Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 6 din 17 august 2020  pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare  şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile  pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 17 august 2020 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 750 din 18 august 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora,
    văzând prevederile art. 89 şi 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând seama de prevederile art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 15/2016 privind procedura de acreditare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016, republicată,
    având în vedere prevederile art. 85 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare aDirectivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,
    văzând dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
    luând în considerare faptul că adeverinţele eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă vizează, potrivit legii, condiţii care trebuie să fie îndeplinite de organizaţiile neguvernamentale din România,
    văzând că legiuitorul a prevăzut, în mod expres, că, pentru a solicita acreditarea de observatori interni, organizaţiile neguvernamentale trebuie să fie legal constituite cu cel puţin 6 luni înainte de ziua de referinţă şi să aibă ca obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a drepturilor omului,
    ţinând cont de rolul mass-mediei în organizarea scrutinelor democratice, corecte şi transparente,
    observând Recomandarea CM/Rec (2011) 7 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru statele membre privind o nouă noţiune a mass-mediei, precum şi prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 100 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând punctul de vedere exprimat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 16.539 din 13.08.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 11.778 din 17.08.2020,
    în temeiul art. 89 alin. (10) şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, asociaţia sau fundaţia interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu cu 8 zile înaintea datei alegerilor.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, din care să rezulte că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail.
    (4) În cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociaţiilor şi fundaţiilor din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 2
    (1) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociaţia sau fundaţia poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenenţă politică.
    (2) Asociaţiile şi fundaţiile acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii lor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Observatorii interni pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare şi numai pe baza ecusonului prevăzut la alin. (2), însoţit de actul de identitate.

    ART. 3
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, reprezentanţii instituţiilor mass-media străine.
    (2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail.
    (3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de copiile documentelor de călătorie, precum şi de copii ale documentelor emise de instituţii mass-media străine, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist.
    (4) Reprezentanţii instituţiilor mass-media străine care deţin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorităţii Electorale Permanente doar cererea de acreditare.

    ART. 4
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatori internaţionali.
    (2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail.
    (3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de copiile documentelor de călătorie, precum şi de copii ale documentelor emise de organizaţii străine sau internaţionale care desfăşoară activităţi în domeniul electoral, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.

    ART. 5
    Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 6
    Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.

    ART. 7
    Documentele de acreditare emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile şi în cazul organizării unui nou tur de scrutin în situaţia prevăzută de art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti au acces în secţiile de votare şi pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai în baza actului de identitate şi a legitimaţiei de jurnalist, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă.
    (2) Reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a prevederilor legale atrag îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
    (3) Filmarea şi/sau fotografierea locurilor publice din zona de votare şi localul secţiei de votare vor putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului şi cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 10
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Vajda Zsombor

    Bucureşti, 17 august 2020.
    Nr. 6.
    ANEXA 1

    Modelul cererii de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile
    pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
    Către:
    Autoritatea Electorală Permanentă
    Subsemnatul, .................................................................................^1), ...............................................................................^2) în cadrul .........................................................................................................................^3), solicit, în baza art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.
    .............................^4)
    Data ................................
    Date de contact: ...........................^5)
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea asociaţiei sau fundaţiei care face cererea.
    ^2) Se înscrie funcţia pe care persoana care face cererea o are în asociaţie sau fundaţie.
    ^3) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale asociaţiei sau fundaţiei.
    ^4) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea asociaţiei sau fundaţiei care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila asociaţiei sau fundaţiei.
    ^5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul asociaţiei sau fundaţiei care face cererea, după caz.

    ANEXA 2

    Modelul documentului de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile
    pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
    ACREDITARE
    Nr. .............
    Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ..................../................, formulată de .......................................................... ^1),
    în temeiul art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează ..............................................^1) la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.
    Preşedinte,
    .................................^2)
    ^1) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale asociaţiei sau fundaţiei care a formulat cererea.
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
    N O T E:
    - Pe baza documentului de acreditare, asociaţia sau fundaţia poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenenţă politică.
    – Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai pe baza ecusonului emis de către asociaţia sau fundaţia acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţit de actul de identitate.
    – Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar, în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
    – La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în localul de vot de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.


    ANEXA 3

    Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile
    pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al asociaţiei sau fundaţiei, precum şi semnătura olografă a acestuia.
    ^2) Se poate aplica ştampila asociaţiei sau fundaţiei acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    NOTE:
    - Condiţiile de confecţionare şi dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociaţia sau fundaţia acreditată care a desemnat observatorii, cu condiţia ca acestea să conţină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.
    – Observatorul intern poate asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusonului emis de către asociaţia sau fundaţia românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţit de actul de identitate.


    ANEXA 4

    Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine
    la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
    ACREDITARE
    Nr. .............
    Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ..................................../.................................. ,
    în temeiul art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează pe doamna/domnul..............................................^1) în vederea observării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.
    Preşedinte,
    ........................ ^2)
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele observatorului internaţional sau ale reprezentantului instituţiei mass-media străine, după caz.
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
    N O T E:
    - Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.
    – Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar, în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
    – La biroul electoral al secţiei de votare persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în localul de vot de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016