în condiţiile alin. (1), au dreptul la un concediu de studii plătit, de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fracţionat, pentru fiecare an universitar.
    (3) De drepturile prevăzute la alin. (2) beneficiază şi poliţiştii de penitenciare absolvenţi cu diplomă ai colegiilor universitare de scurtă durată, care îşi continuă studiile în învăţământul superior de lungă durată, în instituţii de învăţământ superior acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu.
    (4) Poliţiştii de penitenciare care frecventează simultan mai multe cursuri de învăţământ superior, indiferent de ciclu, pot beneficia de un singur concediu de studii plătit, pe an universitar.
    (5) Poliţiştilor de penitenciare care în ultimul an de învăţământ superior nu şi-au finalizat studiile prin examen de licenţă/absolvire şi nu au beneficiat de concediu de studii li se poate acorda ulterior, la cerere, o singură dată, concediul de studii la care au dreptul.
    (6) Poliţiştilor de penitenciare aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (5), care au beneficiat de concediu de studii parţial în ultimul an de învăţământ superior, li se poate aproba efectuarea diferenţei de concediu de studii pentru susţinerea ulterioară a examenului de licenţă/absolvire.
    (7) În situaţia repetării anului de studii din motive imputabile, poliţiştii de penitenciare nu au dreptul la concediu de studii pentru anul universitar respectiv.
    (8) Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua în anul universitar următor, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (6).

    ART. 17
    (1) Poliţiştilor de penitenciare li se acordă concediu de studii de către conducătorul unităţii, pentru fiecare ciclu de studii în parte.
    (2) Concediul de studii pentru frecventarea unei forme de învăţământ superior se acordă doar atunci când aceasta asigură specializarea/pregătirea poliţistului de penitenciare potrivit nevoilor unităţii.
    (3) Poliţiştii de penitenciare care la încadrarea în sistemul administraţiei penitenciare frecventează o formă de învăţământ superior pot beneficia de concediu de studii numai cu acordul directorului unităţii, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    (4) Refuzul şefului unităţii de a aproba concediul de studii, pentru fiecare ciclu de studii în parte, se motivează în scris.

    CAP. III
    Învoirea plătită
    ART. 18
    (1) Poliţiştii de penitenciare au dreptul, potrivit legii, la învoiri plătite cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în cazul următoarelor evenimente familiale:
    a) căsătoria poliţistului de penitenciare;
    b) naşterea sau căsătoria unui copil;
    c) decesul soţului/soţiei sau al unei rude de până la gradul al II-lea a poliţistului de penitenciare sau a soţului/soţiei acestuia.

    (2) Poliţiştii de penitenciare pot beneficia de învoiri plătite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în următoarele situaţii:
    a) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;
    b) în situaţia unor dezastre care au afectat domiciliul poliţistului de penitenciare, al părinţilor, socrilor sau copiilor acestuia;
    c) pentru alte situaţii sau evenimente excepţionale, de natură să justifice învoirea solicitată.

    (3) Învoirile plătite prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă de conducerea unităţii, la cererea poliţistului de penitenciare.
    (4) Poliţiştii de penitenciare pot beneficia de învoire plătită stabilită în ore, în cadrul programului normal de lucru dintr-o zi, pentru rezolvarea unor situaţii urgente sau neprevăzute, cu aprobarea şefului ierarhic.

    CAP. IV
    Concediul fără plată
    ART. 19
    (1) Poliţiştii de penitenciare au dreptul la concediu fără plată, a cărui durată însumată poate fi de cel mult 30 de zile calendaristice anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
    a) pregătirea şi/sau susţinerea examenelor de admitere, de finalizare a anilor de studii sau de absolvire a celei de-a doua/treia facultăţi;
    b) susţinerea examenelor nepromovate de admitere la doctorat sau în instituţii de învăţământ superior, a celor de an universitar ori de licenţă, pentru pregătirea cărora au beneficiat de concedii de studii;
    c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui alt post în poliţia penitenciară.

    (2) În mod excepţional, pentru rezolvarea unor situaţii personale, poliţiştii de penitenciare au dreptul la concedii fără plată, cu durata maximă de 90 de zile calendaristice, anual, în următoarele cazuri:
    a) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, fără a depăşi însă 90 de zile, dacă cel în cauză nu beneficiază, potrivit legii, de concediu medical şi de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte - pe timpul cât aceasta se află la tratament în străinătate;
    b) pentru alte motive temeinic fundamentate.

    (3) Poliţiştilor de penitenciare care au promovat etapele de admitere la instituţii de învăţământ superior din străinătate sau alte instituţii de învăţământ din străinătate li se poate acorda concediu fără plată, anual, pentru frecventarea cursurilor, pe durata acestora, pentru o perioadă maximă de 90 de zile calendaristice.
    (4) Concediile fără plată se aprobă de conducerea unităţii la cererea poliţistului de penitenciare şi se comunică compartimentelor financiar-contabilitate şi resurse umane.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), concediile prevăzute la alin. (2) şi (3) se aprobă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorilor de unităţi; concediile prevăzute la alin. (3) se aprobă doar dacă studiile asigură specializarea/pregătirea potrivit nevoilor sistemului administraţiei penitenciare.

    ART. 20
    (1) În perioada concediilor fără plată poliţiştii de penitenciare îşi păstrează funcţia avută.
    (2) Perioadele concediilor fără plată acordate în condiţiile art. 19 nu constituie vechime în muncă şi în serviciu.

    CAP. V
    Biletele de odihnă
    ART. 21
    (1) Poliţiştii de penitenciare pot beneficia de bilete de odihnă, o singură dată pe an; în baza biletului de odihnă, poliţistul de penitenciare beneficiază de asigurarea cazării şi meselor zilnice pe teritoriul României, pe durata unei serii de odihnă stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevăzută la art. 26.
    (2) Asigurarea biletelor de odihnă se poate realiza şi în centrele aparţinând sistemului administraţiei penitenciare.

    ART. 22
    (1) Acordarea biletelor de odihnă pentru poliţiştii de penitenciare se face în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie.
    (2) Poliţiştii de penitenciare pot beneficia de bilete de odihnă numai pe perioada concediilor de odihnă.

    ART. 23
    Biletele de odihnă se repartizează pe unităţi, conform estimărilor realizate în baza solicitărilor formulate de potenţialii beneficiari, până la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul următor.

    ART. 24
    (1) Contribuţia care trebuie să fie plătită de poliţistul de penitenciare pentru biletele de odihnă este de 50% din preţul integral al biletului de odihnă.
    (2) Diferenţa de preţ pentru biletele de odihnă până la acoperirea integrală a contravalorii acestora se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie, după efectuarea sejurului de către poliţistul de penitenciare pe baza biletului de odihnă atribuit.

    ART. 25
    (1) Contribuţia pentru biletele de odihnă, plătită de poliţistul de penitenciare, se poate restitui acestuia în următoarele cazuri:
    a) din motive medicale sau personale atestate cu documente, când titularul nu mai poate ajunge în staţiune;
    b) din motive personale - titularul renunţă la bilet, anunţând cu cel puţin 15 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune.

    (2) Contribuţia se restituie integral beneficiarului şi în situaţia în care acesta, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii.

    ART. 26
    Biletele de odihnă se distribuie poliţiştilor de penitenciare conform unei proceduri stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 27
    Poliţiştii de penitenciare şi familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei în ceea ce priveşte folosirea centrelor de odihnă şi recuperare şi a altor amenajări recreative şi sportive din sistemul administraţiei penitenciare sau care aparţin ori se află în administrarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe bază de protocol încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile respective.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 28
    Pe durata concediilor de odihnă, a concediilor de studii plătite sau a învoirilor plătite nu pot fi încadrate alte persoane pe posturile poliţiştilor de penitenciare respectivi, urmând ca sarcinile de serviciu ale acestora să fie redistribuite.

    ART. 29
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 2 decembrie 2004, cu modificările ulterioare.

    ART. 30
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor de penitenciare din Ministerul Justiţiei.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul justiţiei,
                    Stelian-Cristian Ion
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Mihnea-Claudiu Drumea,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 27 mai 2021.
    Nr. 604.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016