Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 556 din 19 mai 2021  privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări  a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 556 din 19 mai 2021 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 528 din 21 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor ce trebuie duse la îndeplinire de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din 27 iunie 2021 în condiţiile prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Autoritatea Electorală Permanentă duce la îndeplinire următoarele măsuri:
    a) coordonează, sprijină, îndrumă şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităţilor publice şi organismelor electorale în pregătirea şi organizarea alegerilor locale parţiale;
    b) asigură aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale;
    c) coordonează activităţile privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    d) pune la dispoziţia preşedinţilor tribunalelor lista experţilor electorali jurişti care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (5^1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) desemnează preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    f) instruieşte preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale;
    g) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor locale parţiale;
    h) îndrumă şi coordonează activităţile de centralizare a datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării;
    i) asigură resursele necesare pentru configurarea adreselor de poştă electronică ale birourilor electorale judeţene şi ale birourilor electorale de circumscripţie şi pune la dispoziţia acestora paginile de internet necesare asigurării publicităţii actelor adoptate;
    j) realizează, distribuie şi/sau difuzează publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante şi producţii audiovideo pentru instruirea şi/sau informarea membrilor birourilor electorale, alegătorilor şi candidaţilor;
    k) aduce la cunoştinţa publică, pe site-ul propriu, datele şi informaţiile de interes public rezultate din activităţile prevăzute la lit. c) şi h);
    l) înregistrează şi instruieşte mandatarii financiari;
    m) monitorizează şi controlează finanţarea campaniei electorale, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) asigură rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale efectuate de competitorii electorali, conform Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
    (3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare.

    ART. 4
    (1) Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri:
    a) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea alegerilor locale parţiale;
    b) asigură imprimarea buletinelor de vot şi confecţionarea ştampilelor electorale;
    c) asigură condiţiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie comunală şi orăşenească, precum şi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.

    (2) Prefecţii stabilesc, cu consultarea Autorităţii Electorale Permanente, graficul de preluare şi distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării alegerilor locale parţiale.

    ART. 5
    (1) Institutul Naţional de Statistică atestă şi transmite Autorităţii Electorale Permanente lista cu personalul de specialitate care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor locale parţiale, în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor locale parţiale.

    ART. 6
    (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri:
    a) asigură echipamente informatice şi de comunicaţii pentru implementarea şi funcţionarea sistemelor informatice utilizate în alegerile locale parţiale, precum şi pentru asistenţa tehnică necesară acestora;
    b) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    c) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, înregistrării audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum şi fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    d) asigură terminalele informatice necesare fotografierii proceselor-verbale şi centralizării rezultatelor votării la nivelul birourilor electorale de circumscripţie;
    e) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator.

    (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale verifică existenţa înregistrărilor audiovideo prevăzute la alin. (1) lit. c), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia predării acestora de către operatorii de calculator, şi le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările audiovideo se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, după împlinirea termenului de păstrare, acestea, precum şi eventualele copii realizate fiind distruse, prin proceduri ireversibile.
    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia organelor competente să constate contravenţii şi fraude electorale sau să urmărească infracţiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor audiovideo prevăzute la alin. (1) lit. c).
    (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură dotarea şi funcţionarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.

    ART. 7
    (1) Primarii municipiilor reşedinţă de judeţ împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi cu prefecţii asigură, sub îndrumarea Autorităţii Electorale Permanente, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale judeţene, precum şi materialele de protecţie sanitară necesare acestora.
    (2) Primarii, împreună cu prefecţii, asigură, sub îndrumarea Autorităţii Electorale Permanente, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie comunală şi orăşenească, precum şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare.

    ART. 8
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.
    (2) Spaţiile puse la dispoziţia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.
    (3) Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.

    ART. 9
    Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri:
    a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente;
    b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale complementare;
    c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi ale extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
    d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    e) asigură dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare, ce cuprinde şi materialele de protecţie sanitară necesare acestora;
    f) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    g) stabilesc locurile speciale de afişaj electoral şi asigură amplasarea de panouri electorale;
    h) eliberează extrase din Registrul electoral, conform art. 17 alin. (2) dinLegea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării;
    j) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b);
    k) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal încheiat cu persoanele prevăzute la lit. j) a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi protecţia fizică a acestora;
    l) acordă sprijin Autorităţii Electorale Permanente pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute la art. 2 lit. f), j) şi m).


    ART. 10
    (1) Personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale judeţene se asigură de Autoritatea Electorală Permanentă, prefect, preşedintele consiliului judeţean, Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică.
    (2) Personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale de circumscripţie se asigură de Autoritatea Electorală Permanentă, primar şi prefect.
    (3) Desemnarea personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale de circumscripţie se realizează prin act administrativ al conducătorului entităţii la care acesta este angajat, în limita bugetului alocat.
    (4) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale de circumscripţie asigură suport pentru relaţia cu publicul, relaţia cu mass-media, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor, secretariatul şedinţelor, elaborarea şi redactarea actelor, efectuarea operaţiunilor materiale şi tehnice privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a operaţiunilor materiale de predare-primire şi arhivare a materialelor electorale.
    (5) Personalul tehnic auxiliar asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă asigură, acolo unde este desemnat, secretariatul şedinţelor biroului electoral, precum şi elaborarea şi redactarea actelor acestuia.
    (6) Personalul tehnic auxiliar asigurat de Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică efectuează operaţiunile tehnice privind centralizarea rezultatelor alegerilor şi furnizează suport pentru verificarea corectitudinii datelor înscrise în procesele-verbale, acolo unde este desemnat.
    (7) La încheierea activităţii, birourile electorale judeţene şi birourile electorale de circumscripţie predau reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente, pe bază de proces-verbal, hotărârile şi măsurile adoptate.

    ART. 11
    Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale asigură transportul hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot de la sediile unităţilor teritoriale subordonate până la punctele în care se realizează tipărirea.

    ART. 12
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 23 mai 2021.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă

    Bucureşti, 19 mai 2021.
    Nr. 556.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016