Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 557 din 19 mai 2021  privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii  a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 557 din 19 mai 2021 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 528 din 21 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 112 alin. (3) şi art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă bugetul şi structura cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, a bugetelor Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu sumele prevăzute în anexă pentru bunuri şi servicii, active nefinanciare şi alte cheltuieli.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituţiilor prefectului sumele necesare pentru activităţile acestora legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021.
    (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe anul 2021.
    (5) Sumele alocate potrivit alin. (2) în bugetele Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului în termen de 3 luni de la data alegerilor locale parţiale.

    ART. 2
    (1) Pe perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar şi statisticienii le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
    (2) La alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 se acordă următoarele indemnizaţii:
    a) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile, pentru primul tur de scrutin, respectiv 3 zile pentru al doilea tur de scrutin, dacă este cazul;
    b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), dar nu mai mult de 3 zile, respectiv 2 zile pentru al doilea tur de scrutin, dacă este cazul;
    c) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii, locţiitorii şi membrii birourilor electorale judeţene;
    d) 200 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală şi orăşenească, precum şi pentru locţiitorii acestora;
    e) 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie, alţii decât cei prevăzuţi la lit. d);
    f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru statisticieni.

    (3) Preşedinţii, locţiitorii şi membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii, operatorii de calculator şi personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale judeţene, birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale secţiilor de votare au dreptul la o indemnizaţie de protocol de 20 de lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări pentru fiecare zi de activitate.
    (4) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
    (5) Se decontează drept cheltuieli de transport în interesul organizării alegerilor, cu aplicarea corespunzătoare a art. 7 şi art. 10-12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, următoarele:
    a) cheltuielile de transport dus-întors al preşedinţilor birourilor electorale, al locţiitorilor acestora şi operatorilor de calculator din localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa ori locul permanent de muncă în localitatea în care îşi are sediul biroul electoral unde îşi desfăşoară activitatea, pe durata îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
    b) cheltuielile de transport dus-întors al preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorilor acestora şi operatorilor de calculator din localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa ori locul permanent de muncă în localitatea în care se desfăşoară şedinţa de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorilor acestora şi/sau operatorilor de calculator.


    ART. 3
    (1) Fondul indemnizaţiilor stabilite pentru personalul tehnic auxiliar şi statisticieni nu poate depăşi:
    a) 10.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie comunală;
    b) 15.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie orăşenească;
    c) 50.000 lei, în cazul birourilor electorale judeţene.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la cererea temeinic justificată a preşedinţilor birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume de bani suplimentare peste plafoanele fondurilor indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1), cu încadrare în bugetul alocat conform anexei.

    ART. 4
    (1) Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele necesare acoperirii următoarelor categorii principale de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;
    b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;
    c) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante;
    d) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“.

    (2) Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele instituţiilor prefectului, sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) indemnizaţiile preşedinţilor, locţiitorilor şi membrilor birourilor electorale, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    b) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, inclusiv ale statisticienilor, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    c) indemnizaţiile operatorilor de calculator, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora;
    d) cheltuielile privind asigurarea condiţiilor logistice necesare pentru organizarea de instruiri, sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislaţiei electorale;
    e) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
    f) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a hârtiei necesare imprimării buletinelor de vot, a materialelor, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
    g) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare.


    ART. 5
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sumele necesare acoperirii următoarelor categorii principale de cheltuieli:
    a) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
    b) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator;
    c) cheltuielile de informare a alegătorilor;
    d) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare, selecţie şi instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    e) cheltuielile de deplasare şi cazare aferente controalelor specifice perioadei electorale, precum şi acţiunilor de îndrumare şi instruire în materie electorală;
    f) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală.

    (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale efectuate de competitorii electorali, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale suportă următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    b) cheltuielile pentru implementarea sistemelor informatice şi de comunicaţii necesare birourilor electorale, precum şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestora;
    c) cheltuielile pentru dezvoltarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice destinate procesului electoral.


    ART. 7
    (1) Comunele şi oraşele suportă următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente;
    b) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale complementare şi a copiilor de pe listele electorale complementare;
    c) cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
    d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    e) cheltuielile pentru confecţionarea şi distribuţia ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    f) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
    h) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie;
    i) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare;
    j) cheltuielile pentru asigurarea materialelor de protecţie sanitară pentru birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare;
    k) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării;
    l) cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale;
    m) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru locţiitorii acestora;
    n) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. b);
    o) cheltuieli privind spaţiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislaţiei electorale.

    (2) Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună.

    ART. 8
    Judeţele suportă următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile materiale pentru întreţinerea, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale judeţene, precum şi pentru asigurarea materialelor de protecţie sanitară necesare acestora;
    b) decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) pentru preşedinţii birourilor electorale judeţene, precum şi pentru locţiitorii acestora.


    ART. 9
    (1) Plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedinţii birourilor electorale.
    (2) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale şi aprobate de către prefecţi.
    (3) Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezenţă întocmite de Autoritatea Electorală Permanentă şi aprobate de către prefecţi.
    (4) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) se face pe baza adeverinţelor eliberate de preşedinţii birourilor electorale sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz, acestea trebuind să indice localităţile între care se face deplasarea, data şi ora sosirii şi plecării.

    ART. 10
    Cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se asigură conform art. 113 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    În termen de 30 de zile de la data alegerilor locale parţiale, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor de bani alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli cu active nefinanciare.

    ART. 12
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 23 mai 2021.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 19 mai 2021.
    Nr. 557.
    ANEXA 1

    BUGETUL ŞI STRUCTURA
    cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

┌┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
││- mii lei - │
├┼───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────┤
││Instituţia │Cheltuieli │Total │
├┼───────────────┼───────┬────────┬────────┬────────────┬──────────┼──────┤
││ │ │ │Bunuri │Active │Alte │ │
││ │Capitol│Personal│şi │nefinanciare│cheltuieli│ │
││ │ │ │servicii│ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││I. Ministerul │ │ │ │ │ │ │
││Afacerilor │ │7.293 │3.368* │0 │0 │10.661│
││Interne │ │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││1. Instituţiile│51.01 │7.293 │2.105* │0 │0 │9.398 │
││Prefectului │ │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││TOTAL CAPITOL │51.01 │7.293 │2.105* │0 │0 │9.398 │
││51.01 │ │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││TOTAL CAPITOL │61.01 │ │1.263* │0 │0 │1.263 │
││61.01 │ │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││II. Autoritatea│ │ │ │ │ │ │
││Electorală │ │16 │467* │103* │500* │1.086 │
││Permanentă │ │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││TOTAL CAPITOL │51.01 │16 │467* │103* │0* │586 │
││51.01 │ │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││TOTAL CAPITOL │54.01 │0 │0 │0 │500* │500 │
││54.01 │ │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││III. Serviciul │ │ │ │ │ │ │
││de │61.01 │200 │20* │0 │0 │220 │
││Telecomunicaţii│ │ │ │ │ │ │
││Speciale │ │ │ │ │ │ │
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
├┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││Total general │ │7.509 │3.855* │103* │500* │11.967│
└┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────┘


    *Sume asigurate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016