Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 567 din 19 mai 2021  pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 19 mai 2021 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 546 din 26 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reaprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform legilor bugetare anuale.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marius-Mihai Vasiliu,
                    secretar de stat
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel-Sorin Bălan
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 19 mai 2021.
    Nr. 567.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului
    „Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă“
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) este administratorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU), sistem de comunicaţii şi tehnologia informaţiei creat şi dezvoltat pentru a răspunde, procesa şi opera apelurile de urgenţă 112 într-o manieră unitară, complet informatizată, la nivel naţional.
    Implementarea şi operaţionalizarea SNUAU s-a realizat în conformitate cu reglementările europene şi naţionale pe linia apelului de urgenţă.
    Unul din lucrurile care diferenţiază sistemul 112 din România de sistemele similare de la nivel european este faptul că acesta este un sistem naţional unitar, utilizat de toate agenţiile de urgenţă şi subunităţile de intervenţie ale acestora, permiţând o cooperare facilă şi o transmitere rapidă a informaţiilor de interes către toate eşaloanele implicate în intervenţie.
    Deşi performanţele SNUAU sunt recunoscute la nivel european prin diferite premii şi distincţii, infrastructura critică ce asigură funcţionarea acestuia pentru 40 din cele 41 de centre 112, cu dispeceratele şi substaţiile aferente acestora, are o vechime de peste 14 ani, funcţionarea neîntreruptă din această perioadă ducând la o uzură excesivă a infrastructurii SNUAU. Astfel, în anul 2017 s-a constatat o triplare a intervenţiilor neprogramate de natură tehnică, riscul de nefuncţionare crescând de la an la an, acesta neputând fi diminuat fără înnoirea echipamentelor sau a sistemului în ansamblul lui, pe baza unei noi concepţii tehnice, adaptată la realitatea tehnologică actuală.
    Proiectele derulate pentru extinderea funcţionalităţilor sistemului şi recunoaşterea internaţională relevă preocuparea permanentă a STS, în calitate de administrator al SNUAU, pentru creşterea calităţii serviciilor de urgenţă oferite cetăţenilor.
    De la operaţionalizarea sistemului şi până în prezent s-au realizat investiţii care s-au axat pe extinderea sistemului şi a funcţionalităţilor sale, pentru creşterea eficienţei managementului urgenţelor, fără a viza componenta operaţională şi structurală de bază, de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă.
    Componenta de bază a sistemului 112 este într-o situaţie critică, generată în principal de următorii factori:
    - uzura fizică, ca urmare a funcţionării neîntrerupte de la punerea în funcţiune a sistemului la nivel naţional în anul 2005 şi până în prezent, dar şi uzura morală a componentelor sistemului, cauzată de evoluţia tehnologică extrem de dinamică în domeniul IT&C şi implicit al comunicaţiilor de urgenţă. Mai mult, la nivelul infrastructurii IT, după încheierea perioadei de acordare a suportului pentru platforma Windows XP (8.04.2014), nu se mai produc sisteme şi/sau componente hardware compatibile cu acest sistem de operare, aceste constrângeri ducând la imposibilitatea înlocuirii infrastructurii hardware care asigură funcţiile de bază ale sistemului, existând pe măsura defectării acesteia un risc major de nefuncţionare a serviciului 112;
    – aplicaţia 112 actuală funcţionează doar pe platforma hardware-software Windows XP uzată moral, iar introducerea unor beneficiari noi în sistem nu mai este posibilă, limitându-se astfel interoperabilitatea SNUAU cu noi sisteme sau agenţii de urgenţă;
    – echipamentele de comunicaţii care asigură interconectarea dispeceratelor cu centrele 112 judeţene, conform arhitecturii de reţea implementată în anul 2004, prin intermediul sistemelor radio de bandă largă cu acces multiplu în tehnologie LMDS, în banda de 28 GHz, nu se mai fabrică şi nu mai beneficiază de suport post-garanţie, iar modulele şi componentele necesare pentru reparaţii nu mai sunt disponibile. În condiţiile în care rata de defecte apărute în funcţionarea acestora este foarte mare în ultima perioadă, iar posibilităţile de remediere prin înlocuirea cu echipamente de acelaşi tip sunt limitate, este necesară implementarea unei noi soluţii de asigurare a serviciilor de comunicaţii în amplasamentele operaţionale din cadrul SNUAU.

    Pe lângă constrângerile actuale (uzura fizică şi morală atât a componentei hardware, cât şi a componentei software), o serie de factori de risc suplimentari (schimbări climatice, condiţii meteorologice extreme, ore de vârf în zonele cu aflux mare de turişti în sezonul cald ce generează fluctuaţii în numărul de apeluri primite) poate cauza disfuncţionalităţi majore în preluarea apelurilor de urgenţă, impunându-se măsuri urgente pentru remedierea acestei situaţii, prin modernizarea infrastructurii hardware şi software a SNUAU.
    Proiectul este finanţat din fonduri externe nerambursabile prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, şi constă în modernizarea sistemului de gestionare, comandă şi control al urgenţelor recepţionate în SNUAU şi a sistemelor IT şi de comunicaţii asociate, în vederea asigurării creşterii interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, a unui management optim al resurselor de intervenţie şi al informaţiilor necesare gestionării eficiente a riscurilor generate de fenomenele meteorologice asociate schimbărilor climatice, pentru un răspuns în timp util şi eficient al autorităţilor la astfel de situaţii de amploare.
    Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea sistemului informatic al SNUAU la nivel naţional, pentru asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al agenţiilor de urgenţă şi al altor autorităţi responsabile în cazul raportărilor unor urgenţe individuale sau colective, respectându-se principiile unei modernizări sustenabile şi durabile. Astfel, în cadrul proiectului se va realiza dotarea centrelor de preluare a urgenţelor, de dispecerizare, conducere şi coordonare a intervenţiei, prin achiziţionarea sistemelor de comunicaţii şi IT şi a aplicaţiilor aferente acestora.
    Obiectivul general al proiectului urmează a fi atins prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
    - modernizarea la nivel naţional a infrastructurii hardware şi software a SNUAU, prin adoptarea unei arhitecturi eficiente aliniată bunelor practici în domeniu, pentru o gestionare mai eficientă a situaţiilor de urgenţă şi asimilarea cu adaptări minore a noilor standarde din domeniul comunicaţiilor de urgenţă;
    – creşterea capacităţii de primire a mesajelor, informaţiilor şi apelurilor de urgenţă generate din medii heterogene, precum şi a capacităţii de răspuns a sistemului la solicitările cetăţenilor aflaţi în situaţii de urgenţă, prin distribuirea inteligentă a apelurilor la nivel naţional, în funcţie de gradul de disponibilitate a operatorilor 112/dispecerilor;
    – reducerea timpului de gestionare a urgenţelor atât la nivelul operatorilor 112, cât şi la nivelul dispeceratelor agenţiilor de urgenţă, prin implementarea unor funcţii de suport specifice fiecărei zone de responsabilitate;
    – alertarea imediată a entităţilor înrolate în SNUAU care au responsabilităţi în gestionarea intervenţiei într-o situaţie de amploare şi crearea premiselor alertării la nivel local/central şi a entităţilor responsabile neînrolate în SNUAU;
    – îmbunătăţirea posibilităţilor de preluare şi gestionare a informaţiilor de localizare asociate apelurilor de urgenţă în vederea creşterii gradului de acurateţe şi de precizie a localizării apelanţilor aflaţi într-o situaţie de urgenţă;
    – recepţionarea şi ataşarea la caz a unor informaţii suplimentare de la apelanţi, de tip transmisii video, imagini, date, text în timp real, SMS;
    – implementarea unor funcţionalităţi extinse de cooperare care să asigure un management eficient în cazul situaţiilor de amploare, prin oferirea de comunicaţii voce-date directe între oricare două entităţi din sistem şi integrarea comunicaţiilor radio în aplicaţia de gestionare a apelurilor de urgenţă;
    – dezvoltarea unor instrumente de management centralizate, de comandă şi control de tip dashboard pentru factorii decizionali, cu date esenţiale şi relevante reprezentate GIS, în vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă colective;
    – implementarea unor mecanisme eficiente de gestionare a resurselor şi echipajelor de intervenţie care să propună dispecerilor cele mai potrivite resurse, în funcţie de diverse criterii (competenţă, distanţă faţă de incident etc.);
    – implementarea de mecanisme de acces la date interne/externe care să asigure interoperabilitatea SNUAU cu diverse aplicaţii şi surse de date, prin crearea de interfeţe de intrare-ieşire centralizate, standardizate şi programabile.

    Modernizarea SNUAU va genera o creştere substanţială de calitate în procesarea apelurilor de urgenţă, prin:
    - distribuirea inteligentă a apelurilor la orele de vârf sau în situaţiile de amploare către toţi operatorii disponibili la nivel naţional, pentru preluarea fiecărei urgenţe din momentul primului apel, asigurându-se astfel un timp de aşteptare minim până la preluarea acestuia;
    – reducerea cu minimum 5 secunde a timpului mediu de procesare a urgenţelor la nivelul centrelor 112 şi al dispeceratelor, prin facilităţile noi oferite, mapate pe fluxul de operare al fiecărei agenţii de urgenţă în parte;
    – reducerea atât a riscurilor tehnologice actuale, prin crearea unei platforme hardware independentă de producător, cât şi a costurilor de mentenanţă şi adaptare la schimbările tehnologice.

    Din analiza detaliată a arhitecturii existente a SNUAU, a scenariilor de rezilienţă la dezastru şi a necesităţilor actuale existente la nivelul centrelor 112 şi al dispeceratelor agenţiilor de intervenţie au fost identificate două tipuri de arhitecturi care pot fi implementate pentru modernizarea sistemului informatic şi de comunicaţii actual: arhitectură centralizată la nivel naţional şi arhitectură distribuită la nivel judeţean. Cele două tipuri de arhitecturi au fost analizate pentru selectarea soluţiei optime de modernizare a SNUAU, avându-se în vedere criterii de natură tehnică, operaţională, de securitate şi economică, iar în baza rezultatului obţinut soluţia centralizată este varianta optimă pentru modernizarea SNUAU la nivel naţional.
    Arhitectura centralizată va viza modernizarea următoarelor componente majore care au impact direct în funcţionarea SNUAU:
    - subsistem procesare apeluri de urgenţă şi administrare aplicaţii şi date specifice SNUAU;
    – subsistem backup comunicaţii voce;
    – subsistem GIS;
    – subsistem ARLS;
    – subsistem localizare apeluri din reţelele publice mobile;
    – componentă interconectare operatori pentru preluarea apelurilor;
    – componentă reţea;
    – componentă electroalimentare;
    – componentă interfaţare cu infrastructura radio TETRA.

    Totodată, prin proiect vor fi achiziţionate echipamente de comunicaţii date WAN/MAN pentru asigurarea conectivităţii centrelor 112/dispeceratelor la infrastructura centrală, precum şi echipamente pentru modernizarea centrelor 112, a dispeceratelor integrate ISU-SMURD-Ambulanţă, a dispeceratelor de Poliţie, a dispeceratelor Jandarmi şi a substaţiilor acestora.
    Realizarea proiectului, pe lângă eliminarea riscului major de nefuncţionare a sistemului 112 existent, va genera o creştere semnificativă a calităţii şi eficienţei activităţii tuturor componentelor SNUAU, prin optimizări, standardizări şi automatizări introduse în fluxurile de lucru, prin asigurarea interoperabilităţii şi a cooperării facile pentru entităţile cu rol în gestionarea urgenţelor colective, toate acestea ducând la o creştere semnificativă a calităţii serviciului de urgenţă şi implicit la o creştere a nivelului de încredere în serviciile de urgenţă.
    În ceea ce priveşte durata de implementare a proiectului, datorită complexităţii acestuia, a faptului că sistemul 112 este un sistem critic, de importanţă naţională, care trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv pe perioada trecerii de la sistemul actual la cel nou implementat, precum şi luând în considerare impactul pandemiei de COVID-19 asupra implementării proiectului, punerea în funcţiune a sistemului se va face în anul 2022.
    Implementarea proiectului presupune achiziţia de echipamente şi aplicaţii informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi achiziţia de bunuri şi servicii pentru realizarea informării şi publicităţii implementării proiectului, respectiv realizarea auditului tehnic şi financiar al proiectului.
    Valoarea totală a proiectului este în sumă de 231.250 mii lei, din care cheltuieli de investiţii suma de 229.808 mii lei.
    Caracteristicile principale ale proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă“
    Titular: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
    Beneficiar: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
    Amplasament: site principal: Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6, Bucureşti site-uri secundare: sediile centrelor 112, ale dispeceratelor agenţiilor de urgenţă şi ale substaţiilor acestora, constituite la nivelul municipiilor

┌───────────────┬───┬───────┬──────────┐
│Valoarea totală│ │ │ │
│a proiectului, │ │ │ │
│inclusiv TVA │ │ │din care │
│(preţuri │mii│231.250│cheltuieli│
│valabile în │lei│ │de │
│luna iulie │ │ │capital: │
│2018: 1 euro = │ │ │ │
│4,6584 lei) │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼──────────┤
│Eşalonarea │ │ │229.808 │
│cheltuielilor │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼──────────┤
│- anul I │mii│65 │0 │
│ │lei│ │ │
├───────────────┼───┼───────┼──────────┤
│- anul II │mii│43.762 │43.721 │
│ │lei│ │ │
├───────────────┼───┼───────┼──────────┤
│- anul III │mii│350 │0 │
│ │lei│ │ │
├───────────────┼───┼───────┼──────────┤
│- anul IV │mii│186.881│186.087 │
│ │lei│ │ │
├───────────────┼───┼───────┼──────────┤
│- anul V │mii│192 │0 │
│ │lei│ │ │
└───────────────┴───┴───────┴──────────┘


    Indicatori prestabiliţi
    Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea │Valoare │Anul de │Valoare-ţintă│
│crt.│indicatorului│referinţă│referinţă*)│ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Timpul mediu │ │ │ │
│1 │de răspuns la│59 │2018 │54 secunde │
│ │situaţii de │secunde │ │ │
│ │urgenţă │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┘


    *) Anul semnării contractului de finanţare.

    Indicatori prestabiliţi de realizare

┌────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea │Valoare │Anul de │Valoare-ţintă│
│crt.│indicatorului│referinţă│referinţă*)│ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sistem IT │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│1 │gestionarea │0 │2018 │1 │
│ │situaţiilor │ │ │ │
│ │de urgenţă │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┘


    *) Anul semnării contractului de finanţare.
    Durata de realizare a proiectului luni 50


    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform legilor bugetare anuale.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016