Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 592 din 27 mai 2021  privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 592 din 27 mai 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale "SINERGIE" 2021-2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale "SINERGIE" 2021-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 608 din 18 iunie 2021
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) şi art. 8 alin. (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 lit. l) şi art. 23 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale „SINERGIE“ 2021-2030, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale „SINERGIE“ 2021-2030, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Finanţarea obiectivelor şi a măsurilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Mihnea-Claudiu Drumea,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marius-Mihai Vasiliu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 27 mai 2021.
    Nr. 592.
    ANEXA 1

    STRATEGIE NAŢIONALĂ

    ANEXA 2

    PLANUL DE ACŢIUNI
    pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale „SINERGIE“ 2021-2030
    OS I. Prevenire primară

┌─────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────────────────┬─────────────┐
│Măsura │Termen de│Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│1. Derularea │ │ │Finanţare de la │ │ │
│anuală de │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│activităţi de │ │ │prin bugetele │ │ │
│educaţie │ │ │instituţiilor │ │Reticenţa │
│parentală │ │ │responsabile; │ │părinţilor de│
│organizate de │ │CJ/CL de │finanţare din │ │a participa │
│către echipele │ │sector, │bugetele locale;│- Organizarea unor grupuri│la grupurile │
│intersectoriale │2021-2030│monitorizare │finanţare din │de sprijin şi educaţie │de sprijin │
│locale pentru │ │de către │fonduri externe │parentală │Nivel crescut│
│prevenirea şi │ │ANDPDCA │nerambursabile; │ │de rezistenţă│
│combaterea │ │ │personal de │ │la schimbare │
│violenţei asupra │ │ │specialitate din│ │ │
│copilului şi a │ │ │cadrul: CJ/CL de│ │ │
│violenţei │ │ │sector, ANDPDCA │ │ │
│domestice (EIL) │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la │ │ │
│2. Elaborarea şi │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│implementarea │ │ │prin bugetele │ │ │
│unor proceduri de│ │ │instituţiilor │ │ │
│lucru şi ghiduri │ │ANDPDCA, MAI,│responsabile; │- Proceduri de lucru │ │
│de bune practici │2021-2023│ANES, │finanţare din │elaborate │Lipsa bunelor│
│în prevenirea │ │ONG, INM, MP │fonduri externe │- Ghiduri de bune practici│practici │
│abuzului sexual │ │ │nerambursabile; │elaborate │ │
│asupra copiilor │ │ │personal de │ │ │
│în familie şi în │ │ │specialitate din│ │ │
│comunitate │ │ │cadrul: ANDPDCA.│ │ │
│ │ │ │MAI, ANES, ONG │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│3. Îmbunătăţirea │ │ │prin bugetele │ │ │
│competenţelor │ │ │instituţiilor │Acţiuni privind instruirea│ │
│cadrelor │ │ │responsabile; │/ formarea continuă/ │ │
│didactice din │ │ME, Colegiul │finanţare din │informarea-conştientizarea│ │
│învăţământul │ │Naţional al │fonduri externe │cadrelor didactice din │ │
│primar, │ │Psihologilor,│nerambursabile; │învăţământul primar, │Nivel crescut│
│gimnazial, liceal│2021-2025│ANES, casele │personal de │gimnazial, liceal şi │de rezistenţă│
│şi tehnic şi │ │corpului │specialitate din│tehnic şi profesional cu │la schimbare │
│profesional în │ │didactic, ONG│cadrul: ME, │privire la abordarea │ │
│abordarea │ │ │Colegiului │violenţei sexuale şi │ │
│violenţei sexuale│ │ │Naţional al │violenţei domestice │ │
│şi violenţei │ │ │Psihologilor, │ │ │
│domestice │ │ │ANES, caselor │ │ │
│ │ │ │corpului │ │ │
│ │ │ │didactic, ONG │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│4. Formarea │ │ │ │ │ │
│continuă pentru │ │ │ │ │ │
│toate categoriile│ │ │ │ │ │
│de profesionişti │ │ │ │ │ │
│relevante (cadre │ │ │ │ │ │
│didactice, │ │ │ │ │ │
│medici, │ │ │ │ │ │
│psihologi, │ │ │ │ │ │
│poliţişti, │ │ │ │ │ │
│judecători, │ │ │ │ │ │
│procurori, │ │ │Finanţare de la │ │ │
│asistenţi sociali│ │ │bugetul de stat,│ │ │
│etc.), precum şi │ │ │prin bugetele │ │ │
│a │ │ │instituţiilor │Număr de profesionişti │ │
│reprezentanţilor │ │ │responsabile; │care au beneficiat de │ │
│ONG-urilor care │ │ME, ANES, MAI│finanţare din │formare continuă (cadre │ │
│activează în │ │/IGPR, ISOP, │fonduri externe │didactice, medici, │Nivel crescut│
│domeniu, pe tema │2021-2030│ANITP, INM, │nerambursabile; │psihologi, poliţişti, │de rezistenţă│
│prevenirii şi │ │MS, ONG, MP │personal de │judecători, procurori, │la schimbare │
│combaterii │ │ │specialitate din│asistenţi sociali, ONG │ │
│violenţei sexuale│ │ │cadrul: ME, │etc.) │ │
│în toate formele │ │ │ANES, MAI/IGPR, │ │ │
│sale, inclusiv a │ │ │ISOP, ANITP, │ │ │
│faptelor │ │ │INM, MS, ONG │ │ │
│săvârşite în │ │ │ │ │ │
│mediul cibernetic│ │ │ │ │ │
│(cadre didactice,│ │ │ │ │ │
│medici, │ │ │ │ │ │
│psihologi, │ │ │ │ │ │
│poliţişti, │ │ │ │ │ │
│judecători, │ │ │ │ │ │
│procurori, │ │ │ │ │ │
│asistenţi │ │ │ │ │ │
│sociali, ONG │ │ │ │ │ │
│etc.) │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│5. Elaborarea şi │ │ │ │ │ │
│aprobarea unui │ │ │ │ │ │
│conţinut │ │ │ │ │ │
│educaţional │ │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ME, ANES, │Finanţare de la │ │ │
│pentru │ │CSM, ONG, cu │bugetul de stat,│Planuri-cadru, programe │ │
│învăţământul de │ │implicarea │prin bugetele │şcolare care integrează │ │
│masă la toate │ │unor │instituţiilor │prevenirea violenţei │Nivel crescut│
│nivelurile, │2021-2030│procurori, │responsabile; │sexuale, elaborate şi │de rezistenţă│
│adaptat în │ │poliţişti, │personal de │aprobate de ME şi │la schimbare │
│funcţie de │ │judecători │specialitate din│introduse în învăţământul │ │
│vârstă, pe tema │ │practicieni │cadrul: ME, │de masă cu caracter │ │
│prevenirea şi │ │în domeniu │ANES, CSM, ONG │obligatoriu │ │
│combaterea │ │ │ │ │ │
│abuzurilor │ │ │ │ │ │
│sexuale de orice │ │ │ │ │ │
│tip şi din orice │ │ │ │ │ │
│mediu (inclusiv │ │ │ │ │ │
│online). ├─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│Implementarea │ │ │ │ │ │
│acestui conţinut │ │ │ │ │ │
│în cadrul unei │ │ │ │ │ │
│noi materii sau │ │ │ │ │ │
│prin integrarea │ │ │ │La realizarea acestei │ │
│în materii │ │ │ │măsuri este necesară │ │
│existente │ │ │ │implicarea unor procurori,│ │
│Obiective de │ │ │ │poliţişti, judecători │ │
│învăţare minime │ │ │ │practicieni în domeniu │ │
│(adaptate pe │ │ │ │(pentru identificarea şi │ │
│vârste): │ │ │ │înţelegerea pericolelor │ │
│recunoaşterea │ │ │ │concrete care rezultă din │ │
│comporta-mentelor│ │ │ │cazuistică şi expunerea │ │
│sexuale │ │ │ │unor moduri de operare şi │ │
│neadecvate (de la│ │ │ │metode folosite de acest │ │
│atingeri nedorite│ │ │ │tip de agresori). │ │
│la expunerea la │ │ │ │ │ │
│pornografie), cum│ │ │ │ │ │
│luăm atitudine şi│ │ │ │ │ │
│modalităţi de │ │ │ │ │ │
│raportare │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│6. Informarea şi │ │ │ │ │ │
│instruirea │ │ │Finanţare de la │ │ │
│elevilor şi │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│părinţilor în │ │ME, unităţi │prin bugetele │ │ │
│scopul │ │de │instituţiilor │ │ │
│conştientizării │ │învăţământ, │responsabile; │ │ │
│necesităţii │ │IPJ, ANES, │finanţare din │ │Reticenţa │
│educării în │ │CSM, DGASPC, │bugetele locale;│ │elevilor şi │
│scopul prevenirii│ │ONG, cu │finanţare din │Număr de acţiuni privind │părinţilor de│
│şi combaterii │2021-2025│implicarea │fonduri externe │informarea şi instruirea │a participa │
│abuzurilor │ │unor │nerambursabile; │elevilor şi părinţilor │la acţiunile │
│sexuale de orice │ │procurori, │personal de │ │de informare │
│tip şi din orice │ │poliţişti, │specialitate din│ │şi instruire │
│mediu: unitate de│ │judecători │cadrul: ME, │ │ │
│învăţământ, │ │practicieni │unităţi de │ │ │
│familie/familie │ │în domeniu │învăţământ, IPJ,│ │ │
│extinsă, │ │ │ANES, CSM, │ │ │
│comunitate, │ │ │DGASPC, ONG │ │ │
│societate │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│7. Informarea şi │ │ │Finanţare de la │ │ │
│educarea │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│adulţilor în │ │ │prin bugetele │ │ │
│scopul prevenirii│ │ │instituţiilor │ │ │
│şi combaterii │ │ │responsabile; │ │ │
│abuzurilor │ │ │finanţare din │ │ │
│sexuale de orice │ │ANES, IGPR, │fonduri externe │ │ │
│tip şi din orice │ │organizaţii │nerambursabile; │Număr de acţiuni privind │Nivel crescut│
│mediu: loc de │Permanent│sindicale şi │personal de │informarea şi instruirea │de rezistenţă│
│muncă, familie/ │ │patronale, │specialitate din│adulţilor │la schimbare │
│familie extinsă, │ │ANP, ONG │cadrul: ANES, │ │ │
│comunitate, │ │ │IGPR, │ │ │
│societate, │ │ │organizaţiilor │ │ │
│inclusiv │ │ │sindicale şi │ │ │
│prevenirea │ │ │patronale, DNP, │ │ │
│recidivelor în │ │ │ANP, ONG │ │ │
│cazurile de viol │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│8. Înfiinţarea │ │ │ │ │ │
│unor cluburi de │ │ │Finanţare de la │ │ │
│împuternicire a │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│fetelor şi │ │ME, IGPR, │prin bugetele │ │ │
│băieţilor (CIFB) │ │ONG, │instituţiilor │ │ │
│pe lângă │ │universităţi,│responsabile; │ │ │
│unităţile de │ │ANES, cu │finanţare din │ │ │
│învăţământ, cu │ │implicarea │fonduri externe │ │Nivel crescut│
│activităţi │2023-2028│unor │nerambursabile; │Număr de CIFB create │de rezistenţă│
│centrate pe: │ │procurori, │personal de │ │la schimbare │
│dezvoltarea │ │poliţişti, │specialitate din│ │ │
│personală, │ │judecători, │cadrul: ME, │ │ │
│cunoaşterea │ │practicieni │IGPR, ONG, │ │ │
│drepturilor, │ │în domeniu │universităţilor,│ │ │
│mentorat, modele │ │ │ANES │ │ │
│de viaţă, tehnici│ │ │ │ │ │
│de autoapărare │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│9. Derularea unor│ │ │Finanţare de la │ │ │
│campanii locale │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│şi naţionale de │ │ │prin bugetele │ │ │
│prevenire a │ │ │instituţiilor │ │ │
│traficului de │ │ │responsabile; │ │ │
│persoane şi a │ │ │finanţare din │Număr de campanii locale │Nivel scăzut │
│turismului │ │ANITP, IGPR, │bugetele locale;│şi naţionale de prevenire │de implicare │
│sexual, cu │Permanent│APL, consilii│finanţare din │a traficului de persoane │din partea │
│implicarea │ │judeţene, MP,│fonduri externe │Număr de autorităţi │autorităţilor│
│autorităţilor │ │ONG │nerambursabile; │publice locale implicate │locale │
│locale, │ │ │personal de │ │ │
│societăţii civile│ │ │specialitate din│ │ │
│şi, inclusiv, a │ │ │cadrul: ANITP, │ │ │
│reprezentanţilor │ │ │IGPR, MP, APL, │ │ │
│poliţiei │ │ │consiliilor │ │ │
│ │ │ │judeţene │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│10. Derularea de │ │ │Finanţare de la │ │ │
│acţiuni anuale de│ │ │bugetul de stat,│ │ │
│informare şi │ │ │prin bugetele │ │ │
│conştientizare pe│ │ │instituţiilor │ │ │
│tema prevenirii │ │ANES, CNA, │responsabile; │ │ │
│şi combaterii │ │IGPR, MP, │finanţare din │ │ │
│violenţei │ │ONG, │fonduri externe │ │Nivel crescut│
│sexuale, adresate│Permanent│asociaţii │nerambursabile; │Număr de jurnalişti │de rezistenţă│
│jurnaliştilor, │ │profesionale │personal de │implicaţi │la schimbare │
│bloggerilor şi │ │ale │specialitate din│ │ │
│vloggerilor a │ │jurnaliştilor│cadrul: ANES, │ │ │
│căror activitate │ │ │CNA, IGPR, MP, │ │ │
│are impact asupra│ │ │ONG, │ │ │
│copiilor/ │ │ │asociaţiilor │ │ │
│adolescenţilor │ │ │profesionale ale│ │ │
│ │ │ │jurnaliştilor │ │ │
├─────────────────┴───┬─────┼────────────┬┴────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la │ │ │
│11. Campanii de │ │ │bugetul de stat, │ │ │
│informare a │ │ │prin bugetele │ │ │
│persoanelor migrante/│ │ │instituţiilor │ │ │
│refugiate privind │ │ │responsabile; │ │ │
│legislaţia din │ │ │finanţare din │Număr de persoane │Nivel scăzut │
│România - dreptul la │ │ONG, APL, │bugetele locale; │informate, număr de │de implicare │
│siguranţă şi │Anual│OIM │finanţare din │autorităţi publice locale │din partea │
│integritate │ │ │fonduri externe │implicate │autorităţilor│
│corporală, servicii │ │ │nerambursabile; │ │locale │
│de suport şi │ │ │personal de │ │ │
│modalităţi de │ │ │specialitate din │ │ │
│raportare în caz de │ │ │cadrul: │ │ │
│abuz │ │ │ONG-urilor de │ │ │
│ │ │ │profil, APL │ │ │
└─────────────────────┴─────┴────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────┘    OS II. Prevenire secundară

┌────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Măsura │Termen de│Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│1. Derularea │ │ │Finanţare de la│ │ │
│unor campanii │ │ │bugetul de │ │ │
│locale şi │ │ │stat, prin │ │ │
│naţionale │ │ │bugetele │Număr de │Reticenţa │
│privind │ │ │instituţiilor │persoane │persoanelor │
│serviciile de │ │ │responsabile; │vulnerabile │vulnerabile │
│sprijin pentru │ │APL, ANES, MAI/│finanţare din │informate şi │de a │
│combaterea │Permanent│IGPR, MP, │fonduri externe│consiliate │participa la │
│violenţei │ │ANDPDCA, ANITP,│nerambursabile;│prin campanii │activităţi şi│
│sexuale, │ │ONG │personal de │derulate la │de a accesa │
│adresate │ │ │specialitate │nivel local şi│servicii │
│grupurilor │ │ │din cadrul: │naţional │sociale │
│vulnerabile, cu │ │ │APL, ANES, MAI/│ │ │
│posibilitatea de│ │ │IGPR, MP, │ │ │
│accesare a │ │ │ANDPDCA, ANITP,│ │ │
│serviciilor │ │ │ONG │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│2. Analiza │ │ │ │ │ │
│cadrului │ │ │ │ │ │
│legislativ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│actual din │ │ │bugetul de │ │ │
│perspectiva │ │ │stat, prin │ │ │
│necesităţii │ │ │bugetele │ │ │
│asigurării │ │ │instituţiilor │ │Nivel scăzut │
│siguranţei în │ │ │responsabile; │ │de implicare │
│mediul online şi│ │ │finanţare din │ │din partea │
│a unui răspuns │ │MAI/IGPR, ANES,│fonduri externe│Raport de │instituţiilor│
│ferm pentru │2021-2023│MP, ONG, PICCJ,│nerambursabile;│analiză │responsabile │
│combaterea │ │DIICOT, ANCOM │personal de │elaborat │Nivel crescut│
│pornografiei, │ │ │specialitate │ │de rezistenţă│
│pornografiei din│ │ │din cadrul: MAI│ │la schimbare │
│răzbunare, │ │ │/IGPR, ANES, │ │ │
│hărţuirii/ │ │ │PICCJ, MP, │ │ │
│şantajului │ │ │DIICOT, ANCOM, │ │ │
│privind │ │ │ONG │ │ │
│difuzarea unor │ │ │ │ │ │
│materiale cu │ │ │ │ │ │
│conţinut sexual │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │ │ │
│ │ │ │stat, prin │ │ │
│3. Formarea │ │ │bugetele │ │ │
│profesională │ │ │instituţiilor │ │ │
│continuă a │ │ │responsabile; │Număr de │ │
│specialiştilor │ │MS, INML, │finanţare din │sesiuni de │Nivel crescut│
│din unităţile │Permanent│servicii de │fonduri externe│formare/ │de rezistenţă│
│sanitare şi din │ │medicină legală│nerambursabile;│programe de │la schimbare │
│cadrul │ │ │personal de │formare │ │
│serviciilor de │ │ │specialitate │ │ │
│medicină legală │ │ │din cadrul: MS,│ │ │
│ │ │ │INML, │ │ │
│ │ │ │serviciilor de │ │ │
│ │ │ │medicină legală│ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │ │ │
│ │ │ │stat, prin │ │ │
│ │ │ │bugetele │ │ │
│ │ │ │instituţiilor │Constituirea │ │
│ │ │ │responsabile; │unui grup de │ │
│4. Analiza │ │ │finanţare din │lucru │ │
│privind │ │ │fonduri externe│Elaborarea │Nivel scăzut │
│necesitatea │ │MAI/IGPR, │nerambursabile;│unui document │de implicare │
│înfiinţării unor│ │Institutul de │personal de │privind │din partea │
│servicii/ │ │Cercetare şi │specialitate │necesitatea │instituţiilor│
│compartimente de│2021-2025│Prevenire a │din cadrul: MS,│înfiinţării │responsabile │
│tip cyber patrol│ │Criminalităţii,│INML, │unor servicii/│Nivel crescut│
│la nivelul │ │MP, ANES, │serviciilor de │compartimente │de rezistenţă│
│poliţiei │ │ANDPDCA │medicină │de tip cyber │la schimbare │
│naţionale │ │ │legală, MAI/ │patrol la │ │
│ │ │ │IGPR, │nivelul │ │
│ │ │ │Institutului de│poliţiei │ │
│ │ │ │Cercetare şi │naţionale │ │
│ │ │ │Prevenire a │ │ │
│ │ │ │Criminalităţii,│ │ │
│ │ │ │MP, ANES, │ │ │
│ │ │ │ANDPDCA │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │ │ │
│ │ │ │stat, prin │ │ │
│5. Derularea │ │ │bugetele │Număr de │ │
│unor activităţi │ │ │instituţiilor │activităţi de │ │
│de informare a │ │ │responsabile; │informare a │ │
│copiilor, │ │MAI/IGPR, │finanţare din │copiilor, │ │
│tinerilor şi │ │Institutul de │fonduri externe│tinerilor şi │ │
│părinţilor │ │Cercetare şi │nerambursabile;│părinţilor │Nivel crescut│
│privind │Permanent│Prevenire a │personal de │privind │de rezistenţă│
│gestionarea │ │Criminalităţii,│specialitate │gestionarea │la schimbare │
│pericolelor în │ │MP, ANES, │din cadrul: MAI│pericolelor în│ │
│legătură cu │ │ANDPDCA, ME, │/IGPR, │legătură cu │ │
│accesarea │ │ONG │Institutului de│accesarea │ │
│platformelor de │ │ │Cercetare şi │platformelor │ │
│socializare │ │ │Prevenire a │de socializare│ │
│online │ │ │Criminalităţii,│online │ │
│ │ │ │MP, ANES, │ │ │
│ │ │ │ANDPDCA, ME, │ │ │
│ │ │ │ONG │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│6. Întărirea │ │ │Finanţare de la│ │ │
│gradului de │ │ │bugetul de │ │ │
│aplicare şi │ │ │stat, prin │ │ │
│respectare a │ │ │bugetele │ │ │
│politicilor │ │ │instituţiilor │ │ │
│interne la │ │ │responsabile; │ │ │
│nivelul │ │ANES, │finanţare din │Număr de │ │
│angajatorilor │ │organizaţii │fonduri externe│acţiuni de │Nivel crescut│
│cuprinzând │Permanent│sindicale şi │nerambursabile;│informare │de rezistenţă│
│măsuri de │ │patronale, │personal de │realizate la │la schimbare │
│prevenire, │ │operatori │specialitate │nivelul │ │
│combatere şi │ │economici │din cadrul: │angajatorilor │ │
│sesizare a │ │ │ANES, │ │ │
│faptelor de │ │ │organizaţiilor │ │ │
│hărţuire sexuală│ │ │sindicale şi │ │ │
│/abuz la locul │ │ │patronale, │ │ │
│de muncă │ │ │operatorilor │ │ │
│ │ │ │economici │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │ │ │
│ │ │ │stat, prin │ │ │
│ │ │ │bugetele │ │ │
│7. Marcarea │ │MAI/IGPR, │instituţiilor │Organizarea │Gradul │
│Zilei │ │Institutul de │responsabile; │unor │ridicat de │
│internaţionale │ │Cercetare şi │personal de │evenimente │toleranţă la │
│împotriva │Anual │Prevenire a │specialitate │tematice de │violenţă │
│violenţei │ │Criminalităţii,│din cadrul: MAI│conştientizare│sexuală al │
│domestice - 25 │ │ANES, ANDPDCA, │/IGPR, │a fenomenului │opiniei │
│noiembrie │ │ME, ONG │Institutului de│violenţei │publice │
│ │ │ │Cercetare şi │sexuale │ │
│ │ │ │Prevenire a │ │ │
│ │ │ │Criminalităţii,│ │ │
│ │ │ │ANES, ANDPDCA, │ │ │
│ │ │ │ME, ONG │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │ │ │
│ │ │ │stat, prin │ │ │
│ │ │ │bugetele │ │ │
│ │ │MAI/IGPR, │instituţiilor │Organizarea │Gradul │
│8. Marcarea │ │Institutul de │responsabile; │unor │ridicat de │
│celor 16 zile de│ │Cercetare şi │personal de │evenimente │toleranţă la │
│activism care │Anual │Prevenire a │specialitate │tematice de │violenţă │
│urmează zilei de│ │Criminalităţii,│din cadrul: MAI│conştientizare│sexuală al │
│25 noiembrie │ │ANES, ANDPDCA, │/IGPR, │a fenomenului │opiniei │
│ │ │ME, ONG │Institutului de│violenţei │publice │
│ │ │ │Cercetare şi │sexuale │ │
│ │ │ │Prevenire a │ │ │
│ │ │ │Criminalităţii,│ │ │
│ │ │ │ANES, ANDPDCA, │ │ │
│ │ │ │ME, ONG │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │ │ │
│9. Derularea de │ │ │stat, prin │ │ │
│campanii de │ │ │bugetele │ │ │
│conştientizare │ │ │instituţiilor │ │Nivel scăzut │
│în rândul │ │ │responsabile; │ │de implicare │
│poliţiştilor şi │ │ │finanţare din │ │din partea │
│personalului din│ │IGPR, MMPS, │bugetele │Număr de │instituţiilor│
│serviciile │2021-2023│consilii │locale; │funcţionari/ │responsabile/│
│sociale de la │ │judeţene, ONG │finanţare din │poliţişti │angajaţilor │
│nivelul │ │ │fonduri externe│conştientizaţi│Nivel crescut│
│autorităţilor │ │ │nerambursabile;│ │de rezistenţă│
│locale, cu │ │ │personal de │ │la schimbare │
│privire la │ │ │specialitate │ │ │
│vulnerabilitatea│ │ │din cadrul: │ │ │
│migranţilor │ │ │IGPR, MMPS, │ │ │
│ │ │ │consiliilor │ │ │
│ │ │ │judeţene, ONG │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10. Completarea │ │ │ │ │ │
│cadrului │ │ │ │ │ │
│legislativ │ │ │ │Modificarea/ │ │
│special în │ │ │ │Completarea │ │
│sensul │ │ │ │cadrului │ │
│reglementării │ │ │Finanţare de la│legislativ │ │
│posibilităţii │ │ │bugetul de │astfel încât │ │
│obţinerii de │ │ │stat, prin │victimele │ │
│daune morale │ │ │bugetele │infracţiunilor│Nivel scăzut │
│prin intermediul│ │ │instituţiilor │de viol/ │de implicare │
│compensaţiilor │ │ │responsabile; │agresiune │din partea │
│financiare │2021- │MJ, MAI/IGPR, │finanţare din │sexuală/raport│instituţiilor│
│acordate de la │2024 │ANES, ANITP, │fonduri externe│sexual cu un │responsabile │
│bugetul de stat │ │MP, ANDPDCA │nerambursabile;│minor/trafic │Nivel crescut│
│şi pentru │ │ │personal de │de persoane │de rezistenţă│
│daunele morale │ │ │specialitate │etc. să poată │la schimbare │
│provocate │ │ │din cadrul: MJ,│obţine │ │
│victimelor │ │ │MAI/IGPR, ANES,│compensaţii │ │
│infracţiunilor │ │ │ANITP, MP, │financiare de │ │
│de viol/ │ │ │ANDPDCA │la bugetul de │ │
│agresiune │ │ │ │stat şi pentru│ │
│sexuală/raport │ │ │ │prejudiciul │ │
│sexual cu un │ │ │ │moral suferit │ │
│minor/trafic de │ │ │ │ │ │
│persoane etc. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│11. Analiza │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │
│acţiunile şi │ │ │ │ │ │
│măsurile │ │ │ │ │ │
│necesare în │ │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │ │
│alinierii la │ │ │ │ │ │
│iniţiativele │ │ │ │ │ │
│Comisiei │ │ │ │ │ │
│Europene privind│ │ │ │Nr. de acţiuni│ │
│armonizarea │ │ │Finanţare de la│/măsuri │ │
│răspunsului la │ │ │bugetul de │realizate │ │
│unele forme │ │ │stat, prin │pentru │ │
│specifice de │ │ │bugetele │prevenirea şi │ │
│violenţă bazată │ │ │instituţiilor │combaterea │ │
│pe gen [în │ │ │responsabile; │unor forme │Nivel crescut│
│conformitate cu │2021-2026│MAI/IGPR, ANES,│finanţare din │specifice de │de rezistenţă│
│art. 83 alin. │ │MJ, MP, ONG │fonduri externe│violenţă │la schimbare │
│(1) din TFUE], │ │ │nerambursabile;│bazată pe gen,│ │
│aşa-numitele │ │ │personal de │inclusiv │ │
│Eurocrimes şi/ │ │ │specialitate │pentru │ │
│sau la măsurile │ │ │din cadrul: MAI│hărţuire │ │
│suplimentare │ │ │/IGPR, ANES, │sexuală şi │ │
│pentru │ │ │MJ, MP, ONG │abuz împotriva│ │
│prevenirea şi │ │ │ │femeilor │ │
│combaterea unor │ │ │ │ │ │
│forme specifice │ │ │ │ │ │
│de violenţă │ │ │ │ │ │
│bazată pe gen, │ │ │ │ │ │
│inclusiv pentru │ │ │ │ │ │
│hărţuire sexuală│ │ │ │ │ │
│şi abuz │ │ │ │ │ │
│împotriva │ │ │ │ │ │
│femeilor │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┘    OS III. Prevenirea terţiară/Măsuri de combatere a violenţei sexuale

┌──────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│ │Termen │ │ │ │ │
│Măsura │de │Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │Set de indicatori │ │
│ │ │ │stat, prin │elaborat şi preluat│ │
│1. Instituirea│ │ │bugetele │în sistemul de │Lipsa dorinţei │
│unui sistem │ │ │instituţiilor │raportare al │de perfecţionare│
│naţional de │ │ANDPDCA, │responsabile; │instituţiilor cu │şi aprofundare a│
│monitorizare a│2021-2023│ANES, MAI, │finanţare din │atribuţii în │cunoştinţelor │
│tuturor │ │MP │fonduri externe│domeniul violenţei │din partea │
│formelor de │ │ │nerambursabile;│Metodologie de │profesioniştilor│
│violenţă │ │ │personal de │colaborare │din domeniu │
│sexuală │ │ │specialitate │interinstituţională│ │
│ │ │ │din cadrul: │elaborată │ │
│ │ │ │ANDPDCA, ANES, │ │ │
│ │ │ │MAI, MP │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│2. Crearea şi │ │ │ │ │ │
│funcţionarea │ │ │ │ │ │
│unor centre de│ │ │ │ │ │
│criză/servicii│ │ │ │ │ │
│integrate de │ │ │ │ │ │
│sprijin pentru│ │ │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │ │ │
│violenţă │ │ │ │ │ │
│sexuală, │ │ │ │ │ │
│inclusiv prin │ │ │ │ │ │
│sprijinirea şi│ │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │ │
│mediului ONG │ │ │ │ │ │
│la nivel local│ │ │Finanţare de la│ │ │
│pentru │ │ │bugetul de │ │ │
│funcţionarea │ │ │stat, prin │ │ │
│unor centre de│ │ │bugetele │ │ │
│sprijin în │ │ │instituţiilor │ │ │
│cazul │ │ │responsabile; │ │ │
│violenţei │ │ │finanţare din │ │ │
│sexuale. │ │ │bugetele │Nr. de centre de │ │
│Serviciile │ │ │locale; │criză pentru │ │
│integrate de │ │ │finanţare din │situaţiile de viol/│ │
│sprijin vor │ │ANES, MS, │fonduri externe│servicii integrate │Nivel scăzut de │
│include măsuri│ │CJ, APL, │nerambursabile;│de sprijin/centre │implicare din │
│precum: cazare│ │IGPR, PICCJ,│Programul │de sprijin în cazul│partea │
│atât pentru │ │spitale │operaţional │violenţei sexuale │instituţiilor │
│victime, cât │2021-2030│judeţene de │Incluziune şi │Elaborarea unui │responsabile │
│şi pentru │ │urgenţă, │demnitate │ordin comun MS, │Nivel crescut de│
│minorii aflaţi│ │servicii de │socială │MMPS, IGPR şi PICCJ│rezistenţă la │
│în îngrijire │ │medicină │2021-2027; │privind asistenţa │schimbare │
│în servicii │ │legală, ONG │personal de │multidisci-plinară │ │
│sociale în │ │ │specialitate │a victimelor │ │
│regim │ │ │din cadrul: │agresiunilor │ │
│rezidenţial, │ │ │ANES, MS, CJ, │sexuale │ │
│locuinţe │ │ │APL, spitalelor│ │ │
│protejate/ │ │ │judeţene de │ │ │
│vouchere │ │ │urgenţă, │ │ │
│chirie, │ │ │serviciilor de │ │ │
│consiliere │ │ │medicină │ │ │
│profesională, │ │ │legală, ONG │ │ │
│consiliere │ │ │ │ │ │
│juridică, │ │ │ │ │ │
│suport │ │ │ │ │ │
│material │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │ │ │
│nevoilor de │ │ │ │ │ │
│bază │ │ │ │ │ │
│(îmbrăcăminte,│ │ │ │ │ │
│hrană, │ │ │ │ │ │
│materiale de │ │ │ │ │ │
│uz sanitar, │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │
│transport). │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│3. Educarea │ │ │bugetul de │ │ │
│tinerilor │ │ │stat, prin │ │ │
│delincvenţi, │ │ │bugetele │ │ │
│adulţilor │ │ │instituţiilor │ │ │
│agresori/ │ │ │responsabile; │ │ │
│condamnaţi │ │ │finanţare din │ │ │
│pentru │ │ANES, IGPR, │bugetele │ │ │
│infracţiuni de│ │organizaţii │locale; │Nr. programe de │ │
│natură │ │sindicale şi│finanţare din │intervenţie │Nivel crescut de│
│sexuală, prin │2022-2027│patronale, │fonduri externe│specifice │rezistenţă la │
│programe de │ │ANP, DNP, │nerambursabile;│Nr. beneficiari │schimbare │
│intervenţie │ │ONG, DGASPC │personal de │ │ │
│specifice, │ │ │specialitate │ │ │
│inclusiv în │ │ │din cadrul: │ │ │
│vederea │ │ │ANES, IGPR, │ │ │
│prevenirii │ │ │organizaţiilor │ │ │
│recidivelor în│ │ │sindicale şi │ │ │
│cazurile de │ │ │patronale, ANP,│ │ │
│viol │ │ │DNP, ONG, │ │ │
│ │ │ │DGASPC │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │ │ │
│ │ │ │stat, prin │ │ │
│4. Întărirea │ │ │bugetele │ │ │
│capacităţii │ │ │instituţiilor │ │ │
│serviciilor de│ │ │responsabile; │Nr. compartimente │Nivel crescut de│
│sprijin pentru│ │ │finanţare din │de sprijin pentru │rezistenţă la │
│victimele │ │DGASPC, │bugetele │victimele │schimbare │
│infracţiunilor│2022-2027│MMPS, MJ, │locale; │infracţiunilor, │Lipsa de │
│din cadrul │ │MP, MAI │finanţare din │create în cadrul │personal │
│DGASPC, care │ │ │fonduri externe│DGASPC │specializat │
│acordă sprijin│ │ │nerambursabile;│ │ │
│victimelor │ │ │personal de │ │ │
│infracţiunilor│ │ │specialitate │ │ │
│ │ │ │din cadrul: │ │ │
│ │ │ │DGASPC, MMPS, │ │ │
│ │ │ │MJ, MP, MAI │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│5. Furnizarea │ │ │ │ │ │
│de sprijin │ │ │ │ │ │
│psihologic │ │ │ │Nr. de victime ale │ │
│adecvat pentru│ │ │Finanţare de la│violenţei sexuale │ │
│victimele │ │ │bugetul de │care au beneficiar │ │
│violenţei │ │ │stat, prin │de sprijin prin │ │
│sexuale prin │ │ │bugetele │intermediul │ │
│intermediul │ │ │instituţiilor │grupurilor de │ │
│unor programe │ │ │responsabile; │suport - suportarea│ │
│de dezvoltare │ │ │finanţare din │costurilor │ │
│personală şi │ │ANES, │bugetele │psihoterapiei (cel │ │
│identificarea │ │DGASPC, │locale; │puţin pentru un │Nivel crescut de│
│unor │2023-2030│Colegiul │finanţare din │număr de şedinţe) │rezistenţă la │
│modalităţi de │ │Naţional al │fonduri externe│pentru victimele │schimbare │
│facilitare a │ │Psihologilor│nerambursabile;│violenţei sexuale; │ │
│suportării │ │ │personal de │modalităţi │ │
│costurilor │ │ │specialitate │identificate │ │
│psihoterapiei │ │ │din cadrul: │privind suportarea │ │
│(cel puţin │ │ │ANES, DGASPC, │costurilor │ │
│pentru un │ │ │Colegiului │psihoterapiei (cel │ │
│număr de │ │ │Naţional al │puţin pentru un │ │
│şedinţe) │ │ │Psihologilor │număr de şedinţe) │ │
│pentru │ │ │ │pentru victimele │ │
│victimele │ │ │ │violenţei sexuale │ │
│violenţei │ │ │ │ │ │
│sexuale │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│6. Informare, │ │ │ │ │ │
│orientare şi │ │ │ │ │ │
│sprijin pentru│ │ │ │ │ │
│victimele │ │ │ │ │ │
│violenţei │ │ │ │ │ │
│sexuale, │ │ │ │Nr. de victime ale │ │
│inclusiv │ │ │ │violenţei sexuale │ │
│victimele │ │ │Finanţare de la│şi nr. de victime │ │
│traficului de │ │ │bugetul de │ale traficului de │ │
│persoane, prin│ │ │stat, prin │persoane care au │ │
│intermediul │ │ │bugetele │beneficiat de │ │
│liniei │ │ │instituţiilor │sprijin prin │ │
│naţionale │ │ │responsabile; │intermediul liniei │ │
│telefonice │ │ │finanţare din │naţionale │Nivel scăzut de │
│gratuite cu │ │ │bugetele │telefonice gratuite│implicare din │
│număr unic │2021-2030│ANES, IGPR, │locale; │cu nr. unic │partea │
│0800-500-333, │ │ONG, APL, MP│finanţare din │0800-500-333, cu │autorităţilor │
│cu program │ │ │fonduri externe│program non-stop │locale │
│non-stop, şi │ │ │nerambursabile;│Nr. de soluţii │ │
│identificarea │ │ │personal de │identificate │ │
│de noi │ │ │specialitate │privind înfiinţarea│ │
│oportunităţi │ │ │din cadrul: │unei linii │ │
│privind │ │ │ANES, IGPR, │naţionale │ │
│înfiinţarea │ │ │ONG, APL, MP │telefonice gratuite│ │
│unei linii │ │ │ │destinate │ │
│naţionale │ │ │ │problematicii │ │
│telefonice │ │ │ │violenţei sexuale │ │
│gratuite │ │ │ │ │ │
│destinate │ │ │ │ │ │
│problematicii │ │ │ │ │ │
│violenţei │ │ │ │ │ │
│sexuale │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│7. │ │ │ │ │ │
│Identificarea │ │ │ │ │ │
│unor exemple │ │ │ │ │ │
│de bună │ │ │ │ │ │
│practică în │ │ │ │ │ │
│scopul │ │ │ │ │ │
│îmbunătăţirii │ │ │Finanţare de la│ │ │
│capacităţii │ │ │bugetul de │ │ │
│instituţionale│ │ │stat, prin │ │ │
│privind │ │ │bugetele │ │ │
│colectarea, │ │ │instituţiilor │Organizarea unor │ │
│centralizarea │ │ │responsabile; │schimburi de │Nivel crescut de│
│şi gestionarea│2023-2026│MAI/IGPR, │finanţare din │experienţă cu state│rezistenţă la │
│datelor din │ │ANP, MP │fonduri externe│care gestionează │schimbare │
│Registrul │ │ │nerambursabile;│registre naţionale │ │
│naţional │ │ │personal de │similare │ │
│automatizat cu│ │ │specialitate │ │ │
│privire la │ │ │din cadrul: MAI│ │ │
│persoanele │ │ │/IGPR, ANP, MP │ │ │
│care au comis │ │ │ │ │ │
│infracţiuni │ │ │ │ │ │
│sexuale, de │ │ │ │ │ │
│exploatare a │ │ │ │ │ │
│unor persoane │ │ │ │ │ │
│sau asupra │ │ │ │ │ │
│minorilor │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│8. Realizarea │ │ │ │ │ │
│unei analize │ │ │ │ │ │
│în vederea │ │ │ │ │ │
│determinării │ │ │ │ │ │
│celor mai │ │ │ │ │ │
│frecvente │ │ │ │ │ │
│cauze care │ │ │Finanţare de la│ │ │
│înlătură │ │ │bugetul de │ │ │
│răspunderea │ │ │stat, prin │ │ │
│penală a │ │ │bugetele │ │ │
│făptuitorilor │ │ │instituţiilor │ │ │
│din │ │Avocatul │responsabile; │ │ │
│perspectiva │ │Poporului, │finanţare din │Analiză realizată │ │
│dosarelor care│ │MAI, MJ, MP,│fonduri externe│şi concluzii │Nivel crescut de│
│implică │Anual │universităţi│nerambursabile;│integrate în │rezistenţă la │
│infracţiuni de│ │- facultăţi │personal de │planificarea │schimbare │
│natură sexuală│ │de drept, │specialitate │strategică │ │
│(viol, │ │ONG │din cadrul: │ │ │
│hărţuire │ │ │Avocatului │ │ │
│sexuală etc.) │ │ │Poporului, MAI,│ │ │
│în care s-a │ │ │MJ, MP, │ │ │
│stabilit │ │ │universităţilor│ │ │
│neînceperea │ │ │- facultăţi de │ │ │
│urmăririi │ │ │drept, ONG │ │ │
│penale la │ │ │ │ │ │
│nivel de │ │ │ │ │ │
│parchet, │ │ │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │ │ │
│achitarea în │ │ │ │ │ │
│instanţă │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│9. │ │ │ │ │ │
│Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│colectării de │ │ │ │ │ │
│date, │ │ │ │ │ │
│dezagregate pe│ │ │ │ │ │
│sex şi vârstă,│ │ │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │ │ │
│agresorul, cu │ │ │ │ │ │
│privire la │ │ │Finanţare de la│ │ │
│plângerile │ │ │bugetul de │ │ │
│depuse pentru │ │ │stat, prin │ │ │
│toate formele │ │ │bugetele │Modificări în │ │
│violenţei │ │ │instituţiilor │protocoalele de │ │
│sexuale (de │ │ │responsabile; │colectare de date │Nivel crescut de│
│exemplu, │2023-2028│IGPR, MP │finanţare din │în conformitate cu │rezistenţă la │
│hărţuirea │ │ │fonduri externe│necesităţile de │schimbare │
│sexuală la │ │ │nerambursabile;│planificare │ │
│locul de │ │ │personal de │strategică │ │
│muncă, în │ │ │specialitate │ │ │
│şcoală şi │ │ │din cadrul: │ │ │
│stradală, │ │ │IGPR, MP │ │ │
│violenţă │ │ │ │ │ │
│cibernetică), │ │ │ │ │ │
│pentru toate │ │ │ │ │ │
│categoriile de│ │ │ │ │ │
│vârstă, │ │ │ │ │ │
│inclusiv date │ │ │ │ │ │
│despre │ │ │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │ │ │
│plângerii │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la│ │ │
│ │ │ │bugetul de │ │ │
│10. Realizarea│ │ │stat, prin │ │ │
│unui studiu │ │ │bugetele │ │ │
│naţional │ │ │instituţiilor │ │ │
│privind │ │ │responsabile; │ │Gradul ridicat │
│prevalenţa │ │IGPR, ANES, │finanţare din │Rezultate studiu │de toleranţă la │
│formelor de │2021-2024│ONG, APL, │fonduri externe│publicate │violenţă sexuală│
│violenţă │ │DGASPC, MJ │nerambursabile;│ │al opiniei │
│sexuală în │ │ │personal de │ │publice │
│rândul │ │ │specialitate │ │ │
│populaţiei │ │ │din cadrul: │ │ │
│ │ │ │IGPR, ANES, MJ,│ │ │
│ │ │ │ONG, APL, │ │ │
│ │ │ │DGASPC │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│11. │ │ │ │ │ │
│Introducerea │ │ │ │ │ │
│unor măsuri de│ │ │ │ │ │
│prevenire şi │ │ │Finanţare de la│ │ │
│combatere a │ │ │bugetul de │Includerea │ │
│violenţei │ │ │stat, prin │tematicii privind │ │
│sexuale în │ │ │bugetele │combaterea │Nivel crescut de│
│cadrul │2022-2030│ANES │instituţiilor │violenţei sexuale │rezistenţă la │
│programelor de│ │ │responsabile; │în cel puţin un │schimbare │
│interes │ │ │personal de │program de interes │ │
│naţional în │ │ │specialitate │naţional │ │
│domeniul │ │ │din cadrul ANES│ │ │
│prevenirii şi │ │ │ │ │ │
│combaterii │ │ │ │ │ │
│violenţei │ │ │ │ │ │
│domestice │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────────┘    OS IV. Capacitate instituţională şi infrastructură socială

┌────────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Termen │ │ │ │ │
│Măsura │de │Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│1. Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│mijloacelor de │ │ │Finanţare de la │ │ │
│identificare a │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│agresorilor şi de │ │ │prin bugetele │ │ │
│sancţionare, prin │ │ │instituţiilor │ │Nivel scăzut │
│acţiuni de formare │ │ │responsabile; │Nr. de persoane │de implicare │
│continuă privind │ │IGPR, MP, │finanţare din │formate la nivel de│din partea │
│specificul │Anual │INM, CSM, │fonduri externe │IGPR, MP, MAI, │personalului │
│traficului de │ │ANITP │nerambursabile; │parchete şi │Nivel crescut│
│persoane, respectiv │ │ │personal de │instanţe │de rezistenţă│
│al violenţei sexuale│ │ │specialitate din│ │la schimbare │
│pentru poliţişti │ │ │cadrul: IGPR, │ │ │
│(inclusiv operatorii│ │ │Ministerului │ │ │
│112 şi poliţia │ │ │Public, CSM, │ │ │
│locală), procurori │ │ │INM, ANITP │ │ │
│şi judecători │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│2. Elaborarea unui │ │ │Finanţare de la │Un program de │ │
│program de formare │ │ │bugetul de stat,│formare pentru │ │
│pentru echipe mobile│ │ │prin bugetele │echipe mobile care │ │
│care asigură │ │ │instituţiilor │asigură intervenţia│Nivel scăzut │
│intervenţia de │ │ │responsabile; │de urgenţă în │de implicare │
│urgenţă în │ │ │finanţare din │situaţiile de │din partea │
│situaţiile de │2022-2025│ANES, APL, │bugetele locale;│violenţă domestică │personalului │
│violenţă domestică │ │DGASPC, ONG │finanţare din │şi pentru │Nivel crescut│
│şi pentru │ │ │fonduri externe │specialiştii din │de rezistenţă│
│specialiştii din │ │ │nerambursabile; │cadrul serviciilor │la schimbare │
│cadrul serviciilor │ │ │personal de │sociale destinate │ │
│sociale destinate │ │ │specialitate din│victimelor │ │
│victimelor violenţei│ │ │cadrul: ANES, │violenţei domestice│ │
│domestice │ │ │APL, DGASPC, ONG│ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│3. Derularea unui │ │ │Finanţare de la │Un program de │ │
│program de formare │ │ │bugetul de stat,│formare pentru │ │
│pentru specialiştii │ │ │prin bugetele │specialiştii │Nivel scăzut │
│compartimentelor │ │ │instituţiilor │compartimentelor │de implicare │
│specializate de │ │ANES, │responsabile; │specializate de │din partea │
│violenţă domestică │2022-2025│ANDPDCA, │finanţare din │violenţă domestică │personalului │
│de la nivelul DGASPC│ │DGASPC │fonduri externe │de la nivelul │Nivel crescut│
│care intervin în │ │ │nerambursabile; │DGASPC care │de rezistenţă│
│situaţiile de │ │ │personal de │intervin în │la schimbare │
│violenţă şi pentru │ │ │specialitate din│situaţiile de │ │
│EIL │ │ │cadrul: ANES, │violenţă │ │
│ │ │ │ANDPDCA, DGASPC │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Finanţare de la │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat,│ │ │
│ │ │ │prin bugetele │ │ │
│4. Întărirea │ │ │instituţiilor │ │ │
│capacităţii şi │ │ │responsabile; │ │Nivel scăzut │
│eficientizarea │ │ANES, APL, │finanţare din │Elaborarea de │de implicare │
│organismelor │ │DGASPC, │bugetele locale;│instrumente de │din partea │
│interinstituţionale:│ │instituţii │finanţare din │lucru privind │instituţiilor│
│COJES/CONES/ │2022-2025│deconcentrate│fonduri externe │eficientizarea │cu atribuţii │
│Comitetul │ │de la nivel │nerambursabile; │activităţii │în domeniu │
│interministerial │ │local │personal de │organismelor │Nivel crescut│
│pentru prevenirea şi│ │ │specialitate din│interinstituţionale│de rezistenţă│
│combaterea violenţei│ │ │cadrul: ANES, │ │la schimbare │
│domestice │ │ │DGASPC, APL, │ │ │
│ │ │ │instituţiilor │ │ │
│ │ │ │deconcentrate de│ │ │
│ │ │ │la nivel local │ │ │
├────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│5. Crearea de │ │ │ │ │ │
│structuri │ │ │ │Număr de structuri │ │
│specializate în │ │ │ │specializate create│ │
│cadrul parchetului │ │ │Finanţare de la │în cadrul │ │
│şi poliţiei, dotarea│ │ │bugetul de stat,│parchetului şi │Nivel scăzut │
│lor cu instrumente │ │ │prin bugetele │poliţiei │de implicare │
│necesare şi │ │ │instituţiilor │Număr de proceduri │din partea │
│elaborarea unor │ │ │responsabile; │(metodologii) de │instituţiilor│
│proceduri │2022-2025│MAI, MP │finanţare din │intervenţie rapidă │cu atribuţii │
│(metodologii) de │ │ │fonduri externe │(cu impli-carea │în domeniu │
│intervenţie rapidă │ │ │nerambur-sabile;│tuturor │Nivel crescut│
│(cu implicarea │ │ │personal de │instituţiilor │de rezistenţă│
│tuturor │ │ │specialitate din│responsabile în │la schimbare │
│instituţiilor │ │ │cadrul: MAI, MP │gestionarea acestui│ │
│responsabile în │ │ │ │tip de cauze) │ │
│gestionarea acestui │ │ │ │ │ │
│tip de cauze) │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴─────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────┘    V. Monitorizare

┌─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Termen │ │ │ │ │
│Măsura │de │Responsabil │Resurse │Indicatori │Riscuri │
│ │realizare│ │ │ │ │
├─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┤
│1. Raportarea anuală a gradului de implementare a activităţilor asumate în │
│cadrul Planului de acţiuni │
├─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │Elaborarea │ │
│ │ │Persoanele │ │unei │ │
│ │ │desemnate ca │ │proceduri de │Acurateţea │
│ │ │responsabile │Finanţare de │raportare şi │datelor │
│Monitorizarea│ │cu │la bugetul de│monitorizare │colectate │
│măsurilor │ │implementarea│stat, prin │a datelor │Lipsa de │
│cuprinse în │Anual │strategiei │bugetele │Un raport │implicare a │
│Planul de │ │din cadrul │instituţiilor│anual privind│instituţiilor │
│acţiuni │ │tuturor │responsabile │gradul de │responsabile │
│ │ │instituţiilor│ │implementare │Netransmiterea│
│ │ │cu atribuţii │ │a │datelor │
│ │ │în domeniu │ │activităţilor│ │
│ │ │ │ │asumate │ │
├─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┤
│2. Evaluarea finală a Planului de acţiuni │
├─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │O analiză │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │îndeplinirea │ │
│ │ │ │ │obiectivelor │ │
│ │ │ │ │asumate în │ │
│ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │ │Strategiei │ │
│ │ │ │ │naţionale │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│Realizarea │ │ │ │prevenirea şi│ │
│unei analize │ │ │ │combaterea │ │
│privind │ │ │ │violenţei │ │
│îndeplinirea │ │ │ │sexuale │Acurateţea │
│obiectivelor │ │ │ │„SINERGIE“ │datelor │
│asumate în │ │Toate │Finanţare de │2021-2030 │colectate │
│cadrul │ │instituţiile │la bugetul de│Diseminarea │Lipsa de │
│Strategiei │2029/2030│implicate în │stat, prin │analizei prin│implicare a │
│naţionale │ │implementarea│bugetele │diferite │instituţiilor │
│pentru │ │măsurilor │instituţiilor│mijloace │responsabile │
│prevenirea şi│ │specifice │responsabile │(site, │Netransmiterea│
│combaterea │ │ │ │Facebook │datelor │
│violenţei │ │ │ │etc.) la │ │
│sexuale │ │ │ │nivelul │ │
│„SINERGIE“ │ │ │ │tuturor │ │
│2021-2030 │ │ │ │instituţiilor│ │
│ │ │ │ │responsabile │ │
│ │ │ │ │şi extragerea│ │
│ │ │ │ │unor lecţii │ │
│ │ │ │ │învăţate ca │ │
│ │ │ │ │premisă a │ │
│ │ │ │ │elaborării │ │
│ │ │ │ │următoarei │ │
│ │ │ │ │strategii │ │
│ │ │ │ │specifice │ │
└─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘    Lista de acronime:
    ANDPDCA - Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
    ANCOM - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
    SPAS - serviciul public de asistenţă socială;
    CJ/CL - consiliul judeţean/consiliul local;
    EIL - echipa intersectorială locală pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului şi a violenţei domestice;
    APL - autoritate publică locală;
    ONG - organizaţii neguvernamentale;
    ME - Ministerul Educaţiei;
    ANES - Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
    MAI/IGPR - Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General al Poliţiei Române;
    ISOP - Institutul de Studii pentru Ordine Publică;
    ANITP - Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;
    INM - Institutul Naţional al Magistraturii;
    MS - Ministerul Sănătăţii;
    IPJ - inspectoratul de poliţie judeţean;
    ANP - Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    DNP - Direcţia Naţională de Probaţiune;
    CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului;
    CSM - Consiliul Superior al Magistraturii;
    MMPS - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
    INML - Institutul Naţional de Medicină Legală;
    MJ - Ministerul Justiţiei;
    MP - Ministerul Public;
    DIICOT - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
    IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări
    OIM - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016