Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 574 din 19 mai 2021  pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 19 mai 2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900", pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 552 din 28 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8) şi al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Se aprobă suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900“, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, cu suma totală de 2.395,51 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.

    ART. II
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900“, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 20 august 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Poziţiile nr. crt. 21, 25, 36, 190, 897, 898, 910, 1075, 1076, 1151, 1221, 1242 şi 1271 se modifică în sensul actualizării în condiţiile legii a elementelor de identificare şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    2. După poziţia nr. crt. 21 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 21^1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    3. La poziţia nr. crt. 36 se elimină imobilul construcţie „Anexă“, ca urmare a întocmirii documentaţiei cadastrale.
    4. La poziţiile nr. crt. 412 şi 413 se introduc imobilele proprietate privată reprezentând construcţii situate pe terenurile supuse exproprierii în condiţiile legii, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020.


    ART. III
    Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată, respectiv construcţii şi investiţii, prevăzute la art. II pct. 4, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900“, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu“, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

    ART. IV
    (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 2 şi 4, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/ deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. V
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Ramona Moldovan,
                    secretar general
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 19 mai 2021.
    Nr. 574.
    ANEXA 1

    MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
    la Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900“, situate pe raza localităţilor
    Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Cornetu, Domneşti şi Ciorogârla din judeţul Ilfov
    şi pe raza localităţilor Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │Poziţie în│ │ │ │ │ │Numărul │ │ │ │ │Suprafaţă│Suprafaţa │Suprafaţa │de │
│Nr. │Hotărârea │ │Unitatea │Numele şi prenumele │ │ │cadastral│Numărul │Numărul │Categoria │Extravilan│totală │de │de │despăgubire │
│crt.│Guvernului│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/ │Tarlaua│Parcela │/ │cărţii │titlului de│de folosinţă │/ │teren │expropriat│expropriat │conform │
│ │nr. 675/ │ │ │deţinătorului terenului │ │ │Numărul │funciare│proprietate│ │Intravilan│(mp) │teren │construcţii│Legii │
│ │2020 │ │ │ │ │ │topo │ │ │ │ │ │(mp) │(mp)/(ml) │nr. 255/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │21 │ILFOV │JILAVA │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│39 │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│18.073,00│18.073,00 │- │2.050.960,19│
│ │ │ │ │COMUNA JILAVA*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│2 │21^1 │ILFOV │JILAVA │SARIEDDINE RAAFAT │ │ │51386 │51386 │ │Curţi-construcţii│Intravilan│40.186,00│15.978,00 │- │3.537.497,24│
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BUNEA IORDANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │25 │ILFOV │JILAVA │BADEA IULIAN, │67 │314 │56560 │56560 │ │Arabil │Intravilan│2.498,00 │90,00 │- │6.087,87 │
│ │ │ │ │AVRAM FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MATACHE VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │RADULESCU NICUSOR, MIHAI │ │Str. │ │ │ │Curţi │Intravilan│ │2,00 │- │226,96 │
│4 │36 │ILFOV │JILAVA │GABRIELA │- │Ungureni│- │- │ ├─────────────────┼──────────┤1.122,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │Împrejmuire │ │ │- │L = 6,42 ml│1.425,29 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │NEDELCIU MARIA, NEDELCIU │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│ │21,00 │- │2.383,12 │
│5 │190 │ILFOV │JILAVA │ION, │50 │181 │243 │51302 │ ├─────────────────┼──────────┤4.877,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │UNICREDIT ŢIRIAC BANK, │ │ │ │ │ │Platformă │ │ │- │S = 21 mp │13.563,61 │
│ │ │ │ │SABAR - S.R.L. │ │ │ │ │ │betonată │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TOMESCU ION, │ │58/1/43 │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │314,00 │- │5.763,16 │
│6 │412 │ILFOV │DĂRĂŞTI-ILFOV │TOMESCU ANICA │17 │58/1/44/│51562 │51562 │ ├─────────────────┼──────────┤6.017,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │Anexă │ │ │- │S = 32 mp │4.313,33 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │1.866,00 │- │34.248,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TOMESCU ION, │ │58/1/43 │ │ │ │Casă Tip P │ │ │ │S = 76 mp │82.017,03 │
│7 │413 │ILFOV │DĂRĂŞTI-ILFOV │TOMESCU ANICA │17 │58/1/44/│51562 │51562 │ ├─────────────────┼──────────┤6.017,00 │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │Anexă │ │ │- │S = 16 mp │2.136,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă │ │ │ │S = 7 mp │943,54 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │8.966,00 │- │1.191.527,60│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GARDEN CENTER │57, 58,│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │- │L = 130,50 │37.218,60 │
│8 │897 │ILFOV │BRAGADIRU │GRUP - S.R.L. │62, 63 │240 │1337/6 │111905 │ │ │ │8.978,00 │ │ml │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Plantaţie │ │ │ │S = 4.324 │13.973,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conifere │ │ │ │mp │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │14.976,00 │- │1.032.999,55│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie birou│ │ │ │S = 60 mp │159.390,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GARDEN CENTER │ │ │ │ │ │Anexă │ │ │ │S = 27 mp │16.832,21 │
│9 │898 │ILFOV │BRAGADIRU │GRUP - S.R.L. │- │- │1337/5 │111904 │ ├─────────────────┼──────────┤18.000,00│ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Plantaţie │ │ │- │S = 6.679 │21.583,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conifere │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │L = 164,5 │46.915,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │Poziţie în│ │ │ │ │ │Numărul │ │ │ │ │Suprafaţă│Suprafaţa │Suprafaţa │de │
│Nr. │Hotărârea │ │Unitatea │Numele şi prenumele │ │ │cadastral│Numărul │Numărul │Categoria │Extravilan│totală │de │de │despăgubire │
│crt.│Guvernului│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/ │Tarlaua│Parcela │/ │cărţii │titlului de│de folosinţă │/ │teren │expropriat│expropriat │conform │
│ │nr. 675/ │ │ │deţinătorului terenului │ │ │Numărul │funciare│proprietate│ │Intravilan│(mp) │teren │construcţii│Legii │
│ │2020 │ │ │ │ │ │topo │ │ │ │ │ │(mp) │(mp)/(ml) │nr. 255/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GRIGORAS GRIGORE, │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│ │90,00 │- │8.210,66 │
│10 │910 │ILFOV │BRAGADIRU │GRIGORAS CONSTANTA, │- │- │982/2 │110642 │ ├─────────────────┼──────────┤2.852,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GRIGOR CONSTRUCT COMERT -│ │ │ │ │ │Împrejmuire şi │ │ │ │L = 54,17 │14.842,52 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │poartă │ │ │ │ml │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│ │137,00 │ │38.943,21 │
│11 │1075 │ILFOV │CORNETU │VOICU RADA │68 │282/12 │24 │- │ ├─────────────────┼──────────┤5.155,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │L = 52,19 │11.403,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│ │10,00 │- │2.842,57 │
│12 │1076 │ILFOV │CORNETU │VASILE VASILE │68 │282/14 │26 │ │ ├─────────────────┼──────────┤2.648,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │- │L = 6,97 ml│1.644,78 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│622,00 │622,00 │- │26.644,93 │
│13 │1151 │ILFOV │DOMNEŞTI │BUGA LUANA │73 │253/2 │109506 │72173 │ ├─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fundaţie de beton│ │ │ │S = 61 mp │27.779,40 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │274,00 │- │11.737,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│14 │1221 │ILFOV │DOMNEŞTI │MUNTEANU MIRELA CORNELIA,│- │- │109054 │109054 │ │Platformă │ │600,00 │ │S = 269 mp │111.799,09 │
│ │ │ │ │MUNTEANU ADRIAN AURELIAN │ │ │ │ │ │betonată │ │ │- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │L = 47 ml │10.053,30 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │NEAGU CRISTIAN, │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │414,00 │- │17.734,73 │
│15 │1242 │ILFOV │DOMNEŞTI │NEAGU EUGENIA │60 │215/15 │104611 │104611 │ ├─────────────────┼──────────┤784,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │L = 70 ml │28.497,00 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │14,00 │- │599,73 │
│16 │1271 │ILFOV │DOMNEŞTI │OROS ROXANA MIRONA, OROS │61 │217/1 │113065 │113065 │ ├─────────────────┼──────────┤1.552,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GHEORGHE MARIUS │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │- │L = 19,21 │6.097,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
└────┴──────────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────────┘    *) La poziţia nr. crt. 1, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială comuna Jilava, terenul în cauză este la dispoziţia comisiei de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale comuna Jilava.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016