Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 586 din 27 mai 2021  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 586 din 27 mai 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta şi DC 146A stânga, la Gulia"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 561 din 31 mai 2021
    Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 1.990/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta şi DC 146A stânga, la Gulia“, judeţul Dâmboviţa,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta şi DC 146A stânga, la Gulia“, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta şi DC 146A stânga, la Gulia“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta şi DC 146A stânga, la Gulia“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, sunt în cuantum total de 155 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri Interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare


    Bucureşti, 27 mai 2021.
    Nr. 586.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta
    şi DC 146A stânga, la Gulia“, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬─────────┬──────────┬────────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┬───┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea de│
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria│Extravilan│cadastral│ │Suprafaţa│de │de │despăgubire│
│Nr. │Judeţul │UAT │proprietarului/ │Tarlaua│Parcela│de │/ │/ nr. │Nr.│totală │expropriat │expropriat│conform │
│crt.│ │ │deţinătorului │ │ │folosinţă│Intravilan│topo/ nr.│CF │(mp) │- │- teren │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ID │ │ │construcţii│(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp/ml) │ │(lei) │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│1 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│PASCU IULIANA, │31 │ │A │Intravilan│897/2 │ │6.928 │- │82,00 │5.676,00 │
│ │ │ │PASCU MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│2 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│PASCU IULIANA, │31 │ │A │Intravilan│897/1 │ │1.071 │- │39,00 │2.700,00 │
│ │ │ │PASCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │RUSU M. ION, │ │1/1, 1/│Cc 1000 │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│RUSU │1 │2 │mp şi │Intravilan│3647 │ │15.719 │- │146,00 │14.571,00 │
│ │ │ │CORNELIA-DANIELA│ │ │A14719 mp│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │COMUNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│TĂRTĂŞEŞTI - │23 │ │A │Intravilan│ │ │25 │- │18,00 │1.730,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │COMUNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│TĂRTĂŞEŞTI - │23 │232 │Drum │Intravilan│80173 │ │1.223 │- │84,00 │6.202,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│6 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│BUCIUMEANU │23 │263/1/1│A │Intravilan│5673 │ │800 │- │590,00 │55.375,00 │
│ │ │ │FLORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BONOIU VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUNEA ECATERINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│DUMITRA, │23 │263/2 │A │Intravilan│79493 │ │4.970 │- │192,00 │13.290,00 │
│ │ │ │GHINCIOIU ZOE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GUSTY EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MATEI ION, MITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GEORGESCU PAVEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│MIHAI CĂSĂTORIT │23 │ │A │Intravilan│6523 │ │136 │- │86,00 │9.414,00 │
│ │ │ │CU GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GEORGESCU PAVEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│MIHAI CĂSĂTORIT │23 │ │A │Intravilan│6522 │ │342 │- │206,00 │14.259,00 │
│ │ │ │CU GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GEORGESCU PAVEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│MIHAI CĂSĂTORIT │23 │ │A │Intravilan│6521 │ │341 │- │249,00 │23.604,00 │
│ │ │ │CU GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GEORGESCU PAVEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│MIHAI CĂSĂTORIT │23 │ │A │Intravilan│6520 │ │342 │- │103,00 │7.130,00 │
│ │ │ │CU GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GEORGESCU PAVEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Dâmboviţa│Tărtăşeşti│MIHAI CĂSĂTORIT │23 │ │A │Intravilan│6519 │ │342 │- │15,00 │1.038,00 │
│ │ │ │CU GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴──────────┴────────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴───┴─────────┴───────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL │1.810,00 │154.989,00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016